PSALM 35 -- Ps 35 -- Ps 35 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 35,1 - Ps 35,2 - Ps 35,3 - Ps 35,4 - Ps 35,5 - Ps 35,6 - Ps 35,7 - Ps 35,8 - Ps 35,9 - Ps 35,10 - Ps 35,11 - Ps 35,12 - Ps 35,13 - Ps 35,14 - Ps 35,15 - Ps 35,16 - Ps 35,17 - Ps 35,18 - Ps 35,19 - Ps 35,20 - Ps 35,21 - Ps 35,22 - Ps 35,23 - Ps 35,24 - Ps 35,25 - Ps 35,26 - Ps 35,27 - Ps 35,28 -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- châphar (zich schamen, in zijn verwachtingen teleurgesteld worden), zie Ps 35,4 .
- khâlam ( zich schamen, versmaden, beschaamd maken), zie Ps 35,4 .
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

HEER, berecht wie mij berechten

Ps 35,1 - Ps 35,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        HEER, berecht wie mij berechten [1] Op naam van David. [1] heer, berecht wie mij berechten, bevecht wie mij bevechten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,2 - Ps 35,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Grijp schild en wapenrusting, sta op en sta mij bij.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,3 - Ps 35,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Neem lans en speer, ga mijn achtervolgers tegemoet. Geef mij uw woord: ‘Uw redding ben Ik.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,4 - Ps 35,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    wëjikâlmû    [4] Laat iedereen die het op mij heeft gemunt met beschaamde kaken staan; laat verslagen afmarcheren iedereen die uit is op mijn ongeluk.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- châphar (zich schamen, in zijn verwachtingen teleurgesteld worden). Verwijzing : châphar (zich schamen, in zijn verwachtingen teleurgesteld worden), zie Ps 35,4 .
--- wejachepërû (zij zullen zich schamen). Qal imperfectum 3de persoon meervoud. In 5 verzen in de bijbel : (1) Ps 35,4 . (2) Ps 35,26 . (3) Ps 40,15 . (4) Ps 70,3 . (5) Ps 83,18 .
- khâlam ( zich schamen, versmaden, beschaamd maken). Verwijzing : khâlam ( zich schamen, versmaden, beschaamd maken), zie Ps 35,4 .
--- wëjikâlmû (zij zullen zich schamen). Qal imperfectum 3de persoon enkelvoud. In 3 verzen in de bijbel : (1) Ps 34,4 . (2) Ps 40,15 . (3) Ps 70,3 .
--- këlimmâh (schande, smaad, spot, schaamte) . In 3 verzen in de bijbel : (1) Jr 51,51 (kisëthâh khelimâh pânênû : schaamte bedekte ons gelaat) . (2) Ps 69,8 (kisëthâh khelimâh pânâj : schaamte bedekte mijn gelaat). (3) Ps 109,29 .
--- mikelimmôth : meervoud met m (min). Hapax in de bijbel. kelimôth in Mi 2,6 .

Ps 35,5 - Ps 35,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Laat ze als kaf op de wind zijn en laat de engel van God hen opjagen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,6 - Ps 35,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Laat hun weg donker en griezelig glad zijn en de engel van God hun achtervolger.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,7 - Ps 35,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Zonder reden spannen ze een net voor mij; zonder reden graven ze een kuil voor mij.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,8 - Ps 35,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Dat* rampspoed hen zal treffen, onverhoeds; het slinkse net hem zelf vangt, die rampspoed, laat hij erin blijven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,9 - Ps 35,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Dan zal ik om de heer juichen, mij verheugen om Hem die redt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Ps 35,9 .

3. בַּיהוה = bJHWH (in/aan JHWH) < bë + יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (103) . Pentateuch (12) . Eerdere Profeten (36) . Latere Profeten (14) . 12 Kleine Profeten (9) . Geschriften (32) . Pentateuch (12) : (1) Gn 15,6 . (2) Gn 24,3 . (3) Ex 14,31 . (4) Lv 5,21 . (5) Nu 5,6 . (6) Nu 14,9 . (7) Nu 21,7 . (8) Nu 31,16 . (9) Nu 36,2 . (10) Dt 1,32 . (11) Dt 4,4 . (12) Dt 33,29 . Re (4) : (1) Re 1,1 . (2) Re 20,23 . (3) Re 20,27 . (4) Re 21,7 . Ps (20) : (1) Ps 11,1 . (2) Ps 21,8 . (3) Ps 32,10 . (4) Ps 32,11 . (5) Ps 33,1 . (6) Ps 34,3 . (7) Ps 35,9 . (8) Ps 37,3 . (9) Ps 40,4 . (10) Ps 56,11 . (11) Ps 64,11 . (12) Ps 97,12 . (13) Ps 104,34 . (14) Ps 112,7 . (15) Ps 115,9 . (16) Ps 115,10 . (17) Ps 115,11 . (18) Ps 118,8 . (19) Ps 118,9 . (20) Ps 125,1 .

5. bîsjû`âthô (op zijn redding) < voorzetsel bë + zelfstandig naamw. vr. enk.stat. constr.+ suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. van het zelfst. naamw. jësjû`âh / tësjû`âh (redding, verlossing, heil) . Zie : jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsja` (redden, bevrijden, verlossen) . Tenakh (3) : (1) Js 25,9 . (2) Ps 35,9 . (3) Ps 78,22 .

Ps 35,10 - Ps 35,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Heel mijn gebeente spreekt het uit: ‘heer, wie is als u?’ U bevrijdt de zwakke van de overmacht, de zwakke en arme van degene die hem plundert.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,11 - Ps 35,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Valse getuigen staan tegen mij op: zij stellen vragen, en ik weet van niets;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,12 - Ps 35,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] zij vergelden mij goed met kwaad; door iedereen ben ik verlaten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,13 - Ps 35,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] En als zij ziek waren dan kleedde ik mij in een boetezak en kastijdde mij met vasten, dan bleef ik bidden diep in mijn hart.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,14 - Ps 35,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Als was het voor mijn naaste, mijn broeder; als iemand die treurt om zijn moeder, zo ging ik rond in rouw, diep gebogen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,15 - Ps 35,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Maar nu ik val, komen ze lachend bijeen; ze komen bijeen rondom mij, treffen mij onverwachts, ze verscheuren mij zonder ophouden;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,16 - Ps 35,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] die kring van goddelozen spot met mij, knarsetandt tegen mij.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,17 - Ps 35,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Hoe lang, Heer, ziet U het aan? Trek mij los uit hun wurgende greep, ontruk mijn vege lijf aan de leeuwen*.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,18 - Ps 35,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Dan zal ik U danken en eren in de grote bijeenkomst, U prijzen te midden van die vele mensen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,19 - Ps 35,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Sta niet toe dat mijn vijanden, die leugenaars, gnuiven; ze verraden mij zonder reden; sta niet toe dat ze mij door hun wimpers beloeren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,20 - Ps 35,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Zij willen over vrede immers niet spreken, ook al willen wij vrede in dit land; op drogredenen baseren zij zich,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,21 - Ps 35,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] een grote mond hebben zij; ze schreeuwen: ‘Die stakkerd, zijn misdaad hebben we zelf gezien.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,22 - Ps 35,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Maar U hebt het doorzien, heer: zwijg niet, Heer, blijf niet bij mij vandaan.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 35,23 - Ps 35,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Ontwaak, sta op, verdedig mijn recht, vecht voor mijn zaak, mijn God en mijn Heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,24 - Ps 35,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Laat uw gerechtigheid over mij oordelen, heer mijn God, laat hen niet gnuiven om mij.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,25 - Ps 35,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Geef hun geen kans om in hun hart te zeggen: ‘Die stakkerd, we hebben hem’; geen kans om te zeggen: ‘Verslonden!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Ps 35,26 - Ps 35,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Laat iedereen die om mijn ongeluk gnuift voor schut en schande staan. Laat iedereen die zich verheven acht boven mij in schaamte en schande gaan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,27 - Ps 35,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Laat iedereen die op mijn eerherstel bedacht is zingen en lachen. Zij mogen zeggen, gedurig herhalen: ‘Groot is de heer die zijn dienaar vrede gunt.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 35,28 - Ps 35,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Mijn tong zal uw rechtvaardigheid verkondigen en uw lof zingen, alle dagen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van