PSALM 34 -- Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 --

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- gâdal (groot worden, opgroeien) , zie Ps 34,4 .
Bibliografie : Psalmen
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Ik riep , en de Heer gaf gehoor : Ps 34,1-23 - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -

Ps 34 behoort tot de acht Psalmen met een alfabetisch acrostichon : (1) Ps 9 . (2) Ps 25 . (3) Ps 34 . (4) Ps 37 . (5) Ps 111 . (6) Ps 112 . (7) Ps 119 . (8) Ps 145 .

Ps 34,1 - Ps 34,1 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Op naam van David. Hij veinsde krankzinnigheid tegenover Abimelek. Die joeg hem weg en David vertrok.     1 ¶ (v. David, toen hij zijn verstand verdraaide voor het aanschijn van Avimelech,– –– die hem wegjoeg, zodat hij kon gáán.)   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,2 - Ps 34,2 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    ´äbâräkhâh èth JHWH bëkhâl `eth thamîd t¨ëhillâthô bëphî   alef [2] De heer wil ik altijd prijzen, ik zing steeds een loflied op Hem.    (34:2) Altijd zal ik zégenen de ÉNE, –– steeds ligt zijn lóf mij vóor in de mónd.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

AbB'A' structuur. In het ene colon wordt werkwoordelijk gezegd wat in het andere naamwoordelijk is : zegenen contra lofzang.

1. ´äbhâräkhâh (ik zal zegenen) . Piel imperfectum 1ste persoon enkelvoud . Het suffix h duidt de cohortativus aan om te benadrukken . In één vers in de bijbel : Ps 34,2 . Verwijzing : bârakh (zegenen, loven, prijzen) , zie Ps 113,2 .

Ps 34,3 - Ps 34,3 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        bet [3] Ik juich om de heer, laat de armen* er verheugd naar luisteren.     2 (34:3) Bij de ENE prijst mijn zíel zich gelúkkig,– –– mogen gebukten het hóren en zích verhéugen!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,4 - Ps 34,4 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    gaddëlû     gimel [4] Prijs de heer tezamen met mij, laat ons zijn naam* verheerlijken    3 (34:4) Geeft met mij gróotheid aan de ÉNE, –– laat ons zijn náam eenpárig róemen!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 34,4

1. gâdal (groot worden, opgroeien) . Verwijzing : gâdal (groot worden, opgroeien) , zie Ps 34,4 . De getalwaarde van gdl is : gimmel = 3 , daleth = 4 , lamed = 12 of 30 ( 3 X 4 = 12 ; verhouding : 3 - 4 - 30) ; totale waarde : 19 of 37 . 37 is de star met zeshoek 19. De verhouding 3 - 4 - 3 vinden we in de derde letter , de gimmel : gimmel = 3 , mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 ; totale waarde : 28 of 73 . Wellicht is het van hieruit begrijpelijk dat in alfabetische Psalmen bij de derde letter gimmel het woord gdl wordt gebruikt. De getalwaarde van beide woorden is elkaars omgekeerde : 37 (gdl)- 73 (gml) . 73 is de ster met 37 als zeshoek .
--- gaddëlû (maakt groot) . Piel imperatief tweede persoon enkelvoud : Ps 34,4 . LXX : megalunate ton kurion sun emoi (verheft de Heer met mij) ; megalunate is een hapax .
--- gâdëlû (zij zijn groot) . Qal perfectum derde persoon enkelvoud . qâdëlô of gudëlô (zijn majesteit). Zelfstandig naamwoord godèl + suffix 3de persoon enkelvoud. In 12 verzen in de bijbel.
- higëdîl (hij doet groot zijn) . Hifil derde persoon enkelvoud . In dertien verzen in de bijbel .
--- gâdôl (groot) . De getalwaarde In 174 verzen in de bijbel. In 17 verzen in de Psalmen : (1) Ps 21,6 . (2) Ps 47,3 . (3) Ps 48,2 . (4) Ps 76,2 . (5) Ps 77,14 . (6) Ps 86,10 . (7) Ps 86,13 . (8) Ps 95,3 . (9) Ps 96,4 . (10) Ps 99,2 . (11) Ps 99,3 . (12) Ps 104,25 . (13) Ps 108,5 . (14) Ps 135,5 . (15) Ps 138,5 . (16) Ps 145,3 ( gimel in de alfabetische psalm). (17) Ps 147,5 .
--- gëdolîm . Mannelijk en onzijdig meervoud . In drieëntwintig verzen in de bijbel : (1) . (18) Ps 111,2 . (19) Ps 136,7 . (20) Ps 136,17 . (21)
--- wajjigëdal (en hij groeide) . wa consecutivum . Imperfectum derde persoon enkelvoud . In achttien verzen in de bijbel : (1) Gn 21,8 . (2) Gn 21,20 . (3) Gn 24,35 . (4) Gn 26,13 . (5) Ex 2,10 . (6) Ex 2,11 . (7) Re 13,24 . (8) 1 S 2,21 . (9) 1 S 3,19 . (10) 2 S 7,26 . (11) 1 K 1,37 . (12) 1 K 1,47 . (13) 1 K 10,23 . (14) 2 K 4,18 . (15) Kl 4,6 . (16) 1 Kr 17,24 . (17) 1 Kr 29,25 . (18) 2 Kr 9,22 .
--- -- hajjèlèd wajjigëdal (en het kind groeide op) . In twee verzen in de bijbel : (1) Gn 21,8 . (5) Ex 2,10 .
--- -- hanna`ar wajjigëdal (en de knaap groeide op) . In twee verzen in de bijbel : (7) Re 13,24 . (8) 1 S 2,21 .

Ps 34,5 - Ps 34,5 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        . dalet [5] Toen ik de heer zocht, gaf Hij antwoord, van al mijn angsten heeft Hij mij verlost.    4 (34:5) De ENE zocht ik en híj heeft mij geántwoord, –– heeft mij gered uit álles wát ik dúchtte!

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,6 - Ps 34,6 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        he [6] Wie naar Hem opzien stralen van geluk, geen blos van schaamte kleurt hun gelaat.     5 (34:6) En wie opkeken naar hém, zij stráalden, –– geen scháamrood kléurde hun wángen.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,7 - Ps 34,7 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        zajin [7] Deze arme mens riep, en de heer gaf gehoor, Hij heeft mij bevrijd uit al mijn noden.     6 (34:7) Deze gebogene riep en de ÉNE hóorde, –– heeft hem bevrijd uit ál wat hém benáuwde.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,8 - Ps 34,8 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        chet [8] De engel van de heer zet wachtposten uit rond degenen die hem vrezen: zo brengt Hij redding.     7 (34:8) Gelegerd is de engel van de ENE rondom wíe hem vrézen, –– en híj rédt ze úit.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,9 - Ps 34,9 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    ´asjëre haggèbhèr     tet [9] Proef en geniet: hoe zoet is de heer; gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen.     8 (34:9) Hoe goed de ENE is: smáakt het en zíet! –– Zalig de kerel die tóevlucht zóekt bij hém!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Verwijzing: ´asjëre (gelukkig, zalig), zie Ps 1,1 . ´asjëre (gelukkig) heeft getalwaarde 52. Het woord staat hier op de 53ste plaats. ´asjëre haggèbhèr = gelukkig de man, evenzo in Ps 40,3 .

 

Ps 34,10 - Ps 34,10 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          jod [10] Jullie, zijn heiligen*, heb ontzag voor de heer, want degenen die Hem vrezen, komen niets tekort.  9 (34:10) Ja gij zijn heiligen, vréest de ÉNE !– –– want voor wie hem vrézen zal er géen gebrék zijn.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,11 - Ps 34,11 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          kaf [11] Overmoedige welpen lijden gebrek en honger, maar wie de heer zoeken ontbreekt het aan niets.   10 (34:11) Kommer en honger leden wélpen van léeuwen, –– maar de zoekers van de ENE: niets van alle góed zal hún ontbréken.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,12 - Ps 34,12 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    lëkhû bânîm simë`û lî jirë´ath JHWH ´älammèdëkhèm     lamed [12] Kom, kinderen, luister naar mij: in ontzag voor de heer zal ik jullie onderwijzen.     11 ¶ (34:12) Laat u leiden door mij, zónen, en hóort; –– wat ontzag is voor de ÉNE zal ík u léren!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Het twaalfde vers van een Psalm met een alfabetisch acrostichon: de letter lamed (getalwaarde 12). Lamed komt voor in het laatste woord ´älammèdëkhèm (ik zal jullie leren). Verder komt de lamed voor in het eerste woord lekhû (komt) en in het vierde woord (naar mij). De lamed in het eerste, vierde en zevende woord maakt ook 12.

 

Ps 34,13 - Ps 34,13 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        mem [13] Is er iemand die het leven bemint en gelukkige dagen wil genieten?    12 (34:13) Mensen met behagen in léven, wie níet?– –– die minnen hun dagen, het góede wíllen zíen:    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,14 - Ps 34,14 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -

Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        nun [14] Houd je tong dan weg van het kwaad, houd je lippen weg van de leugen.     13 (34:14) niet nalaten je tong te hóeden voor kwáad, –– je lippen voor het spréken ván bedróg!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,15 - Ps 34,15 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        samech [15] Keer je af van het kwaad en doe het goede, zoek vrede, jaag die na.     14 (34:15) O wijk voor het kwade, dóe het góede, –– zoek naar vréde, jáag die ná! 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,16 - Ps 34,16 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        ajin [16] Het oog van de heer is gericht op de rechtvaardige, het oor van de heer naar hun hulpgeroep.    15 (34:16) Pijnlijk is het aanschijn van de ENE voor dáders van kwáad, –– hij snijdt hun gedáchtenis van de áarde áf.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Tekstuitleg van Ps 34,16

Ajin is is de zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet . ´ajin kan oog als bron betekenen . Verwijzing : `ajin (oog, bron) , zie Gn 16,1-16 . Dit zestiende vers begint met `ênê JHWH (de ogen van JHWH) .

Ps 34,17 - Ps 34,17 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        pe [17] Maar het gelaat van de heer keert zich tegen de bozen, Hij vaagt hun gedachtenis weg van de aarde.      16 (34:17) Rechtvaardigen: de ENE houdt zijn ógen op hén, –– zijn oren ríchten zich op hún geróep.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,18 - Ps 34,18 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        tsade [18] Als mensen roepen, geeft de heer gehoor, Hij verlost hen uit al hun noden.    17 (34:18) Schreeuwden zij: de ÉNE hóorde, –– uit al hun benáuwingen heeft hij hén ontrúkt.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,19 - Ps 34,19 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        qof [19] Als je hart gebroken is, is de heer nabij, Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt.    18 (34:19) Terzijde staat de ENE gebrókenen van hárt, –– hij bevrijdt verbríjzeldén van géest.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Het 19de vers begint met de letter qoph. Het eerste woord is qârôb (nabij, dichtbij). Het komt in 31 verzen in de bijbel voor.In 4 verzen in de Psalmen : (1) Ps 34,19 . (2)

Ps 34,20 - Ps 34,20 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        resj [20] Hoe groot de rampspoed van de rechtvaardige ook is, de heer verlost hem telkens opnieuw.    19 (34:20) Vele zijn de rámpen voor een rechtváardige, –– uit die álle rédt hem de ÉNE,   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,21 - Ps 34,21 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        sjin [21] Hij waakt over heel zijn beendergestel; geen enkel lid zal breken.    20 (34:21) wakend over élk van zijn bótten, –– daarvan zal niet éen wordén gebróken.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,22 - Ps 34,22 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        taw [22] De* boosheid zelf brengt de boosdoener de dood; wie de rechtvaardige afwijst betaalt met spijt.     21 (34:22) Zelf echter zal het kwaad de bóoswicht dóden –– en zullen haters van een rechtváardige hun schúld moeten bóeten. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 34,23 - Ps 34,23 : Ik riep , en de Heer gaf gehoor - Ps 34 -- verwijzingen -- Ps 34,1-23 -- Ps 34,1 - Ps 34,2 - Ps 34,3 - Ps 34,4 - Ps 34,5 - Ps 34,6 - Ps 34,7 - Ps 34,8 - Ps 34,9 - Ps 34,10 - Ps 34,11 - Ps 34,12 - Ps 34,13 - Ps 34,14 - Ps 34,15 - Ps 34,16 - Ps 34,17 - Ps 34,18 - Ps 34,19 - Ps 34,20 - Ps 34,21 - Ps 34,22 - Ps 34,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Maar de heer houdt zijn dienaren in leven; wie bij Hem schuilt kent geen spijt.     22 (34:23) Maar de ENE koopt de ziel van zijn díenaren lós,– –– geen schuld voor al wie tóevlucht zóeken bij hém!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van