PSALM 112 -- Ps 112 -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -


Ps 112 (volgens de Vulgaat Ps 111) volgens de Hebreeuwse tekst :
1 aleph beatus vir qui timet Dominum beth in mandatis eius volet nimis 2 gimel potens in terra erit semen eius deleth generatio iustorum benedicetur 3 he substantia et divitiae in domo eius vav et iustitia eius perseverans semper 4 zai ortum est in tenebris lumen iustis heth clemens et misericors et iustus 5 teth bonus vir clemens et fenerans ioth dispensabit verba sua in iudicio 6 caph quia in aeternum non commovebitur 7 lameth in memoria sempiterna erit iustus mem ab auditu malo non timebit nun paratum cor eius confidens in Domino 8 samech firmum cor eius non timebit ain donec aspiciat hostibus suis 9 phe dispersit dedit pauperibus sade iustitia eius permanet in aeternum coph cornu eius exaltabitur in gloria 10 res impius videbit et irascetur sen dentibus suis frendet et tabescet thau desiderium impiorum peribit

Ps 112 behoort tot de 8 Psalmen met een alfabetisch acrostichon : (1) Ps 9 . (2) Ps 25 . (3) Ps 34 . (4) Ps 37 . (5) Ps 111 . (6) Ps 112 . (7) Ps 119 . (8) Ps 145

Ps 112,1 - Ps 112,1 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1allèlouia makarios anèr o foboumenos ton kurion en tais entolais autou thelèsei sfodra  1 aleph beatus vir qui timet Dominum beth in mandatis eius volet nimis   ´asjëre hâ´îsj  1 Hallelujah! Aleph. Welgelukzalig is de man, die den HEERE vreest; Beth. die groten lust heeft in Zijn geboden.  alef bet [1] Halleluja. Gelukkig de mens die de heer vreest en steeds vreugde vindt in zijn geboden:   [1] Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.*   1 ¶ Alleluia!– zalig een man die leeft in vréze voor de ÉNE, –– behagen heeft in zijn gebóden bóvenál!–  1. Alleluia! Heureux l'homme qui craint Yahvé, et se plaît fort à ses préceptes!  

King James Bible . [1] Praise ye the LORD. Blessed is the man that feareth the LORD, that delighteth greatly in his commandments.
Luther-Bibel . 1 Halleluja! Wohl dem, der den HERRN fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten!

Tekstuitleg van Ps 112,1 .

1. ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511 . De getalwaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalwaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13) . 52 is eveneens de getalwaarde van `âmîm (volken) ; aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160 . Gr. makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in de Septuaginta : makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in het N.T. : makarios (zalig, gelukkig) . Lat. beatus . Fr. (bien)heureux . E. blessed . D. wohl . Tenach (38) . Ps (27) : (1) Ps 1,1 (´asjërê hâ´îsj äsjèr l´o = gelukkig de man die niet) . (2) Ps 2,12 . (3) Ps 17,5 : andere vocalisatie . (4) Ps 32,1 (Ps 32 telt 104 woorden of 2 X 52 of 4 X 13) . (5) Ps 32,2 . (6) Ps 33,12 . (7) Ps 34,9 . (8) Ps 40,3 (andere vocalisatie) . (9) Ps 40,5 . (10) Ps 41,2 (bij het einde van het eerste boek) . (11) Ps 65,5 . (Ps 72,17 : jë´asjsjërûhû = zij zullen hem zalig prijzen ; bij het einde van het tweede boek van de Psalmen) . (12) Ps 73,2 . (13) Ps 84,5 . (14) Ps 84,6 . (15) Ps 84,13 (bij het einde van het derde boek van de Pslamen) . (16) Ps 89,16 . (17) Ps 94,12 . (18) Ps 106,3 (bij het einde van het vierde psalmboek) . (19) Ps 112,1 . (20) Ps 119,1 . (21) Ps 119,2 . (22) Ps 127,5 . (23) Ps 128,1 . (24) Ps 137,8 . (25) Ps 137,9 . (26) Ps 144,15 (bij het einde van het vijfde psalmboek) . (27) Ps 146,5 .

Evenals Ps 1 begint Ps 112 met ´asjërê (gelukkig, zalig) (hâ)´îsj (de man).

Ps 112,2 - Ps 112,2 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2dunaton en tè gè estai to sperma autou genea eutheiôn eulogèthèsetai  2 gimel potens in terra erit semen eius deleth generatio iustorum benedicetur    2 Gimel. Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde; Daleth. het geslacht der oprechten zal gezegend worden.   gimel dalet [2] zijn nazaten zullen machtig zijn in het land, rechtschapenen worden gezegend.   [2] Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend.   2 capabel en krachtig zal worden op áarde zijn záad, –– de oprechten: gezégend hún geslácht!–   2. Sa lignée sera puissante sur la terre, et bénie la race des hommes droits. 

King James Bible . [2] His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.
Luther-Bibel . 2 Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande; die Kinder der Frommen werden gesegnet sein.

Tekstuitleg van Ps 112,2

- jebhârekh (hij zal zegenen). Piel imperfectum 3de persoon enkelvoud. In 14 verzen in de bijbel. In 6 verzen in de Psalmen. (1) Ps 29,11 . (2) Ps 49,19 . (3) Ps 112,2 . (4) Ps 115,12 . (5) Ps 115,13 . (6) Ps 128,4 . bârakh (zegenen, loven, prijzen), zie Ps 113,2 .

Ps 112,3 - Ps 112,3 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3doxa kai ploutos en tô oikô autou kai è dikaiosunè autou menei eis ton aiôna tou aiônos  3 he substantia et divitiae in domo eius vav et iustitia eius perseverans semper    3 He. In zijn huis zal have en rijkdom wezen; Vau. en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.  he waw [3] Aanzien en rijkdom wonen in zijn huis, zijn voorspoed neemt geen einde.  [3] Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.   3 en geld en geluk vúllen zijn húis, –– fleur houdt zijn geréchtigheid vóor altíjd;  3. Opulence et bien-être en sa maison; sa justice demeure à jamais.  

King James Bible . [3] Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.
Luther-Bibel . 3 Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich.

Tekstuitleg van Ps 112,3 .

Ps 112,4 - Ps 112,4 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 exaneteilen en skotei fôs tois euthesin eleèmôn kai oiktirmôn kai dikaios  4 zai ortum est in tenebris lumen iustis heth clemens et misericors et iustus   זָרַח בַּחֹשֶׁךְ אוֹר, לַיְשָׁרִים;    חַנּוּן וְרַחוּם וְצַדִּיק. 4 Zain. Den oprechten gaat het licht op in de duisternis; Cheth. Hij is genadig, en barmhartig, en rechtvaardig.   zajin chet [4] Voor de rechtschapenen daagt licht in het duister: genadig*, barmhartig, rechtvaardig.  [4] Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.   4 genadig, barmhártig en rechtváardig, –– helpt in het dúister lícht de opréchten;  4. Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. 

King James Bible . [4] Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.
Luther-Bibel . 4 Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten.

 זָרַח בַּחֹשֶׁךְ אוֹר, לַיְשָׁרִים;    חַנּוּן וְרַחוּם וְצַדִּיק.

Tekstanalyse van Ps 112,4

1. zârach (oprijzen, opgaan) . Verwijzing : zârach (rijzen, opgaan) , zie Mt 5,14 .

5. חַנּוּן (= channûn: genadig, barmhartig, gratieus). Getalswaarde: chet = 8, nun = 14 of 50, waw = 6; totaal: 42 (2 X 3 X 7) of 114 (2 X 3 X 19). Chanun is een persoonsnaam in 2 S 10,1 - 2 S 10,2 - 2 S 10,3 - 2 S 10,4 en in 2 Kr 20,2 - 2 Kr 20,4 - 2 Kr 20,6. Bijbel (12): (1) Ex 22,26. (2) Js 30,19. (3) Jl 2,13. (4) Jon 4,2. XXX (9) Neh 3,13. (10) Neh 9, 17. (11) Neh 9, 31. (12) 2 Kr 30,9. Psalmen (4): (1) Ps 111,4. (2) Ps 112,4. (3) Ps 116,5. (4) Ps 145,8.
- 114 wordt voorgesteld door het zesvoudig hart (zesvoudige ster) van de zevenvoudige Logosster.

Ps 112,5 - Ps 112,5 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5chrèstos anèr o oiktirôn kai kichrôn oikonomèsei tous logous autou en krisei 5 teth bonus vir clemens et fenerans ioth dispensabit verba sua in iudicio    5 Teth. Wel dien man, die zich ontfermt en uitleent; Jod. hij beschikt zijn zaken met recht.  tet jod [5] Het gaat goed met degene die belangeloos uitleent en in eerlijkheid handel drijft.  [5] Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.  5 iemand die gul en genadig uítleent gaat het góed,– –– ja, die zijn wóorden naar récht onderhóudt;   5. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. 

King James Bible . [5] A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.
Luther-Bibel . 5 Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist!

Tekstuitleg van Ps 112,5 .

Ps 112,6 - Ps 112,6 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6oti eis ton aiôna ou saleuthèsetai eis mnèmosunon aiônion estai dikaios  6 caph quia in aeternum non commovebitur    6 Caph. Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen; Lamed. de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn.  kaf lamed [6] Zo’n rechtvaardige wankelt nooit: men blijft altijd aan hem denken.  [6] De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.  6 ¶ kwijnen zal hij voor éeuwig níet, –– leven in gedachtenis is er voor een rechtváardigé voor éeuwig;  6. Non, jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste. 

King James Bible . [6] Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.
Luther-Bibel . 6 Denn er wird ewiglich bleiben; der Gerechte wird nimmermehr vergessen.

Tekstuitleg van Ps 112,6 .

Ps 112,7 - Ps 112,7 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7apo akoès ponèras ou fobèthèsetai etoimè è kardia autou elpizein epi kurion  7 lameth in memoria sempiterna erit iustus mem ab auditu malo non timebit nun paratum cor eius confidens in Domino    7 Mem. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; Nun. zijn hart is vast, betrouwende op den HEERE.   mem nun [7] Voor slecht nieuws hoeft hij niet bang te zijn, ongeschokt blijft hij op de heer vertrouwen.  [7] Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.  7 merkt hij kwaad gerúcht op, hij vreest níet, –– nergens zo vast en zo veilig zijn hárt als bíj de ÉNE;  7. Il ne craint pas d'annonces de malheur, ferme est son cœur, confiant en Yahvé; 

King James Bible . [7] He shall not be afraid of evil tidings: his heart is fixed, trusting in the LORD.
Luther-Bibel . 7 Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht; sein Herz hofft unverzagt auf den HERRN.

Tekstuitleg van Ps 112,7 .

Ps 112,8 - Ps 112,8 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8estèriktai è kardia autou ou mè fobèthè eôs ou epidè epi tous echthrous autou  8 samech firmum cor eius non timebit ain donec aspiciat hostibus suis    8 Samech. Zijn hart, wel ondersteund zijnde, zal niet vrezen; Ain. totdat hij op zijn wederpartijen zie.  samech ajin [8] Zijn hart kent geen twijfel, geen enkele angst, hij kan om zijn vijanden lachen.  [8] Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.  8 ondersteund wordt zijn hart, hij vréest níet, –– prijst God bij het zíen van zíjn benáuwers;  8. son cœur est assuré, il ne craint pas à la fin il toisera ses oppresseurs.  

King James Bible . [8] His heart is established, he shall not be afraid, until he see his desire upon his enemies.
Luther-Bibel . 8 Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht.

Tekstuitleg van Ps 112,8 .

Ps 112,9 - Ps 112,9 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9eskorpisen edôken tois penèsin è dikaiosunè autou menei eis ton aiôna tou aiônos to keras autou upsôthèsetai en doxè  9 phe dispersit dedit pauperibus sade iustitia eius permanet in aeternum coph cornu eius exaltabitur in gloria    9 Pe. Hij strooit uit, hij geeft den nooddruftige; Tsade. zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid; Koph. zijn hoorn zal verhoogd worden in eer.   pe tsade qof [9] Met gulheid deelt hij aan armen uit. Aan zijn voorspoed komt geen einde; zijn hoorn* is hoog opgericht.  [9] Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd, hij zal stijgen in aanzien en eer.   9 ruimschoots heeft hij gegeven aan de armen, stand houdt zijn geréchtigheid voor ímmer, –– ten slotte wordt met glórie verhéven zijn hóorn;  9. Il fait largesse, il donne aux pauvres; sa justice demeure à jamais, sa vigueur rehausse son prestige.  

King James Bible . [9] He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.
Luther-Bibel . 9 Er streut aus und gibt den Armen; / seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen.

Tekstuitleg van Ps 112,9 .

Ps 112,10 - Ps 112,10 - Gelukkig de mens die de Heer vreest - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 112 -- Ps 112,1 - Ps 112,2 - Ps 112,3 - Ps 112,4 - Ps 112,5 - Ps 112,6 - Ps 112,7 - Ps 112,8 - Ps 112,9 - Ps 112,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10amartôlos opsetai kai orgisthèsetai tous odontas autou bruxei kai takèsetai epithumia amartôlôn apoleitai   10 res impius videbit et irascetur sen dentibus suis frendet et tabescet thau desiderium impiorum peribit     10 Resch. De goddeloze zal het zien, en hij zal zich vertoornen; Schin. hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Thau. de wens der goddelozen zal vergaan.   resj sjin taw [10] Dat ziet de boze vol jaloezie aan, hij knarst zijn tanden en bezwijkt; het plan van de boze moet mislukken.   [10] Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, ze verbijten zich en verliezen de moed, al hun plannen gaan op in rook.  10 vol wrok moet de booswicht dat aanzien, weg kwijnt hij, tándenknarsend vergáat hij: –– zo gaat de tóeleg van bózen telóor.  10. L'impie le voit et s'irrite, il grince des dents et dépérit. Le désir des impies va se perdre. 

King James Bible . [10] The wicked shall see it, and be grieved; he shall gnash with his teeth, and melt away: the desire of the wicked shall perish.
Luther-Bibel . 10 Der Gottlose wird's sehen und es wird ihn verdrießen; / mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die Gottlosen wollen, das wird zunichte.

Tekstuitleg van Ps 112,10

Ps 112,10 telt negen woorden . De letters resj , sjin en taw leiden telkens drie woorden in .


MT HEBREEUWS

Psalms Chapter 112 תְּהִלִּים

א  הַלְלוּ-יָהּ:
אַשְׁרֵי-אִישׁ, יָרֵא אֶת-יְהוָה;    בְּמִצְוֺתָיו, חָפֵץ מְאֹד.
1 Hallelujah. {N}
Happy is the man that feareth the LORD, that delighteth greatly in His commandments.
ב  גִּבּוֹר בָּאָרֶץ, יִהְיֶה זַרְעוֹ;    דּוֹר יְשָׁרִים יְבֹרָךְ. 2 His seed shall be mighty upon earth; the generation of the upright shall be blessed.
ג  הוֹן-וָעֹשֶׁר בְּבֵיתוֹ;    וְצִדְקָתוֹ, עֹמֶדֶת לָעַד. 3 Wealth and riches are in his house; and his merit endureth for ever.
ד  זָרַח בַּחֹשֶׁךְ אוֹר, לַיְשָׁרִים;    חַנּוּן וְרַחוּם וְצַדִּיק. 4 Unto the upright He shineth as a light in the darkness, gracious, and full of compassion, and righteous.
ה  טוֹב-אִישׁ, חוֹנֵן וּמַלְוֶה;    יְכַלְכֵּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט. 5 Well is it with the man that dealeth graciously and lendeth, that ordereth his affairs rightfully.
ו  כִּי-לְעוֹלָם לֹא-יִמּוֹט;    לְזֵכֶר עוֹלָם, יִהְיֶה צַדִּיק. 6 For he shall never be moved; the righteous shall be had in everlasting remembrance.
ז  מִשְּׁמוּעָה רָעָה, לֹא יִירָא;    נָכוֹן לִבּוֹ, בָּטֻחַ בַּיהוָה. 7 He shall not be afraid of evil tidings; his heart is stedfast, trusting in the LORD.
ח  סָמוּךְ לִבּוֹ, לֹא יִירָא;    עַד אֲשֶׁר-יִרְאֶה בְצָרָיו. 8 His heart is established, he shall not be afraid, until he gaze upon his adversaries.
ט  פִּזַּר, נָתַן לָאֶבְיוֹנִים--    צִדְקָתוֹ, עֹמֶדֶת לָעַד;
קַרְנוֹ,    תָּרוּם בְּכָבוֹד.
9 He hath scattered abroad, he hath given to the needy; his righteousness endureth for ever; {N}
his horn shall be exalted in honour.
י  רָשָׁע יִרְאֶה, וְכָעָס--    שִׁנָּיו יַחֲרֹק וְנָמָס;
תַּאֲוַת רְשָׁעִים    תֹּאבֵד.
10 The wicked shall see it, and be vexed; he shall gnash with his teeth, and melt away; {N}
the desire of the wicked shall perish. {P}