PSALM 27
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.


BIJBEL: Taalgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.


Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -

- Ps 27,1 - Ps 27,2 - Ps 27,3 - Ps 27,4 - Ps 27,5 - Ps 27,6 - Ps 27,7 - Ps 27,8 - Ps 27,9 - Ps 27,10 - Ps 27,11 - Ps 27,12 - Ps 27,13 - Ps 27,14 -


Psalm 27 doet denken aan het ritueel van de Farao, die bij schemering zich naar de tempel begeeft om het ritueel bij de opkomende zon uit te voeren.

Ps 27,1 - Ps 27,1 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 27,1. Het vers Ps 27,1 telt 11 (10) woorden en 42 (38) letters. De getalswaarde van Ps 27,1 is 1345 (5 X 269); 1301 (priemgetal).

1. Hiëroglyfen: ra: de zonnegod in de Egyptische mythologie, wordt weergegeven door een mond (r) en een onderarm met hand en vingers (ajin; Gr: χειρ = cheir: hand; grijpen) en het determinatief: een cirkel met een punt erin (de zon). Zie : https://nlwikipediaorg/wiki/Ra_(god). Ned: st-ra-len. Lat: radiare: stralen, deelwoord radians: de stralende, de zon. Waarschoots: strauwn.
- Ned: zon D: Sonne. E: sun. Indo-Europese stam: sehu-el. Gr: λιος = hèlios (sâwelios). Is het Ned woord hel (helder, helschijnend) verwant met de Griekse stam λ- = hèl- ? Lat: sol (sawol of swol), solis Fr: soleil (uit het Latijnse verkleinwoord soliculus). En naast de woorden met l, staan de woorden met n/m? Vandaar: zon enz Hebr: שֶׁמֶשׁ = sjèmèsj: zon. Spiegelwoord. Van links naar rechts, van het oosten naar het westen: een sj in het oosten (van de opgaande zon), een sj in het westen van de ondergaande zon, een m in het midden: als hoogtepunt van de gang van de zon, op de middag. Arabisch: شمس = sjamsj (zon).
- De zonnegod Ra verschijnt als de zonneschijf Aton. Aton doet denken aan het Hebreeuwse Adon-aj: mijn Heer, waarmee de onuitspreekbare naam JHWH verklankt wordt.
- Heb: רָאָה = râ´âh (= ra-ah: schijnen, verschijnen, zien, zich laten zien; wkw). Taalgebruik in Tenakh: râ´âh (zien). Getalswaarde: resj = 20 of 200, aleph = 1, he = 5; totaal: 26 (dezelfde getalswaarde als JHWH) of 206. Structuur: 2 - 1 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Een vorm van רָאָה = râ´âh in Tenakh (1188).
- In het Nederlands zeggen we 'de st-ra-len van de zon' en 'de zon schijnt'. Een woordje meer uitleg over schijnen. Ned: schijnen. D: scheinen. E : to shine. Hebben schijnen (sjijnen) en zon (s/z - n) met elkaar te maken ? Schijnen is een activiteit van de zon.
- De aanhef van de Psalm zou kunnen zijn: Aton (Zon), mijn licht. OF Aton (Zon), jij bent licht voor mij. OF Aton (Zon) schijnt voor mij, Hij brengt mij licht.


Ps 27,2 - Ps 27,2 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 27,2. Het vers 27,2 telt 12 woorden en 44 letters. De getalswaarde van Ps 27,2 is 2715 (3 X 5 X 181).

Ps 27,3 - Ps 27,3 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 27,3. Vers Ps 27,3 telt 14 woorden en 47 letters. De getalswaarde van vers Ps 27,3 is 2327 (13 X 179).

Ps 27,4 - Ps 27,4 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 27,4. Vers 27,4 telt 17 woorden en 67 letters. De getalswaarde van Ps 27,4 is 4772 (2 X 2 X 1193).

Ps 27,5 - Ps 27,5 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 27,5. Het vers Ps 27,5 telt 10 woorden en 44 letters. De getalswaarde van Ps 27,5 is 2828 (2 X 2 X 7 X 101).

Ps 27,6 - Ps 27,6 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 27,6. Het vers 27,6 telt 13 woorden en 61 letters. De getalswaarde van Ps 27,6 is 3473 (23 X 151).

 

Ps 27,7 - Ps 27,7 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 27,8 - Ps 27,8 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 27,9 - Ps 27,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 27,10 - Ps 27,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 27,11 - Ps 27,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 27,12 - Ps 27,12 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 27,13 - Ps 27,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 27,14 - Ps 27,14 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Labuschangne

 

 

SEPTUAGINTA (LXX)

Τοῦ Δαυΐδ· πρὸ τοῦ χρισθῆναι. - ΚΥΡΙΟΣ φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; 2 ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾿ ἐμὲ κακοῦντας τοῦ φαγεῖν τὰς σάρκας μου, οἱ θλίβοντές με καὶ οἱ ἐχθροί μου, αὐτοὶ ἠσθένησαν καὶ ἔπεσαν. 3 ἐὰν παρατάξηται ἐπ᾿ ἐμὲ παρεμβολή, οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία μου· ἐὰν ἐπαναστῇ ἐπ᾿ ἐμὲ πόλεμος, ἐν ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω. 4 μίαν ᾐτησάμην παρὰ Κυρίου, ταύτην ἐκζητήσω· τοῦ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, τοῦ θεωρεῖν με τὴν τερπνότητα Κυρίου καὶ ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν τὸν ἅγιον αὐτοῦ. 5 ὅτι ἔκρυψέ με ἐν σκηνῇ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν μου, ἐσκέπασέ με ἐν ἀποκρύφῳ τῆς σκηνῆς αὑτοῦ, ἐν πέτρᾳ ὕψωσέ με. 6 καὶ νῦν ἰδοὺ ὕψωσε κεφαλήν μου ἐπ᾿ ἐχθρούς μου· ἐκύκλωσα καὶ ἔθυσα ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ θυσίαν ἀλαλαγμοῦ, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ τῷ Κυρίῳ. 7 εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς φωνῆς μου, ἧς ἐκέκραξα· ἐλέησόν με καὶ εἰσάκουσόν μου. 8 σοὶ εἶπεν ἡ καρδία μου· ἐξεζήτησέ σε τὸ πρόσωπόν μου· τὸ πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. 9 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ μὴ ἐκκλίνῃς ἐν ὀργῇ ἀπὸ τοῦ δούλου σου· βοηθός μου γενοῦ, μὴ ἀποσκορακίσῃς με καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, ὁ Θεός, ὁ σωτήρ μου. 10 ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου ἐγκατέλιπόν με, ὁ δὲ Κύριος προσελάβετό με. 11 νομοθέτησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου. 12 μὴ παραδῷς με εἰς ψυχὰς θλιβόντων με, ὅτι ἐπανέστησάν μοι μάρτυρες ἄδικοι, καὶ ἐψεύσατο ἡ ἀδικία ἑαυτῇ. 13 πιστεύω τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ Κυρίου ἐν γῇ ζώντων. 14 ὑπόμεινον τὸν Κύριον· ἀνδρίζου, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία σου, καὶ ὑπόμεινον τὸν Κύριον.