PSALM 118 -- Ps 118 -- Ps 118 - taalgebruik -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 118,1 - Ps 118,2 - Ps 118,3 - Ps 118,4 - Ps 118,5 - Ps 118,6 - Ps 118,7 - Ps 118,8 - Ps 118,9 - Ps 118,10 - Ps 118,11 - Ps 118,12 - Ps 118,13 - Ps 118,14 - Ps 118,15 - Ps 118,16 - Ps 118,17 - Ps 118,18 - Ps 118,19 - Ps 118,20 - Ps 118,21 - Ps 118,22 - Ps 118,23 - Ps 118,24 - Ps 118,25 - Ps 118,26 - Ps 118,27 - Ps 118,28 - Ps 118,29 -

Ps 118,1 - Ps 118,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [1] Dank* de heer, want Hij is goed, zijn liefde* kent geen grenzen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,2 - Ps 118,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] Israël, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,3 - Ps 118,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] Huis van Aäron, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,4 - Ps 118,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] Jullie die de heer vrezen, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,5 - Ps 118,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] Vanuit mijn beklemming riep ik: ‘heer’, en het antwoord van de heer gaf mij ruimte.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,6 - Ps 118,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] De heer staat mij bij: ik heb niets te vrezen! Wat kan een mens mij aandoen?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,7 - Ps 118,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] De heer staat bij mij, de heer is mijn helper: ik kan lachen om mijn vijanden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,8 - Ps 118,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] Beter is het te schuilen bij de heer dan op mensen te vertrouwen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,9 - Ps 118,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] Beter is het te schuilen bij de heer dan op hoge heren te vertrouwen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,10 - Ps 118,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] Stammen en volken drongen op rondom mij – ik heb hen afgeweerd met de naam* van de heer;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

 כָּל-גּוֹיִם סְבָבוּנִי;    בְּשֵׁם יְהוָה, כִּי אֲמִילַם.

Tekstuitleg van

4. - 5. ἐν ὀνόματι κυρίου (= en onomati kuriou = Hebr: bësjem JHWH: in de naam JHWH).Tenach (37). Ps (7). Ps 118 (4): (1) Ps 118,10. (2) Ps 118,11. (3) Ps 118,12. (4) Ps 118,26. NT (15). Lc (2): (1) Lc 13,35. (2) Lc 19,38. Koran: bismillah < b - sm - `llh: in de naam van Allah. Christenen: in de naam van de Vader....

Ps 118,11 - Ps 118,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] zij drongen op, drongen aan rondom mij – ik heb hen afgeweerd met de naam van de heer;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

סַבּוּנִי גַם-סְבָבוּנִי;    בְּשֵׁם יְהוָה, כִּי אֲמִילַם.

Tekstuitleg van

4. - 5. ἐν ὀνόματι κυρίου (= en onomati kuriou = Hebr: bësjem JHWH: in de naam JHWH).Tenach (37). Ps (7). Ps 118 (4): (1) Ps 118,10. (2) Ps 118,11. (3) Ps 118,12. (4) Ps 118,26. NT (15). Lc (2): (1) Lc 13,35. (2) Lc 19,38. Koran: bismillah < b - sm - `llh: in de naam van Allah. Christenen: in de naam van de Vader....

Ps 118,12 - Ps 118,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [12] als wespen zwermden zij rondom mij, een distelvuur dat zo weer dooft – ik heb hen afgeweerd met de naam van de heer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

סַבּוּנִי כִדְבוֹרִים--    דֹּעֲכוּ, כְּאֵשׁ קוֹצִים; בְּשֵׁם יְהוָה,    כִּי אֲמִילַם.

Tekstuitleg van

6. - 7. ἐν ὀνόματι κυρίου (= en onomati kuriou = Hebr: bësjem JHWH: in de naam JHWH).Tenach (37). Ps (7). Ps 118 (4): (1) Ps 118,10. (2) Ps 118,11. (3) Ps 118,12. (4) Ps 118,26. NT (15). Lc (2): (1) Lc 13,35. (2) Lc 19,38. Koran: bismillah < b - sm - `llh: in de naam van Allah. Christenen: in de naam van de Vader....

Ps 118,13 - Ps 118,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] Zij duwden en stootten en ik viel bijna, maar de heer kwam mij te hulp.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,14 - Ps 118,14 -
14 ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν.

King James Bible .
Luther-Bibel .

 עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ;    וַיְהִי-לִי, לִישׁוּעָה.

Tekstuitleg van Ps 118,14.

Ex 15,2.1. - 6. עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי־לִי לִישׁוּעָה (= `ozî wëzimrâth jâh wajehî lî lîsjô`âh: mijn sterkte en kracht is JH; hij werd mij tot redding). Tenakh (3): (1) Ex 15,2. (2) Js 12,1 (Lied van de gereddenen). (3) Ps 118,14.
- Ps 118,14: כִּי-עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ יְהוָה, וַיְהִי-לִי לִישׁוּעָה ( (= kî `ozî wëzimrâth jâh: JHWH wajehî lî lîsjô`âh: mijn sterkte en kracht is JH; JHWH werd mij tot redding).
- Js 12,1: כִּי-עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ יְהוָה, וַיְהִי-לִי לִישׁוּעָה (= kî `ozî wëzimrâth jâh: JHWH wajehî lî lîsjô`âh: mijn sterkte en kracht is JH; JHWH werd mij tot redding).
-- - Ex 15,2: βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν (= boèthos kai skepastès egeneto moi eis sôtèrion: helper en beschermer werd voor mij tot redding.)
- Js 12,1: 2 διότι ἡ δόξα μου καὶ ἡ αἴνεσίς μου Κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν. (dioti hè doksa mou kai hè ainesis mou Kurios kai egeneto moi eis sôtèrion: daarom is de Heer mijn heerlijkheid en mijn lofzang en Hij werd mij tot redding).
- Ps 118,14: ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν (= ischus mou kai humnèsis mou ho Kurios kai egeneto moi eis sôtèrian: mijn sterkte en mijn lofgezang is de Heer en de Heer werd mij tot redding).


Ps 118,15 - Ps 118,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
15 φωνὴ ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας ἐν σκηναῖς δικαίων· δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν,       [15] Hoor de juichkreten over mijn redding in de tenten van de rechtvaardigen: ‘De rechterhand van de heer overwint,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,16 - Ps 118,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
16 δεξιὰ Κυρίου ὕψωσέ με, δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν.       [16] de rechterhand van de heer is hoog geheven, de rechterhand van de heer overwint.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,17 - Ps 118,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] Ik ben niet gedood, nee, ik leef: van de daden van de heer kan ik vertellen;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. meervoud status constructus ma`äshê(j) van het zelfst. naamw. ma`äshèh (daad, werk) . Taalgebruik in Tenach : ma`ashè (daad, werk) . m`shj in Tenach (11) , in Ps (7) : (1) Ps 8,4 . (2) Ps 45,2 . (3) Ps 107,24 . (4) Ps 111,2 . (5) Ps 111,7 . (6) Ps 118,17 . (7) Ps 138,8 .

6. - 7. ma`äshèh JHWH (daden van JHWH) in Tenach in 2 verzen : (1) Ps 107,24 . (2) Ps 111,2 . ma`äshèh JH (daden van JHWH) : Ps 118,17 .

Ps 118,18 - Ps 118,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] wel heeft de heer mij pijnlijk beproefd, maar niet aan de dood prijsgegeven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,19 - Ps 118,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [19] Open de poort die gerechtigheid* heet, ik wil naar binnen en de heer danken.      

  פִּתְחוּ-לִי שַׁעֲרֵי-צֶדֶק;    אָבֹא-בָם, אוֹדֶה יָהּ.

7. אוֹדֶה (= ´ôdèh: ik zal lofzingen, ik loof; wkw act hifil imperf 1ste pers enk van het wkw יָדָה = jâdah: loven, prijzen). Taalgebruik in Tenach: jâdah (loven, prijzen). Getalswaarde: jod = 10, daleth = 4, he = 5; totaal 19. Tenakh (9). Ps (7): (1) Ps 7,18. (2) Ps 9,2. (3) Ps 32,5. (4) Ps 54,8. (5) Ps 109,30. (6) Ps 111,1. (7) Ps 118,19. Rest: Gn 29,35 en Js 25,1.

Ps 118,20 - Ps 118,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [20] ‘Hier is de poort van de heer, hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,21 - Ps 118,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [21] U dank ik, U hebt mij verhoord, U bent mijn redder gebleken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,22 - Ps 118,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [22] De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen* geworden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 118,23 - Ps 118,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [23] Dat is het werk van de heer, een wonder is het in onze ogen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,24 - Ps 118,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [24] Dit* is de dag dat de heer zich laat gelden, een dag van jubel en vreugde.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

5. נָגִ֤ילָה (= nâgîlâh: laten wij ons verheugen; wkw act imperf / jiqtol 1ste pers mv cohortatief van het wkw גיל / גול = gîl / gûl: zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen, galmen, weergalmen, klinken, weerklinken). Taalgebruik in Tenakh: gjl / gwl (zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen). Getalswaarde: gimel = 3, lamad = 12 of 30 , jod = 10 , waw = 6 ; totaal : 25 (5²) / 21 (3 X 7) OF 43 / 39 (3 X 13). Structuur : 3 - 1 - 3 / 3 - 6 - 3. De som van de elementen is telkens 7 / 3. De verschillende werkwoorden kunnen verwantschap hebben: g-l (Hebr: גיל / גול = gîl / gûl), in g-l (Gr: αγαλλιαω = agalliaô), g-l en k-l (Ned: en, galmen en klinken). Tenach (3). (1) Js 25,9 . (2) Ps 118,24. (3) Hl 1,4.

6.  וְנִשְׂמְחָה֙ (= wënishmëchâh : en laten wij ons verheugen; < prefix waw consecutivum + wkw act qal juqtol / imperfectum 1ste pers mv cohortatief van het wkw שְמָח = shamach: zich verheugen, opgewekt, vrolijk zijn). Taalgebruik in Tenach: shâmach (zich verheugen). Getalswaarde: shin = 21 of 300, mem = 13 of 40, chet = 8; totaal: 42 (2 X 3 X 7) OF 348 (2² X 3 X 29). Structuur: 3 - 4 - 8. De som van de elementen is telkens 6. Tenach (4). (1) Js 25,9 . (2) Ps 90,14. (3) Ps 118,24. (4) Hl 1,4.

5.-6. נָגִ֤ילָה וְנִשְׂמְחָה֙ (= nâgîlâh wënishmëchâh: laten wij ons verheugen en vrolijk zijn). Tenach (3). (1) Js 25,9 . (2) Ps 118,24. (3) Hl 1,4.

Ps 118,25 - Ps 118,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [25] Ach, breng ons redding, heer, heer, breng ons toch voorspoed.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 118,26 - Ps 118,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [26] ‘Gezegend die komt, met de naam* van de heer, wij zegenen u vanuit het huis van de heer’:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

בָּרוּךְ הַבָּא, בְּשֵׁם יְהוָה;    בֵּרַכְנוּכֶם, מִבֵּית יְהוָה.

Tekstuitleg van

3. - 4. ἐν ὀνόματι κυρίου (= en onomati kuriou = Hebr: bësjem JHWH: in de naam JHWH).Tenach (37). Ps (7). Ps 118 (4): (1) Ps 118,10. (2) Ps 118,11. (3) Ps 118,12. (4) Ps 118,26. NT (15). Lc (2): (1) Lc 13,35. (2) Lc 19,38. Koran: bismillah < b - sm - `llh: in de naam van Allah. Christenen: in de naam van de Vader....

Ps 118,27 - Ps 118,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [27] de heer is God, zijn licht zal over ons stralen. Vorm een feestelijke rondedans, groene twijgen in de hand, rond de hoeken van het altaar.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 118,28 - Ps 118,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
theos mou ei su    ´elî ´aththâh we´ôdèkhâ  ... ´ärômëmèkhâ   [28] U bent mijn God, U wil ik danken, hoog zal ik U prijzen, mijn God.      U bent mijn God.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- ´ärômimëkhâ (ik zal je verheffen). Polal imperfectum 1ste persoon enkelvoud. aleph van de 1ste persoon. Verdubbeling van de mem. In 4 verzen in de bijbel. Verwijzing : rwm (zich verheffen, verheven zijn), zie Ps 145,1 In Js 25,1 In 3 verzen in de Psalmen: (1) Ps 30,2 . (2) Ps 118,28 . (3) Ps 145,1 . Als laatste woord van de zin : ´ärômëmèkhâ

Vergelijk Ps 118,28 ´elî ´aththâh  ... ´ärômëmèkhâ (mijn God bent U) en Js 25,1 JHWH ´èlohê ´aththâh ´ärômimëkhâ (JHWH mijn God bent U. Ik zal U verheffen). En verder Ps 118,28

Ps 118,29 - Ps 118,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [29] Breng dank aan de heer, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen.        

MASORETISCHE TEKST (MT)

Psalms Chapter 118 תְּהִלִּים

א  הוֹדוּ לַיהוָה כִּי-טוֹב:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 1 'O give thanks unto the LORD, for He is good, for His mercy endureth for ever.'
ב  יֹאמַר-נָא יִשְׂרָאֵל:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 2 So let Israel now say, for His mercy endureth for ever,
ג  יֹאמְרוּ-נָא בֵית-אַהֲרֹן:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 3 So let the house of Aaron now say, for His mercy endureth for ever.
ד  יֹאמְרוּ-נָא יִרְאֵי יְהוָה:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 4 So let them now that fear the LORD say, for His mercy endureth for ever.
ה  מִן-הַמֵּצַר, קָרָאתִי יָּהּ;    עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ. 5 Out of my straits I called upon the LORD; He answered me with great enlargement.
ו  יְהוָה לִי, לֹא אִירָא;    מַה-יַּעֲשֶׂה לִי אָדָם. 6 The LORD is for me; I will not fear; what can man do unto me?
ז  יְהוָה לִי, בְּעֹזְרָי;    וַאֲנִי, אֶרְאֶה בְשֹׂנְאָי. 7 The LORD is for me as my helper; and I shall gaze upon them that hate me.
ח  טוֹב, לַחֲסוֹת בַּיהוָה--    מִבְּטֹחַ, בָּאָדָם. 8 It is better to take refuge in the LORD than to trust in man.
ט  טוֹב, לַחֲסוֹת בַּיהוָה--    מִבְּטֹחַ, בִּנְדִיבִים. 9 It is better to take refuge in the LORD than to trust in princes.
י  כָּל-גּוֹיִם סְבָבוּנִי;    בְּשֵׁם יְהוָה, כִּי אֲמִילַם. 10 All nations compass me about; verily, in the name of the LORD I will cut them off.
יא  סַבּוּנִי גַם-סְבָבוּנִי;    בְּשֵׁם יְהוָה, כִּי אֲמִילַם. 11 They compass me about, yea, they compass me about; verily, in the name of the LORD I will cut them off.
יב  סַבּוּנִי כִדְבוֹרִים--    דֹּעֲכוּ, כְּאֵשׁ קוֹצִים;
בְּשֵׁם יְהוָה,    כִּי אֲמִילַם.
12 They compass me about like bees; they are quenched as the fire of thorns; {N}
verily, in the name of the LORD I will cut them off.
יג  דַּחֹה דְחִיתַנִי לִנְפֹּל;    וַיהוָה עֲזָרָנִי. 13 Thou didst thrust sore at me that I might fall; but the LORD helped me.
יד  עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ;    וַיְהִי-לִי, לִישׁוּעָה. 14 The LORD is my strength and song; and He is become my salvation.
טו  קוֹל, רִנָּה וִישׁוּעָה--בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים;    יְמִין יְהוָה, עֹשָׂה חָיִל. 15 The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous; the right hand of the LORD doeth valiantly.
טז  יְמִין יְהוָה, רוֹמֵמָה;    יְמִין יְהוָה, עֹשָׂה חָיִל. 16 The right hand of the LORD is exalted; the right hand of the LORD doeth valiantly.
יז  לֹא-אָמוּת כִּי-אֶחְיֶה;    וַאֲסַפֵּר, מַעֲשֵׂי יָהּ. 17 I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
יח  יַסֹּר יִסְּרַנִּי יָּהּ;    וְלַמָּוֶת, לֹא נְתָנָנִי. 18 The LORD hath chastened me sore; but He hath not given me over unto death.
יט  פִּתְחוּ-לִי שַׁעֲרֵי-צֶדֶק;    אָבֹא-בָם, אוֹדֶה יָהּ. 19 Open to me the gates of righteousness; I will enter into them, I will give thanks unto the LORD.
כ  זֶה-הַשַּׁעַר לַיהוָה;    צַדִּיקִים, יָבֹאוּ בוֹ. 20 This is the gate of the LORD; the righteous shall enter into it.
כא  אוֹדְךָ, כִּי עֲנִיתָנִי;    וַתְּהִי-לִי, לִישׁוּעָה. 21 I will give thanks unto Thee, for Thou hast answered me, and art become my salvation.
כב  אֶבֶן, מָאֲסוּ הַבּוֹנִים--    הָיְתָה, לְרֹאשׁ פִּנָּה. 22 The stone which the builders rejected is become the chief corner-stone.
כג  מֵאֵת יְהוָה, הָיְתָה זֹּאת;    הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ. 23 This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
כד  זֶה-הַיּוֹם, עָשָׂה יְהוָה;    נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ. 24 This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
כה  אָנָּא יְהוָה, הוֹשִׁיעָה נָּא;    אָנָּא יְהוָה, הַצְלִיחָה נָּא. 25 We beseech Thee, O LORD, save now! We beseech Thee, O LORD, make us now to prosper!
כו  בָּרוּךְ הַבָּא, בְּשֵׁם יְהוָה;    בֵּרַכְנוּכֶם, מִבֵּית יְהוָה. 26 Blessed be he that cometh in the name of the LORD; we bless you out of the house of the LORD.
כז  אֵל, יְהוָה--וַיָּאֶר-לָנוּ:    אִסְרוּ-חַג בַּעֲבֹתִים--עַד קַרְנוֹת, הַמִּזְבֵּחַ. 27 The LORD is God, and hath given us light; order the festival procession with boughs, even unto the horns of the altar.
כח  אֵלִי אַתָּה וְאוֹדֶךָּ;    אֱלֹהַי, אֲרוֹמְמֶךָּ. 28 Thou art my God, and I will give thanks unto Thee; Thou art my God, I will exalt Thee.
כט  הוֹדוּ לַיהוָה כִּי-טוֹב:    כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. 29 O give thanks unto the LORD, for He is good, for His mercy endureth for ever. {P}

LXX

 ᾿Αλληλούϊα. - ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 2 εἰπάτω δὴ οἶκος ᾿Ισραὴλ ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· 3 εἰπάτω δὴ οἶκος ᾿Ααρὼν ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· 4 εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 5 ἐκ θλίψεως ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύριον, καὶ ἐπήκουσέ μου εἰς πλατυσμόν. 6 Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος. 7 Κύριος ἐμοὶ βοηθός, κἀγὼ ἐπόψομαι τοὺς ἐχθρούς μου. 8 ἀγαθὸν πεποιθέναι ἐπὶ Κύριον ἢ πεποιθέναι ἐπ᾿ ἄνθρωπον· 9 ἀγαθὸν ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον ἢ ἐλπίζειν ἐπ᾿ ἄρχουσι. 10 πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς· 11 κυκλώσαντες ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 12 ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ μέλισσαι κηρίον καὶ ἐξεκαύθησαν ὡς πῦρ ἐν ἀκάνθαις, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 13 ὠσθεὶς ἀνετράπην τοῦ πεσεῖν, καὶ ὁ Κύριος ἀντελάβετό μου. 14 ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν. 15 φωνὴ ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας ἐν σκηναῖς δικαίων· δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν, 16 δεξιὰ Κυρίου ὕψωσέ με, δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν. 17 οὐκ ἀποθανοῦμαι, ἀλλὰ ζήσομαι καὶ διηγήσομαι τὰ ἔργα Κυρίου. 18 παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος καὶ τῷ θανάτῳ οὐ παρέδωκέ με. 19 ἀνοίξατέ μοι πύλας δικαιοσύνης· εἰσελθὼν ἐν αὐταῖς ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ. 20 αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου, δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ. 21 ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι ἐπήκουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν. 22 λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· 23 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 24 αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 25 ὦ Κύριε, σῶσον δή, ὦ Κύριε, εὐόδωσον δή. 26 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐξ οἴκου Κυρίου. 27 Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· συστήσασθε ἑορτὴν ἐν τοῖς πυκάζουσιν ἕως τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου. 28 Θεός μου εἶ σύ, καὶ ἐξομολογήσομαί σοι· Θεός μου εἶ σύ, καὶ ὑψώσω σε· ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι ἐπήκουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν. 29 ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.