PSALM 7 - Ps 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 7 -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 7,1 - Ps 7,2 - Ps 7,3 - Ps 7,4 - Ps 7,5 - Ps 7,6 - Ps 7,7 - Ps 7,8 - Ps 7,9 - Ps 7,10 - Ps 7,11 - Ps 7,12 - Ps 7,13 - Ps 7,14 - Ps 7,15 - Ps 7,16 - Ps 7,17 - Ps 7,18 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - Tenach A - Tenach B - Tenach C - Tenach D - Tenach E - Tenach F - Tenach G - Tenach H - Tenach I - Tenach J - Tenach K - Tenach L - Tenach M - Tenach N - Tenach O - Tenach P - Tenach Q - Tenach R - Tenach S - Tenach T - Tenach U - Tenach V - Tenach W - Tenach X -Tenach Y - Tenach Z - Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - Septuaginta A - Septuaginta B - Septuaginta C - Septuaginta D - Septuaginta E - Septuaginta F - Septuaginta G - Septuaginta H - Septuaginta I - Septuaginta J - Septuaginta K - Septuaginta L - Septuaginta M - Septuaginta N - Septuaginta O - Septuaginta P - Septuaginta Q - Septuaginta R - Septuaginta S - Septuaginta T - Septuaginta U - Septuaginta V - Septuaginta W - Septuaginta X -Septuaginta Y - Septuaginta Z - Septuaginta : commentaar ,

Overzicht :
- Psalmen : overzicht - Psalmen taalgebruik A - Psalmen taalgebruik B - Psalmen taalgebruik C - Psalmen taalgebruik D - Psalmen taalgebruik E - Psalmen taalgebruik F - Psalmen taalgebruik G - Psalmen taalgebruik H - Psalmen taalgebruik I - Psalmen taalgebruik J - Psalmen taalgebruik K - Psalmen taalgebruik L - Psalmen taalgebruik M - Psalmen taalgebruik N - Psalmen taalgebruik O - Psalmen taalgebruik P - Psalmen taalgebruik Q - Psalmen taalgebruik R - Psalmen taalgebruik S - Psalmen taalgebruik T - Psalmen taalgebruik U - Psalmen taalgebruik Z


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing       

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Ps 7,1 - Ps 7,1 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1psalmos tô dauid on èsen tô kuriô uper tôn logôn chousi uiou iemeni         [1] Klaaglied op naam van David, de heer toegezongen vanwege de woorden van Kus, een Benjaminiet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,1 .

Ps 7,2 - Ps 7,2 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kurie o theos mou epi soi èlpisa sôson me ek pantôn tôn diôkontôn me kai rusai me         [2] heer mijn God, ik wil bij U schuilen, red en bevrijd mij van al mijn achtervolgers.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,2 .

Ps 7,3 - Ps 7,3 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3mèpote arpasè ôs leôn tèn psuchèn mou mè ontos lutroumenou mède sôzontos         [3] Laat ze mij niet wegsleuren als een leeuw*, in stukken scheuren en – waar is mijn redder?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,3 .

Ps 7,4 - Ps 7,4 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kurie o theos mou ei epoièsa touto ei estin adikia en chersin mou         [4] heer mijn God, als ik* ooit zoiets deed: als er boosheid aan mijn handen kleeft,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,4 .

Ps 7,5 - Ps 7,5 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ei antapedôka tois antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo tôn echthrôn mou kenos        [5] als ik ooit een vriend onrecht deed, of een vijand liet gaan zonder te straffen,         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,5 .

Ps 7,6 - Ps 7,6 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6katadiôxai ara o echthros tèn psuchèn mou kai katalaboi kai katapatèsai eis gèn tèn zôèn mou kai tèn doxan mou eis choun kataskènôsai diapsalma         [6] dan mag de vijand mij achtervolgen en vangen, mij nog levend vertrappen tot in de grond, en mijn glorie door de modder sleuren.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,6 .

Ps 7,7 - Ps 7,7 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7anastèthi kurie en orgè sou upsôthèti en tois perasi tôn echthrôn mou exegerthèti kurie o theos mou en prostagmati ô eneteilô         [7] Sta op, heer, in uw woede, kom in verweer nu mijn vijand U ergert*; word wakker, o God, roep de vierschaar bijeen;         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,7 .

Ps 7,8 - Ps 7,8 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai sunagôgè laôn kuklôsei se kai uper tautès eis upsos epistrepson         [8] wijs de rij van naties hun zetels rondom U en neem zelf plaats op het podium daarboven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,8 .

Ps 7,9 - Ps 7,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kurios krinei laous krinon me kurie kata tèn dikaiosunèn mou kai kata tèn akakian mou ep' emoi         [9] De heer zal rechtspreken over de volken. heer, doe mij recht, want ik ben deugdzaam, spreek mij vrij, want ik ben onschuldig.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,9 .

Ps 7,10 - Ps 7,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10suntelesthètô dè ponèria amartôlôn kai kateuthuneis dikaion etazôn kardias kai nefrous o theos         [10] Vernietig het kwaad van de bozen, en houd de rechtvaardige overeind. [10] Een rechtvaardige God is Hij die hart* en nieren doorproeft.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,10 .

Ps 7,11 - Ps 7,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11dikaia è boètheia mou para tou theou tou sôzontos tous eutheis tè kardia         [11] God is het schild dat mij beschermt, Hij redt de oprechten van hart.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,11 .

Ps 7,12 - Ps 7,12 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12o theos kritès dikaios kai ischuros kai makrothumos mè orgèn epagôn kath' ekastèn èmeran         [12] God is een rechter die rechtvaardig is: elke dag opnieuw vaart Hij uit tegen het kwaad.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,12 .

Ps 7,13 - Ps 7,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ean mè epistrafète tèn romfaian autou stilbôsei to toxon autou eneteinen kai ètoimasen auto         [13] Telkens weer scherpt Hij zijn zwaard, spant Hij zijn boog en legt hem aan;         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,13 .

Ps 7,14 - Ps 7,14 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai en autô ètoimasen skeuè thanatou ta belè autou tois kaiomenois exeirgasato         [14] dodelijke wapens brengt Hij in stelling, Hij maakt van zijn pijlen brandende schichten.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,14 .

Ps 7,15 - Ps 7,15 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15idou ôdinèsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian        [15] Zo gaat het: wie kwaad ontvangt en onheil draagt, zal teleurstelling baren;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,15 .

Ps 7,16 - Ps 7,16 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16lakkon ôruxen kai aneskapsen auton kai empeseitai eis bothron on eirgasato         [16] spitten en graven aan een kuil voor een ander betekent een kuil voor jezelf;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,16 .

Ps 7,17 - Ps 7,17 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17epistrepsei o ponos autou eis kefalèn autou kai epi korufèn autou è adikia autou katabèsetai          [17] dat onheil valt op je eigen hoofd, een slechte daad komt neer op je eigen schedel.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,17 .

Ps 7,18 - Ps 7,18 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18exomologèsomai kuriô kata tèn dikaiosunèn autou kai psalô tô onomati kuriou tou upsistou    ´ôdèh JHWH këtsidëqô    [18] Ik prijs de heer om zijn rechtvaardigheid; ik bezing de naam van de heer, de naam van de Allerhoogste.       Ik loof JHWH om zijn rechtspraak  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 7,18 .

1. hifil imperfectum eerste persoon enkelvoud ´ôdèh (ik zal lofzingen, ik loof) van het werkw. jâdah (loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenach : jâdah (loven, prijzen) . Getalwaarde : jod = 10 , daleth = 4 , he = 5 ; totaal 19 .
In negen verzen in de bijbel : Gn 29,35 en Js 25,1 . In 7 verzen in de Psalmen : (1) Ps 7,18 (´ôdèh JHWH ; in het laatste vers van de Psalm) . (2) Ps 9,2 (´ôdèh JHWH bekhôl libbî = ik loof JHWH met heel mijn hart ; in het eerste vers van de alfabetische Psalm) . (3) Ps 32,5 . (4) Ps 54,8 . (5) Ps 109,30 . (6) Ps 111,1 . (7) Ps 118,19 .

1. - 2. ´ôdèh JHWH = ik zal JHWH loven . In 4 verzen in Tenach : (1) Ps 7,18 . (2) Ps 9,2 . (3) Ps 109,30 . (4) Ps 111,1 .
- Gn 29,35 : ´ôdèh ´èth JHWH = ik zal JHWH loven .In Gn 29,35 wordt verteld dat Lea haar vierde en laatste zoon baarde . Ze noemde hem Jehouda / Juda . De naam werd gezien als een combinatie van Jâh (JHWH) en ´ôdèh ( = ik zal loven) : JHWH zal ik loven .
- Ps 111,1 : hal(ë)lû jâh ´ôdèh JHWH = ik zal JHWH loven .
- Gn 29,35 : ´ôdèh ´èth JHWH = ik zal JHWH loven .


1psalmos tô dauid on èsen tô kuriô uper tôn logôn chousi uiou iemeni2kurie o theos mou epi soi èlpisa sôson me ek pantôn tôn diôkontôn me kai rusai me3mèpote arpasè ôs leôn tèn psuchèn mou mè ontos lutroumenou mède sôzontos4kurie o theos mou ei epoièsa touto ei estin adikia en chersin mou5ei antapedôka tois antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo tôn echthrôn mou kenos6katadiôxai ara o echthros tèn psuchèn mou kai katalaboi kai katapatèsai eis gèn tèn zôèn mou kai tèn doxan mou eis choun kataskènôsai diapsalma7anastèthi kurie en orgè sou upsôthèti en tois perasi tôn echthrôn mou exegerthèti kurie o theos mou en prostagmati ô eneteilô8kai sunagôgè laôn kuklôsei se kai uper tautès eis upsos epistrepson9kurios krinei laous krinon me kurie kata tèn dikaiosunèn mou kai kata tèn akakian mou ep' emoi10suntelesthètô dè ponèria amartôlôn kai kateuthuneis dikaion etazôn kardias kai nefrous o theos11dikaia è boètheia mou para tou theou tou sôzontos tous eutheis tè kardia12o theos kritès dikaios kai ischuros kai makrothumos mè orgèn epagôn kath' ekastèn èmeran13ean mè epistrafète tèn romfaian autou stilbôsei to toxon autou eneteinen kai ètoimasen auto14kai en autô ètoimasen skeuè thanatou ta belè autou tois kaiomenois exeirgasato15idou ôdinèsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian16lakkon ôruxen kai aneskapsen auton kai empeseitai eis bothron on eirgasato17epistrepsei o ponos autou eis kefalèn autou kai epi korufèn autou è adikia autou katabèsetai18exomologèsomai kuriô kata tèn dikaiosunèn autou kai psalô tô onomati kuriou tou upsistou