PSALM 110 -- Ps 110 -- Ps (Psalmen ) -- Ps 110 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -

Zie ook naar - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bibliografie van het Oude Testament -

Uitleg vers per vers : - Ps 110,1 - Ps 110,2 - Ps 110,3 - Ps 110,4 - Ps 110,5 - Ps 110,6 - Ps 110,7 -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -


- Eerste psalm bij de vespers op zon- en feestdagen.

Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

1 David canticum dixit Dominus Domino meo sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos scabillum pedum tuorum 2 virgam fortitudinis tuae emittet Dominus ex Sion dominare in medio inimicorum tuorum 3 populi tui spontanei erunt in die fortitudinis tuae in montibus sanctis quasi de vulva orietur tibi ros adulescentiae tuae 4 iuravit Dominus et non paenitebit eum tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech 5 Dominus ad dexteram tuam percussit in die furoris sui reges 6 iudicabit in gentibus implebit valles percutiet caput in terra multa 7 de torrente in via bibet propterea exaltabit caput

Latijnse vertaling volgens de LXX tekst

Dixit Dominus Domino meo - Sede a dextris meis. Donec ponam inimicos tuos - scabellum pedum tuorum. Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion - Dominare in medio inimi- corum tuorum. Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum - ex utero ante luciferum genui te. Juravit Dominus, et non poenitebit cum - tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech. Dominus a dextris tuis - confregit in die irae suae reges. Judicabit in nationibus implebit ruinas - conquassabit capita in terra multorum. De torrente in via bibet - propterea exaltabit caput.

Ps 110,1 - Ps 110,1 : Ga zitten aan mijn rechterhand - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 110 -- Ps 110,1 - Ps 110,2 - Ps 110,3 - Ps 110,4 - Ps 110,5 - Ps 110,6 - Ps 110,7 - 
Griekse tekst Vulg. Heb Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jèrusalem 
1 tô dauid psalmos eipen o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou  1 David canticum dixit Dominus Domino meo sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos scabillum pedum tuorum  Dixit Dominus Domino meo - Sede a dextris meis. Donec ponam inimicos tuos - scabellum pedum tuorum.   א לְדָוִד, מִזְמוֹר: נְאֻם יְהוָה, לַאדֹנִי--שֵׁב לִימִינִי; עַד-אָשִׁית אֹיְבֶיךָ, הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ. 1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.  [1] Op naam van David, een zangstuk. [1] Godsspraak van de heer tot U mijn Heer*: ‘Ga zitten aan mijn rechterhand* en Ik leg uw vijanden als een voetbank* voor uw voeten.’   [1] Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’  1 ¶ (v. David, een musiceerstuk.) Tijding van de ENE aan mijn heer: zet je aan mijn réchterhánd, –– tot ik je vijanden heb gezet als bánk ondér je vóeten!  1. De David. Psaume. Oracle de Yahvé à mon Seigneur : «Siège à ma droite, tant que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds.» 

King James Bible. [1] The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.
Luther-Bibel. 1 "Ein Psalm Davids." Der HERR sprach zu meinem Herrn: / »Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.«

א לְדָוִד, מִזְמוֹר: נְאֻם יְהוָה, לַאדֹנִי--שֵׁב לִימִינִי; עַד-אָשִׁית אֹיְבֶיךָ, הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ.

Tekstuitleg van Ps 110,1.

7. lîmînî (aan mijn rechterzijde) < prefix l + jâmîn + suffix persoonlijk voornaamw. 1ste pers. mann. enk -î. Taalgebruik in Tenach : jâmîn (rechterzijde, rechts). Getalwaarde : lameth = 12 of 30, jod = 10, mem = 13 of 40, nun = 14 of 50. Totaal : 69 of 150. Gr. dexios (rechter-, rechts). Taalgebruik in de Septuaginta : dexios (rechts). Taalgebruik in het N.T. : dexios (rechts)..L. dexter. Fr. droit. Ned. rechts. E. right. D. rechter. In Tenach slechts in Ps 110,1. LXX : ek dexiôn mou. Bijbel (67). LXX (44). N.T. (23). Ps (7) : (1) Ps 16,8. (2) Ps 45,10. (3) Ps 91,7. (4) Ps 109,6. (5) Ps 109,31. (6) Ps 110,1. (7) Ps 110,5. Telkens in de uitdrukking ek dexiôn.

9. act. ind. imperf. 1ste pers. enk. אָשִׁית = ´âsjîth (ik zal stellen) van het werkw. שִׁית = sjîth (zetten, stellen, plaatsen). Taalgebruik in Tenakh : sjîth (zetten, stellen, plaatsen). Getalwaarde : sjin = 21 of 300, jod = 10, thaw = 22 of 400 ; totaal : 53 (priemgetal) OF 710 (2 X 5 X 71). Structuur : 3 - 1 - 4. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (9) : (1) Gn 3,15. (2) Js 15,9. (3) Jr 51,39. (4) Ps 12,6. (5) Ps 13,3. (6) Ps 101,3. (7) Ps 110,1. (8) Ps 132,11. (9) Spr 24,32.
- Grieks. act. ind. futurum 1ste pers. enk. θησω = thèsô (ik zal stellen) van het werkw. τιθημι = tithèmi (zetten, plaatsen, maken). Taalgebruik in het NT : tithèmi (zetten, plaatsen, maken). Taalgebruik in de LXX : tithèmi (zetten, plaatsen, maken). Bijbel (39). OT (36). NT (3). Gn (3) : (1) Gn 3,15. (2) Gn 17,6. (3) Gn 32,13. ΝΤ (3) : (1) Mt 12,18. (2) Joh 13,37. (3) 1 Kor 9,18.
- act. conj. aor. 1ste pers. enk. θω = thô (ik zou stellen). Bijbel (7) : (1) Jr 22,6. (2) Ps 110,1. (3) Mt 22,44. (4) Mc 12,36. (5) Lc 20,43. (6) Hnd 2,35. (7) Heb 1,13. De NTische teksten citeren Ps 110,1.
- Latijn. act. ind. futurum 1ste pers. enk. EN act. conj. praes. 1ste pers. enk. ponam van het werkw. ponere. Bijbel (112). OT (103). NT (9). Gn (5) : (1) Gn 3,15. (2) Gn 9,13. (3) Gn 17,6. (4) Gn 18,5. (5) Gn 44,21. Ps (8) : (1) Ps 12,6. (2) Ps 13,2. (3) Ps 89,26. (4) Ps 89,28. (5) Ps 89,30. (6) Ps 101,3. (7) Ps 110,1. (8) Ps 132,11. NT (9) : (1) Mt 12,18. (2) Mt 22,44. (3) Mc 12,36. (4) Lc 11,6. (5) Lc 20,43. (6) Joh 13,37. (7) Hnd 2,35. (8) 1 Kor 9,18. (9) Heb 1,13. Fr. déposer. E. to ly down. D. legen.

Ps 110,2 - Ps 110,2 : Ga zitten aan mijn rechterhand - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 110 -- Ps 110,1 - Ps 110,2 - Ps 110,3 - Ps 110,4 - Ps 110,5 - Ps 110,6 - Ps 110,7 - 
Griekse tekst Vulg. Heb Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jèrusalem  
2 rabdon dunameôs sou exapostelei kurios ek siôn kai katakurieue en mesô tôn echthrôn sou  2 virgam fortitudinis tuae emittet Dominus ex Sion dominare in medio inimicorum tuorum  Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion - Dominare in medio inimi- corum tuorum.     2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.  [2] De heer zal uw macht vanuit Sion uitbreiden: zwaai de scepter over uw vijand.   [2] Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden. 2 De scepter van je kracht zal de ENE zénden uit Síon,– –– treed in de kring van je víjanden óp als héerser!–  2. Ton sceptre de puissance, Yahvé l'étendra depuis Sion, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. 

King James Bible. [2] The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.
Luther-Bibel. 2 Der HERR wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden!

Tekstuitleg van Ps 110,2.

5. mitstsijjôn (uit Sion) < min (uit) + tsijjôn (Sion). Taalgebruik in Tenach : tsijjôn (Sion). Getalwaarde : tsade = 18 of 90, jod = 10, waw = 6, nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26). Tenach (12) : (1) Js 2,3. (2) Jr 9,18. (3) Jl 4,16. (4) Am 1,2. (5) Mi 4,2. (6) Ps 14,7. (7) Ps 50,2. (8) Ps 53,7. (9) Ps 110,2. (10) Ps 128,5. (11) Ps 134,3. (12) Ps 135,21.

4. - 5. JHWH mitstsijjôn (JHWH uit Sion). Tenach (5) : (1) Ps 110,2. (2) Ps 128,5. (3) Ps 134,3. (4) Ps 135,21. (5) Am 1,2.

Ps 110,3 - Ps 110,3 : Ga zitten aan mijn rechterhand - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 110 -- Ps 110,1 - Ps 110,2 - Ps 110,3 - Ps 110,4 - Ps 110,5 - Ps 110,6 - Ps 110,7 - 
Griekse tekst Vulg. Heb Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jèrusalem  
3 meta sou è archè en èmera tès dunameôs sou en tais lamprotèsin tôn agiôn ek gastros pro eôsforou exegennèsa se  3 populi tui spontanei erunt in die fortitudinis tuae in montibus sanctis quasi de vulva orietur tibi ros adulescentiae tuae  Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum - ex utero ante luciferum genui te.     3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.  [3] Op* de dag van de strijd zal uw volk bereid zijn, uw jeugd zal gekleed zijn in heilige uitrustingen, als dauw uit de schoot van de morgen.   [3] Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen,* uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd.* 3 je manschap meldt zich vrijwillig op de dag van je macht in heilige luister; uit de schóot van het mórgenrood –– komt tot jou de dáuw van je níeuwgebórenen!  3. A toi le principat au jour de ta naissance, les honneurs sacrés dès le sein, dès l'aurore de ta jeunesse.  

King James Bible. [3] Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth.
Luther-Bibel. 3 Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte.

Tekstuitleg van Ps 110,3.

Ps 110,4 - Ps 110,4 : Ga zitten aan mijn rechterhand - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 110 -- Ps 110,1 - Ps 110,2 - Ps 110,3 - Ps 110,4 - Ps 110,5 - Ps 110,6 - Ps 110,7 - 
Griekse tekst Vulg. Heb Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jèrusalem  
4 ômosen kurios kai ou metamelèthèsetai su ei iereus eis ton aiôna kata tèn taxin melchisedek  4 iuravit Dominus et non paenitebit eum tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech  Juravit Dominus, et non poenitebit cum - tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.   ד נִשְׁבַּע יְהוָה, וְלֹא יִנָּחֵם-- אַתָּה-כֹהֵן לְעוֹלָם; עַל-דִּבְרָתִי, מַלְכִּי-צֶדֶק. ה אֲדֹנָי עַל-יְמִינְךָ; מָחַץ בְּיוֹם-אַפּוֹ מְלָכִים. 4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.  [4] De heer heeft een eed gezworen en Hij zal er geen spijt van krijgen: ‘Zoals Melchisedek bent U priester* voor altijd.’   [4] De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.’* 4 Gezworen heeft de ENE en het zal hem niet berouwen: ‘jij bent príester voor éeuwig, –– krachtens mijn úitspraak een Mélchisedék!’  4. Yahvé l'a juré, il ne s'en dédira point »Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédech.» 

King James Bible. [4] The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.
Luther-Bibel. 4 Der HERR hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen: »Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks.«

Tekstuitleg van Ps 110,4. Het vers Ps 110,4 telt 11 woorden en 40 (2³ X 5) letters. De getalswaarde van Ps 110,4 is 2260 (2² X 5 X 113).

ד נִשְׁבַּע יְהוָה, וְלֹא יִנָּחֵם-- אַתָּה-כֹהֵן לְעוֹלָם; עַל-דִּבְרָתִי, מַלְכִּי-צֶדֶק. ה אֲדֹנָי עַל-יְמִינְךָ; מָחַץ בְּיוֹם-אַפּוֹ מְלָכִים.

1. נִשְׁבַּע (= nisjëba`: hij zwoer; wkw nifal perf 3de pers mann enk van het wkw שבּע = sjb`: zeven, zweren, vervolledigen / vervullen). Tenakh (45). Pentateuch (27). Eerdere Profeten (6). Latere Profeten (3). 12 Kleine Profeten (3). Geschriften (6). Gn (2) : (1) Gn 24,7. (2) Gn 50,24. Ex (2) : (1) Ex 13,5. (2) Ex 13,11. Nu (1) : Nu 14,16. Dt (22) : (1) Dt 1,8. (2) Dt 2,14. (3) Dt 4,31. (4) Dt 6,10. (5) Dt 6,18. (6) Dt 6,23. (7) Dt 7,8. (8) Dt 7,12. (9) Dt 7,13. (10) Dt 8,1. (11) Dt 8,18. (12) Dt 9,5. (13) Dt 11,9. (14) Dt 11,21. (15) Dt 13,18. (16) Dt 19,8. (17) Dt 26,3. (18) Dt 28,9. (19) Dt 28,11. (20) Dt 29,12. (21) Dt 30,20. (22) Dt 31,7. Eerdere Profeten (6) : (1) Joz 5,6. (2) Joz 21,43. (3) Joz 21,44. (4) Re 2,15. (5) Re 21,1. (6) 2 S 3,2.
- Grieks: ομνυμι (= omnumi: zweren, onder ede beloven). Taalgebruik in de Septuaginta.: omnumi (zweren, onder ede beloven). Taalgebruik in het NT: omnumi (zweren, onder ede beloven).
- Lat. jurare. Fr. jurer. E. to swear. D. schwören.

1. - 2. נִשְׁבַּע יְהוָה = nisjëba` JHWH: JHWH zwoer). Tenakh (21/45 en 21/5193). Dt (11/22 en 11/413) : (1) Dt 1,8. (2) Dt 2,14. (3) Dt 6,18. (4) Dt 8,1. (5) Dt 9,5. (6) Dt 11,9. (7) Dt 11,21. (8) Dt 26,3. (9) Dt 28,11. (10) Dt 30,20. (11) Dt 31,7. Ps (2): (1) Ps 110,4. (2) Ps 132,12.

4. יִנָּחֵם (= jinnâhem = hij zal zich berouwen; wkw nifal perf 3de pers mann enk van het wkw נָחַם = nâcham: berouw, verdriet, medelijden hebben, zich troosten). Taalgebruik in Tenakh: nâcham (berouw, verdriet, medelijden hebben, zich troosten). Getalswaarde: nun = 14 of 50 , chet = 8 , mem = 13 of 40: totaal: 35 (5 X 7) OF 98 (2 X 7²). Structuur: 5 - 8 - 4. De som van de elementen is telkens 8.

- lë`ôlâm (voor eeuwig) < prefix voorzetsel lë + mann. enk. `ôlâm (eeuwig). Taalgebruik in Tenakh : `ôlâm (eeuwig). Getalwaarde : ajin : 16 of 70, waw = 6, lamed = 12 of 30, mem = 13 of 40 ; totaal : 47 of 146 (2 X 73). Tenakh (155). Pentateuch (2). Eerdere Profeten (4). Latere Profeten (20). 12 Kleine Profeten (8). Geschriften (121).

Ps 110,5 - Ps 110,5 : Ga zitten aan mijn rechterhand - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 110 -- Ps 110,1 - Ps 110,2 - Ps 110,3 - Ps 110,4 - Ps 110,5 - Ps 110,6 - Ps 110,7 - 
Griekse tekst Vulg. Heb Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jèrusalem  
5 kurios ek dexiôn sou sunethlasen en èmera orgès autou basileis 5 Dominus ad dexteram tuam percussit in die furoris sui reges  Dominus a dextris tuis - confregit in die irae suae reges.     5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.  [5] De Heer staat aan uw rechterhand, koningen verslaat Hij als zijn woede ontvlamt.   [5] De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. 5 ¶ Mijn heer is aan je réchterhánd, –– koningen zal hij verplétteren op de dág van zijn tóorn.  5. A ta droite, Seigneur, il abat les rois au jour de sa colère; 

King James Bible. [5] The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath.
Luther-Bibel. 5 Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns.

Tekstuitleg van Ps 110,5.

3. `al jëmînëkhâ (aan jouw rechterzijde) < voorzetsel `al + jâmîn + suffix persoonlijk voornaamw. 2de pers. mann. enk -khâ. Taalgebruik in Tenach : jâmîn (rechterzijde, rechts). Getalwaarde : ajin = 16 of 70, lameth = 12 of 30, jod = 10, mem = 13 of 40, nun = 14 of 50, kaf = 11 of 20. Totaal : 86 of 230. Gr. dexios (rechter-, rechts). Taalgebruik in de Septuaginta : dexios (rechts). Taalgebruik in het N.T. : dexios (rechts)..L. dexter. Fr. droit. Ned. rechts. E. right. D. rechter. In Tenach (2) : (1) 2 S 2,21. (2) Ps 110,5. LXX : ek dexiôn mou. Bijbel (67). LXX (44). N.T. (23). Ps (7) : (1) Ps 16,8. (2) Ps 45,10. (3) Ps 91,7. (4) Ps 109,6. (5) Ps 109,31. (6) Ps 110,1. (7) Ps 110,5. Telkens in de uitdrukking ek dexiôn.

Ps 110,6 - Ps 110,6 : Ga zitten aan mijn rechterhand - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 110 -- Ps 110,1 - Ps 110,2 - Ps 110,3 - Ps 110,4 - Ps 110,5 - Ps 110,6 - Ps 110,7 - 
Griekse tekst Vulg. Heb Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jèrusalem  
6 krinei en tois ethnesin plèrôsei ptômata sunthlasei kefalas epi gès pollôn  6 iudicabit in gentibus implebit valles percutiet caput in terra multa  Judicabit in nationibus implebit ruinas - conquassabit capita in terra multorum.     6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.   [6] Zo vonnist Hij over de volken, overal in het rond liggen lijken: Hij verplettert hun leiders overal op aarde.  [6] Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde, lijken stapelen zich op.  6 Hij vonnist de vólkeren zo vol tróts, –– zal pletten hun hóofd over de áarde wíjd.  6. il fait justice des nations, entassant des cadavres, il abat les têtes sur l'immensité de la terre.  

King James Bible. [6] He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries.
Luther-Bibel. 6 Er wird richten unter den Heiden, / wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde.

Tekstuitleg van Ps 110,6.

Ps 110,7 - Ps 110,7 : Ga zitten aan mijn rechterhand - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 110 -- Ps 110,1 - Ps 110,2 - Ps 110,3 - Ps 110,4 - Ps 110,5 - Ps 110,6 - Ps 110,7 - 
Griekse tekst Vulg. Heb Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jèrusalem  
7 ek cheimarrou en odô pietai dia touto upsôsei kefalèn   7 de torrente in via bibet propterea exaltabit caput   De torrente in via bibet - propterea exaltabit caput.     7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.   [7] Hij* drinkt uit een beek aan de juiste weg en trots heft hij het hoofd omhoog.   [7] Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd.   7 Hij drinkt uit een béek langs de wég, –– en dán zal hij héffen het hóofd!   7. Au torrent il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête.  

King James Bible. [7] He shall drink of the brook in the way: therefore shall he lift up the head.
Luther-Bibel. 7 Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben.

Tekstuitleg van Ps 110,7.

6. act. hifil imperf. 3de pers. mann. enk. jârîm (hij zal verheffen) van het werkw. rûm (zich verheffen, opstaan). Taalgebruik in Tenach : rûm (zich verheffen, opstaan). Tenach (9) : (1) Gn 41,44. (2) Ex 17,11. (3) Lv 4,8. (4) Lv 4,19. (5) 1 S 2,8. (6) Ps 75,8. (7) Ps 110,7. (8) Ps 113,7. (9) Job 39,27.


Hebreeuwse Tekst - MT

א לְדָוִד, מִזְמוֹר: נְאֻם יְהוָה, לַאדֹנִי--שֵׁב לִימִינִי; עַד-אָשִׁית אֹיְבֶיךָ, הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ. ב מַטֵּה-עֻזְּךָ--יִשְׁלַח יְהוָה, מִצִּיּוֹן; רְדֵה, בְּקֶרֶב אֹיְבֶיךָ. ג עַמְּךָ נְדָבֹת, בְּיוֹם חֵילֶךָ: בְּהַדְרֵי-קֹדֶשׁ, מֵרֶחֶם מִשְׁחָר; לְךָ, טַל יַלְדֻתֶיךָ. ד נִשְׁבַּע יְהוָה, וְלֹא יִנָּחֵם-- אַתָּה-כֹהֵן לְעוֹלָם; עַל-דִּבְרָתִי, מַלְכִּי-צֶדֶק. ה אֲדֹנָי עַל-יְמִינְךָ; מָחַץ בְּיוֹם-אַפּוֹ מְלָכִים. ו יָדִין בַּגּוֹיִם, מָלֵא גְוִיּוֹת; מָחַץ רֹאשׁ, עַל-אֶרֶץ רַבָּה. ז מִנַּחַל, בַּדֶּרֶךְ יִשְׁתֶּה; עַל-כֵּן, יָרִים רֹאשׁ.