PSALMEN -: TAALGEBRUIK - Ps -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) - Ps 133 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.


Overzicht:
Ps: commentaar -- Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -

Ps 133,1 - Ps 133,2 - Ps 133,3 -

- Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT): http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt26d3.htm. Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT).
- Targum Onkelos: http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm. Targum Onkelos.
- Griekse tekst - Septuaginta: http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=24&page=133. Griekse tekst - Septuaginta.
- Aramees - Peshitta NT: Aramees - Peshitta.
- Vulgata: http://www.intratext.com/IXT/LAT0001/_PHO.HTM. Vulgata .
- Statenvertaling: http://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/133.html. Statenvertaling.
- Willibrordvertaling: http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=36784,36787. Willibrordvertaling.
- De Nieuwe Vertaling: http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=36784,36787. De Nieuwe Vertaling.
- De Naardense bijbel: http://www.naardensebijbel.nl/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&-0=vers&cs-booknr-1=27&cs-bijbelhoofdstuk-2=133&cs-versnummer-3=&cs-bijbelvers_v1-4=&search=Zoeken&search=Zoeken. De Naardense bijbel.
- Bible de Jérusalem: http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm. Bible de Jérusalem.
- King James Bible: http://quod.lib.umich.edu/cgi/k/kjv/kjv-idx?type=DIV1&byte=2190116. King James Bible.
- Luther Bibel: http://www.die-bibel.de/bibelstelle/Psalter%20133/LU/. Luther Bibel.
- Arabisch:http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm. Arabisch.


http://educatie-en-school.infonu.nl/taal/43683-hebreeuws-werkwoord-1-paal-efol-en-efal-algemeen.html http://www.jongib.nl/Cursus-Hebreeuws http://www.hebrew4christians.com/Grammar/grammar.html        

Psalm 133 telt 40 (19 + 2 + 19) woorden.


Ps 133,1 - Ps 133,1 -- Ps 133,1 - Ps 133,2 - Ps 133,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) - Ps 133 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. - ΙΔΟΥ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;       1 Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! [1] Een bedevaartslied, op naam van David. [1] Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders* en zusters eendrachtig samen te wonen. [1] Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! Psalm 133 (132) • (Opgangenzang, v. David.) Zie, hoe goed en hoe líeflijk, [*] als broeders ook zetelen in éendracht. 1. Cantique des montées. De David. Voyez! Qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble!

King James Bible. [1] Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!
Luther-Bibel. 1Von David, ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!

Tekstuitleg van Ps 133,1. Het vers Ps 133,1 telt 12 (2² X 3) woorden en 40 (2³ X 5) letters. De getalwaarde van Ps 133,1 is 2274 (2 X 3 X 379).

Ps 133,1.1. הֵן / הֶנֵּה = hen / hinneh (zie). Taalgebruik in Tenakh: hen / hinneh (zie). Getalwaarde: he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal: 19 OF 55 (5 X 11). Structuur: 5 - 5. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (495). Pentateuch (96). Eerdere Profeten (153). Latere Profeten (140). 12 Kleine Profeten (29). Geschriften (77). Ps (27).
- Het is een spiegelwoord. Bijwoord. Het is een tussenwerpsel met een bevelend karakter (Lettinga 12 , 2012 , 65b) om de aandacht te trekken. De medeklinker he is leesmoeder.
- Grieks: ιδου = idou (zie). Taalgebruik in het NT: idou (zie). Taalgebruik in LXX: idou (zie). LXX (1145) , in het NT (200).
- Ned.: zie. D.: Siehe. E.: behold. Fr.: voici < vois ici. Grieks: ιδου = idou (zie). Taalgebruik in het NT: idou (zie). Hebreeuws: הֵן / הֶנֵּה = hen / hinneh (zie). Taalgebruik in Tenakh: hen / hinneh (zie). Lat.: ecce.

1.-2. Ἰδοὺ δὴ (= idou dè: ).

Ps 133,1.2. מַה / מָה / מֶה = mah / mâh / mèh (wat?). Taalgebruik in Tenakh: mah / mâh (wat?). Getalwaarde: mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal: 18 (2 X 3²) OF 45 (3² X 5). Structuur: 4 - 5. De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (424). Pentateuch (74). Eerdere Profeten (111). Latere Profeten (59). 12 Kleine Profeten (39). Geschriften (141). Ps (38).
- Vragend voornaamwoord. Het wordt alleen voor zaken gebruikt (Lettinga 12 , 2012 , 18b). Meestal staat dit voornaamwoord met maqqeph en met volgende dagesj forte bij niet-gutturalen.
- Slechts op het einde van een woord kan de he leesmoeder zijn van o.a. een korte a. Zo is dit het geval in מַה = mah (wat?) (Lettinga , 12 , 2012 , 2c). Het is dus geen vrouwelijke uitgang ; in dat geval zouden we immers een voorafgaande qamèts vinden. Met dezelfde medeklinkers , maar in andere volgorde: הֶם = - hèm (hen) , suffix bezittelijk voornaamwoord 3de pers. mann. mv. bij een naamwoord.

Een maqqeph is een horizontaal streepje bovenaan twee woorden. Het verbindt deze woorden tot een klemtooneenheid.
- Een dagesj forte (een sterke of zware dagesj) , het punt in de medeklinker , geeft de verdubbeling van de medeklinker aan. Het punt staat in het midden van de medeklinker , aan de linkerzijde van sommige medeklinkers.

Ps 133,1.3. טוֹב = tôbh (goed). Taalgebruik in Tenakh: tôbh (goed). Getalwaarde: tet = 9 , waw = 6 , beth = 2 ; totaal: 17. Structuur: 9 - 6 - 2. De som van de elementen is 8. Tenakh (290). Pentateuch (38). Eerdere Profeten (49). Latere Profeten (23). 12 Kleine Profeten (14). Alle profeten (86). Geschriften (166). Ps (51).
- טוֹב = tôbh (goed) < naamw. met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijk lange klinker (qâl-vorm) (Lettinga 12, 2012 , 22Bc3). De lange a is in lettergrepen met klemtoon overgegaan tot ô (Lettinga , 12 , 2012 , 14c). Het is dus niet ontstaan uit een samentrekking van tawb.
- Gr. αγαθος = agathos. Taalgebruik in het NT: agathos (goed). Taalgebruik in de LXX: agathos (goed). Een vorm van αγαθος = agathos in de LXX (599) , in het NT (104).
- Ned.: goed. Arabisch: طَيَّبٌ = thajjab (goed). Taalgebruik in de Qoran: thajjab (goed). Aramees: טַב = tabh (goed). D.: gut. E.: good. Fr.: bijvoegl. naamw.: bon / bijw.: bien. Gr.: αγαθος = agathos. Taalgebruik in het NT: agathos (goed). Hebreeuws: טוֹב = tôbh (goed). Taalgebruik in Tenakh: tôbh (goed). Lat.: bv nw : bonus / bijw.: bene.

Ps 133,1.2. - 3. מַה טּוֹב = mahttôbh (wat goed). Tenakh (7): (1) Re 9,2. (2) Mi 6,8. (3) Ps 133,1. (4) Spr 15,23. (5) Spr 16,16. (6) Job 34,4. (7) Pr 6,12.
- Er is een verdubbeling van de medeklinker tet omwille van de maqqeph na het vragend voornaamwoord mah (wat?).

2. -3. τί καλὸν (= ti kalon: wat verwarmend). LXX (4).

Ps 133,1.3. וּמַה = ûmah (en wat ?) < prefix voegwoord wë + vragend voornaamw. מַה (wat?). Ps (4): (1) Ps 42,12. (2) Ps 43,5. (3) Ps 120,3. (4) Ps 133,1.
- Het voornaamste voegwoord is wë (Lettinga 12 , 2012 , 64a). Het heeft vóór de labialen b , m en p de vorm û (Lettinga 12 , 2012 , 64c).

Ps 133,1.4. נָעִים (= nâ`îm; lieflijk, bekoorlijk, aangenaam; bv nw enk). Tenakh (6): (1) Ps 81,3. (2) Ps 133,1. (3) Ps 135,3. (4) Ps 147,1. (5) Spr 22,18. (6) Hl 1,16.
- Qatîlvorm: naamwoorden met 3 medeklinkers en met een lange klinker in de 2de lettergreep (Lettinga 12 , 2012 , 22Be4).
- Met de medeklinkers nun , ajin , mem kunnen o.a. volgende woorden gevormd worden: עָם / עַם = `am (volk). Taalgebruik in Tenakh: `am (volk). עִם = ´im (indien, ofschoon). מַעַן = ma`an (beweegreden, beweeggrond).
- τερπνὸν (= terpnon: verzadigend, verkwikkend; bv nw nom onz enk van het bv nw τερπνὸς = terpnos: verzadigend, verkwikkend). LXX (2).

Ps 133,1.3. - 4. וּמַה נָעִים = ûmahnnä`îm (en hoe bekoorlijk).
- Er is een verdubbeling van de medeklinker nun omwille van de maqqeph na het vragend voornaamwoord mah (wat?).

Ps 133,1.5. act. qal infin. constr. שֶׁבֶת = sjèbhèth (te zien) < sjibt < sjabth van het werkw. יָשַׁב = jâsjabh (zitten, wonen, verblijven). Taalgebruik in Tenakh: jâsjabh (wonen). Getalwaarde: jod = 10 , sjin = 21 of 300 , beth = 2 ; totaal: 33 (3 X 11) OF 312 (2³ X 3 X 13). Structuur: 1 - 3 - 2. De som van de elementen is telkens 6. sj - b - t: Tenakh (36).
- Met dezelfde medeklinkers: zelfst. naamw. שַׁבָּת = sjâbbath (sabbat). Zie: sj-b-th. Taalgebruik in Tenakh: sj-b-th. Werkw. שָׁבַת = sjâbath (ophouden , rusten , vieren).

Ps 133,1.6. אַחִים = mann. mv. ´achîm (broers) van het zelfst. naamw. אָח = ´âch (broer). Taalgebruik in Tenakh: ´ach (broer). Getalwaarde = aleph = 1 , chet = 8 ; totaal: 9 (3²). Structuur: 1 - 8. De som van de elementen is telkens 9. Tenakh (14): (1) Gn 13,8. (2) Gn 42,13. (3) Gn 42,32. (4) Gn 49,5. (5) Nu 27,10. (6) Nu 27,11. (7) Dt 25,5. (8) Js 13,21. (9) Hos 13,15. (10) Am 1,9. (11) Ps 133,1. (12) Spr 6,19. (13) Spr 17,2. (14) 2 Kr 21,2.
- אָח = ´âch (broer) < naamwoord met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijk korte klinker (qal-vorm) (Lettinga(6) 24c1). De korte klinker onderging een verandering van kwantiteit (korte a werd lange a) onder invloed van de pausa-vorm (Lettinga(6) 13h)
- Ned.: broer. Arabisch: أخ = ´ach (broer). Taalgebruik in de Qoran: ´ach (broer). D.: Bruder. E.: brother. Fr.: frère. Grieks: αδελφος = adelfos (broer). Taalgebruik in het NT: adelfos (broer). Hebreeuws: אָח = ´âch (broer). Taalgebruik in Tenakh: ´ach (broer). Lat.: frater (fra-ter , pa-ter , ma-ter ; broe-der , va-der, moe-der).

Ps 133,1.7. גַּם = gam (tezamen, ook, zelfs). Taalgebruik in Tenakh: gam (tezamen, ook, zelfs). Getalwaarde: gimel = 3 , mem = 13 of 40 ; totaal: 16 (2² X 2²) OF 43. Structuur: 3 - 4. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (433). Pentateuch (97). Eerdere Profeten (97). Latere Profeten (64). 12 Kleine Profeten (29). Geschriften (146).

Ps 133,1.8. יַחַד = jachad (vereniging, gemeenschap; bijw.: te samen). Verwant met: אֶחָד = ´èchâd (één). Taalgebruik in Tenakh: ´èchâd (één). Tenakh (47).


Ps 133,2 - Ps 133,2 -- Ps 133,1 - Ps 133,2 - Ps 133,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) - Ps 133 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ ᾿Ααρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ·       2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. [2] Als kostelijke olie* is het op Aärons hoofd, die neerdruipt in de baard en van de baard op de kraag van zijn kleed. [2] Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, Dat is als de goede olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aáron, [*] die neerdaalt op de monding van zijn mántels; 2. C'est une huile excellente sur la tête, qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses tuniques.

King James Bible. [2] It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron's beard: that went down to the skirts of his garments;
Luther-Bibel. 2Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, / das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides,

Tekstuitleg van Ps 133,2. Het vers Ps 133,2 telt 13 woorden en 44 (2² X 11) letters. De getalwaarde van Ps 133,2 is 3067 (19 X 163). De Psalm telt 40 (19 + 2 + 19). woorden ; Ps 133,1 telt 12 woorden. Het 20ste en 21ste woord is zëqan áhäron (de baard van Aäron). Beide woorden hebben 40 als getalswaarde , evenveel als het aantal woorden in de Psalm. Als een waterval valt de olie neer van hoofd , naar baard , naar kleed. De baard wordt nader bepaald: de baard van Aäron: het midden van de Psalm. In Ps 133,3 is er sprake over Sion en de zegen. Op het einde van een litugische dienst gaf de hogepriester de zegen. Zo mogen we deze 'olie-val' symbolisch interpreteren. De olie symboliseert de zegen. Deze daalt van God naar op de hogepriester (Aäron) en vervolgens via de priesterzegen op het volk. Nu leggen we de link met Ps 133,1. De gemeenschap van broeders in eenheid is een zegen , een geschenk van JHWH , die gesymboliseerd wordt in de hogepriester en via de priesterzegen overvloedig neerdaalt op het volk.

Ps 133,2.1. כַּשֶּׁמֶן = kasjsjèmèn (als de olie) < prefix voorzetsel van vergelijking kë + bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. שֶּמֶן = sjèmèn (vet, olie, zalf). Taalgebruik in Tenakh: sjèmèn (vet, olie, zalf). Getalwaarde: sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 ; totaal: 48 (2³ X 2² X 3) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13 = 15 X 26 = 10 X 39). Structuur: 3 - 4 - 5. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (2): (1) Ez 32,14. (2) Ps 133,2.
- Ned.: olie. Arabisch: مَرهَم = marham (zalf). Taalgebruik in de Qoran: marham (zalf). D.: Salböl. E.: oil. Fr.: huile. Grieks: ελαιον = elaion (olie). Taalgebruik in het NT: elaion (olie). Hebreeuws: שֶּמֶן = sjèmèn (vet, olie, zalf) OF bijvoegl. naamw. (= sjamen , vr. = sjëmenâh = vet, dik, sterk). Taalgebruik in Tenakh: sjèmèn (vet, olie, zalf). Lat.: oleum (olie) van olea (olijfboom).
- Begadkephath en fortis lene (Lettinga 12 , 2012 , 5b).

Ps 133,2.2. הַטּוֹב = hattôbh (het goede) < prefix bepaald lidw. + bijvoegl. naamw. טוֹב = tôbh (goed). Taalgebruik in Tenakh: tôbh (goed). Getalwaarde: tet = 9 , waw = 6 , beth = 2 ; totaal: 17. Structuur: 9 - 6 - 2. De som van de elementen is 8. Tenakh (50). Ps (2).
- טוֹב = tôbh (goed) < naamw. met 2 medeklinkers en 1 oorspronkelijk lange klinker (qâl-vorm) (Lettinga 12, 2012 , 22Bc3). De lange a is in lettergrepen met klemtoon overgegaan tot ô (Lettinga , 12 , 2012 , 14c). Het is dus niet ontstaan uit een samentrekking van tawb.
- Gr. αγαθος = agathos. Taalgebruik in het NT: agathos (goed). Taalgebruik in de LXX: agathos (goed). Een vorm van αγαθος = agathos in de LXX (599) , in het NT (104).
- Ned.: goed. Arabisch: طَيَّبٌ = thajjab (goed). Taalgebruik in de Qoran: thajjab (goed). Aramees: טַב = tabh (goed). D.: gut. E.: good. Fr.: bijvoegl. naamw.: bon / bijw.: bien. Gr.: αγαθος = agathos (uit -gath - kan goed zijn ontstaan). Taalgebruik in het NT: agathos (goed). Hebreeuws: טוֹב = tôbh (goed). Taalgebruik in Tenakh: tôbh (goed). Lat.: bijvoegl. naamw.: bonus / bijw.: bene.

Ps 133,2.1. - 2. כַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב = kasjsjèmèn hattôbh (als de goede / kostbare olie). In Pr 7,1 is er eveneens sprake van goede (kostbare) olie: een goede naam is beter dan goede / kostbare olie. In Lv 8,12 wordt Aäron met zalfolie tot hogepriester gezalfd. Verder in dit vers is er sprake van Aäron.

Ps 133,2.3. עַל = `al (op, overeenkomstig, omwille van , tot). Taalgebruik in Tenakh: `al (op, overeenkomstig). Taalgebruik in Jesaja: `al (op, overeenkomstig). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal: 28 (2² X 7) of 100 (2² X 5²). Structuur: 7 - 3. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (3075). Pentateuch (828). Eerdere Profeten (616). Latere Profeten (585). 12 Kleine Profeten (186). Geschriften (860). Ps (172). In Ps 133 komt `al 3X voor: 2X in Ps 133,2 en 1X in Ps 133,3. Het getal 3 komt regelmatig in deze Psalm terug: Ps 133 , 3 verzen , 3 'olie-vallen ' , 3X jored (afdalende) , 3X het voorzetsel `al.

Ps 133,2.4. הָרֹאשׁ = hâro´sj (het hoofd) < prefix bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. mann. enk. רֹאשׁ = ro´sj (hoofd, top, begin). Taalgebruik in Tenakh: ro´sj (hoofd, top, begin). Getalwaarde: resj = 20 of 200 , aleph = 1 , sjin = 21 of 300 ; totaal: 42 (2 X 3 X 7) OF 501 (3 X 167). Structuur: 2 - 1 - 3. De som van de elementen is telkens 6. Tenakh (39).
- Er heeft geen verdubbeling van de resj plaats. Er heeft een virtuele verdubbeling plaats , om te verklaren dat de voorafgaande lettergreep toch een gesloten lettergreep is (Lettinga 12 , 2012 , 13b). Maar bij het bepaald lidw. is er vóór de resj geen virtuele verdubbeling ; we krijgen hâ-.
- ra´sj > räsj > rosj (Lettinga 12 , 2012 , 12c). De aleph fungeert er als leesmoeder. De cholem van de voorafgaande medeklinker neemt rechts van de aleph plaats , wanneer de aleph quiesceert (Joüon , 1965 , 6bnota3).

Ps 133,2.3. - 4. עַל הָרֹאשׁ = `al hâro´sj (op het hoofd). Tenakh (1): Ps 133,2.
- עַל רֹאשׁ = `al ro´sj (op het hoofd van). Tenakh (53).
- עַל רֹאשׁ אַהֱרֹן = `al ro´sj ahäron (op het hoofd van Aäron). Tenakh (1) Lv 8,12.

Ps 133,2.5. act. qal part. mann. enk. יֹרִד = jored (afdalende) van het werkw. יָרַד = jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Taalgebruik in Tenakh: järad (afdalen, afstijgen, vallen). Getalwaarde: jod = 10 , resj = 20 of 200 , daleth = 4 ; totaal: 34 (2 X 17) OF of 214 (2 X 107). Structuur: 1 - 2 - 4. De som van de elementen is telkens 7.

Ps 133,2.6. עַל = `al (op, overeenkomstig, omwille van , tot). Taalgebruik in Tenakh: `al (op, overeenkomstig). Taalgebruik in Jesaja: `al (op, overeenkomstig). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal: 28 (2² X 7) of 100 (2² X 5²). Structuur: 7 - 3. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (3075). Pentateuch (828). Eerdere Profeten (616). Latere Profeten (585). 12 Kleine Profeten (186). Geschriften (860). Ps (172).

Ps 133,2.7. הַזָּקָן = hazzâqân (de baard) < prefix bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. זָקָן = zâqân (baard). Taalgebruik in Tenakh: zâqân (baard). Zie זָקֵן = zâqen (oud, voornaam). Taalgebruik in Tenakh: zâqen (oud, voornaam). Getalwaarde: zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , nun = 14 of 50 ; totaal: 40 of 157. Structuur: 7 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 4. h-z-q-n. Tenakh (9).

Ps 133,2.8. זָקָן = zâqân (baard). Taalgebruik in Tenakh: zâqân (baard). Zie זָקֵן = zâqen (oud, voornaam). Taalgebruik in Tenakh: zâqen (oud, voornaam6). Getalwaarde: zajin = 7 , qoph = 19 of 100 , nun = 14 of 50 ; totaal: 40 of 157. Structuur: 7 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 4. z-q-n. Tenakh (40). Ps (1): Ps 133,2.

Ps 133,2.9. אַהֱרֹן = ´ahäron (Aäron). Taalgebruik in Tenakh: ´ahäron (Aäron). Getalwaarde: aleph = 1 , he = 5 , resj = 20 of 200 , nun = 14 of 50. Totaal: (40 = 2³ X 5) of 256 (2² X 2³ X 2³ ). Structuur: 1 - 5 - 2 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Tenakh (247 = 13 X 19). Pentateuch (211 = 210 + 1 = '3 X 70' + 1). Gn (0). Ex (71 = 70 + 1). Lv (70). Nu (67). Dt (3). Nu 6 (1): Nu 6,23. Ps (6): (1) Ps 105,26. (2) Ps 115,10. (3) Ps 115,12. (4) Ps 118,3. (5) Ps 133,2. (6) Ps 135,19.
- ααρων = aarôn (Aäron). Taalgebruik in het NT: aarôn (Aäron). Taalgebruik in de LXX: aarôn (Aäron). Bijbel (348 = 2² X 3 X 29). LXX (343 = 7³). NT (5).

Ps 133,2.10. שֵׁיֹּרֵד = sjèjjored (die neerdalende) < prefix betrekk. voornaamw. + act. qal part. mann. enk. van het werkw. יָרַד = jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Taalgebruik in Tenakh: järad (afdalen, afstijgen, vallen). Getalwaarde: jod = 10 , resj = 20 of 200 , daleth = 4 ; totaal: 34 (2 X 17) OF of 214 (2 X 107). Structuur: 1 - 2 - 4. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (2): (1) Ps 133,2. (2) Ps 133,3.

Ps 133,2.11. עַל = `al (op, overeenkomstig, omwille van , tot). Taalgebruik in Tenakh: `al (op, overeenkomstig). Taalgebruik in Jesaja: `al (op, overeenkomstig). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal: 28 (2² X 7) of 100 (2² X 5²). Structuur: 7 - 3. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (3075). Pentateuch (828). Eerdere Profeten (616). Latere Profeten (585). 12 Kleine Profeten (186). Geschriften (860). Ps (172).

Ps 133,2.12. stat. constr. פִי = pî (mond, opening, ingang) van het zelfst. naamw. פֵה = pèh (mond, opening, ingang). Taalgebruik in Tenakh: pèh (mond, opening, ingang). Getalwaarde: pe = 17 of 80 , he = 5 ; totaal: 22 (2 X 11) of 85 (5 X 17). Structuur: 8 - 5. De som van de elementen is telkens 4. Het is de 17de letter van het Hebreeuwse alfabet. Tenakh (131). Pentateuch (51). Eerdere Profeten (20). Latere Profeten (13). 12 Kleine Profeten (5). Geschriften (42). pS 5&ç° ;

Ps 133,2.13. מִדּוֹתָיו = middôthâ(j)w (zijn kleren) < vr. mv. + suffix bezittel. voornaamw. 3de pers. mann. enk. van het zelfst. naamw. vr. enk. מַד = mad (kleed, tapijt). Taalgebruik in Tenakh: mad (kleed, tapijt). Tenakh (1): Ps 133,2.


Ps 133,3 - Ps 133,3 -- Ps 133,1 - Ps 133,2 - Ps 133,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) - Ps 133 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 ὡς δρόσος ᾿Αερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών· ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος.       3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid. [3] Als dauw* is het, dauw van de Hermon, die neerdruipt op de Sionsberg. Ja, daar schenkt de heer zijn zegen: leven voor altijd. [3] als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd. 3 als dauw van de Hermon,- die neerdaalt op de bergen van Sion,- want daar heeft de Ene geboden de zégen, [*] leven tot in der éeuwigheid. 3. C'est la rosée de l'Hermon, qui descend sur les hauteurs de Sion; là, Yahvé a voulu la bénédiction, la vie à jamais.

King James Bible. [3] As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion: for there the LORD commanded the blessing, even life for evermore.
Luther-Bibel. 3wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions! Denn dort verheißt der HERR den Segen und Leben bis in Ewigkeit.

Tekstuitleg van Ps 133,3. Het vers Ps 133,3 telt 15 (3 X 5) woorden en 51 (3 X 17) letters. De getalwaarde van Ps 133,3 is 2971 (priemgetal).

Ps 133,3.1. כְּטַל = këtal (als dauw) < prefix voorzetsel van vergelijking kë + טַל = tal (dauw). Taalgebruik in Tenakh: tal (dauw). Getalwaarde: tet = 9 , lamed = 12 of 30 ; totaal: 21 (3 X 7) OF 39 (3 X 13). Structuur: 9 - 3. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (4): (1) Dt 32,2. (2) Hos 14,6. (3) Mi 5,6. (4) Ps 133,3.
- Ned.: dauw. Arabisch: ظَل = tal (dauw). Taalgebruik in de Qoran: tal (dauw). D.: der Tau. E.: dew. Fr.: la rosèe. Grieks: δροσος = drosos (dauw). Hebreeuws: טַל = tal (dauw). Taalgebruik in Tenakh: tal (dauw). Lat.: ros (dauw) , zie rorare (dauwen) , zie Js 45,8: rorate caeli desuper (dauwt hemelen van boven).
- tal drukt de idee uit van alles wat schaduw maakt , van wat zich van bovenaf naar beneden werpt , wat wijzigt , verandert: sluier , kleed (waarmee men zich bedekt) , dauw (die een sluier over de planten vormt).

Ps 133,3.3. שֵׁיֹּרֵד = sjèjjored (die neerdalende) < prefix betrekk. voornaamw. + act. qal part. mann. enk. van het werkw. יָרַד = jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Taalgebruik in Tenakh: järad (afdalen, afstijgen, vallen). Getalwaarde: jod = 10 , resj = 20 of 200 , daleth = 4 ; totaal: 34 (2 X 17) OF of 214 (2 X 107). Structuur: 1 - 2 - 4. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (2): (1) Ps 133,2. (2) Ps 133,3.

Ps 133,3.4. עַל = `al (op, overeenkomstig, omwille van , tot). Taalgebruik in Tenakh: `al (op, overeenkomstig). Taalgebruik in Jesaja: `al (op, overeenkomstig). Getalwaarde: ajin = 16 of 70, lamed = 12 of 30 ; totaal: 28 (2² X 7) of 100 (2² X 5²). Structuur: 7 - 3. De som van de elementen is telkens 1. Tenakh (3075). Pentateuch (828). Eerdere Profeten (616). Latere Profeten (585). 12 Kleine Profeten (186). Geschriften (860). Ps (172).

Ps 133,3.5. mann. mv. stat. construct. הַרְרֵיו = harrëre(j) (de bergen van) van het zelfst. naamw. הַר = har (berg). Taalgebruik in Tenakh: har (berg). Taalgebruik in Jesaja: har (berg). Getalwaarde: he = 5 , resj = 20 of 300 ; totaal: 25 (5²) of 305 (5 X 61). Structuur: 5 - 3. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (5).
- Grieks: ὁρος = horos (berg). Taalgebruik in het NT: horos (berg). Taalgebruik in de LXX: horos (berg). Een vorm van ὁρος = horos (berg) in de LXX (680) , in het NT (62).

  horos (berg) bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn.  ev.
4 nom. + acc. mv. horè 108 101 7 2 1 1     1 4

- Ned.: berg , gebergte. D.: Gebirge. E.: mount. Fr.: mont / montagne. Grieks: ὁρος = horos (berg). Taalgebruik in het NT: horos (berg). Hebreeuws: הַר = har (berg). Taalgebruik in Tenakh: har (berg). Lat. mons , -tis. Verwantschap ? bergen , opbergen , verbergen ?

Ps 133,3.6. צִיּוֹן (= tsijjôn: Sion). Taalgebruik in Tenach: tsijjôn (Sion). Getalswaarde: tsade = 18 of 90, jod = 10, waw = 6, nun = 14 of 50; totaal: 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26). Structuur: 9 - 1 - 6 - 5. Tenach (108). Pentateuch (0). Eerdere Profeten (4). Latere Profeten (47). 12 Kleine Profeten (19). Geschriften (38). Ps (23). Sef (2): (1) Sef 3,14. (2) Sef 3,16. De vermelding van Sion komt in Sef slechts 2X voor en wel in de vreugdeoproep. In Sef is wel enkele malen sprake van offers en offeren. Dat verwijst wellicht naar de tempel op de Sionsberg.

Ps 133,3.7. כִּי = kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenakh: kî (want, omdat). Getalwaarde: kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal: 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5). Structuur: 2 - 1. De som van de elementen is telkens 3. Tenakh (3849). Pentateuch (884). Eerdere Profeten (726). Latere Profeten (841). 12 Kleine Profeten (241). Geschriften (1157).
- כִּי = kî (want, omdat) < een woord met 1 medeklinker. De lange î is î gebleven omdat het een proclitisch woord is. Proclitisch wil zeggen dat een eenlettergrepig onbeklemtoond woord wordt gehecht aan het volgende (Lettinga(6) 13d).

Ps 133,3.8. sj-m. שָׁם = sjâm (daar) OF שֵׁם = sjem (naam). Taalgebruik in Tenakh: sjem (naam). Getalwaarde: sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; totaal: 34 (2 X 17) of 340 (10 X 2 X 17). Structuur: 3 - 4. De som van de elementen is telkens 7.
- Grieks: ονομα = onoma (naam). Taalgebruik in het NT: onoma (naam). Taalgebruik in de Septuaginta: onoma (naam). Een vorm van ονομα = onoma (naam) in de LXX (1045) , in het NT (228). Tenakh (684). Pentateuch (190). Eerdere Profeten (190). Latere Profeten (136). 12 Kleine Profeten (23). Geschriften (145). Gn (89).
- Ned.: naam (zie het Griekse onoma zonder de begin o).. stam: N... M. Arabisch: اسم = ism (naam). Taalgebruik in de Qoran: ism (naam). D.: Name. Eng.: name. Fr.: nom. Grieks: ονομα = onoma (naam). Taalgebruik in het NT: onoma (naam). Hebr. שֵׁם = sjem (naam). Taalgebruik in Tenakh: sjem (naam). Lat. nomen.

Ps 133,3.9. act. piël perf. 3de pers. mann. enk. צִוָּה = tsiwwâh (hij beval) van het werkw. צָוָה = tsâwâh (opdragen, bevelen ). Taalgebruik in Tenakh: tsâwâh (opdragen). Getalwaarde: tsade = 18 of 90 , waw = 6 , he = 5 ; totaal: 29 OF 101 (priemgetal). Structuur: 9 - 6 - 5. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (192). Pentateuch (110). Eerdere Profeten (45). Latere Profeten (10). 12 Kleine Profeten (0). Geschriften (27). ²

Ps 133,3.10. יהוה = JHWH. Eigennaam van God. Taalgebruik in Tenach: JHWH. Taalgebruik in Exodus: JHWH. Getalwaarde: jod = 10 , he = 5 , waw = 6. Totaal: 26. Structuur: 1 - 5 - 6 - 5. Tenach (5193). Pentateuch (1326). Eerdere Profeten (1013). Latere Profeten (1357). 12 Kleine Profeten (387). Geschriften (1110).

  Tenakh Pentateuch Eerdere Profeten Latere Profeten 12 Kleine Profeten Geschriften Gn Ex Lv Nu Dt Ex 20 Dt 5
´èlohîm (God) 635 207 118 39 17 25 140 31 0 7 29 3 3
JHWH 5193 1326 1013 1357 387 1110 128 299 199 287 413 6 17
´èlohe(j)khâ / ´êlohè(j)khâ (je God) 299 216 28 25 12 16 2 11 4 0 199 5 7
´èlohekhèm (jullie God) 154 82 32 15 10 15 1 7 26 3 45 0 2
JHWH ´êlohe(j)khâ / ´êlohè(j)khâ (JHWH , je God) 267           1 8     116 4 7

- Grieks. κυριος = kurios (heer). Taalgebruik in het NT: kurios (heer). Taalgebruik in de LXX: kurios (heer). Een vorm van κυριος = kurios (heer) in de LXX (8591) , in het NT (718).
- Ned.: Heer. Arabisch: رَب = rabb (God, Heer). Taalgebruik in de Qoran: rabb (God, Heer). Aramees: יוי = JWJ. D.: Herr. E.: Lord. Fr.: seigneur. Grieks: κυριος = kurios (heer). Taalgebruik in het NT: kurios (heer). Hebreeuws: יהוה = JHWH. Taalgebruik in Tenakh: JHWH. Latijn: Dominus. (Eerste medeklinker Gr. k , Ned. + D. h ; tweede medeklinker: Gr. + Ned. + D.: r ).
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96. Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai (ik de Heer) en farao Achnaton gelegd. De uitspraak van JHWH is Adonai , waarin we het Egyptische Aton , de zonneschijf , zien.

Ps 133,3.11. אֵת / אֶת = ´eth / ´èth (accusatief). Taalgebruik in Tenakh: ´eth (accusatief). Getalwaarde: aleph = 1 , thaw = 22 of 400 ; totaal: 23 OF 401 (priemgetal). Structuur: 1 - 4. Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Tenakh (5699). Pentateuch (2002). Eerdere Profeten (1661). Latere Profeten (860). 12 Kleine Profeten (207). Geschriften (967).

Ps 133,3.12. הַבְּרָכָה = habbërâkhâ < prefix bepaald lidw. + zelfst. naamw. בְּרָכָה = bërâkhâ (zegen, zegenspreuk, geschenk, weldaad). Zie het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh: bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalwaarde: beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20. Totaal: 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111). 111 = 3 X 37 OF (5 X 17) + 26. Structuur: 2 - 2 - 2. De som van de elementen is telkens 6.

14. עַד = `ad (tot). Taalgebruik in Tenakh: `ad (tot). Getalwaarde: ajin = 16 of 70 , daleth = 4 ; totaal: 20 (2² X 5) OF 74 (2 X 37). De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (1012)

15. הָעוֹלָם = hâ`ôlâm (het eeuwige). Zie: עוֹלָם = `ôlâm (eeuwig). Taalgebruik in Tenakh: `ôlâm (eeuwig). Getalwaarde: ajin: 16 of 70 , waw = 6 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal: 47 of 146 (2 X 73) Structuur: 7 - 6 - 3 - 4. De som van de elementen is telkens 2. Tenakh (10).

14. -15. עַד הָעוֹלָם = `ad hâ`ôlâm (tot het eeuwige). Tenakh (4): (1) Ps 28,9. (2) Ps 133,3. (3) Neh 9,5. (4) 1 Kr 17,14.
- וְעַד הָעוֹלָם = wë`ad hâ`ôlâm (en tot het eeuwige). Tenakh (2): (1) Ps 41,14. (2) Ps 106,48.
- וְעַד עוֹלָם = wë`ad `ôlâm (en tot in eeuwigheid). Tenakh (12): (1) 1 Kr 29,10. (2) Ps 103,17. (3) Ps 113,2. (4) Ps 115,18. (5) Ps 121,8. (6) Ps 125,2. (7) Ps 131,3. (8) Js 9,6. (9) Js 59,21. (10) Jr 7,7. (11) Jr 25,5. (12) Mi 4,7.- Hebreeuwse tekst OF modern Hebreeuws NT

א  שִׁיר הַמַּעֲלוֹת, לְדָוִד:
הִנֵּה מַה-טּוֹב, וּמַה-נָּעִים--    שֶׁבֶת אַחִים גַּם-יָחַד.

1 A Song of Ascents; of David. {N}
Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!

ב  כַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב,    עַל-הָרֹאשׁ--
יֹרֵד,    עַל-הַזָּקָן זְקַן-אַהֲרֹן:
שֶׁיֹּרֵד,    עַל-פִּי מִדּוֹתָיו.

2 It is like the precious oil upon the head, {N}
coming down upon the beard; even Aaron's beard, {N}
that cometh down upon the collar of his garments;

ג  כְּטַל-חֶרְמוֹן--    שֶׁיֹּרֵד, עַל-הַרְרֵי צִיּוֹן:
כִּי שָׁם צִוָּה יְהוָה,    אֶת-הַבְּרָכָה--
חַיִּים,    עַד-הָעוֹלָם.

3 Like the dew of Hermon, that cometh down upon the mountains of Zion; {N}
for there the LORD commanded the blessing, {N}
even life for ever. {P}


- Targum Onkelos


- Griekse tekst - Septuaginta

᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. - ΙΔΟΥ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; 2 ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ ᾿Ααρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ· 3 ὡς δρόσος ᾿Αερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών· ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος.


- Aramees - Peshitta


- Vulgata

1 canticum graduum David ecce quam bonum et quam decorum habitare fratres in uno 2 sicut unguentum optimum in capite quod descendit in barbam barbam Aaron quod descendit super oram vestimentorum eius 3 sicut ros Hermon qui descendit super montana Sion quoniam ibi mandavit Dominus benedictionem vitam usque in aeternum


- Statenvertaling

1 Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! 2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. 3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.


- Willibrordvertaling

[1] Een bedevaartslied, op naam van David. [1] Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders* en zusters eendrachtig samen te wonen. [2] Als kostelijke olie* is het op Aärons hoofd, die neerdruipt in de baard en van de baard op de kraag van zijn kleed. [3] Als dauw* is het, dauw van de Hermon, die neerdruipt op de Sionsberg. Ja, daar schenkt de heer zijn zegen: leven voor altijd.


- De Nieuwe Bijbelvertaling

[1] Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! [2] Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, [3] als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd.


- De Naardense bijbel

Psalm 133 (132) • (Opgangenzang, v. David.) Zie, hoe goed en hoe líeflijk, [*] als broeders ook zetelen in éendracht. Psalm 133 Literatuur bij Psalm 2 Dat is als de goede olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aáron, [*] die neerdaalt op de monding van zijn mántels; 3 als dauw van de Hermon,- die neerdaalt op de bergen van Sion,- want daar heeft de Ene geboden de zégen, [*] leven tot in der éeuwigheid.


- Bible de Jérusalem

1. Cantique des montées. De David. Voyez! Qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble! 2. C'est une huile excellente sur la tête, qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses tuniques. 3. C'est la rosée de l'Hermon, qui descend sur les hauteurs de Sion; là, Yahvé a voulu la bénédiction, la vie à jamais.


- King James Bible

[1] Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity! [2] It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron's beard: that went down to the skirts of his garments; [3] As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion: for there the LORD commanded the blessing, even life for evermore.


- Luther Bibel

1Von David, ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen! 2Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, / das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, 3wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions! Denn dort verheißt der HERR den Segen und Leben bis in Ewigkeit.


- Arabisch

ترنيمة المصاعد. لداود‎. ‎هوذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معا‎. . 1
‎مثل الدهن الطيب على الراس النازل على اللحية لحية هرون النازل الى طرف ثيابه‎. . 2
‎مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون. لانه هناك أمر الرب بالبركة حياة الى الابد . 3

- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -


- Commentaar