PSALM 121 - Ps 121 - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 -- Ps 121,1-8 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - ,

Uitleg vers per vers : - Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Ps121.htm http://theol.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/Labuschagne/NumericalFeaturesoft/Book5/psalm121/ps121b.pdf        

Ps 121,1-8 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -

Ps 121 (vulgaat volgens de Hebreeuwsde tekst ; Ps 120) :
1 canticum graduum levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium meum 2 auxilium meum a Domino factore caeli et terrae 3 non det in commotionem pedem tuum nec dormitet qui custodit te 4 ecce non dormitabit neque dormiet qui custodiet Israhel 5 Dominus custodiet te Dominus protectio tua super manum dexteram tuam 6 per diem sol non percutiet te neque luna per noctem 7 Dominus custodiet te ab omni malo custodiat animam tuam 8 Dominus custodiat exitum tuum et introitum tuum amodo et usque in aeternum

Ps 121 (vulgaat volgens de LXX) .
1 canticum graduum levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium mihi 2 auxilium meum a Domino qui fecit caelum et terram 3 non det in commotionem pedem tuum neque dormitet qui custodit te 4 ecce non dormitabit neque dormiet qui custodit Israhel 5 Dominus custodit te Dominus protectio tua super manum dexteram tuam 6 per diem sol non uret te neque luna per noctem 7 Dominus custodit te ab omni malo custodiat animam tuam Dominus 8 Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et usque in saeculum

In de Psalmen bidt de gelovige vaak om hulp tot God . In Ps 121,1-2 bidt de gelovige :
Vanwaar zal mijn hulp komen ?
Mijn hulp zal komen van bij JHWH
die hemel en aarde gemaakt heeft .
Ps 121 is een gebed tot JHWH om ons te behoeden / bewaren . De Psalm telt 54 woorden , evenveel als de getalwaarde van het Hebreeuwse woord sjâmar (behoeden, bewaren) , het kernwoord van de Psalm . In deze Psalm wordt vijfmaal de naam JHWH vermeld .
Ps 124 eindigt in Ps 124,8 met een vers dat bijna identiek is met Ps 121,8 :
“Onze hulp is in de naam van JHWH ,
die hemel en aarde gemaakt heeft .
In het Latijn klinkt dit vers : adiutorium nostrum in nomine Domini , qui fecit coelum et terram . Het is een vers dat in de Latijnse liturgie vaak gebruikt wordt.

- Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 54 of 540 . Verwijzing : sjâmar (behouden, bewaren) , zie Ps 145,20 . Ps 121 telt 54 woorden (zonder de 2 woorden van de titel). De Psalm telt 56 woorden (met de 2 woorden van de titel) . Een werkwoordvorm van sjâmar nl. sjômer , is het achtentwintigste woord , juist in de helft van de Psalm .

Ps 121,1 - Ps 121,1 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1ôdè tôn anabathmôn èra tous ofthalmous mou eis ta orè pothen èxei è boètheia mou  1 canticum graduum levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium meum  1 canticum graduum levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium mihi    1 Een lied Hammaaloth. 1 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal.  [1] Een bedevaartslied. [1] Ik sla mijn ogen op naar de bergen*: van welke berg komt mijn hulp?   [1] Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?   1 ¶ (Zang van de opgangen.) Ik hef mijn ogen óp naar de bérgen: –– vanwáar zal kómen mijn húlp?   1. Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les monts d'où viendra mon secours? 

King James Bible . [1] I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
Luther-Bibel . 1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. »Ich blicke hinauf zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe kommen?«

שִׁיר, לַמַּעֲלוֹת: אֶשָּׂא עֵינַי, אֶל-הֶהָרִים--    מֵאַיִן, יָבֹא עֶזְרִי.

Tekstuitleg van Ps 121,1

1. אֶשָּׂא (= ´èshshâ´: ik zal dragen; wkw act qal imperf 1ste pers enk van het wkw נָשָׂא = nâshâ´: dragen, opnemen, verheffen). Taalgebruik in Tenach: nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen). Getalswaarde: nun = 14 of 50, shin = 21 of 300, aleph = 1; totaal: 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13). Structuur: 5 - 3 - 1. נָשָׂא (= nâshâ´: dragen, opnemen, verheffen) wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan, zijn stem verheffen, zijn voeten opheffen (= voortgaan), zijn handen omhoogheffen. Ik til mezelf op naar U. Ik richt me tot U. Ik concentreer me op U. Tenakh (24). Ps (7): (1) Ps 16,4. (2) Ps 25,1 (אֵלֶיךָ יְהוָה, נַפְשִׁי אֶשָּׂא = ´elè(j)khâ. JHWH naphësjî ´èshshâ´: tot U JHWH verhef ik mijn ziel). (3) Ps 63,5. (4) Ps 86,4 (אֵלֶיךָ אֲדֹנָי, נַפְשִׁי אֶשָּׂא = ´elè(j)khâ ´ädonâj naphësjî ´èshshâ´: tot U mijn Heer verhef ik mijn ziel). (5) Ps 116,13. (6) Ps 121,1 (Ik licht mijn ogen op). (7) Ps 139,9.

`èzërî (mijn hulp). Het komt in zes verzen in de bijbel voor . In drie verzen in de Psalmen : (1) Ps 70,6 (LXX : boèthos mou = mijn helper , Vulgaat : auxilium meum) . (2) Ps 121,1 (LXX : hè boètheia mou ; Vulgaat : auxilium meum) . (3) Ps 121,2 (LXX : hè boètheia mou ; Vulgaat : auxilium meum) .

Ps 121,2 - Ps 121,2 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -
Griekse tekst Vulgaat volgens MT Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2è boètheia mou para kuriou tou poièsantos ton ouranon kai tèn gèn  2 auxilium meum a Domino factore caeli et terrae  2 auxilium meum a Domino qui fecit caelum et terram    2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.   [2] Van de heer komt mijn hulp, die hemel en aarde gemaakt heeft.  [2] Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.   2 Mijn hulp is van bíj de ÉNE, –– de Máker van hémel en áarde.  2. Le secours me vient de Yahvé qui a fait le ciel et la terre.  

King James Bible .[2] My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.
Luther-Bibel . 2 »Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!

Tekstuitleg van Ps 121,2 .

1. `èzërî (mijn hulp). Het komt in zes verzen in de bijbel voor . In drie verzen in de Psalmen : (1) Ps 70,6 (LXX : boèthos mou = mijn helper , Vulgaat : auxilium meum) . (2) Ps 121,1 (LXX : hè boètheia mou ; Vulgaat : auxilium meum) . (3) Ps 121,2 (LXX : hè boètheia mou ; Vulgaat : auxilium meum) .

5. - 6. שָׁמַיִם וְאָרֶץ = sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (hemel en aarde) . Tenakh (11) : (1) Gn 14,19 . (2) Gn 14,22 . (3) Ps 69,35 . (4) Ps 115,15 . (5) Ps 121,2 . (6) Ps 124,8 . (7) Ps 134,3 . (8) Ps 146,6 . (9) Jr 33,25 . (10) Jr 51,48 . (11) Jl 4,16 .

4. - 6. עֹשֵׂה שָׁמַיִם וְאָרֶץ = `osheh sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (makende hemel en aarde = die hemel en aarde heeft gemaakt) . Tenach (5) : (1) Ps 115,15 . (2) Ps 121,2 . (3) Ps 124,8 . (4) Ps 134,3 . (5) Ps 146,6 .

Ps 121,3 - Ps 121,3 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3mè dôs eis salon ton poda sou mède nustaxè o fulassôn se  3 non det in commotionem pedem tuum nec dormitet qui custodit te  3 non det in commotionem pedem tuum neque dormitet qui custodit te     3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.  [3] Struikelen laat Hij je niet; sluimeren doet je wachter niet.  [3] Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.  3 Niet geve hij je voet aan wánkeling príjs, –– niet sluimeren zal híj die óver je wáakt.  3. Qu'il ne laisse broncher ton pied! qu'il ne dorme, ton gardien!  

King James Bible . [3] He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Luther-Bibel . 3 Und du sollst wissen: Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht.

Tekstuitleg van Ps 121,3 .

Ps 121,4 - Ps 121,4 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 idou ou nustaxei oude upnôsei ho fulassôn ton israèl  4 ecce non dormitabit neque dormiet qui custodiet Israhel   4 ecce non dormitabit neque dormiet qui custodit Israhel     4 Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.   [4] Nee, Hij die waakt over Israël slaapt niet en sluimert niet.   [4] Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.  4 Zie, nooit slúimert, nooit sláapt –– hij die óver Ísraël wáakt.   4. Vois, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. 

King James Bible . [4] Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
Luther-Bibel . 4 Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein;

Tekstuitleg van Ps 121,4 .

Ps 121,5 - Ps 121,5 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kurios fulaxei se kurios skepè sou epi cheira dexian sou 5 Dominus custodiet te Dominus protectio tua super manum dexteram tuam  5 Dominus custodit te Dominus protectio tua super manum dexteram tuam    5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand  [5] De heer is je wachter, de heer, de schaduw aan je rechterzij  [5] De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 5 Het is de ÉNE die over je wáakt, –– de ENE is je scháduw aan je réchterhánd.  5. Yahvé est ton gardien, ton ombrage, Yahvé, à ta droite. 

King James Bible . [5] The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
Luther-Bibel . 5 er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich,

Tekstuitleg van Ps 121,5 .

Ps 121,6 - Ps 121,6 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6èmeras o èlios ou sugkausei se oude è selènè tèn nukta  6 per diem sol non percutiet te neque luna per noctem   6 per diem sol non uret te neque luna per noctem    6 De zon zal u des daags niet steken, noch8 de maan des nachts.  . [6] Overdag zal de zon je niet steken en ’s nachts de maan niet.  [6] overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.  6 Overdag zal de zón je niet stéken, –– noch de máan ín de nácht.  6. De jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. 

King James Bible . [6] The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
Luther-Bibel . 6 damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht.

Tekstuitleg van Ps 121,6 .

Ps 121,7 - Ps 121,7 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kurios fulaxei se apo pantos kakou fulaxei tèn psuchèn sou  7 Dominus custodiet te ab omni malo custodiat animam tuam  7 Dominus custodit te ab omni malo custodiat animam tuam Dominus    7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.  [7] De heer waakt tegen alle kwaad, de heer zal over je waken.  [7] De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,  7 De ENE zal over je waken voor álle kwáad, –– hij zal wáken óver je ziél.   7. Yahvé te garde de tout mal, il garde ton âme.  

King James Bible . [7] The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
Luther-Bibel . 7 Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben.

Tekstuitleg van Ps 121,7 .

Ps 121,8 - Ps 121,8 : De Heer is je wachter - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 121 - Ps 121,1-8 -- Ps 121,1 - Ps 121,2 - Ps 121,3 - Ps 121,4 - Ps 121,5 - Ps 121,6 - Ps 121,7 - Ps 121,8 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXX MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 8 Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 8 Dominus custodiat exitum tuum et introitum tuum amodo et usque in aeternum   8 Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et usque in saeculum     8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.   [8] Hij waakt over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.   [8] de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.  8 De ENE waakt over je gáan en je kómen, –– van nú en tót in éeuwigheid.   8. Yahvé te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais.  

King James Bible . [8] The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
Luther-Bibel . 8 Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft!«

יְהוָה, יִשְׁמָר-צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ--    מֵעַתָּה, וְעַד-עוֹלָם.

Tekstuitleg van Ps 121,8 .

5. - 7. מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם (= me`aththâh wë`ad `ôlâm: vanaf nu tot eeuwig). Afgezien van het voorzetsel m(e) en de waw beginnen de drie woorden met ajin: `aththâh (nu), `ad (tot), `ôlâm (eeuwig). Tenakh (8): (1) Ps 113,2. (2) Ps 115,18. (3) Ps 121,8. (4) Ps 125,2. (5) Ps 131,3. (6) Js 9,6. (7) Js 59,21. (8) Mi 4,7.
- LXX: ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος (= apo tou nun kai heôs tou aiônos: vanaf nu en tot eeuwig).


 SEPTUAGINTA (LXX)

᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. - ΗΡΑ τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. 2 ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 3 μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε. 4 ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ. 5 Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου· 6 ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα. 7 Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος. 8 Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.


MASORETISCHE TEKST (MT)

Psalms Chapter 121 תְּהִלִּים

א  שִׁיר, לַמַּעֲלוֹת:
אֶשָּׂא עֵינַי, אֶל-הֶהָרִים--    מֵאַיִן, יָבֹא עֶזְרִי.
1 A Song of Ascents. {N}
I will lift up mine eyes unto the mountains: from whence shall my help come?
ב  עֶזְרִי, מֵעִם יְהוָה--    עֹשֵׂה, שָׁמַיִם וָאָרֶץ. 2 My help cometh from the LORD, who made heaven and earth.
ג  אַל-יִתֵּן לַמּוֹט רַגְלֶךָ;    אַל-יָנוּם, שֹׁמְרֶךָ. 3 He will not suffer thy foot to be moved; He that keepeth thee will not slumber.
ד  הִנֵּה לֹא-יָנוּם, וְלֹא יִישָׁן--    שׁוֹמֵר, יִשְׂרָאֵל. 4 Behold, He that keepeth Israel doth neither slumber nor sleep.
ה  יְהוָה שֹׁמְרֶךָ;    יְהוָה צִלְּךָ, עַל-יַד יְמִינֶךָ. 5 The LORD is thy keeper; the LORD is thy shade upon thy right hand.
ו  יוֹמָם, הַשֶּׁמֶשׁ לֹא-יַכֶּכָּה;    וְיָרֵחַ בַּלָּיְלָה. 6 The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
ז  יְהוָה, יִשְׁמָרְךָ מִכָּל-רָע:    יִשְׁמֹר, אֶת-נַפְשֶׁךָ. 7 The LORD shall keep thee from all evil; He shall keep thy soul.
ח  יְהוָה, יִשְׁמָר-צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ--    מֵעַתָּה, וְעַד-עוֹלָם. 8 The LORD shall guard thy going out and thy coming in, from this time forth and for ever. {P}