PSALM 8 - Ps 8 -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
ps 8 nummeriek (1)            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- hôd (pracht, glans, majesteit) , zie Ps 8,2 .
- jâdâh (loven, prijzen, erkennen) , zie Ps 8,2 .
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- taalgebruik -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Ps 8,1 - Ps 8,1 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1eis to telos uper tôn lènôn psalmos tô dauid  1 in finem pro torcularibus psalmus David 1 victori pro torcularibus canticum David    1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.  [1] Voor de leider van de muzikanten, bij de wijnoogst. Een zangstuk op naam van David.  [1] Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.   1 ¶ (Voor de koorleider, op ‘De Gititische’, een musiceerstuk v. David.)   1. Du maître de chant. Sur la... de Gat. Psaume. De David. 

King James Bible . -
Luther-Bibel . 1 "Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf der Gittit."

Tekstuitleg van Ps 8,1 .

Ps 8,2 - Ps 8,2 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kurie o kurios èmôn ôs thaumaston to onoma sou en pasè tè gè oti epèrthè è megaloprepeia sou uperanô tôn ouranôn  2 Domine Dominus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra quoniam elevata est magnificentia tua super caelos 2 Domine Dominator noster quam grande est nomen tuum in universa terra qui posuisti gloriam tuam super caelos     2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.  [2] heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam* overal op aarde. Uw* hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen   [2] HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont –  (8:2) ENE, onze Heer, hoe machtig uw naam op aarde óverál, –– die uw glans úitstalt tégen de hémel!   8:2 Yahvé, notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre! Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux  

King James Bible . [1] O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Luther-Bibel . 2 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel!

Tekstuitleg van Ps 8,2 . Het vers Ps 8,2 telt 17 woorden .

10. hôdëkhâ / hôdèkhâ . Zelfstandig naamwoord hôd (pracht, glans, majesteit) . Taalgebruik in Tenach : hôd (pracht, glans, majesteit) . Taalgebruik in Psalmen : hôd (pracht, glans, majesteit) . + suffix persoonlijk voornaamwoord 2de persoon enkelvoud . Tenach (4) . Ps (3) : (1) Ps 8,2 . (2) Ps 45,4 . (3) Ps 145,3 . Verder : Spr 5,9 .
- hôdëkhâ (jouw pracht, glans, majesteit) = hè megaloprepeian sou . nom. + dat. vr. enk. megaloprepeia(i) van het zelfst. naamw. megaloprepeia (grootsheid, majesteit) . Taalgebruik in het N.T. : megaloprepeia (grootsheid, majesteit) . Taalgebruik in de Septuaginta : megaloprepeia (grootsheid, majesteit) . Zie prepô (blinken, schitteren) . 4X nom. : (1) Ps 8,2 . (2) Ps 68,35 . (3) Ps 96,6 . (4) Ps 111,3 . 1X dat. : .(1) Ps 29,4 .


- hâdar (eren, verheffen, versieren) . Verwijzing : hâdâr (eer, majesteit, glorie) , zie Ps 145,5 .
--- hâdâr (sieraad, luister, tooi, pracht, eer, aanzien, majesteit) . In 9 verzen in de bijbel. In 3 verzen in de Psalmen : (1) Ps 145,5 . (2) Ps 145,12 . (3) Ps 149,9 .
--- wëhâdâr . Met prefix waw. In 9 verzen in de bijbel. In 4 verzen in de Psalmen. (1) Ps 21,6 . (2) Ps 96,6 . (3) Ps 104,1 . (4) Ps 111,3 .

Ps 8,3 - Ps 8,3 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ek stomatos nèpiôn kai thèlazontôn katèrtisô ainon eneka tôn echthrôn sou tou katalusai echthron kai ekdikètèn  ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter inimicos tuos ut destruas inimicum et ultorem   3 ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter adversarios meos ut quiescat inimicus et ultor     3 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.   [3] door de mond van kind en van zuigeling. Een hoge burcht trok U op tegen uw tegenstanders*, de wraakzuchtige vijand sloeg U terug.   [3] met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.  2 (8:3) Uit de mond van kinderen en zuigelingen grondvestte gij kracht om wíe u benáuwen, –– om tot rust te dwingen víjand én wraakzúchtige  2. 8:3 par la bouche des enfants, des tout petits, tu l'établis, lieu fort, à cause de tes adversaires pour réduire l'ennemi et le rebelle.  

King James Bible . [2] Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Luther-Bibel . 3 Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge / hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.

Tekstuitleg van Ps 8,3 .

Ps 8,4 - Ps 8,4 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4oti opsomai tous ouranous erga tôn daktulôn sou selènèn kai asteras a su ethemeliôsas  4 quoniam videbo caelos * tuos; opera digitorum tuorum lunam et stellas quae tu fundasti   4 videbo enim caelos tuos opera digitorum tuorum lunam et stellas quae fundasti     4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;   [4] Als ik de hemelkoepel zie, door uw vingers gevormd, als ik maan en sterren zie, door U daar aangebracht:  [4] Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd,  . 3 ¶ (8:4) Zie ik uw hemelen, door uw víngers gemáakt, –– maan en stérren die gíj hebt gegróndvest,  3. 8:4 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles, que tu fixas, 

King James Bible . [3] When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Luther-Bibel . 4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:

Tekstuitleg van Ps 8,4 .

4. meervoud status constructus ma`äshê(j) van het zelfst. naamw. ma`äshèh (daad, werk) . Taalgebruik in Tenach : ma`ashè (daad, werk) . m`shj in Tenach (11) , in Ps (7) : (1) Ps 8,4 . (2) Ps 45,2 . (3) Ps 107,24 . (4) Ps 111,2 . (5) Ps 111,7 . (6) Ps 118,17 . (7) Ps 138,8 .

Ps 8,5 - Ps 8,5 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ti estin anthrôpos oti mimnèskè autou è uios anthrôpou oti episkeptè auton 5 quid est homo quod memor es eius aut filius hominis quoniam visitas eum  5 quid est homo quoniam recordaris eius vel filius hominis quoniam visitas eum    5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?   [5] wat is de mens, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U voor hem zorgt?  [5] wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?  4 (8:5) wat dan een mensje dat gij hém gedénkt, –– de mensenzoon dát gij hém bezóekt?  4. 8:5 qu'est donc le mortel, que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter? 

King James Bible . [4] What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Luther-Bibel . 5 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?

Tekstuitleg van Ps 8,5 .

Ps 8,6 - Ps 8,6 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6èlattôsas auton brachu ti par&chent; aggelous doxè kai timè estefanôsas auton  6 minuisti eum paulo minus ab angelis gloria et honore coronasti eum  6 minues eum paulo minus a Deo gloria et decore coronabis eum     6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?   [6] U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht.  [6] U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,  5 (8:6) Weinig laat ge hem ontbréken, of hij is Gód, –– met glorie en lúister wílt gij hem krónen.  5. 8:6 A peine le fis-tu moindre qu'un dieu; tu le couronnes de gloire et de beauté, 

King James Bible . [5] For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Luther-Bibel . 6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.

Tekstuitleg van Ps 8,6 .

Ps 8,7 - Ps 8,7 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai katestèsas auton epi ta erga tôn cheirôn sou panta upetaxas upokatô tôn podôn autou  7 et constituisti eum super opera manuum tuarum  7 dabis ei potestatem super opera manuum tuarum     7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;  [7] U laat hem heersen over het werk van uw handen, alles hebt U aan zijn voeten gelegd,  [7] hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:  6 (8:7) Ge laat hem heersen over de máaksels van uw hánden, –– alles hebt ge gezét ondér zijn vóeten:  6. 8:7 pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains; tout fut mis par toi sous ses pieds, 

King James Bible . [6] Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Luther-Bibel . 7 Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan:

Tekstuitleg van Ps 8,7 .

Ps 8,8 - Ps 8,8 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8probata kai boas pasas eti de kai ta ktènè tou pediou  8 omnia subiecisti sub pedibus eius oves et boves universas insuper et pecora campi  8 cuncta posuisti sub pedibus eius oves et armenta omnia insuper et animalia agri    8 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds.   [8] kleinvee en grootvee, allemaal, en ook de dieren in het wild,  [8] schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,  7 (8:8) wolvee, rúnderen, zij álle, –– en ook de béesten óp de vélden;  7. 8:8 brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs,  

King James Bible . [7] All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Luther-Bibel . 8 Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere,

Tekstuitleg van Ps 8,8 .

Ps 8,9 - Ps 8,9 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ta peteina tou ouranou kai tous ichthuas tès thalassès ta diaporeuomena tribous thalassôn  9 volucres caeli et pisces maris qui perambulant semitas maris  9 aves caeli et pisces maris qui pertranseunt semitas ponti     9 Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt.  [9] vogels van de hemel en vissen van de zee, alles wat de oceaan doorkruist.  [9] de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.  8 (8:9) de vogels van de hemel en de víssen in de zée, –– wat trekt langs de páden ván de zéeën.  8. 8:9 l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. 

King James Bible . [8] The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Luther-Bibel . 9 die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.

Tekstuitleg van Ps 8,9 .

Ps 8,10 - Ps 8,10 : Hoe machtig is uw naam - Ps (Psalmen ) -- Ps 8 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps 8,1 - Ps 8,2 - Ps 8,3 - Ps 8,4 - Ps 8,5 - Ps 8,6 - Ps 8,7 - Ps 8,8 - Ps 8,9 - Ps 8,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kurie o kurios èmôn ôs thaumaston to onoma sou en pasè tè gè   10 Domine Dominus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra   10 Domine Dominator noster quam grande est nomen tuum in universa terra     10 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!  [10] heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde.   [10] HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.  9 (8:10) O ÉNE, onze Héer, –– hoe machtig uw naam op áarde óverál!   9. 8:10 Yahvé, notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre! 

King James Bible . [9] O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Luther-Bibel . 10 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!

Tekstuitleg van Ps 8,10 .


Volgens LXX . 1 in finem pro torcularibus psalmus David 2 Domine Dominus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra quoniam elevata est magnificentia tua super caelos 3 ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter inimicos tuos ut destruas inimicum et ultorem 4 quoniam videbo caelos * tuos; opera digitorum tuorum lunam et stellas quae tu fundasti 5 quid est homo quod memor es eius aut filius hominis quoniam visitas eum 6 minuisti eum paulo minus ab angelis gloria et honore coronasti eum 7 et constituisti eum super opera manuum tuarum 8 omnia subiecisti sub pedibus eius oves et boves universas insuper et pecora campi 9 volucres caeli et pisces maris qui perambulant semitas maris 10 Domine Dominus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra


Latijnse vertaling volgens de Hebreeuwse tekst . 1 victori pro torcularibus canticum David 2 Domine Dominator noster quam grande est nomen tuum in universa terra qui posuisti gloriam tuam super caelos 3 ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter adversarios meos ut quiescat inimicus et ultor 4 videbo enim caelos tuos opera digitorum tuorum lunam et stellas quae fundasti 5 quid est homo quoniam recordaris eius vel filius hominis quoniam visitas eum 6 minues eum paulo minus a Deo gloria et decore coronabis eum 7 dabis ei potestatem super opera manuum tuarum 8 cuncta posuisti sub pedibus eius oves et armenta omnia insuper et animalia agri 9 aves caeli et pisces maris qui pertranseunt semitas ponti 10 Domine Dominator noster quam grande est nomen tuum in universa terra