BIJBELBOEK SEFANJA , Sef -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Sef (Sefanja) -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,


Overzicht van : - Sef (Sefanja) -- Sef 1 - Sef 2 - Sef 3 -
Bijbeluitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - Sef 1,1 - Sef 1,2 - Sef 1,3 - Sef 1,4 - Sef 1,5 - Sef 1,6 - Sef 1,7 - Sef 1,8 - Sef 1,9 - Sef 1,10 - Sef 1,11 - Sef 1,12 - Sef 1,13 - Sef 1,14 - Sef 1,15 - Sef 1,16 - Sef 1,17 - Sef 1,18 -
- Sef 2,1 - Sef 2,2 - Sef 2,3 - Sef 2,4 - Sef 2,5 - Sef 2,6 - Sef 2,7 - Sef 2,8 - Sef 2,9 - Sef 2,10 - Sef 2,11 - Sef 2,12 - Sef 2,13 - Sef 2,14 - Sef 2,15 -
- Sef 3,1 - Sef 3,2 - Sef 3,3 - Sef 3,4 - Sef 3,5 - Sef 3,6 - Sef 3,7 - Sef 3,8 - Sef 3,9 - Sef 3,10 - Sef 3,11 - Sef 3,12 - Sef 3,13 - Sef 3,14 - Sef 3,15 - Sef 3,16 - Sef 3,17 - Sef 3,18 - Sef 3,19 - Sef 3,20 -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

- hâjâh (zijn) . häjâh (zijn) . Taalgebruik in Tenach : hâjâh (zijn) . Taalgebruik in Sefanja : hâjâh (zijn) . Getalwaarde : he = 5 , jod = 10 ; totaal : 20 (2² X 5) . Structuur : 5 - 1 - 5 . Gr. eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Lat. esse . D. sein . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . Een vorm van eimi (zijn) , in de LXX (6947) , in het N.T. (2450) .
- wëhâjâh (en het zal zijn) < prefix verbindingswoord wë + werkw. Tenach (388) . Pentateuch (149) . Sef (5) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,10 . (3) Sef 1,12 . (4) Sef 1,13 . (5) Sef 2,7 .

- I -

J

- JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Sefanja : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . 12 kl. Prof. (387) . Sef (24) . Sef 1 (10) . Sef 2 (7) . Sef 3 (7) . Sef 1 (10) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,2 . (3) Sef 1,3 . (4) Sef 1,6 . (5) Sef 1,7 . (6) Sef 1,8 . (7) Sef 1,10 . (8) Sef 1,12 . (9) Sef 1,14 . (10) Sef 1,18 . Sef 2 (7) : (1) Sef 2,2 . (2) Sef 2,3 . (3) Sef 2,5 . (4) Sef 2,7 . (5) Sef 2,9 . (6) Sef 2,10 . (7) Sef 2,11 . Sef 3 (7) : (1) Sef 3,5 . (2) Sef 3,8 . (3) Sef 3,9 . (4) Sef 3,12 . (5) Sef 3,15 . (6) Sef 3,17 . (7) Sef 3,20 .
- bajhwâh (in JHWH) . Sef (1) : Sef 3,2 .
- lajhwâh (aan JHWH) . Sef (2) : (1) Sef 1,5 . (2) Sef 1,17 .
- dëbhar JHWH (woord van JHWH) . Tenach (77) . 12 kl. Prof. (16) . Sef (2) : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 2,5 .
- në´um JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenach (267) . Sef (5) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,3 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 2,9 . (5) Sef 3,8 .

- - jôm (dag) . jôm (dag) . Tenach (209) . Pentateuch (76) . Sef (5) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,14 . (3) Sef 1,15 . (4) Sef 1,16 . (5) Sef 2,2 .
- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Sef : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Sef (7) : (1) Sef 1,8 . (2) Sef 1,9 . (3) Sef 1,10 . (4) Sef 1,18 . (5) Sef 2,3 . (6) Sef 3,11 . (7) Sef 3,16 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Sef (12) , in het N.T. (388) . Verder een vorm van jôm (dag) nog in Sef in 14 verzen : (1) Sef 1,1 . (2) Sef 1,7 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,10 . (6) Sef 1,14 . (7) Sef 1,15 . (8) Sef 1,16 . (9) Sef 1,18 . (10) Sef 2,2 . (11) Sef 2,3 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,16 .
- bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188) . Sef (3) : (1) Sef 1,9 . (2) Sef 3,11 . (3) Sef 3,16 .
- jôm JHWH (dag van de Heer) . Tenach (14) : (1) Js 13,6 . (2) Js 13,9 . (3) Jl 1,15 . (4) Jl 2,1 . (5) Jl 2,11 . (6) Jl 3,4 . (7) Jl 4,14 . (8) Am 5,18 . (9) Am 5,20 . (10) Ob 15 . (11) Sef 1,7 . (12) Sef 1,14 . (13) Sef 2,2 . (14) Mal 3,23 .

- K

- kî (want) . kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat) . Taalgebruik in Sef : kî (want, omdat) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5) . Tenach (15) : (1) Sef 1,7 . (2) Sef 1,11 . (3) Sef 1,17 . (4) Sef 1,18 . (5) Sef 2,4 . (6) Sef 2,7 . (7) Sef 2,9 . (8) Sef 2,10 . (9) Sef 2,11 . (10) Sef 2,14 . (11) Sef 3,8 . (12) Sef 3,9 . (13) Sef 3,11 . (14) Sef 3,13 . (15) Sef 3,20 .

- kl (al) . kl (al) . Taalgebruik in Tenach : kl (al) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 OF 50 . Gr. pas , pasa, pan (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in het N.T. : pas (ieder, elk) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. heel, al, gans . D. al . E. whole . Tenach (2709) . Pentateuch (824) . Sef (13) : (1) Sef 1,2 . (2) Sef 1,4 . (3) Sef 1,8 . (4) Sef 1,9 . (5) Sef 1,11 . (6) Sef 1,18 . (7) Sef 2,3 . (8) Sef 2,11 . (9) Sef 2,14 . (10) Sef 2,15 . (11) Sef 3,7 . (12) Sef 3,8 . (13) Sef 3,19 .