PSALM 122 -- Ps 122 - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 - - Ps 122,1-9 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Tenach :Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - - Z -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -Ps 122,1-9 . We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -

Ps 122,1 - Ps 122,1 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1ôdè tôn anabathmôn eufranthèn epi tois eirèkosin moi eis oikon kuriou poreusometha  1 canticum graduum David laetatus sum eo quod dixerint mihi in domum Domini ibimus    1 Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.  [1] Een bedevaartslied, op naam van David. [1] Verheugd was ik toen mij werd gezegd: We gaan naar het huis van de heer.   [1] Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’   1 ¶ (Opgangenzang, v. David.) Ik was verhéugd toen ze mij zéiden: –– wij gáan naar het húis van de ÉNE !  1. Cantique des montées. De David. J'étais joyeux que l'on me dise Allons à la maison de Yahvé!  

King James Bible . [1] I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.
Luther-Bibel . 1 "Von David, ein Wallfahrtslied." Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN!

Tekstuitleg van Ps 122,1 .

- shamach (zich verheugen, opgewekt zijn) . Verwijzing : shâmach (zich verheugen) , zie Jr 31,7 .
--- shâmachtî (ik ben verheugd) : In 3 verzen in de bijbel : (1) 1 Sam 2,1 . (2) Ps 122,1 . (3) shimëchâh (vreugde, blijdschap) shimëchati (mijn vreugde) .

Ps 122,2 - Ps 122,2 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2estôtes èsan oi podes èmôn en tais aulais sou ierousalèm  2 stantes erant pedes nostri in portis tuis Hierusalem     2 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!   [2] Nu staan we dan werkelijk hier, Jeruzalem, binnen uw poorten.  [2] verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem.   2 Nú staan onze vóeten –– in jouw póorten, ó Jerúzalem!  2. Enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem!  

King James Bible . [2] Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.
Luther-Bibel . 2 Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem.

Tekstuitleg van Ps 122,2 .

Ps 122,3 - Ps 122,3 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ierousalèm oikodomoumenè ôs polis ès è metocè autès epi to auto  3 Hierusalem quae aedificaris ut civitas cuius participatio eius simul     3 Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;   [3] Jeruzalem, prachtig gebouwde stad, in hechte gemeenschap verbonden,   [3] Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen.   3 Zo hécht gebóuwd, –– Jeruzalem, als een stad wél–verbónden tezámen!  3. Jérusalem, bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps,  

King James Bible . [3] Jerusalem is builded as a city that is compact together:
Luther-Bibel . 3 Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll,

Tekstuitleg van Ps 122,3 .

Ps 122,4 - Ps 122,4 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ekei gar anebèsan ai fulai fulai kuriou marturion tô israèl tou exomologèsasthai tô onomati kuriou  4 quia ibi ascenderunt tribus tribus Domini testimonium Israhel ad confitendum nomini Domini    4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken.   [4] alle stammen komen naar u toe, alle stammen van Hem, van de heer, want in Israël hoort men zo de naam van de heer te vieren.   [4] Daar komen de stammen samen, de stammen van de HEER, om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.   4 Waarheen stammen opklimmen, de stammen van de ENE; aan Israël is betúigd te dánken –– de náam ván de ÉNE.  4. Là où montent les tribus, les tribus de Yahvé, est pour Israël une raison de rendre grâce au nom de Yahvé.  

King James Bible . [4] Whither the tribes go up, the tribes of the LORD, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the LORD.
Luther-Bibel . 4 wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des HERRN, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des HERRN.

Tekstuitleg van Ps 122,4 .

Ps 122,5 - Ps 122,5 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5oti ekei ekathisan thronoi eis krisin thronoi epi oikon dauid 5 quia ibi sederunt sedes in iudicio sedes domui David    5 Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.   [5] Kijk, daar staat de rechterstoel, de zetel van Davids huis. [5] Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David.   5 Want daar zijn gezet de trónen voor het récht, –– trónen voor het húis van Dávid.  5. Car ils sont là, les sièges du jugement, les sièges de la maison de David.  

King James Bible . [5] For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.
Luther-Bibel . 5 Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David.

Tekstuitleg van Ps 122,5 .

Ps 122,6 - Ps 122,6 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6erôtèsate dè ta eis eirènèn tèn ierousalèm kai euthènia tois agapôsin se  6 rogate pacem Hierusalem sit bene his qui diligunt te     6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.  [6] Bid voor Jeruzalem, bid om vrede en laat uw vrienden daar veilig zijn. [6] Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden,   6 ¶ Vraagt voor Jerúzalem vréde, –– welvaart moge er zijn vóor wie jóu bemínnen!  6. Appelez la paix sur Jérusalem que reposent tes tentes! 

King James Bible . [6] Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.
Luther-Bibel . 6 Wünschet Jerusalem Glück! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben!

Tekstuitleg van Ps 122,6 .

1. sja´älû (vraagt) . Qal imperatief tweede persoon meervoud van het werkwoord sjâ´al ( verlangen , eisen , vragen ) . In vier verzen in de bijbel : (1) Jr 18,13 . (2) Jr 30,6 . (3) Zach 10,1 . (4) Ps 122,6 . sj´l : in zevenendertig verzen in de bijbel .

Ps 122,7 - Ps 122,7 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7genesthô dè eirènè en tè dunamei sou kai euthènia en tais purgobaresin sou  7 sit pax in muris tuis abundantia in domibus tuis    7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.  [7] Vrede binnen uw muren, veiligheid binnen uw vesting. [7] dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’   7 In je omwálling zij vréde, –– wélvaart ín je paléizen!  7. Advienne la paix dans tes murs repos en tes palais!  

King James Bible . [7] Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.
Luther-Bibel . 7 Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen!

Tekstuitleg van Ps 122,7 .

Ps 122,8 - Ps 122,8 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8eneka tôn adelfôn mou kai tôn plèsion mou elaloun dè eirènèn peri sou  8 propter fratres meos et amicos meos loquar pacem tibi     8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!  [8] Omwille van mijn familie en bekenden bid ik om vrede in uw midden. [8] Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’  8 Omwille van mijn bróeders en gezéllen –– spreek ik úit: ‘vréde in jóu!’   8. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire : paix sur toi! 

King James Bible . [8] For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.
Luther-Bibel . 8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen.

Tekstuitleg van Ps 122,8 .

Ps 122,9 - Ps 122,9 : We gaan naar het huis van de heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 122 -- Ps 122,1 - Ps 122,2 - Ps 122,3 - Ps 122,4 - Ps 122,5 - Ps 122,6 - Ps 122,7 - Ps 122,8 - Ps 122,9 -- Ps 122,1-9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9eneka tou oikou kuriou tou theou èmôn exezètèsa agatha soi  9 propter domum Domini Dei nostri quaeram bona tibi     9 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.   [9] Omwille van de tempel van de heer onze God bid ik om voorspoed voor u.   [9] Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.  9 Omwille van het huis van de ÉNE onze Gód –– zal ik het góede vóor jou zóeken!   9. Pour l'amour de la maison de Yahvé notre Dieu, je prie pour ton bonheur! 

King James Bible . [9] Because of the house of the LORD our God I will seek thy good.
Luther-Bibel . 9 Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen.

Tekstuitleg van Ps 122,9 .