BIJBELBOEK RECHTERS 17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 -

Overzicht van Rechters : - Re 1 - Re 2 - Re 3 - Re 4 - Re 5 - Re 6 - Re 7 - Re 8 - Re 9 - Re 10 - Re 11 - Re 12 - Re 13 - Re 14 - Re 15 - Re 16 - Re 17 - Re 18 - Re 19 - Re 20 - Re 21 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht NT
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - NT A - NT B - NT C - NT D - NT E - NT F - NT G - NT H - NT I - NT J - NT K - NT L - NT M - NT N - NT O - NT P - NT Q - NT R - NT S - NT T - NT U - NT V - NT W - NT X - NT Y - NT Z - NT : commentaar .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984      
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Re 17,1-13 . Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -

Re 17,1 - Re 17,1 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              1. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm appelé Mikayehu.

King James Bible . [1] And there was a man of mount Ephraim, whose name was Micah.
Luther-Bibel . 17 1 Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Micha.

Tekstuitleg van Re 17,1 . Het vers 1 S 1,1 vertoont grote gelijkenis met Re 17,1 .
- Re 17,1 : wajëhî ´îsj mehar ´èphëraîm ... ûsjëmô (en zijn naam) ...
- 1 S 1,1 : wajëhî ´îsj ... mehar ´èphëraîm ... ûsjëmô (en zijn naam) ...

1. wajëhî (en hij was / en het was) < wë + qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . . Re (47) . Re 11 (4) : (1) Re 11,4 . (2) Re 11,5 . (3) Re 11,35 . (4) Re 11,39 . Re 17 (6) : (1) Re 17,1 . (2) Re 17,4 . (3) Re 17,5 . (4) Re 17,7 . (5) Re 17,11 . (6) Re 17,12 . Bij het begin van een hoofdstuk in Re (4) : (1) Re 15,1 . (2) Re 17,1 . (3) Re 19,1 .

1. - 2. wajëhî (en hij was) ´îsj (man) (er was een man) . Tenach (8) : (1) Gn 39,2 . (2) Re 13,2 . (3) Re 17,1 . (4) Re 19,1 . (5) 1 S 1,1 . (6) 1 S 9,1 . (7) 2 S 21,20 . (8) 1 Kr 20,6 . Re 13,1-16,31 omvat de verhalen over Simson . In Re 13,2 komen de ouders van de toekomstige Simson ter sprake . Na de verhalen over Simson begint een nieuwe reeks verhalen in Re 17,1 (nl. in verband met de Danieten) en vervolgens in Re 19,1 (in verband met de stam van Benjamin) . Maar door de grote gelijkenis tussen Re 17,1 en 1 S 1,1 wil de auteur met de verhalen over Samuël aansluiten bij die over Simson (Re 13,1-16,31) . In 2 S 9,2 verschijnt een nieuw personage nl. Saul . Het begin van het verhaal in 1 S 9,1 begint zoals in 1 S 1,1 . Zo worden de verhalenreeksen over Simson (Re 13,2) , Samuël (1 S 1,1) en Saul (1 S 9,1) aan elkaar gerijgd .

3. mehar (van een berg) < min + . m-h-r . Tenakh (53) . Re (7) : (1) Re 2,17 (maher) . (2) Re 2,23 (maher) . mehar (van een berg) : (1) Re 3,3 . (2) Re 4,14 . (3) Re 7,3 . (4) Re 17,1 . (5) Re 19,16 . 1 S (3) . 1 S 1,1 (mehar) .

4. ´èphëraîm (Efraïm) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphëraîm (Efraïm) . Getalwaarde : aleph = 1 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 331 (priemgetal) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 - 4 . Tenakh (138) . Pentateuch (20) . Eerdere Profeten (44) . Latere Profeten (20) . 12 Kleine Profeten (30) . Geschriften (24) . Joz (13) . Re (20) . 1 S (3) . 2 S (4) . 1 K (2) . 2 K (2) . Re (20) : (1) Re 2,9 . (2) Re 3,27 . (3) Re 4,5 . (4) Re 5,14 . (5) Re 7,24 . (6) Re 8,1 . (7) Re 8,2 . (8) Re 10,1 . (9) Re 10,9 . (10) Re 12,1 . (11) Re 12,4 . (12) Re 12,5 . (13) Re 12,15 . (14) Re 17,1 . (15) Re 17,8 . (16) Re 18,2 . (17) Re 18,13 . (18) Re 19,1 . (19) Re 19,16 . (20) Re 19,18 . In Gn 41,51-52 krijgt Jozef twee zonen : Manasse en Efraïm . De stam Jozef wordt in twee gesplitst zodat er 13 stammen zijn . Zo wordt Efraïm de stamvader van de 13de stam . De getalwaarde 13 is ´èchad (één) .

3. - 4. mehar ´èphëraîm (uit het Efraïmbergte) . Tenach : (1) Re 17,1 . (2) 1 S 1,1 . (3) 2 Kr 15,8 . (4) Jr 4,15 .
- har ´èphëraîm (Efraïmbergte) . In zes verzen in de bijbel : (1) Re 7,24 . (2) Re 17,8 . (3) Re 18,2 . (4) Re 19,1 . (5) Re 19,18 . (6) 2 Kr 19,4 .

Re 17,2 - Re 17,2 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              2. Il dit à sa mère : « Les onze cents sicles d'argent qu'on t'avait pris, et au sujet desquels tu avais prononcé une malédiction - et même tu m'avais dit... - eh bien, cet argent, le voici, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère dit : « Que mon fils soit béni de Yahvé! »

King James Bible . [2] And he said unto his mother, The eleven hundred shekels of silver that were taken from thee, about which thou cursedst, and spakest of also in mine ears, behold, the silver is with me; I took it. And his mother said, Blessed be thou of the LORD, my son.
Luther-Bibel . 2 Der sprach zu seiner Mutter: Die tausendeinhundert Silberstücke, die dir genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gesprochen und ihn auch vor meinen eigenen Ohren gesagt hast – siehe, dies Geld ist bei mir; ich selbst hab's genommen. Da sprach seine Mutter: Gesegnet seist du, mein Sohn, vom HERRN!

Tekstuitleg van Re 17,2 .

14. hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Tenakh : hen / hinneh (zie) . Taalgebruik in Jesaja : hen / hinneh (zie) . Getalwaarde : he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 19 OF 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 5 . Gr. idou (zie) . Taalgebruik in het NT : idou (zie) . Taalgebruik in LXX : idou (zie) . Lat. ecce . E. behold. D. Siehe . Fr. voici < vois ici . idou (zie) in de LXX (1145) , in het NT (200) . Tenakh (495) . Pentateuch (96) . Eerdere Profeten (153) . Latere Profeten (140) . 12 Kleine Profeten (29) . Geschriften (77) . Re (21) : (1) Re 1,2 . (2) Re 6,15 . (3) Re 6,37 . (4) Re 7,13 . (5) Re 8,15 . (6) Re 9,31 . (7) Re 9,36 . (8) Re 9,37 . (9) Re 13,3 . (10) Re 13,10 . (11) Re 14,16 . (12) Re 16,2 . (13) Re 16,10 . (14) Re 16,13 . (15) Re 17,2 . (16) Re 18,12 . (17) Re 19,9 . (18) Re 19,12 . (19) Re 19,24 . (20) Re 20,7 . (21) Re 21,19 .

Re 17,3 - Re 17,3 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              3. Il rendit les onze cents sicles à sa mère, qui dit : « J'avais bien voué cet argent à Yahvé, de ma propre main, pour mon fils, pour faire une image taillée et une idole de métal fondu, mais maintenant je veux te le rendre. » Mais il rendit l'argent à sa mère.

King James Bible . [3] And when he had restored the eleven hundred shekels of silver to his mother, his mother said, I had wholly dedicated the silver unto the LORD from my hand for my son, to make a graven image and a molten image: now therefore I will restore it unto thee.
Luther-Bibel . 3 So gab er seiner Mutter die tausendeinhundert Silberstücke zurück. Und seine Mutter sprach: Ich weihe nun das Geld dem HERRN; es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit man ein geschnitztes und gegossenes Bild davon machen soll. Darum gebe ich's dir nun wieder.

Tekstuitleg van Re 17,3 .

1. wë + actief qal imperfectum derde persoon mann. enkelvoud wajjesjèbh (en hij verbleef) van het werkw. jâsjabh (wonen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsjabh (wonen) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , beth = 2 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 312 (2³ X 3 X 13) . Structuur : 1 - 3 - 2 . OF 312 (2³ X 3 X 13) . Structuur : 1 - 3 - 2 . OF wë + act. hifil 3de pers. mann. enk. van het werkw. sjûbh (terugkeren) . Tenakh (228) . Pentateuch (58) . Eerdere Profeten (114) . Latere Profeten (14) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (36) . Gn (28) . Gn 50 (1) : Gn 50,22 . Re (25) : (1) Re 1,16 . (2) Re 1,21 . (3) Re 1,29 . (4) Re 1,30 . (5) Re 1,32 . (6) Re 1,33 . (7) Re 6,11 . (8) Re 7,3 . (9) Re 7,15 . (10) Re 8,13 . (11) Re 8,29 . (12) Re 9,21 . (13) Re 9,41 . (14) Re 9,56 . (15) Re 11,3 . (16) Re 11,17 . (17) Re 14,8 . (18) Re 15,8 . (19) Re 17,3 . (20) Re 17,4 . (21) Re 18,26 . (22) Re 19,4 . (23) Re 19,7 . (24) Re 19,15 . (25) Re 21,14 .

10. act. hifil perf. 1ste pers. enk. hiqëdasjëthî (ik heiligde) van het werkw. qâdasj (heiligen) . Taalgebruik in Tenakh : qâdasj (heiligen) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , daleth = 4 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 404 (2² X 101) . Structuur : 1 - 4 - 3 . Tenakh (6) : (1) Nu 3,13 (LXX : hègiasa = ik heiligde) . (2) Nu 8,17 (LXX : hègiasa = ik heiligde) . (3) Re 17,3 (LXX : hègiasa = ik heiligde) . (4) 1 K 9,3 (LXX : hègiaka = ik heb geheiligd) . (5) 1 K 9,7 (LXX : hègiasa = ik heiligde) . (6) 2 Kr 7,20 (LXX : hègiasa = ik heiligde) .

20. act. hifil imperfect. 1ste pers. enk. + persoonl. voornaamw. suffix 3de pers. mann. enk. ´äsjîbhènnû (ik kom terug op hem) van het werkw. sjûb (terugkeren) . Taalgebruik in Tenakh : sjûbh (terugkeren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , waw = 6 , beth = 2 ; totaal : 29 of 308 . Structuur : 3 - 6 - 2 . Tenakh (12) : (1) Gn 42,37 . (2) Re 17,3 . (3) Job 31,14 . (4) Job 32,14 . (5) Am 1,3 . (6) Am 1,6 . (7) Am 1,9 . (8) Am 1,11 . (9) Am 1,13 . (10) Am 2,1 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 .

Re 17,4 - Re 17,4 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              4. Alors sa mère prit deux cents sicles d'argent et les remit au fondeur. Celui-ci en fit une image taillée et une idole de métal fondu qui fut placée dans la maison de Mikayehu.

King James Bible . [4] Yet he restored the money unto his mother; and his mother took two hundred shekels of silver, and gave them to the founder, who made thereof a graven image and a molten image: and they were in the house of Micah.
Luther-Bibel . 4 Aber er gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter zweihundert Silberstücke und gab sie dem Goldschmied; der machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus; das kam danach in das Haus Michas.

Tekstuitleg van Re 17,4 .

1. wë + actief qal imperfectum derde persoon mann. enkelvoud wajjesjèbh (en hij verbleef) van het werkw. jâsjabh (wonen) . Taalgebruik in Tenakh : jâsjabh (wonen) . Getalwaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , beth = 2 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 312 (2³ X 3 X 13) . Structuur : 1 - 3 - 2 . OF 312 (2³ X 3 X 13) . Structuur : 1 - 3 - 2 . OF wë + act. hifil 3de pers. mann. enk. van het werkw. sjûbh (terugkeren) . Tenakh (228) . Pentateuch (58) . Eerdere Profeten (114) . Latere Profeten (14) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (36) . Gn (28) . Gn 50 (1) : Gn 50,22 . Re (25) : (1) Re 1,16 . (2) Re 1,21 . (3) Re 1,29 . (4) Re 1,30 . (5) Re 1,32 . (6) Re 1,33 . (7) Re 6,11 . (8) Re 7,3 . (9) Re 7,15 . (10) Re 8,13 . (11) Re 8,29 . (12) Re 9,21 . (13) Re 9,41 . (14) Re 9,56 . (15) Re 11,3 . (16) Re 11,17 . (17) Re 14,8 . (18) Re 15,8 . (19) Re 17,3 . (20) Re 17,4 . (21) Re 18,26 . (22) Re 19,4 . (23) Re 19,7 . (24) Re 19,15 . (25) Re 21,14 .

14. wajëhî (en hij was / en het was) < wë + qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . . Re (47) . Re 11 (4) : (1) Re 11,4 . (2) Re 11,5 . (3) Re 11,35 . (4) Re 11,39 . Re 17 (6) : (1) Re 17,1 . (2) Re 17,4 . (3) Re 17,5 . (4) Re 17,7 . (5) Re 17,11 . (6) Re 17,12 . Bij het begin van een hoofdstuk in Re (4) : (1) Re 15,1 . (2) Re 17,1 . (3) Re 19,1 .

Re 17,5 - Re 17,5 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              5. Cet homme, Mika, avait une maison de Dieu; il fit un éphod et des téraphim, et il donna l'investiture à l'un de ses fils qui devint son prêtre.

King James Bible . [5] And the man Micah had an house of gods, and made an ephod, and teraphim, and consecrated one of his sons, who became his priest.
Luther-Bibel . 5 Der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus und machte einen Efod und Hausgötzen und füllte einem seiner Söhne die Hand, sodass er sein Priester wurde.

Tekstuitleg van Re 17,5 .

14. wajëhî (en hij was / en het was) < wë + qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . . Re (47) . Re 11 (4) : (1) Re 11,4 . (2) Re 11,5 . (3) Re 11,35 . (4) Re 11,39 . Re 17 (6) : (1) Re 17,1 . (2) Re 17,4 . (3) Re 17,5 . (4) Re 17,7 . (5) Re 17,11 . (6) Re 17,12 . Bij het begin van een hoofdstuk in Re (4) : (1) Re 15,1 . (2) Re 17,1 . (3) Re 19,1 .

Re 17,6 - Re 17,6 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              6. En ce temps-là il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui plaisait.

King James Bible . [6] In those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes.
Luther-Bibel . 6 Zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte.

Tekstuitleg van Re 17,6 .

1. - 2. bajjâmîm hâhem (in die dagen) . Tenakh (31) . In één vers in Gn : Gn 6,4 . In één vers in Ex : Ex 2,11 . In Ex 2,23 staat tussen bajjâmîm en hâhem het bijvoeglijk naamwoord hârabbîm (vele) . In drie verzen in Dt . In één vers in Joz . Re (6) : (1) Re 17,6 . (2) Re 18,1 . (3) Re 19,1 . (4) Re 20,27 . (5) Re 20,28 . (6) Re 21,25 . In twee verzen in 1 S . In één vers in 2 S . In drie verzen in 2 K . In één vers in 2 Kr . In twee verzen in Neh . In twee verzen in Est . In één vers in Js . In vier verzen in Jr . In één vers in Ez . In één vers in Da . In één vers in Zach .

3. ´ajin (er is niet) . Stat. constr. ´e(j)n . Taalgebruik in Tenakh : ´ajin (er is niet) . Getalwaarde : aleph = 1 , jod = 10 , nun = 14 of 50 ; totaal : 25 (5²) OF 61 (priemgetal) . Structuur : 1 - 1 - 5 . Tenakh (362) . Pentateuch (74) . Eerdere Profeten (77) . Latere Profeten (63) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (123) . Re (19) : (1) Re 4,20 . (2) Re 6,5 . (3) Re 7,12 . (4) Re 7,14 . (5) Re 9,15 . (6) Re 9,20 . (7) Re 11,34 . (8) Re 13,9 . (9) Re 14,6 . (10) Re 16,15 . (11) Re 17,6 . (12) Re 18,1 . (13) Re 18,7 . (14) Re 18,10 . (15) Re 18,28 . (16) Re 19,1 . (17) Re 19,19 . (18) Re 21,9 . (19) Re 21,25 .

4. mèlèkh (koning) . Taalgebruik in Tenakh : mèlèkh (koning) . Getalwaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 90 (2 X 3² X 5) . Structuur : 4 - 3 - 2 . Tenakh (816) . Pentateuch (58) . Eerdere Profeten (345) . Latere Profeten (188) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (203) . Joz (37) . Re (22) . 1 S (29) . 2 S (18) . 1 K (82) . 2 K (157) . Re (22) : (1) Re 3,8 . (2) Re 3,10 . (3) Re 3,12 . (4) Re 3,14 . (5) Re 3,15 . (6) Re 3,17 . (7) Re 4,2 . (8) Re 4,17 . (9) Re 4,23 . (10) Re 4,24 . (11) Re 9,8 . (12) Re 9,14 . (13) Re 11,12 . (14) Re 11,13 . (15) Re 11,14 . (16) Re 11,17 . (17) Re 11,19 . (18) Re 11,25 . (19) Re 11,28 . (20) Re 17,6 . (21) Re 18,1 . (22) Re 21,25 .

3. - 4. ´e(j)n mèlèkh (er is geen koning) . Tenakh (5) : (1) Re 17,6 . (2) Re 18,1 . (3) Re 21,25 . (4) Hos 3,4 . (5) Hos 10,3 .

1. - 4. bajjâmîm hâhem ´e(j)n mèlèkh (in die dagen was er geen koning) . Tenakh (5) : (1) Re 17,6 . (2) Re 18,1 . (3) Re 21,25 .

Re 17,7 - Re 17,7 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              7. Il y avait un jeune homme de Bethléem en Juda, du clan de Juda, qui était lévite et résidait là comme étranger.

King James Bible . [7] And there was a young man out of Bethlehemjudah of the family of Judah, who was a Levite, and he sojourned there.
Luther-Bibel . 7 Es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda aus dem Geschlecht Judas; der war ein Levit und war dort fremd.

Tekstuitleg van Re 17,7.

1. wajëhî (en hij was / en het was) < wë + qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . . Re (47) . Re 11 (4) : (1) Re 11,4 . (2) Re 11,5 . (3) Re 11,35 . (4) Re 11,39 . Re 17 (6) : (1) Re 17,1 . (2) Re 17,4 . (3) Re 17,5 . (4) Re 17,7 . (5) Re 17,11 . (6) Re 17,12 . Bij het begin van een hoofdstuk in Re (4) : (1) Re 15,1 . (2) Re 17,1 . (3) Re 19,1 .

5. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Re (18) : (1) Re 1,2 . (2) Re 1,3 . (3) Re 1,4 . (4) Re 1,8 . (5) Re 1,9 . (6) Re 1,10 . (7) Re 1,16 . (8) Re 1,17 . (9) Re 1,18 . (10) Re 1,19 . (11) Re 15,10 . (12) Re 17,7 . (13) Re 17,8 . (14) Re 17,9 . (15) Re 19,1 . (16) Re 19,2 . (17) Re 19,18 . (18) Re 20,18 .

7. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Re (18) : (1) Re 1,2 . (2) Re 1,3 . (3) Re 1,4 . (4) Re 1,8 . (5) Re 1,9 . (6) Re 1,10 . (7) Re 1,16 . (8) Re 1,17 . (9) Re 1,18 . (10) Re 1,19 . (11) Re 15,10 . (12) Re 17,7 . (13) Re 17,8 . (14) Re 17,9 . (15) Re 19,1 . (16) Re 19,2 . (17) Re 19,18 . (18) Re 20,18 .

Re 17,8 - Re 17,8 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              8. Cet homme quitta la ville de Bethléem en Juda, pour aller s'établir là où il pourrait. Au cours de son voyage, il arriva dans la montagne d'Éphraïm à la maison de Mika.

King James Bible . [8] And the man departed out of the city from Bethlehemjudah to sojourn where he could find a place: and he came to mount Ephraim to the house of Micah, as he journeyed.
Luther-Bibel . 8 Er zog aber aus der Stadt Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er bleiben konnte. Als er so seines Weges zog, kam er aufs Gebirge Ephraim zum Hause Michas.

Tekstuitleg van Re 17,8 .

6. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Re (18) : (1) Re 1,2 . (2) Re 1,3 . (3) Re 1,4 . (4) Re 1,8 . (5) Re 1,9 . (6) Re 1,10 . (7) Re 1,16 . (8) Re 1,17 . (9) Re 1,18 . (10) Re 1,19 . (11) Re 15,10 . (12) Re 17,7 . (13) Re 17,8 . (14) Re 17,9 . (15) Re 19,1 . (16) Re 19,2 . (17) Re 19,18 . (18) Re 20,18 .

11. - 12. har ´èphëraîm (Efraïmbergte) . In zes verzen in de bijbel : (1) Re 7,24 . (2) Re 17,8 . (3) Re 18,2 . (4) Re 19,1 . (5) Re 19,18 . (6) 2 Kr 19,4 .
- mehar ´èphëraîm (uit het Efraïmbergte) . Tenach : (1) Re 17,1 . (2) 1 S 1,1 . (3) 2 Kr 15,8 . (4) Jr 4,15 .

Re 17,9 - Re 17,9 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              9. Mika lui demanda : « D'où viens-tu ? » - « Je suis lévite de Bethléem en Juda, lui répondit l'autre. Je voyage afin de m'établir là ou je pourrai. » -

King James Bible . [9] And Micah said unto him, Whence comest thou? And he said unto him, I am a Levite of Bethlehemjudah, and I go to sojourn where I may find a place.
Luther-Bibel . 9 Da fragte ihn Micha: Wo kommst du her? Er antwortete ihm: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und wandere, um einen Ort zu finden, wo ich bleiben kann.

Tekstuitleg van Re 17,9 .

12. jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Re (18) : (1) Re 1,2 . (2) Re 1,3 . (3) Re 1,4 . (4) Re 1,8 . (5) Re 1,9 . (6) Re 1,10 . (7) Re 1,16 . (8) Re 1,17 . (9) Re 1,18 . (10) Re 1,19 . (11) Re 15,10 . (12) Re 17,7 . (13) Re 17,8 . (14) Re 17,9 . (15) Re 19,1 . (16) Re 19,2 . (17) Re 19,18 . (18) Re 20,18 .

Re 17,10 - Re 17,10 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              10. Fixe-toi chez moi, lui dit Mika, sois pour moi un père et un prêtre et je te donnerai dix sicles d'argent par an, l'habillement et la nourriture. »

King James Bible . [10] And Micah said unto him, Dwell with me, and be unto me a father and a priest, and I will give thee ten shekels of silver by the year, and a suit of apparel, and thy victuals. So the Levite went in.
Luther-Bibel . 10 Micha sprach zu ihm: Bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich zehn Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung geben.

Tekstuitleg van Re 17,10 .

Re 17,11 - Re 17,11 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              11. Le lévite consentit à se fixer chez cet homme et le jeune homme fut pour lui comme l'un de ses fils.

King James Bible . [11] And the Levite was content to dwell with the man; and the young man was unto him as one of his sons.
Luther-Bibel . 11 Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben; und der hielt ihn wie einen Sohn.

Tekstuitleg van Re 17,11 .

Re 17,12 - Re 17,12 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              12. Mika donna l'investiture au lévite; le jeune homme devint son prêtre et il demeura dans la maison de Mika.

King James Bible . [12] And Micah consecrated the Levite; and the young man became his priest, and was in the house of Micah.
Luther-Bibel . 12 Und Micha füllte dem Leviten die Hand, dass er sein Priester wurde, und so war er im Haus Michas.

Tekstuitleg van Re 17,12 .

Re 17,13 - Re 17,13 : Micha en de Leviet uit Betlehem - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Re (Rechters) -- Re 17 -- Re 17,1-13 - - Re 17,1 - Re 17,2 - Re 17,3 - Re 17,4 - Re 17,5 - Re 17,6 - Re 17,7 - Re 17,8 - Re 17,9 - Re 17,10 - Re 17,11 - Re 17,12 - Re 17,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
              13. « Et maintenant, dit Mika, je sais que Yahvé me fera du bien, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. »

King James Bible . [13] Then said Micah, Now know I that the LORD will do me good, seeing I have a Levite to my priest.
Luther-Bibel . 13 Und Micha sprach: Nun weiß ich, dass mir der HERR wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe.

Tekstuitleg van Re 17,13 .


BIBLE DE JERUSALEM

1. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm appelé Mikayehu. 2. Il dit à sa mère : « Les onze cents sicles d'argent qu'on t'avait pris, et au sujet desquels tu avais prononcé une malédiction - et même tu m'avais dit... - eh bien, cet argent, le voici, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère dit : « Que mon fils soit béni de Yahvé! » 3. Il rendit les onze cents sicles à sa mère, qui dit : « J'avais bien voué cet argent à Yahvé, de ma propre main, pour mon fils, pour faire une image taillée et une idole de métal fondu, mais maintenant je veux te le rendre. » Mais il rendit l'argent à sa mère. 4. Alors sa mère prit deux cents sicles d'argent et les remit au fondeur. Celui-ci en fit une image taillée et une idole de métal fondu qui fut placée dans la maison de Mikayehu. 5. Cet homme, Mika, avait une maison de Dieu; il fit un éphod et des téraphim, et il donna l'investiture à l'un de ses fils qui devint son prêtre. 6. En ce temps-là il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui plaisait. 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem en Juda, du clan de Juda, qui était lévite et résidait là comme étranger. 8. Cet homme quitta la ville de Bethléem en Juda, pour aller s'établir là où il pourrait. Au cours de son voyage, il arriva dans la montagne d'Éphraïm à la maison de Mika. 9. Mika lui demanda : « D'où viens-tu ? » - « Je suis lévite de Bethléem en Juda, lui répondit l'autre. Je voyage afin de m'établir là ou je pourrai. » - 10. Fixe-toi chez moi, lui dit Mika, sois pour moi un père et un prêtre et je te donnerai dix sicles d'argent par an, l'habillement et la nourriture. » 11. Le lévite consentit à se fixer chez cet homme et le jeune homme fut pour lui comme l'un de ses fils. 12. Mika donna l'investiture au lévite; le jeune homme devint son prêtre et il demeura dans la maison de Mika. 13. « Et maintenant, dit Mika, je sais que Yahvé me fera du bien, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. »


KING JAMES BIBLE

[1] And there was a man of mount Ephraim, whose name was Micah. [2] And he said unto his mother, The eleven hundred shekels of silver that were taken from thee, about which thou cursedst, and spakest of also in mine ears, behold, the silver is with me; I took it. And his mother said, Blessed be thou of the LORD, my son. [3] And when he had restored the eleven hundred shekels of silver to his mother, his mother said, I had wholly dedicated the silver unto the LORD from my hand for my son, to make a graven image and a molten image: now therefore I will restore it unto thee. [4] Yet he restored the money unto his mother; and his mother took two hundred shekels of silver, and gave them to the founder, who made thereof a graven image and a molten image: and they were in the house of Micah. [5] And the man Micah had an house of gods, and made an ephod, and teraphim, and consecrated one of his sons, who became his priest. [6] In those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. [7] And there was a young man out of Bethlehemjudah of the family of Judah, who was a Levite, and he sojourned there. [8] And the man departed out of the city from Bethlehemjudah to sojourn where he could find a place: and he came to mount Ephraim to the house of Micah, as he journeyed. [9] And Micah said unto him, Whence comest thou? And he said unto him, I am a Levite of Bethlehemjudah, and I go to sojourn where I may find a place. [10] And Micah said unto him, Dwell with me, and be unto me a father and a priest, and I will give thee ten shekels of silver by the year, and a suit of apparel, and thy victuals. So the Levite went in. [11] And the Levite was content to dwell with the man; and the young man was unto him as one of his sons. [12] And Micah consecrated the Levite; and the young man became his priest, and was in the house of Micah. [13] Then said Micah, Now know I that the LORD will do me good, seeing I have a Levite to my priest.


LUTHER BIBEL

17 1 Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Micha. 2 Der sprach zu seiner Mutter: Die tausendeinhundert Silberstücke, die dir genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gesprochen und ihn auch vor meinen eigenen Ohren gesagt hast – siehe, dies Geld ist bei mir; ich selbst hab's genommen. Da sprach seine Mutter: Gesegnet seist du, mein Sohn, vom HERRN! 3 So gab er seiner Mutter die tausendeinhundert Silberstücke zurück. Und seine Mutter sprach: Ich weihe nun das Geld dem HERRN; es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit man ein geschnitztes und gegossenes Bild davon machen soll. Darum gebe ich's dir nun wieder. 4 Aber er gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter zweihundert Silberstücke und gab sie dem Goldschmied; der machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus; das kam danach in das Haus Michas. 5 Der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus und machte einen Efod und Hausgötzen und füllte einem seiner Söhne die Hand, sodass er sein Priester wurde. 6 Zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte.7 Es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda aus dem Geschlecht Judas; der war ein Levit und war dort fremd. 8 Er zog aber aus der Stadt Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er bleiben konnte. Als er so seines Weges zog, kam er aufs Gebirge Ephraim zum Hause Michas. 9 Da fragte ihn Micha: Wo kommst du her? Er antwortete ihm: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und wandere, um einen Ort zu finden, wo ich bleiben kann. 10 Micha sprach zu ihm: Bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich zehn Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung geben. 11 Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben; und der hielt ihn wie einen Sohn. 12 Und Micha füllte dem Leviten die Hand, dass er sein Priester wurde, und so war er im Haus Michas. 13 Und Micha sprach: Nun weiß ich, dass mir der HERR wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe.


 

- A - B - C - D - E - F - G - H

- wajëhî (en hij was / en het was) < wë + qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. hâjâh (zijn) . De getalwaarde van wajëhî (en hij was) is 31 . 31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Tenakh (784) . Pentateuch (181) . Eerdere Profeten (339) . Latere Profeten (116) . 12 Kleine Profeten (22) . Geschriften (126) . . Re (47) . Re 11 (4) : (1) Re 11,4 . (2) Re 11,5 . (3) Re 11,35 . (4) Re 11,39 . Re 17 (6) : (1) Re 17,1 . (2) Re 17,4 . (3) Re 17,5 . (4) Re 17,7 . (5) Re 17,11 . (6) Re 17,12 . Bij het begin van een hoofdstuk in Re (4) : (1) Re 15,1 . (2) Re 17,1 . (3) Re 19,1 .

- I - J

- jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Tenakh : jëhûdâh (Juda) . Taalgebruik in Jesaja : jëhûdâh (Juda) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , daleth = 4 ; totaal : 24 (2³ X 3) . Structuur : 1 - 5 - 4 - 5 . Tenakh (633) . Pentateuch (40) . Eerdere Profeten (178) . Latere Profeten (190) . 12 Kleine Profeten (53) . Geschriften (172) . Re (18) : (1) Re 1,2 . (2) Re 1,3 . (3) Re 1,4 . (4) Re 1,8 . (5) Re 1,9 . (6) Re 1,10 . (7) Re 1,16 . (8) Re 1,17 . (9) Re 1,18 . (10) Re 1,19 . (11) Re 15,10 . (12) Re 17,7 . (13) Re 17,8 . (14) Re 17,9 . (15) Re 19,1 . (16) Re 19,2 . (17) Re 19,18 . (18) Re 20,18 .

- K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -