PSALM 70 - Ps 70 -- COMMENTAAR -- TAALGEBRUIK -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen ) -- Ps 70 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht :
Ps (Psalmen) : overzicht , Ps : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Ps : commentaar ,

Overzicht van de Psalmen : - Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -
Uitleg vers per vers : Ps 70,1 - Ps 70,2 - Ps 70,3 - Ps 70,4 - Ps 70,5 - Ps 70,6


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
Psalmen in meer dan 35 talen commentaar o.a. Ps 70 (1)        
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- ´ani (ik) , zie Ps 70,6 .
- `ânî (arm, ellendig, deemoedig) , zie Ps 70,6 .
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

Overzicht bijbelboeken :
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

De letter ajin is de zestiende letter in het Hebreeuwse alfabet . Verwijzing : `ajin (oog, bron) , zie Gn 16,1-16 . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Het is dezelfde getalwaarde als `ânî (arm, ellendig, deemoedig) . Verwijzing : `ânî (arm, ellendig, deemoedig) , zie Ps 70,6 . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 40 of 130 . In Ps 70,6 vinden we `ânî (arm, ellendig, deemoedig) in de eerste zin van het vers en het woord `èzërî (mijn hulp) in de derde zin van het vers . Een vorm van het zelfstandig naamwoord `ezèr (hulp) komt voor in Ps 70,2 en Ps 70,6 .

Ps 70,2 luidt “God , om mij te redden ; Heer , tot mijn hulp , haast U” .
Het einde van de Psalm nl. Ps 70,6 is bijna identiek als Ps 40,18 “En ik ben arm en behoeftig ; God haast U voor mij ; mijn hulp en mijn redder bent U ; JHWH , draal niet .
Opmerkelijk is het begin en het einde van deze Psalm . Ps 70,2 : “JHWH , tot hulp aan mij , haast U” en Ps 70,6 : God , haast U voor mij … JHWH , draal niet”. Ps 70,2 telt 5 woorden , Ps 70,6 telt 12 woorden , samen 17, de getalwaarde van kabod (heerlijkheid) of de godsnaam ‘Ik ben’.
Ps 70,6 telt 47 letters , evenveel als het aantal woorden van de Psalm .
De Psalm is concentrisch opgebouwd : Ps 70,3 : "die mijn dood zoeken" , Ps 70,5 : die U zoeken . Ps 70,4 : die zeggen , Ps 70,5 : laat ze steeds zeggen .

Verzen Ps 70,3 - Ps 70,4 - Ps 70,5 beginnen met een jod . Tweemaal komt de Godsnaam JHWH voor . Ps 70,5 eindigt met jësjû`âthèkhâ (uw redding) . In Ps 70,3 en Ps 70,5 begint nog een zin met een jod . Viermaal begint een zin met wj : Ps 70,3 , Ps 70,4 , Ps 70,5 (tweemaal) .

Ps 70,1 - Ps 70,1 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 70 -- bijbelverwijzingen -- Ps 70,1 - Ps 70,2 - Ps 70,3 - Ps 70,4 - Ps 70,5 - Ps 70,6 - Kom spoedig , Heer -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 1eis to telos tô dauid eis anamnèsin 1 in finem David in rememoratione eo quod salvum me fecit Dominus    1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, om te doen gedenken.  [1] Voor de leider van de muzikanten, op naam van David. Ter lofprijzing.  [1] Voor de koorleider. Van David, een dringend gebed.  (Voor de koorleider, v. David, voor het in – gedachten – brengen.)   1. Du maître de chant. De David. Pour commémorer.  

King James Bible . To the chief Musician, A Psalm of David, to bring to remembrance. Make haste, O God, to deliver me; make haste to help me, O LORD.
Luther-Bibel . "Von David, vorzusingen, zum Gedenkopfer."

Tekstuitleg van Ps 70,1 .

3.
- acc. vr. enk. αναμνησιν = anamnèsin (her-denking, herinnering) van het zelfst. naamw. αναμνησις = anamnèsis (herinnering, het zich weer te binnen brengen) . Zie het werkw. αναμιμνῃσκω = anamimnè(i)skô (herinneren , zich weer te binnen brengen) . Taalgebruik in de Bijbel : anamimnè(i)skô (herinneren , zich weer te binnen brengen) . Bijbel (7) : (1) Lv 24,7 . (2) Ps 38,1 . (3) Ps 70,1 . (4) W 16,6 . (5) Lc 22,19 . (6) 1 Kor 11,24 . (7) 1 Kor 11,25 . Een vorm van αναμνησις = anamnèsis in de LXX (5) , in het NT (4) .
- nom. vr enk. αναμνησις = anamnèsis (herinnering, het zich weer te binnen brengen) . Bijbel (2) : (1) Nu 10,10 . (2) Heb 10,3 .
- In de LXX is het Griekse εις ... αναμνησιν = eis ... anamnèsin (tot herinnering, tot gedachtenis) enkele malen de vertaling van het Hebreeuwse lëhazëkîr (om te herinneren, om te gedenken) < prefix voorzetsel lë + werkwoordvorm act. hifil inf. stat. constructus van het werkw. זָכַר = zâkhar (gedenken, zich herinneren) . Taalgebruik in Tenakh : zâkhar (gedenken) . De getalwaarde van z-k-r is : zain = 7 , kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 . Totaal : 38 (2 X 19) OF 227 (priemgetal) . Structuur : 7 - 2 - 2 . Tenakh (4) : (1) 1 K 17,18 . (2) Am 6,10 . (3) Ps 38,1 . (4) Ps 70,1 . Als vertaling van εις ... αναμνησιν = eis ... anamnèsin in (3) Ps 38,1 . (4) Ps 70,1 .
- Latijn . acc. vr. enk. commemorationem van het zelfst. naamw. commemoratio (het samen gedenken) . Bijbel (4) : (1) W 16,6 . (2) Lc 22,19 . (3) 1 Kor 11,24 . (4) 1 Kor 11,25 . abl. vr. enk. commemoratione . Bijbel (1) : Ps 38,1 .

Ps 70,2 - Ps 70,2 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 70 -- bijbelverwijzingen -- Ps 70,1 - Ps 70,2 - Ps 70,3 - Ps 70,4 - Ps 70,5 - Ps 70,6 - Kom spoedig , Heer -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2eis to sôsai me kurion o theos eis tèn boètheian mou prosches 2 Deus in adiutorium meum intende Domine ad adiuvandum me festina;  ´èlohîm lëhatstsîlenî  JHWH le`èzërathi chûsjâh   2 Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp. [2] O* God, red mij,
kom spoedig, heer, en help mij toch. 

[2] God, breng mij uitkomst, HEER, kom mij haastig te hulp.

(70:2) O Gód, om mij te rédden, –– o ÉNE, om mij te hélpen: háast u!   70:2 O Dieu, vite à mon secours, Yahvé, à mon aide! 

King James Bible . To the chief Musician, A Psalm of David, to bring to remembrance. Make haste, O God, to deliver me; make haste to help me, O LORD.
Luther-Bibel . 2 Eile, Gott, mich zu erretten, HERR, mir zu helfen!

Ps 40,14 rëtseh JHWH lehatstsîlênî   JHWH le`èzerathi chûsjâh
Ps 70,2 ´èlohîm lëhatstsîlenî JHWH le`èzërathi chûsjâh  

Tekstuitleg van Ps 70,2 . Ps 70,2 telt 5 woorden ; de eerste 4 woorden zijn twee aan twee parallel opgebouwd : de aanroeping van de godsnaam , de bede om hulp . Eerst komt de algemene godsnaam , dan de meer specifieke ; dat gebeurt ook op het einde van de Psalm in Ps 70,6 . Op het einde van de zin komt het werkwoord in de imperatief . Ps 70,2 telt 26 letters , de getalwaarde van de Godsnaam JHWH . Ps 70,1 - Ps 70,2 tellen samen 41 letters , de getalwaarde van de godsnaam ´èlohîm (God) .
Behalve de eerste twee woorden zijn Ps 40,14 en Ps 70,2 identiek .

--- Hifil infinitief hatstsîl + voorzetsel lë + suffix 1ste persoon enkelvoud -enî (redden, bevrijden, ontrukken, wegnemen). lehatstsîlenî (om mij te redden). In 2 verzen in de bijbel : (1) Ps 40,14 . (2) Ps 70,2 . nâtsal (redden, bevrijden, ontrukken, wegnemen), zie Ps 40,14
- JHWH le`èzerathi chûsjâh (JHWH tot mijn hulp haast U). le`èzrathi chûsjâh (tot hulp aan mij haast je), zie Ps 40,14 : (1) Ps 22,20 . (2) Ps 40,14 . (3) Ps 70,2 . chûsjâh le`èzrathi (haast je tot hulp aan mij) : Ps 38,23 .

Ps 70,3 - Ps 70,3 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 70 -- bijbelverwijzingen -- Ps 70,1 - Ps 70,2 - Ps 70,3 - Ps 70,4 - Ps 70,5 - Ps 70,6 - Kom spoedig , Heer -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3aischuntheièsan kai entrapeièsan oi zètountes mou tèn psuchèn apostrafeièsan eis ta opisô kai kataischuntheièsan oi boulomenoi moi kaka  3 confundantur et revereantur qui quaerunt animam meam    3 Laat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.  [3] Laat zij die mijn dood zoeken voor schut staan; laat ze beschaamd de aftocht blazen, allen die mijn ondergang willen.  [3] Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken, 2 (70:3) Dat worden beschaamd en te schande de zoekers van mijn ziel, dat achteruit deinzen en wórden ontgóocheld –– die verlángen náar mijn kwáad!  2. 70:3 Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme! Arrière! honnis soient-ils, ceux que flatte mon malheur; 

King James Bible . Let them be ashamed and confounded that seek after my soul: let them be turned backward, and put to confusion, that desire my hurt.
Luther-Bibel . 3 Es sollen sich schämen und zuschanden werden, die mir nach dem Leben trachten; sie sollen zurückweichen und zum Spott werden, die mir Übles wünschen;

Tekstuitleg van Ps 70,3 . Dit vers Ps 70,3 telt 9 (3 X 3) woorden en 41 letters . De getalwaarde van Ps 70,3 is 2794 (2 X 11 X 127) .

Ps 70,4 - Ps 70,4 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 70 -- bijbelverwijzingen -- Ps 70,1 - Ps 70,2 - Ps 70,3 - Ps 70,4 - Ps 70,5 - Ps 70,6 - Kom spoedig , Heer -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4apostrafeièsan parautika aischunomenoi oi legontes moi euge euge 4 avertantur retrorsum et erubescant qui volunt mihi mala avertantur statim erubescentes qui dicunt mihi; euge euge    4 Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!  [4] Ze moeten schrikken van hun eigen schande, zij die zeggen: ‘Ha, het is met hem gedaan.’  [4] beschaamd zich omkeren wie de spot met mij drijven  3 (70:4) Dat ómkeren vanwege hun schánde –– die daar zéggén: ‘hahá!’  3. 70:4 qu'ils reculent couverts de honte, ceux qui disent : Ha! Ha! 

King James Bible . [3] Let them be turned back for a reward of their shame that say, Aha, aha.
Luther-Bibel . 4 sie sollen umkehren um ihrer Schande willen, die über mich schreien: Da, da!

Tekstuitleg van Ps 70,4 .

Ps 70,5 - Ps 70,5 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 70 -- bijbelverwijzingen -- Ps 70,1 - Ps 70,2 - Ps 70,3 - Ps 70,4 - Ps 70,5 - Ps 70,6 - Kom spoedig , Heer -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5agalliasthôsan kai eufranthètôsan epi soi pantes oi zètountes se kai legetôsan dia pantos megalunthètô o theos oi agapôntes to sôtèrion sou 5 exultent et laetentur in te omnes qui quaerunt te et dicant semper magnificetur Deus qui diligunt salutare tuum    5 Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij groot gemaakt!   [5] Laat allen die U zoeken zich om U verheugen en zich verblijden; laat ze steeds zeggen: ‘Groot is God’, zij die hechten aan uw hulp.  . [5] Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘God is groot!’  4 (70:5) Laat vrolijk zijn en in u zich verheugen alle zoekers van u,– dat bestendig zeggen: ‘grootmáchtig is Gód’ –– de mínnaars ván uw héil.  4. 70:5 Joie en toi et réjouissance à tous ceux qui te cherchent qu'ils redisent toujours : «Dieu est grand!» ceux qui aiment ton salut! 

King James Bible . [4] Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: and let such as love thy salvation say continually, Let God be magnified.
Luther-Bibel . 5 Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen; und die dein Heil lieben, lass allewege sagen: Hoch gelobt sei Gott!

Tekstuitleg van Ps 70,5 .

Ps 70,6 - Ps 70,6 -- bijbeloverzicht -- Ps (Psalmen ) -- Ps 70 -- bijbelverwijzingen - Ps 70,1 - Ps 70,2 - Ps 70,3 - Ps 70,4 - Ps 70,5 - Ps 70,6 - Kom spoedig , Heer -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6egô de ptôchos kai penès o theos boèthèson moi boèthos mou kai rustès mou ei su kurie mè chronisès 6 ego vero egenus et pauper Deus adiuva me adiutor meus et liberator meus es tu Domine ne moreris   wa´änî `ânî wë´èbhëjôn ´èlohîm chûsjâh lî `èzërî ûmëphaletî ´aththâh JHWH ´al thë´achar   6 Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet! [6] Ik ben zo arm, ik ben zo ellendig, o God, kom spoedig naar mij toe: U bent mijn helper en bevrijder, wacht toch niet langer, heer.  [6] Ik ben arm en zwak, God, kom haastig, u bent mijn helper, mijn bevrijder, HEER, wacht niet langer.   5 (70:6) Ik, ik ben gebogen en arm, God, haast u naar mij toe!– mijn hulp en ontkóming zijt gíj, –– o ÉNE, áarzel níet!   5. 70:6 Et moi, pauvre et malheureux! ô Dieu, viens vite! Toi, mon secours et mon sauveur, Yahvé, ne tarde pas!  

King James Bible . But I am poor and needy: make haste unto me, O God: thou art my help and my deliverer; O LORD, make no tarrying.
Luther-Bibel . Ich aber bin elend und arm; Gott, eile zu mir! Du bist mein Helfer und Erretter; HERR, säume nicht!

Ps 40,18 wa´änî `ânî wë´èbhëjôn ´ädonâj jachäsjâbh lî ` èzërâthî ûmëphalëtî ´aththâh ´èlohaj ´al thë´achar
Ps 70,6 wa´änî `ânî wë´èbhëjôn ´èlohîm chûsjâh lî `èzërî ûmëphaletî ´aththâh JHWH ´al thë´achar

Tekstuitleg van Ps 70,6 . Ps 70,6 telt twaalf woorden , vier zinnen van telkens drie woorden . De vier zinnen hebben een opbouw A B A' B' . A en A' zijn chiastisch opgebouwd : onderwerp , gezegde - gezegde , onderwerp . Ps 70,1 en Ps 70,6 tellen samen zeventien woorden , de getalwaarde van kabhod (heerlijkheid) of de godsnaam in de eerste persoon (´èhwèh = ik ben) . Ps 70,6 telt zevenenveertig letters , hetzelfde aantal als het aantal woorden van de Psalm

1. ´ani (ik) . Verwijzing : ´ani (ik) , zie Ps 70,6 . Getalwaarde van ´anî (ik) : aleph = 1 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 25 of 61 . In 653 verzen in de bijbel . In negenendertig verzen in de Psalmen .
- wa´änî (en ik) . In 169 verzen in de bijbel . In dertig verzen in de Psalmen .

2. `ânî (arm, ellendig, deemoedig) . Verwijzing : `ânî (arm, ellendig, deemoedig) , zie Ps 70,6 . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 40 of 130 . In vijftig verzen in de bijbel . Niet in Gn . In één vers in Ex , nl. Ex 3,7 . In vier verzen in Dt . In twintig verzen in de Psalmen : (1) Ps 10,2 . (2) Ps 10,9 . (3) Ps 14,6 . (4) Ps 18,28 . (5) Ps 22,25 . (6) Ps 34,7 . (7) Ps 35,10 . (8) Ps 37,14 . (9) Ps 40,18 . (10) Ps 69,30 . (11) Ps 70,6 . (12) Ps 74,21 . (13) Ps 82,3 . (14) Ps 86,1 . (15) Ps 88,10 . (16) Ps 86,16 . (17) Ps 107,10 . (18) Ps 109,16 . (19) Ps 109,22 . (20) Ps 140,13 .
- wa´änî `ânî (en ik ben arm) . In drie verzen in de bijbel : (1) Ps 40,18 . (2) Ps 69,30 . (3) Ps 70,6 .
--- -- wa´änî `ânî we´èbhjôn (en ik ben arm en ellendig) . In twee verzen in de bijbel : (1) Ps 40,18 . (2) Ps 70,6 .
--- -- wë`ânî we´èbhjôn (en arm en ellendig) . In twee verzen in de bijbel : (1) Ps 35,10 . (2) Ez 22,29 .
--- wë`ânî : met voorvoegsel waw (en). In zeven verzen in de bijbel . In drie verzen in de Psalmen : (1) Ps 25,16 . (2) Ps 35,10 . (3) Ps 72,12 .
--- änâwîm (armen). In twaalf verzen in de bijbel . In drie verzen bij Jesaja . In één vers bij Amos. In acht verzen in Psalmen : (1) Ps 9,19 . (2) Ps 10,17 . (3) Ps 22,27 . (4) Ps 25,9 . (5) Ps 34,3 . (6) Ps 69,33 . (7) Ps 147,6 . (8) Ps 149,9 .
--- wa`änâwîm : meervoud en voorvoegsel. In één vers in de bijbel : Ps 37,11 .
- `ânâh (bedrukt, neergeboden zijn) .
--- Dt 8,3 : wajë`annëkhâ (en hij vernederde) . Actiel piel imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud . Hapax in deze vorm . LXX : kai ekakôsen se .
--- -- Gn 16,6 : wathë`annèhâ (en zij vernederde, onderdrukte) . Actiel piel imperfectum derde persoon vrouwelijk enkelvoud : prefix van de derde persoon vrouwelijk enkelvoud ; suffix -hâ van het persoonlijk voornaamwoord derde persoon vrouwelijk enkelvoud . Hapax als vorm . LXX : kai ekakôsen autèn = en zij vernederde haar .

7. `èzërî (mijn helper) . In drie verzen in de Psalmen : (1) Ps 70,6 . (2) Ps 121,1 (Vanwaar zal mijn hulp komen). (3) Ps 121,2 (Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft) . Verwijzing : `âzar (helpen, bijstaan), zie Ps 40,14 .


LXX

1eis to telos tô dauid eis anamnèsin2eis to sôsai me kurion o theos eis tèn boètheian mou prosches3aischuntheièsan kai entrapeièsan oi zètountes mou tèn psuchèn apostrafeièsan eis ta opisô kai kataischuntheièsan oi boulomenoi moi kaka4apostrafeièsan parautika aischunomenoi oi legontes moi euge euge5agalliasthôsan kai eufranthètôsan epi soi pantes oi zètountes se kai legetôsan dia pantos megalunthètô o theos oi agapôntes to sôtèrion sou6egô de ptôchos kai penès o theos boèthèson moi boèthos mou kai rustès mou ei su kurie mè chronisès


TAALGEBRUIK


COMMENTAAR

God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.

Deus, in adiutorium meum intende – God, kom mij te hulp.
Domine, ad adiuvandum me festina - Heer, haast U mij te helpen.

Met deze verzen kunnen de verschillende gebedsuren in de Latijnse liturgie beginnen. De twee zinnen zijn mooi parallel opgebouwd.
In het Latijn staat de aanspreking van God - Heer (Deus - Domine) vooraan en het werkwoord in de gebiedende wijze (intende - festina) achteraan. Eerste en laatste woord omspannen een zin, waardoor het klinkt als: God, span je in, wees alert en Heer, haast je. Tussen de aanspreektitel en het werkwoord staat de bede om hulp.
In het Nederlands komt het werkwoord onmiddellijk na de aanspreking tot God. Het einde van de zin eindigt met hulp - helpen. In de twee zinnetjes komt 5X de beginletter g (1x) en h (4x) voor. Dat geeft een karakter van iemand die wat buiten adem is, die naar adem snakt, die hulp nodig heeft, die om hulp roept: help, help.

Deze twee verzen zijn genomen uit de Psalmen.

Ps 40,14b volgens de Vulgaat is : Domine, ad adiuvandum me festina. Heer, haast U mij te helpen.
In vertaling luidt Ps 40,14 als volgt:
"Behage het U, Heer, mij te redden;
Heer, om mij te helpen haast u.”
Dit vers, als een alternatief openingsvers gebruikt, klinkt als volgt : God, behage het U mij te helpen. Heer, kom mij haastig te hulp. In het Hebreeuws is dit vers in spiegelbeeld geschreven of anders gezegd, volgens het schema ABB’A’, ook chiastische opbouw genoemd. Het vers bestaat uit 2 zinnen van elk 3 woorden. Het eerste en het laatste woord staat in de gebiedende wijze. Het 2de en het 4de woord is JHWH. Het 3de en het 5de woord duidt aan waarom er gebeden wordt: om redding, om hulp.
Psalm 40 is een danklied van iemand die door God uit grote nood is gered. Ps 40,13-18 neemt de vorm aan van een klaaglied. Ps 40,14-18 komt in Ps 70,2-6 als zelfstandige Psalm voor. De hele Psalm bestaat uit 17 verzen (vers 1 niet meegerekend), de getalwaarde van het woord kabhod = heerlijkheid. Daarenboven bestaat hij uit 182 woorden (182 = 7 X 26); 26 is de getalwaarde voor de naam JHWH. Met Ps 40,14 begint het tweede deel van Ps 40. In het Hebreeuws bestaat Ps 40,14 uit 6 woorden en 4 X 7 letters.

Het Hebreeuwse chûsjah (haast u) komt in 8 verzen in de bijbel voor. Voorafgegaan door de Hebreeuwse bepaling le`èzrathi (om mij te helpen) komt het voor in
(1) Ps 22,20 (En Gij, Heer, houd U niet ver; mijn kracht om mij te helpen haast U) .
(2) Ps 40,14 (Behage het U, JHWH, mij te redden. JHWH, om mij te helpen, haast U) .
(3) Ps 70,2 (God, om mij te redden, Heer, om mij te helpen, haast U).
In Ps 38,23: Haast U mij te helpen, Heer van mijn verlossing.
In 1 Kr 4,4 is chusjah een familienaam : Osa.
De Hebreeuwse bepaling le`èzrathi (om mij te helpen / tot hulp aan mij) komt in de bijbel in 5 verzen voor; in de voorgenoemde verzen en in Ps 71,12 in combinatie met chisjah (God, houd U niet ver van mij; mijn God, om mij te helpen, haast U).

De Hebreeuwse gebiedende wijze chûsjah (in combinatie met : om mij te helpen) wordt in de LXX vertaald door de gebiedende wijze prosches. Het komt van het werkwoord prosechô : bijhebben, bijhouden, aandacht schenken aan, je aandacht richten op. De smeekbede luidt dan als volgt : Luister toch God naar wat ik je wil zeggen. Schenk aandacht aan mijn smeekbede. Wees met je gedachten bij wat ik je zeg. Schenk mij aandacht. Wees hier aanwezig. De alternatieve opening : "Wees hier aanwezig" geeft uitdrukkelijk deze gedachte weer. Ook de Latijnse vertaling intende (intentie) geeft de gedachte weer van : wees gericht, gespannen op.

Deus, in adiutorium meum intende - God, kom mij te hulp is ontleend aan Ps 38,23 . Het is de Vulgaatvertaling volgens de LXX. Het is een vertaling van dezelfde Hebreeuwse uitdrukking als in Ps 40,14 .

We gaan wat verder in op enkele bovengenoemde Psalmen.

Ps 22,20 (En Gij, Heer, houd U niet ver; mijn kracht om mij te helpen haast U) Psalm 22 is opgebouwd als een zevenarmige kandelaar (menorah). Ps 22,20-23 vormt als vierde 'arm' het centrum van de Psalm . In deze verzen wordt het gebed (het geklaag) afgesloten dat aanvangt in Ps 22,2 en eindigt met Ps 22,23. In Ps 22,20-23 richt de gelovige zich rechtstreeks tot God. "Houd U niet ver" van Ps 22,20 roept Ps 22,2 op : Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten. Ver van mijn heil zijn...
De werkwoordvorm ontruk (verlos, bevrijd) van Ps 22,21 vinden we ook in Ps 40,14 en Ps 70,2. De werkwoordvorm verlos van Ps 22,22 vinden we ook in Ps 38,23.

We staan ook nog even stil bij Ps 40,14 :
‘Behage het U, Heer, mij te redden;
Heer, om mij te helpen haast U’.
We zeiden reeds dat dit vers aan het begin van het tweede deel van Ps 40 staat. Ps 40 eindigt met de woorden: “Mijn God, draal niet”. In datzelfde vers Ps 40,18 vinden we : “mijn hulp en mijn redder bent U.” Hetzelfde woord “mijn hulp” als in Ps 40,14. Ps 40,18 luidt in zijn geheel :
“en ik ben arm en behoeftig;
de Heer zal voor mij zorgen;
mijn hulp en mijn redder bent U;
mijn God, draal niet.”
De gelovige staat arm en behoeftig tegenover God. Hij verwacht hulp van God.

Reeds hebben we naar Ps 70 verwezen.
Ps 70,2 luidt :
“God, om mij te redden;
Heer, om mij te helpen, haast U”.
Ps 70 is een klaaglied. De tekst komt ongeveer overeen met Ps 40,14-18. Ps 70,2 telt 5 woorden; de eerste 4 woorden zijn twee aan twee parallel opgebouwd: de aanroeping van de godsnaam, de bede om hulp. Eerst komt de algemene godsnaam, dan de meer specifieke; dat gebeurt ook op het einde van de Pslam in Ps 70,6 . Op het einde van de zin komt het werkwoord in de imperatief. Ps 70,2 telt 26 letters, de getalwaarde van de Godsnaam JHWH. Ps 70,1 - Ps 70,2 tellen samen 41 letters, de getalwaarde van de godsnaam ´èlohîm (God).
Het einde van de Psalm nl. Ps 70,6 is bijna identiek als Ps 40,18 “En ik ben arm en behoeftig; God haast U voor mij; mijn hulp en mijn redder bent U; JHWH, draal niet.
Opmerkelijk is het begin en het einde van deze Psalm. Ps 70,2: “JHWH, om mij te helpen, haast U” en Ps 70,6: God, haast U om … JHWH, draal niet”.
Ps 70,2 telt 5 woorden, Ps 70,6 telt 12 woorden, samen 17, de getalwaarde van kabod (heerlijkheid) of de godsnaam ‘Ik ben’.
Ps 70,6 telt 47 letters, evenveel als het aantal woorden van de Psalm.
De Psalm is concentrisch opgebouwd: Ps 70,3: "die mijn dood zoeken" , Ps 70,5: die U zoeken. Ps 70,4: die zeggen, Ps 70,5: laat ze steeds zeggen.

In de Psalmen bidt de gelovige vaak om hulp tot God. In Ps 121,1-2 bidt de gelovige:
Vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp zal komen van bij JHWH
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ps 121 is een gebed tot JHWH om ons te behoeden / bewaren. De Psalm telt 54 woorden, evenveel als de getalwaarde van het Hebreeuwse woord sjâmar (behoeden, bewaren), het kernwoord van de Psalm. In deze Psalm wordt 5X de naam JHWH vermeld.
Ps 124 eindigt in Ps 124,8 met een vers dat bijna identiek is met Ps 121,8:
“Onze hulp is in de naam van JHWH,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
In het Latijn klinkt dit vers : adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit coelum et terram. Het is een vers dat in de Latijnse liturgie vaak gebruikt wordt.

De gelovige bidt tot God, JHWH opdat Hij hem zou redden en verlossen. We worden door zoveel uit het dagelijks leven in beslag genomen. We maken van alles mee: goed en kwaad. Vaak komen allerlei negatieve gedachten in ons op. Of onze gedachten worden in beslag genomen door wat we negatief ervaren. De gelovige bidt opdat God hem zou helpen zich van alle negatieve ervaringen en gedachten vrij te maken en zich op God zou richten. De gelovige bidt opdat Hij hem hierin zou helpen.

Het gebed : God, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen, is een bede van de gelovige opdat hij alle negatieve gedachten en gevoelens zou bannen en zich volledig tot God zou kunnen wenden. Het is tevens een gebed tot God opdat Hij aanwezig en aandachtig zou zijn.

De openingsverzen nodigen uit tot een ontmoeting met God: ik vraag hulp aan God om met mijn aandacht bij Hem te zijn en ik vraag Hem om aanwezig te zijn en aandachtig te luisteren. Want voor God ben ik arm en behoeftig. Deze openingsverzen maken ons erop attent dat we ons niet blijven fixeren op onze eigen zorgen en gedachten, maar dat we ons met al onze aandacht tot God richten. Onze armoede en behoeftigheid bestaat in de afwezigheid van God. In de openingsverzen bidden we opdat God mag aanwezig zijn. In de loop van het gebed kan alles wat ons beroert voor God gebracht worden.

Het zal je reeds opgevallen zijn dat heel wat Psalmen in de ik-U relatie geschreven zijn. De gelovige richt zich persoonlijk tot God. Het gebed gebeurt in een persoonlijke ontmoeting.

De liturgische gebedsuren van de kerk openen met bovengenoemde verzen: God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen God. Dit persoonlijk gebed verloopt in de gemeenschap. Aan de kerkgemeenschap danken we ons geloof, ons doopsel, onze roeping, onze relatie met God. Ons persoonlijk gebed wordt door het samen bidden een gemeenschappelijk gebed. Als gemeenschap ontmoeten we God en God ontmoet ons als gemeenschap. Door de vaste uurregelingen en door het samenkomen worden we versterkt in ons voornemen om onze aandacht op God te richten. Zo heeft de bede iets persoonlijks en iets gemeenschappelijks.