BIJBELBOEK RECHTERS 15 - Re 15 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -
De verhalencyclus van de rechter Simson in Re 13-16 . Simsons strijd tegen de Filistijnen (Re 15) .

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar

Rechters commentaar - Rechters overzicht - Rechters taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Rechters : - Re 1 - Re 2 - Re 3 - Re 4 - Re 5 - Re 6 - Re 7 - Re 8 - Re 9 - Re 10 - Re 11 - Re 12 - Re 13 - Re 14 - Re 15 - Re 16 - Re 17 - Re 18 - Re 19 - Re 20 - Re 21 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Re 15,1-20 : Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -

Re 15,1 - Re 15,1 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai egeneto meth' èmeras en èmerais therismou purôn kai epeskepsato sampsôn tèn gunaika autou ferôn erifon aigôn kai eipen eiseleusomai pros tèn gunaika mou eis ton koitôna kai ouk afèken auton o patèr autès eiselthein pros autèn        [1] Enige tijd daarna, tijdens de tarweoogst, ging Simson zijn vrouw bezoeken; hij had een geitenbokje voor haar meegebracht. Toen hij vroeg: ‘Laat mij in de kamer van mijn vrouw’, liet haar vader hem niet binnen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,2 - Re 15,2 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai eipen o patèr autès eipas eipa oti misôn emisèsas autèn kai edôka autèn tô sunetairô sou ouk idou è adelfè autès è neôtera kreissôn autès estin estô dè soi anti autès        [2] Hij zei: ‘Ik was ervan overtuigd dat je een hekel aan haar gekregen had, en toen heb ik haar aan een van je metgezellen gegeven. Maar haar jongere zuster is nog mooier dan zij. Laat die in haar plaats je vrouw worden!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,3 - Re 15,3 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai eipen autô sampsôn athôos eimi to apax apo tôn allofulôn oti egô poiô meth' umôn kaka        [3] Simson zei daarop tegen de Filistijnen: ‘Nu ga ik vrijuit als ik jullie kwaad doe.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,4 - Re 15,4 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai eporeuthè sampsôn kai sunelaben triakosias alôpekas kai elaben lampadas kai sunedèsen kerkon pros kerkon kai ethèken lampada mian ana meson tôn duo kerkôn en tô mesô        [4] Hij ging weg, ving driehonderd vossen, bond die twee aan twee met de staarten aan elkaar en stak toortsen in de knoop van de staarten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,5 - Re 15,5 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai exèpsen pur en tais lampasin kai exapesteilen eis ta dragmata tôn allofulôn kai enepurisen tous stachuas kai ta protetherismena apo stoibès kai eôs estôtos kai eôs ampelônos kai elaias       [5] Toen stak hij de toortsen aan en liet de vossen los op de rijpe korenvelden van de Filistijnen; zo stak hij de schoven en het ongemaaide koren in brand, en zelfs wijngaarden en olijftuinen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,6 - Re 15,6 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai eipan oi allofuloi tis epoièsen tauta kai eipan sampsôn o gambros tou thamnathaiou oti elaben tèn gunaika autou kai edôken autèn tô sunetairô autou kai anebèsan oi allofuloi kai enepurisan tèn oikian tou patros autès kai autèn kai ton patera autès en puri        [6] De Filistijnen vroegen zich af: ‘Wie zou dat gedaan hebben?’ ‘Simson’, zei men, ‘de schoonzoon van die man uit Timna; die heeft hem zijn vrouw afgenomen en haar aan een van zijn bruidsjonkers gegeven.’ De Filistijnen gingen naar Timna en verbrandden de vrouw en haar vader.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,7 - Re 15,7 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai eipen autois sampsôn ean poièsète outôs ouk eudokèsô alla tèn ekdikèsin mou ex enos kai ekastou umôn poièsomai        [7] Toen zei Simson: ‘Als jullie zo optreden, dan rust ik niet voor ik mij heb gewroken.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,8 - Re 15,8 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai epataxen autous epi mèron plègèn megalèn kai katebè kai katôkei para tô cheimarrô en tô spèlaiô ètam        [8] Hij sloeg er ongenadig op los, en richtte een grote slachting aan. Daarna ging hij weg en vond een onderkomen in een rotskloof bij Etam.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,9 - Re 15,9 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai anebèsan oi allofuloi kai parenebalosan epi ton ioudan kai exerrifèsan en lechi        [9] De Filistijnen rukten uit, sloegen hun kamp op in Juda en trokken plunderend rond in de omgeving van Lechi.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,10 - Re 15,10 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai eipan autois pas anèr iouda ina ti anebète ef' èmas kai eipan oi allofuloi dèsai ton sampsôn kai poièsai autô on tropon epoièsen èmin        [10] De Judeeërs vroegen hun: ‘Waarom bent u tegen ons uitgerukt?’ Zij antwoordden: ‘Om Simson in boeien te slaan en hem betaald te zetten wat hij ons heeft aangedaan.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,11 - Re 15,11 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai katebèsan treis chiliades andrôn ex iouda epi tèn opèn tès petras ètam kai eipan pros sampsôn ouk oidas oti archousin èmôn oi allofuloi kai ina ti tauta epoièsas èmin kai eipen autois sampsôn kathôs epoièsan èmin outôs epoièsa autois        [11] Daarop trokken drieduizend Judeeërs naar de rotskloof bij Etam en zeiden tegen Simson: ‘U weet toch dat de Filistijnen hier de macht in handen hebben? Hoe hebt u dit kunnen doen?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb hun alleen betaald gezet wat zij mij aangedaan hebben.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,12 - Re 15,12 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai eipan autô tou dèsai se katebèmen kai paradounai se eis cheiras allofulôn kai eipen autois sampsôn omosate moi mè apokteinai me umeis kai paradote me autois mèpote apantèsète umeis en emoi        [12] Ze vervolgden: ‘Wij zijn hier gekomen om u in de boeien te slaan en aan de Filistijnen uit te leveren.’ Simson antwoordde: ‘Zweer dan dat u mij niet zelf zult doden.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,13 - Re 15,13 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai ômosan autô legontes ouchi alla desmô dèsomen se kai paradôsomen se eis cheiras autôn thanatô de ou thanatôsomen se kai edèsan auton duo kalôdiois kainois kai anègagon auton ek tès petras        [13] Zij antwoordden: ‘Welnee, wij zullen u alleen maar in boeien slaan en uitleveren aan de Filistijnen. Wij zullen u niet doden.’ Toen boeiden ze hem met twee nieuwe touwen en voerden hem weg uit de rotskloof.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,14 - Re 15,14 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai autos èlthen eôs siagonos kai oi allofuloi èlalaxan eis apantèsin autou kai edramon eis sunantèsin autou kai katèuthunen ep' auton pneuma kuriou kai egenonto ta kalôdia ta en tois brachiosin autou ôsei stippuon ènika an osfranthè puros kai dieluthèsan oi desmoi apo tôn brachionôn autou        [14] Toen hij in Lechi aankwam en de Filistijnen luid schreeuwend op hem toeliepen, kwam de geest van de heer over hem: opeens werden de touwen om zijn armen als vlasdraad dat door vuur wordt verteerd, en de boeien smolten van zijn handen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Door de geest van JHWH weet Simson zich van zijn boeien te ontdoen en de Filistijnen te verslaan .

10. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . Re (7) : (1) Re 3,10 . (2) Re 9,23 . (3) Re 11,29 . (4) Re 13,25 . (5) Re 14,6 . (6) Re 14,19 . (7) Re 15,14 . In 6 verzen gaat het om rûach JHWH (de geest van JHWH) behalve in Re 9,23 waar het gaat om rûach râ`âh (een slechte geest) .
- wërûach (en een geest) . Tenach (39) . Re (1) Re 6,34 .
Zo is er in Rechters 7X sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) en 1X van rûach râ`âh (een slechte geest) . In Rechters werden bepaalde rechters door de geest van JHWH bezield waardoor zij het volk van Israël konden bevrijden van hun vijanden : 1. Otniël (Re 3,10) . 2. Gideon (Re 6,34) . 3. Jefta (Re 11,29) . 4. Simson (Re 14,6 . Re 14,19 . Re 15,14) .

10. - 11. rûach JHWH (de geest van JHWH) . Tenach (23) (niet in de Pentateuch) : (1) Re 3,10 . (2) Re 11,29 . (3) Re 13,25 . (4) Re 14,6 . (5) Re 14,19 . (6) Re 15,14 . (7) 1 S 10,6 . (8) 1 S 16,13 . (9) 1 S 19,9 . (10) 2 S 23,2 . (11) 1 K 22,24 . (12) 2 K 2,15 . (13) 2 Kr 18,23 . (14) 2 Kr 20,14 . (15) Js 11,2 . (16) Js 40,7 . (17) Js 40,13 . (18) Js 59,19 . (19) Js 63,14 . (20) Ez 11,5 . (21) Hos 13,15 . (22) Mi 2,7 . (23) Mi 3,8 . wërûach JHWH (en de geest van JHWH) . Tenach (3) : (1) Re 6,34 . (2) 1 S 16,14 . (3) 1 K 18,12 .

8. - 11. waththitsëlach `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (3) : (1) Re 14,6 . (2) Re 14,19 . (3) Re 15,14 .
- waththitsëlach rûach JHWH ´èl dâwid (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over David) . Tenach (1) 1 S 16,13 .
- waththitsëlach `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (1) 1 S 10,10 .
- wëtsâlëchâh `âlè(j)khâ rûach JHWH (en de geest van JHWH zal vaardig worden / komen over jou) . Tenach (1) 1 S 10,6 .

Re 15,15 - Re 15,15 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai euren siagona onou errimmenèn en tè odô kai exeteinen tèn cheira autou kai elaben autèn kai epataxen en autè chilious andras       [15] Toevallig lag daar een nog verse kinnebak van een ezel; hij pakte die en sloeg er duizend man mee dood.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,16 - Re 15,16 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai eipen sampsôn en siagoni onou exaleifôn exèleipsa autous oti en siagoni onou epataxa chilious andras        [16] Toen zei Simson: ‘Met de kinnebak van een ezel, zomaar een ezel, met de kinnebak van een ezel sloeg ik duizend man dood.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,17 - Re 15,17 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai egeneto ènika sunetelesen lalôn kai erripsen tèn siagona apo tès cheiros autou kai ekalesen ton topon ekeinon anairesis siagonos        [17] Toen hij dat gezegd had, wierp hij de kinnebak weg, en hij noemde die plaats Ramat-Lechi*.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,18 - Re 15,18 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai edipsèsen sfodra kai eboèsen pros kurion kai eipen su edôkas en cheiri tou doulou sou tèn sôtèrian tèn megalèn tautèn kai nun apothanoumai en dipsei kai empesoumai en cheiri tôn aperitmètôn        [18] Omdat Simson grote dorst had gekregen, riep hij de heer aan: ‘U hebt uw dienaar deze grote overwinning laten behalen. Moet ik nu van dorst omkomen en in de handen van die onbesnedenen vallen?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. - 5. wajjiqërâ´ ´èl JHWH (en hij riep tot JHWH) . Tenach (4) : (1) Re 15,18 . (2) 1 K 17,20 . (3) 1 K 17,21 . (4) 1 Kr 21,26 .

Re 15,19 - Re 15,19 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai ènoixen o theos to trauma tès siagonos kai exèlthen ex autou udata kai epien kai epestrepsen to pneuma autou en autô kai anepsuxen dia touto eklèthè to onoma autès pègè epiklètos siagonos eôs tès èmeras tautès        [19] Toen liet God de rots bij Lechi splijten en er kwam water uit. Nadat Simson gedronken had, keerden zijn krachten terug en leefde hij weer op. Daarom heet die bron bij Lechi ‘Bron van de Roeper’, tot op de dag van vandaag.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Re 15,20 - Re 15,20 . Simsons strijd met de Filistijnen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Re (Rechters) -- Re 15 -- Re 15,1-20 -- Re 15,1 - Re 15,2 - Re 15,3 - Re 15,4 - Re 15,5 - Re 15,6 - Re 15,7 - Re 15,8 - Re 15,9 - Re 15,10 - Re 15,11 - Re 15,12 - Re 15,13 - Re 15,14 - Re 15,15 - Re 15,16 - Re 15,17 - Re 15,18 - Re 15,19 - Re 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai ekrinen ton israèl en èmerais allofulôn etè eikosi         [20] Simson was twintig jaar rechter over Israël, in de tijd van de Filistijnen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. wajjisjëpot (en hij richtte) < verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , pe = 17 of 80 , tet = 9 ; totaal : 47 OF 389 (priemgetal) . Tenakh (14) : (1) Gn 19,9 . (2) Ex 5,21 . (3) Re 3,10 (Otniël) . (4) Re 10,2 (Tola) . (5) Re 10,3 (Jaïer) . (6) Re 12,7 (Jefta) . (7) Re 12,8 (1ste maal Ivtsan) . (8) Re 12,9 (2de maal Ivtsan) . (9) Re 12,11 (2X Elon) . (10) Re 12,13 (1ste maal Avdon) . (11) Re 12,14 (2de maal Avdon) . (12) Re 15,20 (1ste maal Simson) . (13) 1 S 7,6 (1ste maal Samuël) . (14) 1 S 7,15 (2de maal Samuël) . In 10 verzen in Re . In 7 verzen staat wajjisjëpot (hij richtte) op de 1ste plaats in het vers : (1) Re 10,2 . (2) Re 12,7 . (3) Re 12,8 . (4) Re 12,11 . (5) Re 12,13 . (6) Re 15,20 . (7) 1 S 7,15 .
Een vorm van sjâphat (richten, rechtspreken, beslissen) in Re in 13 verzen (14X) . (1) Re 4,4 : sjophëtâh (zij is richtende) ´èth jishërâ´el (Israël) nl. Debora . (2) Re 11,27 : jisjëpot JHWH (JHWH richtte) . (3) Re 16,31 : sjâphat ´èth jishërâ´el (hij richtte Israël) ; een eerste vermelding van Simson die richtte staat in Re 15,20 . Van de 13 verzen (14X) in Re gaat het in 12 verzen (13X) over een 'richter' .
In Re 12,11 wordt 2X gezegd dat Elon Israël richtte . 2X Avdon in Re 12,13 en Re 12,14 . Ook 2X Simson in Re 15,20 en Re 16,31 . In totaal wordt in Re over 9 personen gezegd dat zij richtten . In 1 S wordt wajjisjëpot (en hij richtte) 2X vermeld , maar het gaat telkens om Samuël . In Re en 1 S worden 10 personen genoemd die richtten . Over Ehud , Samgar , Gideon , ( Abimelek) wordt niet gezegd dat zij richtten .


SEPTUAGINTA

1kai egeneto meth' èmeras en èmerais therismou purôn kai epeskepsato sampsôn tèn gunaika autou ferôn erifon aigôn kai eipen eiseleusomai pros tèn gunaika mou eis ton koitôna kai ouk afèken auton o patèr autès eiselthein pros autèn2kai eipen o patèr autès eipas eipa oti misôn emisèsas autèn kai edôka autèn tô sunetairô sou ouk idou è adelfè autès è neôtera kreissôn autès estin estô dè soi anti autès3kai eipen autô sampsôn athôos eimi to apax apo tôn allofulôn oti egô poiô meth' umôn kaka4kai eporeuthè sampsôn kai sunelaben triakosias alôpekas kai elaben lampadas kai sunedèsen kerkon pros kerkon kai ethèken lampada mian ana meson tôn duo kerkôn en tô mesô5kai exèpsen pur en tais lampasin kai exapesteilen eis ta dragmata tôn allofulôn kai enepurisen tous stachuas kai ta protetherismena apo stoibès kai eôs estôtos kai eôs ampelônos kai elaias6kai eipan oi allofuloi tis epoièsen tauta kai eipan sampsôn o gambros tou thamnathaiou oti elaben tèn gunaika autou kai edôken autèn tô sunetairô autou kai anebèsan oi allofuloi kai enepurisan tèn oikian tou patros autès kai autèn kai ton patera autès en puri7kai eipen autois sampsôn ean poièsète outôs ouk eudokèsô alla tèn ekdikèsin mou ex enos kai ekastou umôn poièsomai8kai epataxen autous epi mèron plègèn megalèn kai katebè kai katôkei para tô cheimarrô en tô spèlaiô ètam9kai anebèsan oi allofuloi kai parenebalosan epi ton ioudan kai exerrifèsan en lechi10kai eipan autois pas anèr iouda ina ti anebète ef' èmas kai eipan oi allofuloi dèsai ton sampsôn kai poièsai autô on tropon epoièsen èmin11kai katebèsan treis chiliades andrôn ex iouda epi tèn opèn tès petras ètam kai eipan pros sampsôn ouk oidas oti archousin èmôn oi allofuloi kai ina ti tauta epoièsas èmin kai eipen autois sampsôn kathôs epoièsan èmin outôs epoièsa autois12kai eipan autô tou dèsai se katebèmen kai paradounai se eis cheiras allofulôn kai eipen autois sampsôn omosate moi mè apokteinai me umeis kai paradote me autois mèpote apantèsète umeis en emoi13kai ômosan autô legontes ouchi alla desmô dèsomen se kai paradôsomen se eis cheiras autôn thanatô de ou thanatôsomen se kai edèsan auton duo kalôdiois kainois kai anègagon auton ek tès petras14kai autos èlthen eôs siagonos kai oi allofuloi èlalaxan eis apantèsin autou kai edramon eis sunantèsin autou kai katèuthunen ep' auton pneuma kuriou kai egenonto ta kalôdia ta en tois brachiosin autou ôsei stippuon ènika an osfranthè puros kai dieluthèsan oi desmoi apo tôn brachionôn autou15kai euren siagona onou errimmenèn en tè odô kai exeteinen tèn cheira autou kai elaben autèn kai epataxen en autè chilious andras16kai eipen sampsôn en siagoni onou exaleifôn exèleipsa autous oti en siagoni onou epataxa chilious andras17kai egeneto ènika sunetelesen lalôn kai erripsen tèn siagona apo tès cheiros autou kai ekalesen ton topon ekeinon anairesis siagonos18kai edipsèsen sfodra kai eboèsen pros kurion kai eipen su edôkas en cheiri tou doulou sou tèn sôtèrian tèn megalèn tautèn kai nun apothanoumai en dipsei kai empesoumai en cheiri tôn aperitmètôn19kai ènoixen o theos to trauma tès siagonos kai exèlthen ex autou udata kai epien kai epestrepsen to pneuma autou en autô kai anepsuxen dia touto eklèthè to onoma autès pègè epiklètos siagonos eôs tès èmeras tautès20kai ekrinen ton israèl en èmerais allofulôn etè eikosi