PSALM 146 - Ps 146 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -

Ps 146,1 - Ps 146,1 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 1allèlouia aggaiou kai zachariou ainei è psuchè mou ton kurion 1 alleluia     1 Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE.  [1] Halleluja. Mijn ziel, zing de lof van de heer.   [1] Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel.  1 ¶ Alléluía, –– mijn ziel, lóof en príjs de ÉNE !   1. Alleluia! Loue Yahvé, mon âme! 

King James Bible . [1] Praise ye the LORD. Praise the LORD, O my soul.
Luther-Bibel . 1 Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! /

Tekstuitleg van Ps 146,1 .

Ps 146,2 - Ps 146,2 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2ainesô kurion en zôè mou psalô tô theô mou eôs uparchô 2 lauda anima mea Dominum laudabo Dominum in vita mea cantabo Deo meo quamdiu sum nolite confidere in principibus    2 Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.  [2] De heer wil ik loven, heel mijn leven, muziek maken voor mijn God zo lang ik besta.  [2] De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.  2 Ik zal de ENE lóven in mijn léven, –– musiceren voor mijn Gód, zoláng ik bestá. 
2. Je veux louer Yahvé tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 

King James Bible . [2] While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being.
Luther-Bibel . 2 Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.

Tekstuitleg van Ps 146,2 .

Ps 146,3 - Ps 146,3 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3mè pepoithate ep˘ archontas kai ef˘ uious anthrôpôn ois ouk estin sôtèria 3 in filio hominis cui non est salus     3 Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.   [3] Vertrouw niet op hoge heren, niet op een mensenkind, dat niet redden kan:    [3] Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. 3 Zoekt uw veiligheid níet bij voornámen, –– bij een ménsenzoon bij wíe geen héil is.  
3. Ne mettez point votre foi dans les princes, dans un fils de la glaise, il ne peut sauver! 

King James Bible . [3] Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.
Luther-Bibel . 3 Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.

Tekstuitleg van Ps 146,3 .

Ps 146,4 - Ps 146,4 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4exeleusetai to pneuma autou kai epistrepsei eis tèn gèn autou en ekeinè tè èmera apolountai pantes oi dialogismoi autôn 4 egredietur spiritus eius et revertetur in humum suam in die illa peribunt cogitationes eius    4 Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen.  [4] als zijn levensgeesten zijn geweken, wordt hij weer aarde, dan is het afgelopen met al zijn plannen.  [4] Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.  4 Ontgaat hem zijn geest, hij keert terug tot de grónd die hij wás, –– op die dag gáan zijn plánnen telóor.  
4. Il rend le souffle, il retourne à sa glaise, en ce jour-là périssent ses pensées. 

King James Bible . [4] His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.
Luther-Bibel . 4 Denn des Menschen Geist muss davon, / und er muss wieder zu Erde werden; dann sind verloren alle seine Pläne.

Tekstuitleg van Ps 146,4 .

Ps 146,5 - Ps 146,5 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5makarios ou o theos iakôb boèthos è elpis autou epi kurion ton theon autou 5 beatus cuius Deus Iacob auxiliator eius spes eius in Domino Deo suo    5 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;   [5] Gelukkig de mens, als de God van Jakob hem helpt, als zijn hoop is gevestigd op de heer, zijn God,  [5] Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  5 ¶ Zalig wiens hulp is de Gód van Jákob, –– wie het verwacht van de ÉNE áls zijn Gód: 
5. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir en Yahvé son Dieu, 

King James Bible . [5] Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the LORD his God:
Luther-Bibel . 5 Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott,

Tekstuitleg van Ps 146,5 .

1. ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjëre(j) (gelukkig, zalig) . Getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511 . De getalwaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalwaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13) . 52 is eveneens de getalwaarde van `âmîm (volken) ; aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160 . Gr. makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in de Septuaginta : makarios (zalig, gelukkig) . Taalgebruik in het N.T. : makarios (zalig, gelukkig) . Lat. beatus . Fr. (bien)heureux . E. blessed . D. wohl . Tenach (38) . Ps (27) : (1) Ps 1,1 (´asjërê hâ´îsj äsjèr l´o = gelukkig de man die niet) . (2) Ps 2,12 . (3) Ps 17,5 : andere vocalisatie . (4) Ps 32,1 (Ps 32 telt 104 woorden of 2 X 52 of 4 X 13) . (5) Ps 32,2 . (6) Ps 33,12 . (7) Ps 34,9 . (8) Ps 40,3 (andere vocalisatie) . (9) Ps 40,5 . (10) Ps 41,2 (bij het einde van het eerste boek) . (11) Ps 65,5 . (Ps 72,17 : jë´asjsjërûhû = zij zullen hem zalig prijzen ; bij het einde van het tweede boek van de Psalmen) . (12) Ps 73,2 . (13) Ps 84,5 . (14) Ps 84,6 . (15) Ps 84,13 (bij het einde van het derde boek van de Pslamen) . (16) Ps 89,16 . (17) Ps 94,12 . (18) Ps 106,3 (bij het einde van het vierde psalmboek) . (19) Ps 112,1 . (20) Ps 119,1 . (21) Ps 119,2 . (22) Ps 127,5 . (23) Ps 128,1 . (24) Ps 137,8 . (25) Ps 137,9 . (26) Ps 144,15 (bij het einde van het vijfde psalmboek) . (27) Ps 146,5 .

Ps 146,6 - Ps 146,6 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ton poièsanta ton ouranon kai tèn gèn tèn thalassan kai panta ta en autois ton fulassonta alètheian eis ton aiôna 6 qui fecit caelos et terram mare et omnia quae in eis sunt    6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid.   [6] de maker van hemel en aarde, van de zee en alles wat er in is. Hij blijft bedacht op trouw voor altijd,  [6] die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid,  6 de Maker van hemel en aarde, de zee en ál wat daarín is, –– die tróuw bewáart voor éeuwig; 
6. lui qui a fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qu'ils renferment! Il garde à jamais la vérité, 

King James Bible . [6] Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:
Luther-Bibel . 6 der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist; der Treue hält ewiglich, /

Tekstuitleg van Ps 146,6 .

2. - 3. sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (hemel en aarde) . Tenach (11) : (1) Gn 14,19 . (2) Gn 14,22 . (3) Ps 69,35 . (4) Ps 115,15 . (5) Ps 121,2 . (6) Ps 124,8 . (7) Ps 134,3 . (8) Ps 146,6 . (9) Jr 33,25 . (10) Jr 51,48 . (11) Jl 4,16 .

1. - 3. `osheh sjâmajim wë´èrèts / wä´ârèts (makende hemel en aarde = die hemel en aarde heeft gemaakt) . Tenach (5) : (1) Ps 115,15 . (2) Ps 121,2 . (3) Ps 124,8 . (4) Ps 134,3 . (5) Ps 146,6 .

Ps 146,7 - Ps 146,7 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7poiounta krima tois adikoumenois didonta trofèn tois peinôsin kurios luei pepedèmenous 7 et custodit veritatem in sempiternum qui facit iudicium calumniam sustinentibus et dat panem esurientibus Dominus solvit vinctos     7 Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE maakt de gevangenen los.   [7] voor het recht van de onderdrukten komt Hij op, Hij geeft de hongerigen brood, de heer maakt gevangenen vrij,   [7] recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen,   7 voor de verdrukten een verschaffer van recht, voor de hongerigen de géver van bróod, –– de ENE, die gebóndenén ontkétent; 
7. il rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain, Yahvé délie les enchaînés.
 

King James Bible . [7] Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The LORD looseth the prisoners:
Luther-Bibel . 7 der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der HERR macht die Gefangenen frei.

Tekstuitleg van Ps 146,7 .

Ps 146,8 - Ps 146,8 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kurios anorthoi katerragmenous kurios sofoi tuflous kurios agapa dikaious 8 Dominus inluminat caecos Dominus erigit adlisos Dominus diligit iustos     8 De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.  [8] de heer opent blinden de ogen, de heer richt verslagenen op, de heer heeft de rechtvaardigen lief;  [8] de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief,  8 de ENE, die blinden doet opzien, de ENE, die gekrómden ópricht, –– de ENE, díe rechtváardigen líefheeft;  8. Yahvé rend la vue aux aveugles, Yahvé redresse les courbés, Yahvé aime les justes, 

King James Bible . [8] The LORD openeth the eyes of the blind: the LORD raiseth them that are bowed down: the LORD loveth the righteous:
Luther-Bibel . 8 Der HERR macht die Blinden sehend. Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der HERR liebt die Gerechten.

Tekstuitleg van Ps 146,8 .

Ps 146,9 - Ps 146,9 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kurios fulassei tous prosèlutous orfanon kai chèran analèmpsetai kai odon amartôlôn afaniei 9 Dominus custodit advenas pupillum et viduam suscipiet et viam impiorum conteret     9 De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om.   [9] de heer neemt de vreemdeling in bescherming, wees en weduwe staat Hij bij; maar de bozen zet Hij op een dwaalspoor.   [9] de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.   9 de ENE die over zwervers de wacht houdt,– wees en weduwe schenkt híj het bestáan, –– de weg van bózen maakt hij tót een dwáalspoor. 
9. Yahvé protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve. Mais détourne la voie des impies, 

King James Bible . [9] The LORD preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.
Luther-Bibel . 9 Der HERR behütet die Fremdlinge / und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen führt er in die Irre.

Tekstuitleg van Ps 146,9 .

Ps 146,10 - Ps 146,10 : De Heer richt de verslagenen op - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 146 -- Ps 146,1 - Ps 146,2 - Ps 146,3 - Ps 146,4 - Ps 146,5 - Ps 146,6 - Ps 146,7 - Ps 146,8 - Ps 146,9 - Ps 146,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
10basileusei kurios eis ton aiôna o theos sou siôn eis genean kai genean   10 regnabit Dominus in aeternum Deus tuus Sion in generationem et generationem    10 De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!   [10] De heer is koning*, koning voor altijd; Sion, de heer is jullie God, van generatie op generatie. Halleluja.   [10] De HEER is koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja!   10 Die ENE zij kóning voor éeuwig,– –– uw God, Sion, geslacht na geslácht!– alléluía!   10. Yahvé règne pour les siècles, ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. 

King James Bible . [10] The LORD shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the LORD.
Luther-Bibel . 10 Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja!

Tekstuitleg van Ps 146,10 .

6. - 7. lëdor wâdor (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) . De getalwaarde is : lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , resj = 20 of 300 , waw = 6 ; totaal : 12 + 4 + 20 + 6 + 4 + 20 = 66 of 30 + 4 + 300 + 6 + 4 + 300 = 644 . Tenach (12) : (1) Ps 10,6 . (2) Ps 33,11 . (3) Ps 49,12 . (4) Ps 77,9 . (5) Ps 79,13 . (6) Ps 85,6 . (7) Ps 89,2 . (8) Ps 102,13 . (9) Ps 106,31 . (10) Ps 119,90 . (11) Ps 135,13 . (12) Ps 146,10 . lëdor wâdôr (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) . Tenach (2) : (1) Ps 89,5 . (2) Kl 5,19 . lëdor dor (tot geslacht geslacht ; van generatie tot generatie) . Tenach (1) Ex 3,15 . De vertaling van de LXX is meestal eis genean kai genean (tot geslacht en geslacht) : (1) Ps 33,11 . (2) Ps 49,12 . (3) Ps 79,13 . (4) Ps 89,2 . (5) Ps 89,5 . (6) Ps 102,13 . (7) Ps 106,31 . (9) Ps 135,13 . (10) Ps 146,10 . (11) Kl 5,19 ; apo geneas eis geneas (van geslacht tot geslacht) : (1) Ps 10,6 . (2) Ps 77,9 . (3) Ps 85,6 . Niet : (1) Ex 3,15 . lëdor wâdôr (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) staat vaak parallel met lë`ôlâm (voor eeuwig) of variante . LXX : eis ton aiôna . Tenach : (1) Ps 33,11 . (2) Ps 49,12 . (3) Ps 79,13 . (4) Ps 85,6 . (5) Ps 89,2 (`ôlâm) . (5) Ps 89,5 (`ad `ôlâm = tot eeuwig) . (6) Ps 102,13 . (7) Ps 106,31 . (8) Ps 119,90 . (9) Ps 135,13 . (10) Ps 146,10 . (11) Kl 5,19 . Niet in : (1) Ex 3,15 . (1) Ps 10,6 . (4) Ps 77,9 . (8) Ps 119,90 .


De Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

1 alleluia 2 lauda anima mea Dominum laudabo Dominum in vita mea cantabo Deo meo quamdiu sum nolite confidere in principibus 3 in filio hominis cui non est salus 4 egredietur spiritus eius et revertetur in humum suam in die illa peribunt cogitationes eius 5 beatus cuius Deus Iacob auxiliator eius spes eius in Domino Deo suo 6 qui fecit caelos et terram mare et omnia quae in eis sunt 7 et custodit veritatem in sempiternum qui facit iudicium calumniam sustinentibus et dat panem esurientibus Dominus solvit vinctos 8 Dominus inluminat caecos Dominus erigit adlisos Dominus diligit iustos 9 Dominus custodit advenas pupillum et viduam suscipiet et viam impiorum conteret 10 regnabit Dominus in aeternum Deus tuus Sion in generationem et generationem

De latijnse tekst volgens de LXX

1 alleluia Aggei et Zacchariae 2 lauda anima mea Dominum laudabo Dominum in vita mea psallam Deo meo quamdiu fuero nolite confidere in principibus 3 in filiis hominum quibus non est salus 4 exibit spiritus eius et revertetur in terram suam in illa die peribunt omnes cogitationes eorum 5 beatus cuius Deus Iacob adiutor eius spes eius in Domino Deo ipsius 6 qui fecit caelum et terram mare et omnia quae in eis 7 qui custodit veritatem in saeculum facit iudicium iniuriam patientibus dat escam esurientibus Dominus solvit conpeditos 8 Dominus inluminat caecos Dominus erigit adlisos Dominus diligit iustos 9 Dominus custodit advenas pupillum et viduam suscipiet et viam peccatorum disperdet 10 regnabit Dominus in saecula Deus tuus Sion in generationem et generationem