BIJBELBOEK RECHTERS - Re - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 -

 

Overzicht van Rechters : - Re 1 - Re 2 - Re 3 - Re 4 - Re 5 - Re 6 - Re 7 - Re 8 - Re 9 - Re 10 - Re 11 - Re 12 - Re 13 - Re 14 - Re 15 - Re 16 - Re 17 - Re 18 - Re 19 - Re 20 - Re 21 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Re 10,1 - Re 10,2 - Re 10,3 - Re 10,4 - Re 10,5 - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -

() Re 10,1 . () Re 10,2 . () Re 10,3 . () Re 10,4 . () Re 10,5 . () Re 10,6 . () Re 10,7 . () Re 10,8 . () Re 10,9 . () Re 10,10 . () Re 10,11 . () Re 10,12 . () Re 10,13 . () Re 10,14 . () Re 10,15 . () Re 10,16 . () Re 10,17 . () Re 10,18 .

Re 10,1 . Re 10,2 . Re 10,3 . Re 10,4 . Re 10,5 . Re 10,6 . Re 10,7 . Re 10,8 . Re 10,9 . Re 10,10 . Re 10,11 . Re 10,12 . Re 10,13 . Re 10,14 . Re 10,15 . Re 10,16 . Re 10,17 . Re 10,18 .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Re 10,1 - Re 10,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            1 ¶ Na Avimelech staat op om Israël te bevrijden: Tola, zoon van Poea zoon van Dodo, een man van Issachar; hij zetelt in Sjamir,– in het bergland van Efraďm.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,1 .

Re 10,2 - Re 10,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            2 Hij richt Israël drieëntwintig jaar; hij sterft en wordt begraven in Sjamir. •   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,2 .

1. wajjisjëpot (en hij richtte) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , pe = 17 of 80 , tet = 9 ; totaal : 47 OF 389 (priemgetal) . Tenakh (14) : (1) Gn 19,9 . (2) Ex 5,21 . (3) Re 3,10 (Otniël) . (4) Re 10,2 (Tola) . (5) Re 10,3 (Jaïer) . (6) Re 12,7 (Jefta) . (7) Re 12,8 (1ste maal Ivtsan) . (8) Re 12,9 (2de maal Ivtsan) . (9) Re 12,11 (2X Elon) . (10) Re 12,13 (1ste maal Avdon) . (11) Re 12,14 (2de maal Avdon) . (12) Re 15,20 (1ste maal Simson) . (13) 1 S 7,6 (1ste maal Samuël) . (14) 1 S 7,15 (2de maal Samuël) . In 10 verzen in Re . In 7 verzen staat wajjisjëpot (hij richtte) op de 1ste plaats in het vers : (1) Re 10,2 . (2) Re 12,7 . (3) Re 12,8 . (4) Re 12,11 . (5) Re 12,13 . (6) Re 15,20 . (7) 1 S 7,15 .
Een vorm van sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) in Re in 13 verzen (14X) . (1) Re 4,4 : sjophëtâh (zij is richtende) ´èth jishërâ´el (Israël) nl. Debora . (2) Re 11,27 : jisjëpot JHWH (JHWH richtte) . (3) Re 16,31 : sjâphat ´èth jishërâ´el (hij richtte Israël) ; een eerste vermelding van Simson die richtte staat in Re 15,20 . Van de 13 verzen (14X) in Re gaat het in 12 verzen (13X) over een 'richter' .
In Re 12,11 wordt 2X gezegd dat Elon Israël richtte . 2X Avdon in Re 12,13 en Re 12,14 . Ook 2X Simson in Re 15,20 en Re 16,31 . In totaal wordt in Re over 9 personen gezegd dat zij richtten . In 1 S wordt wajjisjëpot (en hij richtte) 2X vermeld , maar het gaat telkens om Samuël . In Re en 1 S worden 10 personen genoemd die richtten . Over Ehud , Samgar , Gideon , ( Abimelek) wordt niet gezegd dat zij richtten .

Re 10,3 - Re 10,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            3 Na hem staat op Jaďer de Gileadiet; hij richt Israël tweeëntwintig jaar.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,3 .

5. wajjisjëpot (en hij richtte) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , pe = 17 of 80 , tet = 9 ; totaal : 47 OF 389 (priemgetal) . Tenakh (14) : (1) Gn 19,9 . (2) Ex 5,21 . (3) Re 3,10 (Otniël) . (4) Re 10,2 (Tola) . (5) Re 10,3 (Jaïer) . (6) Re 12,7 (Jefta) . (7) Re 12,8 (1ste maal Ivtsan) . (8) Re 12,9 (2de maal Ivtsan) . (9) Re 12,11 (2X Elon) . (10) Re 12,13 (1ste maal Avdon) . (11) Re 12,14 (2de maal Avdon) . (12) Re 15,20 (1ste maal Simson) . (13) 1 S 7,6 (1ste maal Samuël) . (14) 1 S 7,15 (2de maal Samuël) . In 10 verzen in Re . In 7 verzen staat wajjisjëpot (hij richtte) op de 1ste plaats in het vers : (1) Re 10,2 . (2) Re 12,7 . (3) Re 12,8 . (4) Re 12,11 . (5) Re 12,13 . (6) Re 15,20 . (7) 1 S 7,15 .
Een vorm van sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) in Re in 13 verzen (14X) . (1) Re 4,4 : sjophëtâh (zij is richtende) ´èth jishërâ´el (Israël) nl. Debora . (2) Re 11,27 : jisjëpot JHWH (JHWH richtte) . (3) Re 16,31 : sjâphat ´èth jishërâ´el (hij richtte Israël) ; een eerste vermelding van Simson die richtte staat in Re 15,20 . Van de 13 verzen (14X) in Re gaat het in 12 verzen (13X) over een 'richter' .
In Re 12,11 wordt 2X gezegd dat Elon Israël richtte . 2X Avdon in Re 12,13 en Re 12,14 . Ook 2X Simson in Re 15,20 en Re 16,31 . In totaal wordt in Re over 9 personen gezegd dat zij richtten . In 1 S wordt wajjisjëpot (en hij richtte) 2X vermeld , maar het gaat telkens om Samuël . In Re en 1 S worden 10 personen genoemd die richtten . Over Ehud , Samgar , Gideon , ( Abimelek) wordt niet gezegd dat zij richtten .

Re 10,4 - Re 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            4 Aan hem gewordt een dertigtal zonen die rijden op dertig ezelhengsten, dertig ezelhengsten zijn van hen; tot hen roepen ze ‘Chavot Jaďer’, – gehuchten van Jaďer, tot op deze dag,– in het land van de Gilead.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,4 .

Re 10,5 - Re 10,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            5 Jaďer sterft en wordt begraven in Kamon. •   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,5 .

- Re 10,6-18 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -

Re 10,6 - Re 10,6 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            6 ¶ De zonen van Israël gaan door met te doen wat kwaad is in de ogen van de ENE en dienen de baäls en asjtartes, de goden van Aram, de goden van Tsidon en de goden van Moab, de goden van de zonen van Amon en de goden van de Filistijnen, ze verlaten de ENE en hebben niet meer gediend.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

a. wajjosiphû bëne(j) jishërâ´el la`äshôth hâra` bë`e(j)ne(j) JHWH

Tekstuitleg van Re 10,6 . Het vers Re 10,6 telt 33 (3 X 11) woorden en 135 (5 X 27) letters . De getalwaarde van Re 10,6 is 8919 (3² X 991) .

Re 10,6.1. wajjosiphû (en zij voegden toe) < wë + act. hifil imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsaph (toevoegen) . Getalwaarde : jod = 10 , samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 150 (2 X 3 X 5²) . Structuur : 1 - 6 - 8 . Tenakh (9) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten () . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (0) . Eerdere Profeten (7) : (1) Re 3,12 . (2) Re 4,1 . (3) Re 10,6 . (4) Re 13,1 . (5) Re 20,22 . (6) 2 S 3,34 . (7) 2 S 5,22 .

Re 10,6.5. hâra` (het slechte) < bepoaald lidw. + zelfst. naamw. ra` (slecht, kwaad, boos, misdadig) . Taalgebruik in Tenakh : ra` (slecht, kwaad, boos, misdadig) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 270 (2 X 3³ X 5) . Structuur : 2 - 7 . ra` is het tegenoversgestelde van goed . Goed - slecht ; goed - kwaad . Kwaad in de betekenis van boos worden om iets dat gedaan werd . We zouden kunnen spreken van goed-doener en slecht-doener , maar we gebruiken evenwel wel-doener . We spreken niet van slecht-doener of kwaad- doener , maar wel van een mis-dadiger (mis -doen) of een boos-doener . Tenakh (101) . Pentateuch (22) . Eerdere Profeten (44) . Latere Profeten (15) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (19) . Joz (1) . Re (7) : (1) Re 2,11 . (2) Re 3,7 . (3) Re 3,12 . (4) Re 4,1 . (5) Re 6,1 . (6) Re 10,6 . (7) Re 13,1 . 1 S (2) . 2 S (1) . 1 K (10) . 2 K (23) .

Re 10,6.6. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenakh : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het NT : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het NT (100) . Tenakh (158) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (78) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (31) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . Re (9) : (1) Re 2,11 . (2) Re 3,7 . (3) Re 3,12 . (4) Re 4,1 . (5) Re 6,1 . (6) Re 10,6 . (7) Re 13,1 . (8) Re 14,3 . (9) Re 14,7 .

Re 10,6.6. - 7. bë`e(j)ne(j) JHWH (in de ogen van JHWH) . Tenakh (93/158) . Pentateuch (15/35) . Gn (3) . Lv (1) . Nu (2) . Dt (9) . Eerdere Profeten (55/78) . Re (7) . 1 S (3) . 2 S (2) . 1 K (14/19) . 2 K (29/30) . Re (7/9) : (1) Re 2,11 . (2) Re 3,7 . (3) Re 3,12 . (4) Re 4,1 . (5) Re 6,1 . (6) Re 10,6 . (7) Re 13,1 .

Re 10,6.8. - 10. wajja`abhëdû ´èth habë`âlîm (en zij dienden de baäls) . Tenakh (3) : (1) Re 2,11 . (2) Re 3,7 . (3) Re 10,6 .

15. ´ärâm (Aram) . Taalgebruik in Tenakh : ´ärâm (Aram) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 2 - 4 . Hij is de vijfde zoon van Sem . Tenakh (118) . Pentateuch (15) . Eerdere Profeten (68) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (24) . Re (3) : (1) Re 3,8 . (2) Re 3,10 . (3) Re 10,6 .

2 X 3

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,7 . Het vers Re 10,7 telt 10 (5 X 2) woorden en 42 (2 X 3 X 7) letters . De getalwaarde van Re 10,7 is 2316 (2² X 3 X 193) .

Re 10,7.1. wajjichar ( hij ontbrandde ) . Qal imperfectum 3de pers. enk. van het werkwoord chârah (branden, ontbranden) . Taalgebruik in Tenakh : (chârâh ( branden, ontbranden) . Getalwaarde : chet = 8, resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 213 (3 X 71) . Structuur : 8 - 2 - 5 . In toorn ontbranden . vergrammen < gram , Gr. chromos (ge-grom) . Het woord duidde eerst een geluid aan , en uit een begrip 'grommen' ontstond dat van vertoornd . Toorn betekent een heftige gemoedsbeweging , vandaar evenzeer 'toorn' als 'hevig verdriet' . Gr. thumos . Ned. toorn . Gr. perilupos : zeer bedroefd . Bijbel (9) . OT (5) . NT (4) . Gn 4,6 (hina ti perilupos egenou = waarom werd jij zeer bedroefd) en Ps 42,6 (hina ti perilupôs ei = waarom ben je bedroefd) komen in de LXX sterk met elkaar overeen . Tenakh (50) . Pentateuch (19) . Eerdere Profeten (18) . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (11) . Eerdere Profeten (18) : (1) Joz 7,1 . (2) Re 2,14 . (3) Re 2,20 . (4) Re 3,8 . (5) Re 9,30 . (6) Re 10,7 . (7) Re 14,19 . (8) 1 S 11,6 . (9) 1 S 15,11 . (10) 1 S 17,28 . (11) 1 S 18,8 . (12) 1 S 20,30 . (13) 2 S 3,8 . (14) 2 S 6,7 . (15) 2 S 6,8 . (16) 2 S 12,5 . (17) 2 S 13,21 . (18) 2 K 13,3 .

Re 10,7.2. ´aph / ´âph (toorn, woede) . Taalgebruik in Tenakh : ´aph / ´âph (toorn, woede) . Getalwaarde : ajin 16 of 70 , pe = 17 of 80 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 150 (2 X 3 X 5²) . Structuur : 7 - 8 . Gr. orgè (toorn) . Taalgebruik in het NT : orgè (toorn) . Taalgebruik in de LXX : orgè (toorn) . Lat. ira . Fr. colère . D. Zorn . E. anger . Een vorm van orgè (toorn) in de LXX (305) , in het NT (36) . Tenakh (166) . Pentateuch (33) . Eerdere Profeten (21) . Latere Profeten (34) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (76) . Re (5) : (1) Re 2,14 . (2) Re 2,20 . (3) Re 3,8 . (4) Re 5,29 . (5) Re 10,7 .

Re 10,7.1. - 3. wajjichar ´aph JHWH (en de toorn van JHWH ontbrandde) . Tenakh (17) : (1) Ex 4,14 . (2) Nu 11,10 . (3) Nu 12,9 . (4) Nu 25,3 . (5) Nu 32,10 . (6) Nu 32,13 . (7) Dt 29,26 . (8) Joz 7,1 . (9) Re 2,14 . (10) Re 2,20 . (11) Re 3,8 . (12) Re 10,7 . (13) 2 S 6,7 . (14) 2 K 13,3 . (15) 1 Kr 13,10 . (16) 2 Kr 25,15 . (17) Ps 106,40 .

Re 10,7.1. - 4. wajjichar ´aph JHWH bëjishërâ´el (en de toorn van JHWH ontbrandde tegen Israël) .Tenakh (7) : (1) Nu 25,3 . (2) Nu 32,13 . (3) Re 2,14 . (4) Re 2,20 . (5) Re 3,8 . (6) Re 10,7 . (7) 2 K 13,3 .

Re 10,7.5. wajjimëkërem (en hij verkoopt hen) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. van het werkw. mâkhar (verkopen) . Taalgebruik in Tenakh : mâkhar (verkopen) . Getalwaarde : meml = 13 of 40 , kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 260 (2² X 5 X 13) . Structuur : 4 - 2 - 2 . Tenakh (4) : (1) Re 2,14 . (2) Re 3,8 . (3) Re 4,2 . (4) Re 10,7 .

Re 10,7.5. - 6. wajjimëkërem bëjad (en hij verkoopt hen in de hand van) . Tenakh (3) : (1) Re 2,14 . (2) Re 3,8 . (3) Re 10,7 .

Re 10,7.1. - 6. wajjichar ´aph JHWH bëjishërâ´el wajjimëkërem bëjad (en de toorn van JHWH ontbrandde tegen Israël en Hij verkocht hen) . Tenakh (2) : (1) Re 3,8 . (2) Re 10,7 .

Re 10,8 - Re 10,8 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            8 Die kraken en knakken de zonen van Israël in dat jaar,– achttien jaar lang onderdrukken zij alle zonen van Israël die aan de overzij van de Jordaan leven, in het land van de Amoriet in de Gilead.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,8 .

Re 10,9 - Re 10,9 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            9 Dan steken de zonen van Amon de Jordaan over om ook oorlog te voeren tegen Juda, Benjamin en het huis Efraďm; het wordt zeer benauwd voor Israël.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,9 .

15. lë + act. inf. construct. nifal lêhillâchem (om te strijden) van het werkw. lâcham (strijden) . Taalgebruik in Tenakh : lâcham (strijden) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , chet = 8 , mem = 13 of 40 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 78 (2 X 3 X 13) . Structuur : 3 - 8 - 4 . Tenach (41) . Pentateuch (5) . Eerdere Profeten (24) . Latere Profeten (5) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (7) . Re (11) : (1) Re 1,1 . (2) Re 1,9 . (3) Re 8,1 . (4) Re 10,9 . (5) Re 10,18 . (6) Re 11,9 . (7) Re 11,12 . (8) Re 11,27 . (9) Re 11,32 . (10) Re 12,1 . (11) Re 12,3 .

Re 10,10 - Re 10,10 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            10 ¶ De zonen van Israël schreeuwen het uit tot de ENE en zeggen: wij hebben gezondigd tegen u, want wij hebben onze God verlaten en zijn de baäls gaan dienen! •   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,10 .

Re 10,11 - Re 10,11 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            11 Dan zegt de ENE tot de zonen van Israël: heb ik u niet van Egypte en van de Amoriet, van de zonen van Amon en van de Filistijnen,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,11 .

Re 10,12 - Re 10,12 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            12 en toen de Tsidoniërs, Amalek en Maon u verdrukten,– en gij tot mij schreeuwde; heb ik u niet bevrijd uit hun hand?–    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,12 .

Re 10,13 - Re 10,13 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            13 maar gij hebt mij verlaten,– en zijt andere goden gaan dienen; daarom zal ik niet doorgaan u te bevrijden!–    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,13 .

Re 10,14 - Re 10,14 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            14 gaat heen en schreeuwt tot de goden die gij hebt uitverkoren; laten zij u bevrijding brengen ten tijde van uw benauwdheid!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,14 .

Re 10,15 - Re 10,15 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            15 Maar de zonen van Israël zeggen tot de ENE: wij hebben gezondigd!– doe gij aan ons naar al wat goed is in uw ogen; alleen: red ons toch, ook deze dag!  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,15 .

Re 10,16 - Re 10,16 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            16 En zij verwijderen de goden uit den vreemde uit hun midden en dienen weer de ENE; en hij lijdt pijn aan zijn ziel door Israëls ellende. •   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,16 .

Re 10,17 - Re 10,17 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            17 Bijeengeschreeuwd worden de zonen van Amon en zij legeren zich in de Gilgal; verzameld worden de zonen van Israël, en zij legeren zich bij Mitspa.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,17 .

Re 10,18 - Re 10,18 . Nieuwe onderdrukking van de Israëlieten - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 10 -- Re 10,6-18 - - Re 10,6 - Re 10,7 - Re 10,8 - Re 10,9 - Re 10,10 - Re 10,11 - Re 10,12 - Re 10,13 - Re 10,14 - Re 10,15 - Re 10,16 - Re 10,17 - Re 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            18 Dan zeggen ze, de manschap, de vorsten van Gilead, per man tot zijn makker: wie is de man die het onderneemt om oorlog te voeren met de zonen van Amon?– die wordt tot hoofd over alle ingezetenen van Gilead!     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 10,18 .


- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -