PSALMEN : TAALGEBRUIK - Ps -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ps (Psalmen) -

Overzicht :
Ps (Psalmen) : overzicht , Ps : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Ps : commentaar ,

- Ps 1 - Ps 2 - Ps 3 - Ps 4 - Ps 5 - Ps 6 - Ps 7 - Ps 8 - Ps 9 - Ps 10 - Ps 11 - Ps 12 - Ps 13 - Ps 14 - Ps 15 - Ps 16 - Ps 17 - Ps 18 - Ps 19 - Ps 20 - Ps 21 - Ps 22 - Ps 23 - Ps 24 - Ps 25 - Ps 26 - Ps 27 - Ps 28 - Ps 29 - Ps 30 - Ps 31 - Ps 32 - Ps 33 - Ps 34 - Ps 35 - Ps 36 - Ps 37 - Ps 38 - Ps 39 - Ps 40 - Ps 41 - Ps 42 - Ps 43 - Ps 44 - Ps 45 - Ps 46 - Ps 47 - Ps 48 - Ps 49 - Ps 50 - Ps 51 - Ps 52 - Ps 53 - Ps 54 - Ps 55 - Ps 56 - Ps 57 - Ps 58 - Ps 59 - Ps 60 - Ps 61 - Ps 62 - Ps 63 - Ps 64 - Ps 65 - Ps 66 - Ps 67 - Ps 68 - Ps 69 - Ps 70 - Ps 71 - Ps 72 - Ps 73 - Ps 74 - Ps 75 - Ps 76 - Ps 77 - Ps 78 - Ps 79 - Ps 80 - Ps 81 - Ps 82 - Ps 83 - Ps 84 - Ps 85 - Ps 86 - Ps 87 - Ps 88 - Ps 89 - Ps 90 - Ps 91 - Ps 92 - Ps 93 - Ps 94 - Ps 95 - Ps 96 - Ps 97 - Ps 98 - Ps 99 - Ps 100 - Ps 101 - Ps 102 - Ps 103 - Ps 104 - Ps 105 - Ps 106 - Ps 107 - Ps 108 - Ps 109 - Ps 110 - Ps 111 - Ps 112 - Ps 113 - Ps 114 - Ps 115 - Ps 116 - Ps 117 - Ps 118 - Ps 119 - Ps 120 - Ps 121 - Ps 122 - Ps 123 - Ps 124 - Ps 125 - Ps 126 - Ps 127 - Ps 128 - Ps 129 - Ps 130 - Ps 131 - Ps 132 - Ps 133 - Ps 134 - Ps 135 - Ps 136 - Ps 137 - Ps 138 - Ps 139 - Ps 140 - Ps 141 - Ps 142 - Ps 143 - Ps 144 - Ps 145 - Ps 146 - Ps 147 - Ps 148 - Ps 149 - Ps 150 -

- Ps 76,1 - Ps 76,2 - Ps 76,3 - Ps 76,4 - Ps 76,5 - Ps 76,6 - Ps 76,7 - Ps 76,8 - Ps 76,9 - Ps 76,10 - Ps 76,11 - Ps 76,12 - Ps 76,13 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Zijn woning staat op de Sion

Ps 76,1 - Ps 76,1 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [1] Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk bij snarenspel. Een lied op naam van Asaf.   [1] Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van Asaf, een lied.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,2 - Ps 76,2 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [2] In Juda* maakt God zich bekend, groot is zijn naam in Israël*;   [2] Vermaard is God in Juda, groot is zijn naam in Israël.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,3 - Ps 76,3 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [3] Hij heeft in Salem* immers zijn tent, zijn woning staat op de Sion;   [3] In Salem sloeg hij zijn tent op, in Sion lag hij in hinderlaag.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,4 - Ps 76,4 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [4] daar heeft Hij brandende pijlen, schilden, zwaarden en oorlogstuig gebroken.   [4] Daar brak hij bogen en pijlen, schilden en zwaarden, oorlogstuig. sela      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,5 - Ps 76,5 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [5] Hoe schittert U, o machtige heer, op die berg, hun vermeende prooi:   [5] Hoe stralend bent u, hoe machtig, vanuit het gebergte loerend op prooi.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,6 - Ps 76,6 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [6] de oorlogshitsers werden zelf geplunderd, terwijl zij sluimerden en sliepen; en al die machtige mannen zelf, zij konden geen vin meer verroeren.   [6] Dapperen werden beroofd, in slaap verzonken, geen held die zijn kracht nog hervond.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,7 - Ps 76,7 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [7] O God van Jakob, U hoefde maar te dreigen, en paarden en wagens versteenden van schrik.   [7] Al door uw dreigen, God van Jakob, bezweken ruiters en paarden.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,8 - Ps 76,8 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [8] Hoe ontzagwekkend bent U: wie kan uw aanschijn verduren zodra uw woede ontvlamt?   [8] Vreeswekkend bent u; wie kan uw toorn trotseren?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,9 - Ps 76,9 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [9] U hebt uit de hemel uw oordeel laten horen, en de aarde werd stil, beangstigd;   [9] Vanuit de hemel klonk uw oordeel, de aarde vreesde en hield de adem in:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,10 - Ps 76,10 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [10] want God staat op en Hij spreekt recht om de armen in het land te bevrijden.   [10] u, God, rees op om recht te spreken, te redden alle vernederden op aarde. sela      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. stat. constr. mann. mv. anëwe(j) (armen van) van het bijvoegl. naamwoord ´ânî ((arm, ellendig, deemoedig) . Taalgebruik in Tenach : `ânî (arm, ellendig, deemoedig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 40 (2³ X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Gr. ptôchos (arme) . Taalgebruik in de Septuaginta : ptôchos (arme) . Taalgebruik in het N.T. : ptôchos (arme) . Lat. pauper . Fr. pauvre . E. poor . Ned. arm . D. arm . Tenach (3) : (1) Am 8,4 . (2) Sef 2,3 . (3) Ps 76,10 . `anëwe(j) (armen van, vertrapten van) . Tenach (3) : (1) Am 8,4 (+ ´èrets = van 'de' aarde) . (2) Sef 2,3 (+ hâ´ârèts = van de aarde) . (3)Ps 76,10 (+ ´ârèts = van 'de' aarde) .

Ps 76,11 - Ps 76,11 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [11] De woedende aanvallers verplettert U, en wat nog rest, slaat U in boeien.   [11] Wie in woede tegen u opstond, zal u loven, wie ontkwam aan uw woede, omgordt zich met gejuich.*     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,12 - Ps 76,12 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [12] Volbreng wat u de heer, uw God hebt beloofd, u allen rondom Hem, breng de Gevreesde uw gaven.   [12] Doe geloften aan de HEER, uw God, en los ze in. Allen rondom hem: breng gaven aan de Geduchte,     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Ps 76,13 - Ps 76,13 -
Griekse tekst Vulg. LXX Vulg. Heb MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [13] Hij is het die vorsten de adem beneemt, ontzagwekkend als Hij is voor de koningen van de aarde.   [13] die machtigen de moed beneemt, koningen der aarde met vrees vervult.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van