PSALM 149 - Ps 149 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -

Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

1 alleluia cantate Domino canticum novum laus eius in congregatione sanctorum 2 laetetur Israhel in factore suo filii Sion exultent in rege suo 3 laudent nomen eius in choro in tympano et cithara cantent ei 4 quia conplacet sibi Dominus in populo suo exaltabit mansuetos in Iesu 5 exultabunt sancti in gloria laudabunt in cubilibus suis 6 exaltationes Dei in gutture eorum et gladii ancipites in manibus eorum 7 ad faciendam vindictam in gentibus increpationes in populis 8 ut alligent reges eorum catenis et inclitos eorum conpedibus ferreis 9 ut faciant in eis iudicium scriptum decor est omnium sanctorum eius alleluia

Ps 149,1 - Ps 149,1 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1allèlouia asate tô kuriô asma kainon è ainesis autou en ekklèsia osiôn  1 alleluia cantate Domino canticum novum laus eius in congregatione sanctorum     1 Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente Zijner gunstgenoten.   [1] Halleluja. Zing een nieuw lied voor de heer, zing zijn lof waar vrome mensen bijeen zijn.   [1] Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, roem hem te midden van zijn getrouwen.   1 ¶ Alleluia, zingt voor de ENE een záng nooit gezóngen, –– zijn lof in de vergádering ván zijn vríenden!  1. Alleluia! Chantez ŕ Yahvé un chant nouveau sa louange dans l'assemblée des siens!  

King James Bible . [1] Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints.
Luther-Bibel . 1 Halleluja! Singet dem HERRN ein neues Lied; die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben.

Tekstuitleg van Ps 149,1 .

Ps 149,2 - Ps 149,2 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2eufranthètô israèl epi tô poièsanti auton kai uioi siôn agalliasthôsan epi tô basilei autôn  2 laetetur Israhel in factore suo filii Sion exultent in rege suo    2 Dat Israël zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.  [2] Laat Israël die machtige maker vieren, de bewoners van Sion jubelen om hun koning,  [2] Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion juichen om zijn koning.   2 Dat Israël viere met vréugde zijn Máker, –– de kinderen Sions bejúbelén hun kóning!   2. Joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi, 

King James Bible . [2] Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.
Luther-Bibel . 2 Israel freue sich seines Schöpfers, die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König.

Tekstuitleg van Ps 149,2 .

Ps 149,3 - Ps 149,3 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ainesatôsan to onoma autou en chorô en tumpanô kai psaltèriô psalatôsan autô  3 laudent nomen eius in choro in tympano et cithara cantent ei     3 Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.   [3] zijn naam loven met dansen, dansen, muziek maken voor Hem met beltrom en lier,  [3] Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen.  3 En loven zijn náam in een réidans, –– met trom en handharp músicéren voor hém!  3. louange ŕ son nom par la danse, pour lui, jeu de harpe et de tambour!  

King James Bible . [3] Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.
Luther-Bibel . 3 Sie sollen loben seinen Namen im Reigen, mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen.

Tekstuitleg van Ps 149,3 .

Ps 149,4 - Ps 149,4 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4oti eudokei kurios en laô autou kai upsôsei praeis en sôtèria  4 quia conplacet sibi Dominus in populo suo exaltabit mansuetos in Iesu     4 Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.   [4] want de heer schept vreugde in zijn volk en tooit armen* met de zegekrans.   [4] Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege.  4 Want de ENE heeft in zijn geméente behágen, –– zal gebukten síeren mét bevríjding!   4. Car Yahvé se complaît en son peuple, de salut il pare les humbles,  

King James Bible . [4] For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.
Luther-Bibel . 4 Denn der HERR hat Wohlgefallen an seinem Volk, er hilft den Elenden herrlich.

Tekstuitleg van Ps 149,4 .

Ps 149,5 - Ps 149,5 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kauchèsontai osioi en doxè kai agalliasontai epi tôn koitôn autôn 5 exultabunt sancti in gloria laudabunt in cubilibus suis    5 Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers. [5] De vrome mensen zullen juichen om die glorie, feestvieren tot diep in de nacht, op hun lippen de roem van de heer, in hun hand het tweesnijdende zwaard  [5] Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te ruste gaan,  5 Vromen zullen in glória júichen, –– jubelen óp de plék waar zij lágen!  5. les siens jubilent de gloire, ils acclament depuis leur place 

King James Bible . [5] Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.
Luther-Bibel . 5 Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern.

Tekstuitleg van Ps 149,5 .

Ps 149,6 - Ps 149,6 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ai upsôseis tou theou en tô laruggi autôn kai romfaiai distomoi en tais chersin autôn  6 exaltationes Dei in gutture eorum et gladii ancipites in manibus eorum    6 De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;  [6] met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand.  6 ¶ Met verheffingen van Gód in hun kéel, –– een zwaard tweesníjdend ín hun hánd!  6. les éloges de Dieu ŕ pleine gorge, ŕ pleines mains l'épée ŕ deux tranchants;  

King James Bible . [6] Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand;
Luther-Bibel . 6 Ihr Mund soll Gott erheben; sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten,

Tekstuitleg van Ps 149,6 .

Ps 149,7 - Ps 149,7 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7tou poièsai ekdikèsin en tois ethnesin elegmous en tois laois  7 ad faciendam vindictam in gentibus increpationes in populis    7 Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken;  [7] om zich op de heidenen te wreken, aan de volken hun straf te voltrekken,   [7] De volken laten boeten, de naties bestraffen,   7 Onder de volkeren volvóerend een wráke, –– een áfstraffing ónder de náties.   7. pour exercer sur les peuples vengeance, sur les nations le châtiment, 

King James Bible . [7] To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;
Luther-Bibel . 7 dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern,

Tekstuitleg van Ps 149,7 .

Ps 149,8 - Ps 149,8 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8tou dèsai tous basileis autôn en pedais kai tous endoxous autôn en cheiropedais sidèrais  8 ut alligent reges eorum catenis et inclitos eorum conpedibus ferreis     8 Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;  [8] om hun koningen in ketenen te slaan, hun hoge heren in ijzeren boeien,   [8] hun koningen in boeien slaan, hun leiders met ketenen binden,   8 Hun koningen bíndend in bóeien, –– hun gloriéuzen in klúisters van íjzer!  8. pour lier de chaînes leurs rois, d'entraves de fer leurs notables, 

King James Bible . [8] To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;
Luther-Bibel . 8 ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln,

Tekstuitleg van Ps 149,8 .

Ps 149,9 - Ps 149,9 - Juichen om de glorie van de Heer -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 149 -- Ps 149,1 - Ps 149,2 - Ps 149,3 - Ps 149,4 - Ps 149,5 - Ps 149,6 - Ps 149,7 - Ps 149,8 - Ps 149,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9tou poièsai en autois krima eggrapton doxa autè estin pasi tois osiois autou chèapter   9 ut faciant in eis iudicium scriptum decor est omnium sanctorum eius alleluia   9 Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!   [9] om strikt het vonnis te voltrekken. Dat is een erezaak voor alle vromen. Halleluja.   [9] het geschreven recht aan hen voltrekken: dat is de glorie voor al zijn getrouwen. Halleluja!  9 Om bij hen te doen récht als geschréven,– –– hij geeft luister aan al zijn vríenden! alléluía!   9. pour leur appliquer la sentence écrite gloire en soit ŕ tous les siens! 

King James Bible . [9] To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD.
Luther-Bibel . 9 dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist. Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja!

Tekstuitleg van Ps 149,9 .

5. hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Taalgebruik in Tenach : hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Taalgebruik in Ps : hâdâr (eer, majesteit, glorie) . Tenach (9) . Ps (3) : (1) Ps 145,5 . (2) Ps 145,12 . (3) Ps 149,9 .