PSALM 143 - Ps 143 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html
Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -


Ps 143,1 - Ps 143,1 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1psalmos tô dauid ote auton o uios katadiôkei kurie eisakouson tès proseuchès mou enôtisai tèn deèsin mou en tè alètheia sou epakouson mou en tè dikaiosunè sou  1 canticum David Domine exaudi orationem meam ausculta deprecationem meam in veritate tua exaudi me in iustitia tua  1 canticum David Domine exaudi orationem meam ausculta deprecationem meam in veritate tua exaudi me in iustitia tua     1 Een psalm van David. O HEERE! hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen; verhoor mij naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid.   [1] Een zangstuk op naam van David. [1] Hoor mijn gebed, heer, luister naar mijn smeken; antwoord mij, U die trouw bent en rechtvaardig.   [1] Een psalm van David. HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.   1 ¶ (Een musiceerstuk, v. David.) ENE, hoor mijn gebed, leen aan mijn smékingen het óor, –– geef in uw trouw, in uw geréchtighéid mij ántwoord!   1. Psaume. De David. Yahvé, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, en ta fidélité réponds-moi, en ta justice;  

King James Bible . [1] Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
Luther-Bibel . 1 "Ein Psalm Davids." HERR, erhöre mein Gebet, / vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen,

Tekstuitleg van Ps 143,1 .

Ps 143,2 - Ps 143,2 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai mè eiselthès eis krisin meta tou doulou sou oti ou dikaiôthèsetai enôpion sou pas zôn  2 et non venias ad iudicandum cum servo tuo quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens  2 et non venias ad iudicandum cum servo tuo quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens     2 En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.  [2] Dagvaard uw dienaar niet: voor uw aanschijn is geen sterveling gerechtvaardigd.   [2] Daag uw dienaar niet voor het gerecht, voor u is geen sterveling onschuldig.   2 Kom met uw dienaar níet in ‘t gerícht, –– want niemand die leeft is voor úw áanschijn rechtváardig!   2. n'entre pas en jugement avec ton serviteur, nul vivant n'est justifié devant toi.  

King James Bible . [2] And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
Luther-Bibel . 2 und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.

Tekstuitleg van Ps 143,2 .

Ps 143,3 - Ps 143,3 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3oti katediôxen o echthros tèn psuchèn mou etapeinôsen eis gèn tèn zôèn mou ekathisen me en skoteinois ôs nekrous aiônos  3 persecutus est enim inimicus animam meam confregit in terra vitam meam posuit me in tenebris quasi mortuos antiquos  3 persecutus est enim inimicus animam meam confregit in terra vitam meam posuit me in tenebris quasi mortuos antiquos    3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen, die over lang dood zijn.   [3] De vijand jaagt achter mij aan, hij richt mij te gronde, sluit mij op in duistere oorden* als iemand die voorgoed is gestorven.  [3] De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof, ik moet wonen in duisternis als de doden van eeuwen her,  3 Want een vijand blijft mijn ziel achtervolgen, vertrapt ter áarde mijn léven, –– hij zet mij in duistere oorden, gelíjk de dóden van éeuwig.   3. L'ennemi pourchasse mon âme, contre terre il écrase ma vie; il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais; 

King James Bible . [3] For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
Luther-Bibel . 3 Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden, er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind.

Tekstuitleg van Ps 143,3 .

Ps 143,4 - Ps 143,4 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai èkèdiasen ep¢ eme to pneuma mou en emoi etarachthè è kardia mou  4 et anxius fuit in me spiritus meus in medio mei sollicitum fuit cor meum  4 et anxius fuit in me spiritus meus in medio mei sollicitum fuit cor meum     4 Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij.   [4] Ik verlies bijna de moed, in mijn binnenste verstijft mijn hart.   [4] ik ben ten einde raad, geschokt tot diep in mijn hart.   4 Mijn géest overstélpt mij, –– mijn hárt is verstárd binnen ín mij.   4. le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante.  

King James Bible . [4] Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
Luther-Bibel . 4 Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe.

Tekstuitleg van Ps 143,4 .

Ps 143,5 - Ps 143,5 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5emnèsthèn èmerôn archaiôn kai emeletèsa en pasi tois ergois sou en poièmasin tôn cheirôn sou emeletôn 5 recordabar dierum antiquorum meditabar omnia opera tua facta manuum tuarum loquebar  5 recordabar dierum antiquorum meditabar omnia opera tua facta manuum tuarum loquebar    5 Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij mijzelven van de werken Uwer handen.   [5] En ik maar denken aan vroeger, stil voor mij uit van uw daden prevelen*, het werk van uw handen in mijn gedachten.   [5] Ik denk terug aan vroeger dagen, mijmer over uw daden en beschouw het werk van uw handen,   5 Ik blijf gedenken dagen van vroeger, ik spél al uw wérken, –– de daden van uw hánden óverpéins ik.   5. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes œuvres, sur l'ouvrage de tes mains je médite; 

King James Bible . [5] I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
Luther-Bibel . 5 Ich denke an die früheren Zeiten; / ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände.

Tekstuitleg van Ps 143,5 .

Ps 143,6 - Ps 143,6 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6diepetasa tas cheiras mou pros se è psuchè mou ôs gè anudros soi diapsalma  6 expandi manus meas ad te anima mea quasi terra sitiens ad te semper  6 expandi manus meas ad te anima mea quasi terra sitiens ad te semper    6 Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela.  [6] Ik strek mijn handen naar U uit als een land dat hunkert naar regen.  [6] ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. sela   6 Tot u houd ik mijn hánden gespréid, –– mijn ziel ligt als een úitgeput lánd vóor u. sela   6. je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. 

King James Bible . [6] I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.
Luther-Bibel . 6 Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. "SELA".

Tekstuitleg van Ps 143,6 .

Ps 143,7 - Ps 143,7 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7tachu eisakouson mou kurie exelipen to pneuma mou mè apostrepsès to prosôpon sou ap¢ emou kai omoiôthèsomai tois katabainousin eis lakkon  7 cito exaudi me Domine defecit spiritus meus ne abscondas faciem tuam a me et conparabor descendentibus in lacum  7 cito exaudi me Domine defecit spiritus meus ne abscondas faciem tuam a me et conparabor descendentibus in lacum     7 Verhoor mij haastelijk, HEERE! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.  [7] Antwoord mij snel, heer, ik bezwijk; wend toch uw gelaat niet van mij af, of ik ben als dood en begraven  [7] HEER, geef mij antwoord, haast u, mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen, ik word als wie afgedaald is in het graf.   7 ¶ Haast u, ENE, geef mij antwoord, mijn geest is ten einde; houd uw aanschijn voor míj niet verbórgen: –– ik lijk op wie gedáald zijn ín een pút!   7. Viens vite, réponds-moi, Yahvé, je suis à bout de souffle; ne cache pas loin de moi ta face, je serais de ceux qui descendent à la fosse. 

King James Bible . [7] Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
Luther-Bibel . 7 HERR, erhöre mich bald, mein Geist vergeht; verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren.

Tekstuitleg van Ps 143,7 .

Ps 143,8 - Ps 143,8 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8akouston poièson moi to prôi to eleos sou oti epi soi èlpisa gnôrison moi kurie odon en è poreusomai oti pros se èra tèn psuchèn mou  8 fac me audire mane misericordiam tuam quoniam in te confido notam fac mihi viam in qua ambulo quoniam ad te levavi animam meam  8 fac me audire mane misericordiam tuam quoniam in te confido notam fac mihi viam in qua ambulo quoniam ad te levavi animam meam    8 Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.  . [8] Laat mij vroeg in de ochtend* uw liefde vernemen, want ik stel mijn vertrouwen in U. Wijs mij de weg die ik moet gaan: naar U gaat mijn verlangen uit.    [8] Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.   8 Doe in de ochtend uw vriendschap mij horen, want ik zoek mijn veiligheid bij u!– doe mij weten de wég die ik gáan kan, –– want mijn ziel houd ik ópgehéven tot ú!   8. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi; fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. 

King James Bible . [8] Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Luther-Bibel . 8 Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.

הַשְׁמִיעֵנִי בַבֹּקֶר, חַסְדֶּךָ--    כִּי-בְךָ בָטָחְתִּי: הוֹדִיעֵנִי, דֶּרֶךְ-זוּ אֵלֵךְ--    כִּי-אֵלֶיךָ, נָשָׂאתִי נַפְשִׁי.

Tekstuitleg van Ps 143,8 . Ad te levavi animam meam (tot U verhef ik mijn ziel) . Introïtus van de eerste zondag van de advent . Zie http://thenewliturgicalmovement.blogspot.com/2006/11/ad-te-levavi.html .

- levavi animam meam (= ik verhef mijn ziel). Vulg (2): (1) Ps 25,1. (2) Ps 143,8.

- Vulg (2):
(1) Ps 25,1. Ad te, Domine, levavi animam meam (= Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel).
(2) Ps 143,8. ad te levavi animam meam (= tot U verhef ik mijn ziel).

Ps 143,9 - Ps 143,9 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9exelou me ek tôn echthrôn mou kurie oti pros se katefugon  9 libera me de inimicis meis Domine a te protectus sum  9 libera me de inimicis meis Domine a te protectus sum     9 Red mij, HEERE! van mijn vijanden; bij U schuil ik.   [9] Laat mij aan mijn vijand ontsnappen, heer, ik zoek een toevlucht bij U.   [9] Verlos mij van mijn vijanden, HEER, bij u zoek ik bescherming.  9 Aan mijn vijanden, ÉNE, ontrúk mij, –– want bij ú heb ik míj verschólen!  9. Délivre-moi de mes ennemis, Yahvé, près de toi je suis à couvert, 

King James Bible . [9] Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.
Luther-Bibel . 9 Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden; zu dir nehme ich meine Zuflucht.

Tekstuitleg van Ps 143,9 .

Ps 143,10 - Ps 143,10 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10didaxon me tou poiein to thelèma sou oti su ei o theos mou to pneuma sou to agathon odègèsei me en gè eutheia  10 doce me ut faciam voluntatem tuam quia tu Deus meus spiritus tuus bonus deducet me in terra recta  10 doce me ut faciam voluntatem tuam quia tu Deus meus spiritus tuus bonus deducet me in terra recta     10 Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land.  [10] Leer mij handelen naar uw behagen, U bent toch immers mijn God. Uw geest, uw goedheid zal mijn geleide zijn in een land met geëffende wegen.  [10] Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.   10 Leer mij om uw behagen te doen, want God over mij zijt gij!– uw Géest is góed; –– moge die mij geleiden ín een éffen lánd.   10. enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu; que ton souffle bon me conduise par une terre unie.  

King James Bible . [10] Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
Luther-Bibel . 10 Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, / denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn.

Tekstuitleg van Ps 143,10 .

Ps 143,11 - Ps 143,11 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11eneka tou onomatos sou kurie zèseis me en tè dikaiosunè sou exaxeis ek thlipseôs tèn psuchèn mou  11 propter nomen tuum Domine vivificabis me in iustitia tua educes de angustia animam meam  11 propter nomen tuum Domine vivificabis me in iustitia tua educes de angustia animam meam     11 O HEERE! maak mij levend, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.  [11] heer, houd mij in leven omwille van uw naam. U bent rechtvaardig, verlos mij uit de nood.   [11] Houd mij in leven, HEER, tot eer van uw naam, leid mij uit de verdrukking, door uw gerechtigheid,  11 Om uws naams wil, ENE, dóe mij léven, –– rechtvaardige, gun mijn ziel úittocht úit benáuwing!   11. A cause de ton nom, Yahvé, fais que je vive en ta justice; tire mon âme de l'angoisse, 

King James Bible . [11] Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble.
Luther-Bibel . 11 HERR, erquicke mich um deines Namens willen; führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen,

Tekstuitleg van Ps 143,11 .

Ps 143,12 - Ps 143,12 : Laat mij aan mijn vijanden ontsnappen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 143 (7de boetepsalm) -- Ps 143,1 - Ps 143,2 - Ps 143,3 - Ps 143,4 - Ps 143,5 - Ps 143,6 - Ps 143,7 - Ps 143,8 - Ps 143,9 - Ps 143,10 - Ps 143,11 - Ps 143,12 -
Griekse tekst Vulg . Hebr. Vulg. LXXMT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai en tô eleei sou exolethreuseis tous echthrous mou kai apoleis pantas tous thlibontas tèn psuchèn mou oti doulos sou eimi egô   12 et in misericordia tua dissipabis inimicos meos et perdes omnes ligantes animam meam ego enim sum servus tuus   12 et in misericordia tua dissipabis inimicos meos et perdes omnes ligantes animam meam ego enim sum servus tuus     12 En roei mijn vijanden uit, om Uw goedertierenheid, en breng hen om, allen, die mijn ziel beangstigen; want ik ben Uw knecht.   [12] Vernietig mijn vijand, U die mijn liefde bent, verdelg iedereen die mijn leven bedreigt: ik ben onvoorwaardelijk uw dienaar.   [12] toon uw trouw, versla mijn vijanden, vernietig al mijn belagers – ik ben uw dienaar.   12 Gij zijt mijn vriend, doe mijn vijanden teniet, laat al wie mijn ziel benáuwen telóorgaan, –– want díenaar van ú ben ík!   12. en ton amour anéantis mes ennemis; détruis tous les oppresseurs de mon âme, car moi je suis ton serviteur. 

King James Bible . [12] And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
Luther-Bibel . 12 und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen und bringe alle um, die mich bedrängen; denn ich bin dein Knecht.

Tekstuitleg van Ps 143,12 .


MASORETISCHE TEKST (MT)

Psalms Chapter 143 תְּהִלִּים

א  מִזְמוֹר, לְדָוִד:
יְהוָה, שְׁמַע תְּפִלָּתִי--    הַאֲזִינָה אֶל-תַּחֲנוּנַי;
בֶּאֱמֻנָתְךָ עֲנֵנִי,    בְּצִדְקָתֶךָ.
1 A Psalm of David. {N}
O LORD, hear my prayer, give ear to my supplications; {N}
in Thy faithfulness answer me, and in Thy righteousness.
ב  וְאַל-תָּבוֹא בְמִשְׁפָּט,    אֶת-עַבְדֶּךָ:
כִּי לֹא-יִצְדַּק לְפָנֶיךָ    כָל-חָי.
2 And enter not into judgment with Thy servant; {N}
for in Thy sight shall no man living be justified.
ג  כִּי רָדַף אוֹיֵב, נַפְשִׁי--    דִּכָּא לָאָרֶץ, חַיָּתִי;
הוֹשִׁבַנִי בְמַחֲשַׁכִּים,    כְּמֵתֵי עוֹלָם.
3 For the enemy hath persecuted my soul; he hath crushed my life down to the ground; {N}
he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
ד  וַתִּתְעַטֵּף עָלַי רוּחִי;    בְּתוֹכִי, יִשְׁתּוֹמֵם לִבִּי. 4 And my spirit fainteth within me; my heart within me is appalled.
ה  זָכַרְתִּי יָמִים, מִקֶּדֶם--    הָגִיתִי בְכָל-פָּעֳלֶךָ;
בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיךָ    אֲשׂוֹחֵחַ.
5 I remember the days of old; I meditate on all Thy doing; {N}
I muse on the work of Thy hands.
ו  פֵּרַשְׂתִּי יָדַי אֵלֶיךָ;    נַפְשִׁי, כְּאֶרֶץ-עֲיֵפָה לְךָ סֶלָה. 6 I spread forth my hands unto Thee; my soul [thirsteth] after Thee, as a weary land. Selah
ז  מַהֵר עֲנֵנִי, יְהוָה--    כָּלְתָה רוּחִי:
אַל-תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ מִמֶּנִּי;    וְנִמְשַׁלְתִּי, עִם-יֹרְדֵי בוֹר.
7 Answer me speedily, O LORD, my spirit faileth; {N}
hide not Thy face from me; lest I become like them that go down into the pit.
ח  הַשְׁמִיעֵנִי בַבֹּקֶר, חַסְדֶּךָ--    כִּי-בְךָ בָטָחְתִּי:
הוֹדִיעֵנִי, דֶּרֶךְ-זוּ אֵלֵךְ--    כִּי-אֵלֶיךָ, נָשָׂאתִי נַפְשִׁי.
8 Cause me to hear Thy lovingkindness in the morning, for in Thee do I trust; {N}
cause me to know the way wherein I should walk, for unto Thee have I lifted up my soul.
ט  הַצִּילֵנִי מֵאֹיְבַי יְהוָה--    אֵלֶיךָ כִסִּתִי. 9 Deliver me from mine enemies, O LORD; with Thee have I hidden myself.
י  לַמְּדֵנִי, לַעֲשׂוֹת רְצוֹנֶךָ--    כִּי-אַתָּה אֱלוֹהָי:
רוּחֲךָ טוֹבָה;    תַּנְחֵנִי, בְּאֶרֶץ מִישׁוֹר.
10 Teach me to do Thy will, for Thou art my God; {N}
let Thy good spirit lead me in an even land.
יא  לְמַעַן-שִׁמְךָ יְהוָה תְּחַיֵּנִי;    בְּצִדְקָתְךָ, תּוֹצִיא מִצָּרָה נַפְשִׁי. 11 For Thy name's sake, O LORD, quicken me; in Thy righteousness bring my soul out of trouble.
יב  וּבְחַסְדְּךָ, תַּצְמִית אֹיְבָי:    וְהַאֲבַדְתָּ, כָּל-צֹרְרֵי נַפְשִׁי--כִּי, אֲנִי עַבְדֶּךָ. 12 And in Thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that harass my soul; for I am Thy servant.

De Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

142. (7de boetepsalm) . Verwijzing : 7de boetepsalm . 1 canticum David Domine exaudi orationem meam ausculta deprecationem meam in veritate tua exaudi me in iustitia tua 2 et non venias ad iudicandum cum servo tuo quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens 3 persecutus est enim inimicus animam meam confregit in terra vitam meam posuit me in tenebris quasi mortuos antiquos 4 et anxius fuit in me spiritus meus in medio mei sollicitum fuit cor meum 5 recordabar dierum antiquorum meditabar omnia opera tua facta manuum tuarum loquebar 6 expandi manus meas ad te anima mea quasi terra sitiens ad te semper 7 cito exaudi me Domine defecit spiritus meus ne abscondas faciem tuam a me et conparabor descendentibus in lacum 8 fac me audire mane misericordiam tuam quoniam in te confido notam fac mihi viam in qua ambulo quoniam ad te levavi animam meam 9 libera me de inimicis meis Domine a te protectus sum 10 doce me ut faciam voluntatem tuam quia tu Deus meus spiritus tuus bonus deducet me in terra recta 11 propter nomen tuum Domine vivificabis me in iustitia tua educes de angustia animam meam 12 et in misericordia tua dissipabis inimicos meos et perdes omnes ligantes animam meam ego enim sum servus tuus

De Latijnse tekst volgens de LXX

1 canticum David Domine exaudi orationem meam ausculta deprecationem meam in veritate tua exaudi me in iustitia tua 2 et non venias ad iudicandum cum servo tuo quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens 3 persecutus est enim inimicus animam meam confregit in terra vitam meam posuit me in tenebris quasi mortuos antiquos 4 et anxius fuit in me spiritus meus in medio mei sollicitum fuit cor meum 5 recordabar dierum antiquorum meditabar omnia opera tua facta manuum tuarum loquebar 6 expandi manus meas ad te anima mea quasi terra sitiens ad te semper 7 cito exaudi me Domine defecit spiritus meus ne abscondas faciem tuam a me et conparabor descendentibus in lacum 8 fac me audire mane misericordiam tuam quoniam in te confido notam fac mihi viam in qua ambulo quoniam ad te levavi animam meam 9 libera me de inimicis meis Domine a te protectus sum 10 doce me ut faciam voluntatem tuam quia tu Deus meus spiritus tuus bonus deducet me in terra recta 11 propter nomen tuum Domine vivificabis me in iustitia tua educes de angustia animam meam 12 et in misericordia tua dissipabis inimicos meos et perdes omnes ligantes animam meam ego enim sum servus tuus