PSALM 9 - Ps 9 -- Ps 9 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 9,1 - Ps 9,2 - Ps 9,3 - Ps 9,4 - Ps 9,5 - Ps 9,6 - Ps 9,7 - Ps 9,8 - Ps 9,9 - Ps 9,10 - Ps 9,11 - Ps 9,12 - Ps 9,13 - Ps 9,14 - Ps 9,15 - Ps 9,16 - Ps 9,17 - Ps 9,18 - Ps 9,19 - Ps 9,20 - Ps 9,21 -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie : Psalmen
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Ps 9 behoort tot de 8 Psalmen met een alfabetisch acrostichon : (1) Ps 9 - Ps 10 . (2) Ps 25 . (3) Ps 34 . (4) Ps 37 . (5) Ps 111 . (6) Ps 112 . (7) Ps 119 . (8) Ps 145 .

Ps 9,1 - Ps 9,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Voor* de leider van de muzikanten, op gedempte toon, bij het onderwijs. Een zangstuk op naam van David.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,2 - Ps 9,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    ´ôdèh JHWH bekhôl libbî     alef [2] Met heel mijn hart zing ik een danklied, heer, ik ga vertellen over al uw wonderdaden,      Ik loof JWHW met heel mijn hart 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Ps 111,1a telt 4 woorden, 9 lettergrepen en 14 letters. Het begin van Ps 9,2a is op 1 letter na identiek. Aleph is de beginletter van het alfabet en van de Psalm. De getalwaarde is 1. De getalwaarde van jod, de laatste letter van het eerste halfvers, is 10 (eveneens een één).

1. act. hifil imperfectum eerste persoon enkelvoud ´ôdèh (ik zal lofzingen, ik loof) van het werkw. jâdah (loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenach : jâdah (loven, prijzen) . Getalwaarde : jod = 10 , daleth = 4 , he = 5 ; totaal 19 . Structuur : 1 - 4 - 5 .
In negen verzen in de bijbel : Gn 29,35 en Js 25,1 . In 7 verzen in de Psalmen : (1) Ps 7,18 (´ôdèh JHWH ; in het laatste vers van de Psalm) . (2) Ps 9,2 (´ôdèh JHWH bekhôl libbî = ik loof JHWH met heel mijn hart ; in het eerste vers van de alfabetische Psalm) . (3) Ps 32,5 . (4) Ps 54,8 . (5) Ps 109,30 . (6) Ps 111,1 . (7) Ps 118,19 .

1. - 2. ´ôdèh JHWH = ik zal JHWH loven . Tenach (4) : (1) Ps 7,18 . (2) Ps 9,2 . (3) Ps 109,30 . (4) Ps 111,1 .
- Gn 29,35 : ´ôdèh ´èth JHWH = ik zal JHWH loven .In Gn 29,35 wordt verteld dat Lea haar vierde en laatste zoon baarde . Ze noemde hem Jehouda / Juda . De naam werd gezien als een combinatie van Jâh (JHWH) en ´ôdèh ( = ik zal loven) : JHWH zal ik loven .

Ps 9,3 - Ps 9,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] blij zijn en U toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,4 - Ps 9,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        bet [4] want al mijn vijanden* deinzen terug, struikelen en vallen voor uw aanschijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,5 - Ps 9,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] U neemt het voor mij op, U kiest mijn zijde, als een rechtvaardige rechter zetelt U op de troon;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,6 - Ps 9,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        gimel [6] U wijst goddelozen terug, U vernietigt bozen: uitgewist is hun naam, voor eeuwig.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,7 - Ps 9,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Afgelopen is het met de vijand: voorgoed een puinhoop, hun steden zijn gesloopt, hun namen zijn vergeten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,8 - Ps 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        he [8] Zo vergaat het hun, maar de troon van de heer is eeuwig, zijn rechterstoel staat onwankelbaar vast.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,9 - Ps 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] De heer, Hij zal de wereld rechtvaardig oordelen; de heer oordeelt de volken in gerechtigheid.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,10 - Ps 9,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        waw [10] Voor onderdrukten blijft Hij een hoge burcht, een hoge burcht in bittere tijden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,11 - Ps 9,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
     lo´ ´âzabhëthâ   [11] Wie uw naam kennen, kunnen op U vertrouwen; wie U zoekt* laat U nooit in de steek, heer. zajin        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

-´âzabhëthâ (jij hebt verlaten). Perfectum 2de persoon enkelvoud. In 1 vers in de bijbel : Ps 9,11 ; `âzab (verlaten, achterlaten), zie Ps 22,2 .

 

Ps 9,12 - Ps 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Bezing de heer die op de Sion woont, vermeld zijn daden onder de volken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,13 - Ps 9,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Bloedschuld vergeldt Hij, houdt Hij in gedachte, de schreeuw van de arme* vergeet Hij nooit.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,14 - Ps 9,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        chet [14] Genade, heer, zie de ellende die de vijand mij aandoet, haal mij weg van de poorten* van de dood.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,15 - Ps 9,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Dan zal ik uw roemrijke daden verkondigen, jubelen over mijn redding in de poorten van Sion:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

9. bîsjû`âtèkhâ (op jouw redding) < voorzetsel bë + zéelfstandig naamw. vr. enk.stat. constr.+ suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Zelfstandig naamwoord : jësjû`âh / tësjû`âh (redding, verlossing, heil) , zie het werkw. jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 47 OF 380 (2² X 5 X 19) . Structuur : 1 - 3 - 7 . Gr. sôzô (redden) . Taalgebruik in het NT : sôzô (redden) . Taalgebruik in de LXX : sôzô (redden) . L. salvator (salvare - salus) . Fr. sauver - saveur . Ned. b.v. salie (een heilbrengend kruid) . E. saviour . N. heiland . D. Heiland . môsjî`a (de reddende) act. part. hifil nom. mann. enk. van het werkw. jâsj`a (redden, bevrijden, verlossen) , is heel nauw verwant wat letters betreft : mâsjach (zalven) . (mâsjîach = gezalfde, messias, G. christos = Christus) . Een vorm van sôzô (redden) in de LXX (363) , in het NT (106) . Tenakh (6) : (1) 1 S 2,1 . (2) Ps 9,15 . (3) Ps 13,6 . (4) Ps 20,6 . (5) Ps 21,6 . (6) Ps 106,4 .

Ps 9,16 - Ps 9,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        tet [16] de volken vallen in de kuil die zij groeven, hun voet raakt vast in het net dat zij zelf spanden;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,17 - Ps 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] de heer maakt zich waar, de heer velt vonnis; de boze raakt verstrikt in zijn eigen werk.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,18 - Ps 9,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        jod [18] De bozen gaan terug naar het dodenrijk, alle volken die God zijn vergeten*.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,19 - Ps 9,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        kaf [19] Maar de arme wordt nooit vergeten, de arme hoeft nooit de hoop te verliezen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,20 - Ps 9,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Sta op, heer, gun de mensen geen triomf, laat de volken voor uw aanschijn het oordeel horen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 9,21 - Ps 9,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Ja, sla hen met schrik, heer, laat de volken weten dat zij mensen zijn.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van