JEZUS SIRACH , Sir -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Sir (Sirach) -- Sir 35 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

OVERZICHT (Sirach) - TAALGEBRUIK (Sirach) - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR (Sirach) -

Overzicht : - Sir 1 - Sir 2 - Sir 3 - Sir 4 - Sir 5 - Sir 6 - Sir 7 - Sir 8 - Sir 9 - Sir 10 - Sir 11 - Sir 12 - Sir 13 - Sir 14 - Sir 15 - Sir 16 - Sir 17 - Sir 18 - Sir 19 - Sir 20 - Sir 21 - Sir 22 - Sir 23 - Sir 24 - Sir 25 - Sir 26 - Sir 27 - Sir 28 - Sir 29 - Sir 30 - Sir 31 - Sir 32 - Sir 33 - Sir 34 - Sir 35 - Sir 36 - Sir 37 - Sir 38 - Sir 39 - Sir 40 - Sir 41 - Sir 42 - Sir 43 - Sir 44 - Sir 45 - Sir 46 - Sir 47 - Sir 48 - Sir 49 - Sir 50 - Sir 51 -
Uitleg vers per vers : - Sir 35,1 - Sir 35,2 - Sir 35,3 - Sir 35,4 - Sir 35,5 - Sir 35,6 - Sir 35,7 - Sir 35,8 - Sir 35,9 - Sir 35,10 - Sir 35,11 - Sir 35,12 - Sir 35,13 - Sir 35,14 - Sir 35,15 - Sir 35,16 - Sir 35,17 - Sir 35,18 - Sir 35,19 - Sir 35,20 - Sir 35,21 - Sir 35,22 - Sir 35,23 - Sir 35,24 - Sir 35,25 - Sir 35,26 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem (2) 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Sir 35,1 - Sir 35,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Wie* de wet in acht neemt, brengt vele offers,   [1] Wie de wet in acht neemt brengt veel offers:     1. Observer la loi c'est multiplier les offrandes, s'attacher aux préceptes c'est offrir des sacrifices de communion.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,2 - Sir 35,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer*;   [2] wie de geboden naleeft brengt een vredeoffer,     2. 35:1 Observer la loi c'est multiplier les offrandes, s'attacher aux préceptes c'est offrir des sacrifices de communion.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,3 - Sir 35,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer*,   [3] wie een weldaad bewijst brengt een graanoffer,     3. 35:2 Se montrer charitable c'est faire une oblation de fleur de farine, faire l'aumône c'est offrir un sacrifice de louange.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,4 - Sir 35,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] en wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer.   [4] wie barmhartigheid betoont brengt een dankoffer.     4. 35:2 Se montrer charitable c'est faire une oblation de fleur de farine, faire l'aumône c'est offrir un sacrifice de louange.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,5 - Sir 35,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] De Heer schept genoegen in het breken met de slechtheid, en breken met de ongerechtigheid is verzoening*.   [5] Je verre houden van slechtheid is de Heer welgevallig, je verre houden van onrecht brengt verzoening.    5. 35:3 Ce qui plaît au Seigneur c'est qu'on se détourne du mal, c'est offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l'injustice.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,6 - Sir 35,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Verschijn* niet met lege handen voor de Heer,   [6] Verschijn niet met lege handen voor de Heer,     6. 35:4 Ne parais pas devant le Seigneur les mains vides, car tout cela est dû selon les préceptes.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,7 - Sir 35,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] want al deze dingen eist het gebod.   [7] want dit alles eisen de geboden.    7. 35:4 Ne parais pas devant le Seigneur les mains vides, car tout cela est dû selon les préceptes.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,8 - Sir 35,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Het offer van de rechtvaardige maakt het altaar vet* en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste;   [8] Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet, de aangename geur stijgt op naar de Allerhoogste.     8. 35:5 L'offrande du juste réjouit l'autel, son parfum s'élève devant le Très-Haut.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,9 - Sir 35,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] het offer* van een rechtvaardige is aangenaam; en de herinnering eraan wordt niet vergeten.   [9] Het offer van een rechtvaardige wordt aanvaard, het zal niet worden vergeten.     9. 35:6 Le sacrifice du juste est agréable, son mémorial ne sera pas oublié.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,10 - Sir 35,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Verheerlijk de Heer met een blij gezicht en onttrek niets aan de eerstelingen* die je moet geven;   [10] Prijs de Heer met je vrijgevigheid, wees niet karig met de vruchten van de nieuwe oogst.     10. 35:7 Glorifie le Seigneur avec générosité et ne sois pas avare des prémices que tu offres.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,11 - Sir 35,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] toon bij al je gaven een vrolijk gezicht en heilig de tienden* met vreugde.   [11] Breng elke gave met een blij gezicht en heilig de tienden met vreugde.    11. 35:8 Chaque fois que tu fais une offrande montre un visage joyeux et consacre la dîme avec joie.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,12 - Sir 35,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Geef aan de Allerhoogste naar wat Hij geschonken heeft; geef met een blij gezicht en naar je vermogen,   [12] Geef de Allerhoogste naar wat hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar vermogen,     12. 35:9 Donne au Très-Haut comme il t'a donné, avec générosité, selon tes moyens.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,13 - Sir 35,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] want Hij is een Heer die beloont: Hij geeft het je zevenvoudig terug. [13] want de Heer beloont je, hij geeft het je zevenvoudig terug.     13. 35:10 Car le Seigneur paie de retour, il te rendra au septuple.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

God neemt het voor de armen op  

Sir 35,14 - Sir 35,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Probeer Hem niet om te kopen, want Hij aanvaardt het niet, [14] Probeer de Heer niet om te kopen, want hij gaat er niet op in.     14. 35:11 N'essaie pas de le corrompre par des présents, il les refuse, ne t'appuie pas sur un sacrifice injuste.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,15 - Sir 35,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] en stel je vertrouwen niet in een door onrecht verkregen offergave, want de Heer weet te oordelen en persoonlijk aanzien geldt niet bij Hem.   [15] Vertrouw niet op een offergave die door onrecht is verkregen, want de Heer is een rechter en persoonlijk aanzien is voor hem niet van belang.     15. 35:11 N'essaie pas de le corrompre par des présents, il les refuse, ne t'appuie pas sur un sacrifice injuste. 35:12 Car le Seigneur est un juge qui ne fait pas acception de personnes.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,16 - Sir 35,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Hij is niet partijdig ten nadele van de arme en Hij luistert naar het gebed van de ontrechte.   [16] Hij is niet partijdig ten koste van de arme, hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan.     16. 35:13 Il ne considère pas les personnes pour faire tort au pauvre, il écoute l'appel de l'opprimé.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,17 - Sir 35,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Hij slaat acht op de smeekbede van de wees en op het lange verhaal dat de weduwe doet,   [17] Hij slaat acht op de smeekbede van een wees en op de jammerklachten van een weduwe.     17. 35:14 Il ne néglige pas la supplication de l'orphelin, ni de la veuve qui épanche ses plaintes.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,18 - Sir 35,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] want de tranen van de weduwe stromen langs haar wangen   [18] Stromen een weduwe de tranen niet over de wangen,   18. 35:15 Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues et son cri n'accable-t-il pas celui qui les provoque?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,19 - Sir 35,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] en zij kermt over de man die ze laat stromen.   [19] weeklaagt ze niet om de man die haar tranen doet stromen?     19. 35:15 Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues et son cri n'accable-t-il pas celui qui les provoque?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,20 - Sir 35,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Wie God dient in welbehagen, vindt genade en zijn smeekbede reikt tot de wolken.   [20] Wie de Heer zo dient dat het hem behaagt, wordt aangenomen, zijn bede reikt tot aan de wolken.     20. 35:16 Celui qui sert Dieu de tout son cœur est agréé et son appel parvient jusqu'aux nuées.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,21 - Sir 35,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Het gebed van de nederige dringt door de wolken heen. Hij is ontroostbaar zo lang het God niet bereikt heeft, en hij houdt aan tot de Allerhoogste naar hem omziet,   [21] Het gebed van een nederige dringt door de wolken heen, hij is ontroostbaar zolang het niet aankomt, hij volhardt totdat de Allerhoogste er aandacht aan schenkt,     21. 35:17 La prière de l'humble pénètre les nuées; tant qu'elle n'est pas arrivée il ne se console pas. 35:18 Il n'a de cesse que le Très-Haut n'ait jeté les yeux sur lui, qu'il n'ait fait droit aux justes et rétabli l'équité.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. proseuchè (gebed) . Taalgebruik in de Septuaginta : proseuchè (aanroeping, gebed) . Taalgebruik in het N.T. : proseuchè (aanroeping, gebed) . Een vorm van proseuchè (aanroeping, gebed) in het N.T. (36 / 37) , in de LXX (115) .Hebr. thëphillâh (gebed) . Taalgebruik in Tenach : thëphillâh (gebed) . Getalwaarde : thaw = 22 of 400 , pe = 17 of 80 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 56 (2³ X 7) OF 515 (5 X 103) . < pâlal (bidden) . Tenach (47) . Taalgebruik in Sir : proseuchè (aanroeping, gebed) . Sir (7) : (1) Sir 7,10 . (2) Sir 7,14 . (3) Sir 35,17 . (4) Sir 39,5 . (5) Sir 39,6 . (6) Sir 50,19 . (7) Sir 51,13 .

Sir 35,22 - Sir 35,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] oordeelt in het voordeel van de rechtvaardige, en dat oordeel ook uitvoert. De Heer treuzelt zeker niet en voor de onbarmhartigen zal Hij niet toegevend zijn, maar Hij zal hun lendenen breken   [22] totdat hij ten gunste van de rechtvaardige oordeelt en dat oordeel uitvoert. De Heer talmt niet en heeft geen geduld met de onbarmhartige, hij breekt hem de heupen.     22. 35:18 Il n'a de cesse que le Très-Haut n'ait jeté les yeux sur lui, qu'il n'ait fait droit aux justes et rétabli l'équité. 35:19 Et le Seigneur ne tardera pas, il n'aura pas de patience à leur égard, 35:20 tant qu'il n'aura brisé les reins des violents et tiré vengeance des nations,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,23 - Sir 35,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] en aan de volken het strafgericht voltrekken. Hij zal de menigte van de hoogmoedigen uitroeien en de scepters van de onrechtvaardigen breken.   [23] Hij straft de volken, roeit alle hoogmoedigen uit, verbrijzelt de scepters van de onrechtvaardigen.     23. 35:20 tant qu'il n'aura brisé les reins des violents et tiré vengeance des nations, 35:21 exterminé la multitude des orgueilleux et brisé le sceptre des injustes,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,24 - Sir 35,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Hij zal de mens naar zijn daden belonen en de werken van de mensen naar hun bedoelingen.   [24] Hij beloont de mens naar zijn daden, beoordeelt hun daden naar hun bedoelingen.     24. 35:22 tant qu'il n'aura rendu à chacun selon ses œuvres et jugé les actions humaines selon les cœurs,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,25 - Sir 35,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Hij zal de zaak van zijn volk beslechten en Hij zal hen blij maken met zijn genade.   [25] Hij doet zijn volk recht en geeft het vreugde door zijn barmhartigheid.     25. 35:23 tant qu'il n'aura rendu justice à son peuple et ne l'aura comblé de joie dans sa miséricorde.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Sir 35,26 - Sir 35,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Even welkom is zijn genade in de tijd van de onderdrukking als regenwolken in de tijd van de droogte.   [26] Even welkom is zijn barmhartigheid in tijden van verdrukking als regenwolken in tijden van droogte.    26. 35:24 La miséricorde est bonne au temps de la tribulation, comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. 

King James Bible . [20] Mercy is seasonable in the time of affliction, as clouds of rain in the time of drought.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


[1] He that keepeth the law bringeth offerings enough: he that taketh heed to the commandment offereth a peace offering. [2] He that requiteth a goodturn offereth fine flour; and he that giveth alms sacrificeth praise. [3] To depart from wickedness is a thing pleasing to the Lord; and to forsake unrighteousness is a propitiation. [4] Thou shalt not appear empty before the Lord. [5] For all these things [are to be done] because of the commandment. [6] The offering of the righteous maketh the altar fat, and the sweet savour thereof is before the most High. [7] The sacrifice of a just man is acceptable. and the memorial thereof shall never be forgotten. [8] Give the Lord his honour with a good eye, and diminish not the firstfruits of thine hands. [9] In all thy gifts shew a cheerful countenance, and dedicate thy tithes with gladness. [10] Give unto the most High according as he hath enriched thee; and as thou hast gotten, give with a cheerful eye. [11] For the Lord recompenseth, and will give thee seven times as much. [12] Do not think to corrupt with gifts; for such he will not receive: and trust not to unrighteous sacrifices; for the Lord is judge, and with him is no respect of persons. [13] He will not accept any person against a poor man, but will hear the prayer of the oppressed. [14] He will not despise the supplication of the fatherless; nor the widow, when she poureth out her complaint. [15] Do not the tears run down the widow's cheeks? and is not her cry against him that causeth them to fall? [16] He that serveth the Lord shall be accepted with favour, and his prayer shall reach unto the clouds. [17] The prayer of the humble pierceth the clouds: and till it come nigh, he will not be comforted; and will not depart, till the most High shall behold to judge righteously, and execute judgment. [18] For the Lord will not be slack, neither will the Mighty be patient toward them, till he have smitten in sunder the loins of the unmerciful, and repayed vengeance to the heathen; till he have taken away the multitude of the proud, and broken the sceptre of the unrighteous; [19] Till he have rendered to every man according to his deeds, and to the works of men according to their devices; till he have judged the cause of his people, and made them to rejoice in his mercy.