PSALM 35 -- Ps 35 -- Ps 35 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de Psalmen: - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers: - Ps 35,1 - Ps 35,2 - Ps 35,3 - Ps 35,4 - Ps 35,5 - Ps 35,6 - Ps 35,7 - Ps 35,8 - Ps 35,9 - Ps 35,10 - Ps 35,11 - Ps 35,12 - Ps 35,13 - Ps 35,14 - Ps 35,15 - Ps 35,16 - Ps 35,17 - Ps 35,18 - Ps 35,19 - Ps 35,20 - Ps 35,21 - Ps 35,22 - Ps 35,23 - Ps 35,24 - Ps 35,25 - Ps 35,26 - Ps 35,27 - Ps 35,28 -

HEER, berecht wie mij berechten

Ps 35,1 - Ps 35,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        HEER, berecht wie mij berechten [1] Op naam van David. [1] heer, berecht wie mij berechten, bevecht wie mij bevechten.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,2 - Ps 35,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] Grijp schild en wapenrusting, sta op en sta mij bij.      

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,3 - Ps 35,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Neem lans en speer, ga mijn achtervolgers tegemoet. Geef mij uw woord: ‘Uw redding ben Ik.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,4 - Ps 35,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
    wëjikâlmû    [4] Laat iedereen die het op mij heeft gemunt met beschaamde kaken staan; laat verslagen afmarcheren iedereen die uit is op mijn ongeluk.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

- châphar (zich schamen, in zijn verwachtingen teleurgesteld worden). Verwijzing: châphar (zich schamen, in zijn verwachtingen teleurgesteld worden), zie Ps 35,4.
--- wejachepërû (zij zullen zich schamen). Qal imperfectum 3de persoon meervoud. In 5 verzen in de bijbel: (1) Ps 35,4. (2) Ps 35,26. (3) Ps 40,15. (4) Ps 70,3. (5) Ps 83,18.
- khâlam ( zich schamen, versmaden, beschaamd maken). Verwijzing: khâlam ( zich schamen, versmaden, beschaamd maken), zie Ps 35,4.
--- wëjikâlmû (zij zullen zich schamen). Qal imperfectum 3de persoon enkelvoud. In 3 verzen in de bijbel: (1) Ps 34,4. (2) Ps 40,15. (3) Ps 70,3.
--- këlimmâh (schande, smaad, spot, schaamte). In 3 verzen in de bijbel: (1) Jr 51,51 (kisëthâh khelimâh pânênû: schaamte bedekte ons gelaat). (2) Ps 69,8 (kisëthâh khelimâh pânâj: schaamte bedekte mijn gelaat). (3) Ps 109,29.
--- mikelimmôth: meervoud met m (min). Hapax in de bijbel. kelimôth in Mi 2,6.

Ps 35,5 - Ps 35,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Laat ze als kaf op de wind zijn en laat de engel van God hen opjagen.      

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,6 - Ps 35,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Laat hun weg donker en griezelig glad zijn en de engel van God hun achtervolger.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,7 - Ps 35,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Zonder reden spannen ze een net voor mij; zonder reden graven ze een kuil voor mij.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,8 - Ps 35,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Dat* rampspoed hen zal treffen, onverhoeds; het slinkse net hem zelf vangt, die rampspoed, laat hij erin blijven.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,9 - Ps 35,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9 ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ.       [9] Dan zal ik om de heer juichen, mij verheugen om Hem die redt.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

ט  וְנַפְשִׁי, תָּגִיל בַּיהוָה;    תָּשִׂישׂ, בִּישׁוּעָתוֹ.

Tekstuitleg van Ps 35,9.

Ps 35,9.1. וְנַפְשִׁי (= naphsji: mijn levensgeest, mijn levensdrift; < prefix koppelwoord waw + zn vr enk van het zn נֶפֶשׁ = nèphèsj: ziel, adem, leven, levensgeest, gevoel, begeerte + suffix pers vnw 1ste pers enk). Taalgebruik in Tenakh: nèphèsj (geest). Getalswaarde: nun = 14 of 50, phe = 17 of 80, sjin = 21 of 300; totaal: 52 (2 X 26) of 430 (2 X 5 X 43). Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17); 4 + 3 = 7; 3 + 4 = 7; 43 + 34 = 77; 43 = 17 + 26 (de 2 godsgetallen). Structuur: 5 - 8 - 3. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (170). Pentateuch (11). Eerdere Profeten (20). Latere Profeten (18). 12 Kleine Profeten (5). Geschriften (116).
- LXX: ἡ δὲ ψυχή μου (= hè de psuchè mou: mijn levensgeest, mijn levensdrift echter). Bijbel (1): Ps 35,9.
-- ἡ ψυχή μου (= hè psuchè mou: mijn levensgeest, mijn levensdrift). LXX (89). NT (6): (1) Mt 12,18. (2) Mt 26,38. (3) Mc 14,34. (4) Lc 1,46. (5) Joh 12,27. (6) Heb 10,38.
-- και ἡ ψυχη μου (= kai hè psuchè mou: en mijn ziel, mijn levensgeest, mijn levensdrift). LXX (5): (1) Tob 13,9.

Ps 35,9.2. תָּגִיל (= thâgîl: zij verheugt zich, zij galmt; wkw act ind imperf (jiqtol) 3de pers vr enk van het wkw גיל / גול: = gîl / gûl: zich verheugen, vrolijk zijn, vrezen, galmen, weergalmen).
- LXX: ἀγαλλιάσεται (= agalliasetai: zij zal jubelen, zij zal galmen; wkw act ind fut 3de pers vr enk van het wkw αγαλλιαω = agalliaô: jubelen, galmen, weergalmen).
- αγαλλιασομαι (= agalliasomai: ik zal jubelen; wkw med ind fut 1ste pers enk van het wkw αγαλλιαω = agalliaô: jubelen, galmen, weergalmen, klinken, weerklinken). Taalgebruik in het NT: agalliaô (jubelen). Taalgebruik in de LXX: agalliaô (jubelen). Bijbel (11): (1) Js 65,19. (2) Hab 3,18. (3) Ps 9,3. (4) Ps 9,15. (5) Ps 31,8. (6) Ps 59,17. (7) Ps 60,8. (8) Ps 63,8. (9) Ps 75,10. (10) Ps 92,5. (11) Ps 119,162. In de LXX is een vorm van het wkw αγαλλιαω = agalliaô de vertaling van 11 verschillende Hebreeuwse werkwoorden. De verschillende vertalingen kunnen verwantschap hebben: g-l (Hebr: גיל / גול = gîl / gûl), in g-l (Gr: αγαλλιαω = agalliaô), g-l en k-l (Ned: galmen en klinken).

Ps 35,9.3. בַּיהוה = bJHWH (in/aan JHWH) < bë + יהוה = JHWH. Eigennaam van God. Taalgebruik in Tenakh: JHWH. Getalswaarde: jod = 10, he = 5, waw = 6. Totaal: 26. Structuur: 1 - 5 - 6 - 5. De som van de elementen is telkens 8. Tenakh (103). Pentateuch (12). Eerdere Profeten (36). Latere Profeten (14). 12 Kleine Profeten (9). Geschriften (32). Pentateuch (12): (1) Gn 15,6. (2) Gn 24,3. (3) Ex 14,31. (4) Lv 5,21. (5) Nu 5,6. (6) Nu 14,9. (7) Nu 21,7. (8) Nu 31,16. (9) Nu 36,2. (10) Dt 1,32. (11) Dt 4,4. (12) Dt 33,29. Re (4): (1) Re 1,1. (2) Re 20,23. (3) Re 20,27. (4) Re 21,7. Ps (20): (1) Ps 11,1. (2) Ps 21,8. (3) Ps 32,10. (4) Ps 32,11. (5) Ps 33,1. (6) Ps 34,3. (7) Ps 35,9. (8) Ps 37,3. (9) Ps 40,4. (10) Ps 56,11. (11) Ps 64,11. (12) Ps 97,12. (13) Ps 104,34. (14) Ps 112,7. (15) Ps 115,9. (16) Ps 115,10. (17) Ps 115,11. (18) Ps 118,8. (19) Ps 118,9. (20) Ps 125,1.

Ps 35,9.5. בִּישׁוּעָתוֹ (= bîsjû`âthô = op zijn redding) < voorzetsel bë + zn vr enk stat constr + suffix pers vnw 3de pers mann enk van het zn יְשׁוּעָה = jësjû`âh / tësjû`âh: redding, verlossing, heil). Zie: jâsja` (redden, bevrijden, verlossen). Taalgebruik in Tenakh: jâsja` (redden, bevrijden, verlossen). Tenakh (3): (1) Js 25,9. (2) Ps 35,9. (3) Ps 78,22.

Ps 35,10 - Ps 35,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Heel mijn gebeente spreekt het uit: ‘heer, wie is als u?’ U bevrijdt de zwakke van de overmacht, de zwakke en arme van degene die hem plundert.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,11 - Ps 35,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Valse getuigen staan tegen mij op: zij stellen vragen, en ik weet van niets;        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,12 - Ps 35,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] zij vergelden mij goed met kwaad; door iedereen ben ik verlaten.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,13 - Ps 35,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] En als zij ziek waren dan kleedde ik mij in een boetezak en kastijdde mij met vasten, dan bleef ik bidden diep in mijn hart.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,14 - Ps 35,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Als was het voor mijn naaste, mijn broeder; als iemand die treurt om zijn moeder, zo ging ik rond in rouw, diep gebogen.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,15 - Ps 35,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] Maar nu ik val, komen ze lachend bijeen; ze komen bijeen rondom mij, treffen mij onverwachts, ze verscheuren mij zonder ophouden;        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,16 - Ps 35,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] die kring van goddelozen spot met mij, knarsetandt tegen mij.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,17 - Ps 35,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Hoe lang, Heer, ziet U het aan? Trek mij los uit hun wurgende greep, ontruk mijn vege lijf aan de leeuwen*.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,18 - Ps 35,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Dan zal ik U danken en eren in de grote bijeenkomst, U prijzen te midden van die vele mensen.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,19 - Ps 35,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Sta niet toe dat mijn vijanden, die leugenaars, gnuiven; ze verraden mij zonder reden; sta niet toe dat ze mij door hun wimpers beloeren.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,20 - Ps 35,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Zij willen over vrede immers niet spreken, ook al willen wij vrede in dit land; op drogredenen baseren zij zich,        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,21 - Ps 35,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] een grote mond hebben zij; ze schreeuwen: ‘Die stakkerd, zijn misdaad hebben we zelf gezien.’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,22 - Ps 35,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Maar U hebt het doorzien, heer: zwijg niet, Heer, blijf niet bij mij vandaan.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

 

Ps 35,23 - Ps 35,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Ontwaak, sta op, verdedig mijn recht, vecht voor mijn zaak, mijn God en mijn Heer.      

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,24 - Ps 35,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] Laat uw gerechtigheid over mij oordelen, heer mijn God, laat hen niet gnuiven om mij.       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,25 - Ps 35,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Geef hun geen kans om in hun hart te zeggen: ‘Die stakkerd, we hebben hem’; geen kans om te zeggen: ‘Verslonden!’        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

 

Ps 35,26 - Ps 35,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Laat iedereen die om mijn ongeluk gnuift voor schut en schande staan. Laat iedereen die zich verheven acht boven mij in schaamte en schande gaan.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,27 - Ps 35,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] Laat iedereen die op mijn eerherstel bedacht is zingen en lachen. Zij mogen zeggen, gedurig herhalen: ‘Groot is de heer die zijn dienaar vrede gunt.’       

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ps 35,28 - Ps 35,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [28] Mijn tong zal uw rechtvaardigheid verkondigen en uw lof zingen, alle dagen.        

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van


MT Masoretische tekst)

Psalms Chapter 35 תְּהִלִּים

א  לְדָוִד:  רִיבָה יְהוָה, אֶת-יְרִיבַי;    לְחַם, אֶת-לֹחֲמָי. 1 A Psalm of David. Strive, O LORD, with them that strive with me; fight against them that fight against me.
ב  הַחֲזֵק מָגֵן וְצִנָּה;    וְקוּמָה, בְּעֶזְרָתִי. 2 Take hold of shield and buckler, and rise up to my help.
ג  וְהָרֵק חֲנִית וּסְגֹר, לִקְרַאת רֹדְפָי;    אֱמֹר לְנַפְשִׁי, יְשֻׁעָתֵךְ אָנִי. 3 Draw out also the spear, and the battle-axe, against them that pursue me; say unto my soul: 'I am thy salvation.'
ד  יֵבֹשׁוּ וְיִכָּלְמוּ, מְבַקְשֵׁי נַפְשִׁי:    יִסֹּגוּ אָחוֹר וְיַחְפְּרוּ--חֹשְׁבֵי, רָעָתִי. 4 Let them be ashamed and brought to confusion that seek after my soul; let them be turned back and be abashed that devise my hurt.
ה  יִהְיוּ, כְּמֹץ לִפְנֵי-רוּחַ;    וּמַלְאַךְ יְהוָה דּוֹחֶה. 5 Let them be as chaff before the wind, the angel of the LORD thrusting them.
ו  יְהִי-דַרְכָּם, חֹשֶׁךְ וַחֲלַקְלַקֹּת;    וּמַלְאַךְ יְהוָה, רֹדְפָם. 6 Let their way be dark and slippery, the angel of the LORD pursuing them.
ז  כִּי-חִנָּם טָמְנוּ-לִי, שַׁחַת רִשְׁתָּם;    חִנָּם, חָפְרוּ לְנַפְשִׁי. 7 For without cause have they hid for me the pit, even their net, without cause have they digged for my soul.
ח  תְּבוֹאֵהוּ שׁוֹאָה,    לֹא-יֵדָע:
וְרִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר-טָמַן תִּלְכְּדוֹ;    בְּשׁוֹאָה, יִפָּל-בָּהּ.
8 Let destruction come upon him unawares; {N}
and let his net that he hath hid catch himself; with destruction let him fall therein.
ט  וְנַפְשִׁי, תָּגִיל בַּיהוָה;    תָּשִׂישׂ, בִּישׁוּעָתוֹ. 9 And my soul shall be joyful in the LORD; it shall rejoice in His salvation.
י  כָּל עַצְמוֹתַי, תֹּאמַרְנָה--    יְהוָה, מִי כָמוֹךָ:
מַצִּיל עָנִי, מֵחָזָק מִמֶּנּוּ;    וְעָנִי וְאֶבְיוֹן, מִגֹּזְלוֹ.
10 All my bones shall say: 'LORD, who is like unto Thee, {N}
who deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him?'
יא  יְקוּמוּן, עֵדֵי חָמָס:    אֲשֶׁר לֹא-יָדַעְתִּי, יִשְׁאָלוּנִי. 11 Unrighteous witnesses rise up; they ask me of things that I know not.
יב  יְשַׁלְּמוּנִי רָעָה, תַּחַת טוֹבָה:    שְׁכוֹל לְנַפְשִׁי. 12 They repay me evil for good; bereavement is come to my soul.
יג  וַאֲנִי, בַּחֲלוֹתָם לְבוּשִׁי שָׂק--    עִנֵּיתִי בַצּוֹם נַפְשִׁי;
וּתְפִלָּתִי,    עַל-חֵיקִי תָשׁוּב.
13 But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth, I afflicted my soul with fasting; {N}
and my prayer, may it return into mine own bosom.
יד  כְּרֵעַ-כְּאָח לִי, הִתְהַלָּכְתִּי;    כַּאֲבֶל-אֵם, קֹדֵר שַׁחוֹתִי. 14 I went about as though it had been my friend or my brother; I bowed down mournful, as one that mourneth for his mother.
טו  וּבְצַלְעִי,    שָׂמְחוּ וְנֶאֱסָפוּ:
נֶאֶסְפוּ עָלַי נֵכִים,    וְלֹא יָדַעְתִּי;
קָרְעוּ    וְלֹא-דָמּוּ.
15 But when I halt they rejoice, and gather themselves together; {N}
the abjects gather themselves together against me, and those whom I know not; {N}
they tear me, and cease not;
טז  בְּחַנְפֵי, לַעֲגֵי מָעוֹג--    חָרֹק עָלַי שִׁנֵּימוֹ. 16 With the profanest mockeries of backbiting they gnash at me with their teeth.
יז  אֲדֹנָי,    כַּמָּה תִּרְאֶה:
הָשִׁיבָה נַפְשִׁי, מִשֹּׁאֵיהֶם;    מִכְּפִירִים, יְחִידָתִי.
17 Lord, how long wilt Thou look on? {N}
Rescue my soul from their destructions, mine only one from the lions.
יח  אוֹדְךָ, בְּקָהָל רָב;    בְּעַם עָצוּם אֲהַלְלֶךָּ. 18 I will give Thee thanks in the great congregation; I will praise Thee among a numerous people.
יט  אַל-יִשְׂמְחוּ-לִי אֹיְבַי שֶׁקֶר;    שֹׂנְאַי חִנָּם, יִקְרְצוּ-עָיִן. 19 Let not them that are wrongfully mine enemies rejoice over me; neither let them wink with the eye that hate me without a cause.
כ  כִּי לֹא שָׁלוֹם, יְדַבֵּרוּ:    וְעַל רִגְעֵי-אֶרֶץ--דִּבְרֵי מִרְמוֹת, יַחֲשֹׁבוּן. 20 For they speak not peace; but they devise deceitful matters against them that are quiet in the land.
כא  וַיַּרְחִיבוּ עָלַי, פִּיהֶם:    אָמְרוּ, הֶאָח הֶאָח; רָאֲתָה עֵינֵנוּ. 21 Yea, they open their mouth wide against me; they say: 'Aha, aha, our eye hath seen it.'
כב  רָאִיתָה יְהוָה, אַל-תֶּחֱרַשׁ;    אֲדֹנָי, אַל-תִּרְחַק מִמֶּנִּי. 22 Thou hast seen, O LORD; keep not silence; O Lord, be not far from me.
כג  הָעִירָה וְהָקִיצָה, לְמִשְׁפָּטִי;    אֱלֹהַי וַאדֹנָי לְרִיבִי. 23 Rouse Thee, and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord.
כד  שָׁפְטֵנִי כְצִדְקְךָ, יְהוָה אֱלֹהָי;    וְאַל-יִשְׂמְחוּ-לִי. 24 Judge me, O LORD my God, according to Thy righteousness; and let them not rejoice over me.
כה  אַל-יֹאמְרוּ בְלִבָּם, הֶאָח נַפְשֵׁנוּ;    אַל-יֹאמְרוּ, בִּלַּעֲנוּהוּ. 25 Let them not say in their heart: 'Aha, we have our desire'; let them not say: 'We have swallowed him up.'
כו  יֵבֹשׁוּ וְיַחְפְּרוּ, יַחְדָּו--    שְׂמֵחֵי רָעָתִי:
יִלְבְּשׁוּ-בֹשֶׁת וּכְלִמָּה--    הַמַּגְדִּילִים עָלָי.
26 Let them be ashamed and abashed together that rejoice at my hurt; {N}
let them be clothed with shame and confusion that magnify themselves against me.
כז  יָרֹנּוּ וְיִשְׂמְחוּ,    חֲפֵצֵי צִדְקִי:
וְיֹאמְרוּ תָמִיד, יִגְדַּל יְהוָה;    הֶחָפֵץ, שְׁלוֹם עַבְדּוֹ.
27 Let them shout for joy, and be glad, that delight in my righteousness; {N}
yea, let them say continually: 'Magnified be the LORD, who delighteth in the peace of His servant.'
כח  וּלְשׁוֹנִי, תֶּהְגֶּה צִדְקֶךָ;    כָּל-הַיּוֹם, תְּהִלָּתֶךָ. 28 And my tongue shall speak of Thy righteousness, and of Thy praise all the day. {P}

LXX (SEPTUAGINTA)

Τῷ Δαυΐδ. - ΔΙΚΑΣΟΝ, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με. 2 ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν βοήθειάν μου, 3 ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με· εἶπον τῇ ψυχῇ μου· Σωτηρία σού εἰμι ἐγώ. 4 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά. 5 γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς· 6 γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα, καὶ ἄγγελος Κυρίου καταδιώκων αὐτούς· 7 ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν, μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου. 8 ἐλθέτω αὐτῷ παγίς, ἣν οὐ γινώσκει, καὶ ἡ θήρα, ἣν ἔκρυψε, συλλαβέτω αὐτόν, καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσεῖται ἐν αὐτῇ. 9 ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ. 10 πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι· Κύριε, τίς ὅμοιός σοι; ρυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν. 11 ἀναστάντες μοι μάρτυρες ἄδικοι, ἃ οὐκ ἐγίνωσκον, ἐπηρώτων με. 12 ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου. 13 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεται. 14 ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφῷ ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν· ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων, οὕτως ἐταπεινούμην. 15 καὶ κατ᾿ ἐμοῦ εὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν, συνήχθησαν ἐπ᾿ ἐμὲ μάστιγες, καὶ οὐκ ἔγνων, διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν. 16 ἐπείρασάν με, ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ, ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν. 17 Κύριε, πότε ἐπόψῃ; ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν, ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μου. 18 ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε. 19 μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως, οἱ μισοῦντες με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖς. 20 ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ᾿ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο. 21 καὶ ἐπλάτυναν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, εἶπαν· εὖγε, εὖγε, εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 22 εἶδες, Κύριε, μὴ παρασιωπήσῃς, Κύριε, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ· 23 ἐξεγέρθητι, Κύριε, καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου, ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου, εἰς τὴν δίκην μου. 24 κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου, Κύριε ὁ Θεός μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι. 25 μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν· εὖγε, εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν· μηδὲ εἴποιεν· Κατεπίομεν αὐτόν. 26 αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου, ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ μεγαλοῤῥημονοῦντες ἐπ᾿ ἐμέ. 27 ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν διαπαντός· μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ. 28 καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου.


ΨΑΛΜΟΙ


Psalm 35— Logotechnical Analysis Guidelines • Please read the General Introduction as well as the Introduction to Book I. • For common features found in the numerical analysis charts, see the "Key to the charts". Specific features of Psalm 35 • The psalm divides into two equal halves, vs. 1-14 and 15-28, with 7 strophes, 35 cola and 114 words each. Despite this, it has a tripartite structure determined by the direction of address: vs. 1-8, 9-6, and 17-28. See Observation 3. • Its meaningful centre on word level (vs. 14a-15b) coincides with the 4 middle cola. • The apparent use of 7, both in the number of strophes and cola, and of the words addressed to God, demonstrates the structuring role of the number of fullness. Strophic structure - Canto/Stanza boundary: || Canticle boundary: | • Van der Lugt: 1-3, 4, 5-6, 7-8, 9-10 || 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 || 19-20, 21-22 | 23-25, 26, 27-28 (2 cantos with 14 strophes, 31 verselines and 70 cola). • Fokkelman: 1-3, 4, 5-6 | 7-8, 9-10 || 11-12, 13-14, 15-16 | 17-18, 19-21 || 22-23, 24-25 (3 stanzas with 14 strophes, 32 verselines and 72 cola, taking v. 15 as two bicola, and v. 25 as a tricolon). • Labuschagne: 1-3, 4, 5-6, 7-8 || 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 || 17-18, 19-20, 21-22 | 23-25, 26, 27-28 (3 cantos defined by the direction of address, with 14 strophes, 31 verselines and 70 cola). • For an overview of other divisions of the text, see Van der Lugt, CAS, Psalm 35, § 6. Logotechnical analysis • Columns a and b show the number of words before and after the atnach. • Column c: words addressed to God; d: words in the speaker’s contemplation. • The numbering of the verselines is shown in brown. Total a b c d 1 d«wfld¸l Heading 1 = 1 ^yabyÊrÃy-te' h√whÃy hAbyÊr 1 4 4 4 :yAm·x»l-te' £ax¸l 3 3 3 Total, v. 1 7 = 4 + 3 = 7 + 0 2 ^h√FnicÃw §≈gAm q≈z·xah 2 3 3 3 :yitflrÃzev¸–b hAm˚qÃw 2 2 2 Total, v. 2 5 = 3 + 2 = 5 + 0 3 ^yApËdOr t'firŸqil rOg¸s˚ ty«n·x q„rAhÃw 3 5 5 5 yiH¸p¬n¸l rOmÈ' 2 2 2 :y«nA' ™EtAvuHÃy 2 2 2 Total, v. 3 9 = 5 + 4 = 9 + 0 Total, v. 2-3 14 = 8 + 6 = 14 + 0 Strophe 1 Total, v. 1-3 21 = 12 + 9 = 21 + 0 © 2006 Casper J. Labuschagne ps035— rev. 05/08/08 12:39 PM Page 1 4 ˚m¸lA–k«yÃw ˚HOb≈y 4 2 2 2 ˚r¸Kp¸x¬yÃw = 67 yiH¸p¬n yEHŸqab¸m 2 2 2 (6+10+8+17+20+6=67) ^˚r¸Kp¸x¬yÃw rÙxA' ˚gO–s«y 5 3 3 3 Compare v. 26 :yitAvflr yEb¸HOx 2 2 2 Strophe 2 Total, v. 4 9 = 7 + 2 = 9 + 0 5 ^fix˚r-y≈n¸pil ¶Om¸–k ˚y¸h«y 6 4 4 4 :hexÙ–d h√whÃy ™a'¸lam˚ 3 3 3 Total, v. 5 7 = 4 + 3 = 7 + 0 6 ^tÙ–qalŸqal·x¬w ™eHOx £A–kËrfid-yihÃy 7 4 4 4 :£ApËdOr h√whÃy ™a'¸lam˚ 3 3 3 Total, v. 6 7 = 4 + 3 = 7 + 0 Strophe 3 Total, v. 5-6 14 = 8 + 6 = 14 + 0 Total, v. 4-6 23 = 15 + 8 = 23 + 0 Total, v. 1-6 44 = 27 + 17 = 44 + 0 7 ^£AGt¸HÊr taxaH yil-˚n¸mAX £√Fnix-yi–k 8 6 6 6 :yiH¸p¬n¸l ˚r¸pAx £√Fnix 3 3 6 Total, v. 7 9 = 6 + 3 = 9 + 0 Total, v. 5-7 23 = 14 + 9 = 23 + 0 Total, v. 4-7 32 = 21 + 11 = 32 + 0 8 vfld≈y-'◊l hA'ÙH ˚hE'Ùb¸Gt 9 4 4 4 ^Ùd¸–k¸liGt §amAX-reH·' ÙGt¸HÊrÃw 4 4 4 :–hA–b-lAKp«y hA'ÙH¸–b 3 3 4 Total, v. 8 11 = 8 + 3 = 11 + 0 Strophe 4 Total, v. 7-8 20 = 14 + 12 = 20 + 0 Total, v. 4-8 43 = 29 + 14 = 43 + 0 Canto I Total, v. 1-8 64 = 41 + 23 = 64 + 0 9 ^h√whya–b ly«gAGt yiH¸p¬nÃw 10 3 3 3 :ÙtAv˚Hyi–b WyiWAGt 2 2 2 10 h√nËram'◊Gt yatÙm¸cav lA–k 11 3 3 3 ßÙmAk yim h√whÃy 3 3 3 ^˚FneGmim q√zAxEm y«nAv lyiFcam 12 4 4 4 :ÙlÃzOFgim §Ùy¸be'Ãw y«nAvÃw 3 3 3 Strophe 5 Total, v. 9-10 18 = 13 + 5 = 0 + 18 11 ^sAmAx y„dEv §˚m˚qÃy 13 3 3 3 :y«n˚lA'¸H«y yiGt¸vfid√y-'◊l reH·' 4 4 4 Total, v. 11 7 = 3 + 4 = 0 + 7 12* hAbÙX taxaGt hAvflr y«n˚m¸GlaHÃy 14 4 4 4 :yiH¸p¬n¸l ˚kAW ]lÙk¸H[ 2 2 2 Total, v. 12 6 = 6 + 0 = 0 + 6 Strophe 6 Total, v. 11-12 13 = 9 + 4 = 0 + 13 Total, v. 1-12 95 = 63 + 32 = 64 + 31 13 qAW yiH˚b¸l £AtÙl·xa–b y«n·'¬w 15 4 4 4 ^yiH¸p¬n £ÙFcab yity≈Fniv 3 3 3 :b˚HAt y÷qyEx-lav yitAGlip¸t˚ 4 4 4 Total, v. 13 11 = 7 + 4 = 0 + 11 © 2006 Casper J. Labuschagne ps035— rev. 05/08/08 12:39 PM Page 2 14 Middle verseline ^yiGt¸kAGlah¸tih yil xA'¸–k-fiv„r¸–k 16 4 4 4 Meaningful centre :yitÙxaH r„dOq £E'-leb·'a–k 4 4 4 on word level: 228=106+16+106 Total, v. 14 8 = 4 + 4 = 0 + 8 and colon level: Strophe 7 Total, v. 13-14 19 = 11 + 8 = 0 + 19 70 = 33 + 4 + 33 Total, v. 11-14 32 = 20 + 12 = 0 + 32 First half of the psalm v. 1-14 114 = 74 + 40 = 64 + 50 15 ˚pAsÈ'∆nÃw ˚x¸mAW yiv¸lac¸b˚ 17 3 3 3 ^yiGt¸vfid√y '◊lÃw £yik≈n yalAv ˚p¸se'∆n 5 5 5 :˚Gmfld-'◊lÃw ˚vËr“q 3 3 3 Total, v. 15 11 = 8 + 3 = 0 + 11 16 ^gÙvAm y≈g·val yEpÃnax¸–b 18 3 3 3 :Ùmy≈FniH yalAv qOrAx 3 3 3 Total, v. 16 6 = 3 + 3 = 0 + 6 Strophe 8 Total, v. 15-16 17 = 11 + 6 = 0 + 17 Total, v. 13-16 36 = 22 + 14 = 0 + 36 Canto II Total, v. 9-16 67 = 44 + 23 = 0 + 67 17 he'ËriGt hAGma–k y√nOd·' 19 3 3 3 ^£ehyE'OKHim yiH¸p¬n hAbyiHAh 3 3 3 :yitfldyixÃy £yÊryip¸–kim 2 2 2 Total, v. 17 8 = 6 + 2 = 8 + 0 18 ^bflr lAh“q¸–b ßËdÙ' 20 3 3 3 :≠el¸lah·' £˚cAv £av¸–b 3 3 3 Total, v. 18 6 = 3 + 3 = 6 + 0 Strophe 9 Total, v. 17-18 14 = 9 + 5 = 14 + 0 Total, v. 1-18 145 = 94 + 51 = 78 + 67 19 ^r’qeH yabÃyO' yil-˚x¸m¸W«y-la' 21 5 5 5 :§«yAv-˚cËrŸq«y £√Fnix ya'ÃnOW 4 4 4 Total, v. 19 9 = 5 + 4 = 9 + 0 20 ˚rE–bfidÃy £ÙlAH '◊l yi–k 22 4 4 4 ^¶Âre'-yEvÃgÊr lavÃw 3 3 3 :§˚bOH·x¬y tÙmËrim y„r¸bÊ–d 3 3 3 Total, v. 20 10 = 7 + 3 = 10 + 0 Strophe 10 Total, v. 19-20 19 = 12 + 7 = 19 + 0 21 £ehyiKp yalAv ˚byixËr¬Cy¬w 23 3 3 3 ^xA'eh xA'eh ˚r¸mA' 3 3 3 :˚ny≈nyEv hAt·'flr 2 2 2 Total, v. 21 8 = 6 + 2 = 8 + 0 22 ^HfirÈxeGt-la' h√whÃy hAtyi'flr 24 4 4 4 :y«FneGmim qaxËriGt-l·' y√nOd·' 4 4 4 Total, v. 22 8 = 4 + 4 = 8 + 0 Strophe 11 Total, v. 21-22 16 = 8 + 8 = 16 + 0 Canticle III.1 Total, v. 19-22 35 = 22 + 13 = 35 + 0 © 2006 Casper J. Labuschagne ps035— rev. 05/08/08 12:39 PM Page 3 23 ^yiXAKp¸Him¸l hAcy÷qAhÃw hflryivAh 25 3 3 3 :yibyÊr¸l y√nOd'¬w yah»lÈ' 3 3 3 Total, v. 23 6 = 3 + 3 = 6 + 0 24 yAh»lÈ' h√whÃy ߟqËdic¸k y«nEX¸pAH 26 4 4 4 :yil-˚x¸m¸W«y-la'Ãw 3 3 3 Total, v. 24 7 = 7 + 0 = 7 + 0 25 ^˚nEH¸p¬n xA'eh £A–bil¸b ˚r¸m'◊y-la' 27 5 5 5 :˚h˚n·vaGli–b ˚r¸m'◊y-la' 3 3 3 Total, v. 25 8 = 5 + 3 = 8 + 0 Strophe 12 Total, v. 23-25 21 = 15 + 6 = 21 + 0 26 ˚r¸Kp¸x¬yÃw = 67 wfl–d¸x¬y ˚r¸Kp¸x¬yÃw ˚HOb≈y 28 3 3 3 (6+10+8+17+20+6=67) yitAvflr yExEm¸W 2 2 2 Compare v. 4 ^hAGmil¸k˚ teHOb-˚H¸–b¸l«y 29 3 3 3 :yAlAv £yilyÊ–dÃgaGmah 2 2 2 Strophe 13 Total, v. 26 10 = 8 + 2 = 10 + 0 Total, v. 17-26 80 = 54 + 26 = 80 + 0 27 y÷qËdic yEcEp·x ˚x¸m¸W«yÃw ˚FnOr√y 30 4 4 4 ^h√whÃy lfi–dÃg«y dyimAt ˚r¸m'◊yÃw 4 4 4 :Ù–d¸bav £Ùl¸H ¶EpAxeh 3 3 3 Total, v. 27 11 = 8 + 3 = 11 + 0 28 ^ß’qËdic h∆Fg¸heGt y«nÙH¸l˚ 31 3 3 3 :ßetAGlih¸Gt £ÙCyah-lA–k 3 3 3 Total, v. 28 6 = 3 + 3 = 6 + 0 Strophe 14 Total, v. 27-28 17 = 11 + 6 = 17 + 0 Canticle III.2 Total, v. 24-28 48 = 34 + 14 = 48 + 0 Canto III Total, v. 17-28 97 = 65 + 32 = 97 + 0 Second half of the psalm v. 15-28 114 = 76 + 38 = 97 + 17 Total, v. 1-28 228 = 150 + 78 = 161 + 67 With the heading, v. 1-28 229 = 151 + 78 * In v. 12b there is a dittography, probably caused by the reference in v. 14b to ‘one who laments his mother’. So I read ˚kAW, ‘they lie in wait ‘, instead of lÙk¸H - see BHS. For fresh arguments in defence of MT, see J.G. Janzen, “The root škl and the Soul Bereaved in Psalm 35”, JSOT 65 (1995), p. 55-69. I disagree with H. Bardtke, the editor of the Psalms in BHS, who rearranged the text in v. 14 and moved the soph pasuq of v. 13 to a position after yil xA'¸–k in v. 14. This emendation disturbs the compositional formula of the whole poem, which has 78 (3 x 26) words after atnach. Observations 1. In search of a meaningful centre on word level, we find the 2 middle words to be the last word of v. 14 and the first word of v. 15, but they are anything but meaningful. However, the 16 middle words (vs. 14-15b) may be considered the meaningful centre (228 = 106 + 16 + 106). It coincides precisely with the 4 middle cola (70 = 33 + 4 + 33), which means that the poetical structure underscores their pivotal position. :yitÙxaH r„dOq £E'-leb·'a–k ^yiGt¸kAGlah¸tih yil xA'¸–k-fiv„r¸–k ^yiGt¸vfid√y '◊lÃw £yik≈n yalAv ˚p¸se'∆n ˚pAsÈ'∆nÃw ˚x¸mAW yiv¸lac¸b˚ I walked, bowed in grief as if for a brother // as one who laments his mother, bowed down in mourning. But when I stumbled, they crowded round rejoicing, unknown assailants crowded against me. © 2006 Casper J. Labuschagne ps035— rev. 05/08/08 12:39 PM Page 4 2. In the heading, some text-traditions read d«wfld¸l rÙmÃzim, instead of d«wfld¸l (see BHS), which brings the total number of words to 230 (10 x 23). It may be sheer coincidence, but the 230 words of the entire text divide into 97 + 36 + 97, with vs. 13-16 at the arithmetic centre. The addition of an extra word strongly suggests that this was deliberately done (by some scribes at an unknown stage) to position the 36 words of vs. 13-16 at the centre, which they may have considered to be a still better meaningful centre. 3. As in in many psalms and particularly in Psalms 31, 32 and 36, the direction of address determines the canto structure, which means that there are hard breaks in the text between vs. 8||9 and vs. 16||17: Canto I, Strophes 1-4, vs. 1-8 Words addressed to God Canto II, Strophes 5-8, vs, 9-16 Words spoken about God Canto III, Strophes 9-14, vs. 17-28 Words addressed to God.1 The word-count reveals that there are 67 words spoken about God in Canto II, which is significant, because 67 represents the numerical value of ˚r¸Kp¸x¬yÃw, ‘and let them be ashamed’ (6+10+8+17+20+6 = 67), occurring in vs. 4c and 26a. If deliberately devised, this number may buttress the scope of Canto II. Van der Lugt and other scholars (see CAS, § 35.2 and § 35.7) do not take the direction of address into consideration and find a different tripartite canto structure, which is based on thematic considerations: Canto I, Strophes 1-5, vs. 1-10 5 strophes Prayer for deliverance Canto II, Strophes 6-9, vs. 11-18 4 strophes Description of distress Canto III, Strophes 10-14, vs. 19-28 5 strophes Summary of Cantos I-II. It is hard to decide which canto division should be regarded as having priority over other divisions. In my judgement, however, a canto framework determined by the direction of address should always take precedence over one defined by other considerations. Whatever the case may be, the caesurae caused by the change in the direction of address should never be ignored. As a rule, it marks the boundary between verselines, strophes or cantos, but in some cases it functions only as an attention drawing device. Of the latter, Psalm 23 and Psalm 26 are good examples, where it occurs in the middle of a coherent strophe. In Psalm 27, it is to be found in v. 10 at the end of a Canticle, vs. 7-10. Last but not least, in a great number of psalms it marks the coda at the end of the psalm. For an overview, see the Introduction. 4. The divine name numbers feature in the following instances: vs. 1-6 17 words after atnach vs. 15-16 17 words in total vs. 1-18 51 (3 x 17) words after atnach vs. 1-18 78 (3 x 26) words addressed to God vs. 17-26 26 words after atnach 1 Van der Lugt takes the 5 words in v. 9 as spoken about God, which implies that the 3 words in v. 10a are addressed to God. In my judgement, however, the 8 words in vs. 9-10a are spoken about God, while the 10 words of v. 10b-d are addressed to God. Moreover, these 10 words are not directly addressed to God, but cited by the speaker as words spoken by his bones! This means that the entire section in vs. 9-16 are spoken about God. Compare the status of the words cited by the speaker in Ps. 32:5c – see Observation 2 in my Analysis of Psalm 32. © 2006 Casper J. Labuschagne ps035— rev. 05/08/08 12:39 PM Page 5 vs. 27-28 17 words in total vs. 23-28 34 (2 x 17) words before atnach vs. 1-28 78 (3 x 26) words after atnach. The 8 occurrences of the divine name numbers are accompanied by 8 occurrences of the kabod numbers 23 and 32, of which some may be a matter of coincidence: vs. 4-6 23 words in total vs. 5-7 23 words in total vs. 4-7 32 words in total vs. 1-8 64 (2 x 32) words in total, with 23 after atnach vs. 1-12 32 words after atnach vs. 11-14 32 words in total vs. 11-18 23 words after atnach. 5. In addition to the appearance of the number of fullness in the 14 (7 + 7) strophes and the 70 (35 + 35) cola, it features also conspicuously in v. 1, vs. 2-3, vs. 17-18, in the 63 (9 x 7) words of vs. 11-18, the 35 words of vs. 19-22, the 21 words of vs. 22-24 and the 161 (23 x 7) words addressed to God (Column c). Note that the words cited by the speaker in v. 10b-d are not directly addressed to God; they form part of the speaker’s contemplation. See the footnote above. 6. The name hwhy occurs 8 times, which brings the total number of occurrences in Psalms 29-35 to 78 (3 x 26). See the General Introduction, under “The name YHWH woven into the fabric of the text”, and Table I in the Introduction to Book I. The designation y√nOd·' occurs 3 times (vs. 17, 22, 23), and yah»lÈ' twice (vs. 23 and 24). © 2008 Dr. C.J. Labuschagne Brinkhorst 44 9751 AT Haren (Gron) The Netherlands labuschagne.cj@planet.nl Senior Lecturer in Semitic Languages (retired), University of Pretoria, South Africa and Professor of Old Testament (retired), University of Groningen, The Netherland