PSALM 18 - verwijzingen -
BIJBEL: Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 18,1 - Ps 18,2 - Ps 18,3 - Ps 18,4 - Ps 18,5 - Ps 18,6 - Ps 18,7 - Ps 18,8 - Ps 18,9 - Ps 18,10 - Ps 18,11 - Ps 18,12 - Ps 18,13 - Ps 18,14 - Ps 18,15 - Ps 18,16 - Ps 18,17 - Ps 18,18 - Ps 18,19 - Ps 18,20 - Ps 18,21 - Ps 18,22 - Ps 18,23 - Ps 18,24 - Ps 18,25 - Ps 18,26 - Ps 18,27 - Ps 18,28 - Ps 18,29 - Ps 18,30 - Ps 18,31 - Ps 18,32 - Ps 18,33 - Ps 18,34 - Ps 18,35 - Ps 18,36 - Ps 18,37 - Ps 18,38 - Ps 18,39 - Ps 18,40 - Ps 18,41 - Ps 18,42 - Ps 18,43 - Ps 18,44 - Ps 18,45 - Ps 18,46 - Ps 18,47 - Ps 18,48 - Ps 18,49 - Ps 18,50 - Ps 18,51 -


Ga naar Ps 18,5 voor de prachtige gezangen van Cristobal de morales.

Ps 18,1 - Ps 18,1 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  1 victori servo Domini David quae locutus est Domino verba cantici huius in die qua liberavit eum Dominus de manu omnium inimicorum suorum et de manu Saul et ait      [1] Voor* de leider van de muzikanten, op naam van David, de dienaar van de heer. Hij sprak de woorden van dit lied toen de heer hem gered had uit de greep van al zijn vijanden en vooral uit die van Saul.  [1] Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de HEER. Hij sprak de woorden van dit lied tot de HEER toen de HEER hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul.      

Ps 18,2 - Ps 18,2 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  2 diligam te Domine fortitudo mea      [2] Hij sprak als volgt: Ik heb U lief, heer, mijn kracht,   [2] Hij zei: Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,     

Ps 18,3 - Ps 18,3 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  3 Domine petra mea et robur meum et salvator meus Deus meus fortis meus sperabo in eo scutum meum et cornu salutis meae susceptor meus      [3] heer, mijn rots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, steenrots waarop ik vlucht, hoorn* van mijn heil, mijn schild en burcht.   [3] HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.      

Ps 18,4 - Ps 18,4 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  4 laudatum invocabo Dominum et ab inimicis meis salvus ero      [4] Lof* zij de heer: één roep om Hem en ik was van mijn vijand bevrijd.   [4] Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER,’ want ik ben van mijn vijanden verlost.     

Ps 18,5 - Ps 18,5 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  5 circumdederunt me funes mortis et torrentes diabuli terruerunt me  äphâphûnî chebhëlê mâwèth     5] De lasso* van de dood viel over mij, verwoestende stromen overspoelden mij,  [5] Mij omsloten de banden van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst aan,  [5] Mij omsloten de banden van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst aan,   

Cristobal de Morales (c. 1500-1553) schreef muziek voor de antifoon en het invitatorium (Psalm 94) van de metten van de dienst voor de overledenen. Bij gelegenheid van het overlijden van Filips II (1598) werden deze gezangen gezongen. Vierhonderd jaar later verscheen deze muziek (1998, 457 597-2). De tekst is ontleend aan de latijnse vertaling volgens de LXX : Ps 17 (18), 5a : circumdederunt me gemitus (vervangt dolores = smarten) mortis (Doodsgerochel omgaf mij) ; Ps 17 (18), 6a : dolores inferni circumdederunt me (de smarten van de onderwereld omgaven mij). De twee verzen hebben een chiastische structuur (abb'a'). Prachtig klinkt deze ingetogen muziek. Uitvoering door het Maastrichtse Vocaal Ensemble Lingua e Musica onder voorbehoud in november 2006 : http://members.home.nl/lingua.e.musica/welkom.htm . Philipp II von Spanien starb beim ersten Morgenstrahl am Sonntag den 13. September 1598. Am folgenden Tag versammelten sich der königliche Hof, die klösterliche Gemeinde und der Erzbischof von Toledo mit seinem Gefolge und schritten in einer Prozession zur Basilika. Sie feierten das Offizium und die Totenmesse. Am Dienstag den 15. September wurde König Philipp begraben. Zie website http://www.signumrecords.com/catalogue/sigcd005/kommentar.htm . Music for Philip of Spain Jean Richafort: Missa Pro defunctis Chapelle du Roi directed by Alistair Dixon . Release date: 2nd November 1998 Order code: SIGCD005 Barcode: 635212000526

- 2 X 3 = 6 woorden ; 13 + 17 = 30 letters ; abb'a' structuur .
- Ps 18,5a = Ps 116,3a

- funis (touw, kabel) .
--- funes . Meervoud. In 12 verzen in de bijbel.
- ´âphaph (omringen). Verwijzing : ´âphaph (omringen) , zie Ps 18,5 . Getalwaarde : 1 + 17 + 17 = 35 .
--- äphâphûnî (zij omringden mij) . In 3 verzen in de bijbel : (1) Jon 2,6 . (2) Ps 18,5 . (3) Ps 116,3 .
- bâ`ath (schrikken, vrezen) . Verwijzing : bâ`ath (schrikken, vrezen) , zie Ps 18,5 .
--- jëbha`äthûnî (zij deden mij schrikken) . Hapax in de bijbel .

Ps 18,6 - Ps 18,6 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  6 funes inferi circumdederunt me praevenerunt me laquei mortis  chèbhëlê sjë´ôl sëbhâbhûnî     [6] de lasso van de onderwereld lag om mij heen, de valstrik van de dood lag vóór mij.   [6] de banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.  [6] de banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.   

- Ps 18,6a is bijna synoniem van Ps 18,5a . Structuurvergelijking Ps 18,5a - Ps 18,6a : ab - ba . chèbhëlê (de strikken van) is het eerste woord van Ps 18,6a . mâwèth (- van - de dood) is het laatste woord van Ps 18,6b ; ze horen bij elkaar in Ps 18,5a .

- sâbhabh (draaien, omsingelen) . Verwijzing : sâbhabh (draaien, omsingelen) , zie Ps 18,6 . Getalwaarde : 15 + 2 + 2 = 19 .
--- sebhâbhûnî (zij omsingelden mij) . In 7 verzen in de bijbel : (1) Ps 17,11 . (2) Ps 18,6 . (3) Ps 22,13 . (4) Ps 22,17 . (5) Ps 109,3 . (6) Ps 118,3 . (7) Ps 118,11 . In al deze teksten vertaalt de Vulgaat door circumdederunt (circum-dare = om-geven).
---

Ps 18,7 - Ps 18,7 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  7 in tribulatione mea invocabo Dominum et ad Deum meum clamabo exaudiet de templo suo vocem meam et clamor meus ante faciem eius veniet in aures eius      [7] Ik riep in mijn angst om de heer, schreeuwde tot God om hulp. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn kreet drong door tot zijn oren.   [7] In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.     

Ps 18,8 - Ps 18,8 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  8 commota est et contremuit terra et fundamenta montium concussa sunt et conquassata quoniam iratus est      [8] De aarde schudde en beefde, daverend schokten de grondvesten van de bergen, want de heer ontvlamde in woede.   [8] Toen schudde en schokte de aarde, de bergen trilden op hun grondvesten, beefden omdat hij vlamde van woede,     

Ps 18,9 - Ps 18,9 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  9 ascendit fumus de furore eius et ignis ex ore eius devorans carbones incensi sunt ab eo      [9] Uit zijn neus sloeg rook, verslindend vuur uit zijn mond, gloeiende as stootte Hij uit.   [9] rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond, hij spuwde hete as.     

Ps 18,10 - Ps 18,10 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  10 inclinavit caelos et descendit et caligo sub pedibus eius      [10] Hij liet de hemel neer en daalde af,* onder zijn voeten een donkere wolk. [10] Hij schoof de hemel open en daalde af, duisternis onder zijn voeten,      

Ps 18,11 - Ps 18,11 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  11 et ascendit super cherub et volavit super pinnas venti      [11] Hij steeg op zijn kerub en vloog, gedragen op de vleugels van de wind.   [11] hij besteeg de cherub en vloog, zwevend op de vleugels van de wind.      

Ps 18,12 - Ps 18,12 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  12 posuit tenebras latibulum suum in circuitu eius tabernaculum eius tenebrosas aquas in nubibus aetheris      [12] Hij was gehuld in duisternis, in donkere regen en sliertende wolken.   [12] Hij maakte van het donker zijn schuilplaats, trok een tent om zich heen van duister water, dichte wolken.      

Ps 18,13 - Ps 18,13 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  13 prae fulgore in conspectu eius nubes transierunt grando et carbones ignis      [13] Vóór zijn vuurgloed uit joegen wolken van hagel en gloeiende as.   [13] Een vuurgloed ging voor hem uit, wolken joegen voort, hagel en gloeiende as.     

Ps 18,14 - Ps 18,14 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  14 et intonuit de caelo Dominus et Altissimus dedit vocem suam grandinem et carbones ignis      [14] De donder van de heer sprak uit de hemel, de hoogste liet zijn stem horen, liet hagel regenen en gloeiende as.   [14] De donder van de HEER klonk aan de hemel, de Allerhoogste verhief zijn stem: hagel en gloeiende as.     

Ps 18,15 - Ps 18,15 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  15 et emisit sagittas suas et dissipavit eos fulgora multiplicavit et conturbavit illos      [15] Schichten slingerde Hij in het rond, zijn bliksems schoten naar alle kanten.  [15] Hij schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, wierp zijn bliksemschichten en verdreef hen.     

Ps 18,16 - Ps 18,16 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  16 et apparuerunt effusiones aquarum et revelata sunt fundamenta orbis ab increpatione tua Domine ab inspiratione spiritus furoris tui      [16] De bodem van de zee werd zichtbaar, de grondvesten* van de aarde kwamen bloot op het dreigen van uw stem, heer, op het ademen en snuiven van uw neus.  [16] De beddingen van het water werden zichtbaar, de grondvesten van de wereld kwamen bloot door uw dreigende blik, HEER, door de briesende adem uit uw neus.     

Ps 18,17 - Ps 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  17 misit de alto et accepit me extraxit me de aquis multis       [17] Uit den hoge stak de heer mij zijn hand toe, Hij greep mij vast, Hij trok mij op uit het machtige water.  [17] Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren,     

Ps 18,18 - Ps 18,18 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  18 liberavit me de inimicis meis potentissimis et de his qui oderant me quoniam robustiores me erant      [18] Hij verloste mij van mijn angstaanjagende vijand, van die tegenstanders, die sterker waren dan ik.   [18] ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik.      

Ps 18,19 - Ps 18,19 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  19 praevenerunt me in die adflictionis meae et factus est Dominus firmamentum meum       [19] Op die ongeluksdag kwamen zij op mij af, maar de heer was mijn steun.   [19] Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar de HEER was mij tot steun.      

Ps 18,20 - Ps 18,20 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  20 et eduxit me in latitudinem liberavit me quia placuit ei      [20] Hij bracht mij naar een vrij gebied; Hij verloste mij, Hij heeft mij lief.  20] Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.      

Ps 18,21 - Ps 18,21 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  21 retribuit mihi Dominus secundum iustitiam meam et secundum munditiam manuum mearum reddidit mihi      [21] De heer heeft mij recht gedaan, en gaf mij wat mijn onschuld verdiende.   [21] De HEER heeft mijn onschuld vergolden, mij beloond voor mijn reine handen:     

Ps 18,22 - Ps 18,22 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  22 quia vias Domini et non egi impie a Deo meo       [22] Ja, ik bleef op de weg van de heer, ik week er nooit van af.  [22] ik volgde de wegen die de HEER had gewezen en werd mijn God niet ontrouw,      

 

 

Ps 18,23 - Ps 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  23 omnia enim iudicia eius in conspectu meo et praecepta eius non amovi a me      [23] Ik houd al zijn geboden voor ogen, geen enkel voorschrift sla ik in de wind.  [23] zijn voorschriften hield ik voor ogen, zijn wetten wees ik nooit af.      

Ps 18,24 - Ps 18,24 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  24 et fui inmaculatus cum eo et me ab iniquitate mea       [24] In alle oprechtheid ben ik van Hem en ik pas op voor alle kwaad.  [24] Ik was hem volkomen toegewijd en hoedde mij steeds voor het kwaad,      

Ps 18,25 - Ps 18,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  25 et restituit Dominus mihi secundum iustitiam meam et secundum munditiam manuum mearum in conspectu oculorum eius       [25] De heer heeft mij recht gedaan zoals de onschuld van mijn handen in zijn ogen verdiende.  [25] daarom heeft de HEER mijn onschuld beloond, hij zag mijn reine handen.     

 

 

Ps 18,26 - Ps 18,26 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  26 cum sancto sanctus eris cum viro innocente innocenter ages      [26] U bent trouw voor de getrouwen, U bent oprecht voor de oprechten,  [26] U bent trouw voor de trouwe, volmaakt voor de volmaakte,      

Ps 18,27 - Ps 18,27 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  27 cum electo electus eris et cum perverso pervertes      [27] U bent zuiver voor de zuiveren van hart; maar de sluwen bent U te slim af.   [27] zuiver voor de zuivere, maar voor de sluwe ongrijpbaar.      

Ps 18,28 - Ps 18,28 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  28 quia tu populum pauperem salvabis et oculos excelsos humiliabis      [28] Ja, het arme volk brengt U redding, maar de trotse oogopslag slaat U neer.  [28] U bent de redder van het vertrapte volk, wie zich hoog wanen, brengt u ten val.      

Ps 18,29 - Ps 18,29 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  29 quia tu inluminabis lucernam meam Domine Deus meus inlustrabis tenebras meas      [29] heer, U bent mijn lamp en mijn luchter, mijn God die mijn duisternis verlicht.  [29] U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis,     

Ps 18,30 - Ps 18,30 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  30 in te enim curram accinctus et in Deo meo transiliam murum      [30] Met U trek ik op tegen elke bende, met mijn God spring ik over elke schans.   [30] met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur.     

Ps 18,31 - Ps 18,31 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  31 Deus inmaculata via eius eloquium Domini igne examinatum scutum est omnium sperantium in se      [31] Die God – oprechtheid is zijn weg, het woord van de heer is puur goud: Hij is een schild voor wie zijn heil bij Hem zoekt.   [31] Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.      

Ps 18,32 - Ps 18,32 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  32 quis est deus praeter Dominum et quis fortis praeter Deum nostrum      [32] Wie is er God naast de heer? Wie is er steenrots behalve onze God?  [32] Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?      

Ps 18,33 - Ps 18,33 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  33 Deus qui accingit me fortitudine et posuit inmaculatam viam meam      [33] Die God schenkt mij een gordel van kracht, Hij maakt mijn weg tot een oprechte weg.  [33] De God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een volmaakte weg,      

Ps 18,34 - Ps 18,34 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  34 coaequans pedes meos cervis et super excelsa statuens me      [34] Mijn voeten maakt Hij tot hindenhoeven, ik sta daar hoog op die bergkam.  [34] hij geeft mij voeten snel als hinden, doet mij op toppen van bergen staan,     

Ps 18,35 - Ps 18,35 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  35 docens manus meas ad proelium et conponens quasi arcum aereum brachia mea       [35] Mijn handen leert Hij de kunst van het vechten, en mijn arm leert de bronzen boog te spannen.  [35] oefent mijn handen voor de strijd – mijn armen spannen de bronzen boog     

Ps 18,36 - Ps 18,36 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  36 dedisti mihi clipeum salutis tuae et dextera tua confortavit me et mansuetudo tua multiplicavit me      [36] Uw schild was mijn redding, uw rechterhand mijn steun, uw liefdevolle zorg mijn kracht.   . [36] U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk,     

Ps 18,37 - Ps 18,37 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  37 dilatabis gressus meos subtus me et non deficient tali mei      [37] U gaf mijn voeten de ruimte, mijn enkels aarzelden niet.  [37] u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.     

Ps 18,128 - Ps 18,128 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  38 persequar inimicos meos et adprehendam et non revertar donec consumam eos caedam eos et non poterunt surgere cadent sub pedibus meis       [38] Zo kon ik mijn vijanden inhalen en hoefde ik niet terug voordat ik hen had neergeslagen;  [ [38] Ik achtervolgde mijn vijanden, haalde hen in en keerde niet terug voor ik hen had vernietigd,     

Ps 18,39 - Ps 18,39 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
        [39] ik sloeg hen neer en ze konden niet opstaan, voor mijn voeten vielen ze neer.  [39] ik verpletterde hen, ze stonden niet meer op, dood lagen ze onder mijn voeten.      

Ps 18,40 - Ps 18,40

 

Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  40 accinxisti me fortitudine ad proelium incurvabis resistentes mihi sub me      [40] U gaf mij een gordel van kracht om te vechten, U dwong mijn aanvallers op de knieën;  [40] U hebt mij omgord met kracht voor de strijd, mijn tegenstanders voor mij doen buigen,      

Ps 18,41 - Ps 18,41 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  41 inimicorum meorum dedisti mihi dorsum et odientes me disperdidisti       [41] U liet mij de rug van mijn vijanden zien, al mijn haters roeide ik uit.   [41] u liet mij de rug van mijn vijanden zien, mijn haters, ik roeide ze uit.      

Ps 18,42 - Ps 18,42 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  42 clamabunt et non erit qui salvet ad Dominum et non exaudiet eos      [42] Zij riepen om hulp, maar er was geen helper, zij riepen om de heer, maar Hij gaf geen antwoord.  [42] Ze riepen om hulp, maar er was geen redder, ze riepen de HEER, maar hij antwoordde niet.     

Ps 18,43 - Ps 18,43 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  43 delebo eos ut pulverem ante faciem venti ut lutum platearum proiciam eos      [43] Ik verpulverde hen als stof in de wind, ik vertrapte hen als modder op straat.   [43] Ik verpulverde hen tot stof in de wind, veegde hen weg als vuil van de straat.     

Ps 18,44 - Ps 18,44 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  44 salvabis me a contradictionibus populi pones me in caput gentium      [44] Zij daagden mij uit, U was mijn redding, U hebt mij tot hoofd van de volken gemaakt: degenen die ik niet kende zijn mijn dienaren geworden.   [44] U bevrijdde mij van een opstandig volk, stelde mij aan tot hoofd van de naties. Een volk dat ik niet kende, onderwierp zich,     

Ps 18,45 - Ps 18,45 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  45 populus quem ignoravi serviet mihi auditione auris oboediet mihi      [45] Zo gauw zij mij hoorden, gehoorzaamden zij; vreemdelingen bedelen om mijn gunst.  [45] gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde. Vreemdelingen toonden zich onderdanig,      

Ps 18,46 - Ps 18,46 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  46 filii alieni mentientur mihi filii alieni defluent et contrahentur in angustiis suis      [46] Hun weerstand voor mij brak: bevend kwamen ze uit hun burchten.  [46] vreemde volken verloren hun kracht, bevend kwamen zij uit hun burchten.     

Ps 18,47 - Ps 18,47 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  47 vivit Dominus et benedictus Deus meus et exaltabitur Deus salutis meae      [47] Leve de heer, gezegend is mijn steenrots, eer aan God die mij redt,  [47] De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.     

Ps 18,48 - Ps 18,48 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  48 Deus qui das vindictas mihi et congregas populos sub me qui servas me ab inimicis meis      [48] de God die mij de wraak in handen geeft, die de volken aan mij onderwerpt,  [48] De God die mij wraak liet nemen, dwong volken op de knieën,     

Ps 18,49 - Ps 18,49 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  49 et a resistentibus mihi elevas me a viro iniquo libera me       [49] die mij van mijn vijanden redt, die mij over aanvallers laat triomferen en mij van mijn onderdrukkers bevrijdt.  [49] bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld.      

Ps 18,50 - Ps 18,50 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  50 propterea confitebor tibi in gentibus Domine et nomini tuo cantabo      [50] Daarom prijs ik U, heer, bij alle volken en zing ik psalmen, om uw naam te eren.   [50] Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, HEER, een loflied zingen tot eer van uw naam.     

Ps 18,51 - Ps 18,51 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  51 magnificanti salutes regis sui et facienti misericordiam christo suo David et semini eius usque in aeternum       [51] Grote triomfen schenkt Hij zijn koning, Hij bewijst liefde aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.   [51] Hij schenkt zijn koning grote overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.      

8. וּלְזַרְעוֹ = ûlëzarë`ô (en aan zijn zaad / nageslacht) < prefix verbindingswoord wë + prefix voorzetsel lë + zelfst. naamw. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. . van het zelfst. naamw. זֶרַע = zèra` (zaad, nageslacht, nakomeling) . Taalgebruik in Tenakh : zèra` (zaad, nageslacht, nakomeling) . Getalwaarde : zajin = 7 , resj = 20 of 200 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 43 (26 + 17) OF 277 (priemgetal) . Structuur : 7 - 2 - 7 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (6) : (1) Ex 28,43 . (2) Ex 30,21 . (3) Nu 24,13 (ûlëzara`ô) . (4) 2 S 22,51 . (5) 1 K 2,33 . (6) Ps 18,51 .
- Grieks . και τῳ σπερματι αυτου = kai tô(i) spermati autou (en aan zijn zaad ./ nageslacht) . NT (3) : (1) Lc 1,55 . (2) Hnd 7,5 . (3) Gal 3,16 .


 


WILLIBRORDVERTALING

U bent mijn lamp en mijn luchter [1] Voor* de leider van de muzikanten, op naam van David, de dienaar van de heer. Hij sprak de woorden van dit lied toen de heer hem gered had uit de greep van al zijn vijanden en vooral uit die van Saul. [2] Hij sprak als volgt: Ik heb U lief, heer, mijn kracht, [3] heer, mijn rots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, steenrots waarop ik vlucht, hoorn* van mijn heil, mijn schild en burcht. [4] Lof* zij de heer: n roep om Hem en ik was van mijn vijand bevrijd. [5] De lasso* van de dood viel over mij, verwoestende stromen overspoelden mij, [6] de lasso van de onderwereld lag om mij heen, de valstrik van de dood lag vr mij. [7] Ik riep in mijn angst om de heer, schreeuwde tot God om hulp. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn kreet drong door tot zijn oren. [8] De aarde schudde en beefde, daverend schokten de grondvesten van de bergen, want de heer ontvlamde in woede. [9] Uit zijn neus sloeg rook, verslindend vuur uit zijn mond, gloeiende as stootte Hij uit. [10] Hij liet de hemel neer en daalde af,* onder zijn voeten een donkere wolk. [11] Hij steeg op zijn kerub en vloog, gedragen op de vleugels van de wind. [12] Hij was gehuld in duisternis, in donkere regen en sliertende wolken. [13] Vr zijn vuurgloed uit joegen wolken van hagel en gloeiende as. [14] De donder van de heer sprak uit de hemel, de hoogste liet zijn stem horen, liet hagel regenen en gloeiende as. [15] Schichten slingerde Hij in het rond, zijn bliksems schoten naar alle kanten. [16] De bodem van de zee werd zichtbaar, de grondvesten* van de aarde kwamen bloot op het dreigen van uw stem, heer, op het ademen en snuiven van uw neus. [17] Uit den hoge stak de heer mij zijn hand toe, Hij greep mij vast, Hij trok mij op uit het machtige water. [18] Hij verloste mij van mijn angstaanjagende vijand, van die tegenstanders, die sterker waren dan ik. [19] Op die ongeluksdag kwamen zij op mij af, maar de heer was mijn steun. [20] Hij bracht mij naar een vrij gebied; Hij verloste mij, Hij heeft mij lief. [21] De heer heeft mij recht gedaan, en gaf mij wat mijn onschuld verdiende. [22] Ja, ik bleef op de weg van de heer, ik week er nooit van af. [23] Ik houd al zijn geboden voor ogen, geen enkel voorschrift sla ik in de wind. [24] In alle oprechtheid ben ik van Hem en ik pas op voor alle kwaad. [25] De heer heeft mij recht gedaan zoals de onschuld van mijn handen in zijn ogen verdiende. [26] U bent trouw voor de getrouwen, U bent oprecht voor de oprechten, [27] U bent zuiver voor de zuiveren van hart; maar de sluwen bent U te slim af. [28] Ja, het arme volk brengt U redding, maar de trotse oogopslag slaat U neer. [29] heer, U bent mijn lamp en mijn luchter, mijn God die mijn duisternis verlicht. [30] Met U trek ik op tegen elke bende, met mijn God spring ik over elke schans. [31] Die God oprechtheid is zijn weg, het woord van de heer is puur goud: Hij is een schild voor wie zijn heil bij Hem zoekt. [32] Wie is er God naast de heer? Wie is er steenrots behalve onze God? [33] Die God schenkt mij een gordel van kracht, Hij maakt mijn weg tot een oprechte weg. [34] Mijn voeten maakt Hij tot hindenhoeven, ik sta daar hoog op die bergkam. [35] Mijn handen leert Hij de kunst van het vechten, en mijn arm leert de bronzen boog te spannen. [36] Uw schild was mijn redding, uw rechterhand mijn steun, uw liefdevolle zorg mijn kracht. [37] U gaf mijn voeten de ruimte, mijn enkels aarzelden niet. [38] Zo kon ik mijn vijanden inhalen en hoefde ik niet terug voordat ik hen had neergeslagen; [39] ik sloeg hen neer en ze konden niet opstaan, voor mijn voeten vielen ze neer. [40] U gaf mij een gordel van kracht om te vechten, U dwong mijn aanvallers op de knien; [41] U liet mij de rug van mijn vijanden zien, al mijn haters roeide ik uit. [42] Zij riepen om hulp, maar er was geen helper, zij riepen om de heer, maar Hij gaf geen antwoord. [43] Ik verpulverde hen als stof in de wind, ik vertrapte hen als modder op straat. [44] Zij daagden mij uit, U was mijn redding, U hebt mij tot hoofd van de volken gemaakt: degenen die ik niet kende zijn mijn dienaren geworden. [45] Zo gauw zij mij hoorden, gehoorzaamden zij; vreemdelingen bedelen om mijn gunst. [46] Hun weerstand voor mij brak: bevend kwamen ze uit hun burchten. [47] Leve de heer, gezegend is mijn steenrots, eer aan God die mij redt, [48] de God die mij de wraak in handen geeft, die de volken aan mij onderwerpt, [49] die mij van mijn vijanden redt, die mij over aanvallers laat triomferen en mij van mijn onderdrukkers bevrijdt. [50] Daarom prijs ik U, heer, bij alle volken en zing ik psalmen, om uw naam te eren. [51] Grote triomfen schenkt Hij zijn koning, Hij bewijst liefde aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.