PSALM 16 - taalgebruik - Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 16,1 - Ps 16,2 - Ps 16,3 - Ps 16,4 - Ps 16,5 - Ps 16,6 - Ps 16,7 - Ps 16,8 - Ps 16,9 - Ps 16,10 - Ps 16,11 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

- Psalmen : overzicht - Psalmen taalgebruik A - Psalmen taalgebruik B - Psalmen taalgebruik C - Psalmen taalgebruik D - Psalmen taalgebruik E - Psalmen taalgebruik F - Psalmen taalgebruik G - Psalmen taalgebruik H - Psalmen taalgebruik I - Psalmen taalgebruik J - Psalmen taalgebruik K - Psalmen taalgebruik L - Psalmen taalgebruik M - Psalmen taalgebruik N - Psalmen taalgebruik O - Psalmen taalgebruik P - Psalmen taalgebruik Q - Psalmen taalgebruik R - Psalmen taalgebruik S - Psalmen taalgebruik T - Psalmen taalgebruik U - Psalmen taalgebruik Z -


Ps 16,1 - Ps 16,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1stèlografia tô dauid fulakson me kurie oti epi soi èlpisa        [1] Vanwege een gelofte, op naam van David. [1] Bescherm mij, o God, ik neem mijn toevlucht tot U.   [1] Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 16,2 - Ps 16,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 eipa tô kuriô kurios mou ei su oti tôn agathôn mou ou chreian echeis        [2] Van de heer zeg ik nu: ‘U bent mijn Heer, U bent mijn geluk, U gaat boven alles.’   [2] Ik zeg* tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 16,3 - Ps 16,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 tois agiois tois en tè gè autou ethaumastôsen panta ta thelèmata autou en autois        [3] Van* de goden van het land zeg ik nu, die machtigen op wie ik eens zo gesteld was:   [3] Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik: [     

Ps 16,4 - Ps 16,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 ἐπληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα ἐτάχυναν· οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων, οὐδ᾿ οὐ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ χειλέων μου.       [4] ‘Zij vragen om veel verdriet degenen die zich naar vreemde goden haasten. Geen druppel bloed pleng ik nog voor hen; nooit komt hun naam nog over mijn lippen.’   4] ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. [     

King James Bible .
Luther-Bibel .

יִרְבּוּ עַצְּבוֹתָם,    אַחֵר מָהָרוּ: בַּל-אַסִּיךְ נִסְכֵּיהֶם מִדָּם;    וּבַל-אֶשָּׂא אֶת-שְׁמוֹתָם, עַל-שְׂפָתָי.

Tekstuitleg van

10. אֶשָּׂא (= ´èshshâ´: ik zal dragen; wkw act qal imperf 1ste pers enk van het wkw נָשָׂא = nâshâ´: dragen, opnemen, verheffen). Taalgebruik in Tenach: nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen). Getalswaarde: nun = 14 of 50, shin = 21 of 300, aleph = 1; totaal: 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13). Structuur: 5 - 3 - 1. נָשָׂא (= nâshâ´: dragen, opnemen, verheffen) wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan, zijn stem verheffen, zijn voeten opheffen (= voortgaan), zijn handen omhoogheffen. Ik til mezelf op naar U. Ik richt me tot U. Ik concentreer me op U. Tenakh (24). Ps (7): (1) Ps 16,4. (2) Ps 25,1 (אֵלֶיךָ יְהוָה, נַפְשִׁי אֶשָּׂא = ´elè(j)khâ. JHWH naphësjî ´èshshâ´: tot U JHWH verhef ik mijn ziel). (3) Ps 63,5. (4) Ps 86,4 (אֵלֶיךָ אֲדֹנָי, נַפְשִׁי אֶשָּׂא = ´elè(j)khâ ´ädonâj naphësjî ´èshshâ´: tot U mijn Heer verhef ik mijn ziel). (5) Ps 116,13. (6) Ps 121,1 (Ik licht mijn ogen op). (7) Ps 139,9.

Ps 16,5 - Ps 16,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 kurios è meris tès klèronomias mou kai tou potèriou mou su ei o apokathistôn tèn klèronomian mou emoi       [5] Nee, de heer is mijn erfdeel, mijn levensbeker*, mijn lotsbestemming ligt in uw handen;   5] HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 16,6 - Ps 16,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 choinia epepesan moi en tois kratistois kai gar è klèronomia mou kratistè moi estin        [6] voor mij is het meetlint gelukkig gevallen, ja, ik ben opgetogen over dit bezit.  [6] Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 16,7 - Ps 16,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 eulogèsô ton kurion ton sunetisanta me eti de kai eôs nuktos epaideusan me oi nefroi mou        [7] Ik prijs de heer die mijn leidsman is; zelfs ’s nachts spoort mijn hart mij daartoe aan. [7] Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 16,8 - Ps 16,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 proôrômèn ton kurion enôpion mou dia pantos oti ek deksiôn mou estin ina mè saleuthô        [8] Ik houd de heer voor ogen, de heer altijd, Hij staat mij terzijde en ik wankel niet.   [8] Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. mîmînî (aan mijn rechterzijde) < mîn + jâmîn + î = van rechterzijde van mij van het zelfst. naamw. jâmîn (rechterzijde, rechts) .Taalgebruik in Tenach : jâmîn (rechterzijde, rechts) . Gr. dexios (rechter- , rechts) . Taalgebruik in de Septuaginta : dexios (rechts) . Taalgebruik in het N.T. : dexios (rechts) . .L. dexter . Fr. droit . Ned. rechts . E. right . D. rechter . Getalwaarde : jod = 10 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 . 70 of 160 . Dezelfde getalwaarde als lîmînekhâ (aan jouw rechterzijde) van Ps 45,10 . In Tenach slechts in Ps 16,8 . LXX : ek dexiôn mou . Bijbel (67) . LXX (44) . N.T. (23) . Ps (7) : (1) Ps 16,8 . (2) Ps 45,10 . (3) Ps 91,7 . (4) Ps 109,6 . (5) Ps 109,31 . (6) Ps 110,1 . (7) Ps 110,5 . Telkens in de uitdrukking ek dexiôn .

Ps 16,9 - Ps 16,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 dia touto èufranthè è kardia mou kai ègalliasato è glôssa mou eti de kai è sarks mou kataskènôsei ep' elpidi        [9] Mijn hart is dan ook verheugd, mijn innerlijk jubelt, mijn lichaam kent geen zorgen,   [9] Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 16,9 .

2. - 3. jisjëkhon lâbhètach (hij zal veilig / vertrouwvol wonen) . Tenach (3) : (1) Dt 33,12 . (2) Ps 16,9 . (3) Jr 23,6 .

Ps 16,10 - Ps 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.       [10] want U geeft mijn leven niet aan het dodenrijk prijs, U laat uw vrome het graf niet zien.   [10] U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

י  כִּי, לֹא-תַעֲזֹב נַפְשִׁי לִשְׁאוֹל;    לֹא-תִתֵּן חֲסִידְךָ, לִרְאוֹת שָׁחַת.

Tekstuitleg van

10. שָׁחַת (= sjachat: graf, groeve, put, verblijfplaats van de doden). Tenakh (18).

Ps 16,11 - Ps 16,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 egnôrisas moi odous zôès plèrôseis me eufrosunès meta tou prosôpou sou terpnotètes en tè deksia sou eis telos        [11] U maakt mij vertrouwd met de weg naar het leven, met overvloedige vreugde bij U, met groot geluk aan uw rechterzijde*, voorgoed.   [11] U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


SEPTUAGINTA

 Στηλογραφία τῷ Δαυΐδ. - ΦΥΛΑΞΟΝ με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 2 εἶπα τῷ Κυρίῳ· Κύριός μου εἶ σύ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις. 3 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. 4 ἐπληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα ἐτάχυναν· οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων, οὐδ᾿ οὐ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ χειλέων μου. 5 Κύριος μερὶς τῆς κληρονομίας μου καὶ τοῦ ποτηρίου μου· σὺ εἶ ὁ ἀποκαθιστῶν τὴν κληρονομίαν μου ἐμοί. 6 σχοινία ἐπέπεσέ μοι ἐν τοῖς κρατίστοις· καὶ γὰρ ἡ κληρονομία μου κρατίστη μοί ἐστιν. 7 εὐλογήσω τὸν Κύριον τὸν συνετίσαντά με· ἔτι δὲ καὶ ἕως νυκτὸς ἐπαίδευσάν με οἱ νεφροί μου. 8 προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 9 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι, 10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 11 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς· πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου, τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σου εἰς τέλος.


HEBREEUWSE TEKST (MT)

Psalms Chapter 16 תְּהִלִּים

א  מִכְתָּם לְדָוִד:    שָׁמְרֵנִי אֵל, כִּי-חָסִיתִי בָךְ. 1 Michtam of David. Keep me, O God; for I have taken refuge in Thee.
ב  אָמַרְתְּ לַיהוָה, אֲדֹנָי אָתָּה;    טוֹבָתִי, בַּל-עָלֶיךָ. 2 I have said unto the LORD: 'Thou art my Lord; I have no good but in Thee';
ג  לִקְדוֹשִׁים, אֲשֶׁר-בָּאָרֶץ הֵמָּה;    וְאַדִּירֵי, כָּל-חֶפְצִי-בָם. 3 As for the holy that are in the earth, they are the excellent in whom is all my delight.
ד  יִרְבּוּ עַצְּבוֹתָם,    אַחֵר מָהָרוּ:
בַּל-אַסִּיךְ נִסְכֵּיהֶם מִדָּם;    וּבַל-אֶשָּׂא אֶת-שְׁמוֹתָם, עַל-שְׂפָתָי.
4 Let the idols of them be multiplied that make suit unto another; {N}
their drink-offerings of blood will I not offer, nor take their names upon my lips.
ה  יְהוָה, מְנָת-חֶלְקִי וְכוֹסִי--    אַתָּה, תּוֹמִיךְ גּוֹרָלִי. 5 O LORD, the portion of mine inheritance and of my cup, Thou maintainest my lot.
ו  חֲבָלִים נָפְלוּ-לִי, בַּנְּעִמִים;    אַף-נַחֲלָת, שָׁפְרָה עָלָי. 6 The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
ז  אֲבָרֵךְ--אֶת-יְהוָה, אֲשֶׁר יְעָצָנִי;    אַף-לֵילוֹת, יִסְּרוּנִי כִלְיוֹתָי. 7 I will bless the LORD, who hath given me counsel; yea, in the night seasons my reins instruct me.
ח  שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד:    כִּי מִימִינִי, בַּל-אֶמּוֹט. 8 I have set the LORD always before me; surely He is at my right hand, I shall not be moved.
ט  לָכֵן, שָׂמַח לִבִּי--וַיָּגֶל כְּבוֹדִי;    אַף-בְּשָׂרִי, יִשְׁכֹּן לָבֶטַח. 9 Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth; my flesh also dwelleth in safety;
י  כִּי, לֹא-תַעֲזֹב נַפְשִׁי לִשְׁאוֹל;    לֹא-תִתֵּן חֲסִידְךָ, לִרְאוֹת שָׁחַת. 10 For Thou wilt not abandon my soul to the nether-world; neither wilt Thou suffer Thy godly one to see the pit.
יא  תּוֹדִיעֵנִי,    אֹרַח חַיִּים:
שֹׂבַע שְׂמָחוֹת, אֶת-פָּנֶיךָ;    נְעִמוֹת בִּימִינְךָ נֶצַח.
11 Thou makest me to know the path of life; {N}
in Thy presence is fulness of joy, in Thy right hand bliss for evermore. {P}