PSALM 68 -- Ps 68 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : - Ps 68,1 - Ps 68,2 - Ps 68,3 - Ps 68,4 - Ps 68,5 - Ps 68,6 - Ps 68,7 - Ps 68,8 - Ps 68,9 - Ps 68,10 - Ps 68,11 - Ps 68,12 - Ps 68,13 - Ps 68,14 - Ps 68,15 - Ps 68,16 - Ps 68,17 - Ps 68,18 - Ps 68,19 - Ps 68,20 - Ps 68,21 - Ps 68,22 - Ps 68,23 - Ps 68,24 - Ps 68,25 - Ps 68,26 - Ps 68,27 - Ps 68,28 - Ps 68,29 - Ps 68,30 - Ps 68,31 - Ps 68,32 - Ps 68,33 - Ps 68,34 - Ps 68,35 - Ps 68,36 -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- `âlah (opgaan, opklimmen) , zie Ps 68,19 .
- nâ´wah (schoon, lieflijk, passend zijn) , zie Ps 68,35 .
Bibliografie : Psalmen
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Ps 68,1 - Ps 68,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [1] Voor de leider van de muzikanten, op naam van David. Een zangstuk, een lied.       


Ps 68,2 - Ps 68,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen, vluchten zijn haters voor zijn aangezicht.        


Ps 68,3 - Ps 68,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] Als rook verwaaiend op de wind, als was versmeltend in het vuur, zo kwijnen de bozen voor zijn aangezicht weg.       

Ps 68,4 - Ps 68,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] Maar de rechtvaardigen zijn verheugd, breken uit in jubel voor God, en uitgelaten vieren zij feest.       


Ps 68,5 - Ps 68,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] Zing voor God, zing een lied op zijn naam, maak ruim baan voor Hem die* door de steppen rijdt. Juich voor de heer, want de heer is zijn naam,        


Ps 68,6 - Ps 68,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] vader van wezen, beschermer van weduwen. Dat is God in zijn heilige woning:       


Ps 68,7 - Ps 68,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] God geeft de eenzamen een thuis en laat gevangenen ontsnappen – maar opstandigen blijven in eenzaamheid achter.        


Ps 68,8 - Ps 68,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] Bij uw uittocht, o God, aan het hoofd van uw volk, toen U voorttrok door de woestijn,        


Ps 68,9 - Ps 68,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] beefde de aarde en viel een stortvloed uit de hemel neer, bij de aanblik van God, Sinai’s God, bij de aanblik van God, Israëls God.        

Tekstuitleg van Ps 68,9

2. râ`äsjâh (de aarde werd geschud) . Verwijzing : seismos (beving, trilling) , zie Mt 8,24 . Actief aorist derde persoon vrouwelijk enkelvoud . In vier verzen in de bijbel : (4) Ps 68,9 . LXX : eseisthè (zij werd geschud) . Passief aorist derde persoon enkelvoud . In negen verzen in de bijbel : Ps 68,9 .

Ps 68,10 - Ps 68,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] U geeft ons regen in overvloed, uw land dat versmacht laat U, God, herleven,        


Ps 68,11 - Ps 68,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] uw volk dat daar woont laat U, God, herleven, vanuit uw vrijgevigheid voor de arme.       


Ps 68,12 - Ps 68,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [12] De Heer zendt een boodschap uit, in koor geven vrouwen dit blijde nieuws door:        


Ps 68,13 - Ps 68,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] ‘Gevlucht, gevlucht zijn koningen en legers; de thuisblijvers delen de buit met elkaar,        

Ps 68,14 - Ps 68,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [14] zelfs jullie die lui bij het kampvuur liggen: duivenvleugels* overtrokken met zilver, duivenveren glanzend van groenig goud.        


Ps 68,15 - Ps 68,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [15] Want de Almachtige jaagt de koningen op zoals Hij sneeuw op de Salmon* laat stuiven.’        


Ps 68,16 - Ps 68,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [16] U, machtig gebergte, Basan-massief, met uw vele pieken, bergrug van Basan,        


Ps 68,17 - Ps 68,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] veeltoppig gebergte, waarom loert u met spijt naar de berg waar God wilde wonen, waar de heer voor altijd verblijft?        


Ps 68,18 - Ps 68,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] Tienduizend wagens had God, duizenden boogschutters had God, de Heer is in hun midden, op de Sinai in heiligheid.        


Ps 68,19 - Ps 68,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
    `âlîthâ     [19] U bent opgestegen, U hebt gevangenen gemaakt en schatting gevorderd van de mensen, zelfs van opstandigen, om u er te vestigen*, de heer God.        

Tekstanalyse van Ps 68,19

1.

Ps 68,20 - Ps 68,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [20] Gezegend is de Heer, de God van bevrijding, die dag aan dag onze lasten draagt.       

1. nom. mann. enk. ευλογητος = eulogètos (gezegend) . Zie het werkw. ευλογεω = eulogeô (zegenen, goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogètos (gezegend) . Taalgebruik in de LXX : eulogètos (gezegend) . Taalgebruik in Lc : eulogètos (gezegend) . Bijbel (64) . LXX (57) . Pentateuch (10) : (1) Gn 9,26 . (2) Gn 12,2 . (3) Gn 14,20 . (4) Gn 24,27 . (5) Gn 24,31 . (6) Gn 26,29 . (7) Gn 43,28 . (8) Ex 18,10 . (9) Dt 7,14 . (10) Dt 33,24 . NT (7) : (1) Lc 1,68 . (2) Rom 1,25 . (3) Rom 9,5 . (4) 2 Kor 1,3 . (5) 2 Kor 11,31 . (6) Ef 1,3 . (7) 1 Pe 1,3 . In Lc is dit de enigste vorm . Een vorm van ευλογητος = eulogètos in de Bijbel (82) , in de LXX (74) , in het NT (8) : 7 + Mc 14,61 . Een vorm van ευλογεω = eulogeô in de LXX (516) , in het NT (42) , Mt (5) : (1) Mt 14,19 . (2) Mt 21,9 . (3) Mt 23,39 . (4) Mt 25,34 . (5) Mt 26,26 , Mc (5) : (1) Mc 6,41 . (2) Mc 8,7 . (3) Mc 11,9 . (4) Mc 11,10 . (5) Mc 14,22 , Lc (13) : (1) Lc 1,28 . (2) Lc 1,42 . (3) Lc 1,64 . (4) Lc 2,28 . (5) Lc 2,34 . (6) Lc 6,28 . (7) Lc 9,16 . (8) Lc 13,35 . (9) Lc 19,38 . (10) Lc 24,30 . (11) Lc 24,50 . (12) Lc 24,51 . (13) Lc 24,53 . In Lc : 7 vormen in 7 / 24 hoofdstukken en in 13 verzen . Joh (1) : Joh 12,13 . Hnd (2) : (1) Hnd 3,25 . (2) Hnd 3,26 . In Hnd : 2 vormen van ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) in 2 verzen in 1 / 28 hoofdstukken . In Lc : 5 verzen in de kindsheidsverhalen , 4 verzen in de verschijningsverhalen , in de verhalen van de vlakterede en de broodvermenigvuldiging , in een citaat (Ps 118,26) in Lc 13,35 dat ook bij de intrede van Jezus in Jeruzalem wordt aangehaald .
- Hebreeuws . pass. qal deelw. tegenwoordige tijd mann. enk. בָּרוּך = bârûkh (gezegend) van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Getalwaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20 . Totaal : 33 (3 X 11) of 222 (6 X 37 OF 2 X 111) . Structuur : 2 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (83) . Pentateuch (17) : (1) Gn 9,26 . (2) Gn 14,19 . (3) Gn 24,27 . (4) Gn 24,31 . (5) Gn 26,29 . (6) Gn 27,29 . (7) Gn 27,33 . (8) Ex 18,10 . (9) Nu 22,12 . (10) Nu 24,9 . (11) Dt 7,14 . (12) Dt 28,3 . (13) Dt 28,4 . (14) Dt 28,5 . (15) Dt 28,6 . (16) Dt 33,20 . (17) Dt 33,24 . Ps (14) : (1) Ps 28,6 . (2) Ps 31,22 . (3) Ps 41,14 (bij het einde van het eerste psalmenboek). (4) Ps 66,20 (einde van de Psalm) . (5) Ps 68,20 . (6) Ps 68,36 (op het einde van de Psalm) . (7) Ps 72,18 (bij het einde van het tweede psalmenboek) . (8) Ps 89,53 (bij het einde van het derde psalmenboek) . (9) Ps 106,48 (bij het einde van het vierde psalmenboek) . (10) Ps 118,26 . (11) Ps 119,12 . (12) Ps 124,6 . (13) Ps 135,21 . (14) Ps 144,1 .
- Ned. : zegenen < signare (tekenen) , het signum (teken) van het kruis slaan . Arabisch : بَارَكَ = bâraka (zegenen) . Taalgebruik in de Qoran : bâraka (zegenen) . D. : segnen . E. : to bless . Fr. : bénir . Gr. : ευλογεω = eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Hebreeuws : בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . Lat. : benedicere .
- Op het einde van zijn offerdienst kon de priester Zacharia het volk niet toespreken en zegenen omdat hij door zijn ongeloof in de aankondiging van de engel stom werd . Pas bij de geboorte van Johannes kon hij spreken en de zegen uitspreken (Lc 1,68) . Jezus als hogepriester sloot zijn leven af met een zegening aan zijn leerlingen (Lc 24,50) .
- De zegen werd niet meer uitgesproken in de tempel . De zegen van Jezus werd uitgesproken , aan de voet van de berg , nog meer , beneden op aarde , vooraleer Jezus ten hemel ging , het hemelse heiligdom (Lc 24,51) .
- De zegen van de priester vinden we in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 .

2. יהוה = JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Eerdere Profeten (1013) . Latere Profeten (1357) . 12 Kleine Profeten (387) . Geschriften (1110) . Ps (547) . Ps 41 (6) : (1) Ps 41,2 . (2) Ps 41,3 . (3) Ps 41,4 . (4) Ps 41,5 . (5) Ps 41,11 . (6) Ps 41,14 .
- Grieks . κυριος = kurios (heer) . Taalgebruik in het NT : kurios (heer) . Taalgebruik in de LXX : kurios (heer) . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het NT (718) .
- Latijn . Dominus . Ned. Heer . D. Herr . E. Lord . Aramees : יוי = JWJ . Arabisch : رَب = rabb (God, Heer) . Taalgebruik in de Qoran : rabb (God, Heer) .
- Sabbah Messod & Roger , Les secrets de l'Exode , Jean-Cyrille Godefroy , 2000 , p.93-96 . Op deze blz. wordt een verband tussen anokhi Adonai en farao Achnaton gelegd .

1. - 2. בָרוּך יהוה = bârûkh JHWH . Tenakh (25) : (1) Gn 9,26 . (2) Gn 24,27 . (3) Ex 18,10 . (4) Rt 4,14 . (5) 1 S 25,32 . (6) 1 S 25,39 . (7) 2 S 18,28 . (8) 1 K 1,48 . (9) 1 K 5,21 . (10) 1 K 8,15 . (11) 1 K 8,56 . (12) 1 Kr 16,36 . (13) 2 Kr 2,11 . (14) 2 Kr 6,4 . (15) Ezr 7,27 . (16) Ps 28,6 . (17) Ps 31,22 . (18) Ps 41,14 . (19) Ps 72,18 . (20) Ps 89,53 . (21) Ps 106,48 . (22) Ps 124,6 . (23) Ps 135,21 . (24) Ps 144,1 . (25) Zach 11,5 .
- ευλογητος κυριος = eulogètos kurios (gezegend JHWH) . In het NT slechts in Lc 1,68 .

3. en 4. יוֹם = jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Js : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Taalgebruik in Mi : jôm (dag) . Getalwaarde : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (209) . Pentateuch (76) . Eerdere Profeten (23) . Latere Profeten (33) . 12 Kleine Profeten (24) . Geschriften (53) . Pentateuch (76) . Gn (23) . Ex (14) . Lv (11) . Nu (17) . Dt (11) . Jl (6) : (1) Jl 1,15 . (2) Jl 2,1 . (3) Jl 2,2 . (4) Jl 2,11 . (5) Jl 3,4 . (6) Jl 4,14 .
- Grieks : ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) .
- Ned. : dag . Arabisch : يَوم = jaum (dag) . Taalgebruik in de Qoran : dag (jaum) . D. : Tag . E. : day . F. : jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Grieks : ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Lat. : dies . Hebreeuws : יוֹם = jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) .

3. - 4. jôm jôm (dag dag = dagelijks) . Tenach (9) : (1) Gn 39,10 . (2) Ex 16,5 . (3) Nu 14,34 . (4) Ps 61,9 . (5) Ps 68,20 . (6) Spr 8,30 . (7) Spr 8,34 . (8) Js 58,2 . (9) Ez 4,6 .

Ps 68,21 - Ps 68,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [21] Die God is voor ons een god van bevrijding, de Heer die ons wegleidt uit de dood.       


Ps 68,22 - Ps 68,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [22] Ja, God vermorzelt het hoofd van zijn vijanden, de harige schedel van degenen die in schuld leven.       

 

Ps 68,23 - Ps 68,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [23] Zo spreekt de Heer: ‘Ik haal hen uit Basan, uit de diepten van de zee, als het moet:        


Ps 68,24 - Ps 68,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [24] zodat uw voeten in het bloed van de vijanden waden, zelfs de honden vreten kwijlend hun deel van de vijand.’        


Ps 68,25 - Ps 68,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [25] Wat een feestelijk gezicht is uw optocht, o God, die tocht naar de tempel van God, mijn koning:        

 

Ps 68,26 - Ps 68,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [26] de zangers voorop, muzikanten daarachter, te midden van meisjes met de tamboerijn.        


Ps 68,27 - Ps 68,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [27] Zij verheerlijken God in hun samenzang, de heer, die de bron* is van Israël.        


Ps 68,28 - Ps 68,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [28] Vooraan loopt de jongste, loopt Benjamin*; dan volgen de groten van Juda in drommen, groten van Zebulon, groten van Naftali.        


Ps 68,29 - Ps 68,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [29] Uw God heeft beschikt: bekrachtig met uw kracht, God, wat U voor ons bewerkt hebt.        


Ps 68,30 - Ps 68,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [30] Vanwege uw tempel in Jeruzalem zullen koningen U hun geschenken brengen.      


Ps 68,31 - Ps 68,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [31] Vaar uit tegen het beest in het riet, die kudde stieren en kalveren* van volken: vertrap de volken die zweren bij zilver, verspreid de volken die zweren bij oorlog.       


Ps 68,32 - Ps 68,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [32] Daar komen de vorsten uit Egypte al aan, en Kus strekt zijn handen uit naar onze God.       


Ps 68,33 - Ps 68,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [33] Koningen van de aarde, zing God toe, speel nu een lied voor de Heer,       


Ps 68,34 - Ps 68,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [34] voor Hem die rijdt* in de hemel van de eeuwen, Hij laat zijn stem met machtig geluid weerklinken.       


Ps 68,35 - Ps 68,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
    na´äwâthô     [35] Erken dat God de Machtige is: zijn verhevenheid stijgt boven Israël uit, zijn macht reikt tot boven de wolken.       

Tekstanalyse van Ps 68,35

6. na´äwâthô (zijn lieflijkheid). In deze vorm in drie verzen in de bijbel . In één vers in de Psalmen : Ps 68,35 .
- nâ´wah (schoon, lieflijk, passend zijn) . Verwijzing : nâ´wah (schoon, lieflijk, passend zijn) , zie Ps 68,35 .
--- nâ´äwah (lieflijk, passend, bekoorlijk).

Ps 68,36 - Ps 68,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [36] Ontzagwekkend is God in uw heiligdom; Israëls God geeft zijn volk nieuwe moed. Die God, die God zal gezegend zijn.