PSALM 134 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 134 - Brengt hulde aan de Heer . Een bedevaartslied .
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z - , Tenach : commentaar ,

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 134,1 - Ps 134,2 - Ps 134,3 -


134 = 132 (6 X 22) + 2 .

1. Zie zegent de Heer alle dienaren van de Heer
die staan in het huis van de Heer ‘s nachts
2. Heft jullie handen naar de Heilige
en zegent de Heer.
3. moge de Heer je zegenen vanuit Sion
die hemel en aarde gemaakt heeft.

In Ps 113,1 worden in 2 parallelzinnen eerst het lijdend voorwerp en dan het onderwerp gegeven. Ps 134,1 lijkt heel sterk op Ps 113,1 . In Ps 134,1 worden alle gegevens in één zin verwerkt.
meborâkh (gezegend) van Ps 113,2 staat synoniem voor mehullâl (geloofd) van Ps 113,3 . In Ps 134,1 staat bâräkhu (zegent) parallel met halelû (looft) van Ps 113,1.
Het eerste deel van Ps 134,1 komt overeen met het laatste deel van Ps 134,2 en omsluit zo Ps 134,1 - Ps 134,2 .
De Psalm bestaat uit 23 (+ 2) woorden, getalwaarde van kabhôd (glorie). Het laatste vers bestaat uit 25 letters, het aantal van het totale aantal woorden.
bârâ´ (scheppen) . Taalgebruik : bârâ´ (scheppen) . b r ` : Tenach (17) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203 .

Ps 134 is evenals het eerste deel van Ps 113 een oproep om God te zegenen / te loven. Maar er is meer. De dienaars van de Heer, de priesters, worden uitgenodigd om de zegen van de Heer uit te spreken. Daarbij worden ze uitgenodigd om het ritueel te voltrekken : de handen op te heffen en de zegenformule uit te spreken : Moge de Heer je zegenen vanuit Sion, die hemel en aarde gemaakt heeft . De priesters spreken de zegen van JHWH uit , maar JHWH ’s woning is niet alleen Sion , Jeruzalem , maar omvat hemel en aarde . In de Latijnse liturgie begint op gelijkaardige wijze een zegenformule : benedicat vos omnipotens Deus… Zegene u de almachtige God…

Ps 134 is de laatste van de 15 bedevaartpsalmen (120-134). Het past in de samenstelling van de Psalmen om op een einde een zegening te plaatsen., doxologie (zegenspreking - gloriespreking).

Ps 134,1 - Ps 134,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 134 - Brengt hulde aan de Heer . Een bedevaartslied -- Ps 134,1 - Ps 134,2 - Ps 134,3 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ôidè tôn anabathmôn Idou dè eulogeite ton kurion pantes hou douloi kuriou hoi estôtes en oikôi kuriou en aulais oikou theou hèmôn  1 canticum graduum Ecce nunc benedicite Dominum omnes servi Domini  sjir hamma`älôth hinneh bâräkhû éth JHWH kôl àbhedê JHWH hâ`omedîm bebhêth JHWH balêlôth   1 Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.   [1] Een bedevaartslied. [1] Jullie, dienaren van de heer, breng hulde aan de heer, iedereen in het huis van de heer die het werk doet in de nacht. [1] Een pelgrimslied. Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.  Zie, zegent de ENE, al gij díenaars van de ÉNE; –– die staat in het huis van de ENE, gedúrendé de náchten!  1. Cantique des montées. Allons! bénissez Yahvé, tous les serviteurs de Yahvé, officiant dans la maison de Yahvé, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Dans les nuits  

King James Bible . [1] Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, which by night stand in the house of the LORD.
Luther-Bibel . Wohlan, lobet den HERRN, alle Knechte des HERRN, die ihr steht des Nachts im Hause des HERRN!

שִׁיר, הַמַּעֲלוֹת: הִנֵּה בָּרְכוּ אֶת-יְהוָה,    כָּל-עַבְדֵי יְהוָה-- הָעֹמְדִים בְּבֵית-יְהוָה,    בַּלֵּילוֹת.

Tekstuitleg van Ps 134,1 . De getalwaarde van het eerste versdeel is : 24 + 33 + 23 + 26 = 106 .

8. עַבְדֵי (= `abhde: dienaren van; zn stat constr mann mv van het zn עֶבֶד = `èbhèd: dienaar, knecht). Getalswaarde van עֶבֶד (= `èbhèd: dienaar, knecht): ayin = 16 of 70, beth = 2, daleth = 4. Totaal: 16 + 2 + 4 of 70 + 2 + 4 = 22 (2 X 11) of 76 (4 X 19). Ps (4): (1) Ps 97,7. (2) Ps 113,1. (3) Ps 134,1. (4) Ps 135,1. `-b-d-j in Tenakh (145), in Ps (6): (1) Ps 89,4. (2) Ps 89,23. (3) Ps 97,7. (4) Ps 113,1. (5) Ps 134,1. (6) Ps 135,1.

8. - 9. עַבְדֵי יְהוָה (= `abhde JHWH: dienaars van.JHWH). Tenakh (5): (1) 2 K 9,7. (2) Ps 113,1. (3) Ps 134,1. (4) Ps 135,1. (5) Js 54,17.

Ps 134,2 - Ps 134,2 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 134 - Brengt hulde aan de Heer . Een bedevaartslied -- Ps 134,1 - Ps 134,2 - Ps 134,3 -
Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
en tais nuxin eparate tas cheiras humôn eis ta hagia kai eulogeite ton kurion   2 in noctibus extollite manus vestras in sancta et benedicite Domino  

shë´û jëdekhèm qodèsj ûbhâräkhû èth JHWH

 

2 Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.   [2] Hef jullie handen omhoog naar het heiligdom en breng hulde aan de heer.   [2] Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de HEER.  2 Heft naar het héilige uw hánden –– en zégént de ÉNE !   2. levez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez Yahvé.  

King James Bible . [2] Lift up your hands in the sanctuary, and bless the LORD.
Luther-Bibel . 2 Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den HERRN!

Tekstuitleg vanPs 134,2 .

Ps 134,3 - Ps 134,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -- Ps 134 - Brengt hulde aan de Heer . Een bedevaartslied -- Ps 134,1 - Ps 134,2 - Ps 134,3 -

Griekse tekst Vulgaat MTStatenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
eulogèsei se kurios ek Siôn ho poièsas ton ouranon kai tèn gèn Benedicat te Dominus ex Sion qui fecit caelum et terram   jëbhârèkhëkhâ JHWH mitstsijjôn `osjeh sjâmaîm wâ´ârèts   3 De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.   [3] De heer zal jullie zegenen vanuit Sion, Hij, die hemel en aarde heeft gemaakt.    [3] Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.   3 Jou zegene de ÉNE vanuit Síon, –– de Máker van hémel en áarde!   3. Que Yahvé te bénisse de Sion, lui qui fit le ciel et la terre! 

King James Bible . [3] The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.
Luther-Bibel . 3 Der HERR segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat!

Tekstuitleg van Ps 134,3 .

3. mitstsijjôn (uit Sion) < min (uit) + tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenach : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Tenach (12) : (1) Js 2,3 . (2) Jr 9,18 . (3) Jl 4,16 . (4) Am 1,2 . (5) Mi 4,2 . (6) Ps 14,7 . (7) Ps 50,2 . (8) Ps 53,7 . (9) Ps 110,2 . (10) Ps 128,5 . (11) Ps 134,3 . (12) Ps 135,21 .

2. - 3. JHWH mitstsijjôn (JHWH uit Sion) . Tenach (5) : (1) Ps 110,2 . (2) Ps 128,5 . (3) Ps 134,3 . (4) Ps 135,21 . (5) Am 1,2 .

1. - 3. jëbhârèkhëkhâ JHWH mitstsijjôn (JHWH zal je zegenen vanuit Sion) . Tenach (2) : (1) Ps 128,5 . (2) Ps 134,3 .

5. - 6. שָׁמַיִם וְאָרֶץ = sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (hemel en aarde) . = sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (hemel en aarde) . Tenach (11) : (1) Gn 14,19 . (2) Gn 14,22 . (3) Ps 69,35 . (4) Ps 115,15 . (5) Ps 121,2 . (6) Ps 124,8 . (7) Ps 134,3 . (8) Ps 146,6 . (9) Jr 33,25 . (10) Jr 51,48 . (11) Jl 4,16 .

4. - 6. `osheh sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (makende hemel en aarde = die hemel en aarde heeft gemaakt) . Tenach (5) : (1) Ps 115,15 . (2) Ps 121,2 . (3) Ps 124,8 . (4) Ps 134,3 . (5) Ps 146,6 .


MASORETISCHE TEKST (MT)

Psalms Chapter 134 תְּהִלִּים

א  שִׁיר, הַמַּעֲלוֹת:
הִנֵּה בָּרְכוּ אֶת-יְהוָה,    כָּל-עַבְדֵי יְהוָה--
הָעֹמְדִים בְּבֵית-יְהוָה,    בַּלֵּילוֹת.
1 A Song of Ascents. {N}
Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, {N}
that stand in the house of the LORD in the night seasons.
ב  שְׂאוּ-יְדֵכֶם קֹדֶשׁ;    וּבָרְכוּ, אֶת-יְהוָה. 2 Lift up your hands to the sanctuary, and bless ye the LORD.
ג  יְבָרֶכְךָ יְהוָה, מִצִּיּוֹן:    עֹשֵׂה, שָׁמַיִם וָאָרֶץ. 3 The LORD bless thee out of Zion; even He that made heaven and earth. {P}