PSALM 118 -- Ps 118 -- Ps 118 - taalgebruik -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 118,1 - Ps 118,2 - Ps 118,3 - Ps 118,4 - Ps 118,5 - Ps 118,6 - Ps 118,7 - Ps 118,8 - Ps 118,9 - Ps 118,10 - Ps 118,11 - Ps 118,12 - Ps 118,13 - Ps 118,14 - Ps 118,15 - Ps 118,16 - Ps 118,17 - Ps 118,18 - Ps 118,19 - Ps 118,20 - Ps 118,21 - Ps 118,22 - Ps 118,23 - Ps 118,24 - Ps 118,25 - Ps 118,26 - Ps 118,27 - Ps 118,28 - Ps 118,29 -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie : Psalmen
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Ps 118,1 - Ps 118,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [1] Dank* de heer, want Hij is goed, zijn liefde* kent geen grenzen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,2 - Ps 118,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] Israël, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,3 - Ps 118,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] Huis van Aäron, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,4 - Ps 118,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] Jullie die de heer vrezen, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,5 - Ps 118,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] Vanuit mijn beklemming riep ik: ‘heer’, en het antwoord van de heer gaf mij ruimte.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,6 - Ps 118,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] De heer staat mij bij: ik heb niets te vrezen! Wat kan een mens mij aandoen?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,7 - Ps 118,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] De heer staat bij mij, de heer is mijn helper: ik kan lachen om mijn vijanden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,8 - Ps 118,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] Beter is het te schuilen bij de heer dan op mensen te vertrouwen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,9 - Ps 118,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] Beter is het te schuilen bij de heer dan op hoge heren te vertrouwen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,10 - Ps 118,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] Stammen en volken drongen op rondom mij – ik heb hen afgeweerd met de naam* van de heer;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,11 - Ps 118,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] zij drongen op, drongen aan rondom mij – ik heb hen afgeweerd met de naam van de heer;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,12 - Ps 118,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [12] als wespen zwermden zij rondom mij, een distelvuur dat zo weer dooft – ik heb hen afgeweerd met de naam van de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,13 - Ps 118,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] Zij duwden en stootten en ik viel bijna, maar de heer kwam mij te hulp.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,14 - Ps 118,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [14] De heer, mijn kracht, de heer, mijn beschermer, de heer is mijn redder gebleken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,15 - Ps 118,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [15] Hoor de juichkreten over mijn redding in de tenten van de rechtvaardigen: ‘De rechterhand van de heer overwint,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,16 - Ps 118,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [16] de rechterhand van de heer is hoog geheven, de rechterhand van de heer overwint.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,17 - Ps 118,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] Ik ben niet gedood, nee, ik leef: van de daden van de heer kan ik vertellen;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. meervoud status constructus ma`äshê(j) van het zelfst. naamw. ma`äshèh (daad, werk) . Taalgebruik in Tenach : ma`ashè (daad, werk) . m`shj in Tenach (11) , in Ps (7) : (1) Ps 8,4 . (2) Ps 45,2 . (3) Ps 107,24 . (4) Ps 111,2 . (5) Ps 111,7 . (6) Ps 118,17 . (7) Ps 138,8 .

6. - 7. ma`äshèh JHWH (daden van JHWH) in Tenach in 2 verzen : (1) Ps 107,24 . (2) Ps 111,2 . ma`äshèh JH (daden van JHWH) : Ps 118,17 .

Ps 118,18 - Ps 118,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] wel heeft de heer mij pijnlijk beproefd, maar niet aan de dood prijsgegeven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,19 - Ps 118,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [19] Open de poort die gerechtigheid* heet, ik wil naar binnen en de heer danken.      

7. hifil imperfectum eerste persoon enkelvoud ´ôdèh (ik zal lofzingen, ik loof) van het werkw. jâdah (loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenach : jâdah (loven, prijzen) . Getalwaarde : jod = 10 , daleth = 4 , he = 5 ; totaal 19 .
In negen verzen in de bijbel : Gn 29,35 en Js 25,1 . In 7 verzen in de Psalmen : (1) Ps 7,18 (´ôdèh JHWH ; in het laatste vers van de Psalm) . (2) Ps 9,2 (´ôdèh JHWH bekhôl libbî = ik loof JHWH met heel mijn hart ; in het eerste vers van de alfabetische Psalm) . (3) Ps 32,5 . (4) Ps 54,8 . (5) Ps 109,30 . (6) Ps 111,1 . (7) Ps 118,19 .

Ps 118,20 - Ps 118,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [20] ‘Hier is de poort van de heer, hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,21 - Ps 118,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [21] U dank ik, U hebt mij verhoord, U bent mijn redder gebleken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,22 - Ps 118,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [22] De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen* geworden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 118,23 - Ps 118,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [23] Dat is het werk van de heer, een wonder is het in onze ogen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,24 - Ps 118,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [24] Dit* is de dag dat de heer zich laat gelden, een dag van jubel en vreugde.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,25 - Ps 118,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [25] Ach, breng ons redding, heer, heer, breng ons toch voorspoed.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 118,26 - Ps 118,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [26] ‘Gezegend die komt, met de naam* van de heer, wij zegenen u vanuit het huis van de heer’:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,27 - Ps 118,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [27] de heer is God, zijn licht zal over ons stralen. Vorm een feestelijke rondedans, groene twijgen in de hand, rond de hoeken van het altaar.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,28 - Ps 118,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
theos mou ei su    ´elî ´aththâh we´ôdèkhâ  ... ´ärômëmèkhâ   [28] U bent mijn God, U wil ik danken, hoog zal ik U prijzen, mijn God.      U bent mijn God.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- ´ärômimëkhâ (ik zal je verheffen). Polal imperfectum 1ste persoon enkelvoud. aleph van de 1ste persoon. Verdubbeling van de mem. In 4 verzen in de bijbel. Verwijzing : rwm (zich verheffen, verheven zijn), zie Ps 145,1 In Js 25,1 In 3 verzen in de Psalmen: (1) Ps 30,2 . (2) Ps 118,28 . (3) Ps 145,1 . Als laatste woord van de zin : ´ärômëmèkhâ

Vergelijk Ps 118,28 ´elî ´aththâh  ... ´ärômëmèkhâ (mijn God bent U) en Js 25,1 JHWH ´èlohê ´aththâh ´ärômimëkhâ (JHWH mijn God bent U. Ik zal U verheffen). En verder Ps 118,28

Ps 118,29 - Ps 118,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [29] Breng dank aan de heer, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen.