PSALM 31 - taalgebruik -
- Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -


Ps 31,1 - Ps 31,1 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
1eis to telos psalmos tô dauid ekstaseôs  1 victori canticum David      [1] Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk op naam van David.  [1] Voor de koorleider. Een psalm van David.   1 ¶ (Voor de koorleider; een musiceerstuk, v. David.)   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,2 - Ps 31,2 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
2epi soi kurie èlpisa mè kataischuntheièn eis ton aiôna en tè dikaiosunè sou rusai me kai exelou me  2 in te Domine speravi non confundar in aeternum in iustitia tua salva me       [2] Bij U, heer, kom ik schuilen, beschaam mij nooit ofte nimmer, bevrijd mij in uw rechtvaardigheid.  [2] Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht,  (31:2) Bij u, ENE, vond ik toevlucht, laat mij niet worden bescháamd voor éeuwig!– –– u bent rechtváardig, doe mij ontkómen!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,3 - Ps 31,3 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
3klinon pros me to ous sou tachunon tou exelesthai me genou moi eis theon uperaspistèn kai eis oikon katafugès tou sôsai me  3 inclina ad me aurem tuam velociter libera me esto mihi in lapidem fortissimum et in domum munitam ut salves me      [3] Leg uw oor te luisteren en kom mij snel te hulp; wees mijn machtige rots, de burcht die mij zal beschermen.  [3] hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt.  2 (31:3) Neig tot mij uw oor, kom haastig, red mij uit, wees voor mij een verstérking rotsvást, ––een huis als een bastión om mij té bevríjden!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,4 - Ps 31,4 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
4oti krataiôma mou kai katafugè mou ei su kai eneken tou onomatos sou odègèseis me kai diathrepseis me  4 quia petra mea et munitio mea tu es et propter nomen tuum dux meus eris et enutries me      [4] Ja, mijn rots en vesting bent U. Omwille van uw naam*, leid mij en geef mij rust;  [4] U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,   3 (31:4) Want mijn steenrots en mijn bastión zijt gíj, –– omwille van uw naam, wil mij geléiden, vóer mij vóort!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,5 - Ps 31,5 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
5exaxeis me ek pagidos tautès ès ekrupsan moi oti su ei o uperaspistès mou 5 educes me de rete quod absconderunt mihi quia tu fortitudo mea es      [5] ach, maak mij los uit de strik die men zo listig heeft gelegd. Werkelijk, U bent mijn burcht.  [5] mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, u bent mijn toevlucht.  4 (31:5) Help mij uit het net dat ze in het gehéim voor mij spánden, –– want mijn verstérking, dát zijt gíj!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,6 - Ps 31,6 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
6 eis cheiras sou parathèsomai to pneuma mou elutrôsô me kurie o theos tès alètheias 6 in manu tua commendabo spiritum meum redemisti me Domine Deus veritatis  bëjâdëkhâ ´aphëgîd rûchî     [6] Ik leg mijn geest in uw hand : red mij, heer, getrouwe* God.  [6] In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.  5 (31:6) In uw hand bevéel ik mijn géest, ––ENE, gij hebt mij verlóst, tróuwe Gód!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 31,6

Ps 31,6a spreekt Jezus uit op het kruis (Lc 23,46) . Het is een gebed van overgave aan God . Er is ook enige verwijzing in Hnd 7,59 .

1. prefix bë + zelfst. naamw. mann. enk. jâd (hand) + suffix pers. voornaamw. 2de pers. mann. enk. khâ (van u / jou) bëjâdëkhâ (in jouw hand) van het zelfst. naamw. jâd (hand) . Taalgebruik in Tenach : jâd (hand) . Het kan ook bëjâdèkhâ (in jouw handen) gevocaliseerd worden , maar dan ontbreekt de meervoudsjod na de daleth . Tenach (64) . Ps (3) : (1) Ps 10,14 . (2) Ps 31,6 . (3) Ps 31,16 .

2. ´aphëgîd (ik zal toevertrouwen) . Actief hifil imperfectum eerste persoon enkelvoud . Slechts in één vers in de bijbel : Ps 31,6 . Verwijzing : pâqad (omzien) , zie Ex 3,7 .
- LXX : parathèsomai . Futurum eerste persoon enkelvoud .
- paratithèmi (neerzetten voor , bij) ; bij iemand neerleggen , toevertrouwen , aanbevelen . Verwijzing : paratithèmi (neerzetten voor , bij) , zie Ps 31,6 .
--- paratithemai (ik beveel aan) . In vier verzen in de bijbel : (1) Tob 10,13 . (2) Lc 23,46 . (3) Hnd 20,32 . (4) 1 Tim 1,18 .

3. rûchî (mijn geest) .

Ps 31,7 - Ps 31,7 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
7emisèsas tous diafulassontas mataiotètas dia kenès egô de epi tô kuriô èlpisa  7 odisti custodientes vanitates frustra ego autem in Domino confisus sum      [7] Ik verafschuw iedereen die schijngoden dient en stel mijn vertrouwen in de heer.   [7] Wie armzalige goden vereren – ik haat ze, ík vertrouw op de HEER.  6 (31:7) U haatte wie waken bij névels van níets, –– en ik, ík wist bij de ÉNE mij véilig.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,8 - Ps 31,8 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
8agalliasomai kai eufranthèsomai epi tô eleei sou oti epeides tèn tapeinôsin mou esôsas ek tôn anagkôn tèn psuchèn mou  8 exultabo et laetabor in misericordia tua quia vidisti adflictionem meam cognovisti tribulationes animae meae      [8] Ik zal verheugd om uw liefde juichen, omdat U mijn ellende ziet en bespeurt hoezeer ik in nood zit.   [8] Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel,  7 (31:8) Ik zal juichen en verheugd zijn om uw vriendschap, gij die mijn ellénde hebt gezíen, –– die hebt willen weten van de benáuwingen ván mijn zíel!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. אָגִילָה (= ´âgîlâh: dat ik juiche, ik zal juichen; wkw act qal imperf 1ste pers enk van het wkw גיל / גול = gîl / gûl: zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen). Taalgebruik in Tenakh: gjl / gwl (zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen). Getalswaarde: gimel = 3, lamad = 12 of 30, jod = 10, waw = 6; totaal: 25 (5²) / 21 (3 X 7) OF 43 / 39 (3 X 13). Structuur : 3 - 1 - 3 / 3 - 6 - 3. De som van de elementen is telkens 7 / 3. Tenakh (3): (1) Hab 3,18. (2) Ps 9,15. (3) Ps 31,8. In de 2 Psalmverzen wordt het vertaald door het Griekse αγαλλιασομαι (= agalliasomai: ik zal juichen).
- αγαλλιασομαι (= agalliasomai: ik zal jubelen; deponent wkw ind fut 1ste pers enk van het wkw αγαλλιαω = agalliaô: (jubelen). Taalgebruik in het NT: agalliaô (jubelen). Taalgebruik in de LXX: agalliaô (jubelen). Bijbel (11): (1) Js 65,19. (2) Hab 3,18. (3) Ps 9,3. (4) Ps 9,15. (5) Ps 31,8. (6) Ps 59,17. (7) Ps 60,8. (8) Ps 63,8. (9) Ps 75,10. (10) Ps 92,5. (11) Ps 119,162. In de LXX is een vorm van het wkw αγαλλιαω = agalliaô de vertaling van 11 verschillende Hebreeuwse werkwoorden.

3. bëchasëdëkhâ (in jouiw barmhartigheid) . Prefix bë , zelfstandig naamwoord en suffix persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mann. enkelvoud . chèsèd (liefde, barmhartigheid) . Taalgebruik in Tenakh : chèsèd (liefde, barmhartigheid) . Gr. eleos (barmhartigheid) . Taalgebruik in de Septuaginta : eleos (barmhartigheid) . Taalgebruik in het NT : eleos (barmhartigheid) . Getalwaarde : chet = 8 , samech = 15 of 60 , daleth = 4 ; totaal : 27 of 72 . Tenakh (4) : (1) Ex 15,13 . (2) Ps 13,6 . (3) Ps 31,8 . (4) Ps 31,17 .

Ps 31,9 - Ps 31,9 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
9kai ou sunekleisas me eis cheiras echthrou estèsas en euruchôrô tous podas mou  9 et non conclusisti me in manibus inimici posuisti in latitudine pedes meos      [9] U laat mij niet in de greep van de vijand, maar geeft mijn voeten opnieuw ruim baan.  [9] u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte.  8 (31:9) U liet mij niet sluiten in de hánd van een víjand, –– hebt mijn vóeten gestéld in de rúimte.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,10 - Ps 31,10 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10eleèson me kurie oti thlibomai etarachthè en thumô o ofthalmos mou è psuchè mou kai è gastèr mou  10 miserere mei Domine quoniam tribulor caligavit in furore oculus meus anima mea et venter meus       [10] Ontferm u over mij, heer, ik zit in nood; mijn keel, mijn lijf, mijn ogen, zij moeten in droefheid verzwakken;  [10] Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,  9 ¶ (31:10) Begenadig mij, ENE, want het is mij benauwd, verdoft van verdríet is mijn óog, –– mijn zíel, míjn schóot.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,11 - Ps 31,11 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
11oti exelipen en odunè è zôè mou kai ta etè mou en stenagmois èsthenèsen en ptôcheia è ischus mou kai ta osta mou etarachthèsan  11 quia consumptae sunt in maerore vitae meae et anni mei in gemitu infirmata est in iniquitate fortitudo mea et ossa mea contabuerunt       [11] mijn leven teert weg van verdriet, van het zuchten krimpen mijn jaren; van ellende begeeft mijn kracht het en heel mijn gestel droogt uit.   [11] mijn leven verloopt in ellende, zuchtend slijt ik mijn dagen, door eigen schuld slinken mijn krachten, tot op mijn botten teer ik weg.   10 (31:11) Ja, mijn leven loopt af in kommer, mijn jaren gaan om in zuchten,– vervallen van ellénde is mijn krácht, –– mijn béenderen zíjn verdóft   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,12 - Ps 31,12 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
12para pantas tous echthrous mou egenèthèn oneidos kai tois geitosin mou sfodra kai fobos tois gnôstois mou oi theôrountes me exô efugon ap&chent; emou  12 apud omnes hostes meos factus sum obprobrium et vicinis meis nimis et timor notis meis qui videbant me in plateis fugiebant me      [12] Mijn vijanden spotten met mij, buren wijzen mij na, kennissen schrikken van mij: ze zien mij op straat en gaan op de loop.  [12] Bij allen die mij belagen wek ik de lachlust, bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd, wie mij zien aankomen op straat wenden zich af en ontvluchten mij.   . 11 (31:12) Door al mijn benauwers ben ik gewórden een smáad, –– voor wie bij mij wónen állerméest; een schrik voor mijn bekenden, toen ze me zágen op de stráat,– –– déinsden ze voor míj terúg.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,13 - Ps 31,13 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
13epelèsthèn ôsei nekros apo kardias egenèthèn ôsei skeuos apolôlos  13 oblivioni traditus sum quasi mortuus a corde factus sum quasi vas perditum       [13] Ik ben vergeten, als een dode, weg uit het hart, als een kruik die in scherven ligt  [13] Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk.   12 (31:13) Ik ben vergeten als een dóde, uit het hárt, –– ik ben geworden als een díng dat mén verlóor.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,14 - Ps 31,14 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
14oti èkousa psogon pollôn paroikountôn kuklothen en tô episunachthènai autous ama ep&chent; eme tou labein tèn psuchèn mou ebouleusanto  14 audivi enim obprobrium multorum congregationem in circuitu cum inirent consilium adversum me et ut auferrent animam meam cogitarent      . [14] Ik hoor de roddel van de mensen; van overal om mij heen dreigt angst omdat zij tegen mij samenspannen, plannen smeden om mij uit de weg te ruimen.   [14] Ik hoor de mensen over mij fluisteren, van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden.  13 (31:14) Ja, ik hoorde wel het praten van velen, de dreiging van rondom: bij eensgezinde ráadslag over míj –– zonnen zij op het némen ván mijn zíel.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,15 - Ps 31,15 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
15egô de epi se èlpisa kurie eipa su ei o theos mou 15 ego autem in te speravi Domine dixi Deus meus es tu      [15] heer, ik stel mijn vertrouwen in U; ik houd eraan vast: U bent mijn God.  [15] Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God,   14 (31:15) Maar bij u, ENE, weet ík mij véilig, –– ik kan zeggen: ‘mijn Gód zijt gíj alléen!’    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,16 - Ps 31,16 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
16en tais chersin sou oi kairoi mou rusai me ek cheiros echthrôn mou kai ek tôn katadiôkontôn me  16 in manu tua tempora mea libera me de manu inimicorum meorum et persequentium me      [16] Mijn levenslot ligt in uw hand; maak mij los uit de greep van vijand en achtervolger.   [16] in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.   15 (31:16) In úw hand zijn mijn tíjden,– –– ontruk mij aan de hand van mijn víjanden, mijn áchtervólgers!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,17 - Ps 31,17 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
17epifanon to prosôpon sou epi ton doulon sou sôson me en tô eleei sou  17 ostende faciem tuam super servum tuum salva me in misericordia tua      [17] Laat uw lichtend gelaat* over uw dienaar schijnen, red mij, want U hebt mij lief.   [17] Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar.   16 (31:17) Laat lichten over uw díenaar uw áanschijn, –– breng rédding, gij zíjt mijn vríend!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 31,17

1. hä´îrâh (doe lichten) . Qal imperatief tweede persoon mannelijk enkelvoud : Ps 13,4 en Ps 31,17 . he´îrâh (zij schijnt) .
- ´ôr (verlicht, verhelderd zijn) . Verwijzing : ´ôr (verlicht, verhelderd zijn) , zie Ps 31,17 .
--- jâ´er (hij moge lichten) . Hifil jussief derde persoon mannelijk enkelvoud . In twee verzen in de bijbel : (1) Nu 6,25 . (2) Ps 67,2 . jë´or : de Nijl : (1) Ez 29,9 . (2) Zach 10,11 . .

6. bëchasëdëkhâ (in jouiw barmhartigheid) . Prefix bë , zelfstandig naamwoord en suffix persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mann. enkelvoud . chèsèd (liefde, barmhartigheid) . Taalgebruik in Tenakh : chèsèd (liefde, barmhartigheid) . Gr. eleos (barmhartigheid) . Taalgebruik in de Septuaginta : eleos (barmhartigheid) . Taalgebruik in het NT : eleos (barmhartigheid) . Getalwaarde : chet = 8 , samech = 15 of 60 , daleth = 4 ; totaal : 27 of 72 . Tenakh (4) : (1) Ex 15,13 . (2) Ps 13,6 . (3) Ps 31,8 . (4) Ps 31,17 .

Ps 31,18 - Ps 31,18 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
18kurie mè kataischuntheièn oti epekalesamèn se aischuntheièsan oi asebeis kai katachtheièsan eis adou  18 Domine ne confundar quia invocavi te confundantur impii taceant in inferno       [18] Beschaam mij niet als ik U roep, heer, beschaam de bozen, breng ze tot zwijgen* in het dodenrijk;   [18] HEER, u roep ik aan, maak mij niet te schande, laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk.   17 (31:18) ENE, maak mij niet te schande, ú toch riep ik áan, –– schande treffe booswichten, dat ze verstómmen ín de hél!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,19 - Ps 31,19 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
19alala genèthètô ta cheilè ta dolia ta lalounta kata tou dikaiou anomian en uperèfania kai exoudenôsei  19 muta fiant labia mendacii quae loquuntur contra iustum vetera in superbia et despectione       [19] breng de liegende monden tot zwijgen, ze gaan verwaand, minachtend en onbeschaamd tekeer tegen rechtvaardigen*.   [19] Zwijgen moeten de leugenaars, die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen.  18 (31:19) Dat zwijgen de lippen vol leugen, het verwaten woord tegen wíe in zijn récht staat, –– zo hoogmóedig, zó vol spót.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,20 - Ps 31,20 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
20ôs polu to plèthos tès chrèstotètos sou kurie ès ekrupsas tois foboumenois se exeirgasô tois elpizousin epi se enantion tôn uiôn tôn anthrôpôn  20 quam multa est bonitas tua quam abscondisti timentibus te operatus es sperantibus in te in conspectu filiorum hominum      [20] Hoe talrijk zijn de weldaden, heer, die U bereid houdt voor degenen die U vrezen*, voor degenen die hun heil zoeken bij U, ieder die wil, kan het zien.  [20] Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien.  19 ¶ (31:20) Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor wie u vrezen, hebt bereid voor wie tóevlucht zoeken bij ú, –– tegenóver Ádams zónen!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,21 - Ps 31,21 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
21katakrupseis autous en apokrufô tou prosôpou sou apo tarachès anthrôpôn skepaseis autous en skènè apo antilogias glôssôn  21 abscondes eos in protectione vultus tui a duritia viri abscondes eos in umbra a contradictione linguarum      [21] Uw gelaat maakt U tot een scherm tegen lasterpraat van mensen; uw tent maakt U tot een veilig dak tegen het schelden van boze tongen.  [21] U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen.   20 (31:21) Gij verbergt hen in het verborgene van uw aanschijn voor de stokerijen van een man, laat hen schúilen in een lóofhut –– voor het twístgedíng van tóngen.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,22 - Ps 31,22 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
22eulogètos kurios oti ethaumastôsen to eleos autou en polei periochès 22 benedictus Dominus qui mirabilem fecit misericordiam suam mihi in civitate munita       [22] Geprezen, geprezen de heer die wonderen van liefde aan mij voltrekt binnen zijn stad en zijn sterkte.  [22] Geprezen zij de HEER om zijn trouw, hij heeft een wonder voor mij verricht, hij ontzette mij als een belegerde stad.  21 (31:22) Gezégend de ÉNE !– –– want zijn vriendschap was mij een wónder in een benáuwde stád.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,23 - Ps 31,23 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
23egô de eipa en tè ekstasei mou aperrimmai ara apo prosôpou tôn ofthalmôn sou dia touto eisèkousas tès fônès tès deèseôs mou en tô kekragenai me pros se  23 ego autem dixi in stupore meo proiectus sum de conspectu oculorum eius ergone audisti vocem deprecationis meae cum clamarem ad te      [23] En ik in mijn angst maar denken: ‘Ik ben verbannen uit uw ogen’, toch luisterde U naar mijn bidden en smeken, naar mijn luid geroep om U.   [23] In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ maar u hebt mijn smeekbede gehoord toen ik u om hulp riep.   22 (31:23) Ik, ik heb in mijn verwarring wel gezegd: ‘ik ben afgesneden van tegenover uw ogen!’– maar echt, u hoorde de stem van mijn sméken om genáde, –– toen ik tót u kréet om húlp!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,24 - Ps 31,24 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
24agapèsate ton kurion pantes oi osioi autou oti alètheias ekzètei kurios kai antapodidôsin tois perissôs poiousin uperèfanian 24 diligite Dominum omnes sancti eius fideles servat Dominus et retribuet his qui satis operantur superbiam      [24] Heb de heer lief, jullie, zijn getrouwen: Hij neemt zijn vrienden in bescherming, maar meet de volle strafmaat uit aan iedereen die zich uitleeft in hoogmoed.  [24] Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen.  23 (31:24) Hebt lief de ENE, al zijn vrienden!– wie getrouw zijn hóedt de ÉNE,– –– maar hij laat ruimschoots betálen wie zich úitviert in hóogmoed.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 31,25 - Ps 31,25 -- verwijzingen -- Ps 31,1 - Ps 31,2 - Ps 31,3 - Ps 31,4 - Ps 31,5 - Ps 31,6 - Ps 31,7 - Ps 31,8 - Ps 31,9 - Ps 31,10 - Ps 31,11 - Ps 31,12 - Ps 31,13 - Ps 31,14 - Ps 31,15 - Ps 31,16 - Ps 31,17 - Ps 31,18 - Ps 31,19 - Ps 31,20 - Ps 31,21 - Ps 31,22 - Ps 31,23 - Ps 31,24 - Ps 31,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
25andrizesthe kai krataiousthô è kardia umôn pantes oi elpizontes epi kurion   25 confortamini et roboretur cor vestrum omnes qui expectatis Dominum       [25] Jullie, die wachten op de heer, wacht met een dapper, standvastig hart.   [25] Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.   24 (31:25) Weest sterk, uw hart zij ónversáagd, –– gij allen die wácht óp de ÉNE !    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van