PSALM 42 - Ps 42 -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 --
BIJBEL: Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -Ps 42,1 - Ps 42,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1eis to telos eis sunesin tois uiois kore  1 pro victoria doctissimi filiorum Core   1 Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.   [1] Voor de leider van de muzikanten. Een kunstig lied* op naam van Korachs zonen.  [1] Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.   1 ¶ (Voor de koorleider, een leerdicht v. de zonen van Korach.)  1. Du maître de chant. Poème. Des fils de Coré.

 

Statenvertaling . -
Luther-Bibel . 1 Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.

Tekstuitleg van Ps 42,1 .

Ps 42,2 - Ps 42,2 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 on tropon epipothei è elafos epi tas pègas tôn udatôn outôs epipothei è psuchè mou pros se o theos  sicut areola praeparata ad inrigationes aquarum sic anima mea praeparata est ad te Deus  kë´ajjâl  ´èlohîm 2 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!   [2] Zoals een hinde om waterstromen schreeuwt, zo schreeuwt mijn keel naar U, God.   [2] Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.  (42:2) Zoals een hert smacht bij béddingen van wáter, –– zo smacht ook mijn zíel naar ú, o Gód!  

42:2 Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu.

King James Bible . My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God?
Persoonlijke vertaling . Zoals een hert smachtend is naar stromen van water, zo is mijn ziel smachtend naar U, God.  
Luther-Bibel . 2 Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.

Tekstuitleg van Ps 42,2 . Dit vers Ps 42,2 telt 10 woorden en 39 (3 X 13) letters . De getalwaarde van Ps 42,2 is 1670 (2 X 5 X 167) . Ps 42,2 bevat twee cola's van elk vijf woorden ; de eerste cola telt twaalf lettergrepen , de tweede dertien , samen vijfentwintig lettergrepen . De eerste cola telt negentien letters , de tweede twintig , samen negenendertig . Ps 42,2 bestaat uit een ondergeschikte zin en een hoofdzin . De opbouw van de zin is : Aa Ab B C A'a A'b B' C' ; de twee zinnen zijn parallel opgebouwd , die door kë (zoals) en ken (zo) worden ingeleid . In de eerste cola komt zevenmaal (van de twaalf lettergrepen) een a-klank voor (zie naar het Nederlandse lied : 'naar het klare water smacht' . De a-klank wil wellicht iets weergeven van het 'kabbelen' van het water . In twee gevallen is de a-klank verbonden met de letter aleph en tweemaal met de letter ayin .

1. ´jl . Verwijzing : ´jl , zie Ps 42,2 . Getalwaarde : aleph = 1 ; jod = 10 ; lamed = 12 of 30 . Totaal : 23 of 41 . Het komt in vijfendertig verzen in de bijbel voor.
- kë´ajjâl (zoals een hert) . Het komt in twee verzen in de bijbel voor : (1) Js 35,6 . (2) Ps 42,2 .

9. ´elè(j)khâ (naar U) . Verwijzing : ´èl (naar, tot) , zie Gn 12,1 . Voorzetsel ´el (naar, tot) + suffix tweede persoon mannelijk enkelvoud . In 236 verzen in de bijbel . In zestig verzen in de Pentateuch . In drieëndertig verzen in Psalmen .

10. ´èlohîm (God) . ´èlohîm (God) . Verwijzing : ´èlohîm (God) , zie Ps 42,2 . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 . In 635 verzen in de bijbel . In 207 verzen in de Pentateuch . In 140 verzen in Gn . In eenendertig verzen in Ex (Exodus) . In Ps 42-43 komt het zeventienmaal voor . Het is wel opmerkelijk dat de getalwaarde van het eerste (zonder de kaph) en het laatste woord van Ps 42,2 dezelfde is , nl. 41 .
- hâ´èlohîm (God) .
- wë´(i)en ´èlohîm (er is geen God) . In drie verzen in de bijbel : (1) Dt 32,39 . (2) 2 S 7,22 . (3) 1 Kr 17,20 .
-- wë´(i)en ´èlohîm zûlâthèkhâ (en er is geen God buiten U) . In twee verzen in de bijbel : (1) 2 S 7,22 . (2) 1 Kr 17,20 .

De godsnaam ´èlohîm (God) komt eenendertig maal in Gn 1 voor . Het aantal verzen in Gn 1 is eenendertig .
--- ´èl ´èlohîm (naar God) . In tweeëntwintig verzen in de bijbel .
--- l´èlohîm (tot God) . Het komt in drieëndertig verzen in de bijbel voor . In achttien verzen in de Psalmen .
--- Vele geleerden beschouwen ps 9 en ps 10 als één geheel . Bijgevolg zou ps 42 in feite ps 41 zijn . Opnieuw 41 .
- ´el (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (elkaars omgekeerde) . aleph en lamed is de eerste en de laatste letter van het teken van alles (éth kl ; éth = 23 ; kl = 23) . De figuur is een acht op de alfabetische cirkel .
--- ´el `ôlâm (eeuwige God) . In Gn 21,33 . Hapax . Gelijkaardig : ´èlohê `ôlâm (eeuwige God) : Js 40,28 . In het Grieks staat telkens theos aiônios .

Ps 42,3 - Ps 42,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 edipsèsen è psuchè mou pros ton theon ton zônta pote èxô kai ofthèsomai tô prosôpô tou theou  3 sitivit anima mea Deum fortem viventem quando veniam et parebo ante faciem tuam 

tsâmë´âh naphsjî l´elohîm lë´el châj  mâthaj ´âbhô´we´erâ´èh pënej ´èlohîm

3 Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?  [3] Mijn keel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik bij God komen, en zijn aanschijn zien?  [3] Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?*  2 (42:3) Dorstig is mijn ziel naar God, naar een god die leeft, wannéer mag ik kómen,– –– en zien het áanschíjn van Gód?  

2. 42:3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant; quand irai-je et verrai-je la face de Dieu?

King James Bible . My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God?
Luther-Bibel . 3 Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?

Tekstuitleg van Ps 42,3 . Dit vers Ps 42,3 telt 12 (2 X 2 X 3) woorden en 44 (2 X 2 X 11) letters . De getalwaarde van Ps 42,3 is 1716 (2 X 2 X 3 X 11 X 13) . Ps 42,3 bestaat uit 2 cola's van elk 5 woorden . De woordvolgorde van de eerste colon is : werkwoord , onderwerp, bepaling . Deze zin komt sterk overeen met Ps 63,2 , waar de volgorde is : werkwoord , naamwoordelijke bepaling , onderwerp .

1. tsâm´â (dorst hebben, dorsten) . Verwijzing : tsâm´â (dorst hebben, dorsten), zie Ps 42,3 . Het Nederlandse werkwoord "smachten" benadert het Hebreeuwe werkwoord tsâm´â . Actief qal derde persoon mannelijk enkelvoud komt in zeven verzen in de bijbel voor . Hiervan in vijf verzen in Jesaja .
--- tsâmë´âh (zij heeft dorst) . Actief qal derde persoon vrouwelijk enkelvoud . Het komt in twee verzen in de bijbel voor : (1) Ps 42,3 . (2) Ps 63,2 .
--- wajîtsëma (en hij smachtte) . In twee verzen in de bijbel . In de LXX vertaald door edipsèsen . (1) Ex 17,3 . (2)
--- edipsèsen . (hij / zij had dorst) . Actief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord dipsaô (dorsten , dorst hebben) . In vier verzen in de bijbel (1) Ps 42,3 . (2) Ps 63,2 .(LXX) .

Ps 42,4 - Ps 42,4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 egenèthè moi ta dakrua mou artos èmeras kai nuktos en tô legesthai moi kath&chent; ekastèn èmeran pou estin o theos sou  4 fuerunt mihi lacrimae meae panis per diem ac noctem cum diceretur mihi tota die ubi est Deus tuus    4 Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?   [4] Mijn tranen zijn voor mij voedsel voor de dag en de nacht, heel de dag hoor ik almaar zeggen: ‘Waar is die God van jou?’   [4] Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’  3 (42:4) Mijn brood: dat zijn mijn tranen geworden, de dág door en de nácht,– –– doordat men heel de dag tot mij zegt: wáar is nú je Gód?! 


3. 42:4 Mes larmes, c'est là mon pain, le jour, la nuit, moi qui tout le jour entends dire Où est-il, ton Dieu?

Statenvertaling . [3] My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God?
Luther-Bibel . 4 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?

Tekstuitleg van Ps 42,4 .

5. - 6. jômâm wâlâjëlâh (dag en nacht - overdag en 's nachts / des daags en des nachts) . Tenach (5) : (1) Ex 13,21 . (2) 1 K 8,59 . (3) Ps 1,2 . (4) Ps 42,4 . (5) Jr 33,25 .

Ps 42,5 - Ps 42,5 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 tauta emnèsthèn kai exechea ep' eme tèn psuchèn mou oti dieleusomai en topô skènès thaumastès eôs tou oikou tou theou en fônè agalliaseôs kai exomologèseôs èchou eortazontos 5 horum recordatus sum et effudi in me animam meam quia veniam ad umbraculum tacebo usque ad domum Dei in voce laudis et confessionis multitudinis festa celebrantis    5 Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte.  [5] Dit alles bedenk ik en ik laat mijn gemoed de vrije loop: wanneer ik optrek* in de stoet, met de anderen optrek naar Gods huis, in een feestelijke stoet, waar alles van dankbaarheid zingt en danst.  [5] Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend.  4 (42:5) Dit alles bedenk ik,– ik stort uit om mijn lót mijn zíel,– –– hoe ik voorttrok, in de díchte dróm hen vóorging, tot aan het huis van God met een stem vol júbel en dánk, –– een féestvíerende ménigte. 


4. 42:5 Oui, je me souviens, et mon âme sur moi s'épanche, je m'avançais sous le toit du Très-Grand, vers la maison de Dieu, parmi les cris de joie, l'action de grâces, la rumeur de la fête.

Statenvertaling . [4] When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday.
Luther-Bibel . 5 Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst: wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.

Tekstuitleg van Ps 42,5 .

Ps 42,6 - Ps 42,6 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 ina ti perilupos ei psuchè kai ina ti suntarasseis me elpison epi ton theon oti exomologèsomai autô sôtèrion tou prosôpou mou o theos mou   6 quare incurvaris anima mea et conturbas me expecta Dominum quia adhuc confitebor ei salutaribus vultus eius    6 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts.  [6] Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God: eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding.  [6] Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.*  5 (42:6) Wat buig je je neer, mijn ziel, en kreun je over mij?– verbeid het van God, want éens zal ik hem dánken, –– die mijn aanschijn bevríjdt, díe mijn Gód is!  


5. 42:6 Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu : à nouveau je lui rendrai grâce, le salut de ma face

Statenvertaling . [5] Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.
Luther-Bibel . 6 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Tekstuitleg van Ps 42,6 .

2. tisjëthôchächî ( je boog je neer ) . Histaf`al van het werkw. chwh ( zich neerbuigen ) . Verwijzing : chârâh ( branden, ontbranden ) .In drie verzen in Ps 42-43 , telkens in het refrein .
Lat. incurvaris < in - + curvaris ( curvari : pass. praes. 2de pers. enk. ) . curvus ( cfr curve ) : krom (c - r ) , gebogen . Gr. perilupos ( zeer bedroefd ) .
chârah ( branden, ontbranden ) . In toorn ontbranden . vergrammen < gram , Gr. chromos ( ge-grom ) . Het woord duidde eerst een geluid aan , en uit een begrip 'grommen' ontstond dat van vertoornd . Toorn betekent een heftige gemoedsbeweging , vandaar evenzeer 'toorn' als 'hevig verdriet' . In 17 verzen . In de zin van drie woorden in Gn 4,6 (lâmmah chârah lakh = waarom ben je vertoornd) komt vijfmaal de a-klank voor , een klaagklank .
Gr. thumos . Ned. toorn . Gr. perilupos : zeer bedroefd . Bijbel (9) . O.T. (5) . N.T. (4) . Gn 4,6 ( hina ti perilupos egenou = waarom werd jij zeer bedroefd ) en Ps 42,6 ( hina ti perilupôs ei = waarom ben je bedroefd ) komen in de LXX sterk met elkaar overeen .

Ps 42,7 - Ps 42,7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 pros emauton è psuchè mou etarachthè dia touto mnèsthèsomai sou ek gès iordanou kai ermôniim apo orous mikrou  7 Deus meus in memet ipso anima mea incurvatur propterea recordabor tui de terra Iordanis et Hermoniim de monte minimo   7 O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte.   [7] Ik ben zo zielsbedroefd, en almaar moet ik aan U denken  [7] Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar  6 ¶ (42:7) Om mijn lot buigt mijn ziel zich neer, en daarom gedenk ik u uit het lánd van de Jordáan,– –– van Hermons toppen, uit het bérgland ván Mitsáar. 

6. 42:7 et mon Dieu! Mon âme est sur moi défaillante, alors je me souviens de toi depuis la terre du Jourdain et des Hermons, de toi, humble montagne.

Statenvertaling . [6] O my God, my soul is cast down within me: therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, from the hill Mizar.
Luther-Bibel . 7 Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, / darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon, vom Berge Misar.

Tekstuitleg van Ps 42,7 .

Ps 42,8 - Ps 42,8 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 abussos abusson epikaleitai eis fônèn tôn katarraktôn sou pantes oi meteôrismoi sou kai ta kumata sou ep&chent; eme dièlthon  abyssus abyssum vocat in voce cataractarum tuarum omnes gurgites tui et fluctus tui super me transierunt  kâl misjbârêkhâ wegallêkhâ `âlaj `âbhârû  8 De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. ² [8] vanuit* dit land van neergang en van netten, vanaf de geringe berg. Van afgrond naar afgrond weergalmt het luide bruisen van uw watervallen; al uw springvloeden en uw golven storten over mij heen.   . [8] De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen – al uw golven slaan zwaar over mij heen.  7 (42:8) Oervloed roept tot oervloed met de stém van uw ravíjnen, –– al uw brekers en uw rollers trókken reeds óver mij héen. 

7. 42:8 L'abîme appelant l'abîme au bruit de tes écluses, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi.

Statenvertaling . [7] Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts: all thy waves and thy billows are gone over me.
Persoonlijke vertaling . En al uw golven rolden over mij  / gingen over mij heen.
Luther-Bibel . 8 Deine Fluten rauschen daher, / und eine Tiefe ruft die andere; alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich.

Tekstuitleg van Ps 42,8 . Jon 2,4b = Ps 42,8b .

Ps 42,9 - Ps 42,9 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 èmeras enteleitai kurios to eleos autou kai nuktos ôdè par&chent; emoi proseuchè tô theô tès zôès mou  9 per diem mandavit Dominus misericordiam suam et in nocte canticum eius mecum oratio Deo vitae meae    9 Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.  [9] De heer zendt mij bij dag zijn genade, ’s nachts zing ik een lied voor Hem, een smeekbede tot de God van mijn leven.  [9] Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.   8 (42:9) Des daags moge gebieden de ENE zijn vriendschap: dan klinkt in de nácht bij mij gezáng, –– gebéd tot de Gód mijns lévens. 


8. 42:9 Le jour, Yahvé mande sa grâce et même pendant la nuit le chant qu'elle m'inspire est une prière à mon Dieu vivant.

Statenvertaling . [8] Yet the LORD will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.
Luther-Bibel . 9 Am Tage sendet der HERR seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens.

Tekstuitleg van Ps 42,9 .

- Κυριος το ελεος αυτου (= kurios to eleos autou: de Heer... zijn barmhartigheid). LXX (2): (1) Ps 42,9 (LXX). (2) Ps 103,11. (LXX). NT (1) Lc 1,58.

Ps 42,10 - Ps 42,10 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 erô tô theô antilèmptôr mou ei dia ti mou epelathou ina ti skuthrôpazôn poreuomai en tô ekthlibein ton echthron mou  10 dicam Deo petra mea quare oblitus es mei quare tristis incedo adfligente inimico    10 Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?  [10] En zo zeg ik tegen God: ‘Mijn rots*, waarom vergeet U mij? Waarom moet ik in zak en as* zitten, door mijn vijanden vernederd?’   [10] Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’  9 (42:10) Ik zeg tot God, mijn Rots: waarom hebt gij mij vergeten?, waarom gá ik in het zwárt,– –– ónder drúk van een víjand?  


9. 42:10 Je dirai à Dieu mon Rocher pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'en aller en deuil, accablé par l'ennemi?

Statenvertaling . [9] I will say unto God my rock, Why hast thou forgotten me? why go I mourning because of the oppression of the enemy?
Luther-Bibel .10 Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget?

Tekstuitleg van Ps 42,10 .

Ps 42,11 - Ps 42,11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11en tô katathlasai ta osta mou ôneidisan me oi thlibontes me en tô legein autous moi kath&chent; ekastèn èmeran pou estin o theos sou  11 cum me interficerent in ossibus meis exprobraverunt mihi hostes mei dicentes tota die ubi est Deus tuus    11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?  [11] Terwijl heimwee mijn hart verteert, sarren mijn tegenstanders mij, heel de dag hoor ik almaar zeggen: ‘Waar is die God van jou?’  [11] Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’   10 (42:11) Met in mijn beenderen een doodssteek tarten mij die míj benáuwen,– –– doordat ze tot mij zeggen heel de dag: wáar is nú je Gód?! 


10. 42:11 Touché à mort dans mes os, mes adversaires m'insultent en me redisant tout le jour Où est-il, ton Dieu?

Statenvertaling . [10] As with a sword in my bones, mine enemies reproach me; while they say daily unto me, Where is thy God?
Luther-Bibel .11 Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, / wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott?

Tekstuitleg van Ps 42,11 .

Ps 42,12 - Ps 42,12 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 42 -- Ps 42,1 - Ps 42,2 - Ps 42,3 - Ps 42,4 - Ps 42,5 - Ps 42,6 - Ps 42,7 - Ps 42,8 - Ps 42,9 - Ps 42,10 - Ps 42,11 - Ps 42,12 -- Ps 43,1 - Ps 43,2 - Ps 43,3 - Ps 43,4 - Ps 43,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 ina ti perilupos ei psuchè kai ina ti suntarasseis me elpison epi ton theon oti exomologèsomai autô è sôtèria tou prosôpou mou o theos mou  12 quare incurvaris anima mea et conturbas me expecta Dominum quoniam adhuc confitebor ei salutibus vultus mei et Deo meo     12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.  [12] Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God: eens komt de dag dat ik danken mag mijn God, mijn redding.   [12] Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.  11 (42:12) Wat buig je je neer, mijn ziel, wat kreun je over mij?, verbeid het van God want éens zal ik hem dánken, –– die mijn aanschijn bevríjdt, díe mijn Gód is!  


11. 42:12 Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu : à nouveau je lui rendrai grâce, le salut de ma face et mon Dieu!

Statenvertaling . [11] Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
Luther-Bibel . 12 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Tekstuitleg van Ps 42,12 .


1 pro victoria doctissimi filiorum Core 2 sicut areola praeparata ad inrigationes aquarum sic anima mea praeparata est ad te Deus 3 sitivit anima mea Deum fortem viventem quando veniam et parebo ante faciem tuam 4 fuerunt mihi lacrimae meae panis per diem ac noctem cum diceretur mihi tota die ubi est Deus tuus 5 horum recordatus sum et effudi in me animam meam quia veniam ad umbraculum tacebo usque ad domum Dei in voce laudis et confessionis multitudinis festa celebrantis 6 quare incurvaris anima mea et conturbas me expecta Dominum quia adhuc confitebor ei salutaribus vultus eius 7 Deus meus in memet ipso anima mea incurvatur propterea recordabor tui de terra Iordanis et Hermoniim de monte minimo 8 abyssus abyssum vocat in voce cataractarum tuarum omnes gurgites tui et fluctus tui super me transierunt 9 per diem mandavit Dominus misericordiam suam et in nocte canticum eius mecum oratio Deo vitae meae 10 dicam Deo petra mea quare oblitus es mei quare tristis incedo adfligente inimico 11 cum me interficerent in ossibus meis exprobraverunt mihi hostes mei dicentes tota die ubi est Deus tuus 12 quare incurvaris anima mea et conturbas me expecta Dominum quoniam adhuc confitebor ei salutibus vultus mei et Deo meo


TAALGEBRUIK


COMMENTAAR

PSAM 42-43

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

De psalm begint met een beeld : het hert . Schichtig , opspringend , snuivend , vlug en snel .
De psalm begint met een zoekend hert , zoekend in de droge waterbeddingen , tevergeefs zoekend naar water . In het lied geeft de zin : naar het klare water smacht , iets weer van het kabbelend water van de beek maar ook iets van de klank bij het klagen . Smachten geeft iets weer van het Hebreeuwse tsama (dorsten) ; het drukt iets uit van droge lippen en een droog gehemelte .
Het Nederlandse lied spreekt van een moede hinde , een vermoeid hert , vermoeid van het zoeken .
Mijn ziel wordt vergeleken met dat hert , dat springend door de droge waterbeddingen , moe en zoekend en tevergeefs zoekend , geen water vindt .
Mijn ziel , wat mij levend maakt , zoekt naar haar levensbron , God . Ik zoek maar Hij lijkt ver weg . Als Hij weg is , is het donker en koud . Ik zou Hem willen zien , van aangezicht tot aangezicht , Hem zeggen wat mij is overkomen , Hem al mijn ellende en miserie vertellen , maar Hij lijkt ver weg . Ik ben alleen .
Ik zit in de volle miserie . Ik schrei . Mijn tranen lopen van mijn gezicht naar mijn mond en ik drink het zoutwater van mijn tranen . Dat is mijn drank en mijn voedsel . Voor de rest heb ik geen honger . Ik lust geen voedsel .
Ik denk aan Hagar en haar kind uit Gn 21 :
“[14] Abraham voorzag Hagar de volgende ochtend van brood en een zak water, zette het kind op haar schouder en stuurde hen weg. Maar onderweg verdwaalde zij in de woestijn van Berseba. [15] Toen de waterzak leeg was, legde zij het kind onder een struik [16] en ging op een boogschot afstand zitten, want zij dacht: ‘Ik kan mijn kind niet zien sterven.’ Ze bleef daar zitten en weende luid.
[17] God* hoorde het wenen van de jongen, en de engel* van God riep uit de hemel tot Hagar: ‘Wat is er, Hagar? Wees niet bang, want God heeft in zijn verblijf het wenen van uw kind gehoord. [18] Sta op, neem de jongen en houd hem goed vast, want Ik zal een groot volk van hem maken.’ [19] Toen opende God haar ogen, zodat zij een waterput zag; zij vulde de zak weer met water en gaf de jongen te drinken. [20] En God beschermde de jongen.”
Als een filmmaker geeft de psalmist een flash-back , een beeld van vroeger . Hoe was het anders dan nu . Ik was in een stroom van mensen , enthousiast en blij op weg naar Jeruzalem , naar de tempel . Ik liep vooraan en ik zong van vreugde . Ik werd niet moe . Ik herinner me die pelgrimstochten .
Zo kunnen ook wij in moeilijke periodes terugkijken naar totaal andere situaties , waarin we ons blij en gelukkig voelden .
Dat terugkijken werkt ook relativerend . Dat was een andere tijd dan nu . Deze moeilijke tijd zal ook wel voorbijgaan . Heb geduld , heb moed . Zo zegt de psalmist het dan ook :
Waarom zijt gij bedroefd , mijn ziel , waarom opstandig?
Vertrouw op God ,
Eens zal ik Hem weer loven ,
Mijn Redder en mijn God .

Na het laatste avondmaal ging Jezus naar de hof van Olijven . Hij nam Petrus , Jakobus en Johannes met zich mee . Hij werd gespannen , angstig en hij zei tot hen : ik ben droevig . Ik voel de dood nabij . Waakt en bidt (Mc 14,33-34) .
Bij het kruis zijn er spotters . Ze zeggen : Hij heeft op God zijn vertrouwen gesteld . Dat Hij hem redde , als Hij (God) hem wil (Mt 27,43) .
Het klinkt paradoxaal maar Hij die niet gered werd op het kruis , werd door God aangesteld tot redder (Hnd 5,31) .

In de eerste strofe vertrekt de psalmist van een hert dat tevergeefs zoekt naar water . Ik zoek naar mijn levensbron , God , maar ik zie Hem niet .
In de tweede strofe is het beeld van de verschillende bergbeken in het Hermongebergte . De sneeuw op het gebergte smelt en het water stort zich in beekjes naar beneden . Op sommige plaatsen komen er watervallen voor . Het water stort zich krachtig en met geweld naar beneden .
Dat beeld geeft weer wat mij overkomt . Ik moet hoon en laster verdragen van mensen die me niet goedgezind , ja vijandig zijn . Ze keren zich tegen mij en maken mij het leven zuur . Het overvalt mij , voortdurend . Ik word erdoor neergedrukt . Ik ben neergeslagen , neerslachtig , treurig . In dit alles denk ik aan U, God . Ik vraag Hem : wat stort U toch over mij uit ?

Al uw golven gingen over mij heen . Dezelfde zin vinden we bij Jon 2,4 . Jona is in zee geworpen en opgeslopt door een vis . Hij bidt dan : U hebt mij in de afgrond geworpen , in het hart van de zee . Stromen water omgeven mij . Al uw brekers , al uw golven slaan over mij heen .” Wat Jona bidt , komt zo sterk overeen met wat de psalmist verwoordt in Ps 42-43 .
Golven overvielen de boot , lezen we in het stormstillingsverhaal van Marcus (Mc 4,35-41) . Dat verhaal is geborduurd op het verhaal van Jona . De leerlingen van Jezus maakten hem wakker en zeiden : Meester , doet het u niets dat wij vergaan . Een verhaal dat sterk contrasteert met het verhaal van Jezus in de hof van Olijven .

In de derde strofe drukt de psalmist zijn vertrouwen in God uit . Ondanks alles zal ik tot God zeggen : Gij zijt mijn levensbron , gij zijt mijn rots . Dit psalmdeel (vulgaat Ps 42) werd in de mis volgens het ritueel van Trente aan de voet van het altaar gebeden . Vooral het vers : et introibo ad altare Dei : en ik zal opgaan naar het altaar van God , speelde hierin een belangrijke rol . De mis werd vooral gezien als een offer , dat Jezus bracht op het kruis . Vanuit de identificatie met Jezus in de hof van Olijven sluit de priester en de gelovigen zich aan bij de woorden van Jezus : niet mijn wil , maar uw wil geschiedde .

Deze derde strofe doet denken aan lied nr. 522 , dat herinneringen aan mijn jeugdtijd oproept .
Heer, laat mij voor uw altaar komen,
Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd.
Heer, laat mij voor uw altaar komen,
Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd.
Heer, reken mij onder uw vromen,
onder mijn hoede is mijn ziel verheugd.
Zend mij uw licht, het zal me tonen,
de witte heuvel waar uw tempel staat.
Ik wil er binnengaan, er wonen,
en voor uw altaar staan, voor uw gelaat.
Ik zal U lof zingen op snaren,
en bijna droevig zijn bij dit geruis,
en denken aan mijn kinderjaren,
toen ik verheugd was in mijns vaders huis.

Besluit
Deze psalm linkt aan het verhaal van Jona , het stormstillingsverhaal , Jezus in de hof van Olijven en op het kruis . Het roept herinneringen op aan onze jeugdperiode waarbij deze psalm aan de voet van het altaar in het latijn gebeden werd .
Het is een psalm van verlangen naar God in tijden waarin het moeilijk is . De gelovige bidt tot God : Gij zijt mijn God , mijn Redder , mijn Rots , mijn kracht . Zend mij uw licht om mij te leiden en mij te brengen op uw heilige berg , voor uw aanschijn in de tempel van Jeruzalem .

Arseen De Kesel
6 december 2008