PSALM 29 - Ps 29 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -
-
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.


Uitleg vers per vers : - Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Ps121.htm http://theol.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/Labuschagne/NumericalFeaturesoft/Book5/psalm121/ps121b.pdf        
http://speedbible.com/vulgate/B81C120.htm http://www.bible.org/page.php?page_id=2753      
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie

Ps 29,1 - Ps 29,1 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1psalmos tô dauid exodiou skènès enegkate tô kuriô uioi theou enegkate tô kuriô uious kriôn enegkate tô kuriô doxan kai timèn    1 canticum David adferte Domino filios arietum     1 Een psalm van David. Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.   [1] Een zangstuk op naam van David. [1] Zonen* van God, huldig de heer, huldig de glorie en macht van de heer,   [1] Een psalm van David. Erken de HEER, o goden, erken de HEER, zijn macht en majesteit,  1 ¶ (Een musiceerstuk, v. David.) Brengt aan de ENE, o zónen van góden, –– brengt aan de ÉNE glórie en stérkte!   1. Psaume. De David. Rapportez à Yahvé, fils de Dieu, rapportez à Yahvé gloire et puissance,  

King James Bible . [1] Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.
Luther-Bibel . 1 "Ein Psalm Davids." Bringet dar dem HERRN, ihr Himmlischen, bringet dar dem HERRN Ehre und Stärke!

Tekstuitleg van Ps 29,1 .

Ps 29,2 - Ps 29,2 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2enegkate tô kuriô doxan onomati autou proskunèsate tô kuriô en aulè agia autou    2 adferte Domino gloriam et imperium adferte Domino gloriam nomini eius adorate Dominum in decore sancto     2 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.  [2] huldig de heerlijke naam* van de heer, buig diep voor de heer als Hij verschijnt in zijn heiligheid.   [2] erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.   2 Brengt aan de ENE de glórie van zijn náam, –– buigt u voor de ÉNE in héiligdomslúister!  2. rapportez à Yahvé la gloire de son nom, adorez Yahvé dans son éclat de sainteté. 

King James Bible . [2] Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.
Luther-Bibel . 2 Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens, betet an den HERRN in heiligem Schmuck!

Tekstuitleg van Ps 29,2 .

Ps 29,3 - Ps 29,3 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3fônè kuriou epi tôn udatôn o theos tès doxès ebrontèsen kurios epi udatôn pollôn    3 vox Domini super aquas Deus gloriae intonuit Dominus super aquas multas    3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.   [3] De stem van de heer over de wateren, de donder van de God van glorie*, de heer over de machtige wateren,   [3] De stem van de HEER boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de HEER boven de wijde wateren,   3 De stem van de ENE klonk over het water, de God der glórie liet het dréunen, –– de ENE, over wátervlóeden véle!  3. Voix de Yahvé sur les eaux le Dieu de gloire tonne; Yahvé sur les eaux innombrables, 

King James Bible . [3] The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.
Luther-Bibel . 3 Die Stimme des HERRN erschallt über den Wassern, der Gott der Ehre donnert, der HERR, über großen Wassern.

Tekstuitleg van Ps 29,3 .

Ps 29,4 - Ps 29,4 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4fônè kuriou en ischui fônè kuriou en megaloprepeia    4 vox Domini in fortitudine vox Domini in decore     4 De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid.  [4] de heer met zijn machtige stem, de heer met zijn ontzagwekkende stem.   [4] de stem van de HEER vol kracht, de stem van de HEER vol glorie.   4 De stem van de ÉNE zo vol krácht, –– de stem van de ÉNE zó vol lúister!   4. voix de Yahvé dans la force, voix de Yahvé dans l'éclat; 

King James Bible . [4] The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.
Luther-Bibel . 4 Die Stimme des HERRN ergeht mit Macht, die Stimme des HERRN ergeht herrlich.

Tekstuitleg van Ps 29,4 .

Ps 29,5 - Ps 29,5 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5fônè kuriou suntribontos kedrous kai suntripsei kurios tas kedrous tou libanou    5 vox Domini confringentis cedros et confringet Dominus cedros Libani    5 De stem des HEEREN breekt de cederen; ja, de HEERE verbreekt de cederen van Libanon.   [5] De stem van de heer verbrijzelt de ceders, de heer verbrijzelt de ceders van de Libanon.   [5] De stem van de HEER splijt ceders, de HEER splijt de ceders van de Libanon.   5 De stem van de ÉNE breekt céders, –– de ENE breekt de céders ván de Líbanon.  5. voix de Yahvé, elle fracasse les cèdres, Yahvé fracasse les cèdres du Liban,  

King James Bible . [5] The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.
Luther-Bibel . 5 Die Stimme des HERRN zerbricht die Zedern, der HERR zerbricht die Zedern des Libanon.

Tekstuitleg van Ps 29,5 .

Ps 29,6 - Ps 29,6 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai leptunei autas ôs ton moschon ton libanon kai o ègapèmenos ôs uios monokerôtôn    6 et disperget eas quasi vitulus Libani et Sarion quasi filius rinocerotis    6 En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.  [6] De heer laat de Libanon dansen als een stier, de Sirjon als een jonge buffel.   [6] Opspringen doet hij de Libanon als een kalf en de Sirjon als het jong van een wilde stier.  6 Hij laat ze spríngen als een kálf, –– Libanon en Sirjon als de zóon ván een bíson!  6. il fait bondir comme un veau le Liban, et le Siryôn comme un bouvillon. 

King James Bible . [6] He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.
Luther-Bibel . 6 Er lässt hüpfen wie ein Kalb den Libanon, den Sirjon wie einen jungen Wildstier.

Tekstuitleg van Ps 29,6 .

Ps 29,7 - Ps 29,7 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7fônè kuriou diakoptontos floga puros    7 vox Domini dividens flammas ignis 8 vox Domini parturire faciens desertum Cades     7 De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.  [7] De stem van de heer slaat in, slaat in met vlammende schichten.   [7] De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,   7 De stem van de ENE klieft vlammen vuur,   7. Voix de Yahvé, elle taille des éclairs de feu; 

King James Bible . [7] The voice of the LORD divideth the flames of fire.
Luther-Bibel . 7 Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen; /

Tekstuitleg van Ps 29,7 .

Ps 29,8 - Ps 29,8 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8fônè kuriou susseiontos erèmon kai susseisei kurios tèn erèmon kadès    8 vox Domini parturire faciens desertum Cades     8 De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.  [8] De stem van de heer schokt de woestijn, de heer schokt de woestijn van Kades.   [8] de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven, beven doet de HEER de woestijn van Kades.  8 de stem van de ENE schúdt de woestíjn, –– de ÉNE schudt Kádeesj’ woestíjn.  8. voix de Yahvé, elle secoue le désert, Yahvé secoue le désert de Cadès. 

King James Bible . [8] The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.
Luther-Bibel . 8 die Stimme des HERRN lässt die Wüste erbeben; der HERR lässt erbeben die Wüste Kadesch.

Tekstuitleg van Ps 29,8 .

Ps 29,9 - Ps 29,9 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9fônè kuriou katartizomenou elafous kai apokalupsei drumous kai en tô naô autou pas tis legei doxan    9 vox Domini obsetricans cervis et revelans saltus et in templo eius omnis loquetur gloriam     9 De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer.   [9] De stem van de heer schudt de bomen, scheurt de schors los van de stam, en in zijn paleis zegt ieder: ‘Glorie de heer.’   [9] De stem van de HEER doet de hinden kalven en de geiten hun jongen werpen.* Majesteit! roept heel zijn paleis.  9 De stem van de ENE schudt godseiken dooreen en ontblóot hele wóuden, –– in zijn témpel zegt álles: glórie!  9. Voix de Yahvé, elle secoue les térébinthes, elle dépouille les futaies. Dans son palais tout crie : Gloire!  

King James Bible . [9] The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.
Luther-Bibel . 9 Die Stimme des HERRN lässt Eichen wirbeln / und reißt Wälder kahl. In seinem Tempel ruft alles: »Ehre!«

Tekstuitleg van Ps 29,9 .

Ps 29,10 - Ps 29,10 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kurios ton kataklusmon katoikiei kai kathietai kurios basileus eis ton aiôna    10 Dominus diluvium inhabitat et sedebit Dominus rex in aeternum    10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.   [10] De heer troont op de bandeloze vloed, de heer troont als koning voor altijd.   [10] De HEER heeft zijn troon boven de vloed, ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.   10 De ENE is gezeten bóven de vlóed, –– nu zetelt de ÉNE als kóning voor éeuwig.   10. Yahvé a siégé pour le déluge, il a siégé, Yahvé, en roi éternel.  

King James Bible . [10] The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.
Luther-Bibel . 10 Der HERR hat seinen Thron über der Flut; der HERR bleibt ein König in Ewigkeit.

Tekstuitleg van Ps 29,10 .

Ps 29,11 - Ps 29,11 : De stem van de Heer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 29 -- Ps 29,1 - Ps 29,2 - Ps 29,3 - Ps 29,4 - Ps 29,5 - Ps 29,6 - Ps 29,7 - Ps 29,8 - Ps 29,9 - Ps 29,10 - Ps 29,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kurios ischun tô laô autou dôsei kurios eulogèsei ton laon autou en eirènè   11 Dominus fortitudinem populo suo dabit Dominus benedicet populo suo in pace   JHWH jebhârekh ´èth ´ammô bhasjsjâlôm   11 De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.   [11] De heer schenkt kracht aan zijn volk, de heer zegent* zijn volk met vrede.   [11] De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.  11 De ENE: zijn geméente geve hij stérkte,– –– de ENE !– hij zal zijn manschap zégenén met vréde!   11. Yahvé donne la puissance à son peuple, Yahvé bénit son peuple dans la paix. 

King James Bible . [11] The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.
Luther-Bibel . 11 Der HERR wird seinem Volk Kraft geben; der HERR wird sein Volk segnen mit Frieden.

Tekstuitleg van Ps 29,11 . Ps 29,11 bestaat uit 2 versdelen. Beide versdelen beginnen met de godsnaam JHWH. In beide versdelen komt zijn volk voor. In het eerste versdeel staat het werkwoord achteraan de zin, in het tweede versdeel vooraan. De bepaling "zijn volk" staat het dichtst bij het werkwoord (chiastische opbouw). De zin en de Psalm eindigt met bhasjsjâlôm (met vrede). Vertaald : JHWH zal kracht aan zijn volk geven, JHWH zal zegenen het volk met vrede.

- jebhârekh (hij zal zegenen). Piel imperfectum 3de persoon enkelvoud. In 14 verzen in de bijbel. In 6 verzen in de Psalmen. (1) Ps 29,11 . (2) Ps 49,19 . (3) Ps 112,2 . (4) Ps 115,12 . (5) Ps 115,13 . (6) Ps 128,4 . bârakh (zegenen, loven, prijzen), zie Ps 113,2 .


LXX

1psalmos tô dauid exodiou skènès enegkate tô kuriô uioi theou enegkate tô kuriô uious kriôn enegkate tô kuriô doxan kai timèn2enegkate tô kuriô doxan onomati autou proskunèsate tô kuriô en aulè agia autou3fônè kuriou epi tôn udatôn o theos tès doxès ebrontèsen kurios epi udatôn pollôn4fônè kuriou en ischui fônè kuriou en megaloprepeia5fônè kuriou suntribontos kedrous kai suntripsei kurios tas kedrous tou libanou6kai leptunei autas ôs ton moschon ton libanon kai o ègapèmenos ôs uios monokerôtôn7fônè kuriou diakoptontos floga puros8fônè kuriou susseiontos erèmon kai susseisei kurios tèn erèmon kadès9fônè kuriou katartizomenou elafous kai apokalupsei drumous kai en tô naô autou pas tis legei doxan10kurios ton kataklusmon katoikiei kai kathietai kurios basileus eis ton aiôna11kurios ischun tô laô autou dôsei kurios eulogèsei ton laon autou en eirènè