PSALM 67 - Ps 67 - verwijzingen -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 67,1 - Ps 67,2 - Ps 67,3 - Ps 67,4 - Ps 67,5 - Ps 67,6 - Ps 67,7 - Ps 67,8 -

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ of http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/ of http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . Zie ook : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Bibliografie : Psalmen
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Ps 67,1 - Ps 67,1 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  1 in finem in hymnis psalmus cantici       [1] Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk bij snarenspel, een lied.  [1] Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.    1 ¶ (Voor de koorleider, bij snaren, een musiceerstuk, een zang.)    

Ps 67,2 - Ps 67,2 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
ho theos oiktirèsai hèmas kai eulogèsai hèmas, epifanai to prosôpon autou ef'hèmas   2 Deus misereatur nostri et benedicat nobis inluminet vultum suum super nos et misereatur nostri diapsalma   ´èlohîm jechânnenû  wîbhârëkhenû jâ´er pânâiw ´ittânû (sèlâh)   [2] Wees ons genadig*, schenk ons uw zegen*, God, laat uw aanschijn* over ons lichten,  [2] God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela  (67:2) God zij ons genadig en zégene óns, –– hij doe zijn áanschijn óver ons líchten. sela  Moge God ons genadig zijn en ons zegenen, moge Hij zijn gelaat over ons lichten.

Tekstuitleg van Ps 67,2

2. jechânnenû (hij zal ons genadig zijn) . Actief imperfectum derde persoon enkelvoud met het suffix van het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon meervoud . Verwijzing : chânan (genadig zijn, zich over iemand ontfermen), zie Ps 111,5 .

3. wîbhârëkhenû (en hij zal ons zegenen) . Piel imperfectum derde persoon enkelvoud met prefix waw (en) en suffix (nû) van het persoonlijk voornaamwoord eerste persoon meervoud . In één vers in de bijbel nl. Ps 67,2 .Vergelijk : jëbhârèkhëkhâ (hij zal je zegenen). Piel imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . Verwijzing : bârakh (zegenen, loven, prijzen), zie Ps 113,2 .

4. jâ´er (hij moge lichten) . Hifil jussief derde persoon mannelijk enkelvoud . In twee verzen in de bijbel : (1) Nu 6,25 . (2) Ps 67,2 .

Ps 67,3 - Ps 67,3 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  3 ut cognoscamus in terra viam tuam in omnibus gentibus salutare tuum      [3] zodat men op aarde uw wegen* zal kennen: uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien.   [3] dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. 2 (67:3) Dat men op aarde zal kénnen uw wég, –– onder alle volken úw bevríjdende wérk.   

Ps 67,4 - Ps 67,4 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  4 confiteantur tibi populi Deus confiteantur tibi populi omnes      [4] De volken zullen U danken, o God, alle volken zullen U danken.  [4] Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.  3 (67:4) U, God, zullen geméenschappen dánken, –– u dánken de geméenschappen álle.   

Ps 67,5 - Ps 67,5 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  5 laetentur et exultent gentes quoniam iudicas populos in aequitate et gentes in terra diriges diapsalma      [5] De naties zullen verheugd om U juichen: U regeert de volken in rechtvaardigheid, U bestuurt alle naties op aarde.   [5] Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. sela  4 (67:5) Bij de naties is vreugde en jubel omdat gij gemeenschappen éerlijk berécht, –– en náties!– op áarde geléidt. sela   

Ps 67,6 - Ps 67,6 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
  6 confiteantur tibi populi Deus confiteantur tibi populi omnes      [6] De volken zullen U loven, o God, alle volken zullen U loven.  [6] Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.  5 (67:6) U, God, zullen geméenschappen dánken, –– u dánken de geméenschappen álle.   

Ps 67,7 - Ps 67,7 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
eulogèsai hèmas ho theos ho theos hèmôn     jëbhârëkhenû ´èlohîm ´èlohênû   [7] De aarde brengt haar vruchten* op; God, onze God, Hij zegent ons.  [7] De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons.  6 (67:7) De aarde heeft ons gegéven haar gewás, –– zo zegent ons Gód, ónze Gód.   

Ps 67,8 - Ps 67,8 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
eulogèsai hèmas ho theos  8 benedicat nos Deus et metuant eum omnes fines terrae   jëbhârëkhenû ´èlohîm    [8] God zegent ons: de einders van de aarde zullen ontzag hebben voor Hem.   [8] Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.  7 (67:8) Gód zal ons zégenen; –– vrezen zullen hem álle éinden der áarde.