PSALM 106 - Ps 106 - Ps 106 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 106,1 - Ps 106,2 - Ps 106,3 - Ps 106,4 - Ps 106,5 - Ps 106,6 - Ps 106,7 - Ps 106,8 - Ps 106,9 - Ps 106,10 - Ps 106,11 - Ps 106,12 - Ps 106,13 - Ps 106,14 - Ps 106,15 - Ps 106,16 - Ps 106,17 - Ps 106,18 - Ps 106,19 - Ps 106,20 - Ps 106,21 - Ps 106,22 - Ps 106,23 - Ps 106,24 - Ps 106,25 - Ps 106,26 - Ps 106,27 - Ps 106,28 - Ps 106,29 - Ps 106,30 - Ps 106,31 - Ps 106,32 - Ps 106,33 - Ps 106,34 - Ps 106,35 - Ps 106,36 - Ps 106,37 - Ps 106,38 - Ps 106,39 - Ps 106,40 - Ps 106,41 - Ps 106,42 - Ps 106,43 - Ps 106,44 - Ps 106,45 - Ps 106,46 - Ps 106,47 - Ps 106,48 -

- Psalmen : overzicht - Psalmen taalgebruik A - Psalmen taalgebruik B - Psalmen taalgebruik C - Psalmen taalgebruik D - Psalmen taalgebruik E - Psalmen taalgebruik F - Psalmen taalgebruik G - Psalmen taalgebruik H - Psalmen taalgebruik I - Psalmen taalgebruik J - Psalmen taalgebruik K - Psalmen taalgebruik L - Psalmen taalgebruik M - Psalmen taalgebruik N - Psalmen taalgebruik O - Psalmen taalgebruik P - Psalmen taalgebruik Q - Psalmen taalgebruik R - Psalmen taalgebruik S - Psalmen taalgebruik T - Psalmen taalgebruik U - Psalmen taalgebruik Z -
- Ps : commentaar .

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - Tenach A - Tenach B - Tenach C - Tenach D - Tenach E - Tenach F - Tenach G - Tenach H - Tenach I - Tenach J - Tenach K - Tenach L - Tenach M - Tenach N - Tenach O - Tenach P - Tenach Q - Tenach R - Tenach S - Tenach T - Tenach U - Tenach V - Tenach W - Tenach X -Tenach Y - Tenach Z - Tenach : commentaar ,


Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen

Ps 106,1 - Ps 106,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        1] Halleluja. Prijs de heer, want Hij is goed, zijn liefde* kent geen grenzen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,2 - Ps 106,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Wie kan de machtige daden van de heer verwoorden, toereikend zijn lof verkondigen?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,3 - Ps 106,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Gelukkig wie zijn bestel eerbiedigt, wie altijd gerechtigheid doet.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 106,4 - Ps 106,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Denk aan mij heer, U die uw volk bemint, kom mij te hulp en red mij.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. bîsjû`âtèkhâ (op jouw redding) < voorzetsel bë + zéelfstandig naamw. vr. enk.stat. constr.+ suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. enk. . Zelfstandig naamwoord : jësjû`âh / tësjû`âh (redding, verlossing, heil) , zie het werkw. jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 47 OF 380 (2² X 5 X 19) . Structuur : 1 - 3 - 7 . Gr. sôzô (redden) . Taalgebruik in het NT : sôzô (redden) . Taalgebruik in de LXX : sôzô (redden) . L. salvator (salvare - salus) . Fr. sauver - saveur . Ned. b.v. salie (een heilbrengend kruid) . E. saviour . N. heiland . D. Heiland . môsjî`a (de reddende) act. part. hifil nom. mann. enk. van het werkw. jâsj`a (redden, bevrijden, verlossen) , is heel nauw verwant wat letters betreft : mâsjach (zalven) . (mâsjîach = gezalfde, messias, G. christos = Christus) . Een vorm van sôzô (redden) in de LXX (363) , in het NT (106) . Tenakh (6) : (1) 1 S 2,1 . (2) Ps 9,15 . (3) Ps 13,6 . (4) Ps 20,6 . (5) Ps 21,6 . (6) Ps 106,4 .

Ps 106,5 - Ps 106,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Laat mij delen in het geluk van uw uitverkorenen, in de vreugde van uw volk, in de glorie van het volk dat U toebehoort.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,6 - Ps 106,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen, afgedwaald zijn we, we hebben misdreven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,7 - Ps 106,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Zij hebben uw wonderen in Egypte miskend, geen aandacht geschonken aan uw talloze gunsten: bij de Rietzee bedroefden zij U.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,8 - Ps 106,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Toch redde Hij hen omwille van zijn naam, om zijn grote macht te laten blijken.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,9 - Ps 106,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Hij bezwoer de Rietzee, en zij viel droog: Hij loodste hen door de watervloed als door een woestijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. act. ind. aor. 3de pers. enk. επετιμησεν = epetimèsen (hij beval) van het werkw. επιτιμαω = epitimaô (nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) . Taalgebruik in het NT : epitimaô (opleggen, opdragen) . Taalgebruik in de LXX : epitimaô (opleggen, opdragen) . Het werkwoord heeft een voorvoegsel επι = epi (aan bij, op) wat het werkwoord versterkt . Wellicht omwille van het voorvoegsel volgt op het werkwoord steeds een datief . Bijbel (16) . LXX (2) : (1) Gn 37,10 . (2) Ps 106,9 . NT (14) : (1) Mt 8,26 . (2) Mt 12,16 ( // Mc 3,12 ) . (3) Mt 17,18 . (4) Mt 20,31 . (5) Mc 1,25 ( // Mt 8,26 ) . (6) Mc 4,39 . (7) Mc 8,30 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 9,25 ( // Mt 17,18 ) . (10) Lc 4,35 . (11) Lc 4,39 . (12) Lc 8,24 . (13) Lc 9,42 . (14) Lc 9,55 . Een vorm van επιτιμαω = epitimaô (nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) in de LXX (11) , in het NT (29) , in Mc (9) : (1) Mc 1,25 . (2) Mc 3,12 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 8,30 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,33 . (7) Mc 9,25 . (8) Mc 10,13 . (9) Mc 10,48 . In de LXX kan het Griekse werkwoord επιτιμαω = epitimaô (beroep doen op hun eer , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) de vertaling zijn van 3 verschillende Hebreeuwse werkwoorden .
- De kenletter σ = s geeft act. en mediaal aor. weer . De stamletter α = a wordt verlengd tot η = è . Vandaar : επετιμησεν = epetimèsen (hij beval) .
- Hebreeuws : wa consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיִּגְעַר = wajjigë`ar (en hij berispte) van het werkw. גָעַר = gâ`ar (berispen, verwijten, afweren, dreigen) . Taalgebruik in Tenakh : gâ`ar (berispen, verwijten, afweren, dreigen) . Getalwaarde : ghimel = 3 , ajin = 16 of 70 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 273 (3 X 7 X 13) . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (2) : (1) Gn 37,10 . (2) Ps 106,9 . Een vorm van het werkw. גָעַר = gâ`ar in 13 verzen in Tenakh


Ps 106,10 - Ps 106,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  et salvavit eos de manu odientis et redemit eos de manu inimici       [10] Hij redde hen uit de macht van hun haters, bevrijdde hen uit de macht van hun vijand.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,11 - Ps 106,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] En boven hun belagers sloot zich het water: niet één bleef er over, niet één.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,12 - Ps 106,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Toen pas vertrouwden zij op zijn woord; zij zongen een loflied op Hem.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,13 - Ps 106,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Zij vergaten weer snel wat Hij had gedaan, zij zagen geen heil in zijn beleid.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511 . De getalwaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalwaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13) . 52 is eveneens de getalwaarde van `âmîm (volken) ; aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160 . Gr. makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in de Septuaginta : makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in het N.T. : makarios (zalig, gelukkig) . Lat. beatus . Fr. (bien)heureux . E. blessed . D. wohl . Tenach (38) . Ps (27) : (1) Ps 1,1 (´asjërê hâ´îsj äsjèr l´o = gelukkig de man die niet) . (2) Ps 2,12 . (3) Ps 17,5 : andere vocalisatie . (4) Ps 32,1 (Ps 32 telt 104 woorden of 2 X 52 of 4 X 13) . (5) Ps 32,2 . (6) Ps 33,12 . (7) Ps 34,9 . (8) Ps 40,3 (andere vocalisatie) . (9) Ps 40,5 . (10) Ps 41,2 (bij het einde van het eerste boek) . (11) Ps 65,5 . (Ps 72,17 : jë´asjsjërûhû = zij zullen hem zalig prijzen ; bij het einde van het tweede boek van de Psalmen) . (12) Ps 73,2 . (13) Ps 84,5 . (14) Ps 84,6 . (15) Ps 84,13 (bij het einde van het derde boek van de Pslamen) . (16) Ps 89,16 . (17) Ps 94,12 . (18) Ps 106,3 (bij het einde van het vierde psalmboek) . (19) Ps 112,1 . (20) Ps 119,1 . (21) Ps 119,2 . (22) Ps 127,5 . (23) Ps 128,1 . (24) Ps 137,8 . (25) Ps 137,9 . (26) Ps 144,15 (bij het einde van het vijfde psalmboek) . (27) Ps 146,5 .

 

Ps 106,14 - Ps 106,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] In de woestijn dachten zij alleen nog aan eten, zij daagden God uit door hun gedrag in de steppe.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,15 - Ps 106,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Toch schonk Hij hun alles waar zij om vroegen, zo veel zelfs dat het hun tegenstond.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,16 - Ps 106,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Sommigen in het kamp werden jaloers op Mozes en op Aäron, de gewijde van de heer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,17 - Ps 106,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] De aarde spleet open en verzwolg Datan, boven de aanhang van Abiram sloot zich de aarde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,18 - Ps 106,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Vuur verslond hun aanhang totaal, vlammen verteerden de schuldigen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,19 - Ps 106,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Een stierenbeeld richtten zij op bij de Horeb, zij bogen diep voor dat metalen maaksel.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,20 - Ps 106,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Zij ruilden hun heerlijke God voor een beeld, voor het beeld van een rund dat gras vreet.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,21 - Ps 106,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Zij vergaten de God die hen had gered, die in Egypte machtige daden verrichtte,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,22 - Ps 106,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] die wonderen deed in het land van Cham*, indrukwekkende wonderen bij de Rietzee.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 106,23 - Ps 106,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Daarom had Hij besloten hen uit te roeien, als niet Mozes, zijn uitverkorene, tegenover Hem op de bres was gaan staan om zijn dodelijke toorn te keren.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,24 - Ps 106,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Zij keken neer op zijn land, dat prachtige land, en vertrouwden niet op zijn woorden.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,25 - Ps 106,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Zij spraken opstandige taal in hun tent en wilden niet luisteren naar de bevelen van de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 106,26 - Ps 106,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Toen strekte de heer zijn hand tegen hen uit: zij zouden verloren gaan in de woestijn,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,27 - Ps 106,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] hun nazaten zouden onder de volken verloren gaan, verspreid worden in alle landen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,28 - Ps 106,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Zij lieten zich in met Baäl-Peor, namen deel aan dodenoffers.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,29 - Ps 106,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Zij daagden Hem zo uit door deze praktijken, dat een hevige plaag bij hen uitbrak.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,30 - Ps 106,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] Pinechas greep toen als scherprechter in en de plaag werd tot stilstand gebracht.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,31 - Ps 106,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] Dat werd hem als gerechtigheid aangerekend van generatie op generatie, voor altijd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. - 5. lëdor wâdor (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) . De getalwaarde is : lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , resj = 20 of 300 , waw = 6 ; totaal : 12 + 4 + 20 + 6 + 4 + 20 = 66 of 30 + 4 + 300 + 6 + 4 + 300 = 644 . Tenach (12) : (1) Ps 10,6 . (2) Ps 33,11 . (3) Ps 49,12 . (4) Ps 77,9 . (5) Ps 79,13 . (6) Ps 85,6 . (7) Ps 89,2 . (8) Ps 102,13 . (9) Ps 106,31 . (10) Ps 119,90 . (11) Ps 135,13 . (12) Ps 146,10 . lëdor wâdôr (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) . Tenach (2) : (1) Ps 89,5 . (2) Kl 5,19 . lëdor dor (tot geslacht geslacht ; van generatie tot generatie) . Tenach (1) Ex 3,15 . De vertaling van de LXX is meestal eis genean kai genean (tot geslacht en geslacht) : (1) Ps 33,11 . (2) Ps 49,12 . (3) Ps 79,13 . (4) Ps 89,2 . (5) Ps 89,5 . (6) Ps 102,13 . (7) Ps 106,31 . (9) Ps 135,13 . (10) Ps 146,10 . (11) Kl 5,19 ; apo geneas eis geneas (van geslacht tot geslacht) : (1) Ps 10,6 . (2) Ps 77,9 . (3) Ps 85,6 . Niet : (1) Ex 3,15 . lëdor wâdôr (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) staat vaak parallel met lë`ôlâm (voor eeuwig) of variante . LXX : eis ton aiôna . Tenach : (1) Ps 33,11 . (2) Ps 49,12 . (3) Ps 79,13 . (4) Ps 85,6 . (5) Ps 89,2 (`ôlâm) . (5) Ps 89,5 (`ad `ôlâm = tot eeuwig) . (6) Ps 102,13 . (7) Ps 106,31 . (8) Ps 119,90 . (9) Ps 135,13 . (10) Ps 146,10 . (11) Kl 5,19 . Niet in : (1) Ex 3,15 . (1) Ps 10,6 . (4) Ps 77,9 . (8) Ps 119,90 .

Ps 106,32 - Ps 106,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [32] Zij wekten Gods woede weer op bij Meriba’s water; zelfs Mozes brachten zij ongeluk.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,33 - Ps 106,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [33] Zo bitter hadden zij hem gestemd, dat hij zijn woorden niet in bedwang had.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,34 - Ps 106,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [34] Zij roeiden de Kanaänieten niet uit, al had de heer hun dat bevolen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,35 - Ps 106,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [35] Zij knoopten betrekkingen aan met hen en namen hun praktijken over.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,36 - Ps 106,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [36] Aan hun afgoden brachten zij goddelijke eer; dat werd hun valstrik en ongeluk.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,37 - Ps 106,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [37] Zij offerden hun zonen en dochters, als een offer voor die idolen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,38 - Ps 106,38 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [38] Onschuldig bloed vergoten zij, het bloed van hun zonen en dochters, als offer aan de goden van Kanaän, zodat hun land door dit bloed werd ontwijd.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,39 - Ps 106,39 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [39] Zo werden zij zelf onrein: door die riten pleegden zij ontucht.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,128 - Ps 106,128 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [40] Toen ontstak de heer in woede tegen hen, Hij moest van zijn eigen volk gruwen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,41 - Ps 106,41 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [41] Daarom leverde Hij hen aan de vreemden uit: hun vijanden werden hun meesters.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,42 - Ps 106,42 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [42] Zij vielen ten prooi aan hun tirannie, voor hun overmacht moesten zij bukken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,43 - Ps 106,43 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [43] Hoe dikwijls heeft Hij hen gered, maar zij verzetten zich tegen zijn leiding, steeds dieper zakten zij weg in hun schuld.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,44 - Ps 106,44 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [44] Maar nauwelijks vernam Hij hun jammerlijk klagen, of Hij kreeg weer oog voor hun nood.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,45 - Ps 106,45 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [45] Hij dacht terug aan zijn verbond met hen; zo groot is zijn liefde, dat Hij zich ontfermde.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 106,45 .

Ps 106,45.1. wajjizëkhor (en hij gedacht) , wë + werkwoordvorm act. qal imperf. 3de pers. enk. van het werkw. zâkhar (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in Tenach : zâkhar (gedenken) . z k r : act. qal perf. 3de pers. mann. enk. zâkhar (hij gedenkt) OF qal imperat. 2de pers. mann. enk. (gedenkt) + qal. inf. constr. zëkhor (te gedenken) OF zelfst. naamw. zekhèr (herinnering, aandenken) OF bijvoegl. naamw. zâkhâr (mannelijk) . In 104 verzen in Tenach . De getalwaarde van z-k-r is : zain = 7 , kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 . Totaal : 7 + 11 + 20 = 38 (2 X 19) OF 7 + 20 + 200 = 227 (priemgetal) . In negen verzen in de bijbel : (1) Gn 8,1 (God gedacht Noach) . (2) Gn 19,29 (God gedacht Abram) . (3) Gn 30,22 (God gedacht Rachel) . (4) Gn 42,9 (Jozef dacht aan zijn dromen) . (5) Ex 2,24 (... ´èth bërîthô = God gedacht zijn verbond met Abraham , Isaak en Jakob) . (6) Js 63,11 (en het - volk - dacht aan de dagen...) . (7) Ps 78,39 . (8) Ps 106,45 . (9) Pr 11,8 (hij dacht aan de dagen... ) .

Ps 106,45.6. chasëdô (zijn liefde) < zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . chèsèd (liefde, barmhartigheid) . Taalgebruik in Tenakh : chèsèd (liefde, barmhartigheid) . Getalwaarde : chet = 8 , samech = 15 of 60 , daleth = 4 ; totaal : 27 (3 X 9) of 72 (8 X 9) . Structuur : 8 - 6 - 4 . Tenakh (61) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (0) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (58) . Ps (47) : (1) Ps 31,22 . (2) Ps 42,9 . (3) Ps 57,4 . (4) Ps 59,11 . (5) Ps 77,9 . (6) Ps 98,3 . (7) Ps 100,5 . (8) Ps 103,11 . (9) Ps 106,1 . (10) Ps 106,45 . (11) Ps 107,1 . (12) Ps 107,8 . (13) Ps 107,15 . (14) Ps 107,21 . (15) Ps 107,31 . (16) Ps 117,2 . (17) Ps 118,1 . (18) Ps 118,2 . (19) Ps 118,3 . (20) Ps 118,4 . (21) Ps 118,29 . (22) Ps 136,1 . (23) Ps 136,2 . (24) Ps 136,3 . (24 + 23 = 47) - Ps 136,4 - Ps 136,5 - Ps 136,6 - Ps 136,7 - Ps 136,8 - Ps 136,9 - Ps 136,10 - Ps 136,11 - Ps 136,12 - Ps 136,13 - Ps 136,14 - Ps 136,15 - Ps 136,16 - Ps 136,17 - Ps 136,18 - Ps 136,19 - Ps 136,20 - Ps 136,21 - Ps 136,22 - Ps 136,23 - Ps 136,24 - Ps 136,25 - Ps 136,26 - Kl (1) : Kl 3,32 .

Ps 106,45.5. kërobh (volgens / overeenkomstig een veelheid) < prefix voorzetsel kë + zelfst. naamw. . r-b . bijvoegl. naamw. rabh (veel, talrijk, groot) . zelfst. naamw. robh . Zie : Taalgebruik in Tenakh : rabh (veel, talrijk, groot) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 22 (2X 11) OF 202 (2 X 101) . Structuur : 2 - 2 . Tenakh (7) : (1) Hos 10,1 . (2) Ps 51,3 . (3) Ps 69,17 . (4) Ps 106,45 . (5) Ps 150,2 . (6) Kl 3,32 . (7) Neh 13,22 .

Ps 106,45.5. - 6. kërob chasëdô (als / volgens veelheid van zijn liefde) . Tenakh (2) : (1) Ps 106,45 (in Ps 106,46 staat een vorm van rèchèm) . (2) Kl 3,32 (ervoor staat : wëricham = en hij verleent barmhartigheid) .
- kërob chasëdèkhâ (als / volgens veelheid van jouw liefde) . Tenakh (1) : Neh 13,22 .
- kërob rachämè(j)khâ (volgens de veelheid van jouw barmhartigheden) . Tenakh (2) : (1) Ps 51,3 ; parallel staat këchasëdèkhâ = volgens jouw liefde . (2) Ps 69,17 ; ervoor staat chasëdèkhâ (jouw liefde) .

Ps 106,46 - Ps 106,46 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [46] Zij vonden genade dankzij Hem bij mensen die hen hadden weggevoerd.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,47 - Ps 106,47 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [47] Red ons, heer onze God, breng ons bijeen, bij de vreemden vandaan. Dan zullen wij uw heilige naam prijzen, met fiere stem uw lof verkondigen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 106,48 - Ps 106,48 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    bârûkh JHWH ´èlohê jisrâ´el     [48] De* heer zij gezegend, Israëls God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk antwoordt: Amen. Halleluja.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. pass. qal deelw. tegenwoordige tijd mann. enk. בָּרוּך = bârûkh (gezegend) van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Tenakh (83) . Pentateuch (17) . Eerdere Profeten (13) . Latere Profeten (25) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (27) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20 . Totaal : 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111) . Structuur : 2 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (83) . Pentateuch (17) : (1) Gn 9,26 . (2) Gn 14,19 . (3) Gn 24,27 . (4) Gn 24,31 . (5) Gn 26,29 . (6) Gn 27,29 . (7) Gn 27,33 . (8) Ex 18,10 . (9) Nu 22,12 . (10) Nu 24,9 . (11) Dt 7,14 . (12) Dt 28,3 . (13) Dt 28,4 . (14) Dt 28,5 . (15) Dt 28,6 . (16) Dt 33,20 . (17) Dt 33,24 . Ps (13) : (1) Ps 28,6 . (2) Ps 31,22 . (3) Ps 41,14 (bij het einde van het eerste psalmenboek). (4) Ps 66,20 (einde van de Psalm) . (5) Ps 68,20 . (6) Ps 68,36 (op het einde van de Psalm) . (7) Ps 72,18 (bij het einde van het tweede psalmenboek) . (8) Ps 89,53 (bij het einde van het derde psalmenboek) . (9) Ps 106,48 (bij het einde van het vierde psalmenboek) .
- nom. mann. enk. ευλογητος = eulogètos (zegenend, zegenaar) . Taalgebruik in het NT : eulogètos (gezegend) . Taalgebruik in de LXX : eulogètos (gezegend) . Taalgebruik in Lc : eulogètos (gezegend) . Bijbel (64) , in de LXX (57) , in het NT (7) : (1) Lc 1,68 . (2) Rom 1,25 . (3) Rom 9,5 . (4) 2 Kor 1,3 . (5) 2 Kor 11,31 . (6) Ef 1,3 . (7) 1 Pe 1,3 . In Lc is dit de enigste vorm . Een vorm van ευλογητος = eulogètos in de Bijbel (82) , in de LXX (74) , in het NT (8) : 7 + Mc 14,61 .
- ευλογητος = eulogètos is meestal de vertaling van het Hebreeuwse בָּרוּך = bârûkh (gezegend) . בָּרוּך = bârûkh is een passief deelwoord ; ευλογητος = eulogètos is een bijvoeglijk naamw. , al dan niet zelfstandig gebruikt met de actieve betekenis van zegenend , zegenaar . Tegenover het Hebreeuwse passief staat het Griekse actief . Tegenover het Hebreeuwse בָרוּך יהוה = bârûkh JHWH (gezegend JHWH) staat het Griekse ευλογητος = eulogètos: zegenend is JHWH of zegenaar is JHWH . De mens kan JHWH zegenen omdat JHWH de mens had gezegend . De zegen van JHWH gaat vooraf aan de zegening van de mens .
- Grieks . ευλογεω = eulogeô (zegenen, goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Een vorm van ευλογεω = eulogeô in de LXX (516) , in het NT (42) , Mt (5) : (1) Mt 14,19 . (2) Mt 21,9 . (3) Mt 23,39 . (4) Mt 25,34 . (5) Mt 26,26 , Mc (5) : (1) Mc 6,41 . (2) Mc 8,7 . (3) Mc 11,9 . (4) Mc 11,10 . (5) Mc 14,22 , Lc (13) : (1) Lc 1,28 . (2) Lc 1,42 . (3) Lc 1,64 . (4) Lc 2,28 . (5) Lc 2,34 . (6) Lc 6,28 . (7) Lc 9,16 . (8) Lc 13,35 . (9) Lc 19,38 . (10) Lc 24,30 . (11) Lc 24,50 . (12) Lc 24,51 . (13) Lc 24,53 . In Lc : 7 vormen in 7 / 24 hoofdstukken en in 13 verzen . Joh (1) : Joh 12,13 . Hnd (2) : (1) Hnd 3,25 . (2) Hnd 3,26 . eulogeô = Lat. benedicere (benedijen) . Fr. bénir . Ned. zegenen < signare (tekenen) , het signum (teken) van het kruis slaan . E. bless .
- L. benedictus . F. béni .
- Op het einde van zijn offerdienst kon de priester Zacharia het volk niet toespreken en zegenen omdat hij door zijn ongeloof in de aankondiging van de engel stom werd . Pas bij de geboorte van Johannes kon hij spreken en de zegen uitspreken (Lc 1,68) . Jezus als hogepriester sloot zijn leven af met een zegening aan zijn leerlingen (Lc 24,50) .

2. יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Ps (547) . Ps 41 (6) : (1) Ps 41,2 . (2) Ps 41,3 . (3) Ps 41,4 . (4) Ps 41,5 . (5) Ps 41,11 . (6) Ps 41,14 .
- Grieks . κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) .
- Latijn . Dominus . Ned. Heer . D. Herr . E. Lord . Aramees : יוי = JWJ . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achnaton gelegd .

1. - 2. בָרוּך יהוה = bârûkh JHWH . Tenakh (25) : (1) Gn 9,26 . (2) Gn 24,27 . (3) Ex 18,10 . (4) Rt 4,14 . (5) 1 S 25,32 . (6) 1 S 25,39 . (7) 2 S 18,28 . (8) 1 K 1,48 . (9) 1 K 5,21 . (10) 1 K 8,15 . (11) 1 K 8,56 . (12) 1 Kr 16,36 . (13) 2 Kr 2,11 . (14) 2 Kr 6,4 . (15) Ezr 7,27 . (16) Ps 28,6 . (17) Ps 31,22 . (18) Ps 41,14 . (19) Ps 72,18 . (20) Ps 89,53 . (21) Ps 106,48 . (22) Ps 124,6 . (23) Ps 135,21 . (24) Ps 144,1 . (25) Zach 11,5 .
- ευλογητος κυριος = eulogètos kurios (gezegend JHWH) . In het NT slechts in Lc 1,68 .

1. - 4. בָרוּך יהוה אֱלֹהֵי = bârûch JHWH ´èlohe(j) = gezegend JHWH , God van... Tenakh (11) : (1) Gn 9,26 . (2) Gn 24,27 . (3) 1 S 25,32 . (4) 1 K 1,48 . (5) 1 K 8,15 . (6) 1 Kr 16,36 . (7) 2 Kr 2,11 . (8) 2 Kr 6,4 . (9) Ezr 7,27 . (10) Ps 41,14 . (11) Ps 106,48 .
- ευλογητος κυριος ὁ θεος = eulogètos kurios ho theos (gezegend de Heer de God van) . In het NT slechts in Lc 1,68 .

1. - 6. בָרוּך יהוה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל = bârûkh JHWH êlohe(j) jisërâ´el . Tenakh (8) : (1) 1 S 25,32 . (2) 1 K 1,48 . (3) 1 K 8,15 . (4) 1 Kr 16,36 . (5) 2 Kr 2,11 . (6) 2 Kr 6,4 . (7) Ps 41,14 . (8) Ps 106,48 . Zie eveneens Ps 72,18 .
- ευλογητος κυριος ὁ θεος του ισραηλ = eulogètos kurios ho theos tou israèl (gezegend JHWH de God van Israël) . Lc (1) : Lc 1,68 .


 ᾿Αλληλούϊα. - ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ τῷ Κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· 2 εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ Κυρίου, οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ. 3 ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτούς, ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βοῤῥᾶ καὶ θαλάσσης. 4 ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀνύδρῳ, ὁδὸν πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον, 5 πεινῶντες καὶ διψῶντες, ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπε· 6 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτοὺς 7 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν κατοικητηρίου. 8 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 9 ὅτι ἐχόρτασε ψυχὴν κενὴν καὶ πεινῶσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν. 10 καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου, πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ, 11 ὅτι παρεπίκραναν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βουλὴν τοῦ ῾Υψίστου παρώξυναν, 12 καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις ἡ καρδία αὐτῶν, ἠσθένησαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν· 13 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτοὺς 14 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέρρηξεν. 15 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 16 ὅτι συνέτριψε πύλας χαλκᾶς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέθλασεν. 17 ἀντελάβετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν, διὰ γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν· 18 πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου· 19 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς, 20 ἀπέστειλε τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν. 21 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων 22 καὶ θυσάτωσαν αὐτῷ θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 23 οἱ καταβαίνοντες εἰς θάλασσαν ἐν πλοίοις, ποιοῦντες ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς, 24 αὐτοὶ εἶδον τὰ ἔργα Κυρίου καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ. 25 εἶπε, καὶ ἔστη πνεῦμα καταιγίδος, καὶ ὑψώθη τὰ κύματα αὐτῆς· 26 ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἀβύσσων, ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο· 27 ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν ὡς ὁ μεθύων, καὶ πᾶσα ἡ σοφία αὐτῶν κατεπόθη· 28 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτοὺς 29 καὶ ἐπέταξε τῇ καταιγίδι, καὶ ἔστη εἰς αὔραν, καὶ ἐσίγησαν τὰ κύματα αὐτῆς· 30 καὶ εὐφράνθησαν, ὅτι ἡσύχασαν, καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτοῦ. 31 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 32 ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν. 33 ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψαν, 34 γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ. 35 ἔθετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξόδους ὑδάτων. 36 καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ πεινῶντας, καὶ συνεστήσαντο πόλεις κατοικεσίας 37 καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς καὶ ἐφύτευσαν ἀμπελῶνας καὶ ἐποίησαν καρπὸν γεννήματος, 38 καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνε. 39 καὶ ὠλιγώθησαν καὶ ἐκακώθησαν ἀπὸ θλίψεως κακῶν καὶ ὀδύνης. 40 ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ᾿ ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ. 41 καὶ ἐβοήθησε πένητι ἐκ πτωχείας καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα πατριάς. 42 ὄψονται εὐθεῖς καὶ εὐφρανθήσονται, καὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς. 43 τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα καὶ συνήσει τὰ ἐλέη τοῦ Κυρίου;