PSALM 7 - Ps 7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 7 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers:- Ps 7,1 - Ps 7,2 - Ps 7,3 - Ps 7,4 - Ps 7,5 - Ps 7,6 - Ps 7,7 - Ps 7,8 - Ps 7,9 - Ps 7,10 - Ps 7,11 - Ps 7,12 - Ps 7,13 - Ps 7,14 - Ps 7,15 - Ps 7,16 - Ps 7,17 - Ps 7,18 -
Overzicht van Tenach:Tenach:taalgebruik - Tenach A - Tenach B - Tenach C - Tenach D - Tenach E - Tenach F - Tenach G - Tenach H - Tenach I - Tenach J - Tenach K - Tenach L - Tenach M - Tenach N - Tenach O - Tenach P - Tenach Q - Tenach R - Tenach S - Tenach T - Tenach U - Tenach V - Tenach W -Tenach Z -

Ps 7,1 - Ps 7,1 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1psalmos tô dauid on èsen tô kuriô uper tôn logôn chousi uiou iemeni         [1] Klaaglied op naam van David, de heer toegezongen vanwege de woorden van Kus, een Benjaminiet.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,1.

LXX Ps 7,1.4:
- LXX: ησeν (= èsen: hij zong; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αδω = adô: zingen). LXX (4): (1) Ex 15,1. (2) Nu 21,17. (3) Re 5,1. (4) Ps 7,1,

Ps 7,2 - Ps 7,2 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kurie o theos mou epi soi èlpisa sôson me ek pantôn tôn diôkontôn me kai rusai me         [2] heer mijn God, ik wil bij U schuilen, red en bevrijd mij van al mijn achtervolgers.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,2.

Ps 7,3 - Ps 7,3 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3mèpote arpasè ôs leôn tèn psuchèn mou mè ontos lutroumenou mède sôzontos         [3] Laat ze mij niet wegsleuren als een leeuw*, in stukken scheuren en – waar is mijn redder?        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,3.

Ps 7,4 - Ps 7,4 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kurie o theos mou ei epoièsa touto ei estin adikia en chersin mou         [4] heer mijn God, als ik* ooit zoiets deed: als er boosheid aan mijn handen kleeft,        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,4.

Ps 7,5 - Ps 7,5 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ei antapedôka tois antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo tôn echthrôn mou kenos        [5] als ik ooit een vriend onrecht deed, of een vijand liet gaan zonder te straffen,         

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,5.

Ps 7,6 - Ps 7,6 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6katadiôxai ara o echthros tèn psuchèn mou kai katalaboi kai katapatèsai eis gèn tèn zôèn mou kai tèn doxan mou eis choun kataskènôsai diapsalma         [6] dan mag de vijand mij achtervolgen en vangen, mij nog levend vertrappen tot in de grond, en mijn glorie door de modder sleuren.         

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,6.

Ps 7,7 - Ps 7,7 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7anastèthi kurie en orgè sou upsôthèti en tois perasi tôn echthrôn mou exegerthèti kurie o theos mou en prostagmati ô eneteilô         [7] Sta op, heer, in uw woede, kom in verweer nu mijn vijand U ergert*; word wakker, o God, roep de vierschaar bijeen;         

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,7.

Ps 7,8 - Ps 7,8 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai sunagôgè laôn kuklôsei se kai uper tautès eis upsos epistrepson         [8] wijs de rij van naties hun zetels rondom U en neem zelf plaats op het podium daarboven.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,8.

Ps 7,9 - Ps 7,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kurios krinei laous krinon me kurie kata tèn dikaiosunèn mou kai kata tèn akakian mou ep' emoi         [9] De heer zal rechtspreken over de volken. heer, doe mij recht, want ik ben deugdzaam, spreek mij vrij, want ik ben onschuldig.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,9.

Ps 7,10 - Ps 7,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10suntelesthètô dè ponèria amartôlôn kai kateuthuneis dikaion etazôn kardias kai nefrous o theos         [10] Vernietig het kwaad van de bozen, en houd de rechtvaardige overeind. [10] Een rechtvaardige God is Hij die hart* en nieren doorproeft.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,10.

Ps 7,11 - Ps 7,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11dikaia è boètheia mou para tou theou tou sôzontos tous eutheis tè kardia         [11] God is het schild dat mij beschermt, Hij redt de oprechten van hart.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,11.

Ps 7,12 - Ps 7,12 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12o theos kritès dikaios kai ischuros kai makrothumos mè orgèn epagôn kath' ekastèn èmeran         [12] God is een rechter die rechtvaardig is: elke dag opnieuw vaart Hij uit tegen het kwaad.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,12.

Ps 7,13 - Ps 7,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ean mè epistrafète tèn romfaian autou stilbôsei to toxon autou eneteinen kai ètoimasen auto         [13] Telkens weer scherpt Hij zijn zwaard, spant Hij zijn boog en legt hem aan;         

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,13.

Ps 7,14 - Ps 7,14 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai en autô ètoimasen skeuè thanatou ta belè autou tois kaiomenois exeirgasato         [14] dodelijke wapens brengt Hij in stelling, Hij maakt van zijn pijlen brandende schichten.         

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,14.

Ps 7,15 - Ps 7,15 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15idou ôdinèsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian        [15] Zo gaat het: wie kwaad ontvangt en onheil draagt, zal teleurstelling baren;        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,15.

Ps 7,16 - Ps 7,16 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16lakkon ôruxen kai aneskapsen auton kai empeseitai eis bothron on eirgasato         [16] spitten en graven aan een kuil voor een ander betekent een kuil voor jezelf;        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,16.

Ps 7,17 - Ps 7,17 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17epistrepsei o ponos autou eis kefalèn autou kai epi korufèn autou è adikia autou katabèsetai          [17] dat onheil valt op je eigen hoofd, een slechte daad komt neer op je eigen schedel.          

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Ps 7,17.

Ps 7,18 - Ps 7,18 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18 ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ῾Υψίστου.   ´ôdèh JHWH këtsidëqô    [18] Ik prijs de heer om zijn rechtvaardigheid; ik bezing de naam van de heer, de naam van de Allerhoogste.       Ik loof JHWH om zijn rechtspraak  

King James Bible.
Luther-Bibel.

 אוֹדֶה יְהוָה כְּצִדְקוֹ;    וַאֲזַמְּרָה, שֵׁם-יְהוָה עֶלְיוֹן.

Tekstuitleg van Ps 7,18.

Ps 7,18.1. אוֹדֶה (= ´ôdèh: ik zal lofzingen, ik loof; wkw act hifil imperf 1ste pers enk van het wkw יָדָה = jâdah: loven, prijzen). Taalgebruik in Tenach: jâdah (loven, prijzen). Getalswaarde: jod = 10, daleth = 4, he = 5; totaal 19. Tenakh (9). Ps (7): (1) Ps 7,18. (2) Ps 9,2. (3) Ps 32,5. (4) Ps 54,8. (5) Ps 109,30. (6) Ps 111,1. (7) Ps 118,19. Rest: Gn 29,35 en Js 25,1.

Ps 7,18.1. - 2. אוֹדֶה יְהוָה (= ´ôdèh JHWH: ik zal JHWH loven). Tenakh (4):
(1) Ps 7,18: אוֹדֶה יְהוָה (= ´ôdèh JHWH: ik zal JHWH loven; in het laatste vers van de Psalm).
(2) Ps 9,2: אוֹדֶה יְהוָה, בְּכָל-לִבִּי (= ´ôdèh JHWH bekhôl libbî: ik loof JHWH met heel mijn hart; in het eerste vers van de alfabetische Psalm).
(3) Ps 109,30: אוֹדֶה יְהוָה (= ´ôdèh JHWH: ik zal JHWH loven; in het voorlaatste vers van de Psalm).
(4) Ps 111,1: הַלְלוּ-יָהּ: אוֹדֶה יְהוָה, בְּכָל-לֵבָב (= halelû jâh ´ôdèh JHWH bekhôl libbî: Alleluia, ik zal JHWH loven met heel mijn hart).
- Gn 29,35: אוֹדֶה אֶת-יְהוָה (= ´ôdèh ´èth JHWH: ik zal JHWH loven). In Gn 29,35 (het laatste vers van het hoofdstuk) wordt verteld dat Lea haar vierde en laatste zoon baarde. Ze noemde hem Jehouda / Juda. De naam werd gezien als een combinatie van יְה (= Jâh: JHWH) en אוֹדֶה (= ´ôdèh: ik zal loven): JHWH zal ik loven.

Ps 7,18.5. - 6. שֵׁם יהוה (= sjem JHWH: de naam van de Heer). Getalswaarde: 34 + 26 = 60 of 340 + 26 = 366. Tenakh (25). Ps (9): (1) Ps 7,18. (2) Ps 102,16. (3) Ps 102,22. (4) Ps 113,1. (5) Ps 113,2. (6) Ps 113,3. (7) Ps 135,1. (8) Ps 148,5. (9) Ps 148,13.


SEPTUAGINTA (LXX)

Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ ᾿Ιεμενεί. - 2 ΚΥΡΙΕ ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με, 3 μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου, μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σῴζοντος. 4 Κύριε ὁ Θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσί μου, 5 εἰ ἀνταπέδωκα τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι κακά, ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου κενός· 6 καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ καταλάβοι καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσαι. (διάψαλμα). 7 ἀνάστηθι, Κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν σου. ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω, 8 καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε, καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον. 9 Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί. 10 συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν καὶ κατευθυνεῖς δίκαιον, ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς ὁ Θεός. 11 δικαία ἡ βοήθειά μου παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ σῴζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. 12 ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος καὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν. 13 ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ρομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καὶ ἡτοίμασεν αὐτό· 14 καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο. 15 ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν. 16 λάκκον ὤρυξε καὶ ἀνέσκαψεν αὐτόν, καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο· 17 ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται. 18 ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ῾Υψίστου.

1psalmos tô dauid on èsen tô kuriô uper tôn logôn chousi uiou iemeni2kurie o theos mou epi soi èlpisa sôson me ek pantôn tôn diôkontôn me kai rusai me3mèpote arpasè ôs leôn tèn psuchèn mou mè ontos lutroumenou mède sôzontos4kurie o theos mou ei epoièsa touto ei estin adikia en chersin mou5ei antapedôka tois antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo tôn echthrôn mou kenos6katadiôxai ara o echthros tèn psuchèn mou kai katalaboi kai katapatèsai eis gèn tèn zôèn mou kai tèn doxan mou eis choun kataskènôsai diapsalma7anastèthi kurie en orgè sou upsôthèti en tois perasi tôn echthrôn mou exegerthèti kurie o theos mou en prostagmati ô eneteilô8kai sunagôgè laôn kuklôsei se kai uper tautès eis upsos epistrepson9kurios krinei laous krinon me kurie kata tèn dikaiosunèn mou kai kata tèn akakian mou ep' emoi10suntelesthètô dè ponèria amartôlôn kai kateuthuneis dikaion etazôn kardias kai nefrous o theos11dikaia è boètheia mou para tou theou tou sôzontos tous eutheis tè kardia12o theos kritès dikaios kai ischuros kai makrothumos mè orgèn epagôn kath' ekastèn èmeran13ean mè epistrafète tèn romfaian autou stilbôsei to toxon autou eneteinen kai ètoimasen auto14kai en autô ètoimasen skeuè thanatou ta belè autou tois kaiomenois exeirgasato15idou ôdinèsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian16lakkon ôruxen kai aneskapsen auton kai empeseitai eis bothron on eirgasato17epistrepsei o ponos autou eis kefalèn autou kai epi korufèn autou è adikia autou katabèsetai18exomologèsomai kuriô kata tèn dikaiosunèn autou kai psalô tô onomati kuriou tou upsistou


MASORETISCHE TEKST (MT)

Psalms Chapter 7 תְּהִלִּים

א  שִׁגָּיוֹן, לְדָוִד:    אֲשֶׁר-שָׁר לַיהוָה--עַל-דִּבְרֵי-כוּשׁ, בֶּן-יְמִינִי. 1 Shiggaion of David, which he sang unto the LORD, concerning Cush a Benjamite.
ב  יְהוָה אֱלֹהַי, בְּךָ חָסִיתִי;    הוֹשִׁיעֵנִי מִכָּל-רֹדְפַי, וְהַצִּילֵנִי. 2 O LORD my God, in Thee have I taken refuge; save me from all them that pursue me, and deliver me;
ג  פֶּן-יִטְרֹף כְּאַרְיֵה נַפְשִׁי;    פֹּרֵק, וְאֵין מַצִּיל. 3 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.
ד  יְהוָה אֱלֹהַי, אִם-עָשִׂיתִי זֹאת;    אִם-יֶשׁ-עָוֶל בְּכַפָּי. 4 O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;
ה  אִם-גָּמַלְתִּי, שׁוֹלְמִי רָע;    וָאֲחַלְּצָה צוֹרְרִי רֵיקָם. 5 If I have requited him that did evil unto me, or spoiled mine adversary unto emptiness;
ו  יִרַדֹּף אוֹיֵב נַפְשִׁי, וְיַשֵּׂג--וְיִרְמֹס לָאָרֶץ חַיָּי;    וּכְבוֹדִי, לֶעָפָר יַשְׁכֵּן סֶלָה. 6 Let the enemy pursue my soul, and overtake it, and tread my life down to the earth; yea, let him lay my glory in the dust. Selah
ז  קוּמָה יְהוָה, בְּאַפֶּךָ--הִנָּשֵׂא, בְּעַבְרוֹת צוֹרְרָי;    וְעוּרָה אֵלַי, מִשְׁפָּט צִוִּיתָ. 7 Arise, O LORD, in Thine anger, lift up Thyself in indignation against mine adversaries; yea, awake for me at the judgment which Thou hast commanded.
ח  וַעֲדַת לְאֻמִּים, תְּסוֹבְבֶךָּ;    וְעָלֶיהָ, לַמָּרוֹם שׁוּבָה. 8 And let the congregation of the peoples compass Thee about, and over them return Thou on high.
ט  יְהוָה, יָדִין עַמִּים:    שָׁפְטֵנִי יְהוָה; כְּצִדְקִי וּכְתֻמִּי עָלָי. 9 O LORD, who ministerest judgment to the peoples, judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.
י  יִגְמָר נָא רַע, רְשָׁעִים--    וּתְכוֹנֵן צַדִּיק;
וּבֹחֵן לִבּוֹת, וּכְלָיוֹת--    אֱלֹהִים צַדִּיק.
10 Oh that a full measure of evil might come upon the wicked, and that Thou wouldest establish the righteous; {N}
for the righteous God trieth the heart and reins.
יא  מָגִנִּי עַל-אֱלֹהִים;    מוֹשִׁיעַ, יִשְׁרֵי-לֵב. 11 My shield is with God, who saveth the upright in heart.
יב  אֱלֹהִים, שׁוֹפֵט צַדִּיק;    וְאֵל, זֹעֵם בְּכָל-יוֹם. 12 God is a righteous judge, yea, a God that hath indignation every day:
יג  אִם-לֹא יָשׁוּב, חַרְבּוֹ יִלְטוֹשׁ;    קַשְׁתּוֹ דָרַךְ, וַיְכוֹנְנֶהָ. 13 If a man turn not, He will whet His sword, He hath bent His bow, and made it ready;
יד  וְלוֹ, הֵכִין כְּלֵי מָוֶת;    חִצָּיו, לְדֹלְקִים יִפְעָל. 14 He hath also prepared for him the weapons of death, yea, His arrows which He made sharp.
טו  הִנֵּה יְחַבֶּל-אָוֶן;    וְהָרָה עָמָל, וְיָלַד שָׁקֶר. 15 Behold, he travaileth with iniquity; yea, he conceiveth mischief, and bringeth forth falsehood.
טז  בּוֹר כָּרָה, וַיַּחְפְּרֵהוּ;    וַיִּפֹּל, בְּשַׁחַת יִפְעָל. 16 He hath digged a pit, and hollowed it, and is fallen into the ditch which he made.
יז  יָשׁוּב עֲמָלוֹ בְרֹאשׁוֹ;    וְעַל קָדְקֳדוֹ, חֲמָסוֹ יֵרֵד. 17 His mischief shall return upon his own head, and his violence shall come down upon his own pate.
יח  אוֹדֶה יְהוָה כְּצִדְקוֹ;    וַאֲזַמְּרָה, שֵׁם-יְהוָה עֶלְיוֹן. 18 I will give thanks unto the LORD according to His righteousness; and will sing praise to the name of the LORD Most High. {P}