JEZUS SIRACH 28 , Sir 28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht : - Sir 1 - Sir 2 - Sir 3 - Sir 4 - Sir 5 - Sir 6 - Sir 7 - Sir 8 - Sir 9 - Sir 10 - Sir 11 - Sir 12 - Sir 13 - Sir 14 - Sir 15 - Sir 16 - Sir 17 - Sir 18 - Sir 19 - Sir 20 - Sir 21 - Sir 22 - Sir 23 - Sir 24 - Sir 25 - Sir 26 - Sir 27 - Sir 28 - Sir 29 - Sir 30 - Sir 31 - Sir 32 - Sir 33 - Sir 34 - Sir 35 - Sir 36 - Sir 37 - Sir 38 - Sir 39 - Sir 40 - Sir 41 - Sir 42 - Sir 43 - Sir 44 - Sir 45 - Sir 46 - Sir 47 - Sir 48 - Sir 49 - Sir 50 - Sir 51 -
Uitleg vers per vers - Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 - Sir 28,8 - Sir 28,9 - Sir 28,10 - Sir 28,11 - Sir 28,12 - Sir 28,13 - Sir 28,14 - Sir 28,15 - Sir 28,16 - Sir 28,17 - Sir 28,18 - Sir 28,19 - Sir 28,20 - Sir 28,21 - Sir 28,22 - Sir 28,23 - Sir 28,24 - Sir 28,25 - Sir 28,26 -
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem (2) 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie : Wijsheid van Jesus Sirach (bibliografie) .
Literatuur
Liturgisch gebruik

- Sir 27,30-28,7 : 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Sir 27,30-28,7 . Vergiffenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -- Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 -

Lezing op de 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Sir 27,30-28,7 . Verwijzing : Sir 27,30-28,7 .

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond met de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling.

Sir 27,30 - 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen.

Sir 28,1 - Sir 28,1 : Vergiffenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -- Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  1 qui vindicari vult a Deo inveniet vindictam et peccata illius servans servabit   1 WIE zichzelf wreekt, die zal van de Here wraak vinden, en hij zal zijn zonden zeker bewaren.   [1] Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.  1] Wie wraak neemt zal de wraak van de Heer ondervinden, de Heer zal zijn zonden niet vergeten.     

King James Bible . [1] He that revengeth shall find vengeance from the Lord, and he will surely keep his sins [in remembrance.]
Luther-Bibel .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.

Tekstuitleg van Sir 28,1 .

Sir 28,2 - Sir 28,2 : Vergiffenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -- Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  2 relinque proximo tuo nocenti te et tunc deprecanti tibi peccata solventur   2 Vergeef uw naaste het onrecht dat hij u gedaan heeft, en wanneer gij dan zult gebeden hebben, zullen u uw zonden vergeven worden.  [2] Vergeef je naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer je erom bidt, jouw eigen zonden kwijtgescholden.   [2] Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.      

King James Bible . [2] Forgive thy neighbour the hurt that he hath done unto thee, so shall thy sins also be forgiven when thou prayest.
Luther-Bibel .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.

Tekstuitleg van Sir 28,2 .

Sir 28,3 - Sir 28,3 : Vergiffenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -- Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3 homo homini servat iram et a Deo quaerit medellam   3 De ene mens houdt tegen de andere mens toorn, en bij de Here zoekt hij genezing.  [3] Kan een mens die tegenover een medemens in zijn woede volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken?  [3] Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen?      

King James Bible . [3] One man beareth hatred against another, and doth he seek pardon from the Lord?
Luther-Bibel .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken?

Tekstuitleg van Sir 28,3 .

Sir 28,4 - Sir 28,4 : Vergiffenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -- Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  4 et in hominem similem sibi non habet misericordiam et de peccatis suis deprecatur     4 En hij heeft geen barmhartigheid over een mens die hem gelijk is, en bidt om zijn zonden.   [4] Kan hij die onverbiddelijk is voor zijn medemens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?   [4] Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn eigen zonden bidden?     

King James Bible . [4] He sheweth no mercy to a man, which is like himself: and doth he ask forgiveness of his own sins?
Luther-Bibel .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?

Tekstuitleg van Sir 28,4 .

Sir 28,5 - Sir 28,5 : Vergiffenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -- Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  5 ipse dum caro sit reservat iram et propitiationem petit a Deo quis exorabit pro delictis illius   5 Hij, vlees zijnde, behoudt vijandschap en wie zal zijn zonden verzoenen?  [5] Als iemand die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?   [5] Je bent maar een mens: als je in je woede volhardt, wie zal dan je zonden vergeven?     

King James Bible . [5] If he that is but flesh nourish hatred, who will intreat for pardon of his sins?
Luther-Bibel .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?

Tekstuitleg van Sir 28,5 .

Sir 28,6 - Sir 28,6 : Vergiffenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -- Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  6 memento novissimorum et desine inimicari 7 tabitudo enim et mors inminet in mandatis    6 Gedenk aan uw uiterste, en houd op vijandschap te oefenen. 7 Pleeg geen vijandschap tegen uw naaste tot zijn verderf en dood, maar blijf in de geboden.  [6] Denk aan het einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de dood en houd je aan de geboden.   [6] Denk aan het einde en wees niet langer vijandig, denk aan je dood en vergankelijkheid, en houd je aan de geboden.      

King James Bible . [6] Remember thy end, and let enmity cease; [remember] corruption and death, and abide in the commandments.
Luther-Bibel .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Denk aan het einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden.

Tekstuitleg van Sir 28,6 .

Sir 28,7 - Sir 28,7 : Vergiffenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 28 -- Sir 27,30-28,7 -- Sir 28,1 - Sir 28,2 - Sir 28,3 - Sir 28,4 - Sir 28,5 - Sir 28,6 - Sir 28,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 memorare timorem Dei et non irascaris proximo 9 memorare testamenti Altissimi et despice ignorantiam proximi     8 Gedenk aan de geboden, en oefen geen vijandschap tegen de naaste, en aan het verbond des Allerhoogsten, en overzie zijn onwetendheid.  [7] Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste; denk aan het verbond met de Allerhoogste en zie door de vingers wat maar onwetendheid is.  [7] Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste, denk aan het verbond met de Allerhoogste en zie fouten door de vingers.      

King James Bible . [7] Remember the commandments, and bear no malice to thy neighbour: [remember] the covenant of the Highest, and wink at ignorance.
Luther-Bibel .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond met de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling.

Tekstuitleg van Sir 28,7 .

Sir 28,8-12 . Twist en tweedracht

Sir 28,8 - Sir 28,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  10 abstine te a lite et minues peccata     9 Onthoud u van strijd, en gij zult de zonden verminderen, want een toornig mens ontsteekt de strijd.  [8] Vermijd vechtpartijen en je zult minder zondigen, want een driftig mens laat de strijd ontbranden.   [8] Houd je verre van ruzie, dan zul je minder zondigen, want een driftig mens doet ruzie ontbranden      

King James Bible . [8] Abstain from strife, and thou shalt diminish thy sins: for a furious man will kindle strife,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,8 .

Sir 28,9 - Sir 28,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 homo enim iracundus incendit litem et vir peccator turbabit amicos et in medium pacem habentium inmittit inimicitiam      10 Een zondaar ontroert vrienden, en onder degenen die vrede hebben, werpt hij laster in.   [9] Een zondig mens zaait tweedracht tussen vrienden en brengt vijandschap onder degenen die in vrede leven.   [9] en een zondig mens hitst vrienden tegen elkaar op; hij zaait tweedracht onder hen die in vrede met elkaar leven.      

King James Bible . [9] A sinful man disquieteth friends, and maketh debate among them that be at peace.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,9 .

Sir 28,10 - Sir 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  12 secundum enim ligna silvae sic ignis exardescit et secundum virtutem hominis iracundia illius erit et secundum substantiam suam exaltabit iram suam     11 Hoe meer hout men in het vuur legt, hoe meer het brandt; hoe meer het gekijf wordt gesterkt, hoe meer het vuur toeneemt; hoe sterker de mens is, hoe sterker zijn gramschap is; en hoe rijker de mens is, hoe meer hij zijn toorn verheft.   [10] Hoe meer hout er in het vuur komt, des te hoger vlamt het op; hoe hardnekkiger de strijd is, des te heviger wordt hij; hoe meer kracht iemand heeft, des te groter is zijn woede, en hoe rijker hij is, des te hoger laat hij zijn woede oplaaien.   [10] Hoe meer hout, des te harder het vuur brandt, hoe hardnekkiger de ruzie, des te heviger ze wordt. Hoe sterker een mens, des te groter zijn woede, hoe rijker hij is, des te feller laait zijn toorn op.      

King James Bible . [10] As the matter of the fire is, so it burneth: and as a man's strength is, so is his wrath; and according to his riches his anger riseth; and the stronger they are which contend, the more they will be inflamed.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,10 .

Sir 28,11 - Sir 28,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  13 certamen festinatum incendit ignem et lis festinans effundit sanguinem et lingua testificans adducit mortem      12 Een haastige twist ontsteekt het vuur, en een haastend gevecht vergiet bloed.  [11] Een plotseling ontstane twist laat het vuur opvlammen en een overhaaste vechtpartij laat bloed vloeien.   [11] Een plotselinge ruzie wakkert het vuur aan, een plotselinge strijd leidt tot bloedvergieten.     

King James Bible . [11] An hasty contention kindleth a fire: and an hasty fighting sheddeth blood.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,11 .

Sir 28,12 - Sir 28,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  14 si sufflaveris quasi ignis exardebit et si expueris super illam extinguetur utraque ex ore proficiscuntur    13 Indien gij in een vonk blaast, zo zal zij branden, maar indien gij daarop spuwt, zo zal zij uitgaan; en dit komt beide uit uw mond.   [12] Als je op een vonk blaast, vlamt zij op en als je erop spuwt, dooft zij uit. En toch is het een zowel als het ander het werk van je mond.   [12] Als je op een vonk blaast vlamt hij op, als je erop spuugt dooft hij: beide zijn het werk van je mond.      

King James Bible . [12] If thou blow the spark, it shall burn: if thou spit upon it, it shall be quenched: and both these come out of thy mouth.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,12 .

Sir 28,13-26 . De gesel van de tong

Sir 28,13 - Sir 28,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  15 susurrio et bilinguis maledictus multos enim turbavit pacem habentes     14 Vervloek een oorblazer, en een tweetongig mens want zij hebben velen verdorven, die in vrede leefden.  [13] De roddelaar en iemand die met twee monden spreekt, moet je vervloeken, want veel mensen die in vrede leven worden door hen in het ongeluk gestort.  [13] Vervloek een roddelaar, vervloek wie met een dubbele tong spreekt, want velen die in vrede met elkaar leven worden door hem te gronde gericht.      

King James Bible . [13] Curse the whisperer and doubletongued: for such have destroyed many that were at peace.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,13 .

Sir 28,14 - Sir 28,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  16 lingua tertia multos commovit et dispersit illos a gente in gentem 17 civitates muratas divitum destruxit et domos magnatorum effodit 18 virtutes populorum concidit et gentes fortes dissolvit     15 De dubbele tong heeft velen bewogen, en heeft hen van het ene volk in het andere verzet, 16 En heeft vaste steden vernield, en huizen der groten omgekeerd.   [14] De tong* van een derde heeft de rust van veel mensen verstoord, heeft hen opgejaagd van volk tot volk, heeft sterke steden neergehaald en huizen van grote heren verwoest.   [14] Een lasteraar brengt velen aan het wankelen en jaagt hen op van volk tot volk, haalt versterkte steden neer en verwoest de huizen van hooggeplaatsten.      

King James Bible . [14] A backbiting tongue hath disquieted many, and driven them from nation to nation: strong cities hath it pulled down, and overthrown the houses of great men.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,14 .

Sir 28,15 - Sir 28,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  19 lingua tertia mulieres viritas eiecit et privavit illas laboribus suis    17 De dubbele tong heeft mannelijke vrouwen verdreven, en heeft haar beroofd van haar arbeid.   [15] De tong van een derde heeft vastberaden vrouwen verjaagd en beroofd van de vrucht van hun werk.   [15] Een lasteraar jaagt moedige vrouwen op de vlucht en berooft hen van de vrucht van hun werk.      

King James Bible . [15] A backbiting tongue hath cast out virtuous women, and deprived them of their labours.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,15 .

Sir 28,16 - Sir 28,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  20 qui respicit illam non habebit requiem nec habitabit cum requie     18 Wie naar haar luistert, die zal geen rust vinden, noch met stilheid wonen.   [16] Wie ernaar luistert vindt geen rust meer en woont nooit meer ongestoord.   [16] Wie naar een lasteraar luistert vindt geen rust en woont nooit meer ongestoord.     

King James Bible . [16] Whoso hearkeneth unto it shall never find rest, and never dwell quietly.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,16 .

Sir 28,17 - Sir 28,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  21 flagelli plaga livorem facit plaga autem linguae comminuet ossa     19 De slag van de gesel maakt striemen, maar de slag der tong vermorzelt het gebeente.  [17] Een slag met een zweep maakt een striem, maar een slag met de tong breekt botten.   [17] De slag van een zweep veroorzaakt een striem, de slag van een tong breekt botten.     

King James Bible . [17] The stroke of the whip maketh marks in the flesh: but the stroke of the tongue breaketh the bones.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,17 .

Sir 28,18 - Sir 28,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  22 multi ceciderunt in ore gladii sed non sic quasi qui interierunt per linguam suam    20 Velen zijn gevallen door de scherpte des zwaards, doch niet zo velen als er gevallen zijn door de tong.   [18] Velen zijn gesneuveld door de snede van het zwaard, maar niet zo velen als er gesneuveld zijn door de tong.   [18] Velen vallen door een snijdend zwaard, maar niet zoveel als door een scherpe tong.     

King James Bible . [18] Many have fallen by the edge of the sword: but not so many as have fallen by the tongue.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,18 .

Sir 28,19 - Sir 28,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  23 beatus qui tectus est a lingua nequa qui in iracundia illius non transivit et qui non adtraxit iugum eius et in vinculis illius non est ligatus    21 Zalig is bij die voor haar beschermd is, die door haar gramschap niet is gegaan; 22 Die haar juk niet getrokken heeft, en met haar banden niet is gebonden geweest.   [19] Gelukkig is degene die tegen haar beschermd is, die niet het offer wordt van haar woede, die haar juk niet hoeft te dragen en door haar boeien niet geketend wordt,   [19] Gelukkig is hij die daartegen beschermd is, die niet is overgeleverd aan de woede van zo’n tong, zijn juk niet hoeft te dragen en er niet aan vastgeketend zit,      

King James Bible . [19] Well is he that is defended through the venom thereof; who hath not drawn the yoke thereof, nor hath been bound in her bands.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,19 .

Sir 28,20 - Sir 28,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  24 iugum enim illius iugum ferreum est et vinculum illius vinculum aereum est     23 Want haar juk is een ijzeren juk, en haar banden zijn metalen banden. [20] want haar juk is een ijzeren juk en haar boeien zijn boeien van koper.  [20] want het juk van zo’n tong is van ijzer en zijn boeien zijn van brons.      

King James Bible . [20] For the yoke thereof is a yoke of iron, and the bands thereof are bands of brass.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,20 .

Sir 28,21 - Sir 28,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  25 mors illius mors nequissima et utilis potius inferus quam illa    24 Haar dood is een boze dood, en het graf is nuttiger dan zij.   [21] De dood die zij brengt is een kwade dood en de onderwereld is beter dan zij.   [21] De dood die hij brengt is een slechte dood, het dodenrijk is vele malen beter.     

King James Bible . [21] The death thereof is an evil death, the grave were better than it.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,21 .

Sir 28,22 - Sir 28,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  26 perseverantia illius non permanebit sed obtinebit vias iniustorum et in flamma sua non conburet iustos    25 Zij zal over de godvrezenden gans geen macht hebben, en door haar vlam zullen zij niet verbranden.  [22] Op de vrome mensen heeft zij geen vat en zij zullen niet branden in haar vuur.   [22] Maar over vromen heeft zo’n tong geen macht, ze branden niet in zijn vlammen.      

King James Bible . [22] It shall not have rule over them that fear God, neither shall they be burned with the flame thereof.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,22 .

Sir 28,23 - Sir 28,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  27 qui derelinquunt Deum incident in illam et exardebit in illis et non extinguetur et inmittetur in illos quasi leo et quasi pardus laedebit illos    26 Die de Here verlaten, zullen in haar vallen en in hen zal zij worden ontstoken, en niet uitgeblust worden;  27 Zij zal over hen gezonden worden als een leeuw, en gelijk een luipaard zal zij ze verwoesten.   [23] Degenen die de Heer verlaten, vallen in haar macht en zij laait in hen op en is niet meer te blussen. Als een leeuw wordt zij op hen losgelaten en als een panter takelt zij hen toe.   [23] Wie de Heer verlaat valt aan zijn vlammen ten prooi; ze laaien op en worden niet gedoofd. Hij wordt op hen losgelaten als een leeuw, als een panter verscheurt hij hen.     

King James Bible . [23] Such as forsake the Lord shall fall into it; and it shall burn in them, and not be quenched; it shall be sent upon them as a lion, and devour them as a leopard.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,23 .

Sir 28,24 - Sir 28,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  28 sepi aures tuas spinis et noli audire linguam nequam et ori tuo facito ostia et seras    28 Zie toe, omtuin hetgeen gij bezit met doornen, en maak voor uw mond deuren en grendelen.   [24] Omhein dus je wijngaard met doorns, [24] Omhein je wijngaard met dorens, zet een vergrendelde deur voor je mond. Breng je goud en zilver in veiligheid en leg je woorden op een weegschaal.      

King James Bible . [24] Look that thou hedge thy possession about with thorns, and bind up thy silver and gold,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,24 .

Sir 28,25 - Sir 28,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  29 aurum tuum et argentum confla et verbis tuis facito stateram et frenos ori tuo rectos    29 Bind uw goud en uw zilver tezamen, en maak voor uw woorden een weegschaal, en voor uw mond een deur en grendel.  [25] maak voor je woorden een weegschaal en een gewicht,  [25] zet voor je mond een deur en een grendel. [24] zet je zilver en je goud achter slot en grendel,        

King James Bible . [25] And weigh thy words in a balance, and make a door and bar for thy mouth.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,25 .

Sir 28,26 - Sir 28,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  30 et adtende ne forte labaris in lingua et cadas in conspectu inimicorum insidiantium tibi et sit casus tuus insanabilis in mortem    30 Neemt acht dat gij niet enigszins daarin struikelt, opdat gij niet valt in tegenwoordigheid desgenen, die op u loert.  [26] Pas op dat je door de tong niet uitglijdt en dat je niet ten val komt onder het oog van degene die je belaagt.   [26] Voorkom dat je struikelt door je tong, kom niet ten val onder het oog van je belager.     

King James Bible . [26] Beware thou slide not by it, lest thou fall before him that lieth in wait.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Sir 28,26 .