PSALM 132 -- Ps 132 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 132,1 - Ps 132,2 - Ps 132,3 - Ps 132,4 - Ps 132,5 - Ps 132,6 - Ps 132,7 - Ps 132,8 - Ps 132,9 - Ps 132,10 - Ps 132,11 - Ps 132,12 - Ps 132,13 - Ps 132,14 - Ps 132,15 - Ps 132,16 - Ps 132,17 - Ps 132,18 -

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ of http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/ of http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . Zie ook : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Bibliografie : Psalmen
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Ps 132,1 - Ps 132,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [1] Een bedevaartslied. [1] Herinner u toch, heer, alle moeiten die David zich gaf,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,2 - Ps 132,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] hoe hij onder ede beloofde, aan de Machtige van Jakob een gelofte deed:       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,3 - Ps 132,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] ‘Ik ga mijn slaaptent niet binnen en op mijn bed kom ik niet om rust te vinden,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,4 - Ps 132,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] mijn ogen gun ik geen slaap en ik geef aan mijn ogen geen sluimer        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,5 - Ps 132,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] voordat ik een plaats vind voor de heer, een woonhuis voor de Machtige van Jakob.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,6 - Ps 132,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] Wij hoorden van de ark in Efrata*, in de omgeving van Jaär* troffen we haar aan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,7 - Ps 132,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] Laten we naar de plaats gaan waar God woont, ons neerwerpen aan zijn voetbank*.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,8 - Ps 132,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] heer, ga op weg naar uw uiteindelijk verblijf, U met uw machtige ark,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,9 - Ps 132,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] uw priesters in heilig gewaad, juichend omringd door uw getrouwen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,10 - Ps 132,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] Omwille van David, uw dienaar, verwerp uw gezalfde niet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,11 - Ps 132,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] De heer heeft David heilig beloofd en daar komt Hij nooit op terug: ‘Uw eigen nazaat zet Ik op de troon.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,12 - Ps 132,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [12] En als uw zonen mijn verbond en de voorschriften die Ik hun gaf in ere houden, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op uw troon.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,13 - Ps 132,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] De heer heeft de Sion verkozen tot zijn geliefkoosde woning:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,14 - Ps 132,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [14] Dit is mijn uiteindelijk verblijf, hier wil Ik voor altijd wonen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,15 - Ps 132,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [15] De voorraden hier staan onder mijn zegen, hier geef Ik de armen volop te eten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,16 - Ps 132,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [16] De priesters kleed Ik in feestgewaad, met heel hun hart zullen de vrome mensen juichen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,17 - Ps 132,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] Daar schenk Ik Davids hoorn* weer nieuwe loten, de lamp van mijn gezalfde ontsteek Ik weer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 132,18 - Ps 132,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] Zijn vijanden zal Ik kleden met schande, maar Davids diadeem krijgt zijn glans terug.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van