PSALM 147 -- Ps 147 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.


Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -Ps 147,1 - Ps 147,1 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1allèlouia aggaiou kai zachariou aineite ton kurion oti agathon psalmos tô theô èmôn èduntheiè ainesis  1 alleluia laudate Dominum quoniam bonum est canticum Dei nostri quoniam decorum est pulchra laudatio     1 Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.  [1] Halleluja. Hoe goed is het om te spelen voor onze God, hoe feestelijk is het om een lofzang te zingen   [1] Halleluja! Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk hem onze lof te brengen.  1 ¶ Alleluia! want muziek voor onze Gód, dat is góed, –– ja, lieflijk en pássend ís een lófzang!   1. Alleluia! Louez Yahvé il est bon de chanter, notre Dieu douce est la louange. 

King James Bible . [1] Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely.
Luther-Bibel . 1 Halleluja! Lobet den HERRN! / Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön.

Tekstuitleg van Ps 147,1 .

8. thëhillâh (lofzang) . Taalgebruik in Tenach : halal (loven, prijzen) . Vanuit de stam h-l-l = hâlal (loven, prijzen) is het zelfstandig naamwoord thëhillâh (lofzang) afgeleid . Met de thaw wordt het uiteindelijk resultaat weergegeven . Getalwaarde thëhillâh (lofzang) : taw = 22 of 400 , he = 5, lamed = 12 of 30 . Totale waarde 44 . Eerste letter : 22 , de drie volgende letters : 5 + 12 + 5 = 22 . Samen : 44 . OF : 400 + 5 + 30 + 5 = 440 . Tenach (13) . Ps (7) : (1) Ps 33,1 . (2) Ps 40,4 . (3) Ps 65,2 . (4) Ps 119,171 . (5) Ps 145,1 . (6) Ps 147,1 . (7) Ps 148,14 .

Ps 147,2 - Ps 147,2 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2oikodomôn ierousalèm o kurios kai tas diasporas tou israèl episunaxei  2 aedificabit Hierusalem Dominus eiectos Israhel congregabit     2 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen.  [2] voor de heer, die Jeruzalem herbouwt, die het verspreide volk van Israël bijeenbrengt.   [2] De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, hij brengt de ballingen van Israël bijeen.   2 Die Jeruzalem herbóuwt is de ÉNE,– –– Israëls verjaagden stúwt hij wéer bijéen;  2. Bâtisseur de Jérusalem, Yahvé! il rassemble les déportés d'Israël,  

King James Bible . [2] The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.
Luther-Bibel . 2 Der HERR baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels.

Tekstuitleg van Ps 147,2 .

Ps 147,3 - Ps 147,3 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3o iômenos tous suntetrimmenous tèn kardian kai desmeuôn ta suntrimmata autôn  3 qui sanat contritos corde et alligat plagas eorum     3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.   [3] Hij heelt hun hart, dat gebroken is, Hij verbindt hun wonden.  [3] Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.  3 die geneest verbrókenen van hárt, –– de wonden die zij ópliepén verbíndt.   3. lui qui guérit les cśurs brisés et qui bande leurs blessures; 

King James Bible . [3] He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
Luther-Bibel . 3 Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.

Tekstuitleg van Ps 147,3 .

 

Ps 147,4 - Ps 147,4 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4o arithmôn plèthè astrôn kai pasin autois onomata kalôn  4 qui numerat multitudinem stellarum et omnes nomine suo vocat     4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.   [4] Het aantal van de sterren bepaalt Hij, Hij geeft ze allemaal een naam.  [4] Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam.  4 Die voor stérren hun aantal úittelt, –– voor hen állen úitroept hun námen.   4. qui compte le nombre des étoiles, et il appelle chacune par son nom.  

King James Bible . [4] He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.
Luther-Bibel . 4 Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen.

Tekstuitleg van Ps 147,4 .

Ps 147,5 - Ps 147,5 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5megas o kurios èmôn kai megalè è ischus autou kai tès suneseôs autou ouk estin arithmos 5 magnus Dominus noster et multus fortitudine prudentiae eius non est numerus    5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.  [5] Groot is onze Heer en veelzijdig is zijn kracht, zijn inzicht kent geen grenzen.   [5] Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.  5 Groot is onze Heer, overvlóedig in krácht, –– zijn verstánd is níet te téllen;  5. Il est grand, notre Seigneur, tout-puissant, ŕ son intelligence point de mesure.  

King James Bible . [5] Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.
Luther-Bibel . 5 Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unbegreiflich ist, wie er regiert.

Tekstuitleg van Ps 147,5 .

Ps 147,6 - Ps 147,6 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6analambanôn praeis o kurios tapeinôn de amartôlous eôs tès gès  6 suscipiens mansuetos Dominus humilians impios usque ad terram    6 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.  [6] De heer is een steun voor de armen, maar de hoogmoedigen laat Hij in het zand buigen.  [6] De HEER richt de vernederden op en drukt de goddelozen neer.   6 die gebogenen doet stáan is de ÉNE, –– die bozen ten vál brengt ter áarde tóe.  6. Yahvé soutient les humbles, jusqu'ŕ terre il abaisse les impies. 

King James Bible . [6] The LORD lifteth up the meek: he casteth the wicked down to the ground.
Luther-Bibel . 6 Der HERR richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden.

Tekstuitleg van Ps 147,6 .

4. act. hifil part. nom. mann. enk. masjëpîl (vernederende) van het werkw. sjâphal (nederig, laag zijn, zich vernederen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâphal (nederig, laag zijn, zich vernederen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 410 (2 X 5 X 41) . Structuur : 3 - 8 - 3 . Cfr. Sjephela (laagte) . Tenakh (3) : (1) 1 S 2,7 . (2) Ps 147,6 . (3) Da 5,19 . Met bep. lidw. hammasjëpîlî (hij die zich neerbuigt) . Tenakh (1) Ps 113,6 .

3. - 4. JHWH (...) masjëpîl (JHWH ... vernederende) . Tenakh (2) : (1) 1 S 2,7 . (2) Ps 147,6 .

 

Ps 147,7 - Ps 147,7 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7exarxate tô kuriô en exomologèsei psalate tô theô èmôn en kithara  7 canite Domino in confessione canite Deo nostro in cithara     7 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.  [7] Hef een loflied aan voor de heer, speel op de lier voor onze God.   [7] Hef voor de HEER een hymne aan, zing voor onze God een lied bij de lier,   7 Buigt voor de ENE mét een dánklied, –– musiceert met de líer voor ónze Gód!–  7. Entonnez pour Yahvé l'action de grâces, jouez pour notre Dieu sur la harpe 

King James Bible . [7] Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:
Luther-Bibel . 7 Singt dem HERRN ein Danklied und lobt unsern Gott mit Harfen,

Tekstuitleg van Ps 147,7 .

Ps 147,8 - Ps 147,8 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8tô periballonti ton ouranon en nefelais tô etoimazonti tè gè ueton tô exanatellonti en oresi chorton kai chloèn tè douleia tôn anthrôpôn  8 qui operit caelos nubibus et praebet terrae pluviam et oriri facit in montibus germen    8 Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;  [8] Hij hult de hemel in wolken en zorgt dat het regent op aarde en dat het gras ontkiemt op de bergen.   [8] voor hem die de hemel met wolken bedekt, die de aarde met regen doordrenkt, die het gras op de bergen laat groeien,  8 die met wolkendekens de hemelen afdicht, die over de aarde áanricht een régen, –– die op bérgen grás doet ontsprúiten;  8. lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare la pluie ŕ la terre, qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme,  

King James Bible . [8] Who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains.
Luther-Bibel . 8 der den Himmel mit Wolken bedeckt / und Regen gibt auf Erden; der Gras auf den Bergen wachsen lässt,

Tekstuitleg van Ps 147,8 .

6. mâtâr (regen) . Taalgebruik in Tenach : mâtâr (regen) . Status constructus mëtar . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , tet = 9 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 249 (3 X 83) . Tenach (19) : (1) Dt 11,14 . (2) Dt 11,17 . (3) Dt 28,12 . (4) Dt 28,24 . (5) 2 S 1,21 . (6) 1 K 8,35 . (7) 1 K 8,36 . (8) 1 K 18,1 . (9) Js 5,6 . (10) Js 30,23 . (11) Zach 10,1 . (12) Ps 147,8 . (13) Spr 28,3 . (14) Job 5,10 . (15) Job 36,27 . (16) Job 37,6 . (17) 2 Kr 6,26 . (18) 2 Kr 6,27 . (19) 2 Kr 7,13 .

Ps 147,9 - Ps 147,9 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9didonti tois ktènesi trofèn autôn kai tois neossois tôn korakôn tois epikaloumenois auton  9 qui dat iumentis panem suum filiis corvi clamantibus    9 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.   [9] Hij geeft de dieren hun brood, de jonge raven schreeuwen er om.  [9] die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf.   9 aan díeren hun bróod geeft, –– de zonen van een ráaf waar zíj om róepen.   9. qui dispense au bétail sa pâture, aux petits du corbeau qui crient.  

King James Bible . [9] He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.
Luther-Bibel . 9 der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen.

Tekstuitleg van Ps 147,9 .

Ps 147,10 - Ps 147,10 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ouk en tè dunasteia tou ippou thelèsei oude en tais knèmais tou andros eudokei  10 non est in fortitudine equi voluntas eius neque in tibiis viri placetur ei     10 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.   [10] Hij vindt geen genoegen in kracht van paarden, Hij vindt geen vreugde in spierkracht van mensen;  [10] Niet de kracht van paarden verheugt hem, niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde,  10 Niet de páardenkracht bevált hem, –– niet in de schenkels van de mán schept híj behágen: 10. Ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le jarret de l'homme ne lui plaît; 

King James Bible . [10] He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.
Luther-Bibel . 10 Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes.

Tekstuitleg van Ps 147,10 .

Ps 147,11 - Ps 147,11 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11eudokei kurios en tois foboumenois auton kai en tois elpizousin epi to eleos autou   11 placetur Domino in his qui timent eum et expectant misericordiam eius     11 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.  [11] vreugde vindt de heer in degenen die Hem vrezen, die van zijn liefde alles verwachten.   [11] vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw.  11 behagen heeft de ENE in wíe hem vrézen, –– in wie het verbéiden ván zijn vríendschap.  11. Yahvé se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espčrent son amour.  

King James Bible . [11] The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.
Luther-Bibel . 11 Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.

Tekstuitleg van Ps 147,11 .

Ps 147,12 - Ps 147,12 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1allèlouia aggaiou kai zachariou epainei ierousalèm ton kurion ainei ton theon sou siôn  12 lauda Hierusalem Dominum cane Deum tuum Sion     12 O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.  [12] Loof de heer, Jeruzalem, prijs je God, Sion:  [12] Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER, loof, Sion, loof je God.   12 ¶ Jeruzalem, o róem de ÉNE, –– o Síon, lóof je Gód!   12. Fęte Yahvé, Jérusalem, loue ton Dieu, ô Sion!  

King James Bible . [12] Praise the LORD, O Jerusalem; praise thy God, O Zion.
Luther-Bibel . 12 Preise, Jerusalem, den HERRN; lobe, Zion, deinen Gott!

Tekstuitleg van Ps 147,12 .

Ps 147,13 - Ps 147,13 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2oti enischusen tous mochlous tôn pulôn sou eulogèsen tous uious sou en soi  13 quia confortavit vectes portarum tuarum benedixit filiis tuis in medio tui     13 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.   [13] Hij* versterkt de grendels van je poorten, Hij zegent de kinderen binnen je muren;  [13] Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend.   13 Want hij heeft de grendels van je póorten verstérkt, –– in jouw mídden gezégend je zónen;   13. Il renforça les barres de tes portes, il a chez toi béni tes enfants;  

King James Bible . [13] For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy children within thee.
Luther-Bibel . 13 Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte.

Tekstuitleg van Ps 147,13 .

7. bqrbk . Tenach (26) . bëqirëbekh < prefix voorzetsel bë (in) + zelfst. naamw. qèrèbh (midden) + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. vr. enk. . Zie qârabh (naderen, nabij zijn) . Taalgebruik in Tenach : qârabh (naderen, nabij zijn) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 41 OF 302 . Structuur : 1 - 2 - 2 . Tenach (8) : (1) Js 12,6 . (2) Jr 4,14 . (3) Nah 3,13 . (4) Sef 3,12 . (5) Sef 3,15 . (6) Sef 3,17 . (7) Zach 14,1 . (8) Ps 147,13 .

Ps 147,14 - Ps 147,14 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3o titheis ta oria sou eirènèn kai stear purou empiplôn se  14 qui posuit terminum tuum pacem adipe frumenti saturavit te     14 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.   [14] Hij is de beveiliging van je grenzen en schenkt vette tarwe in overvloed.  [14] Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger.   14 hij, in je gebied de stíchter van vréde, –– die je met de róom van tárwe verzádigt;  14. il assure ton sol dans la paix, de la graisse du froment te rassasie.  

King James Bible . [14] He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.
Luther-Bibel . 14 Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen.

Tekstuitleg van Ps 147,14 .

Ps 147,15 - Ps 147,15 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4o apostellôn to logion autou tè gè eôs tachous drameitai o logos autou 15 qui emittit eloquium suum terrae velociter curret verbum eius     15 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.   [15] Een boodschap* zendt Hij uit naar de aarde en haastig trekt zijn woord eropuit:   [15] Hij zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat zijn woord.   15 hij die zijn aanzeggingen úitzendt ter áarde, –– met háast zijn wóord dat daarhéen snelt;   15. Il envoie son verbe sur terre, rapide court sa parole;  

King James Bible . [15] He sendeth forth his commandment upon earth: his word runneth very swiftly.
Luther-Bibel . 15 Er sendet sein Gebot auf die Erde, sein Wort läuft schnell.

Tekstuitleg van Ps 147,15 .

Ps 147,16 - Ps 147,16 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5tou didontos chiona ôsei erion omichlèn ôsei spodon passontos  16 qui dat nivem quasi lanam pruinas quasi cinerem spargit    16 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.   [16] sneeuw spreidt Hij uit als een wollen vacht, als fijne as strooit Hij de rijp in het rond;  [16] Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit hij uit als stof,   16 die sneeuw weggeeft als wás het wól, –– en ríjp als ás in het rónd strooit; 16. il dispense la neige comme laine, répand le givre comme cendre.  

King James Bible . [16] He giveth snow like wool: he scattereth the hoarfrost like ashes.
Luther-Bibel . 16 Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche.

Tekstuitleg van Ps 147,16 .

Ps 147,17 - Ps 147,17 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ballontos krustallon autou ôsei psômous kata prosôpon psuchous autou tis upostèsetai  17 proicit glaciem suam quasi buccellas ante faciem frigoris eius quis stabit     17 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?  [17] Hij laat hagel neerslaan als brokken brood, en wie is dan tegen zijn kou bestand?   [17] hagel werpt hij in brokken neer, wie is tegen zijn koude bestand?   17 in kruimels zijn íjzel néerzendt,– –– verschijnt zijn vríeskou, wáteren stóllen!   17. Il jette sa glace par morceaux ŕ sa froidure, qui peut tenir?  

King James Bible . [17] He casteth forth his ice like morsels: who can stand before his cold?
Luther-Bibel . 17 Er wirft seine Schloßen herab wie Brocken; wer kann bleiben vor seinem Frost?

Tekstuitleg van Ps 147,17 .

Ps 147,18 - Ps 147,18 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7apostelei ton logon autou kai tèxei auta pneusei to pneuma autou kai ruèsetai udata  18 mittet verbum suum et solvet illa spirabit spiritu suo et fluent aquae     18 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.   [18] Opnieuw zendt Hij zijn woord, en het water smelt; Hij keert de wind, en het water stroomt.   [18] Hij zendt zijn woord en alles smelt, hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.   18 Dan zendt hij zijn wóord en laat ze smélten, –– hij laat waaien zijn ádem: wáteren vlóeien.  18. Il envoie sa parole et fait fondre, il souffle son vent, les eaux coulent.  

King James Bible . [18] He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow.
Luther-Bibel . 18 Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee; er lässt seinen Wind wehen, da taut es.

Tekstuitleg van Ps 147,18 .

Ps 147,19 - Ps 147,19 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8apaggellôn ton logon autou tô iakôb dikaiômata kai krimata autou tô israèl  19 qui adnuntiat verbum suum Iacob praecepta sua et iudicia sua Israhel     19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten.   [19] Aan Jakob verkondigt Hij zijn woord, het bestel van zijn wetten aan Israël.   [19] Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend, zijn wetten en voorschriften aan Israël.   19 Die zijn woord méldde aan Jákob, –– aan Ísraël zijn ínzettingen, zijn régels:   19. Il révčle ŕ Jacob sa parole, ses lois et jugements ŕ Israël;  

King James Bible . [19] He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel.
Luther-Bibel . 19 Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht.

Tekstuitleg van Ps 147,19 .

Ps 147,20 - Ps 147,20 : Speel op de lier voor onze God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 147 -- Ps 147,1 - Ps 147,2 - Ps 147,3 - Ps 147,4 - Ps 147,5 - Ps 147,6 - Ps 147,7 - Ps 147,8 - Ps 147,9 - Ps 147,10 - Ps 147,11 - Ps 147,12 - Ps 147,13 - Ps 147,14 - Ps 147,15 - Ps 147,16 - Ps 147,17 - Ps 147,18 - Ps 147,19 - Ps 147,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
l9ouk epoièsen outôs panti ethnei kai ta krimata autou ouk edèlôsen autois   20 non fecit similiter omni genti et iudicia eius non cognoscent alleluia     20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!   [20] Met geen ander volk heeft Hij zo gehandeld, zij kennen zijn wetten niet. Halleluja.   [20] Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden, met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd. Halleluja!  20 aan geen volk heeft hij zo gedaan; rechtsregels: de zijne kénden zij níet!– –– Allélúía! 1 ¶   20. pas un peuple qu'il ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. 

King James Bible . [20] He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the LORD.
Luther-Bibel . 20 So hat er an keinem Volk getan; sein Recht kennen sie nicht. Halleluja!

Tekstuitleg van Ps 147,20 .


De Latijnse tekst volgens de LXX

1 alleluia Aggei et Zacchariae laudate Dominum quoniam bonum psalmus Deo nostro sit iucunda decoraque; laudatio 2 aedificans Hierusalem Dominus dispersiones Israhel congregabit 3 qui sanat contritos corde et alligat contritiones illorum 4 qui numerat multitudinem stellarum et omnibus eis nomina vocans 5 magnus Dominus noster et magna virtus eius et sapientiae eius non est numerus 6 suscipiens mansuetos Dominus humilians autem peccatores usque ad terram 7 praecinite Domino in confessione psallite Deo nostro in cithara 8 qui operit caelum nubibus et parat terrae pluviam qui producit in montibus faenum et herbam servituti hominum 9 et dat iumentis escam ipsorum et pullis corvorum invocantibus eum 10 non in fortitudine equi voluntatem habebit nec in tibiis viri beneplacitum erit ei 11 beneplacitum est Domino super timentes eum et in eis qui sperant super misericordia eius

12 alleluia lauda Hierusalem Dominum lauda Deum tuum Sion 13 quoniam confortavit seras portarum tuarum benedixit filiis tuis in te 14 qui posuit fines tuos pacem et adipe frumenti satiat te 15 qui emittit eloquium suum terrae velociter currit sermo eius 16 qui dat nivem sicut lanam nebulam sicut cinerem spargit 17 mittit cristallum suum sicut buccellas ante faciem frigoris eius quis sustinebit 18 emittet verbum suum et liquefaciet ea flabit spiritus eius et fluent aquae 19 qui adnuntiat verbum suum Iacob iustitias et iudicia sua Israhel 20 non fecit taliter omni nationi et iudicia sua non manifestavit eis

De Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

1 alleluia laudate Dominum quoniam bonum est canticum Dei nostri quoniam decorum est pulchra laudatio 2 aedificabit Hierusalem Dominus eiectos Israhel congregabit 3 qui sanat contritos corde et alligat plagas eorum 4 qui numerat multitudinem stellarum et omnes nomine suo vocat 5 magnus Dominus noster et multus fortitudine prudentiae eius non est numerus 6 suscipiens mansuetos Dominus humilians impios usque ad terram 7 canite Domino in confessione canite Deo nostro in cithara 8 qui operit caelos nubibus et praebet terrae pluviam et oriri facit in montibus germen 9 qui dat iumentis panem suum filiis corvi clamantibus 10 non est in fortitudine equi voluntas eius neque in tibiis viri placetur ei 11 placetur Domino in his qui timent eum et expectant misericordiam eius 12 lauda Hierusalem Dominum cane Deum tuum Sion 13 quia confortavit vectes portarum tuarum benedixit filiis tuis in medio tui 14 qui posuit terminum tuum pacem adipe frumenti saturavit te 15 qui emittit eloquium suum terrae velociter curret verbum eius 16 qui dat nivem quasi lanam pruinas quasi cinerem spargit 17 proicit glaciem suam quasi buccellas ante faciem frigoris eius quis stabit 18 mittet verbum suum et solvet illa spirabit spiritu suo et fluent aquae 19 qui adnuntiat verbum suum Iacob praecepta sua et iudicia sua Israhel 20 non fecit similiter omni genti et iudicia eius non cognoscent alleluia