PSALM 150 - Ps 150 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 150
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 150,1 - Ps 150,2 - Ps 150,3 - Ps 150,4 - Ps 150,5 - Ps 150,6 -


Latijnse tekst volgens de Hebreeuwse tekst

1 alleluia laudate Deum in sancto eius laudate eum in fortitudine potentiae eius 2 laudate eum in fortitudinibus eius laudate eum iuxta multitudinem magnificentiae suae 3 laudate eum in clangore bucinae laudate eum in psalterio et cithara 4 laudate eum in tympano et choro laudate eum in cordis et organo 5 laudate eum in cymbalis sonantibus laudate eum in cymbalis tinnientibus 6 omne quod spirat laudet Dominum alleluia

Ps 150,1 - Ps 150,1 - Loof de Heer , iedereen die adem heeft -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 150 -- Ps 150,1 - Ps 150,2 - Ps 150,3 - Ps 150,4 - Ps 150,5 - Ps 150,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1allèlouia aineite ton theon en tois agiois autou aineite auton en stereômati dunameôs autou  1 alleluia laudate Deum in sancto eius laudate eum in fortitudine potentiae eius    1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! [1] Halleluja. Loof God in zijn heiligdom, loof Hem in zijn machtig uitspansel.   [1] Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf,  1 ¶ Alleluia, looft God in zijn héilig doméin, –– lóoft hem in zijn máchtig gewélf;  1. Alleluia! Louez Dieu en son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance,  

King James Bible . [1] Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.
Luther-Bibel . 1 Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht!

 הַלְלוּ-יָהּ: הַלְלוּ-אֵל בְּקָדְשׁוֹ;    הַלְלוּהוּ, בִּרְקִיעַ עֻזּוֹ

Tekstuitleg van Ps 150,1 .

Ps 150,2 - Ps 150,2 - Loof de Heer , iedereen die adem heeft -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 150 -- Ps 150,1 - Ps 150,2 - Ps 150,3 - Ps 150,4 - Ps 150,5 - Ps 150,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2aineite auton epi tais dunasteiais autou aineite auton kata to plèthos tès megalôsunès autou  2 laudate eum in fortitudinibus eius laudate eum iuxta multitudinem magnificentiae suae    2 Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!  [2] Loof Hem om zijn kracht, zijn daden; loof Hem om zijn mateloze grootheid.   [2] loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid.   2 looft hem om zijn móedige dáden, –– looft hem om het véle ván zijn gróotheid;  2. louez-le en ses œuvres de vaillance, louez-le en toute sa grandeur! 

King James Bible . [2] Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness.
Luther-Bibel . 2 Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!

Tekstuitleg van Ps 150,2 .

 הַלְלוּ-יָהּ:
הַלְלוּ-אֵל בְּקָדְשׁוֹ;    הַלְלוּהוּ, בִּרְקִיעַ עֻזּוֹ.ב  הַלְלוּהוּ בִגְבוּרֹתָיו;    הַלְלוּהוּ, כְּרֹב גֻּדְלוֹ.

4. kërobh (volgens / overeenkomstig een veelheid) < prefix voorzetsel kë + zelfst. naamw. . r-b . bijvoegl. naamw. rabh (veel, talrijk, groot) . zelfst. naamw. robh . Zie : Taalgebruik in Tenakh : rabh (veel, talrijk, groot) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , beth = 2 ; totaal : 22 (2X 11) OF 202 (2 X 101) . Structuur : 2 - 2 . Tenakh (7) : (1) Hos 10,1 . (2) Ps 51,3 . (3) Ps 69,17 . (4) Ps 106,45 . (5) Ps 150,2 . (6) Kl 3,32 . (7) Neh 13,22 .

Ps 150,3 - Ps 150,3 - Loof de Heer , iedereen die adem heeft -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 150 -- Ps 150,1 - Ps 150,2 - Ps 150,3 - Ps 150,4 - Ps 150,5 - Ps 150,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3aineite auton en èchô salpiggos aineite auton en psaltèriô kai kithara  3 laudate eum in clangore bucinae laudate eum in psalterio et cithara    3 Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!  [3] Loof Hem met een stoot op de ramshoorn, loof Hem met harp en lier,   [3] Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier,   3 looft hem met een stóot op een rámshoorn, –– lóoft hem met líer en hárp;  3. Louez-le par l'éclat du cor, louez-le par la harpe et la cithare,  

King James Bible . [3] Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp.
Luther-Bibel . 3 Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen!

ג  הַלְלוּהוּ, בְּתֵקַע שׁוֹפָר;    הַלְלוּהוּ, בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר

Tekstuitleg van Ps 150,3 .

Ps 150,4 - Ps 150,4 - Loof de Heer , iedereen die adem heeft -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 150 -- Ps 150,1 - Ps 150,2 - Ps 150,3 - Ps 150,4 - Ps 150,5 - Ps 150,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4aineite auton en tumpanô kai chorô aineite auton en chordais kai organô  4 laudate eum in tympano et choro laudate eum in cordis et organo    4 Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!   [4] loof Hem met beltrom en rondedans, loof Hem met citer en fluit,   [4] loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit.   4 looft hem met páukslag en réidans, –– lóoft hem met snáren en pánfluit;   4. louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes, 

King James Bible . [4] Praise him with the timbrel and dance: praise him with stringed instruments and organs.
Luther-Bibel . 4 Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!

Tekstuitleg van Ps 150,4 .

.ד  הַלְלוּהוּ, בְּתֹף וּמָחוֹל;    הַלְלוּהוּ, בְּמִנִּים וְעֻגָב.ה 

Ps 150,5 - Ps 150,5 - Loof de Heer , iedereen die adem heeft -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 150 -- Ps 150,1 - Ps 150,2 - Ps 150,3 - Ps 150,4 - Ps 150,5 - Ps 150,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5aineite auton en kumbalois euèchois aineite auton en kumbalois alalagmou 5 laudate eum in cymbalis sonantibus laudate eum in cymbalis tinnientibus    5 Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!  [5] loof Hem met strijkende cimbels, loof Hem met slaande cimbalen;  [5] Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen.   5 looft hem met klánkrijke címbels, –– looft hem met schállendé cimbálen;  5. louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes! 

King James Bible . [5] Praise him upon the loud cymbals: praise him upon the high sounding cymbals.
Luther-Bibel . 5 Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln!

Tekstuitleg van Ps 150,5 .

 הַלְלוּהוּ בְצִלְצְלֵי-שָׁמַע;    הַלְלוּהוּ, בְּצִלְצְלֵי תְרוּעָה

Ps 150,6 - Ps 150,6 - Loof de Heer , iedereen die adem heeft -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 150 -- Ps 150,1 - Ps 150,2 - Ps 150,3 - Ps 150,4 - Ps 150,5 - Ps 150,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6pasa pnoè ainesatô ton kurion allèlouia  6 omne quod spirat laudet Dominum alleluia     6 Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!   [6] ja, iedereen die adem heeft, loof de heer. Halleluja.   [6] Alles wat adem heeft, loof de HEER.  6 alle levensadem lóve de ÉNE: –– allélúiá!   6. Que tout ce qui respire loue Yahvé! 

King James Bible . [6] Let every thing that hath breath praise the LORD. Praise ye the LORD
Luther-Bibel . 6 Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!

 כֹּל הַנְּשָׁמָה, תְּהַלֵּל יָהּ:            הַלְלוּ-יָהּ.

Tekstuitleg van Ps 150,6 .


Psalms Chapter 150 תְּהִלִּים א  הַלְלוּ-יָהּ:
הַלְלוּ-אֵל בְּקָדְשׁוֹ;    הַלְלוּהוּ, בִּרְקִיעַ עֻזּוֹ.ב  הַלְלוּהוּ בִגְבוּרֹתָיו;    הַלְלוּהוּ, כְּרֹב גֻּדְלוֹ.ג  הַלְלוּהוּ, בְּתֵקַע שׁוֹפָר;    הַלְלוּהוּ, בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר.ד  הַלְלוּהוּ, בְּתֹף וּמָחוֹל;    הַלְלוּהוּ, בְּמִנִּים וְעֻגָב.ה  הַלְלוּהוּ בְצִלְצְלֵי-שָׁמַע;    הַלְלוּהוּ, בְּצִלְצְלֵי תְרוּעָה.ו  כֹּל הַנְּשָׁמָה, תְּהַלֵּל יָהּ:            הַלְלוּ-יָהּ.