BIJBELBOEK RECHTERS 13 - Re 13 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,13 -
De verhalencyclus van de rechter Simson in Re 13-16 . De geboorte van Simson (Re 13) .

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar

Rechters commentaar - Rechters overzicht - Rechters taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Rechters : - Re 1 - Re 2 - Re 3 - Re 4 - Re 5 - Re 6 - Re 7 - Re 8 - Re 9 - Re 10 - Re 11 - Re 12 - Re 13 - Re 14 - Re 15 - Re 16 - Re 17 - Re 18 - Re 19 - Re 20 - Re 21 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Re 13,1-25 : Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -

Re 13,1 - Re 13,1 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai prosethento oi uioi israèl poièsai to ponèron enantion kuriou kai paredôken autous kurios en cheiri allofulôn tessarakonta etè        [1] De Israëlieten deden opnieuw wat de heer mishaagt. En de heer leverde hen veertig jaar lang uit aan de Filistijnen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

a. wajjosiphû bëne(j) jishërâ´el la`äshôth hâra` bë`e(j)ne(j) JHWH

Tekstuitleg van Re 13,1 .

1. wajjosiphû (en zij voegden toe) < wë + act. hifil imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsaph (toevoegen) . Getalwaarde : jod = 10 , samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 150 (2 X 3 X 5²) . Structuur : 1 - 6 - 8 . Tenakh (9) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten () . Latere Profeten (1) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (0) . Eerdere Profeten (7) : (1) Re 3,12 . (2) Re 4,1 . (3) Re 10,6 . (4) Re 13,1 . (5) Re 20,22 . (6) 2 S 3,34 . (7) 2 S 5,22 .

5. hâra` (het slechte) < bepoaald lidw. + zelfst. naamw. ra` (slecht, kwaad, boos, misdadig) . Taalgebruik in Tenach : ra` (slecht, kwaad, boos, misdadig) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 270 (2 X 3³ X 5) . Structuur : 2 - 7 . ra` is het tegenoversgestelde van goed . Goed - slecht ; goed - kwaad . Kwaad in de betekenis van boos worden om iets dat gedaan werd . We zouden kunnen spreken van goed-doener en slecht-doener , maar we gebruiken evenwel wel-doener . We spreken niet van slecht-doener of kwaad- doener , maar wel van een mis-dadiger (mis -doen) of een boos-doener . Tenakh (101) . Pentateuch (22) . Eerdere Profeten (44) . Joz (1) . Re (7) : (1) Re 2,11 . (2) Re 3,7 . (3) Re 3,12 . (4) Re 4,1 . (5) Re 6,1 . (6) Re 10,6 . (7) Re 13,1 . 1 S (2) . 2 S (1) . 1 K (10) . 2 K (23) .

6. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenach : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het N.T. : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) . Tenakh (158) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (78) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . Re (9) : (1) Re 2,11 . (2) Re 3,7 . (3) Re 3,12 . (4) Re 4,1 . (5) Re 6,1 . (6) Re 10,6 . (7) Re 13,1 . (8) Re 14,3 . (9) Re 14,7 .

6. - 7 . bë`e(j)ne(j) JHWH (in de ogen van JHWH) . Tenakh (93/158) . Pentateuch (15/35) . Gn (3) . Lv (1) . Nu (2) . Dt (9) . Eerdere Profeten (55/78) . Re (7) . 1 S (3) . 2 S (2) . 1 K (14/19) . 2 K (29/30) . Re (7/9) : (1) Re 2,11 . (2) Re 3,7 . (3) Re 3,12 . (4) Re 4,1 . (5) Re 6,1 . (6) Re 10,6 . (7) Re 13,1 .

Re 13,2 - Re 13,2 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai egeneto anèr ek saraa ek tès fulès tou dan kai onoma autô manôe kai è gunè autou steira kai ouk etikten        [2] Nu woonde er in Sora een Daniet die Manoach heette. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 2. wajëhî ´îsj (er was een man) . Tenakh (8) : (1) Gn 39,2 . (2) Re 13,2 . (3) Re 17,1 . (4) Re 19,1 . (5) 1 S 1,1 . (6) 1 S 9,1 . (7) 2 S 21,20 . (8) 1 Kr 20,6 . Re 13,1-16,31 omvat de verhalen over Simson . In Re 13,2 komen de ouders van de toekomstige Simson ter sprake . Na de verhalen over Simson begint een nieuwe reeks verhalen in Re 17,1 (nl. in verband met de Danieten) en vervolgens in Re 19,1 (in verband met de stam van Benjamin) . Maar door de grote gelijkenis tussen Re 17,1 en 1 S 1,1 wil de auteur met de verhalen over Samuël aansluiten bij die over Simson (Re 13,1-16,31) . In 2 S 9,2 verschijnt een nieuw personage nl. Saul . Het begin van het verhaal in 1 S 9,1 begint zoals in 1 S 1,1 . Zo worden de verhalenreeksen over Simson (Re 13,2) , Samuël (1 S 1,1) en Saul (1 S 9,1) aan elkaar gerijgd .

2. - 3. ´îsj ´èchâd (een bepaalde man) . Tenach (23) . Pentateuch (5) : (1) Gn 42,11 . (2) Gn 42,13 . (3) Nu 1,44 . (4) Nu 13,2 (tweemaal) . (5) Dt 1,23 . Vroege Profeten (11) : (1) Joz 3,12 (tweemaal) . (2) Joz 4,2 (tweemaal) . (3) Joz 4,4 (tweemaal) . (4) Joz 22,20 . (5) Joz 23,10 . (6) Re 9,2 . (7) Re 13,2 . (8) Re 18,19 . (9) 1 S 1,1 . (10) 2 S 18,10 . (11) 1 K 22,8 .

 

9. `äqârâh (onvruchtbaar) . Taalgebruik in Tenach : `äqârâh (onvruchtbaar) . Gr. steiros . Lat. sterilis . Fr. stérile . Ned. onvruchtbaar . D. unfruchtbar . E. barren . Tenach (8) : (1) Gn 11,30 (Sara) . (2) Gn 25,21 (Rebekka) . (3) Gn 29,31 (Rachel) . (4) Re 13,2 (de moeder van Simson) . (5) Re 13,3 . (6) 1 S 2,5 (Hanna , de moeder van Samuël) . (7) Js 54,1 . (8) Job 24,21 . wë`äqârâh (en onvruchtbaar) . Tenach (2) : (1) Ex 23,26 . (2) Dt 7,14 . In deze 10 verzen heeft de LXX steira als vertaling . Gr. nom. vr. enk. steira van het bijvoegl. naamw. steiros (onvruchtbaar) . Taalgebruik in het N.T. : steiros (onvruchtbaar) . Lc (2) : (1) Lc 1,7 . (2) Lc 1,36 . Een vorm van steiros in de LXX (17) , in het N.T. (4) . soera 3,40 .

Re 13,3 - Re 13,3 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai ôfthè aggelos kuriou pros tèn gunaika kai eipen pros autèn idou dè su steira kai ou tetokas kai en gastri exeis kai texè uion        [3] De engel van de heer verscheen aan de vrouw en zei: ‘U bent altijd onvruchtbaar geweest en hebt nooit een kind gekregen, maar nu zult u zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 13,3 . Het vers Re 13,3 telt 16 (2² X 2²) woorden en 57 (3 X 19) letters . De getalwaarde van Re 13,3 is 3470 (2 X 5 X 347) . Re 13,3b-5 is de engel van God aan het woord . Tot 2X toe kondigt hij de geboorte van een zoon aan . Vanaf de ontvangenis van het kind moet de vrouw van Manoach als een nazir leven en ook de zoon moet vanaf zijn geboorte als nazir leven .

2. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

1. - 2.

1. - 3. wajjerâ´ JHWH (en JHWH verscheen) . Tenach (5) : (1) Gn 12,7 (bij de eerste halte van Abram in het land Kanaän) . (2) Gn 17,1 (bij de verbondssluiting met Abraham) . (3) Dt 31,15 (bij de aanstelling van Jozua) . (4) 1 K 9,2 (aan Salomo) . (5) 2 Kr 7,12 (aan Salomo) .
- wajjerâ´ ´elâjw JHWH (en JHWH verscheen aan hem) . Tenach (3) : (1) Gn 18,1 (JHWH aan Abraham) . (2) Gn 26,2 (JHWH aan Isaak) . (3) Gn 26,24 (JHWH aan Isaak) .
- wajjerâ´ khëbhôd JHWH (en de heerlijkheid van JHWH verscheen) . Tenach (4) : (1) Lv 9,23 . (2) Nu 16,19 . (3) Nu 17,7 . (4) Nu 20,6 .
- wajjerâ´ malë´akh JHWH (en de engel van JHWH verscheen) . Tenach (2) : (1) Ex 3,2 (aan Mozes in de doornstruik) . (2) Re 13,3 (aan de moeder van Simson) .
- wajjerâ´ ´èlohîm (en God verscheen) . Enkel in Gn 35,9 (aan Jakob) .
- wajjerâ´ (en Hij verscheen aan Abraham... ) . Tenach (1) : Ex 6,3 (aan Mozes) .
Volgens deze gegevens zou JHWH driemaal aan Abram / Abraham verschenen zijn : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1 . (3) Gn 18,1 .
Tweemaal wordt uitdrukkelijk vermeld dat JHWH verscheen aan Abram (wajjerâ´ JHWH ´èl ´abhërâm : (1) Gn 12,7 . (2) Gn 17,1) . In Gn 18,1 wordt de naam van Abraham niet vermeld . Het kan betekenen dat het vers in het verlengde ligt van het vorige hoofdstuk waar de belofte van Isaak werd aangekondigd . Dit is een belangrijk verschijnen van JHWH , want in Gn 18 wordt de geboorte van Isaak aangekondigd .

11. `äqârâh (onvruchtbaar) . Taalgebruik in Tenach : `äqârâh (onvruchtbaar) . Gr. steiros . Lat. sterilis . Fr. stérile . Ned. onvruchtbaar . D. unfruchtbar . E. barren . Tenach (8) : (1) Gn 11,30 (Sara) . (2) Gn 25,21 (Rebekka) . (3) Gn 29,31 (Rachel) . (4) Re 13,2 (de moeder van Simson) . (5) Re 13,3 . (6) 1 S 2,5 (Hanna , de moeder van Samuël) . (7) Js 54,1 . (8) Job 24,21 . wë`äqârâh (en onvruchtbaar) . Tenach (2) : (1) Ex 23,26 . (2) Dt 7,14 . In deze 10 verzen heeft de LXX steira als vertaling . Gr. nom. vr. enk. steira van het bijvoegl. naamw. steiros (onvruchtbaar) . Taalgebruik in het N.T. : steiros (onvruchtbaar) . Lc (2) : (1) Lc 1,7 . (2) Lc 1,36 . Een vorm van steiros in de LXX (17) , in het N.T. (4) . soera 3,40 .

14.
- Latijn . act. ind. fut. 2de pers. enk. concipies (jij zult ontvangen) van het werkw. concipere . Bijbel (4) : (1) Re 13,3 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 . (4) Lc 1,31 . Het Latijnse concipere is de letterlijke vertaling van het Griekse συλλαμβανω = sullambanô (samen nemen, meenemen, zwanger worden) . Door zijn vertaling klikt de Vulgaat het verhaal van Simson vast aan dat van Maria .

Re 13,4 - Re 13,4 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai nun fulaxai kai mè piès oinon kai sikera kai mè fagès pan akatharton        [4] Zorg ervoor dat u geen wijn of sterke drank drinkt en niets eet dat onrein is.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,5 - Re 13,5 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5oti idou su en gastri exeis kai texè uion kai ouk anabèsetai sidèros epi tèn kefalèn autou oti ègiasmenon naziraion estai tô theô to paidarion ek tès gastros kai autos arxetai sôzein ton israèl ek cheiros allofulôn       [5] U zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Geen scheermes mag over het hoofd van de jongen gaan, omdat hij vanaf de schoot van zijn moeder aan God is gewijd*. De redding van Israël uit de macht van de Filistijnen zal met hem beginnen.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 13,5 . Het vers Re 13,5 telt 24 (2³ X 3) woorden en 86 (2 X 43) letters . De getalwaarde van Re 13,5 is 5064 (2³ X 3 X 211) . Nogmaals herhaalt de engel van God dat de vrouw van Manoach zwanger zal worden en een zoon zal krijgen , die als een nazir zal moeten leven . Dit vers maakt deel uit van het woord van de engel van God aan de vrouw van Manoach (Re 13,3b-5) .

Re 13,5.2. הִנָּךְ = hinnâkh (zie jij) < hinneh + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. vr. enk. . הֵן / הֶנֵּה = hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Getalswaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (5) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 . (4) Hl 1,15 . (5) Hl 4,1 .
- Grieks . ιδου συ = idou su (zie jij) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . LXX (16) . Pentateuch (4) : (1) Gn 16,11 . (2) Gn 20,3 . (3) Ex 33,12 . (4) Dt 31,16 .

Re 13,5.3. הָרָה = hârâh (zwanger worden - zijn) . Taalgebruik in Tenakh : härâh (zwanger worden, - zijn) . Getalwaarde : he = 5 , resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 5 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. ; hifil : hij doet zwanger zijn) . (2) act. qal part. vr. enk. (zwanger zijnde) . Tenakh (11) : (1) Gn 16,11 . (2) Gn 38,24 . (3) Gn 38,25 . (4) Ex 21,22 . (5) Re 13,5 . (6) Re 13,7 . (7) 1 S 4,19 . (8) 2 S 11,5 . (9) Js 7,14 . (10) Js 26,17 . (11) Jr 31,8 .
- Het Hebreeuwse werkw. הָרָה = hârâh (zwanger worden - zijn) wordt in de LXX vertaald door λαμβανω εν γαστρι = lambanô en gastri (in de buik nemen) OF εχω εν γαστρι = echô en gastri (in de buik hebben) . Mogen we dan vertalen : zwanger worden en zwanger zijn . Uitzonderlijk wordt συλλαμβανω εν γαστρι = sullambanô en gastri (Lc 1,31) gebruikt .
- Latijn . act. ind. fut. 2de pers. enk. concipies (jij zult ontvangen) van het werkw. concipere . Bijbel (4) : (1) Re 13,3 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 . (4) Lc 1,31 . Door zijn vertaling klikt de Vulgaat het verhaal van Simson vast aan dat van Maria .

Re 13,5.4. וְיֹּלַדְתְּ = wëjoladëth (en barende) < prefix verbindingswoord wë + act. qal part. vr. enk. van het werkw. יָלַד = jâlad (voortbrengen) . Zie het zelfst. naamw. יֶלֶד = jèlèd = het voortgebrachte , kind . Taalgebruik in Tenakh : jèlèd = het voortgebrachte , kind . Getalwaarde : jod = 10 , lamed = 12 of 30 , daleth = 4 ; totaal : 26 OF 44 (4 X 11) . Structuur : 1 - 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (3) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 . w-j-l-d-th . Tenakh (6) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,3 . (3) Re 13,5 . (4) Re 13,7 . (5) Js 7,14 . (6) Jr 31,8
- Grieks . act. ind. fut. 2de pers. enk. τεξῃ = texè(i) (jij zult baren) van het werkw. τικτω = tiktô (baren, bevallen) . Taalgebruik in het NT : tiktô (baren) . Taalgebruik in de LXX : tiktô (baren) . Taalgebruik in Lc : tiktô (baren) . Bijbel (6) : (1) Gn 3,16 . (2) Gn 16,11 . (3) Re 13,3 . (4) Re 13,5 . (5) Re 13,7 . (6) Lc 1,31 . Een vorm van τικτω = tiktô (baren) , in de LXX (244) , in het NT (18) , in Lc (5) : (1) Lc 1,31 . (2) Lc 1,57 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,7 . (5) Lc 2,11 .

Re 13,5.3. - 4. הָרָה וְיֹּלַדְתְּ = hârâh wëjoladëth (zwanger zijnde en barende) . Tenakh (3) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 .

Re 13,5.2. - 4. הִנָּךְ הָרָה וְיֹּלַדְתְּ = hinnakh hârâh wëjoladëth (zie zwanger zijnde en barende) . Tenakh (3) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 .

Re 13,5.2. - 5. הִנָּךְ הָרָה וְיֹּלַדְתְּ נֵן = hinnâkh hârah wëjoladëth ben (zie jij zwanger zijnde en barende een zoon) . Bijbel (3) : (1) Gn 16,11 (de engel van JHWH tot Hagar) . (2) Re 13,5 (de engel van JHWH aan de vrouw van Manoach) . (3) Re 13,7 (idem als Re 13,5) .

Re 13,6 - Re 13,6 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai èlthen è gunè kai eipen tô andri autès legousa oti anthrôpos tou theou èlthen pros me kai è orasis autou ôs orasis aggelou tou theou epifanès sfodra kai èrôtôn pothen estin kai to onoma autou ouk apèggeilen moi        [6] De vrouw ging naar haar man en vertelde: ‘Er is een man van God bij mij geweest; hij zag er uit als een engel van God, heel indrukwekkend. Ik heb hem niet durven vragen waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 13,6 .

12. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,11 . (14) Re 13,13 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

12. - 13. מַלְאַך יהוה = malë´akh JHWH (engel van JHWH) . Tenakh (48) . Gn (6) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 22,11 . (6) Gn 22,15 . Re (15) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,21 . (7) Re 6,22 . (8) Re 13,3 . (9) Re 13,13 . (10) Re 13,15 . (11) Re 13,16 . (12) Re 13,17 . (13) Re 13,18 . (14) Re 13,20 . (15) Re 13,21 .
- מַלְאַך הָאֱלֹהִים = malë´akh hâ´èlohîm (de engel van God) . Tenakh (6) : (1) Gn 31,11 . (2) Ex 14,19 . (3) Re 6,20 . (4) Re 13,6 . (5) Re 13,9 . (6) 2 S 14,20 .

Re 13,7 - Re 13,7 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai eipen moi idou su en gastri exeis kai texè uion kai nun mè piès oinon kai sikera kai mè fagès pasan akatharsian oti naziraion theou estai to paidarion apo tès gastros eôs èmeras thanatou autou        [7] Hij zei tegen mij: “U zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Vanaf nu mag u geen wijn of sterke drank drinken en niets eten dat onrein is, want de jongen zal aan God gewijd zijn vanaf de schoot van zijn moeder tot aan zijn dood.” ’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 13,7 . Het vers Re 13,7 telt 25 (5²) woorden en 85 (5 X 17) letters . De getalwaarde van Re 13,7 is 5381 (priemgetal) . De vrouw van Manoach gaat naar haar man en vertelt wat haar is overkomen en wat de engel van God heeft gezegd . Ze herhaalt gedeeltelijk wat de engel van God haar heeft gezegd , o.a. over de komst van een zoon .

Re 13,7.1. - 2. וַיּאֹמֶר לִי = wajjo´mèr lî (en hij zei tot mij) . Tenakh (9) : (1) Re 13,7 . (2) 2 S 1,8 . (3) 1 Kr 28,6 . (4) Neh 2,2 . (5) Neh 2,4 . (6) Neh 2,6 . (7) Spr 4,4 . (8) Js 49,3 .

Re 13,7.3. הִנָּךְ = hinnâkh (zie jij) < hinneh + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers. vr. enk. . הֵן / הֶנֵּה = hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Getalswaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (5) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 . (4) Hl 1,15 . (5) Hl 4,1 .
- Grieks . ιδου συ = idou su (zie jij) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . LXX (16) . Pentateuch (4) : (1) Gn 16,11 . (2) Gn 20,3 . (3) Ex 33,12 . (4) Dt 31,16 .

Re 13,7.4. הָרָה = hârâh (zwanger worden - zijn) . Taalgebruik in Tenakh : härâh (zwanger worden, - zijn) . Getalwaarde : he = 5 , resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 5 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 3 . (1) act. qal perf. 3de pers. mann. enk. ; hifil : hij doet zwanger zijn) . (2) act. qal part. vr. enk. (zwanger zijnde) . Tenakh (11) : (1) Gn 16,11 . (2) Gn 38,24 . (3) Gn 38,25 . (4) Ex 21,22 . (5) Re 13,5 . (6) Re 13,7 . (7) 1 S 4,19 . (8) 2 S 11,5 . (9) Js 7,14 . (10) Js 26,17 . (11) Jr 31,8 .
- Het Hebreeuwse werkw. הָרָה = hârâh (zwanger worden - zijn) wordt in de LXX vertaald door λαμβανω εν γαστρι = lambanô en gastri (in de buik nemen) OF εχω εν γαστρι = echô en gastri (in de buik hebben) . Mogen we dan vertalen : zwanger worden en zwanger zijn . Uitzonderlijk wordt συλλαμβανω εν γαστρι = sullambanô en gastri (Lc 1,31) gebruikt .
- Latijn . act. ind. fut. 2de pers. enk. concipies (jij zult ontvangen) van het werkw. concipere . Bijbel (4) : (1) Re 13,3 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 . (4) Lc 1,31 . Door zijn vertaling klikt de Vulgaat het verhaal van Simson vast aan dat van Maria .

Re 13,7.3. - 4. הִנָּךְ הָרָה = hinnâkh hârâh (zie jij zwanger zijnde) . Tenakh (3) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 .

Re 13,7.5. וְיֹּלַדְתְּ = wëjoladëth (en barende) < prefix verbindingswoord wë + act. qal part. vr. enk. van het werkw. יָלַד = jâlad (voortbrengen) . Zie het zelfst. naamw. יֶלֶד = jèlèd = het voortgebrachte , kind . Taalgebruik in Tenakh : jèlèd = het voortgebrachte , kind . Getalwaarde : jod = 10 , lamed = 12 of 30 , daleth = 4 ; totaal : 26 OF 44 (4 X 11) . Structuur : 1 - 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (3) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 . w-j-l-d-th . Tenakh (6) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,3 . (3) Re 13,5 . (4) Re 13,7 . (5) Js 7,14 . (6) Jr 31,8
- Grieks . act. ind. fut. 2de pers. enk. τεξῃ = texè(i) (jij zult baren) van het werkw. τικτω = tiktô (baren, bevallen) . Taalgebruik in het NT : tiktô (baren) . Taalgebruik in de LXX : tiktô (baren) . Taalgebruik in Lc : tiktô (baren) . Bijbel (6) : (1) Gn 3,16 . (2) Gn 16,11 . (3) Re 13,3 . (4) Re 13,5 . (5) Re 13,7 . (6) Lc 1,31 . Een vorm van τικτω = tiktô (baren) , in de LXX (244) , in het NT (18) , in Lc (5) : (1) Lc 1,31 . (2) Lc 1,57 . (3) Lc 2,6 . (4) Lc 2,7 . (5) Lc 2,11 .

Re 13,7.4. - 5. הָרָה וְיֹּלַדְתְּ = hârâh wëjoladëth (zwanger zijnde en barende) . Tenakh (3) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 .

Re 13,7.3. - 5. הִנָּךְ הָרָה וְיֹּלַדְתְּ = hinnakh hârâh wëjoladëth (zie zwanger zijnde en barende) . Tenakh (3) : (1) Gn 16,11 . (2) Re 13,5 . (3) Re 13,7 .

Re 13,7.3. - 6. הִנָּךְ הָרָה וְיֹּלַדְתְּ נֵן = hinnâkh hârah wëjoladëth ben (zie jij zwanger zijnde en barende een zoon) . Bijbel (3) : (1) Gn 16,11 (de engel van JHWH tot Hagar) . (2) Re 13,5 (de engel van JHWH aan de vrouw van Manoach) . (3) Re 13,7 (idem als Re 13,5) .

Re 13,8 - Re 13,8 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai edeèthè manôe tou kuriou kai eipen en emoi kurie anthrôpos tou theou on apesteilas pros èmas elthetô dè pros èmas kai fôtisatô èmas ti poièsômen tô paidariô tô tiktomenô        [8] Manoach bad daarop tot de heer en zei: ‘Heer, laat toch de man van God die U hebt gezonden, nog eens bij ons komen en ons zeggen wat wij moeten doen als de jongen eenmaal geboren is.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,9 - Re 13,9 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai epèkousen o theos tès fônès manôe kai paregeneto o aggelos tou theou eti pros tèn gunaika autès kathèmenès en tô agrô kai manôe o anèr autès ouk èn met' autès        [9] En God verhoorde het gebed van Manoach, en de engel van God kwam opnieuw bij de vrouw. Zij was op het veld en haar man was niet bij haar.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Re 13,9 . Het vers Re 13,9 telt 17 woorden en 70 (2 X 5 X 7) letters . De getalwaarde van Re 13,9 is 3035 (5 X 607) .

6. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

6. - 7. מַלְאַך יהוה = malë´akh JHWH (engel van JHWH) . Tenakh (48) . Gn (6) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 22,11 . (6) Gn 22,15 . Re (15) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,21 . (7) Re 6,22 . (8) Re 13,3 . (9) Re 13,13 . (10) Re 13,15 . (11) Re 13,16 . (12) Re 13,17 . (13) Re 13,18 . (14) Re 13,20 . (15) Re 13,21 .
- מַלְאַך הָאֱלֹהִים = malë´akh hâ´èlohîm (de engel van God) . Tenakh (6) : (1) Gn 31,11 . (2) Ex 14,19 . (3) Re 6,20 . (4) Re 13,6 . (5) Re 13,9 . (6) 2 S 14,20 .

16. עַיִן = ´ajin (er is niet) . Stat. constr. עֵין = ´e(j)n . Taalgebruik in Tenakh : ´ajin (er is niet) . Getalwaarde : aleph = 1 , jod = 10 , nun = 14 of 50 ; totaal : 25 (5²) OF 61 (priemgetal) . Structuur : 1 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 7 . De getalwaarde van de letter ajin is 16 of 70 . Tenakh (338) . Re (19) : (1) Re 4,20 . (2) Re 6,5 . (3) Re 7,12 . (4) Re 7,14 . (5) Re 9,15 . (6) Re 9,20 . (7) Re 11,34 . (8) Re 13,9 . (9) Re 14,6 . (10) Re 16,15 . (11) Re 17,6 . (12) Re 18,1 . (13) Re 18,7 . (14) Re 18,10 . (15) Re 18,28 . (16) Re 19,1 . (17) Re 19,19 . (18) Re 21,9 . (19) Re 21,25 .

Re 13,10 - Re 13,10 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai etachunen è gunè kai exedramen kai apèggeilen tô andri autès kai eipen pros auton idou ôptai moi o anèr o elthôn pros me tè èmera ekeinè         [10] Haastig liep zij naar haar man en zei: ‘De man die onlangs bij mij geweest is, verschijnt mij nu opnieuw.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,11 - Re 13,11 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai anestè manôe kai eporeuthè opisô tès gunaikos autou pros ton andra kai eipen autô ei su ei o anèr o lalèsas pros tèn gunaika kai eipen o aggelos egô        [11] Manoach ging met zijn vrouw mee, en toen hij bij de man gekomen was vroeg hij: ‘Bent u degene die dat gesprek met deze vrouw heeft gehad?’ Hij antwoordde: ‘Ja, dat ben ik.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,12 - Re 13,12 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai eipen manôe nun dè elthontos tou rèmatos sou ti estai to krima tou paidariou kai ta erga autou        [12] Toen zei Manoach: ‘Wanneer uw belofte vervuld wordt, hoe moet die jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen?’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,13 - Re 13,13 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai eipen o aggelos kuriou pros manôe apo pantôn ôn eipa pros tèn gunaika fulaxasthô        [13] De engel van de heer antwoordde: ‘Uw vrouw moet zich onthouden van alles wat ik genoemd heb:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Re 13,14 - Re 13,14 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14apo pantôn osa ekporeuetai ex ampelou ou fagetai kai oinon kai sikera mè pietô kai pan akatharton mè fagetô panta osa eneteilamèn autè fulaxasthô        [14] wat van de wijnstok komt mag zij niet eten, geen wijn of sterke drank mag zij drinken en zij mag niets eten dat haar onrein maakt. Zij moet zich onthouden van alles wat ik haar verboden heb.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Re 13,15 - Re 13,15 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai eipen manôe pros ton aggelon kuriou biasômetha dè se kai poièsomen enôpion sou erifon aigôn       [15] Toen zei Manoach tegen de engel van de heer: ‘Wij zouden graag zien dat u nog bleef; dan kunnen wij een geitenbokje voor u bereiden.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Re 13,16 - Re 13,16 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai eipen o aggelos kuriou pros manôe ean biasè me ou fagomai tôn artôn sou kai ean poièsès olokautôma kuriô anoiseis auto oti ouk egnô manôe oti aggelos kuriou estin        [16] De engel van de heer antwoordde: ‘Al zou u mij hier houden; ik kan niet van uw spijzen eten. Wilt u er een brandoffer van maken, draag het dan op aan de heer.’ Manoach had geen vermoeden dat het de engel van de heer was.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

21. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Re 13,17 - Re 13,17 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai eipen manôe pros ton aggelon kuriou ti onoma soi ina otan elthè to rèma sou doxasômen se        [17] Hij vroeg hem: ‘Hoe is uw naam? Dan kunnen wij u eren als uw belofte in vervulling gaat.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Re 13,18 - Re 13,18 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai eipen autô o aggelos kuriou ina ti touto erôtas to onoma mou kai auto estin thaumaston        [18] Maar de engel van de heer antwoordde: ‘Waarom vraagt u naar mijn* naam? Die is te wonderbaarlijk.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Re 13,19 - Re 13,19 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai elaben manôe ton erifon tôn aigôn kai tèn thusian kai anènegken epi tèn petran tô kuriô tô thaumasta poiounti kuriô kai manôe kai è gunè autou etheôroun        [19] Toen droeg Manoach op een rotsblok het geitenbokje, met een meeloffer, aan de heer op. En deze deed voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,20 - Re 13,20 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai egeneto en tô anabènai tèn floga epanôthen tou thusiastèriou eis ton ouranon kai anebè o aggelos kuriou en tè flogi kai manôe kai è gunè autou etheôroun kai epeson epi prosôpon autôn epi tèn gèn        [20] in de vlam die van het altaar oplaaide, steeg de engel omhoog. Bij het zien daarvan wierpen Manoach en zijn vrouw zich plat ter aarde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

8. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Re 13,21 - Re 13,21 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai ou prosethèken eti o aggelos kuriou ofthènai pros manôe kai pros tèn gunaika autou tote egnô manôe oti aggelos kuriou estin        [21] En de engel van de heer liet zich aan Manoach en zijn vrouw niet meer zien. Toen begreep Manoach dat het de engel van de heer geweest was.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. מַלְאַך = malë´akh (engel) . Taalgebruik in Tenakh : malë´akh (engel) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 37 OF 91 . Structuur : 4 - 3 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 1 . Tenakh (64) . Pentateuch (23) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (7) . Geschriften (7) . Gn (8) : (1) Gn 16,7 . (2) Gn 16,9 . (3) Gn 16,10 . (4) Gn 16,11 . (5) Gn 21,17 . (6) Gn 22,11 . (7) Gn 22,15 . (8) Gn 31,11 . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,20 . (7) Re 6,21 . (8) Re 6,22 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,6 . (11) Re 13,9 . (12) Re 13,13 . (13) Re 13,15 . (14) Re 13,16 . (15) Re 13,17 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .
- Grieks . αγγελος = aggelos (engel) . Taalgebruik in het NT : aggelos (engel) . Taalgebruik in de LXX : aggelos (engel) . Gn (10) : (1) Gn 16,7. (2) Gn 16,8 . (3) Gn 16,9 . (4) Gn 16,10 . (5) Gn 16,11 . (6) Gn 21,17 . (7) Gn 22,11 . (8) Gn 22,15 . (9) Gn 31,11 . (10) Gn 48,16 . Ex (5) : (1) Ex 3,2 . (2) Ex 4,24 . (3) Ex 14,19 . (4) Ex 23,23 . (5) . Re (18) : (1) Re 2,1 . (2) Re 2,4 . (3) Re 5,23 . (4) Re 6,11 . (5) Re 6,12 . (6) Re 6,14 . (7) Re 6,16 . (8) Re 6,20 . (9) Re 6,21 . (10) Re 6,22 . (11) Re 13,3 . (12) Re 13,9 . (13) Re 13,13 . (14) Re 13,15 . (15) Re 13,16 . (16) Re 13,18 . (17) Re 13,20 . (18) Re 13,21 .

  aggelos (engel) bijbel  OT NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17

- Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . E. angel . D. Engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Arabisch : مَلَك = malak (engel) . Taalgebruik in de Qoran : malak (engel) . Qoran (11) .

Re 13,22 - Re 13,22 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai eipen manôe pros tèn gunaika autou thanatô apothanoumetha oti theon eôrakamen       [22] Hij zei tegen zijn vrouw: ‘Wij zullen sterven, want wij hebben God gezien.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,23 - Re 13,23 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai eipen autô è gunè autou ei ebouleto kurios thanatôsai èmas ouk an edexato ek tôn cheirôn èmôn olokautôma kai thusian kai ouk an efôtisen èmas panta tauta kai ouk an akousta epoièsen èmin tauta2        [23] Maar de vrouw antwoordde: ‘Als de heer ons wilde doden, dan had Hij geen brand- of meeloffer van ons aangenomen: dan had Hij dit alles niet laten zien en ons nu niet deze beloften laten horen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,24 - Re 13,24 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai eteken è gunè uion kai ekalesen to onoma autou sampsôn kai èulogèsen auton kurios kai èuxèthè to paidarion        [24] De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen groeide op, en de heer zegende hem.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 13,25 - Re 13,25 . Geboorte van Simson - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 13 -- Re 13,1-25 -- Re 13,1 - Re 13,2 - Re 13,3 - Re 13,4 - Re 13,5 - Re 13,6 - Re 13,7 - Re 13,8 - Re 13,9 - Re 13,10 - Re 13,11 - Re 13,12 - Re 13,13 - Re 13,14 - Re 13,15 - Re 13,16 - Re 13,17 - Re 13,18 - Re 13,19 - Re 13,20 - Re 13,21 - Re 13,22 - Re 13,23 - Re 13,24 - Re 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai èrxato pneuma kuriou sumporeuesthai autô en parembolè dan ana meson saraa kai ana meson esthaol       [25] De geest van de heer begon te Machane-Dan, tussen Sora en Estaol, in hem te werken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Na zijn geboorte kwam op een bepaald moment de geest van JHWH over Simson .

2. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . Re (7) : (1) Re 3,10 . (2) Re 9,23 . (3) Re 11,29 . (4) Re 13,25 . (5) Re 14,6 . (6) Re 14,19 . (7) Re 15,14 . In 6 verzen gaat het om rûach JHWH (de geest van JHWH) behalve in Re 9,23 waar het gaat om rûach râ`âh (een slechte geest) .
- wërûach (en een geest) . Tenach (39) . Re (1) Re 6,34 .
Zo is er in Rechters 7X sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) en 1X van rûach râ`âh (een slechte geest) . In Rechters werden bepaalde rechters door de geest van JHWH bezield waardoor zij het volk van Israël konden bevrijden van hun vijanden : 1. Otniël (Re 3,10) . 2. Gideon (Re 6,34) . 3. Jefta (Re 11,29) . 4. Simson (Re 14,6 . Re 14,19 . Re 15,14) .

2. - 3. rûach JHWH (de geest van JHWH) . Tenach (23) (niet in de Pentateuch) : (1) Re 3,10 . (2) Re 11,29 . (3) Re 13,25 . (4) Re 14,6 . (5) Re 14,19 . (6) Re 15,14 . (7) 1 S 10,6 . (8) 1 S 16,13 . (9) 1 S 19,9 . (10) 2 S 23,2 . (11) 1 K 22,24 . (12) 2 K 2,15 . (13) 2 Kr 18,23 . (14) 2 Kr 20,14 . (15) Js 11,2 . (16) Js 40,7 . (17) Js 40,13 . (18) Js 59,19 . (19) Js 63,14 . (20) Ez 11,5 . (21) Hos 13,15 . (22) Mi 2,7 . (23) Mi 3,8 . wërûach JHWH (en de geest van JHWH) . Tenach (3) : (1) Re 6,34 . (2) 1 S 16,14 . (3) 1 K 18,12 .


SEPTUAGINTA

1kai prosethento oi uioi israèl poièsai to ponèron enantion kuriou kai paredôken autous kurios en cheiri allofulôn tessarakonta etè2kai egeneto anèr ek saraa ek tès fulès tou dan kai onoma autô manôe kai è gunè autou steira kai ouk etikten3kai ôfthè aggelos kuriou pros tèn gunaika kai eipen pros autèn idou dè su steira kai ou tetokas kai en gastri exeis kai texè uion4kai nun fulaxai kai mè piès oinon kai sikera kai mè fagès pan akatharton5oti idou su en gastri exeis kai texè uion kai ouk anabèsetai sidèros epi tèn kefalèn autou oti ègiasmenon naziraion estai tô theô to paidarion ek tès gastros kai autos arxetai sôzein ton israèl ek cheiros allofulôn6kai èlthen è gunè kai eipen tô andri autès legousa oti anthrôpos tou theou èlthen pros me kai è orasis autou ôs orasis aggelou tou theou epifanès sfodra kai èrôtôn pothen estin kai to onoma autou ouk apèggeilen moi7kai eipen moi idou su en gastri exeis kai texè uion kai nun mè piès oinon kai sikera kai mè fagès pasan akatharsian oti naziraion theou estai to paidarion apo tès gastros eôs èmeras thanatou autou8kai edeèthè manôe tou kuriou kai eipen en emoi kurie anthrôpos tou theou on apesteilas pros èmas elthetô dè pros èmas kai fôtisatô èmas ti poièsômen tô paidariô tô tiktomenô9kai epèkousen o theos tès fônès manôe kai paregeneto o aggelos tou theou eti pros tèn gunaika autès kathèmenès en tô agrô kai manôe o anèr autès ouk èn met' autès10kai etachunen è gunè kai exedramen kai apèggeilen tô andri autès kai eipen pros auton idou ôptai moi o anèr o elthôn pros me tè èmera ekeinè11kai anestè manôe kai eporeuthè opisô tès gunaikos autou pros ton andra kai eipen autô ei su ei o anèr o lalèsas pros tèn gunaika kai eipen o aggelos egô12kai eipen manôe nun dè elthontos tou rèmatos sou ti estai to krima tou paidariou kai ta erga autou13kai eipen o aggelos kuriou pros manôe apo pantôn ôn eipa pros tèn gunaika fulaxasthô14apo pantôn osa ekporeuetai ex ampelou ou fagetai kai oinon kai sikera mè pietô kai pan akatharton mè fagetô panta osa eneteilamèn autè fulaxasthô15kai eipen manôe pros ton aggelon kuriou biasômetha dè se kai poièsomen enôpion sou erifon aigôn16kai eipen o aggelos kuriou pros manôe ean biasè me ou fagomai tôn artôn sou kai ean poièsès olokautôma kuriô anoiseis auto oti ouk egnô manôe oti aggelos kuriou estin17kai eipen manôe pros ton aggelon kuriou ti onoma soi ina otan elthè to rèma sou doxasômen se18kai eipen autô o aggelos kuriou ina ti touto erôtas to onoma mou kai auto estin thaumaston19kai elaben manôe ton erifon tôn aigôn kai tèn thusian kai anènegken epi tèn petran tô kuriô tô thaumasta poiounti kuriô kai manôe kai è gunè autou etheôroun20kai egeneto en tô anabènai tèn floga epanôthen tou thusiastèriou eis ton ouranon kai anebè o aggelos kuriou en tè flogi kai manôe kai è gunè autou etheôroun kai epeson epi prosôpon autôn epi tèn gèn21kai ou prosethèken eti o aggelos kuriou ofthènai pros manôe kai pros tèn gunaika autou tote egnô manôe oti aggelos kuriou estin22kai eipen manôe pros tèn gunaika autou thanatô apothanoumetha oti theon eôrakamen23kai eipen autô è gunè autou ei ebouleto kurios thanatôsai èmas ouk an edexato ek tôn cheirôn èmôn olokautôma kai thusian kai ouk an efôtisen èmas panta tauta kai ouk an akousta epoièsen èmin tauta24kai eteken è gunè uion kai ekalesen to onoma autou sampsôn kai èulogèsen auton kurios kai èuxèthè to paidarion25kai èrxato pneuma kuriou sumporeuesthai autô en parembolè dan ana meson saraa kai ana meson esthaol