PSALM 6 - Ps 6 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 6 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 6,1 - Ps 6,2 - Ps 6,3 - Ps 6,4 - Ps 6,5 - Ps 6,6 - Ps 6,7 - Ps 6,8 - Ps 6,9 - Ps 6,10 - Ps 6,11 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing       

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Ps 6,1 - Ps 6,1 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1eis to telos en umnois uper tès ogdoès psalmos tô dauid         [1] Voor de leider van de muzikanten, onder begeleiding van snaarinstrumenten, op het achtsnarig instrument. Een zangstuk op naam van David.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,1 .

Ps 6,2 - Ps 6,2 -
Griekse tekst Vulgaat   MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
2kurie mè tô thumô sou elegxès me mède tè orgè sou paideusès me         [2] heer, straf mij niet, al bent U vol woede; sla mij niet, al bent U verstoord.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,2 .

Ps 6,3 - Ps 6,3 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3eleèson me kurie oti asthenès eimi iasai me kurie oti etarachthè ta osta mou         [3] heer, wees genadig: mijn krachten bezwijken; genees mij, heer, mijn gebeente is ontzet.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,3 .

Ps 6,4 - Ps 6,4 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai è psuchè mou etarachthè sfodra kai su kurie eôs pote         [4] Ik ben ontzet, hoe lang nog, heer?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,4 .

Ps 6,5 - Ps 6,5 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5epistrepson kurie rusai tèn psuchèn mou sôson me eneken tou eleous sou        [5] Kom terug en red mij, heer, bevrijd mij omwille van uw liefde.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,5 .

Ps 6,6 - Ps 6,6 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6oti ouk estin en tô thanatô o mnèmoneuôn sou en de tô adè tis exomologèsetai soi         [6] Want* wie, in het dodenrijk, maakt melding van U? Wie, in het dodenrijk, zingt voor U?         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,6 .

Ps 6,7 - Ps 6,7 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ekopiasa en tô stenagmô mou lousô kath' ekastèn nukta tèn klinèn mou en dakrusin mou tèn strômnèn mou brexô         [7] Ik ben moe van het klagen, nacht op nacht heb ik mijn kussens nat geweend, met tranen is mijn bed doordrenkt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,7 .

Ps 6,8 - Ps 6,8 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8etarachthè apo thumou o ofthalmos mou epalaiôthèn en pasin tois echthrois mou         [8] Mijn ogen staan dof van wanhoop, staren verstard naar al die belagers.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,8 .

Ps 6,9 - Ps 6,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9apostète ap' emou pantes oi ergazomenoi tèn anomian oti eisèkousen kurios tès fônès tou klauthmou mou         [9] Ga weg: kom niet dichterbij, boosdoeners*, jullie allemaal, want de heer hoort mij als ik ween.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,9 .

Ps 6,10 - Ps 6,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10eisèkousen kurios tès deèseôs mou kurios tèn proseuchèn mou prosedexato         [10] Hij hoort mijn smeken, de heer aanvaardt mijn gebed.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,10 .

Ps 6,11 - Ps 6,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11aischuntheièsan kai tarachtheièsan sfodra pantes oi echthroi mou apostrafeièsan kai kataischuntheièsan sfodra dia tachous          [11] Mijn vijanden zijn beschaamd en ontzet en druipen vol schande af, onverwachts.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 6,11 .


1eis to telos en umnois uper tès ogdoès psalmos tô dauid2kurie mè tô thumô sou elegxès me mède tè orgè sou paideusès me3eleèson me kurie oti asthenès eimi iasai me kurie oti etarachthè ta osta mou4kai è psuchè mou etarachthè sfodra kai su kurie eôs pote5epistrepson kurie rusai tèn psuchèn mou sôson me eneken tou eleous sou6oti ouk estin en tô thanatô o mnèmoneuôn sou en de tô adè tis exomologèsetai soi7ekopiasa en tô stenagmô mou lousô kath' ekastèn nukta tèn klinèn mou en dakrusin mou tèn strômnèn mou brexô8etarachthè apo thumou o ofthalmos mou epalaiôthèn en pasin tois echthrois mou9apostète ap' emou pantes oi ergazomenoi tèn anomian oti eisèkousen kurios tès fônès tou klauthmou mou10eisèkousen kurios tès deèseôs mou kurios tèn proseuchèn mou prosedexato11aischuntheièsan kai tarachtheièsan sfodra pantes oi echthroi mou apostrafeièsan kai kataischuntheièsan sfodra dia tachous