JEZUS SIRACH , Sir -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T.
: N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

OVERZICHT (Sirach) - TAALGEBRUIK (Sirach) - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR (Sirach) -

Overzicht : - Sir 1 - Sir 2 - Sir 3 - Sir 4 - Sir 5 - Sir 6 - Sir 7 - Sir 8 - Sir 9 - Sir 10 - Sir 11 - Sir 12 - Sir 13 - Sir 14 - Sir 15 - Sir 16 - Sir 17 - Sir 18 - Sir 19 - Sir 20 - Sir 21 - Sir 22 - Sir 23 - Sir 24 - Sir 25 - Sir 26 - Sir 27 - Sir 28 - Sir 29 - Sir 30 - Sir 31 - Sir 32 - Sir 33 - Sir 34 - Sir 35 - Sir 36 - Sir 37 - Sir 38 - Sir 39 - Sir 40 - Sir 41 - Sir 42 - Sir 43 - Sir 44 - Sir 45 - Sir 46 - Sir 47 - Sir 48 - Sir 49 - Sir 50 - Sir 51 -
Uitleg vers per vers : - Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem (2) 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Proloog

- Sir 1,1-10 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -

Sir 1,1 - Sir 1,1 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Alle wijsheid komt van de Heer en is bij Hem tot in eeuwigheid.   [1] Alle wijsheid komt van de Heer en is bij hem tot in eeuwigheid.     1. Toute sagesse vient du Seigneur, elle est près de lui à jamais.  

King James Bible . [1] All wisdom cometh from the Lord, and is with him for ever.
Luther-Bibel . 1 1 Alle Weisheit kommt von Gott dem Herrn und ist bei ihm in Ewigkeit.

Tekstuitleg van Sir 1,1 .

Sir 1,2 - Sir 1,2 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  2 harenam maris et pluviae guttas et dies saeculi quis dinumeravit     [2] Het zand van de zeeën, de druppels van de regen en de dagen van de tijd: wie kan ze tellen?   [2] De zandkorrels aan de zee, de druppels van de regen en de dagen van de eeuwigheid, wie kan ze tellen?     2. Le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les dénombrer?  

King James Bible . [2] Who can number the sand of the sea, and the drops of rain, and the days of eternity?
Luther-Bibel . 2 Wer kann sagen, wie viel Sand das Meer, wie viel Tropfen der Regen und wie viel Tage die Welt hat?

Tekstuitleg van Sir 1,2 .

Sir 1,3 - Sir 1,3 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  altitudinem caeli et latitudinem terrae et profundum abyssi quis mensus est     [3] De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde, de afgrond en de wijsheid: wie kan ze achterhalen?   [3] De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde, de oervloed en de wijsheid, wie kan ze meten?     3. La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer? 

King James Bible . [3] Who can find out the height of heaven, and the breadth of the earth, and the deep, and wisdom?
Luther-Bibel . 3 Wer kann erforschen, wie hoch der Himmel, wie breit die Erde, wie tief das Meer ist? Wer kann Gottes Weisheit ergründen, die doch allem voraufgeht?

Tekstuitleg van Sir 1,3 .

Sir 1,4 - Sir 1,4 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3 sapientiam Dei praecedentem omnia quis investigavit 4 prior omnium creata est sapientia et intellectus prudentiae ab aevo     [4] Vóór alle andere dingen is de wijsheid geschapen, en het denkend verstand stamt uit de eeuwigheid.*  [4] De wijsheid is vóór alles geschapen, inzicht en begrip bestonden al voor de tijd begon.     4. Mais avant toutes choses fut créée la sagesse, l'intelligence prudente vient des temps les plus lointains.  

King James Bible . [4] Wisdom hath been created before all things, and the understanding of prudence from everlasting.
Luther-Bibel . 4 Denn seine Weisheit ist vor allem geschaffen; sein Verstand und seine Einsicht sind von Ewigkeit her.

Tekstuitleg van Sir 1,4 .

Sir 1,5 - Sir 1,5 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [5] De bron van de wijsheid is het woord van God in de hoogste hemel, haar wegen zijn de eeuwige geboden.     5.  

King James Bible . [5] The word of God most high is the fountain of wisdom; and her ways are everlasting commandments.
Luther-Bibel . 5 Das Wort Gottes in der Höhe ist die Quelle der Weisheit, und sie verzweigt sich in die ewigen Gebote.

Tekstuitleg van Sir 1,5 .

Sir 1,6 - Sir 1,6 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  5 fons sapientiae verbum Dei in excelsis et ingressus illius mandata aeterna 6 radix sapientiae cui revelata est et astutias illius quis agnovit     [6] Voor wie werd de wortel van de wijsheid blootgelegd, en wie kent haar diepzinnig beleid?*   [6] De wortel van de wijsheid, voor wie werd hij blootgelegd, haar diep doordachte daden, wie kent ze?    6. La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée? Ses ressources, qui les connaît? 

King James Bible . [6] To whom hath the root of wisdom been revealed? or who hath known her wise counsels?
Luther-Bibel . 6 Wem sonst wäre die Wurzel der Weisheit aufgedeckt, und wer könnte ihre geheimen Gedanken erkennen?

Tekstuitleg van Sir 1,6 .

Sir 1,7 - Sir 1,7 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  7 disciplina sapientiae cui revelata est et manifestata et multiplicationem ingressus illius quis intellexit       [7] De kennis van de wijsheid, aan wie werd ze geopenbaard, de rijke ervaring die ze biedt, wie heeft die verworven?     7. ...  

King James Bible . [7] [Unto whom hath the knowledge of wisdom been made manifest? and who hath understood her great experience?]
Luther-Bibel . 7 Einer ist's, der Allerhöchste, der Schöpfer, allmächtig, ein gewaltiger König und sehr schrecklich,

Tekstuitleg van Sir 1,7 .

Sir 1,8 - Sir 1,8 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 unus est Altissimus creator omnipotens rex potens et metuendus nimis sedens super thronum illius et dominans Deus     [8] Eén alleen is wijs en zeer te vrezen*: Hij die zit op zijn troon, de Heer.   [8] Slechts één is wijs en ontzagwekkend: hij die zit op zijn troon.     8. Il n'y a qu'un être sage, très redoutable quand il siège sur son trône 

King James Bible . [8] There is one wise and greatly to be feared, the Lord sitting upon his throne.
Luther-Bibel . 8 der auf seinem Thron sitzt als Herrscher und Gott.

Tekstuitleg van Sir 1,8 .

Sir 1,9 - Sir 1,9 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Hij is degene die de wijsheid heeft geschapen, die haar heeft gezien en uitgemeten en haar heeft uitgestort over al zijn werken;   [9] De Heer zelf heeft de wijsheid geschapen, hij heeft haar gezien en uitgemeten, haar over heel zijn schepping uitgestort.     9. c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a créée, vue et dénombrée, qui l'a répandue sur toutes ses œuvres, 

King James Bible . [9] He created her, and saw her, and numbered her, and poured her out upon all his works.
Luther-Bibel . 9 Er hat die Weisheit geschaffen durch seinen Heiligen Geist; er hat sie gesehen, gezählt und gemessen

Tekstuitleg van Sir 1,9 .

Sir 1,10 - Sir 1,10 . God de Schepper - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  9 ipse creavit illam spiritu sancto et vidit et dinumeravit et mensus est     [10] in al wat leeft is zij aanwezig, zoals Hij haar geeft. Hij bedeelt haar aan degenen die Hem liefhebben*. [10] Al wat leeft heeft hij in haar laten delen, en hij schenkt haar aan wie hem liefheeft. De liefde voor God is eerbiedwaardige wijsheid voor hen aan wie hij zich kenbaar maakt; hij geeft wijsheid aan wie ontzag voor hem heeft. *   10. en toute chair selon sa largesse, et qui l'a distribuée à ceux qui l'aiment.  

King James Bible . [10] She is with all flesh according to his gift, and he hath given her to them that love him.
Luther-Bibel . 10 und hat sie ausgeschüttet über alle seine Werke und über alle Menschen nach seinem Gefallen und gibt sie denen, die ihn lieben. Gottesfurcht als Wurzel menschlicher Weisheit

Tekstuitleg van Sir 1,10 .

- Sir 1,11-30 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -

Sir 1,11 - Sir 1,11 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 timor Domini gloria et gloriatio et laetitia et corona exultationis      [11] De vrees voor de Heer is eer en roem, zij is vreugde en een feestelijke krans.   [11] Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, vreugde en een feestelijke krans.     11. La crainte du Seigneur est gloire et fierté, gaîté et couronne d'allégresse.  

King James Bible . [11] The fear of the Lord is honour, and glory, and gladness, and a crown of rejoicing.
Luther-Bibel . 11 Die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm, Freude und eine schöne Krone.

Tekstuitleg van Sir 1,11 .

Sir 1,12 - Sir 1,12 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  12 timor Domini delectabit cor et dabit laetitiam et gaudium in longitudine dierum     [12] De vrees voor de Heer verkwikt het hart, zij geeft vreugde en blijdschap en lengte van dagen.*   [12] Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde.     12. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne gaîté, joie et longue vie.  

King James Bible . [12] The fear of the Lord maketh a merry heart, and giveth joy, and gladness, and a long life.
Luther-Bibel . 12 Die Furcht des Herrn macht das Herz fröhlich und gibt Freude und Wonne und langes Leben.

Tekstuitleg van Sir 1,12 .

Sir 1,13 - Sir 1,13 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  13 timenti Dominum bene erit in extremis et in die defunctionis suae benedicetur     [13] Degene die de Heer vreest, zal het goed gaan, als het einde komt; op de dag* van zijn dood wordt hij gelukkig geprezen.   [13] Wie ontzag heeft voor de Heer eindigt goed, op de dag van zijn dood wordt hij gezegend.     13. Pour qui craint le Seigneur, tout finira bien, au jour de sa mort il sera béni.  

King James Bible . [13] Whoso feareth the Lord, it shall go well with him at the last, and he shall find favour in the day of his death.
Luther-Bibel . 13 Wer den Herrn fürchtet, dem wird's am Ende gut gehen, und am Tage seines Todes wird er den Segen empfangen. 14 Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit, 15 und wer sie erblickt, der liebt sie; denn er sieht, welch große Wunder sie tut.

Tekstuitleg van Sir 1,13 .

Sir 1,14 - Sir 1,14 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  14 dilectio Dei honorabilis sapientia 15 quibus autem apparuerit in visu diligunt eam in visione et in agnitione magnalium suorum 16 initium sapientiae timor Domini et cum fidelibus in vulva concreatus est et cum electis seminis creditur et cum iustis et fidelibus agnoscitur 17 timor Domini scientiae religiositas 18 religiositas custodiet et iustificabit cor iucunditatem atque gaudium dabit 19 timenti Deum bene erit et in diebus consummationis illius benedicetur   1 ALLE wijsheid is van de Here, en is met hem in der eeuwigheid. 2 Wie zal het zand der zee en de droppelen van de regen en de dagen der eeuwen tellen? 3 Wie zal de hoogte des hemels, en de breedte der aarde, en de afgrond, en de wijsheid naspeuren? 4 De wijsheid is eer dan alle dingen geschapen, en het verstand der kloekheid is van de eeuwen af. 5 Het woord Gods, die in de allerhoogste plaatsen woont, is de fontein der wijsheid, en haar wegen zijn eeuwige geboden. 6 Wie is de wortel der wijsheid ontdekt geweest? en wie heeft haar kloeke werken gekend? 7 Eén is er wijs, zeer vreselijk, zittende op zijn troon. 8 De Here zelf heeft haar geschapen, en heeft haar gezien en heeft haar geteld. 9 En heeft haar uitgegoten over al zijn werken; zij is bij alle vlees naar zijn gave, en hij verleent haar degenen die hem lief hebben. 10 De vreze des Heren is eer, en roem, en vrolijkheid, en een kroon der verheuging. 11 De vrees des Heren vermaakt het hart, en geeft vrolijkheid en vreugde, en een lang leven. 12 Die de Here vreest die zal het welgaan in de laatste dagen, en in de dag van zijn dood zal hij gezegend worden. 13 Het begin der wijsheid is de Here vrezen, en zij is met de gelovigen tezamen geschapen in 's moeders lichaam. 14 Bij de mensen heeft zij een eeuwig fundament gelegd, en bij hun zaad zal zij worden vertrouwd.   [14] De Heer vrezen is het begin van de wijsheid. Zij is met de vrome mensen, in de moederschoot met hen mee geschapen.   [14] Het begin van de wijsheid is ontzag voor de Heer, wie op hem vertrouwt, kreeg haar ingeschapen in de moederschoot.     14. Le principe de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur; en même temps que les fidèles, elle est créée dès le sein maternel.  

King James Bible . [14] To fear the Lord is the beginning of wisdom: and it was created with the faithful in the womb.
Luther-Bibel . 16 Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, und seinen Getreuen ist sie ins Herz gelegt. Sie geht einher mit den auserwählten Frauen, und man findet sie bei den Gerechten und Gläubigen.

Tekstuitleg van Sir 1,14 .

Sir 1,15 - Sir 1,15 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  17 timor Domini scientiae religiositas 18 religiositas custodiet et iustificabit cor iucunditatem atque gaudium dabit       [15] Zij heeft onder de mensen een woning gebouwd, voor eeuwig is ze gegrondvest, en in hun generatie zal zij haar vertrouwen stellen.   [15] Ze heeft bij de mensen een eeuwig fundament gelegd, ze wordt ook hun nageslacht toevertrouwd.     15. Parmi les hommes, elle s'est fait un nid, fondation éternelle, et à leur race elle s'attachera fidèlement.  

King James Bible . [15] She hath built an everlasting foundation with men, and she shall continue with their seed.
Luther-Bibel . 17 Die Furcht des Herrn ist der rechte Gottesdienst; 18 der behütet und macht das Herz fromm und gibt Freude und Wonne. 19 Wer den Herrn fürchtet, dem wird's gut gehen; und am Ende seines Lebens wird er gesegnet sein.

Tekstuitleg van Sir 1,15 .

Sir 1,16 - Sir 1,16 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  19 timenti Deum bene erit et in diebus consummationis illius benedicetur  20 plenitudo sapientiae timere Deum et plenitudo a fructibus illius     [16] De Heer vrezen is de voltooiing van de wijsheid en zij verzadigt de mensen met haar vruchten.   [16] De voltooiing van de wijsheid is ontzag voor de Heer, ze verzadigt de mensen met haar vruchten.     16. La plénitude de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur, elle les enivre de ses fruits;  

King James Bible . [16] To fear the Lord is fulness of wisdom, and filleth men with her fruits.
Luther-Bibel . 20 Gott fürchten schenkt Weisheit in Fülle und ihre Früchte machen satt.

Tekstuitleg van Sir 1,16 .

Sir 1,17 - Sir 1,17 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  21 omnem domum illius implebit a generationibus et receptacula a thesauris illius                 [17] Hun hele huis vult zij met kostelijkheden en hun voorraadkamers met wat zij voortbrengt.   [17] Heel hun huis vult zij met haar kostbaarheden, hun schuren met hetgeen zij voortbrengt.     17. elle remplit toute leur maison de trésors et de ses produits leurs greniers.  

King James Bible . [17] She filleth all their house with things desirable, and the garners with her increase.
Luther-Bibel . 21 Sie erfüllt das ganze Haus mit ihren Gaben und die Scheunen mit ihren Schätzen.

Tekstuitleg van Sir 1,17 .

Sir 1,18 - Sir 1,18 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  22 corona sapientiae timor Domini repollens pacem et salutis fructum       [18] De vrees voor de Heer is de bekroning van de wijsheid: zij laat vrede en gave gezondheid opbloeien.*   [18] De krans van de wijsheid is ontzag voor de Heer, vrede en gezondheid bloeien door haar op. Ontzag voor de Heer en wijsheid zijn beide een geschenk van God dat vrede brengt. Wie hem liefheeft ziet zijn roem vermeerderen;     18. Le couronnement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, elle fait fleurir bien-être et santé.  

King James Bible . [18] The fear of the Lord is a crown of wisdom, making peace and perfect health to flourish; both which are the gifts of God: and it enlargeth their rejoicing that love him.
Luther-Bibel . 22 Die Furcht des Herrn ist eine Krone der Weisheit 23 und gibt reichen Frieden und Heil.

Tekstuitleg van Sir 1,18 .

Sir 1,19 - Sir 1,19 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  23 et vidit et dinumeravit eam utraque autem sunt dona Dei 24 scientiam et intellectum prudentiae sapientia conpartietur et gloriam tenentium se inaltat      [19] Hij heeft haar gezien en uitgeteld; weten en inzicht heeft Hij laten regenen en Hij heeft de roem verhoogd van degenen die haar verkregen hebben.   [19] hij heeft haar gezien en uitgemeten.* Kennis en inzicht laat ze neerdalen als regen, van wie haar bezitten verhoogt ze de eer.     19. Le Seigneur l'a vue et dénombrée, il a fait pleuvoir la science et l'intelligence, il a exalté la gloire de ceux qui la possèdent. 

King James Bible . [19] Wisdom raineth down skill and knowledge of understanding standing, and exalteth them to honour that hold her fast.
Luther-Bibel . 24 Diese Weisheit macht die Leute verständig und klug; und wer an ihr festhält, dem gibt sie hohe Ehren.

Tekstuitleg van Sir 1,19 .

Sir 1,20 - Sir 1,20 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  25 radix sapientiae est timere Dominum rami enim illius longevi       [20] De Heer vrezen is de wortel van de wijsheid en haar takken zijn lange levensdagen.*   [20] De wortel van de wijsheid is ontzag voor de Heer, haar takken een lang leven.     20. La racine de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur, et sa frondaison, c'est une longue vie. 

King James Bible . [20] The root of wisdom is to fear the Lord, and the branches thereof are long life.
Luther-Bibel . 25 Den Herrn fürchten ist die Wurzel der Weisheit und daraus erwächst langes Leben.

Tekstuitleg van Sir 1,20 .

Sir 1,21 - Sir 1,21 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  26 in thesauris sapientiae intellectus et scientiae religiositas execratio autem peccatoribus sapientia 27 timor Dei expellit peccatum       [21] Ontzag voor de Heer doet zonden teniet, waar de wijsheid verblijft, wordt alle woede afgewenteld.      21. ...  

King James Bible . [21] The fear of the Lord driveth away sins: and where it is present, it turneth away wrath.
Luther-Bibel . 26 Die Furcht des Herrn vertreibt die Sünde.

Tekstuitleg van Sir 1,21 .

Sir 1,22 - Sir 1,22 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  28 nam qui sine timore est non poterit iustificari iracundia enim animositatis illius subversio illius est        [22] Wie ten onrechte woedend wordt is niet te rechtvaardigen; de heftigheid van zijn woede wordt zijn val.   [22] Wie ten onrechte in razernij uitbarst, kan niet worden gerechtvaardigd; zijn tomeloze razernij brengt hem ten val.     22. La passion du méchant ne saurait le justifier, car le poids de sa passion est sa ruine.  

King James Bible . [22] A furious man cannot be justified; for the sway of his fury shall be his destruction.
Luther-Bibel . 27 Denn wer ohne Furcht lebt, der gefällt Gott nicht; wenn sein Zorn aufwallt, muss er stürzen.

Tekstuitleg van Sir 1,22 .

Sir 1,23 - Sir 1,23 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  29 usque in tempus sustinebit patiens et postea redditio iucunditatis       [23] De geduldige mens draagt zijn verdriet tot het ogenblik is gekomen waarop de vreugde voor hem opbloeit.   [23] Wie geduldig is beheerst zich zolang het nodig is, totdat vreugde voor hem opbloeit.     23. L'homme patient tient bon jusqu'à son heure, mais à la fin, sa joie éclate. 

King James Bible . [23] A patient man will tear for a time, and afterward joy shall spring up unto him.
Luther-Bibel . 28 Aber ein Langmütiger kann warten; es kommt die Zeit, in der ihm Freude erwächst.

Tekstuitleg van Sir 1,23 .

Sir 1,24 - Sir 1,24 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  30 bonus sensus usque in tempus abscondebit verba illius et labia multorum enarrabunt sensum illius       [24] Hij houdt zijn woorden in tot het ogenblik is gekomen waarop de lippen van velen melding zullen maken van zijn inzicht.   [24] Hij houdt zijn woorden voor zich zolang het nodig is, en velen zullen van zijn inzicht spreken.     24. Jusqu'à son heure, il dissimule ses paroles, et tout le monde proclame son intelligence. 

King James Bible . [24] He will hide his words for a time, and the lips of many shall declare his wisdom.
Luther-Bibel . 29 Bis zur rechten Zeit unterdrückt er seine Worte; 30 dann aber werden viele seine Weisheit rühmen. Mahnung zum Gehorsam

Tekstuitleg van Sir 1,24 .

Sir 1,25 - Sir 1,25 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] In de kluizen van de wijsheid liggen spreuken vol kennis, maar voor de zondaar is godvrezendheid een gruwel.   [25] De schatkamers van de wijsheid bevatten diepzinnige spreuken, maar eerbied voor God is de zondaar een gruwel.     25. Dans les trésors de la sagesse sont les maximes de la science, mais le pécheur a la piété en horreur.  

King James Bible . [25] The parables of knowledge are in the treasures of wisdom: but godliness is an abomination to a sinner.
Luther-Bibel . 31 Aus dem Schatz der Weisheit kommen treffende Worte, aber dem Gottlosen ist Gottes Wort ein Gräuel.

Tekstuitleg van Sir 1,25 .

Sir 1,26 - Sir 1,26 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  33 concupiscens sapientiam conserva iustitiam et Deus praebebit illam tibi     [26] Als* je naar wijsheid verlangt, volg dan de geboden, en de Heer zal je de wijsheid schenken.   [26] Verlang je naar wijsheid, leef dan de geboden na, en de Heer zal je haar schenken.     26. Convoites-tu la sagesse? Garde les commandements, le Seigneur te la prodiguera. 

King James Bible . [26] If thou desire wisdom, keep the commandments, and the Lord shall give her unto thee.
Luther-Bibel . 32 Mein Sohn, willst du weise werden, so halte die Gebote, dann wird dir Gott die Weisheit geben.

Tekstuitleg van Sir 1,26 .

Sir 1,27 - Sir 1,27 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  34 sapientia enim et disciplina timor Domini et quod beneplacitum est illi   35 fides et mansuetudo et adimplebit thesauros illius   15 De verzadiging der wijsheid is de Here vrezen, en zij maakt hen dronken van haar vruchten. 16 Haar gehele huis vervult zij met haar wellustigheden, en haar schuren van haar gewas; 17 En beide zijn het gaven Gods tot vrede. 18 De kroon der wijsheid is de Here vrezen, doende voort spruiten vrede en volkomen gezondheid, en de roem verbreidt hem voor degenen, die hem liefhebben. 19 De wijsheid giet de wetenschap en de kennis van het verstand uit als een plasregen en verhoogt de heerlijkheid der genen, die haar vasthouden. 20 De wortel der wijsheid is de Here vrezen, en haar takken zijn een lang leven. 21 De vreze des Heren verdrijft de misdaden, en bijblijvende keert zij toorn af. 22 Een toornig man zal niet kunnen gerechtvaardigd worden, want de hevigheid zijns toorns is hem ten val. 23 Een lankmoedig man zal een tijdlang verdragen, en ten laatste zal hem de vrolijkheid vergelden. 24 Hij zal zijn woorden een tijdlang verbergen, maar de lippen van velen zullen zijn verstand verhalen. 25 In de schatten der wijsheid zijn gelijkenissen der wetenschap, maar de godsdienstigheid is de zondaar een gruwel. 26 Hebt gij lust tot wijsheid, zo bewaar de geboden, en de Here zal u deze verlenen, 27 Want de vreze des Heren is wijsheid en tucht, en zijn wel behagen is geloof en zachtmoedigheid.   [27] Want de vrees voor de Heer bestaat in wijsheid en opvoeding en trouw en zachtmoedigheid zijn Hem aangenaam.   [27] Ontzag voor de Heer bestaat uit wijsheid en vorming, trouw en zachtmoedigheid zijn hem welgevallig.     27. Car la crainte du Seigneur est sagesse et instruction, ce qu'il aime, c'est la fidélité et la douceur.  

King James Bible . [27] For the fear of the Lord is wisdom and instruction: and faith and meekness are his delight.
Luther-Bibel . 33 Denn die Furcht des Herrn ist die rechte Weisheit und Zucht; und Treue und Demut gefallen Gott gut.

Tekstuitleg van Sir 1,27 .

Sir 1,28 - Sir 1,28 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  36 non sis incredibilis timori Domini et ne accesseris ad illum duplici corde    28 Als gij behoeftig zijt, zo wantrouw de vreze des Heren niet, en ga niet tot hem met een dubbel hart.  [28] Verzet je niet tegen de vrees voor de Heer en benader Hem niet in dubbelhartigheid.   [28] Heb altijd ontzag voor de Heer, benader hem niet dubbelhartig.     28. Ne sois pas indocile à la crainte du Seigneur, et ne la pratique pas avec un cœur double.  

King James Bible . [28] Distrust not the fear of the Lord when thou art poor: and come not unto him with a double heart.
Luther-Bibel . 34 Sei nicht ungehorsam dem Gebot der Gottesfurcht, und diene Gott nicht mit falschem Herzen.

Tekstuitleg van Sir 1,28 .

Sir 1,29 - Sir 1,29 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  37 ne fueris hypocrita in conspectu hominum et non scandalizeris labiis tuis 38 adtende in illis ne forte cadas et adducas animae tuae inhonorationem     29 Maar de geveinsden niet met monden der mensen: en neem acht op uw lippen.   [29] Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden.   [29] Voer geen spel op tegenover de mensen en let op je woorden.     29. Ne sois pas hypocrite devant le monde, et veille sur tes lèvres.  

King James Bible . [29] Be not an hypocrite in the sight of men, and take good heed what thou speakest.
Luther-Bibel . 35 Suche nicht Ruhm bei den Leuten durch Heuchelei und achte darauf, was du redest.

Tekstuitleg van Sir 1,29 .

Sir 1,30 - Sir 1,30 . Vrees voor God en de wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 1 -- Sir 1,1-10 -- Sir 1,11-30 -- Sir 1,1 - Sir 1,2 - Sir 1,3 - Sir 1,4 - Sir 1,5 - Sir 1,6 - Sir 1,7 - Sir 1,8 - Sir 1,9 - Sir 1,10 - Sir 1,11 - Sir 1,12 - Sir 1,13 - Sir 1,14 - Sir 1,15 - Sir 1,16 - Sir 1,17 - Sir 1,18 - Sir 1,19 - Sir 1,20 - Sir 1,21 - Sir 1,22 - Sir 1,23 - Sir 1,24 - Sir 1,25 - Sir 1,26 - Sir 1,27 - Sir 1,28 - Sir 1,29 - Sir 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  38 adtende in illis ne forte cadas et adducas animae tuae inhonorationem 39 et revelet Deus absconsa tua et in medio synagogae elidat te 40 quoniam accessisti maligne ad Dominum et cor tuum plenum est dolo et fallacia    30 Verhef uzelf niet, opdat gij niet valt, en schande brengt over uw ziel. 31 Want de Here zal al uw verborgen dingen openbaren, en u in het midden der vergadering ter nederwerpen. 32 Omdat gij tot de vreze des Heren niet met waarheid zijt gekomen, en uw hart vol is van bedrog.   [30] Plaats jezelf niet op een voetstuk: je zou kunnen vallen en schande brengen over jezelf. Dan zal de Heer je verborgen daden onthullen en je neergooien in het midden van de gemeente, omdat je de vrees voor de Heer niet genaderd bent en omdat je hart vol bedrog was.   [30] Zet jezelf niet op een voetstuk, je zou kunnen vallen en jezelf te schande maken. Dan onthult de Heer je heimelijke daden en vernedert je te midden van de gemeenschap, omdat je hem niet vol ontzag benaderd hebt en je hart vol bedrog is.    30. Ne t'élève pas, de peur de tomber et de te couvrir de honte, car le Seigneur révélerait tes secrets et, au milieu de l'assemblée, il te renverserait, parce que tu n'as pas pratiqué la crainte du Seigneur et que ton cœur est plein de fraude. 

King James Bible . [30] Exalt not thyself, lest thou fall, and bring dishonour upon thy soul, and so God discover thy secrets, and cast thee down in the midst of the congregation, because thou camest not in truth to the fear of the Lord, but thy heart is full of deceit.
Luther-Bibel . 36 Überhebe dich nicht, damit du nicht fällst und zuschanden wirst 37 und der Herr deine geheimen Gedanken offenbart und dich öffentlich vor den Leuten stürzt, 38 weil du Gott nicht in rechter Furcht gedient hast und dein Herz voller Falschheit gewesen ist.

Tekstuitleg van Sir 1,30 .


VULGAAT

 

2 harenam maris et pluviae guttas et dies saeculi quis dinumeravit altitudinem caeli et latitudinem terrae et profundum abyssi quis mensus est 3 sapientiam Dei praecedentem omnia quis investigavit 4 prior omnium creata est sapientia et intellectus prudentiae ab aevo 5 fons sapientiae verbum Dei in excelsis et ingressus illius mandata aeterna 6 radix sapientiae cui revelata est et astutias illius quis agnovit 7 disciplina sapientiae cui revelata est et manifestata et multiplicationem ingressus illius quis intellexit 8 unus est Altissimus creator omnipotens rex potens et metuendus nimis sedens super thronum illius et dominans Deus 9 ipse creavit illam spiritu sancto et vidit et dinumeravit et mensus est 10 et effudit illam super omnia opera sua et super omnem carnem secundum datum suum et praebuit illam diligentibus se 11 timor Domini gloria et gloriatio et laetitia et corona exultationis 12 timor Domini delectabit cor et dabit laetitiam et gaudium in longitudine dierum 13 timenti Dominum bene erit in extremis et in die defunctionis suae benedicetur 14 dilectio Dei honorabilis sapientia 15 quibus autem apparuerit in visu diligunt eam in visione et in agnitione magnalium suorum 16 initium sapientiae timor Domini et cum fidelibus in vulva concreatus est et cum electis seminis creditur et cum iustis et fidelibus agnoscitur 17 timor Domini scientiae religiositas 18 religiositas custodiet et iustificabit cor iucunditatem atque gaudium dabit 19 timenti Deum bene erit et in diebus consummationis illius benedicetur 20 plenitudo sapientiae timere Deum et plenitudo a fructibus illius 21 omnem domum illius implebit a generationibus et receptacula a thesauris illius 22 corona sapientiae timor Domini repollens pacem et salutis fructum 23 et vidit et dinumeravit eam utraque autem sunt dona Dei 24 scientiam et intellectum prudentiae sapientia conpartietur et gloriam tenentium se inaltat 25 radix sapientiae est timere Dominum rami enim illius longevi 26 in thesauris sapientiae intellectus et scientiae religiositas execratio autem peccatoribus sapientia 27 timor Dei expellit peccatum 28 nam qui sine timore est non poterit iustificari iracundia enim animositatis illius subversio illius est 29 usque in tempus sustinebit patiens et postea redditio iucunditatis 30 bonus sensus usque in tempus abscondebit verba illius et labia multorum enarrabunt sensum illius 31 [] 32 [] 33 concupiscens sapientiam conserva iustitiam et Deus praebebit illam tibi 34 sapientia enim et disciplina timor Domini et quod beneplacitum est illi 35 fides et mansuetudo et adimplebit thesauros illius 36 non sis incredibilis timori Domini et ne accesseris ad illum duplici corde 37 ne fueris hypocrita in conspectu hominum et non scandalizeris labiis tuis 38 adtende in illis ne forte cadas et adducas animae tuae inhonorationem 39 et revelet Deus absconsa tua et in medio synagogae elidat te 40 quoniam accessisti maligne ad Dominum et cor tuum plenum est dolo et fallacia