PSALM 144 -- Ps 144 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
King James Bible .
Luther-Bibel .
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3   bijbelweb info-bible http://www.diebibel.de/  
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel     interBible  Exodus bibliografie (1

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Ps 144,1 - Ps 144,1 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1tô dauid pros ton goliad eulogètos kurios o theos mou o didaskôn tas cheiras mou eis parataxin tous daktulous mou eis polemon  1 David benedictus Dominus fortis meus qui docet manus meas ad proelium digitos meos ad bellum     1 Een psalm van David. Gezegend zij de HEERE, mijn Rotssteen, Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog;  [1] Op* naam van David. [1] Gezegend is de heer, mijn rots: Hij leert mijn handen vechten, mijn vingers naar de wapens grijpen.   [1] Van David. Geprezen zij de HEER, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht,   1 ¶ (v. David.) Gezegend de ENE, mijn Rots, die mijn handen geleerd heeft vóor de áanval, –– mijn víngers vóor het gevécht.  1. De David. Béni soit Yahvé mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille,  

King James Bible . [1] Blessed be the LORD my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight:
Luther-Bibel . 1 "Von David." Gelobt sei der HERR, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste, Krieg zu führen,

Tekstuitleg van Ps 144,1 .

Ps 144,2 - Ps 144,2 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2eleos mou kai katafugè mou antilèmptôr mou kai rustès mou uperaspistès mou kai ep¢ autô èlpisa o upotassôn ton laon mou up¢ eme  2 misericordia mea et fortitudo mea auxiliator meus et salvator meus scutum meum et in ipso speravi qui subiecit populos mihi     2 Mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn Bevrijder voor mij, mijn Schild, en op Wien ik mij betrouwe; Die mijn volk aan mij onderwerpt!  [2] Hij is mijn vriend en mijn vesting, mijn toevlucht en mijn bevrijder, het schild waarachter ik schuil: Hij legt volken aan mijn voeten.   [2] mijn beschermer, mijn vesting, de burcht die mij veiligheid biedt, het schild waarachter ik schuil, hij die volken* aan mij onderwerpt.   2 Mijn vriend en mijn bastion, mijn hoge burcht voor mij, die maakt dat ik ontkom, mijn schild, bij hém vind ik tóevlucht, –– die manschappen néerstoot, mij ónderhórig.   2. mon amour et ma forteresse, ma citadelle et mon libérateur, mon bouclier, en lui je m'abrite, il range les peuples sous moi.  

King James Bible . [2] My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.
Luther-Bibel . 2 meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und mein Erretter, mein Schild, auf den ich traue, der Völker unter mich zwingt.

Tekstuitleg van Ps 144,2 .

Ps 144,3 - Ps 144,3 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kurie ti estin anthrôpos oti egnôsthès autô è uios anthrôpou oti logizè auton  3 Domine quid est homo quia cognoscis eum filius hominis quia conputas eum     3 O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht?   [3] heer, wat is een mens dat U voor hem zorgt, een mensenkind, dat U belang in hem stelt?   [3] HEER, wat is de mens dat u om hem geeft, de sterveling dat u aan hem denkt?  3 ENE, wat is een mens dat gij hém wilt kénnen, –– een stervelingszóon dat gíj met hem rékent!  3. Yahvé, qu'est donc l'homme, que tu le connaisses, l'être humain, que tu penses à lui? 

King James Bible . [3] LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him!
Luther-Bibel . 3 HERR, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst, und des Menschen Kind, dass du ihn so beachtest?

Tekstuitleg van Ps 144,3 .

Ps 144,4 - Ps 144,4 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4anthrôpos mataiotèti ômoiôthè ai èmerai autou ôsei skia paragousin  4 homo vanitati adsimilatus est dies eius quasi umbra pertransiens     4 De mens is der ijdelheid gelijk; zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw.   [4] Een mens is toch gelijk aan een ademtocht, zijn dagen lijken op een voorbijgaande schaduw.   [4] Een mens is vluchtig als een ademtocht, zijn dagen glijden als een schaduw weg.   4 Een mens, hij líjkt op een nével, –– zijn dagen zijn als een scháduw díe voorbijglíjdt.   4. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe.  

King James Bible . [4] Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away.
Luther-Bibel . 4 Ist doch der Mensch gleich wie nichts; seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten.

Tekstuitleg van Ps 144,4 .

Ps 144,5 - Ps 144,5 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kurie klinon ouranous sou kai katabèthi apsai tôn oreôn kai kapnisthèsontai 5 Domine inclina caelos tuos et descende tange montes et fumigabunt     5 Neig Uw hemelen, HEERE! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij roken.  [5] Laat uw hemel neer en daal af, heer, betreed de bergen, en rook slaat er af.   [5] HEER, schuif uw hemel open en daal af, raak de bergen aan zodat ze roken.   5 ENE, neig uw hémel, daal néer, –– beroer de bérgen dat zíj in róok staan;   5. Yahvé, incline tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument; 

King James Bible . [5] Bow thy heavens, O LORD, and come down: touch the mountains, and they shall smoke.
Luther-Bibel . 5 HERR, neige deinen Himmel und fahre herab; rühre die Berge an, dass sie rauchen.

Tekstuitleg van Ps 144,5 .

Ps 144,6 - Ps 144,6 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6astrapson astrapèn kai skorpieis autous exaposteilon ta belè sou kai suntaraxeis autous  6 mica fulmine et dissipa eos mitte sagittam tuam et interfice illos    6 Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen.  [6] Slinger uw bliksems in het rond, uw vurige schichten naar alle kanten.   [6] Werp uw bliksem, sla de volken uiteen, schiet uw pijlen en verdrijf hen.   6 bliksem uw blíksem, verstróoi hen, –– zend uit uw pijlen, bréng hen ín de wár!  6. fais éclater l'éclair, et les disloque, décoche tes flèches, et les ébranle.  

King James Bible . [6] Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them.
Luther-Bibel . 6 Sende Blitze und streue sie aus, / schick deine Pfeile und jage sie dahin,

Tekstuitleg van Ps 144,6 .

Ps 144,7 - Ps 144,7 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7exaposteilon tèn cheira sou ex upsous exelou me kai rusai me ex udatôn pollôn ek cheiros uiôn allotriôn  7 extende manum tuam de excelso libera me et erue me de aquis multis de manu filiorum alienorum    7 Steek Uw handen van de hoogte uit; ontzet mij, en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden;   [7] Reik mij van boven uw hand, uw verlossing, laat mij ontsnappen aan het geweld van de wateren, aan de greep van de vreemden:  [7] Reik mij uw hand van omhoog, bevrijd mij, ontruk mij aan de woeste wateren, aan de greep van vreemdelingen   7 Zend uw hand, uit den hoge verlos mij, ontruk mij aan wáter te véel, –– aan de hand van zónen ván een vréemde;   7. D'en haut tends la main, sauve-moi, tire-moi des grandes eaux, de la main des fils d'étrangers  

King James Bible . [7] Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children;
Luther-Bibel . 7 streck aus deine Hand von der Höhe. "Erlöse mich und errette mich aus grossen Wassern," "aus der Hand der Fremden,"

Tekstuitleg van Ps 144,7 .

Ps 144,8 - Ps 144,8 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8ôn to stoma elalèsen mataiotèta kai è dexia autôn dexia adikias  8 quorum os locutum est vanitatem et dextera eorum dextera mendacii    8 Welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid.   [8] hun mond is vol leugentaal, hun rechterhand een hand vol bedrog.   [8] die leugens spreken met hun mond, bedrog verbergen in hun handen.   8 wier mond is een spréekbuis van vóosheid, –– hun rechterhánd een vúist vol léugen.   8. dont la bouche parle de riens, et la droite est une droite de parjure. 

King James Bible . [8] Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood.
Luther-Bibel . 8 "deren Mund unnütz redet"

Tekstuitleg van Ps 144,8 .

Ps 144,9 - Ps 144,9 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9o theos ôdèn kainèn asomai soi en psaltèriô dekachordô psalô soi  9 Deus canticum novum cantabo tibi in psalterio decacordo psallam tibi    9 O God! ik zal U een nieuw lied zingen; met de luit en het tiensnarig instrument zal ik U psalmzingen.   [9] God, ik wil een nieuw lied voor U zingen en voor U spelen op de citer.   [9] Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God, voor u spelen op de tiensnarige harp,   9 ¶ God, een nieuw gezang zal ik zíngen voor ú, –– op de luit met tien snaren músicéren voor ú.   9. O Dieu, je te chante un chant nouveau, sur la lyre à dix cordes je joue pour toi, 

King James Bible . [9] I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee.
Luther-Bibel . 9 Gott, ich will dir ein neues Lied singen, ich will dir spielen auf dem Psalter von zehn Saiten,

Tekstuitleg van Ps 144,9 .

Ps 144,10 - Ps 144,10 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10tô didonti tèn sôtèrian tois basileusin tô lutroumenô dauid ton doulon autou ek romfaias ponèras  10 qui dat salutem regibus qui eruit David servum suum de gladio pessimo    10 Gij, Die den koningen overwinning geeft, Die Zijn knecht David ontzet van het boze zwaard;   [10] Koningen schenkt Hij overwinning, verlossing aan David, zijn dienaar.   [10] want u brengt koningen redding, u hebt David, uw dienaar, bevrijd.   10 Gij gaaft redding aan koningen, verloste Dávid, uw díenaar –– ván een kwaadáardig zwáard;   10. toi qui donnes aux rois la victoire, qui sauves David ton serviteur. De l'épée de malheur  

King James Bible . [10] It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword.
Luther-Bibel . 10 der du den Königen Sieg gibst und erlösest deinen Knecht David vom mörderischen Schwert.

Tekstuitleg van Ps 144,10 .

Ps 144,11 - Ps 144,11 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11rusai me kai exelou me ek cheiros uiôn allotriôn ôn to stoma elalèsen mataiotèta kai è dexia autôn dexia adikias  11 libera me et erue me de manu filiorum alienorum quorum os locutum est vanitatem et dextera eorum dextera mendacii     11 Ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid;   [11] Verlos ook mij van het dreigende zwaard, laat mij ontsnappen aan de greep van de vreemden: hun mond is vol leugentaal, hun rechterhand een hand vol bedrog.   Bevrijd ook mij van het moordende zwaard, ontruk mij aan de greep van vreemdelingen die leugens spreken met hun mond, bedrog verbergen in hun handen.   11 verlos mij en ontruk mij aan de hand van zonen van een vreemde, wier mond is een spréekbuis van vóosheid, –– hun rechterhánd een vúist vol léugen.  11. sauve-moi, tire-moi de la main des étrangers dont la bouche parle de riens, et la droite est une droite de parjure. 

King James Bible . [11] Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood:
Luther-Bibel . 11 "Erlöse mich und errette mich" "aus der Hand der Fremden," "deren Mund Falsches redet"

Tekstuitleg van Ps 144,11 .

Ps 144,12 - Ps 144,12 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ôn oi uioi ôs neofuta èdrummena en tè neotèti autôn ai thugateres autôn kekallôpismenai perikekosmèmenai ôs omoiôma naou  12 ut sint filii nostri quasi plantatio crescens in adulescentia sua filiae nostrae quasi anguli ornati ad similitudinem templi     12 Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd; onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis.   [12] Laat onze zonen als jonge bomen zijn al in hun jeugd hoog opgeschoten; laat onze dochters als dragende zuilen zijn op maat gekapt voor een paleis;   [12] Onze zonen zijn als jonge planten, in hun jeugd met liefde verzorgd, onze dochters als de hoekzuilen van een paleis, zo sierlijk gesneden,   12 Maak onze zonen als planten,– reeds groot in hun jeugd, onze dóchters als zúilen, –– gehouwen bij de bóuw van éen paléis;  12. Voici nos fils comme des plants grandis dès le jeune âge, nos filles, des figures d'angle, image de palais.  

King James Bible . [12] That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace:
Luther-Bibel . 12 Unsere Söhne seien wie Pflanzen, / die aufschießen in ihrer Jugendkraft - unsere Töchter wie Säulen, geschnitzt für Paläste -

Tekstuitleg van Ps 144,12 .

Ps 144,13 - Ps 144,13 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ta tamieia autôn plèrè exereugomena ek toutou eis touto ta probata autôn polutoka plèthunonta en tais exodois autôn  13 promptuaria nostra plena et supereffundentia ex hoc in illud pecora nostra in milibus et innumerabilia in conpitis nostris     13 Dat onze winkelen vol zijnde, den enen voorraad na den anderen uitgeven; dat onze kudden bij duizenden werpen, ja, bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen.   [13] laat onze schuren vol zijn met allerhande vruchten; verduizendvoudigd ons kleinvee, ja, vertienduizendvoudigd het vee op het veld,   [13] onze schuren gevuld, van voorraad en voedsel voorzien, onze schapen en geiten, met duizenden, met tienduizenden op onze velden,   13 onze schuren gevuld, doorvoerend vóorraad –– na vóorraad, onze schapen bij duizenden verméerderd op ónze hóeven;   13. Nos greniers remplis, débordants, de fruits de toute espèce, nos brebis, des milliers, des myriades, parmi nos campagnes,  

King James Bible . [13] That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets:
Luther-Bibel . 13 unsere Kammern gefüllt, dass sie Vorrat geben, einen nach dem andern - unsere Schafe, dass sie Tausende werfen und Zehntausende auf unsern Triften -

Tekstuitleg van Ps 144,13 .

Ps 144,14 - Ps 144,14 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14oi boes autôn pacheis ouk estin kataptôma fragmou oude diexodos oude kraugè en tais plateiais autôn  14 tauri nostri pingues non est interruptio et non est egressus et non est ululatus in plateis nostris     14 Dat onze ossen wel geladen zijn; dat geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten.  [14] en onze ossen zwaar beladen. En dan geen bressen in de muur en geen ballingschap, geen klagen meer, geen geween op de pleinen.  [14] onze kudden doorvoed, geen inval, geen uittocht, geen weeklacht op onze pleinen.   14 onze koeien zwaar van dracht, en dan geen brés meer en geen úittocht, –– geen geschréi meer óp onze pléinen.   14. nos bestiaux bien pesants, point de brèche ni de fuite, et point de gémissement sur nos places.  

King James Bible . [14] That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets.
Luther-Bibel . 14 unsere Rinder, dass sie tragen ohne Schaden und Verlust - und kein Klagegeschrei sei auf unsern Gassen. -

Tekstuitleg van Ps 144,14 .

Ps 144,15 - Ps 144,15 : Reik mij van boven uw hand -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 144 -- Ps 144,1 - Ps 144,2 - Ps 144,3 - Ps 144,4 - Ps 144,5 - Ps 144,6 - Ps 144,7 - Ps 144,8 - Ps 144,9 - Ps 144,10 - Ps 144,11 - Ps 144,12 - Ps 144,13 - Ps 144,14 - Ps 144,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15emakarisan ton laon ô tauta estin makarios o laos ou kurios o theos autou 15 beatus populus cuius talia sunt beatus populus cuius Dominus Deus suus     15 Welgelukzalig is het volk, dien het alzo gaat; welgelukzalig, is het volk, wiens God de HEERE is.   [15] Gelukkig het volk dat het zo vergaat: gelukkig het volk waarvan de heer God is.   [15] Gelukkig het volk dat zo mag leven, gelukkig het volk dat de HEER als God heeft.   15 Zalig de gemeenschap welks lót is zodánig, –– zalig de geméenschap welks Gód is de ÉNE !   15. Heureux le peuple où c'est ainsi, heureux le peuple dont Yahvé est le Dieu! 

King James Bible . [15] Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD.
Luther-Bibel . 15 Wohl dem Volk, dem es so ergeht! Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist!

Tekstuitleg van Ps 144,15 .

1. ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511 . De getalwaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalwaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13) . 52 is eveneens de getalwaarde van `âmîm (volken) ; aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160 . Gr. makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in de Septuaginta : makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in het N.T. : makarios (zalig, gelukkig) . Lat. beatus . Fr. (bien)heureux . E. blessed . D. wohl . Tenach (38) . Ps (27) : (1) Ps 1,1 (´asjërê hâ´îsj äsjèr l´o = gelukkig de man die niet) . (2) Ps 2,12 . (3) Ps 17,5 : andere vocalisatie . (4) Ps 32,1 (Ps 32 telt 104 woorden of 2 X 52 of 4 X 13) . (5) Ps 32,2 . (6) Ps 33,12 . (7) Ps 34,9 . (8) Ps 40,3 (andere vocalisatie) . (9) Ps 40,5 . (10) Ps 41,2 (bij het einde van het eerste boek) . (11) Ps 65,5 . (Ps 72,17 : jë´asjsjërûhû = zij zullen hem zalig prijzen ; bij het einde van het tweede boek van de Psalmen) . (12) Ps 73,2 . (13) Ps 84,5 . (14) Ps 84,6 . (15) Ps 84,13 (bij het einde van het derde boek van de Pslamen) . (16) Ps 89,16 . (17) Ps 94,12 . (18) Ps 106,3 (bij het einde van het vierde psalmboek) . (19) Ps 112,1 . (20) Ps 119,1 . (21) Ps 119,2 . (22) Ps 127,5 . (23) Ps 128,1 . (24) Ps 137,8 . (25) Ps 137,9 . (26) Ps 144,15 (bij het einde van het vijfde psalmboek) . (27) Ps 146,5 .

1. - 2. ´äsjëre(j) hâ`âm (gelukkig het volk) . Tenach (2) : (1) Ps 89,16 . (2) Ps 144,15 (2X) .

5. ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511 . De getalwaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalwaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13) . 52 is eveneens de getalwaarde van `âmîm (volken) ; aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160 . Gr. makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in de Septuaginta : makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in het N.T. : makarios (zalig, gelukkig) . Lat. beatus . Fr. (bien)heureux . E. blessed . D. wohl . Tenach (38) . Ps (27) : (1) Ps 1,1 (´asjërê hâ´îsj äsjèr l´o = gelukkig de man die niet) . (2) Ps 2,12 . (3) Ps 17,5 : andere vocalisatie . (4) Ps 32,1 (Ps 32 telt 104 woorden of 2 X 52 of 4 X 13) . (5) Ps 32,2 . (6) Ps 33,12 . (7) Ps 34,9 . (8) Ps 40,3 (andere vocalisatie) . (9) Ps 40,5 . (10) Ps 41,2 (bij het einde van het eerste boek) . (11) Ps 65,5 . (Ps 72,17 : jë´asjsjërûhû = zij zullen hem zalig prijzen ; bij het einde van het tweede boek van de Psalmen) . (12) Ps 73,2 . (13) Ps 84,5 . (14) Ps 84,6 . (15) Ps 84,13 (bij het einde van het derde boek van de Pslamen) . (16) Ps 89,16 . (17) Ps 94,12 . (18) Ps 106,3 (bij het einde van het vierde psalmboek) . (19) Ps 112,1 . (20) Ps 119,1 . (21) Ps 119,2 . (22) Ps 127,5 . (23) Ps 128,1 . (24) Ps 137,8 . (25) Ps 137,9 . (26) Ps 144,15 (bij het einde van het vijfde psalmboek) . (27) Ps 146,5 .


De Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

1 David benedictus Dominus fortis meus qui docet manus meas ad proelium digitos meos ad bellum 2 misericordia mea et fortitudo mea auxiliator meus et salvator meus scutum meum et in ipso speravi qui subiecit populos mihi 3 Domine quid est homo quia cognoscis eum filius hominis quia conputas eum 4 homo vanitati adsimilatus est dies eius quasi umbra pertransiens 5 Domine inclina caelos tuos et descende tange montes et fumigabunt 6 mica fulmine et dissipa eos mitte sagittam tuam et interfice illos 7 extende manum tuam de excelso libera me et erue me de aquis multis de manu filiorum alienorum 8 quorum os locutum est vanitatem et dextera eorum dextera mendacii 9 Deus canticum novum cantabo tibi in psalterio decacordo psallam tibi 10 qui dat salutem regibus qui eruit David servum suum de gladio pessimo 11 libera me et erue me de manu filiorum alienorum quorum os locutum est vanitatem et dextera eorum dextera mendacii 12 ut sint filii nostri quasi plantatio crescens in adulescentia sua filiae nostrae quasi anguli ornati ad similitudinem templi 13 promptuaria nostra plena et supereffundentia ex hoc in illud pecora nostra in milibus et innumerabilia in conpitis nostris 14 tauri nostri pingues non est interruptio et non est egressus et non est ululatus in plateis nostris 15 beatus populus cuius talia sunt beatus populus cuius Dominus Deus suus

De Latijnse tekst volgens de LXX

1 David adversus Goliad benedictus Dominus Deus meus qui docet manus meas ad proelium digitos meos ad bellum 2 misericordia mea et refugium meum susceptor meus et liberator meus protector meus et in eo speravi qui subdis populum meum sub me 3 Domine quid est homo quia innotuisti ei aut filius hominis quia reputas eum 4 homo vanitati similis factus est dies eius sicut umbra praetereunt 5 Domine inclina caelos tuos et descende tange montes et fumigabunt 6 fulgora coruscationem et dissipabis eos emitte sagittas tuas et conturbabis eos 7 emitte manum tuam de alto eripe me et libera me de aquis multis de manu filiorum alienorum 8 quorum os locutum est vanitatem et dextera eorum dextera iniquitatis 9 Deus canticum novum cantabo tibi in psalterio decacordo psallam tibi 10 qui das salutem regibus qui redimit David servum suum de gladio maligno 11 eripe me et eripe me de manu filiorum alienigenarum quorum os locutum est vanitatem et dextera eorum dextera iniquitatis 12 quorum filii sicut novella plantationis in iuventute sua filiae eorum conpositae circumornatae ut similitudo templi 13 promptuaria eorum plena eructantia ex hoc in illud oves eorum fetosae abundantes in egressibus suis 14 boves eorum crassi non est ruina maceriae neque transitus neque clamor in plateis eorum 15 beatum dixerunt populum cui haec sunt beatus populus cuius Dominus Deus eius