PSALM 33 -- - Ps 33 -- taalgebruik -
- Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 33,1 - Ps 33,2 - Ps 33,3 - Ps 33,4 - Ps 33,5 - Ps 33,6 - Ps 33,7 - Ps 33,8 - Ps 33,9 - Ps 33,10 - Ps 33,11 - Ps 33,12 - Ps 33,13 - Ps 33,14 - Ps 33,15 - Ps 33,16 - Ps 33,17 - Ps 33,18 - Ps 33,19 - Ps 33,20 - Ps 33,21 - Ps 33,22 -

Overzicht van Septuaginta: Septuaginta : taalgebruik - Septuaginta A - Septuaginta B - Septuaginta C - Septuaginta D - Septuaginta E - Septuaginta F - Septuaginta G - Septuaginta H - Septuaginta I - Septuaginta J - Septuaginta K - Septuaginta L - Septuaginta M - Septuaginta N - Septuaginta O - Septuaginta P - Septuaginta Q - Septuaginta R - Septuaginta S - Septuaginta T - Septuaginta U - Septuaginta V - Septuaginta W -Septuaginta Z -


Psalm 33 (3 X 11 of 22 + 11) . 11 = kaph . Hiermee eindigt ook de Psalm .

Ps 33,1 - Ps 33,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Rechtvaardigen*, juich om de heer; wie oprecht is moet Hem eren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. תהללה (= thëhillâh: lofzang). Taalgebruik in Tenach: halal (loven, prijzen). Vanuit de stam h-l-l (= hâlal: loven, prijzen) is het zn תהללה (= thëhillâh: lofzang) afgeleid. Met de thaw wordt het uiteindelijk resultaat weergegeven. Getalswaarde תהללה (= thëhillâh: lofzang): taw = 22 of 400, he = 5, lamed = 12 of 30 . Totale waarde 44 . Eerste letter: 22, de drie volgende letters: 5 + 12 + 5 = 22 . Samen : 44 . OF : 400 + 5 + 30 + 5 = 440 . Tenach (13) . Ps (7) : (1) Ps 33,1 . (2) Ps 40,4 . (3) Ps 65,2 . (4) Ps 119,171 . (5) Ps 145,1 . (6) Ps 147,1 . (7) Ps 148,14 .

Ps 33,2 - Ps 33,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] Speel op de citer een danklied voor de heer, maak muziek voor Hem op de harp.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,3 - Ps 33,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Zing een nieuw lied voor de heer, speel met overgave, laat het klinken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,4 - Ps 33,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Oprecht is het woord van de heer, alles wat Hij doet getuigt van trouw.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,5 - Ps 33,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Hij staat voor een rechtvaardig en vast bestel; de aarde is vervuld van de liefde van de heer:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,6 - Ps 33,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] de hemel is gemaakt door het woord van de heer, heel het heir van de sterren door de adem van zijn mond;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,7 - Ps 33,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] als in een kruik verzamelt Hij het water van de zee en in kelders bergt Hij de oceanen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,8 - Ps 33,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Laat heel de wereld de heer vrezen, laat alle bewoners van de aarde ontzag voor Hem hebben;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,9 - Ps 33,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] wat Hij uitsprak, dat ontstond, Hij beval, en het gebeurde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,10 - Ps 33,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] De heer doorkruist wat de volken beramen, verijdelt wat naties ontwerpen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,11 - Ps 33,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Wat Hijzelf beraamt, gebeurt altijd, wat zijn hart bedenkt, geldt voor elke generatie.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. - 8. lëdor wâdor (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) . De getalwaarde is : lamed = 12 of 30, daleth = 4, resj = 20 of 300, waw = 6 ; totaal : 12 + 4 + 20 + 6 + 4 + 20 = 66 of 30 + 4 + 300 + 6 + 4 + 300 = 644 . Tenach (12) : (1) Ps 10,6 . (2) Ps 33,11 . (3) Ps 49,12 . (4) Ps 77,9 . (5) Ps 79,13 . (6) Ps 85,6 . (7) Ps 89,2 . (8) Ps 102,13 . (9) Ps 106,31 . (10) Ps 119,90 . (11) Ps 135,13 . (12) Ps 146,10 . lëdor wâdôr (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) . Tenach (2) : (1) Ps 89,5 . (2) Kl 5,19 . lëdor dor (tot geslacht geslacht ; van generatie tot generatie) . Tenach (1) Ex 3,15 . De vertaling van de LXX is meestal eis genean kai genean (tot geslacht en geslacht) : (1) Ps 33,11 . (2) Ps 49,12 . (3) Ps 79,13 . (4) Ps 89,2 . (5) Ps 89,5 . (6) Ps 102,13 . (7) Ps 106,31 . (9) Ps 135,13 . (10) Ps 146,10 . (11) Kl 5,19 ; apo geneas eis geneas (van geslacht tot geslacht) : (1) Ps 10,6 . (2) Ps 77,9 . (3) Ps 85,6 . Niet : (1) Ex 3,15 . lëdor wâdôr (tot geslacht en geslacht ; van generatie tot generatie) staat vaak parallel met lë`ôlâm (voor eeuwig) of variante . LXX : eis ton aiôna . Tenach : (1) Ps 33,11 . (2) Ps 49,12 . (3) Ps 79,13 . (4) Ps 85,6 . (5) Ps 89,2 (`ôlâm) . (5) Ps 89,5 (`ad `ôlâm = tot eeuwig) . (6) Ps 102,13 . (7) Ps 106,31 . (8) Ps 119,90 . (9) Ps 135,13 . (10) Ps 146,10 . (11) Kl 5,19 . Niet in : (1) Ex 3,15 . (1) Ps 10,6 . (4) Ps 77,9 . (8) Ps 119,90 .

Ps 33,12 - Ps 33,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Gelukkig het volk* waarvan de heer god is, de natie die Hij tot zijn erfdeel koos.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,13 - Ps 33,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Vanuit de hemel kijkt de heer neer, Hij ziet al de kinderen van de mensen;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,14 - Ps 33,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] vanaf de plaats waar Hij troont overziet Hij alle bewoners van de aarde.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,15 - Ps 33,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Alle harten heeft Hij geboetseerd; Hij begrijpt dan ook al hun daden        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,16 - Ps 33,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] en geen koning kan winnen, hoe sterk hij ook is; hoe krachtig hij ook is, geen krijger kan zich redden;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,17 - Ps 33,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] geen strijdros kan instaan voor de zege: hoe sterk het ook is, redding brengt het niet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,18 - Ps 33,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Nee, het oog van de heer rust op degenen die Hem vrezen* en die op zijn liefde vertrouwen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,19 - Ps 33,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Hij zal hen vrijwaren van de dood, hen bij hongersnood in leven houden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,20 - Ps 33,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Vol vertrouwen zien wij uit naar de heer, Hij is ons schild, Hij is onze helper.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,21 - Ps 33,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] Ja, om Hem is ons hart verheugd, op zijn heilige naam stellen wij ons vertrouwen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 33,22 - Ps 33,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Uw liefde, heer, zal over ons komen: wij wachten, wij wachten op U.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van