PSALM 24 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 24 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

- Psalmen : overzicht - Psalmen taalgebruik A - Psalmen taalgebruik B - Psalmen taalgebruik C - Psalmen taalgebruik D - Psalmen taalgebruik E - Psalmen taalgebruik F - Psalmen taalgebruik G - Psalmen taalgebruik H - Psalmen taalgebruik I - Psalmen taalgebruik J - Psalmen taalgebruik K - Psalmen taalgebruik L - Psalmen taalgebruik M - Psalmen taalgebruik N - Psalmen taalgebruik O - Psalmen taalgebruik P - Psalmen taalgebruik Q - Psalmen taalgebruik R - Psalmen taalgebruik S - Psalmen taalgebruik T - Psalmen taalgebruik U - Psalmen taalgebruik Z -
- Ps : commentaar .

- Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150

- Ps 24,1 - Ps 24,2 - Ps 24,3 - Ps 24,4 - Ps 24,5 - Ps 24,6 - Ps 24,7 - Ps 24,8 - Ps 24,9 - Ps 24,10 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven . -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

24 = (2³ X 3) OF 22 + 2 .

Wie mag de berg van de HEER bestijgen?

Ps 24,1 - Ps 24,1 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1psalmos tô dauid tès mias sabbatôn tou kuriou è gè kai to plèrôma autès è oikoumenè kai pantes oi katoikountes en autè          [1] Op naam van David. Een zangstuk. [1] Aan de heer behoort de aarde en al wat zij omvat, het vaste land en zijn bewoners: [1] Van David, een psalm. Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 24,2 - Ps 24,2 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2autos epi thalassôn ethemeliôsen autèn kai epi potamôn ètoimasen autèn          [2] Hijzelf heeft haar op de zeeën vastgelegd en op de stromen verankerd.  [2] hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 24,3 - Ps 24,3 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3tis anabèsetai eis to oros tou kuriou kai tis stèsetai en topô agiô autou          [3] ‘Wie mag de berg* van de heer bestijgen? Wie mag op zijn heilige plaats staan?’   [3] Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 24,3 . Het vers Ps 24,3 bestaat uit 2 nevenschikkende zinnen van elk 4 woorden , die parallel zijn opgebouwd met een gradatie in betekenis : opgaan - staan .

2. act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. ja`älah / ja`älèh (hij zal opgaan) . Tenakh (56) . Pentateuch (8) . Eerdere Profeten (18) . Latere Profeten (18) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (10) . Ps (1) : Ps 24,3 .

1. - 2. mî ja`älah (wie zal opgaan ?) . Tenakh (5) : (1) Dt 30,12 . (2) Re 1,1 . (3) Re 20,18 . (4) 1 S 6,20 . (5) Ps 24,3 .

Ps 24,3. 3. - 4. bëhar JHWH (op de berg van JHWH) . Tenach (2) : (1) Ps 24,3 . (2) Js 30,29 . Zie ook Gn 22,14 (op een berg zal JHWH voorzien) . har JHWH (berg van JHWH) . Tenakh (2) : (1) Js 2,3 . (2) Mi 4,2 .

7. bammâqôm (op de plaats) < voorzetsel bë + bepaald lidw. ha + OF bimëqôm (op de plaats van) < voorzetsel bë + stat. constr. van maqôm (plaats, verblijfplaats) . Taalgebruik in Tenakh : maqôm (plaats, verblijfplaats) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , qoph = 19 of 100 , waw = 6 ; totaal : 51 (3 X 17) OF 186 (2 X 3 X 31) . Structuur : 4 - 1 - 6 - 4 . Gr. topos (plaats) . Taalgebruik in het NT : topos (plaats) . Taalgebruik in de LXX : topos (plaats) . Taalgebruik in Mc : topos (plaats) . Een vorm van in de LXX (613) , in het NT (95) . L. locus . F. place . N. plaats . E. place . D. Stätte . Tenakh (70) . Pentateuch (34) . Eerdere Profeten (8) . Latere Profeten (18) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (9) . Ps (2) : (1) Ps 24,3 . (2) Ps 44,20 .

7. - 8. bimëqôm qâdësjô (op de plaats van zijn heiligheid) . Tenakh (2) : (1) Ezr 9,8 . (2) Ps 24,3 . Dit staat parallel met bëhar JHWH (naar de berg van JHWH) maar ook een stap vooruit : op de plaats zelf zich bevindend .

Ps 24,4 - Ps 24,4 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4athôos chersin kai katharos tè kardia os ouk elaben epi mataiô tèn psuchèn autou kai ouk ômosen epi dolô tô plèsion autou          [4] ‘Wie zijn handen schoon en zijn hart zuiver houdt, wie niet tot afgoden bidt en wie niet zweert bij vreemde goden.   [4] Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens* en niet bedrieglijk zweert.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 24,5 - Ps 24,5 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5outos lèmpsetai eulogian para kuriou kai eleèmosunèn para theou sôtèros autou          [5] Hij ontvangt zegen* van de heer, welvaart van God, zijn helper.’ [5] Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 24,6 - Ps 24,6 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6autè è genea zètountôn auton zètountôn to prosôpon tou theou iakôb diapsalma          [6] Ja, zo is de mens die Hem zoekt en die dingt om uw gunst, o Jakob.   [6] Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden – het volk van Jakob. sela      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 24,7 - Ps 24,7 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7arate pulas oi archontes umôn kai eparthète pulai aiônioi kai eiseleusetai o basileus tès doxès          [7] ‘Hef* uw hoofden omhoog, jullie poorten, aloude poorten, omhoog: de koning van de glorie komt binnen.’   [7] Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 24,8 - Ps 24,8 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8tis estin outos o basileus tès doxès kurios krataios kai dunatos kurios dunatos en polemô          [8] ‘Wie is toch die koning van de glorie?’ ‘De heer, de dappere held, de heer, de held in de strijd.’   [8] Wie is die koning vol majesteit? De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 24,9 - Ps 24,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9arate pulas oi archontes umôn kai eparthète pulai aiônioi kai eiseleusetai o basileus tès doxès          [9] ‘Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, aloude poorten, omhoog: de koning van de glorie komt binnen.’   [9] Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 24,10 - Ps 24,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10tis estin outos o basileus tès doxès kurios tôn dunameôn autos estin o basileus tès doxès          [10] ‘Wie is toch die koning van de glorie?’ ‘De heer* van de machten, Hij is de koning van de glorie.’   [10] Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. sela     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


SEPTUAGINTA

1psalmos tô dauid tès mias sabbatôn tou kuriou è gè kai to plèrôma autès è oikoumenè kai pantes oi katoikountes en autè2autos epi thalassôn ethemeliôsen autèn kai epi potamôn ètoimasen autèn3tis anabèsetai eis to oros tou kuriou kai tis stèsetai en topô agiô autou4athôos chersin kai katharos tè kardia os ouk elaben epi mataiô tèn psuchèn autou kai ouk ômosen epi dolô tô plèsion autou5outos lèmpsetai eulogian para kuriou kai eleèmosunèn para theou sôtèros autou6autè è genea zètountôn auton zètountôn to prosôpon tou theou iakôb diapsalma7arate pulas oi archontes umôn kai eparthète pulai aiônioi kai eiseleusetai o basileus tès doxès8tis estin outos o basileus tès doxès kurios krataios kai dunatos kurios dunatos en polemô9arate pulas oi archontes umôn kai eparthète pulai aiônioi kai eiseleusetai o basileus tès doxès10tis estin outos o basileus tès doxès kurios tôn dunameôn autos estin o basileus tès doxès


De hoofddeugden zijn: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.

Le christianisme considère que les quatre vertus cardinales jouent un rôle charnière (d'où leur nom de « cardinales », du latin cardo : charnière, pivot) dans l'action humaine et parmi les autres vertus.

1. La prudence dispose la raison pratique à discerner en toute circonstance le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir ;
2. La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant l’équilibre dans l’usage des biens ;
3. La force, c'est-à-dire le courage, permet dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien, affermissant la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale ;
4. La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner moralement à chacun ce qui lui est universellement dû.

Les vertus sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l’intelligence et de la volonté qui règlent les actes, ordonnent les passions et guident la conduite. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L’homme vertueux, c’est celui qui librement pratique le bien.

Ce groupe de quatre vertus célébré par Pythagore au retour de ses séjours proche-orientaux fut repris par Socrate puis mis en évidence par Platon, suivi par Aristote et les philosophes stoïciens. Il est également présent dans le judaïsme hellénisé (Philon d'Alexandrie, IVe livre des Maccabées) et chez les Pères de l'Église.

De zonden
[bewerken] Superbia
Hoogmoed, verbeeld in een lantaarnconsole

Superbia, de Latijnse benaming voor trots, hoogmoed of ijdelheid. Het wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen uit superbia voort. Met superbia wordt het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn bedoeld, of een liefde voor zichzelf. Het meest bekende verhaal over trots, is het verhaal van Lucifer. De trots veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn transformatie in Satan. Ook narcisme vloeit uit deze zonde voort.

Typerende demon: Lucifer

[bewerken] Avaritia

Avaritia, de Latijnse benaming voor hebzucht, is het verlangen naar macht, geld, rijkdom of bezittingen, met name als door het bezit van een van deze je een ander hetzelfde bezit ontzegt. De misdaden die hieruit voortkomen zijn ontrouw, verraad, omkoping en diefstal. Zij ontstaan door geweld, manipulatie of de autoriteit van de zondaar. Ook wordt simonie tot deze hoofdzonde gerekend.

Typerende demon: Mammon

[bewerken] Luxuria

Luxuria, de Latijnse benaming voor onkuisheid, lust of wellust. Beschouwd als een ongewenst derivaat voortkomend uit de voortplantingsdrift.

De bijbehorende symbolen zijn de demon Asmodeus en de dieren stier en geit.

Typerende demon: Asmodeus

[bewerken] Invidia

Invidia, de Latijnse benaming voor afgunst, jaloezie, nijd of woede.

Bijbehorende symbolen zijn de demon Leviathan en de dieren hond en slang.

Typerende demon: Leviathan

[bewerken] Gula

Gula, de Latijnse benaming voor onmatigheid, gulzigheid of vraatzucht.

Bijbehorende symbolen zijn de demon Beëlzebub en de dieren varken en beer.

Typerende demon: Beëlzebub

[bewerken] Ira

Ira, de Latijnse benaming voor woede, gramschap, toorn of wraak.

Bijbehorende symbolen zijn de demon Satan en de dieren beer en leeuw.

Typerende demon: Satan

[bewerken] Acedia

Acedia, de Latijnse benaming voor gemakzucht, traagheid, luiheid of vadsigheid.

Bijbehorende symbolen zijn de demon Belfagor en de dieren geit en ezel.

Typerende demon: Belfagor