PSALM 145 - Ps 145 -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 145 -

Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - Tenach A - Tenach B - Tenach C - Tenach D - Tenach E - Tenach F - Tenach G - Tenach H - Tenach I - Tenach J - Tenach K - Tenach L - Tenach M - Tenach N - Tenach O - Tenach P - Tenach Q - Tenach R - Tenach S - Tenach T - Tenach U - Tenach V - Tenach W - Tenach X -Tenach Y - Tenach Z - Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - Septuaginta A - Septuaginta B - Septuaginta C - Septuaginta D - Septuaginta E - Septuaginta F - Septuaginta G - Septuaginta H - Septuaginta I - Septuaginta J - Septuaginta K - Septuaginta L - Septuaginta M - Septuaginta N - Septuaginta O - Septuaginta P - Septuaginta Q - Septuaginta R - Septuaginta S - Septuaginta T - Septuaginta U - Septuaginta V - Septuaginta W - Septuaginta X -Septuaginta Y - Septuaginta Z - Septuaginta : commentaar ,

Overzicht : - Psalmen : overzicht - Psalmen taalgebruik A - Psalmen taalgebruik B - Psalmen taalgebruik C - Psalmen taalgebruik D - Psalmen taalgebruik E - Psalmen taalgebruik F - Psalmen taalgebruik G - Psalmen taalgebruik H - Psalmen taalgebruik I - Psalmen taalgebruik J - Psalmen taalgebruik K - Psalmen taalgebruik L - Psalmen taalgebruik M - Psalmen taalgebruik N - Psalmen taalgebruik O - Psalmen taalgebruik P - Psalmen taalgebruik Q - Psalmen taalgebruik R - Psalmen taalgebruik S - Psalmen taalgebruik T - Psalmen taalgebruik U - Psalmen taalgebruik Z -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -

Woordenschat
- hâdâr (eer, majesteit, glorie), zie Ps 145,5 .
- hôd (eer, majesteit, glorie), zie Ps 145,5 .
- nâb`a (ontspringen, opwellen, spreken, verkondigen), zie Ps 145,7 .
- nâgad (vertellen, verkondigen, bekend maken), zie Ps 145,4 .
- `ôlâm (eeuwig), zie Ps 145,21
- rânan (luid roepen, jubelen, jammeren), zie Ps 145,7 .
- rwm (zich verheffen, verheven zijn), zie Ps 145,1
- sâjach (nadenken, overdenken, bemediteren), zie Ps 145,5 .
- sjâbhach (loven, prijzen), zie Ps 145,4 .
- sjâmad (verwoesten, vernietigen,uitroeien) , zie Ps 145,20 .
- sjâmar (behouden, bewaren) , zie Ps 145,20 .
- thëhillâh (lofzang), zie Ps 145,1

145 = (22 X 6 = 132) + 13 OF 5 X 29 .

Ps 145 behoort tot de acht Psalmen met een alfabetisch acrostichon : (1) Ps 9 - Ps 10 . (2) Ps 25 . (3) Ps 34 . (4) Ps 37 . (5) Ps 111 . (6) Ps 112 . (7) Ps 119 . (8) Ps 145 . Het begin wordt beklemtoond door het prefix aleph van de eerste persoon enkelvoud . In Ps 145,1 - Ps 145,2 beginnen de vier vervoegde werkwoordsvormen met aleph . Ook het tweede woord nl. ´èlôhaj (mijn God) begint met een aleph . In Ps 145,1 beginnen drie woorden met aleph , d.i. 1 1 1 (de getalwaarde van het woord aleph) . God is de eerste en de hoogste . Hij wordt verheven , geprezen en geloofd . De Psalm begint als een gebed, een relatie tussen mij en God, tussen ik en Gij ; dit komt ook in de getalwaarde van de letters tot uitdrukking ; aleph = 1 en kaph = 11 .

Ps 145,1 - Ps 145,1 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
Ainesis tôi David Hupsôsô se ho theos mou ho basileus mou kai eulogèsô to onoma sou eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos  1 hymnus David aleph exaltabo te Deus meus rex et benedicam nomini tuo in aeternum et ultra  thëhillah lëdâwid ´ärômimëkhâ ´èlôhaj hammèlèkh wa´äbhâräkhâh sjimëkhâ lë`ôlâm wâ`èd   1 Een lofzang van David. Aleph. O mijn God, Gij Koning! ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.   [1] Een loflied, op naam van David. alef [1] U wil ik* roemen, God mijn koning, uw naam zegenen voor eeuwig en altijd.   [1] Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.  1 ¶ (Lofzang, v. David.) Als Hoogste zal ik u, mijn God en kóning, éren, –– uw naam zal ik zegenen, voor éeuwig én áltijd!   1. Louange. De David. Je t'exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom toujours et à jamais;

King James Bible . [1] I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
Luther-Bibel . 1 "Ein Loblied Davids." Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich.

Tekstanalyse van Ps 145,1 .

1.תְּהִלָּה = thëhillâh (lofzang) . Taalgebruik in Tenach : halal (loven, prijzen) . Vanuit de stam h-l-l = הָלַל = hâlal (loven, prijzen) is het zelfstandig naamwoord תְּהִלָּה = thëhillâh (lofzang) afgeleid . Met de thaw wordt het uiteindelijk resultaat weergegeven . Getalwaarde תְּהִלָּה = thëhillâh (lofzang) : taw = 22 of 400 , he = 5, lamed = 12 of 30 . Totale waarde 44 . Eerste letter : 22 , de drie volgende letters : 5 + 12 + 5 = 22 . Samen : 44 . OF : 400 + 5 + 30 + 5 = 440 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenach (13) . Ps (7) : (1) Ps 33,1 . (2) Ps 40,4 . (3) Ps 65,2 . (4) Ps 119,171 . (5) Ps 145,1 . (6) Ps 147,1 . (7) Ps 148,14 .

1. ´ärômimëkhâ (ik zal je verheffen) . Getalwaarde van ´ärômimëkhâ (ik zal je verheffen) : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , waw = 6 , mem = 13 of 40 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 64 of 267 . Polal imperfectum eerste persoon enkelvoud . aleph van de eerste persoon . Verdubbeling van de mem . In Js 25,1 . In drie verzen in de Psalmen: (1) Ps 30,2 . (2) Ps 118,28 . (3) Ps 145,1 . Verwijzing : rwm (zich verheffen, verheven zijn) , zie Ps 145,1 . Getalwaarde van rwm (zich verheffen, verheven zijn) : resj = 20 of 200 , waw = 5 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 of 245 . Exaltare = uitheffen , opheffen . In vier verzen in de bijbel .
- râmâh (hoogte, offerhoogte) OF act. qal perf. 3de pers. vr. enk. râmâh (zij verheft zich) . r-m-h : Tenach (19) :
- bârâmâh (in Rama) . In twaalf verzen in de bijbel : (1) Re 19,13 . (2)

4. wa´äbhâräkhâh (ik zal zegenen) . Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud . Met prefix waw (en) . Het suffix h duidt de cohortativus aan om te benadrukken . In twee verzen in de bijbel : (1) Gn 12,3 . (2) Ps 145,1 . Verwijzing : bârakh (zegenen, loven, prijzen) , zie Ps 113,2 .

Ps 145,2 - Ps 145,2 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kath&chent; ekastèn èmeran eulogèsô se kai ainesô to onoma sou eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos  2 beth in omni die benedicam tibi et laudabo nomen tuum in sempiternum iugiter  bëkhâl jôm ´äbhâräkhëchâ  2 Beth. Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.  bet [2] U wil ik zegenen alle dagen, uw naam loven voor eeuwig en altijd.  [2] Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid:  2 Barmhartige, u zal ik zegenen te állen dáge, –– uw naam loven, voor éeuwig én áltijd.  2. je veux te bénir chaque jour, je louerai ton nom toujours et à jamais;

King James Bible . [2] Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Luther-Bibel . 2 Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.

Tekstanalyse van Ps 145,2

3. ´äbhâräkhèchâ (ik zal je zegenen) . Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud met suffix khâ (jou) . In drie verzen in de bijbel : (1) Gn 22,17 . (2) Ps 63,5 . (3) Ps 145,2 . Verwijzing : bârakh (zegenen, loven, prijzen) , zie Ps 113,2 .

Ps 145,3 - Ps 145,3 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3megas kurios kai ainetos sfodra kai tès megalôsunès autou ouk estin peras  3 gimel magnus Deus et laudabilis nimis et magnificentiae eius non est inventio    3 Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.   gimel [3] Groot is de heer, lofwaardig bovenmate, zijn grootheid is niet te doorgronden.  [3] ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.’  3 Groot is de ENE, te loven bóvenmáte, –– zijn gróotheid is niet té dóorgronden!  3. grand est Yahvé et louable hautement, à sa grandeur point de mesure.  

King James Bible . [3] Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Luther-Bibel . 3 Der HERR ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich.

Tekstanalyse van Ps 145,3

3.

Ps 145,4 - Ps 145,4 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4genea kai genea epainesei ta erga sou kai tèn dunamin sou apaggelousin  4 deleth generatio ad generationem laudabit opera tua et fortitudines tuas adnuntiabunt    4 Daleth. Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen Uw mogendheden verkondigen.  dalet [4] Elke generatie verkondigt uw werken, maakt melding van uw machtige daden.   [4] Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen.   4 Daarom zal geslacht na geslacht uw dáden róemen, –– zullen ze uw héldendáden mélden.   4. Un âge à l'autre vantera tes œuvres, fera connaître tes prouesses.  

King James Bible . [4] One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Luther-Bibel . 4 Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen.

Tekstanalyse van Ps 145,4

3. sjâbhach (loven, prijzen) . Verwijzing : sjâbhach (loven, prijzen), zie Ps 145,4 .
--- jësjabbach (hij zal loven) . Piel imperfectum derde persoon enkelvoud . In twee verzen in de bijbel . In één vers in de Psalmen : Ps 145,4 .

6. nâgad (vertellen, verkondigen, bekend maken) . Verwijzing : nâgad (vertellen, verkondigen, bekend maken) , zie Ps 145,4 .
--- jaggîdû (zij zullen verkondigen) . In zes verzen in de bijbel . In één vers in de Psalmen : Ps 145,4 .

Ps 145,5 - Ps 145,5 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5tèn megaloprepeian tès doxès tès agiôsunès sou lalèsousin kai ta thaumasia sou diègèsontai 5 he decorem gloriae magnitudinis tuae et verba mirabilium tuorum loquar    5 He. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.  he [5] Uw luisterrijke glorie, uw majesteit, uw wonderwerken blijf ik overdenken  [5] Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, ook ik wil uw wonderen bekendmaken.*   5 En ik spreek uit: de luister, de glórie van uw gláns, –– de woorden van uw wónderen zál ik spéllen.  5. Splendeur de gloire, ton renom! Je me répète le récit de tes merveilles.  

King James Bible . [5] I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
Luther-Bibel . 5 Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen;

Tekstanalyse van Ps 145,5 . Het vers Ps 145,5 telt 6 (2 X 3) verzen en 29 letters . De getalwaarde van Ps 145,5 is 1419 (3 X 11 X 43) . Het vijfde vers van deze Psalm met een alfabetisch acrostichon begint met de letter he .-

1. hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Taalgebruik in Tenach : hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Taalgebruik in Ps : hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Tenach (9) . Ps (3) : (1) Ps 145,5 . (2) Ps 145,12 . (3) Ps 149,9 .

1. - 2. hâdâr këbhôd . Slechts in Ps 145,5 .


--- wehâdâr (en majesteit) . Met prefix waw . In negen verzen in de bijbel . In vier verzen in de Psalmen . (1) Ps 21,6 . (2) Ps 96,6 . (3) Ps 104,1 . (4) Ps 111,3 . (1) Ps 8,6 . (2) Ps 21,6 . (3) Ps 96,6 . (4) Ps 104,1 . (5) Ps 111,3 .

3. hôdëkhâ / hôdèkhâ . Zelfstandig naamwoord hôd (pracht, glans, majesteit) . Taalgebruik in Tenach : hôd (pracht, glans, majesteit) . Taalgebruik in Psalmen : hôd (pracht, glans, majesteit) . + suffix persoonlijk voornaamwoord 2de persoon enkelvoud . Tenach (4) . Ps (3) : (1) Ps 8,2 . (2) Ps 45,4 . (3) Ps 145,3 .


- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hôdû (looft, prijst) van het werkw. jâdah (loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : jâdah (loven, prijzen) . Getalwaarde : jod = 10 , daleth = 4 , he = 5 ; totaal 19 . Tenakh (19) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (3) . Ps (11) : (1) Ps 33,2 . (2) Ps 100,4 . (3) Ps 105,1 . (4) Ps 106,1 . (5) Ps 118,1 . (6) Ps 118,29 . (7) Ps 136,1 . (8) Ps 136,2 . (9) Ps 136,3 . (10) Ps 136,26 . (11) Ps 148,13 .
--- wehôd (en eer) . In twee verzen in de bijbel .

6. shâjach (nadenken, overdenken, bemediteren) . Verwijzing : sâjach (nadenken, overdenken, bemediteren) , zie Ps 145,5 .
--- ´âshîchâh (ik zal overdenken) . In zeven verzen in de bijbel . In zes verzen in de Psalmen : (1) Ps 55,18 . (2) Ps 77,4 . (3) Ps 77,7 . (4) Ps 77,13 . (5) Ps 119,15 . (6) Ps 145,5 .

Ps 145,6 - Ps 145,6 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai tèn dunamin tôn foberôn sou erousin kai tèn megalôsunèn sou diègèsontai  6 vav et fortitudinem horribilium tuorum loquentur et magnitudines tuas narrabo    6 Vau. En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke daden; en Uw grootheid, die zal ik vertellen.  waw [6] Zij spreken over uw ontzagwekkende kracht; ik wil uw grootse daden verkondigen.  [6] Laten zij getuigen van uw geduchte daden, ook ik wil van uw grootheid vertellen.  6 Fel, krachtig zijt gij, zullen ze zeggen,– óntzagwékkend, –– uw grote dáden zál ik vertéllen.  6. On dira ta puissance de terreurs, et moi je raconterai ta grandeur;  

King James Bible . [6] And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
Luther-Bibel . 6 sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit;

Tekstuitleg van Ps 145,6 .

Ps 145,7 - Ps 145,7 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7mnèmèn tou plèthous tès chrèstotètos sou exereuxontai kai tè dikaiosunè sou agalliasontai  7 zai memoriam multae bonitatis tuae loquentur et iustitias tuas laudabunt  zëkhèr rabh tûbhëkhâ jabî`û   7 Zain. Zij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloediglijk uitstorten, en zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen.  zajin [7] Zij roemen uw rijkdom aan goedheid, uw rechtvaardigheid bejubelen zij.   [7] Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid luid bezingen:   7 ‘t Gedenken van uw goedheid overvloedig verbréiden zij uitbúndig, –– uw gerechtigheid júbelén zij úit.  7. on fera mémoire de ton immense bonté, on acclamera ta justice. 

King James Bible . [7] They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Luther-Bibel . 7 sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen.

Tekstanalyse van Ps 145,7

4. nâb`a (ontspringen, opwellen, spreken, verkondigen) . Verwijzing : nâb`a (ontspringen, opwellen, spreken, verkondigen) , zie Ps 145,7 .
--- jabbî`û (zij zullen verkondigen) . Hifil imperfectum 3de persoon meervoud . In twee verzen in de bijbel : (1) Ps 94,4 . (2) Ps 145,7 .

6. rânan (luid roepen, jubelen, jammeren) . Verwijzing : rânan (luid roepen, jubelen, jammeren) , zie Ps 145,7 .
--- jërannenû (zij zullen bejubelen) . Piel imperfectum derde persoon meervoud . In elf verzen in de bijbel . In negen verzen in de Psalmen : (1) Ps 5,12 . (2)
--- rânnû (jubelt) . In slechts één vers in de bijbel , nl. Jr 31,7 . LXX : eufranthète ( eu - fra : goed spreken) eveneens in slechts één vers in de bijbel . Vulgaat : exultate ; in twee verzen in de bijbel : (1) Jr 31,7 . (2) Jr 46,9 .

Ps 145,8 - Ps 145,8 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8oiktirmôn kai eleèmôn o kurios makrothumos kai polueleos  8 heth clemens et misericors Dominus patiens et multae miserationis    8 Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.  chet [8] De heer is genadig, barmhartig, geduldig en in liefde groot.  [8] ‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.   8 Hij, de ENE, is genádig, ontférmend, –– lankmóedig, gróot in vríendschap.  8. Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour;  

King James Bible . [8] The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Luther-Bibel . 8 Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.

ח  חַנּוּן וְרַחוּם יְהוָה;    אֶרֶךְ אַפַּיִם, וּגְדָל-חָסֶד.

Tekstuitleg van Ps 145,8. ח (= ch): chet is de 8ste letter van het Hebreeuwse alfabet. We staan hier voor een alfabetische Psalm. Nochtans heeft de Psalm maar 21 verzen. De letter nun (14 of 50) is uitgevallen, zodat daarna de beginletter van het vers niet meer overeenkomt met de nummer van het vers.

1. חַנּוּן (= channûn: genadig, barmhartig, gratieus). Getalswaarde: chet = 8, nun = 14 of 50, waw = 6; totaal: 42 (2 X 3 X 7) of 114 (2 X 3 X 19). Chanun is een persoonsnaam in 2 S 10,1 - 2 S 10,2 - 2 S 10,3 - 2 S 10,4 en in 2 Kr 20,2 - 2 Kr 20,4 - 2 Kr 20,6. Bijbel (12): (1) Ex 22,26. (2) Js 30,19. (3) Jl 2,13. (4) Jon 4,2. XXX (9) Neh 3,13. (10) Neh 9, 17. (11) Neh 9, 31. (12) 2 Kr 30,9. Psalmen (4): (1) Ps 111,4. (2) Ps 112,4. (3) Ps 116,5. (4) Ps 145,8.
- 114 wordt voorgesteld door een ring van 6 identieke gelijkzijdige zeshoeken rond de Logosster (http://www.biblewheel.com/GR/GR_LogosStar.php), die elk het getal 19 symboliseren: http://www.biblewheel.com/GR/GR_114.php. Zie verder: http://www.biblewheel.com/GR/GR_ShowPic.php?HG=Grace.

Ps 145,9 - Ps 145,9 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9chrèstos kurios tois sumpasin kai oi oiktirmoi autou epi panta ta erga autou  9 teth bonus Dominus omnibus et misericordiae eius in universa opera eius    9 Teth. De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.   tet [9] De heer is goed voor alles en iedereen, barmhartig voor alles wat Hij heeft gemaakt.  [9] Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’   9 Jegens allen is de ÉNE góed, –– zijn ontferming is óver ál zijn máaksels.   9. il est bon, Yahvé, envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. 

King James Bible . [9] The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Luther-Bibel . 9 Der HERR ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke.

Tekstuitleg van Ps 145,9 .

Ps 145,10 - Ps 145,10 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10exomologèsasthôsan soi kurie panta ta erga sou kai oi osioi sou eulogèsatôsan se  10 ioth confiteantur tibi Domine omnia opera tua et sancti tui benedicant tibi     10 Jod. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.  jod [10] En wat U gemaakt hebt is U dankbaar, heer, uw vrome mensen zegenen uw naam.  10] Laten al uw schepselen u loven, HEER, en uw getrouwen u prijzen.   10 ¶ Kome het, ENE, dat al uw máaksels u dánken, –– uw vríenden u zúllen zégenen;  10. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Yahvé, que tes amis te bénissent;  

King James Bible . [10] All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Luther-Bibel . 10 Es sollen dir danken, HERR, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben

Tekstuitleg van Ps 145,10 .

Ps 145,11 - Ps 145,11 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11doxan tès basileias sou erousin kai tèn dunasteian sou lalèsousin  11 caph gloriam regni tui dicent et fortitudines tuas loquentur    11 Caph. Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken.   kaf [11] Zij spreken van uw prachtige koningschap, maken melding van uw machtige daden.  [11] Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken,  11 loven mogen zij van uw kóninkrijk de glórie, –– zullen van úw heldháftigheid spréken.  11. qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse,  

King James Bible . [11] They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Luther-Bibel . 11 und die Ehre deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden,

Tekstuitleg van Ps 145,11 .

Ps 145,12 - Ps 145,12 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12tou gnôrisai tois uiois tôn anthrôpôn tèn dunasteian sou kai tèn doxan tès megaloprepeias tès basileias sou 12 lameth ut ostendant filiis hominum fortitudines eius et gloriam decoris regni eius    12 Lamed. Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.   lamed [12] Zo weten de mensenkinderen hoe machtig U bent, hoe groot uw pracht en koningschap zijn.   [12] aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap:  12 Mensenzonen mogen zij zijn héldendaden doen wéten, –– zijn glorie, van zijn kóninkríjk de lúister!   12. pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne!  

King James Bible . [12] To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
Luther-Bibel . 12 dass den Menschen deine gewaltigen Taten kundwerden und die herrliche Pracht deines Königtums.

Tekstuitleg van Ps 145,12 .

6. hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Taalgebruik in Tenach : hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Taalgebruik in Ps : hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Tenach (9) . Ps (3) : (1) Ps 145,5 . (2) Ps 145,12 . (3) Ps 149,9 .

Ps 145,13 - Ps 145,13 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 pistos kurios en tois logois autou kai osios en pasi tois ergois autou  13 mem regnum tuum regnum omnium saeculorum et potestas tua in omni generatione et generatione 

malëkhûth khâl (khol) `olâmîm  

13 Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht.  mem [13] Uw koningschap is voor alle tijden, uw heerschappij voor alle generaties.  [13] ‘Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten.’*   13 Nooit in alle eeuwen houdt uw rijk, uw kóninkrijk óp, –– altijd, geslacht na geslácht duurt uw héerschappíj! Op al wat de ENE úitspreekt kan men vertróuwen, –– in al zijn dáden ís hij een vríend.  13. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire, pour les âges des âges! Yahvé est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres;  

King James Bible . [13] Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Luther-Bibel . 13 Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für. Der HERR ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken.

Tekstuitleg van Ps 145,13

Ps 145,13 : malëkhûth khâl (khol) `olâmîm (een koninkrijk van alle eeuwen) . De middelste woorden van Psalm 145 (77 + 3 + 77) . In het midden staat het woord khâl (= 23) omgegeven door de woorden malëkhûth (mem = 13 ; lamed = 12 ; kaph = 11 ; waw = 6 ; taw = 22 ; totaal : 64) en `olâmîm (ayin = 16 ; lamed = 12 ; mem = 13 ; jod = 10 ; totaal : 64) . khâl wordt dus omgegeven door twee woorden met dezelfde getalwaarde .

Ps 145,14 - Ps 145,14 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14upostèrizei kurios pantas tous katapiptontas kai anorthoi pantas tous katerragmenous  14 samech sustentat Dominus omnes corruentes et erigit universos iacentes   14 samech sustentat Dominus omnes corruentes et erigit universos iacentes  14 Samech. De HEERE ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.  samech [14] De heer is een steun voor iedereen die struikelt; ligt iemand verslagen, dan richt Hij hem op.   [[14] ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op.  14 Pal staat de ENE voor ál wie vállen, –– voor alle gekromden is híj het díe hen ópricht.  14. Yahvé retient tous ceux qui tombent, redresse tous ceux qui sont courbés.  

King James Bible . [14] The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
Luther-Bibel . 14 Der HERR hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.

Tekstuitleg van Ps 145,14 .

Ps 145,15 - Ps 145,15 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15oi ofthalmoi pantôn eis se elpizousin kai su didôs tèn trofèn autôn en eukairia 15 ain oculi eorum in te sperant et tu das eis escam suam in tempore suo  15 ain oculi eorum in te sperant et tu das eis escam suam in tempore suo  15 Ain. Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.   ajin [15] De ogen van alle mensen kijken naar U uit, U geeft hun voedsel op de juiste tijd;  [15] Allen zien hoopvol naar u uit, u geeft brood, op de juiste tijd.  15 Reikhalzend richten allen hun ógen naar ú; –– gij zijt het die aan hen, éten géeft op zijn tíjd.  15. Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent; tu leur donnes la nourriture en son temps;  

King James Bible . [15] The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Luther-Bibel . 15 Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.

Tekstuitleg van Ps 145,15 .

Ps 145,16 - Ps 145,16 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16anoigeis su tèn cheira sou kai empiplas pan zôon eudokias  16 fe aperis manus tuas et imples omne animal refectione    16 Pe. Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.   pe [16] U opent uw handen en voldoet aan het verlangen van alles wat leeft.   [16] Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft.  16 Steeds zijt gij het die ópent uw hánd, –– en al wat leeft met wélbehágen verzádigt.  16. toi, tu ouvres la main et rassasies tout vivant à plaisir. 

King James Bible . [16] Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Luther-Bibel . 16 Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.

Tekstuitleg van Ps 145,16 .

7.
- Grieks : gen. vr. enk. ευδοκιας = eudokias (van welbehagen) van het zelfst. naamw. ευδοκια = eudokia (welwillendheid, goedgunstigheid) . Taalgebruik in het NT : eudokia (welwillendheid, goedgunstigheid, welbehagen) . Taalgebruik in de LXX : eudokia (welwillendheid, goedgunstigheid, welbehagen) . Bijbel (6) : (1) Ps 5,13 . (2) Ps 69,14 . (3) Ps 145,16 . (4) Sir 15,15 . (5) Lc 2,14 . (6) Fil 2,13 .

Ps 145,17 - Ps 145,17 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17dikaios kurios en pasais tais odois autou kai osios en pasin tois ergois autou  17 sade iustus Dominus in omnibus viis suis et sanctus in omnibus operibus suis    17 Tsade. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.   tsade [17] Rechtvaardig is de heer op al zijn wegen, liefdevol is Hij in alles wat Hij doet.  [17] Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.  17 Toonbeeld van een gerechte is de ENE in ál zijn wégen, –– een vríend in ál zijn dáden.   17. Yahvé est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres; 

King James Bible . [17] The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Luther-Bibel . 17 Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.

Tekstuitleg van Ps 145,17 .

Ps 145,18 - Ps 145,18 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18eggus kurios pasin tois epikaloumenois auton pasi tois epikaloumenois auton en alètheia  18 coph iuxta est Dominus omnibus qui invocant eum omnibus qui invocant eum in veritate    18 Koph. De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.   qof [18] De heer is nabij voor iedereen die hem roept, iedereen die oprecht om Hem roept.  [18] Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.   18 U roept men aan: gíj zijt nabíj,– –– voor al wie tot hem róepen ín vertróuwen.  18. proche est Yahvé de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.  

King James Bible . [18] The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Luther-Bibel . 18 Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.

יח  קָרוֹב יְהוָה, לְכָל-קֹרְאָיו--    לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת.

Tekstuitleg van Ps 145,18.

Ps 145,19 - Ps 145,19 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19thelèma tôn foboumenôn auton poièsei kai tès deèseôs autôn epakousetai kai sôsei autous  19 res placitum timentium se faciet et clamorem eorum audiet et salvabit eos     19 Resch. Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen.   resj [19] Hij vervult het verlangen van wie Hem vreest; Hij hoort hun kreten, Hij brengt hun redding.   [19] Hij vervult het verlangen van wie hem eren, hij hoort hun klacht en komt te hulp.  19 Voor wie hem vrezen: hun behágen dóet hij, –– hun hulpgeroep hóort hij, en híj bevríjdt hen  19. Le désir de ceux qui le craignent, il le fait, il entend leur cri et les sauve;  

King James Bible . [19] He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Luther-Bibel . 19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen.

Tekstuitleg van Ps 145,19 .

Ps 145,20 - Ps 145,20 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20fulassei kurios pantas tous agapôntas auton kai pantas tous amartôlous exolethreusei 20 sen custodit Dominus omnes diligentes se et universos impios conteret    20 Schin. De HEERE bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar Hij verdelgt alle goddelozen.   sjin [20] Iedereen die Hem liefheeft houdt Hij in leven, maar de bozen verdelgt Hij, allemaal.  [20] De HEER waakt over wie hem liefhebben, maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’  . 20 Waken wil de ENE over ál wie hem mínnen, –– maar bóosdoeners, die állen verdélgt hij.  20. Yahvé garde tous ceux qui l'aiment, tous les impies, il les détruira.  

King James Bible . [20] The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
Luther-Bibel . 20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen.

Tekstanalyse van Ps 145,20

Chiastische opbouw van de zin : a (werkwoord) b (onderwerp) c (lijdend voorwerp) c'a' .
De Hebreeuwse werkwoorden sjâmar en sjâmad verschillen slechts in één letter van elkaar , maar zijn elkaars tegengestelden : sjâmar (behouden, bewaren) en sjâmad (vernietigen, verwoesten) . Ook is er slechts één letter verschil tussen sjmr (sjâmar) en rsj` (goddeloze) . Er is ook een tegenstelling tussen ´ohäbhâiw (zij die hem beminnen) en hârësjâ`îm (de goddelozen) . Deze tegenstelling wordt versterkt door de gelijke inleiding ´èth kâl en de plaats in de zin .

1. sjâmar (behouden, bewaren) . Verwijzing : sjâmar (behouden, bewaren) , zie Ps 145,20 . Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 54 of 540 .
--- sjômer (behouden, bewarend) . Participium praesens . In tien verzen in de bijbel . In drie verzen in de Psalmen : (1) Ps 121,4 .

9. sjâmad (verwoesten, vernietigen,uitroeien) . Verwijzing: sjâmad (verwoesten, vernietigen,uitroeien) , zie Ps 145,20 .
--- isjëmîd (hij zal vernietigen) . Hifil imperfectum derde persoon enkelvoud . In drie verzen in de bijbel . In één vers in de Psalmen:: Ps 145,20 .

Ps 145,21 - Ps 145,21 -- verwijzingen -- Ps 145,1 - Ps 145,2 - Ps 145,3 - Ps 145,4 - Ps 145,5 - Ps 145,6 - Ps 145,7 - Ps 145,8 - Ps 145,9 - Ps 145,10 - Ps 145,11 - Ps 145,12 - Ps 145,13 - Ps 145,14 - Ps 145,15 - Ps 145,16 - Ps 145,17 - Ps 145,18 - Ps 145,19 - Ps 145,20 - Ps 145,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ainesin kuriou lalèsei to stoma mou, kai eulogeitô pasa sarx to onoma to hagion autou eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos  21 thau laudem Domini loquetur os meum et benedicet omnis caro nomini sancto eius in aeternum et iugiter   thëhillath JHWH jëdabbèr pî wîbhârekh kâl bâshâr sjem qâdësjô lë`ôlâm wä`èd  21 Thau. Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.   taw [21] Mijn mond spreekt de lof van de heer: Laat alles wat leeft zijn heilige naam* zegenen, voor altijd, voor eeuwig.   [21] Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid  21 Zeggen zal mijn mond de lof van de ENE, zegene alle vlees zijn héilige náam, –– voor éeuwig én altíjd!   21. Que ma bouche dise la louange de Yahvé, que toute chair bénisse son saint nom, toujours et à jamais!

King James Bible . [21] My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Luther-Bibel . 21 Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich.

Tekstanalyse van Ps 145,21

1. 2. תְּהִלּת יהוה = thëhillath JHWH (de lofzang tot Jahweh) . Tenakh (2) : (1) Js 63,7 . (2) Ps 145,21 .

5. wîbhârekh (en hij zal zegenen) . In drieëndertig verzen in de bijbel . In één vers in de Psalmen : Ps 145,21 . Verwijzing : bârakh (zegenen, loven, prijzen) , zie Ps 113,2 . Zie ook jëbhârekh (hij zal zegenen) . Piel imperfectum derde persoon enkelvoud . In veertien verzen in de bijbel . In zes verzen in de Psalmen . (1) Ps 29,11 . (2) Ps 49,19 . (3) Ps 112,2 . (4) Ps 115,12 . (5) Ps 115,13 . (6) Ps 128,4 .

10. `ôlâm (eeuwig) . Taalgebruik in Tenach : `ôlâm (eeuwig) . Getalwaarde : ajin : 16 of 70 , waw = 6 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 47 of 146 (2 X 73) .
--- lë`ôlâm (voor eeuwig) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , ajin = 16 of 70 , waw = 6 , lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 ; totaal : 59 of 176 . Het komt in 155 verzen in de bijbel voor. In tweeënnegentig verzen in de Psalmen .
--- wë`ad `ôlâm (en voor eeuwig) . Het komt in twaalf verzen in de bijbel voor .
--- me`aththâh wë`ad `ôlâm (vanaf nu tot eeuwig) . Afgezien van het voorzetsel m(n) en de waw beginnen de drie woorden met ajin : `aththâh (nu) , `ad (tot) , `ôlâm (eeuwig) . In acht verzen in de bijbel .

11. wâ`èd (en altijd) . Getalwaarde : waw = 6 ; ayin = 16 ; daleth = 4 ; totaal : 26 . In 222 verzen in de bijbel . In vijfentwintig verzen in de Psalmen . In combinatie met lë`ôlâm (voor eeuwig) = voor eeuwig en altijd : (1) (23) Ps 145,1 . (24) Ps 145,2 . (25) Ps 145,21 .


Psalms Chapter 145 תְּהִלִּים

א  תְּהִלָּה, לְדָוִד:
אֲרוֹמִמְךָ אֱלוֹהַי הַמֶּלֶךְ;    וַאֲבָרְכָה שִׁמְךָ, לְעוֹלָם וָעֶד.
1 [A Psalm of] praise; of David. {N}
I will extol Thee, my God, O King; and I will bless Thy name for ever and ever.
ב  בְּכָל-יוֹם אֲבָרְכֶךָּ;    וַאֲהַלְלָה שִׁמְךָ, לְעוֹלָם וָעֶד. 2 Every day will I bless Thee; and I will praise Thy name for ever and ever.
ג  גָּדוֹל יְהוָה וּמְהֻלָּל מְאֹד;    וְלִגְדֻלָּתוֹ, אֵין חֵקֶר. 3 Great is the LORD, and highly to be praised; and His greatness is unsearchable.
ד  דּוֹר לְדוֹר, יְשַׁבַּח מַעֲשֶׂיךָ;    וּגְבוּרֹתֶיךָ יַגִּידוּ. 4 One generation shall laud Thy works to another, and shall declare Thy mighty acts.
ה  הֲדַר, כְּבוֹד הוֹדֶךָ--    וְדִבְרֵי נִפְלְאֹתֶיךָ אָשִׂיחָה. 5 The glorious splendour of Thy majesty, and Thy wondrous works, will I rehearse.
ו  וֶעֱזוּז נוֹרְאֹתֶיךָ יֹאמֵרוּ;    וגדלותיך (וּגְדֻלָּתְךָ) אֲסַפְּרֶנָּה. 6 And men shall speak of the might of Thy tremendous acts; and I will tell of Thy greatness.
ז  זֵכֶר רַב-טוּבְךָ יַבִּיעוּ;    וְצִדְקָתְךָ יְרַנֵּנוּ. 7 They shall utter the fame of Thy great goodness, and shall sing of Thy righteousness.
ח  חַנּוּן וְרַחוּם יְהוָה;    אֶרֶךְ אַפַּיִם, וּגְדָל-חָסֶד. 8 The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
ט  טוֹב-יְהוָה לַכֹּל;    וְרַחֲמָיו, עַל-כָּל-מַעֲשָׂיו. 9 The LORD is good to all; and His tender mercies are over all His works.
י  יוֹדוּךָ יְהוָה, כָּל-מַעֲשֶׂיךָ;    וַחֲסִידֶיךָ, יְבָרְכוּכָה. 10 All Thy works shall praise Thee, O LORD; and Thy saints shall bless Thee.
יא  כְּבוֹד מַלְכוּתְךָ יֹאמֵרוּ;    וּגְבוּרָתְךָ יְדַבֵּרוּ. 11 They shall speak of the glory of Thy kingdom, and talk of Thy might;
יב  לְהוֹדִיעַ, לִבְנֵי הָאָדָם--גְּבוּרֹתָיו;    וּכְבוֹד, הֲדַר מַלְכוּתוֹ. 12 To make known to the sons of men His mighty acts, and the glory of the majesty of His kingdom.
יג  מַלְכוּתְךָ, מַלְכוּת כָּל-עֹלָמִים;    וּמֶמְשַׁלְתְּךָ, בְּכָל-דּוֹר וָדֹר. 13 Thy kingdom is a kingdom for all ages, and Thy dominion endureth throughout all generations.
יד  סוֹמֵךְ יְהוָה, לְכָל-הַנֹּפְלִים;    וְזוֹקֵף, לְכָל-הַכְּפוּפִים. 14 The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that are bowed down.
טו  עֵינֵי-כֹל, אֵלֶיךָ יְשַׂבֵּרוּ;    וְאַתָּה נוֹתֵן-לָהֶם אֶת-אָכְלָם בְּעִתּוֹ. 15 The eyes of all wait for Thee, and Thou givest them their food in due season.
טז  פּוֹתֵחַ אֶת-יָדֶךָ;    וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל-חַי רָצוֹן. 16 Thou openest Thy hand, and satisfiest every living thing with favour.
יז  צַדִּיק יְהוָה, בְּכָל-דְּרָכָיו;    וְחָסִיד, בְּכָל-מַעֲשָׂיו. 17 The LORD is righteous in all His ways, and gracious in all His works.
יח  קָרוֹב יְהוָה, לְכָל-קֹרְאָיו--    לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת. 18 The LORD is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth.
יט  רְצוֹן-יְרֵאָיו יַעֲשֶׂה;    וְאֶת-שַׁוְעָתָם יִשְׁמַע, וְיוֹשִׁיעֵם. 19 He will fulfil the desire of them that fear Him; He also will hear their cry, and will save them.
כ  שׁוֹמֵר יְהוָה, אֶת-כָּל-אֹהֲבָיו;    וְאֵת כָּל-הָרְשָׁעִים יַשְׁמִיד. 20 The LORD preserveth all them that love Him; but all the wicked will He destroy.
כא  תְּהִלַּת יְהוָה, יְדַבֶּר-פִּי:    וִיבָרֵךְ כָּל-בָּשָׂר, שֵׁם קָדְשׁוֹ--לְעוֹלָם וָעֶד. 21 My mouth shall speak the praise of the LORD; and let all flesh bless His holy name for ever and ever. {P}

 

 

De Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

1 hymnus David aleph exaltabo te Deus meus rex et benedicam nomini tuo in aeternum et ultra 2 beth in omni die benedicam tibi et laudabo nomen tuum in sempiternum iugiter 3 gimel magnus Deus et laudabilis nimis et magnificentiae eius non est inventio 4 deleth generatio ad generationem laudabit opera tua et fortitudines tuas adnuntiabunt 5 he decorem gloriae magnitudinis tuae et verba mirabilium tuorum loquar 6 vav et fortitudinem horribilium tuorum loquentur et magnitudines tuas narrabo 7 zai memoriam multae bonitatis tuae loquentur et iustitias tuas laudabunt 8 heth clemens et misericors Dominus patiens et multae miserationis 9 teth bonus Dominus omnibus et misericordiae eius in universa opera eius 10 ioth confiteantur tibi Domine omnia opera tua et sancti tui benedicant tibi 11 caph gloriam regni tui dicent et fortitudines tuas loquentur 12 lameth ut ostendant filiis hominum fortitudines eius et gloriam decoris regni eius 13 mem regnum tuum regnum omnium saeculorum et potestas tua in omni generatione et generatione 14 samech sustentat Dominus omnes corruentes et erigit universos iacentes 15 ain oculi eorum in te sperant et tu das eis escam suam in tempore suo 16 fe aperis manus tuas et imples omne animal refectione 17 sade iustus Dominus in omnibus viis suis et sanctus in omnibus operibus suis 18 coph iuxta est Dominus omnibus qui invocant eum omnibus qui invocant eum in veritate 19 res placitum timentium se faciet et clamorem eorum audiet et salvabit eos 20 sen custodit Dominus omnes diligentes se et universos impios conteret 21 thau laudem Domini loquetur os meum et benedicet omnis caro nomini sancto eius in aeternum et iugiter

De Latijnse tekst volgens de LXX

1 laudatio David exaltabo te Deus meus rex et benedicam nomini tuo in saeculum et in saeculum saeculi 2 per singulos dies benedicam tibi et laudabo nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi 3 magnus Dominus et laudabilis nimis et magnitudinis eius non est finis 4 generatio et generatio laudabit opera tua et potentiam tuam pronuntiabunt 5 magnificentiam gloriae sanctitatis tuae loquentur et mirabilia tua narrabunt 6 et virtutem terribilium tuorum dicent et magnitudinem tuam narrabunt 7 memoriam abundantiae suavitatis tuae eructabunt et iustitia tua exultabunt 8 miserator et misericors Dominus patiens et multum misericors 9 suavis Dominus universis et miserationes eius super omnia opera eius 10 confiteantur tibi Domine omnia opera tua et sancti tui confiteantur tibi 11 gloriam regni tui dicent et potentiam tuam loquentur 12 ut notam faciant filiis hominum potentiam tuam et gloriam magnificentiae regni tui 13 regnum tuum regnum omnium saeculorum et dominatio tua in omni generatione et progenie fidelis Dominus in omnibus verbis suis et sanctus in omnibus operibus suis 14 adlevat Dominus omnes qui corruunt et erigit omnes elisos 15 oculi omnium in te sperant et tu das escam illorum in tempore oportuno 16 aperis tu manum tuam et imples omne animal benedictione 17 iustus Dominus in omnibus viis suis et sanctus in omnibus operibus suis 18 prope est Dominus omnibus invocantibus eum omnibus invocantibus eum in veritate 19 voluntatem timentium se faciet et deprecationem eorum exaudiet et salvos faciet eos 20 custodit Dominus omnes diligentes se et omnes peccatores disperdet 21 laudationem Domini loquetur os meum et benedicat omnis caro nomini sancto eius in saeculum et in saeculum saeculi