PSALM 63 - Ps 63 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 -
- Ps 63,1-12 -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht :
- Psalmen : overzicht - Psalmen taalgebruik A - Psalmen taalgebruik B - Psalmen taalgebruik C - Psalmen taalgebruik D - Psalmen taalgebruik E - Psalmen taalgebruik F - Psalmen taalgebruik G - Psalmen taalgebruik H - Psalmen taalgebruik I - Psalmen taalgebruik J - Psalmen taalgebruik K - Psalmen taalgebruik L - Psalmen taalgebruik M - Psalmen taalgebruik N - Psalmen taalgebruik O - Psalmen taalgebruik P - Psalmen taalgebruik Q - Psalmen taalgebruik R - Psalmen taalgebruik S - Psalmen taalgebruik T - Psalmen taalgebruik U - Psalmen taalgebruik Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- taalgebruik -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

63 : 7 X 9 .

Mijn ziel heeft dorst naar U . Ps 63,1-12 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -

Ps 63,1 - Ps 63,1 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  1 canticum David cum esset in deserto Iuda     1 Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda.  [1] Op naam van David. Toen hij in de woestijn van Juda was.   [1] Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.   1 ¶ (Een musiceerstuk, v. David; toen hij was in Juda’s woestijn.)   1. Psaume. De David. Quand il était dans le désert de Juda. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,2 - Ps 63,2 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  2 Deus fortitudo mea tu es de luce consurgam ad te sitivit te anima mea desideravit te caro mea   ´èlohîm ´elî ´aththâh ´äsjachärèkhâ tsâmë´âh lëkhâ naphsjï   2 O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.  [2] U bent mijn God, ik zoek* naar U, mijn ziel heeft dorst naar U, mijn lichaam smacht naar U, dor als een land dat snakt naar water.   [2] God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.  (63:2) God, mijn God zijt gij, u blijf ik zoeken, mijn ziel is dorstig naar u; naar ú smacht mijn vlées, –– in een land: uitgedroogd, úitgeput,– zónder wáter.  63:2 Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. 

King James Bible . A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;

Tekstuitleg van Ps 63,2 .

- tsâm´â (dorst hebben, dorsten), zie Ps 42,3 .
Ps 63,3 - Ps 63,3 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  3 in terra invia et conficiente ac sine aqua sic in sancto apparui tibi ut videam fortitudinem tuam et gloriam tuam     3 Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer;  [3] Zo kijk ik naar U uit in uw heiligdom, uw kracht en uw heerlijkheid wil ik aanschouwen.  [3] In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.   2 (63:3) En zo heb ik in het héiligdom u aanschóuwd,– –– en gezíen uw krácht, en uw glórie!  2. 63:3 Oui, au sanctuaire je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire.

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,4 - Ps 63,4 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  4 melior est enim misericordia tua quam vitae labia mea laudabunt te    4 Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen. [4] Uw liefde is mij liever dan leven, mijn lippen zingen van U.   [4] Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.   3 ¶ (63:4) Want groter goed dan het léven is uw vríendschap, –– mijn líppen móeten u róemen!  3. 63:4 Meilleur que la vie, ton amour; mes lèvres diront ton éloge.

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,5 - Ps 63,5 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  5 sic benedicam tibi in vita mea in nomine tuo levabo manus meas    5 Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen.  [5] Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, met geheven handen uw naam herhalen.   [5] U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.  4 (63:5) Zo wil ik met mijn léven u zégenen, –– met uw náam mijn hándpalmen héffen.  4. 63:5 Oui, je veux te bénir en ma vie, à ton nom, élever les mains;  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,6 - Ps 63,6 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  6 quasi adipe et pinguidine implebitur anima mea et labiis laudantibus canet os meum    6 Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen.  [6] Dan heb ik de weelde die mijn hart begeert en juichen mijn lippen van U.   [6] Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.  5 (63:6) Mijn ziel wordt verzadigd als met mélk en mérg, –– met lippen vol júbel lófprijst mijn mónd!–  5. 63:6 comme de graisse et de mœlle se rassasie mon âme, lèvres jubilantes, louange en ma bouche.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,7 - Ps 63,7 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  7 recordans tui in cubili meo per singulas vigilias meditabor tibi    7 Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.  [7] Zelfs op mijn bed moet ik aan U denken; als ik waak in de nacht ben ik bezig met U.   [7] Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam.   6 (63:7) wanneer op mijn bed mijn gedáchten bij ú zijn, –– in de náchtwaken ik flúister van ú!   6. 63:7 Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles je médite sur toi, 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,8 - Ps 63,8 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  8 quia fuisti auxilium meum in umbra alarum tuarum laudabo    8 Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen.  [8] Want U bent altijd mijn helper geweest, in de schaduw* van uw vleugels was ik opgetogen.  [8] U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels.   7 ¶ (63:8) Want gíj waart mij tot húlp, –– in de schaduw van uw vléugels mág ik júichen.  7. 63:8 toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes; 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,9 - Ps 63,9 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  9 adhesit anima mea post te me suscepit dextera tua    9 Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.   [9] Mijn ziel hangt aan U, wil dicht bij U zijn, uw rechterhand zal mij blijven vasthouden.   [9] Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. 8 (63:9) Mijn ziel kleeft u aan, ú achterná, –– en míj houdt uw réchterhand vást.  8. 63:9 mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,10 - Ps 63,10 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  10 ipsi vero interficere quaerunt animam meam ingrediantur in extrema terrae    10 Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde.   [10] Maar dood* aan degenen die mij naar het leven staan, zij zullen in het diepst van de aarde belanden;  [10] Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan, 9 (63:10) En zij die mijn ziel zóeken te verdérven –– komen in de ónderste króchten der áarde;  9. 63:10 Mais ceux qui poussent mon âme à sa perte, qu'ils descendent au profond de la terre!  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,11 - Ps 63,11 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  11 congregentur in manus gladii pars vulpium erunt    11 Men zal hen storten door het geweld des zwaards; zij zullen de vossen ten deel worden.  [11] zij vallen ten offer aan het geweld van het zwaard, zij vallen ten prooi aan de jakhals*.  [11] laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard.   10 (63:11) vallen in hánden van een zwáard, –– worden het deel dat tóekomt áan de vóssen.   10. 63:11 Qu'on les livre au tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals!  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 63,12 - Ps 63,12 : Mijn ziel heeft dorst naar U - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Ps (Psalmen ) -- Ps 63 - Ps 63,1-12 -- Ps 63,1 - Ps 63,2 - Ps 63,3 - Ps 63,4 - Ps 63,5 - Ps 63,6 - Ps 63,7 - Ps 63,8 - Ps 63,9 - Ps 63,10 - Ps 63,11 - Ps 63,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  12 rex autem laetabitur in Deo laudabitur omnis qui iurat in eo quia obstruetur os loquentium mendacium     12 Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die bij Hem zweert, zal zich beroemen; want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.  [12] Kijk, de koning* mag zich in God verblijden; iedereen die bij Hem zweert zal juichen maar de leugenaar wordt de mond gesnoerd.   [12] Maar de koning zal zich verheugen in God, wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig – leugenaars wordt de mond gesnoerd.   11 (63:12) De koning mag zich verheugen in God, gelukkig prijst zich al wie tróuw zwoer aan hém, –– want de mond van léugensprekers wórdt gestópt!   11. 63:12 Et le roi se réjouira en Dieu; qui jure par lui en tirera louange quand les menteurs auront la bouche fermée.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 canticum David cum esset in deserto Iuda 2 Deus fortitudo mea tu es de luce consurgam ad te sitivit te anima mea desideravit te caro mea 3 in terra invia et conficiente ac sine aqua sic in sancto apparui tibi ut videam fortitudinem tuam et gloriam tuam 4 melior est enim misericordia tua quam vitae labia mea laudabunt te 5 sic benedicam tibi in vita mea in nomine tuo levabo manus meas 6 quasi adipe et pinguidine implebitur anima mea et labiis laudantibus canet os meum 7 recordans tui in cubili meo per singulas vigilias meditabor tibi 8 quia fuisti auxilium meum in umbra alarum tuarum laudabo 9 adhesit anima mea post te me suscepit dextera tua 10 ipsi vero interficere quaerunt animam meam ingrediantur in extrema terrae 11 congregentur in manus gladii pars vulpium erunt 12 rex autem laetabitur in Deo laudabitur omnis qui iurat in eo quia obstruetur os loquentium mendacium