PSALMEN : TAALGEBRUIK - Ps -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -

Overzicht :
Ps (Psalmen) : overzicht , Ps : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Ps : commentaar ,

- Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -

- Ps 50,1 - Ps 50,2 - Ps 50,3 - Ps 50,4 - Ps 50,5 - Ps 50,6 - Ps 50,7 - Ps 50,8 - Ps 50,9 - Ps 50,10 - Ps 50,11 - Ps 50,12 - Ps 50,13 - Ps 50,14 - Ps 50,15 - Ps 50,16 - Ps 50,17 - Ps 50,18 - Ps 50,19 - Ps 50,20 - Ps 50,21 - Ps 50,22 - Ps 50,23 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Erken wie Ik werkelijk ben

Ps 50,1 - Ps 50,1 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [1] Een zangstuk op naam van Asaf. [1] De heer, de God van de goden, spreekt en heel de aarde roept Hij op, vanwaar de zon rijst tot waar zij daalt.   [1] Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEER, gaat spreken en roept de aarde bijeen van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,2 - Ps 50,2 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [2] Vanuit Sion, die parel van schoonheid, is God in glans verschenen.   [2] Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in stralend licht.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. mitstsijjôn (uit Sion) < min (uit) + tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenach : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Tenach (12) : (1) Js 2,3 . (2) Jr 9,18 . (3) Jl 4,16 . (4) Am 1,2 . (5) Mi 4,2 . (6) Ps 14,7 . (7) Ps 50,2 . (8) Ps 53,7 . (9) Ps 110,2 . (10) Ps 128,5 . (11) Ps 134,3 . (12) Ps 135,21 .

Ps 50,3 - Ps 50,3 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [3] Onze God zal komen en het zwijgen verbreken; verterend vuur* gaat voor Hem uit, rondom Hem woeden de stormen*.   [3] Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,4 - Ps 50,4 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [4] De hemel daarboven en ook de aarde roept Hij op voor een oordeel over zijn volk:   [4] Hij roept de hemel op, daar boven, en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,5 - Ps 50,5 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [5] ‘Breng mijn getrouwen bijeen die zich met Mij verbonden voor het altaar.’   [5] ‘Breng mijn getrouwen vóór mij, die zich met offers aan mij verbinden.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,6 - Ps 50,6 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [6] En de hemel verkondigt: ‘Rechtvaardig is Hij, God zelf is de rechter.’   [6] De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, hijzelf treedt op als rechter. sela      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,7 - Ps 50,7 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [7] ‘Luister, mijn volk, Ik wil spreken, tegen u getuigen, o Israël; God, uw God ben Ik.   [7] ‘Luister, mijn volk, ik ga spreken, Israël, ik ga tegen je getuigen, ik, God, je eigen God.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,8 - Ps 50,8 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [8] Om uw offers verwijt Ik u niets, geen brandoffer is Mij ontgaan,   [8] Ik klaag je niet aan om je offers, nooit dooft voor mij het offervuur.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,9 - Ps 50,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [9] maar Ik wil niet nog een stier van uw erf, niet nog een bok uit uw kooien,   [9] Maar de stier uit je stal heb ik niet nodig, noch de bokken uit je kooien.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,10 - Ps 50,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [10] want al het wild in het woud is van Mij, ook de dieren hoog in de bergen;   [10] Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen,     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,11 - Ps 50,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [11] de vogels daarboven, Ik ken ze allemaal, geen dier in het veld is Mij onbekend.   [11] ik ken alle vogels van het gebergte, wat beweegt in het veld is van mij.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,12 - Ps 50,12 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [12] En als Ik honger had dan zei Ik het niet, want van Mij is de aarde met al wat ze draagt.   [12] Had ik honger, ik zou het je niet zeggen, van mij is de wereld en wat daar leeft.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,13 - Ps 50,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [13] Zou Ik het vlees van stieren soms eten? Of het bloed van bokken soms drinken?   [13] Eet ik soms het vlees van stieren of drink ik het bloed van bokken?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,14 - Ps 50,14 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [14] Laat uw offer een dankoffer* zijn, kom uw geloften aan de Hoogste na.   [14] Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,15 - Ps 50,15 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [15] Dan mag u Mij roepen in dagen van nood, en Ik zal redden, omdat u erkent wie Ik werkelijk ben.’   [15] Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,16 - Ps 50,16 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [16] Maar tegen de boze zegt God: ‘Hoe durft U te schermen met mijn Wet, mijn verbond in uw mond te nemen,   [16] Maar tot wie kwaad doet zegt God: ‘Wat baat het dat je mijn geboden opzegt en mijn verbond in de mond neemt?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,17 - Ps 50,17 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [17] terwijl u gebondenheid haat en onverschillig mijn woorden verwerpt?   [17] Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden schuif je ter zijde.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,18 - Ps 50,18 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [18] Als u een dief betrapt, dan heult u met hem, en bij echtbrekers voelt u zich thuis.   [18] Zie je een dief, je loopt met hem mee, en bij overspeligen ben je thuis.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,19 - Ps 50,19 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [19] U leent uw mond voor kwaadsprekerij, uw tong rijgt leugen aan leugen.   [19] Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,20 - Ps 50,20 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [20] U zit te roddelen over uw broer, u belastert het kind van uw moeder.   [20] Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,21 - Ps 50,21 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [21] Zo handelt u – en Ik zou dan zwijgen? U verbeeldt zich dat Ik ben zoals u? Ik zal aanklagen, aanklagen nu en het punt voor punt onder ogen brengen.   [21] Zou ik dan zwijgen bij wat je doet, je denkt toch niet dat ik ben als jij? Ik klaag je aan, ik som je wandaden op.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,22 - Ps 50,22 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [22] Bedenk dit goed, u die God vergeet, of Ik zal u reddeloos verscheuren:   [22] Begrijp dit goed, jullie die God vergeten, of ik verscheur je, en er is niemand die redt:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 50,23 - Ps 50,23 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [23] wie een dankoffer brengt erkent wie Ik werkelijk ben; wie niet van mijn wegen wijkt, laat Ik het heil zien dat van God komt.’   [23] wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van