PSALM 102 - Ps 102 -- Ps 102 -- Taal -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 102,1 - Ps 102,2 - Ps 102,3 - Ps 102,4 - Ps 102,5 - Ps 102,6 - Ps 102,7 - Ps 102,8 - Ps 102,9 - Ps 102,10 - Ps 102,11 - Ps 102,12 - Ps 102,13 - Ps 102,14 - Ps 102,15 - Ps 102,16 - Ps 102,17 - Ps 102,18 - Ps 102,19 - Ps 102,20 - Ps 102,21 - Ps 102,22 - Ps 102,23 - Ps 102,24 - Ps 102,25 - Ps 102,26 - Ps 102,27 - Ps 102,28 - Ps 102,29 -


Overzicht van Tenach :Tenach : taalgebruik - Tenach A - Tenach B - Tenach C - Tenach D - Tenach E - Tenach F - Tenach G - Tenach H - Tenach I - Tenach J - Tenach K - Tenach L - Tenach M - Tenach N - Tenach O - Tenach P - Tenach Q - Tenach R - Tenach S - Tenach T - Tenach U - Tenach V - Tenach W - Tenach Z -
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - Septuaginta A - Septuaginta B - Septuaginta C - Septuaginta D - Septuaginta E - Septuaginta F - Septuaginta G - Septuaginta H - Septuaginta I - Septuaginta J - Septuaginta K - Septuaginta L - Septuaginta M - Septuaginta N - Septuaginta O - Septuaginta P - Septuaginta Q - Septuaginta R - Septuaginta S - Septuaginta T - Septuaginta U - Septuaginta V - Septuaginta W -- Septuaginta Z -Ps 102,1 - Ps 102,1 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Smeekgebed van een arme, wanneer hij dreigt te bezwijken en zijn klacht over de heer uitstort.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,2 - Ps 102,2 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] heer, aanhoor mijn gebed, laat mijn roepen tot U doordringen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,3 - Ps 102,3 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Luister naar mij, laat uw antwoord niet wachten, nu ik met luide stem naar U roep.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,4 - Ps 102,4 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Want mijn dagen vervliegen in rook, mijn gebeente gloeit van koortsvuur.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,5 - Ps 102,5 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Mijn hart is gekweld en dor als gras, om eten geef ik niet meer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,6 - Ps 102,6 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Ik heb zo hard gekermd: ik ben nog slechts vel over been.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,7 - Ps 102,7 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Ik lijk een vogel in de woestijn, een eenzame uil in een bouwval.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,8 - Ps 102,8 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Ik ben slapeloos en ik blijf wakker als een eenzame mus op het dak.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,9 - Ps 102,9 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] Mijn vijanden* spotten voortdurend met mij, mijn spotters gebruiken mijn naam als een vloek.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,10 - Ps 102,10 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Ja, as is mijn brood, mijn drinken is met tranen vermengd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 102,11 - Ps 102,11 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Dit alles vanwege uw bittere woede: U beurde mij op, daarna liet U mij vallen;      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,12 - Ps 102,12 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] de schaduw van de nacht valt over mijn leven; gras ben ik, gras dat verdort.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,13 - Ps 102,13 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Maar U, heer, zit voor eeuwig op de troon, uw naam blijft staan van generatie op generatie.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. - 7. lëdor wâdor (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) . De getalwaarde is : lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , resj = 20 of 300 , waw = 6 ; totaal : 12 + 4 + 20 + 6 + 4 + 20 = 66 of 30 + 4 + 300 + 6 + 4 + 300 = 644 . Tenach (12) : (1) Ps 10,6 . (2) Ps 33,11 . (3) Ps 49,12 . (4) Ps 77,9 . (5) Ps 79,13 . (6) Ps 85,6 . (7) Ps 89,2 . (8) Ps 102,13 . (9) Ps 106,31 . (10) Ps 119,90 . (11) Ps 135,13 . (12) Ps 146,10 . lëdor wâdôr (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) . Tenach (2) : (1) Ps 89,5 . (2) Kl 5,19 . lëdor dor (tot geslacht geslacht ; van generatie tot generatie) . Tenach (1) Ex 3,15 . De vertaling van de LXX is meestal eis genean kai genean (tot geslacht en geslacht) : (1) Ps 33,11 . (2) Ps 49,12 . (3) Ps 79,13 . (4) Ps 89,2 . (5) Ps 89,5 . (6) Ps 102,13 . (7) Ps 106,31 . (9) Ps 135,13 . (10) Ps 146,10 . (11) Kl 5,19 ; apo geneas eis geneas (van geslacht tot geslacht) : (1) Ps 10,6 . (2) Ps 77,9 . (3) Ps 85,6 . Niet : (1) Ex 3,15 . lëdor wâdôr (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) staat vaak parallel met lë`ôlâm (voor eeuwig) of variante . LXX : eis ton aiôna . Tenach : (1) Ps 33,11 . (2) Ps 49,12 . (3) Ps 79,13 . (4) Ps 85,6 . (5) Ps 89,2 (`ôlâm) . (5) Ps 89,5 (`ad `ôlâm = tot eeuwig) . (6) Ps 102,13 . (7) Ps 106,31 . (8) Ps 119,90 . (9) Ps 135,13 . (10) Ps 146,10 . (11) Kl 5,19 . Niet in : (1) Ex 3,15 . (1) Ps 10,6 . (4) Ps 77,9 . (8) Ps 119,90 .

Ps 102,14 - Ps 102,14 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Sta op, heb medelijden met Sion, het is tijd om genadig te zijn, de allerhoogste tijd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,15 - Ps 102,15 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Zijn stenen bouwsels zijn uw dienaren zo lief en het grieft hen zo dat hij in puin valt.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,16 - Ps 102,16 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] De volken krijgen ontzag voor de naam van de heer, alle koningen van de aarde, voor uw glorie,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

 וְיִירְאוּ גוֹיִם, אֶת-שֵׁם יְהוָה;    וְכָל-מַלְכֵי הָאָרֶץ, אֶת-כְּבוֹדֶךָ.

Tekstuitleg van

4. - 5. שֵׁם יהוה (= sjem JHWH: de naam van de Heer). Getalswaarde: 34 + 26 = 60 of 340 + 26 = 366. Tenakh (25). Ps (9): (1) Ps 7,18. (2) Ps 102,16. (3) Ps 102,22. (4) Ps 113,1. (5) Ps 113,2. (6) Ps 113,3. (7) Ps 135,1. (8) Ps 148,5. (9) Ps 148,13.

3. - 5.

Ps 102,17 - Ps 102,17 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] want de heer, ja Hij bouwt Sion weer op, zijn heerlijkheid komt in hem aan de dag;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,18 - Ps 102,18 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Hij richt zich naar de roep van thuislozen en wijst hun gebeden niet af.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,19 - Ps 102,19 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Dan wordt dit te boek gesteld voor de komende generatie, en zijn herboren volk zal de heer loven:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,20 - Ps 102,20 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] de heer keek neer vanuit zijn heilige woning, keek neer op de aarde vanuit zijn hemel.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,21 - Ps 102,21 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] Hij hoorde het kermen van gevangen mensen, aan ten dode gedoemden bracht Hij bevrijding.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,22 - Ps 102,22 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Zo zal men in Sion de naam van de heer verkondigen en zijn lof in Jeruzalem,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

לְסַפֵּר בְּצִיּוֹן, שֵׁם יְהוָה;    וּתְהִלָּתוֹ, בִּירוּשָׁלִָם.

Tekstuitleg van

- שֵׁם יהוה (= sjem JHWH: de naam van de Heer). Getalswaarde: 34 + 26 = 60 of 340 + 26 = 366. Tenakh (25). Ps (9): (1) Ps 7,18. (2) Ps 102,16. (3) Ps 102,22. (4) Ps 113,1. (5) Ps 113,2. (6) Ps 113,3. (7) Ps 135,1. (8) Ps 148,5. (9) Ps 148,13.

Ps 102,23 - Ps 102,23 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] als volken en koningen samenkomen om eer te bewijzen aan de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,24 - Ps 102,24 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] Hij heeft mijn kracht halverwege gebroken, mijn levensdagen besnoeid.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,25 - Ps 102,25 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Daarom bid ik: ‘Mijn God, mijn God, vaag mij niet weg halverwege, U die alle generaties in jaren overleeft.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 102,26 - Ps 102,26 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] In de voortijd hebt U de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,27 - Ps 102,27 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] Zo zij al vergaan, U blijft bestaan; en als het heelal al verslijt als een mantel, dan vervangt U hem; zijn tijd is voorbij.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,28 - Ps 102,28 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [28] U blijft nog altijd die U bent, en uw jaren nemen geen einde.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 102,29 - Ps 102,29 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [29] Laat dan de kinderen van uw dienaren hier wonen, en voor uw aanschijn ook de generaties na hen blijven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


MASORETISCHE TEKST (MT)

Psalms Chapter 102 תְּהִלִּים

א  תְּפִלָּה, לְעָנִי כִי-יַעֲטֹף--    וְלִפְנֵי יְהוָה, יִשְׁפֹּךְ שִׂיחוֹ. 1 A Prayer of the afflicted, when he fainteth, and poureth out his complaint before the LORD.
ב  יְהוָה, שִׁמְעָה תְפִלָּתִי;    וְשַׁוְעָתִי, אֵלֶיךָ תָבוֹא. 2 O LORD, hear my prayer, and let my cry come unto Thee.
ג  אַל-תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ, מִמֶּנִּי--    בְּיוֹם צַר-לִי:
הַטֵּה-אֵלַי אָזְנֶךָ;    בְּיוֹם אֶקְרָא, מַהֵר עֲנֵנִי.
3 Hide not Thy face from me in the day of my distress; {N}
incline Thine ear unto me; in the day when I call answer me speedily.
ד  כִּי-כָלוּ בְעָשָׁן יָמָי;    וְעַצְמוֹתַי, כְּמוֹקֵד נִחָרוּ. 4 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as a hearth.
ה  הוּכָּה-כָעֵשֶׂב וַיִּבַשׁ לִבִּי:    כִּי-שָׁכַחְתִּי, מֵאֲכֹל לַחְמִי. 5 My heart is smitten like grass, and withered; for I forget to eat my bread.
ו  מִקּוֹל אַנְחָתִי--    דָּבְקָה עַצְמִי, לִבְשָׂרִי. 6 By reason of the voice of my sighing my bones cleave to my flesh.
ז  דָּמִיתִי, לִקְאַת מִדְבָּר;    הָיִיתִי, כְּכוֹס חֳרָבוֹת. 7 I am like a pelican of the wilderness; I am become as an owl of the waste places.
ח  שָׁקַדְתִּי וָאֶהְיֶה--    כְּצִפּוֹר, בּוֹדֵד עַל-גָּג. 8 I watch, and am become like a sparrow that is alone upon the housetop.
ט  כָּל-הַיּוֹם, חֵרְפוּנִי אוֹיְבָי;    מְהוֹלָלַי, בִּי נִשְׁבָּעוּ. 9 Mine enemies taunt me all the day; they that are mad against me do curse by me.
י  כִּי-אֵפֶר, כַּלֶּחֶם אָכָלְתִּי;    וְשִׁקֻּוַי, בִּבְכִי מָסָכְתִּי. 10 For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping,
יא  מִפְּנֵי-זַעַמְךָ וְקִצְפֶּךָ--    כִּי נְשָׂאתַנִי, וַתַּשְׁלִיכֵנִי. 11 Because of Thine indignation and Thy wrath; for Thou hast taken me up, and cast me away.
יב  יָמַי, כְּצֵל נָטוּי;    וַאֲנִי, כָּעֵשֶׂב אִיבָשׁ. 12 My days are like a lengthening shadow; and I am withered like grass.
יג  וְאַתָּה יְהוָה, לְעוֹלָם תֵּשֵׁב;    וְזִכְרְךָ, לְדֹר וָדֹר. 13 But Thou, O LORD, sittest enthroned for ever; and Thy name is unto all generations.
יד  אַתָּה תָקוּם, תְּרַחֵם צִיּוֹן:    כִּי-עֵת לְחֶנְנָהּ, כִּי-בָא מוֹעֵד. 14 Thou wilt arise, and have compassion upon Zion; for it is time to be gracious unto her, for the appointed time is come.
טו  כִּי-רָצוּ עֲבָדֶיךָ, אֶת-אֲבָנֶיהָ;    וְאֶת-עֲפָרָהּ, יְחֹנֵנוּ. 15 For Thy servants take pleasure in her stones, and love her dust.
טז  וְיִירְאוּ גוֹיִם, אֶת-שֵׁם יְהוָה;    וְכָל-מַלְכֵי הָאָרֶץ, אֶת-כְּבוֹדֶךָ. 16 So the nations will fear the name of the LORD, and all the kings of the earth Thy glory;
יז  כִּי-בָנָה יְהוָה צִיּוֹן--    נִרְאָה, בִּכְבוֹדוֹ. 17 When the LORD hath built up Zion, when He hath appeared in His glory;
יח  פָּנָה, אֶל-תְּפִלַּת הָעַרְעָר;    וְלֹא-בָזָה, אֶת-תְּפִלָּתָם. 18 When He hath regarded the prayer of the destitute, and hath not despised their prayer.
יט  תִּכָּתֶב זֹאת, לְדוֹר אַחֲרוֹן;    וְעַם נִבְרָא, יְהַלֶּל-יָהּ. 19 This shall be written for the generation to come; and a people which shall be created shall praise the LORD.
כ  כִּי-הִשְׁקִיף, מִמְּרוֹם קָדְשׁוֹ;    יְהוָה, מִשָּׁמַיִם אֶל-אֶרֶץ הִבִּיט. 20 For He hath looked down from the height of His sanctuary; from heaven did the LORD behold the earth;
כא  לִשְׁמֹעַ, אֶנְקַת אָסִיר;    לְפַתֵּחַ, בְּנֵי תְמוּתָה. 21 To hear the groaning of the prisoner; to loose those that are appointed to death;
כב  לְסַפֵּר בְּצִיּוֹן, שֵׁם יְהוָה;    וּתְהִלָּתוֹ, בִּירוּשָׁלִָם. 22 That men may tell of the name of the LORD in Zion, and His praise in Jerusalem;
כג  בְּהִקָּבֵץ עַמִּים יַחְדָּו;    וּמַמְלָכוֹת, לַעֲבֹד אֶת-יְהוָה. 23 When the peoples are gathered together, and the kingdoms, to serve the LORD.
כד  עִנָּה בַדֶּרֶךְ כחו (כֹּחִי);    קִצַּר יָמָי. 24 He weakened my strength in the way; He shortened my days.
כה  אֹמַר--אֵלִי, אַל תַּעֲלֵנִי בַּחֲצִי יָמָי:    בְּדוֹר דּוֹרִים שְׁנוֹתֶיךָ. 25 I say: 'O my God, take me not away in the midst of my days, Thou whose years endure throughout all generations.
כו  לְפָנִים, הָאָרֶץ יָסַדְתָּ;    וּמַעֲשֵׂה יָדֶיךָ שָׁמָיִם. 26 Of old Thou didst lay the foundation of the earth; and the heavens are the work of Thy hands.
כז  הֵמָּה, יֹאבֵדוּ--    וְאַתָּה תַעֲמֹד:
וְכֻלָּם, כַּבֶּגֶד יִבְלוּ;    כַּלְּבוּשׁ תַּחֲלִיפֵם וְיַחֲלֹפוּ.
27 They shall perish, but Thou shalt endure; {N}
yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt Thou change them, and they shall pass away;
כח  וְאַתָּה-הוּא;    וּשְׁנוֹתֶיךָ, לֹא יִתָּמּוּ. 28 But Thou art the selfsame, and Thy years shall have no end.
כט  בְּנֵי-עֲבָדֶיךָ יִשְׁכּוֹנוּ;    וְזַרְעָם, לְפָנֶיךָ יִכּוֹן. 29 The children of Thy servants shall dwell securely, and their seed shall be established before Thee.' {P}