PSALM 148 -- Ps 148 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -
- Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Septuaginta : Septuaginta : taalgebruik - Septuaginta A - Septuaginta B - Septuaginta C - Septuaginta D - Septuaginta E - Septuaginta F - Septuaginta G - Septuaginta H - Septuaginta I - Septuaginta J - Septuaginta K - Septuaginta L - Septuaginta M - Septuaginta N - Septuaginta O - Septuaginta P - Septuaginta Q - Septuaginta R - Septuaginta S - Septuaginta T - Septuaginta U - Septuaginta V - Septuaginta W -- Septuaginta Z -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -


Ps 148,1 - Ps 148,1 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1allèlouia aggaiou kai zachariou aineite ton kurion ek tôn ouranôn aineite auton en tois upsistois  alleluia laudate Dominum de caelis laudate eum in excelsis     1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!  [1] Halleluja. Loof de heer vanuit de hemel, loof Hem, jullie hoog daarboven.  [1] Halleluja! Loof de HEER, bewoners van de hemel, loof hem daar in de hoogten,   1 ¶ Alleluia, looft de ÉNE, vanuit de hémel, –– looft en príjst hem, gíj in den hóge!  1. Alleluia! Louez Yahvé depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs,  

King James Bible . [1] Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.
Luther-Bibel . 1 Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe!

Tekstuitleg van Ps 148,1 .

Ps 148,2 - Ps 148,2 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2aineite auton pantes oi aggeloi autou aineite auton pasai ai dunameis autou  2 laudate eum omnes angeli eius laudate eum omnes virtutes eius     2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!  [2] Loof Hem, al zijn herauten*, loof Hem, heel zijn legermacht*.  [2] loof hem, al zijn herauten, loof hem, heel zijn engelenmacht.   2 Looft hem, zijn éngelen álle, –– lóoft hem, héel zijn héirschaar!  2. louez-le, tous ses anges, louez-le, toutes ses armées! 

King James Bible . [2] Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.
Luther-Bibel . 2 Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer!

Tekstuitleg van Ps 148,2 .

Ps 148,3 - Ps 148,3 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3aineite auton èlios kai selènè aineite auton panta ta astra kai to fôs  3 laudate eum sol et luna laudate eum omnes stellae et lumen     3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!   [3] Loof Hem, zon en maan, loof Hem, stralende sterren.   [3] Loof hem, zon en maan, loof hem, heldere sterren,   3 Looft hem, zón en máan, –– looft hem, ál gij líchtende stérren.  3. Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumičre,  

King James Bible . [3] Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.
Luther-Bibel . 3 Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne!

Tekstuitleg van Ps 148,3 .

Ps 148,4 - Ps 148,4 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4aineite auton oi ouranoi tôn ouranôn kai to udôr to uperanô tôn ouranôn  4 laudate eum caeli caelorum et aqua quae super caelum est     4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!   [4] Loof Hem, jij hoogste hemel en wateren boven de hemel.   [4] loof hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel.   4 Looft hem, hémel der hémelen, –– en de wáterén van bóven de hemel.  4. louez-le, cieux des cieux, et les eaux de dessus les cieux! 

King James Bible . [4] Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.
Luther-Bibel . 4 Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!

Tekstuitleg van Ps 148,4 .

Ps 148,5 - Ps 148,5 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ainesatôsan to onoma kuriou oti autos eipen kai egenèthèsan autos eneteilato kai ektisthèsan 5 laudent nomen Domini quia ipse dixit et facta sunt ipse mandavit et creata sunt     5 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.  [5] Zij moeten de naam van de heer loven: een woord van Hem en zij waren geschapen.   [5] Laten zij loven de naam van de HEER: op zijn bevel zijn zij geschapen,   5 Dat zij loven de náam van de ÉNE, –– want hij gebood het én zij wérden geschápen.   5. Qu'ils louent le nom de Yahvé lui commanda, eux furent créés; 

King James Bible . [5] Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.
Luther-Bibel . 5 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da wurden sie geschaffen.

יְהַלְלוּ, אֶת-שֵׁם יְהוָה:    כִּי הוּא צִוָּה וְנִבְרָאוּ.

Tekstuitleg van Ps 148,5 .

3. - 4. שֵׁם יהוה (= sjem JHWH: de naam van de Heer). Getalswaarde: 34 + 26 = 60 of 340 + 26 = 366. Tenakh (25). Ps (9): (1) Ps 7,18. (2) Ps 102,16. (3) Ps 102,22. (4) Ps 113,1. (5) Ps 113,2. (6) Ps 113,3. (7) Ps 135,1. (8) Ps 148,5. (9) Ps 148,13.

2. - 4. אֶת-שֵׁם יְהוָה (= ´èth sjem JHWH: de naam JHWH). Tenakh (10): (1) Ex 20,7. (2) Dt 5,11. (3) Ps 102,16. (4) Ps 113,1. (5) Ps 135,1. (6) Ps 148,5. (7) Ps 148,13. (8) Js 56,6. (9) Js 59,19. (10) Jl 2,26. .

Ps 148,6 - Ps 148,6 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6estèsen auta eis ton aiôna kai eis ton aiôna tou aiônos prostagma etheto kai ou pareleusetai  6 statuit ea in saeculum et in saeculum saeculi praeceptum posuit et non praeteribit     6 En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden. [6] Hij houdt ze op hun plaats voor altijd en eeuwig, Hij stelt de wet waaraan niet wordt getornd.   [6] hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, hij stelde een wet die nooit zal vergaan.   6 Hij deed hen bestaan voor áltijd en éeuwig, –– hij gaf een ínzetting die géen overtréedt.  6. il les posa pour toujours et ŕ jamais, sous une loi qui jamais ne passera.  

King James Bible . [6] He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.
Luther-Bibel . 6 Er lässt sie bestehen für immer und ewig; er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten.

Tekstuitleg van Ps 148,6 .

Ps 148,7 - Ps 148,7 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7aineite ton kurion ek tès gès drakontes kai pasai abussoi  7 laudate Dominum de terra dracones et omnes abyssi    7 Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!   [7] Loof de heer vanaf de aarde, alle zeemonsters en diepten van de zee,   [7] Loof de HEER, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen,  7 ¶ Looft de ÉNE vanaf de áarde, –– dráken en óervloeden álle!  7. Louez Yahvé depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes,  

King James Bible . [7] Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:
Luther-Bibel . 7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres,

Tekstuitleg van Ps 148,7 .

Ps 148,8 - Ps 148,8 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8pur chalaza chiôn krustallos pneuma kataigidos ta poiounta ton logon autou  8 ignis grando nix glacies spiritus procellarum quae faciunt verbum eius     8 Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!  [8] vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die zijn woord voltrekt,  [8] vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt.   8 Vuur en hagel, snéeuw en róok, –– Geestesadem, stórm die dóet zijn wóord!   8. feu et gręle, neige et brume, vent d'ouragan, l'ouvrier de sa parole, 

King James Bible . [8] Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:
Luther-Bibel . 8 Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten,

Tekstuitleg van Ps 148,8 .

Ps 148,9 - Ps 148,9 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ta orè kai pantes oi bounoi xula karpofora kai pasai kedroi  9 montes et omnes colles ligna fructifera et omnes cedri     9 Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!   [9] alle bergen en heuvels, vruchtbomen en ceders,   [9] Alle bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, alle ceders,   9 Gij bérgen en alle héuvels, –– geboomte vol vrúcht en álle céders!   9. montagnes, toutes les collines, arbre ŕ fruit, tous les cčdres,  

King James Bible . [9] Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:
Luther-Bibel . 9 ihr Berge und alle Hügel, fruchttragende Bäume und alle Zedern,

Tekstuitleg van Ps 148,9 .

Ps 148,10 - Ps 148,10 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ta thèria kai panta ta ktènè erpeta kai peteina pterôta  10 bestiae et universa pecora serpentes et volucres pinnatae    10 Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!  [10] wilde dieren en tamme dieren, alles wat krioelt op de grond of vliegt in de lucht,   [10] dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat.   10 Gij wíld en alle vée, –– gij krúipers en vógels met vléugels!  10. bęte sauvage, tout le bétail, reptile, et l'oiseau qui vole, 

King James Bible . [10] Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:
Luther-Bibel . 10 ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel,

Tekstuitleg van Ps 148,10 .

Ps 148,11 - Ps 148,11 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11basileis tès gès kai pantes laoi archontes kai pantes kritai gès  11 reges terrae et omnes populi principes et omnes iudices terrae    11 Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!   [11] koningen van de aarde en alle volken, bestuurders en rechters op aarde,   [11] Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde,  11 Koningen op aarde en nátiën álle, –– vorsten en álle réchters der áarde.  11. rois de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, 

King James Bible . [11] Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:
Luther-Bibel . 11 ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden,

Tekstuitleg van Ps 148,11 .

Ps 148,12 - Ps 148,12 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12neaniskoi kai parthenoi presbutai meta neôterôn  12 iuvenes et virgines senes cum iunioribus laudent nomen Domini     12 Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!  [12] jonge mannen en jonge vrouwen, jeugd en ouderdom samen.  [12] jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen.  12 Jongemánnen en ook méisjes, –– gríjsaards en knápen tezámen!   12. jeunes hommes, aussi les vierges, les vieillards avec les enfants!  

King James Bible . [12] Both young men, and maidens; old men, and children:
Luther-Bibel . 12 Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!

Tekstuitleg van Ps 148,12 .

Ps 148,13 - Ps 148,13 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ainesatôsan to onoma kuriou oti upsôthè to onoma autou monou è exomologèsis autou epi gès kai ouranou  13 quia exaltatum est nomen eius solius     13 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.  [13] Zij moeten de naam van de heer loven: zijn naam alleen is verheven, zijn pracht straalt over aarde en hemel.   [13] Laten zij loven de naam van de HEER, alleen zijn naam is hoogverheven, zijn luister gaat aarde en hemel te boven.  13 Dat zij loven de naam van de ENE, want alleen zíjn naam is verhéven, –– zijn glans is óver áarde en hémel.  13. Qu'ils louent le nom de Yahvé sublime est son nom, lui seul, sa majesté par-dessus terre et ciel!  

King James Bible . [13] Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.
Luther-Bibel . 13 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist.

 יְהַלְלוּ, אֶת-שֵׁם יְהוָה--    כִּי-נִשְׂגָּב שְׁמוֹ לְבַדּוֹ: הוֹדוֹ,    עַל-אֶרֶץ וְשָׁמָיִם.

Tekstuitleg van Ps 148,13 .

3. - 4. שֵׁם יהוה (= sjem JHWH: de naam van de Heer). Getalswaarde: 34 + 26 = 60 of 340 + 26 = 366. Tenakh (25). Ps (9): (1) Ps 7,18. (2) Ps 102,16. (3) Ps 102,22. (4) Ps 113,1. (5) Ps 113,2. (6) Ps 113,3. (7) Ps 135,1. (8) Ps 148,5. (9) Ps 148,13.

אֶת-שֵׁם יְהוָה (= ´èth sjem JHWH: de naam JHWH). Tenakh (10): (1) Ex 20,7. (2) Dt 5,11. (3) Ps 102,16. (4) Ps 113,1. (5) Ps 135,1. (6) Ps 148,5. (7) Ps 148,13. (8) Js 56,6. (9) Js 59,19. (10) Jl 2,26. .

Ps 148,14 - Ps 148,14 : Zijn pracht straalt over aarde en hemel - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 148 -- Ps 148,1 - Ps 148,2 - Ps 148,3 - Ps 148,4 - Ps 148,5 - Ps 148,6 - Ps 148,7 - Ps 148,8 - Ps 148,9 - Ps 148,10 - Ps 148,11 - Ps 148,12 - Ps 148,13 - Ps 148,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai upsôsei keras laou autou umnos pasi tois osiois autou tois uiois israèl laô eggizonti autô   14 confessio eius super caelum et terram et exaltabit cornu populi sui hymnus omnibus sanctis eius filiis Israhel populo adpropinquanti sibi    14 En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israëls, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!   [14] De hoorn* van zijn volk richt Hij op: al zijn getrouwen moeten Hem loven; Israël, het volk dat Hem naderen mag. Halleluja.   [14] Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël, dat hem nabij is. Halleluja!  14 Hij stak voor zijn gemeente een hoorn in de hoogte: een lofzang voor ál zijn vríenden, –– voor Israëls kinderen, de gemeente van zijn nabíjheid, alléluía!   14. Il rehausse la vigueur de son peuple, fierté pour tous ses amis, pour les enfants d'Israël, le peuple de ses proches. 

King James Bible . [14] He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.
Luther-Bibel . 14 Er erhöht die Macht seines Volkes. Alle seine Heiligen sollen loben, die Kinder Israel, das Volk, das ihm dient. Halleluja!

Tekstuitleg van Ps 148,14 .

4. thëhillâh (lofzang) . Taalgebruik in Tenach : halal (loven, prijzen) . Vanuit de stam h-l-l = hâlal (loven, prijzen) is het zelfstandig naamwoord thëhillâh (lofzang) afgeleid . Met de thaw wordt het uiteindelijk resultaat weergegeven . Getalwaarde thëhillâh (lofzang) : taw = 22 of 400 , he = 5, lamed = 12 of 30 . Totale waarde 44 . Eerste letter : 22 , de drie volgende letters : 5 + 12 + 5 = 22 . Samen : 44 . OF : 400 + 5 + 30 + 5 = 440 . Tenach (13) . Ps (7) : (1) Ps 33,1 . (2) Ps 40,4 . (3) Ps 65,2 . (4) Ps 119,171 . (5) Ps 145,1 . (6) Ps 147,1 . (7) Ps 148,14 .


Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

1 alleluia laudate Dominum de caelis laudate eum in excelsis 2 laudate eum omnes angeli eius laudate eum omnes exercitus eius 3 laudate eum sol et luna laudate eum omnes stellae luminis 4 laudate eum caeli caelorum et aquae quae super caelos sunt 5 laudent nomen Domini quoniam ipse mandavit et creata sunt 6 et statuit ea in saeculum et in saeculum praeceptum dedit et non praeteribit 7 laudate Dominum de terra dracones et omnes abyssi 8 ignis et grando nix et glacies ventus turbo quae facitis sermonem eius 9 montes et omnes colles lignum fructiferum et universae cedri 10 bestiae et omnia iumenta reptilia et aves volantes 11 reges terrae et omnes populi principes et universi iudices terrae 12 iuvenes et virgines senes cum pueris laudent nomen Domini 13 quoniam sublime nomen eius solius 14 gloria eius in caelo et in terra et exaltavit cornu populi sui laus omnibus sanctis eius filiis Israhel populo adpropinquanti sibi alleluia

Latijnse tekst volgens de LXX

alleluia laudate Dominum de caelis laudate eum in excelsis 2 laudate eum omnes angeli eius laudate eum omnes virtutes eius 3 laudate eum sol et luna laudate eum omnes stellae et lumen 4 laudate eum caeli caelorum et aqua quae super caelum est 5 laudent nomen Domini quia ipse dixit et facta sunt ipse mandavit et creata sunt 6 statuit ea in saeculum et in saeculum saeculi praeceptum posuit et non praeteribit 7 laudate Dominum de terra dracones et omnes abyssi 8 ignis grando nix glacies spiritus procellarum quae faciunt verbum eius 9 montes et omnes colles ligna fructifera et omnes cedri 10 bestiae et universa pecora serpentes et volucres pinnatae 11 reges terrae et omnes populi principes et omnes iudices terrae 12 iuvenes et virgines senes cum iunioribus laudent nomen Domini 13 quia exaltatum est nomen eius solius 14 confessio eius super caelum et terram et exaltabit cornu populi sui hymnus omnibus sanctis eius filiis Israhel populo adpropinquanti sibi


Title: Psalm 148 . Tenebrae , Nigel Short , 2006 .
Composer: Gustav Holst (1874-1934) (eigenlijk: Gustavus Theodore von Holst) (Cheltenham, 21 september 1874 – Londen, 25 mei 1934) was een Brits componist van Zweedse afkomst. Website : http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustav_Holst .
Number of voices: 8vv Voicing: SSAATTBB
Genre: Sacred, Anthems
Language: English
Instruments: organ
Published: 1912

Lord, Who hast made us for thine own,
Hear as we sing before Thy throne. Alleluia.

Accept Thy children's rev'rent praise
For all Thy wondrous works and ways. Alleluia.

Waves, rolling in on ev'ry shore,
Pause at His footfall and adore. Alleluia.

Ye torrents rushing from the hills,
Bless Him Whose hand your fountains fills. Alleluia.

Earth, ever through the pow'r divine,
Seedtime and harvest shall be thine. Alleluia.

Sweet flow'rs that perfume all the air,
Thank Him that He hath made you fair. Alleluia.

Burn lamps of night, with constant flame,
Shine to the honour of His name. Alleluia.

Thou sun, whom all the lands obey,
Renew his praise from day to day. Alleluia.


MASORETISCHE TEKST (MT)

Psalms Chapter 148 תְּהִלִּים

א  הַלְלוּ-יָהּ:
הַלְלוּ אֶת-יְהוָה, מִן-הַשָּׁמַיִם;    הַלְלוּהוּ, בַּמְּרוֹמִים.
1 Hallelujah. {N}
Praise ye the LORD from the heavens; praise Him in the heights.
ב  הַלְלוּהוּ כָל-מַלְאָכָיו;    הַלְלוּהוּ, כָּל-צְבָאָו. 2 Praise ye Him, all His angels; praise ye Him, all His hosts.
ג  הַלְלוּהוּ, שֶׁמֶשׁ וְיָרֵחַ;    הַלְלוּהוּ, כָּל-כּוֹכְבֵי אוֹר. 3 Praise ye Him, sun and moon; praise Him, all ye stars of light.
ד  הַלְלוּהוּ, שְׁמֵי הַשָּׁמָיִם;    וְהַמַּיִם, אֲשֶׁר מֵעַל הַשָּׁמָיִם. 4 Praise Him, ye heavens of heavens, and ye waters that are above the heavens.
ה  יְהַלְלוּ, אֶת-שֵׁם יְהוָה:    כִּי הוּא צִוָּה וְנִבְרָאוּ. 5 Let them praise the name of the LORD; for He commanded, and they were created.
ו  וַיַּעֲמִידֵם לָעַד לְעוֹלָם;    חָק-נָתַן, וְלֹא יַעֲבוֹר. 6 He hath also established them for ever and ever; He hath made a decree which shall not be transgressed.
ז  הַלְלוּ אֶת-יְהוָה, מִן-הָאָרֶץ--    תַּנִּינִים, וְכָל-תְּהֹמוֹת. 7 Praise the LORD from the earth, ye sea-monsters, and all deeps;
ח  אֵשׁ וּבָרָד, שֶׁלֶג וְקִיטוֹר;    רוּחַ סְעָרָה, עֹשָׂה דְבָרוֹ. 8 Fire and hail, snow and vapour, stormy wind, fulfilling His word;
ט  הֶהָרִים וְכָל-גְּבָעוֹת;    עֵץ פְּרִי, וְכָל-אֲרָזִים. 9 Mountains and all hills, fruitful trees and all cedars;
י  הַחַיָּה וְכָל-בְּהֵמָה;    רֶמֶשׂ, וְצִפּוֹר כָּנָף. 10 Beasts and all cattle, creeping things and winged fowl;
יא  מַלְכֵי-אֶרֶץ, וְכָל-לְאֻמִּים;    שָׂרִים, וְכָל-שֹׁפְטֵי אָרֶץ. 11 Kings of the earth and all peoples, princes and all judges of the earth;
יב  בַּחוּרִים וְגַם-בְּתוּלוֹת;    זְקֵנִים, עִם-נְעָרִים. 12 Both young men and maidens, old men and children;
יג  יְהַלְלוּ, אֶת-שֵׁם יְהוָה--    כִּי-נִשְׂגָּב שְׁמוֹ לְבַדּוֹ:
הוֹדוֹ,    עַל-אֶרֶץ וְשָׁמָיִם.
13 Let them praise the name of the LORD, for His name alone is exalted; {N}
His glory is above the earth and heaven.
יד  וַיָּרֶם קֶרֶן לְעַמּוֹ,    תְּהִלָּה לְכָל-חֲסִידָיו--
לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל,    עַם קְרֹבוֹ:
הַלְלוּ-יָהּ.
14 And He hath lifted up a horn for His people, a praise for all His saints, {N}
even for the children of Israel, a people near unto Him. {N}
Hallelujah.