BIJBELBOEK SPREUKEN -- Spr 1 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -

- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - Overzicht van Tenakh: Tenakh: overzicht , Tenakh: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van het boek Spreuken : Spr 1 - Spr 2 - Spr 3 - Spr 4 - Spr 5 - Spr 6 - Spr 7 - Spr 8 - Spr 9 - Spr 10 - Spr 11 - Spr 12 - Spr 13 - Spr 14 - Spr 15 - Spr 16 - Spr 17 - Spr 18 - Spr 19 - Spr 20 - Spr 21 - Spr 22 - Spr 23 - Spr 24 - Spr 25 - Spr 26 - Spr 27 - Spr 28 - Spr 29 - Spr 30 - Spr 31 -
Bijbeluitleg per pericope : Spr 9,1-12 -
Uitleg vers per vers : - Spr 1,1 - Spr 1,2 - Spr 1,3 - Spr 1,4 - Spr 1,5 - Spr 1,6 - Spr 1,7 - Spr 1,8 - Spr 1,9 - Spr 1,10 - Spr 1,11 - Spr 1,12 - Spr 1,13 - Spr 1,14 - Spr 1,15 - Spr 1,16 - Spr 1,17 - Spr 1,18 - Spr 1,19 - Spr 1,20 - Spr 1,21 - Spr 1,22 - Spr 1,23 - Spr 1,24 - Spr 1,25 - Spr 1,26 - Spr 1,27 - Spr 1,28 - Spr 1,29 - Spr 1,30 - Spr 1,31 - Spr 1,32 - Spr 1,33 -


Spr 1,1 - Spr 1,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël:   [1] Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël.       

King James Bible. 1] The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,1.

Spr 1,2 - Spr 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] daardoor kan men wijsheid en discipline leren, kan men van zinvolle woorden de zin doorgronden,   [2] Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht       

King James Bible. [2] To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding;
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,2.

Spr 1,3 - Spr 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht, voor rechtvaardigheid, recht en rechtschapenheid.   [3] en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid.        

King James Bible. [3] To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity;
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,3.

Spr 1,4 - Spr 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Zij kunnen de onervarenen vaardigheid geven en de jonge mens kennis en voorzichtigheid.  [4] Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid.        

King James Bible. [4] To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,4.

Spr 1,5 - Spr 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten en iemand met inzicht zal er beleid door leren.   [5] Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven        

King James Bible. [5] A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,5.

Spr 1,6 - Spr 1,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Zij kunnen spreuken en duistere taal helpen doorgronden, woorden van wijzen en hun raadsels.   [6] deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden.        

King James Bible. [6] To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,6.

Spr 1,7 - Spr 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] De vrees* voor de heer is het begin van de kennis; wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen. Vermijd de belagers   [7] Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. Hoed je voor slecht gezelschap        

King James Bible. [7] The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Luther-Bibel.

ז יִרְאַת יְהוָה, רֵאשִׁית דָּעַת; חָכְמָה וּמוּסָר, אֱוִילִים בָּזוּ.

Tekstuitleg van Spr 1,7.

1. - 2.  יִרְאַת יְהוָה (= jirë´ath JHWH: vrees voor JHWH). Tenakh (14). Js (1): Js 33,6. Ps (3): (1) Ps 19,10. (2) Ps 34,12. (3) Ps 111,10. Spr (10). (1) Spr 1,7. (2) Spr 2,5. (3) Spr 8,13. (4) Spr 9,10. (5) Spr 10,27. (6) Spr 14,27. (7) Spr 15,33. (8) Spr 19,23. (9) Spr 22,4 . (10) Spr 31,30.

3. רֵאשִׁית (= re´sjîth: begin). Taalgebruik in Tenakh: re´sjîth (begin). Getalswaarde re´sjîth: resj = 20 of 200, aleph = 1, sjin = 21 of 300, jod = 10, taw = 22 of 400. Totaal: 74 (2 X 37, zie 37) OF 911 (priemgetal). Structuur: 2 - 1 - 3 - 1 - 4. Som van de elementen is telkens 11 -> 2. Tenakh (48). Ps (3): (1) Ps 78,51. (2) Ps 105,36. (3) Ps 111,10.

re´sjîth (begin) bijbel   Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   1 S  2 Kr  Neh  Job  Ps  Spr  Jr  Ez  Am  Mi 
re´sjîth 28 
bëre´sjîth                           

Spr 1,8 - Spr 1,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Luister, mijn zoon, naar het onderricht van je vader en verwerp de lering van je moeder niet,   [8] Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert.        

King James Bible. [8] My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,8.

Spr 1,9 - Spr 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] want zij zijn een lieflijke krans om je hoofd en een ketting om je hals.   [9] Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals.        

King James Bible. [9] For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,9.

Spr 1,10 - Spr 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Mijn zoon, als de zondaars je verleiden, stem dan niet toe,  [10] Mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, geef er niet aan toe.        

King James Bible. [10] My son, if sinners entice thee, consent thou not.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,10.

Spr 1,11 - Spr 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] als zij zeggen: ‘Ga met ons mee! Wij gaan loeren op bloed; wij gaan, zonder reden, de onschuldigen belagen.   [11] Luister niet naar hen als ze je willen overhalen met hen mee te gaan, als ze zeggen: ‘We willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de dood in jagen, zonder reden,        

King James Bible. [11] If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,11.

Spr 1,12 - Spr 1,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Wij gaan hen, alsof wij de onderwereld zijn, in de kracht van hun leven verslinden, helemaal, zoals diegenen verslonden worden die in het graf afdalen.   [12] we verslinden ze met huid en haar, zoals het dodenrijk de levenden verslindt, het graf de doden opslokt.        

King James Bible. [12] Let us swallow them up alive as the grave; and whole, as those that go down into the pit:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,12.

Spr 1,13 - Spr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Dan vinden wij allerlei kostbare dingen en vullen onze huizen met buit.   [13] Hoeveel kostbaarheden zullen we niet vinden, we vullen onze huizen met een rijke buit.        

King James Bible. [13] We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,13.

Spr 1,14 - Spr 1,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Loop maar met ons mee: wij hebben één beurs met ons allen!’   [14] Kom, sluit je bij ons aan, we zullen alles delen.’        

King James Bible. [14] Cast in thy lot among us; let us all have one purse:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,14.

Spr 1,15 - Spr 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Mijn zoon, ga niet met hen op pad, zet je voet niet op hun weg,   [15] Mijn zoon, ga niet met hen op pad, mijd de weg die zij gaan,        

King James Bible. [15] My son, walk not thou in the way with them; refrain thy foot from their path:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,15.

Spr 1,16 - Spr 1,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] want hun voeten snellen naar het kwade en zij haasten zich om bloed te vergieten.   [16] want ze haasten zich om kwaad te doen en zijn op bloed belust.       

King James Bible. [16] For their feet run to evil, and make haste to shed blood.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,16.

Spr 1,17 - Spr 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Het* net wordt immers vergeefs gespannen, als alle vogels het zien.   [17] Het net wordt tevergeefs gespannen als de vogels het bespieden.        

King James Bible. [17] Surely in vain the net is spread in the sight of any bird.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,17.

Spr 1,18 - Spr 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Zij loeren op hun eigen bloed en belagen eigenlijk hun eigen leven.   [18] Alleen hun eigen bloed zal vloeien, hun eigen leven is hun prooi.        

King James Bible. [18] And they lay wait for their own blood; they lurk privily for their own lives.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,18.

4.
- Grieks. act. ind. praes. 3de pers. mv. θησαυριζουσιν = thesaurizοusin (zij verzamelen schatten) van het werkw. θησαυριζω = thèsaurizô (schatten verzamelen). Zie : θησαυρος = thèsauros (schat, voorraad, bewaarplaats, schatkamer). Taalgebruik in het NT : thèsauros (schat). Taalgebruik in de LXX : thèsauros (schat). Bijbel (1) : Spr 1,18.

Spr 1,19 - Spr 1,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Zo loopt het pad van iedereen die uit is op onrechtmatige woekerwinst: het kost haar bezitters het leven. De wijsheid roept  [19] Dat is het lot van allen die uit zijn op roof, hun pad voert naar de dood. Oproep van Wijsheid        

King James Bible. [19] So are the ways of every one that is greedy of gain; which taketh away the life of the owners thereof.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,19.

Spr 1,20 - Spr 1,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] De wijsheid roept luidkeels, buiten op straat, en zij verheft haar stem op de pleinen.   [20] Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem,        

King James Bible. [20] Wisdom crieth without; she uttereth her voice in the streets:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,20.

Spr 1,21 - Spr 1,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Op de hoeken van de straten staat zij te roepen; bij de ingangen van de poorten; in de stad verkondigt zij haar boodschap:   [21] ze laat zich horen bij de poorten, te midden van alle rumoer roept ze uit:        

King James Bible. [21] She crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates: in the city she uttereth her words, saying,
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,21.

Spr 1,22 - Spr 1,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] ‘Hoelang nog, onverstandigen*, beminnen jullie het onverstand en vinden de spotters* genoegen in hun spot en zijn de dwazen* afkerig van kennis?   [22] ‘Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie, spotters, blijven spotten, haten jullie, dwazen, kennis?        

King James Bible. [22] How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,22.

Spr 1,23 - Spr 1,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Als jij weer aandacht schenkt aan mijn vermaning, dan zal ik mijn geest aan jou openbaren en je mijn woorden laten weten.   [23] Luister, neem mijn berispingen ter harte – dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.        

King James Bible. [23] Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,23.

Spr 1,24 - Spr 1,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Omdat* jij, toen ik riep, hebt geweigerd, omdat geen mens, toen ik mijn hand uitstak, er acht op sloeg,   [24] Maar toen ik je riep, wees je me af, toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.        

King James Bible. [24] Because I have called, and ye refused; I have stretched out my hand, and no man regarded;
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,24.

Spr 1,25 - Spr 1,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] omdat je al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen,   [25] Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen, elke berisping heb je genegeerd.        

King James Bible. [25] But ye have set at nought all my counsel, and would none of my reproof:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,25.

Spr 1,26 - Spr 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] daarom zal ik om jouw rampspoed lachen, zal ik spotten wanneer de schrik je overvalt,   [26] Daarom lach ik om je ongeluk, schater ik het uit om je ellende,        

King James Bible. [26] I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh;
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,26.

Spr 1,27 - Spr 1,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] wanneer de schrik je overvalt als een onweer, jouw rampspoed als een stormwind aankomt, nood en benauwenis je overvallen.   [27] wanneer ellende op je afkomt als een storm, ongeluk als een onweer over je losbarst, leed en nood je treffen.        

King James Bible. [27] When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon you.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,27.

Spr 1,28 - Spr 1,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord; dan zullen zij mij zoeken, maar zij vinden mij niet.   [28] Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet, je zult me zoeken, maar je vindt me niet.       

King James Bible. [28] Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not find me:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,28.

Spr 1,29 - Spr 1,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor de heer niet hebben verkozen,   [29] Want je was afkerig van mijn kennis en toonde geen ontzag voor de HEER.        

King James Bible. [29] For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD:
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,29.

Spr 1,30 - Spr 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] omdat zij niet wilden weten van mijn raadgevingen en al mijn vermaningen hebben verworpen,   [30] Je nam mijn raad niet aan en verachtte mijn berispingen.        

King James Bible. [30] They would none of my counsel: they despised all my reproof.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,30.

Spr 1,31 - Spr 1,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] daarom zullen ze de vruchten eten van hun gedrag en hun bekomst krijgen van hun plannen.   [31] Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen, je daden liggen je zwaar op de maag.        

King James Bible.[31] Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,31.

Spr 1,32 - Spr 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [32] Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid en de dwazen gaan te gronde door hun eigen lichtzinnigheid.   [32] Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder, en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.        

King James Bible. [32] For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,32.

b
Spr 1,33 - Spr 1,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [33] Wie echter naar mij luistert, voelt zich veilig; hij is gerust en vreest geen onheil.’   [33] Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn, hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.’       

King James Bible. [33] But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van Spr 1,33.


Hebreeuwse tekst - MT

א מִשְׁלֵי, שְׁלֹמֹה בֶן-דָּוִד-- מֶלֶךְ, יִשְׂרָאֵל. ב לָדַעַת חָכְמָה וּמוּסָר; לְהָבִין, אִמְרֵי בִינָה. ג לָקַחַת, מוּסַר הַשְׂכֵּל; צֶדֶק וּמִשְׁפָּט, וּמֵשָׁרִים. ד לָתֵת לִפְתָאיִם עָרְמָה; לְנַעַר, דַּעַת וּמְזִמָּה. ה יִשְׁמַע חָכָם, וְיוֹסֶף לֶקַח; וְנָבוֹן, תַּחְבֻּלוֹת יִקְנֶה. ו לְהָבִין מָשָׁל, וּמְלִיצָה; דִּבְרֵי חֲכָמִים, וְחִידֹתָם. ז יִרְאַת יְהוָה, רֵאשִׁית דָּעַת; חָכְמָה וּמוּסָר, אֱוִילִים בָּזוּ. ח שְׁמַע בְּנִי, מוּסַר אָבִיךָ; וְאַל-תִּטֹּשׁ, תּוֹרַת אִמֶּךָ. ט כִּי, לִוְיַת חֵן הֵם לְרֹאשֶׁךָ; וַעֲנָקִים, לְגַרְגְּרֹתֶךָ. י בְּנִי-- אִם-יְפַתּוּךָ חַטָּאִים, אַל-תֹּבֵא. יא אִם-יֹאמְרוּ, לְכָה אִתָּנוּ: נֶאֶרְבָה לְדָם; נִצְפְּנָה לְנָקִי חִנָּם. יב נִבְלָעֵם, כִּשְׁאוֹל חַיִּים; וּתְמִימִים, כְּיוֹרְדֵי בוֹר. יג כָּל-הוֹן יָקָר נִמְצָא; נְמַלֵּא בָתֵּינוּ שָׁלָל. יד גּוֹרָלְךָ, תַּפִּיל בְּתוֹכֵנוּ; כִּיס אֶחָד, יִהְיֶה לְכֻלָּנוּ. טו בְּנִי--אַל-תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ אִתָּם; מְנַע רַגְלְךָ, מִנְּתִיבָתָם. טז כִּי רַגְלֵיהֶם, לָרַע יָרוּצוּ; וִימַהֲרוּ, לִשְׁפָּךְ-דָּם. יז כִּי-חִנָּם, מְזֹרָה הָרָשֶׁת-- בְּעֵינֵי, כָּל-בַּעַל כָּנָף. יח וְהֵם, לְדָמָם יֶאֱרֹבוּ; יִצְפְּנוּ, לְנַפְשֹׁתָם. יט כֵּן--אָרְחוֹת, כָּל-בֹּצֵעַ בָּצַע; אֶת-נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח. כ חָכְמוֹת, בַּחוּץ תָּרֹנָּה; בָּרְחֹבוֹת, תִּתֵּן קוֹלָהּ. כא בְּרֹאשׁ הֹמִיּוֹת, תִּקְרָא: בְּפִתְחֵי שְׁעָרִים בָּעִיר--אֲמָרֶיהָ תֹאמֵר. כב עַד-מָתַי, פְּתָיִם-- תְּאֵהֲבוּ-פֶתִי: וְלֵצִים--לָצוֹן, חָמְדוּ לָהֶם; וּכְסִילִים, יִשְׂנְאוּ-דָעַת. כג תָּשׁוּבוּ, לְתוֹכַחְתִּי: הִנֵּה אַבִּיעָה לָכֶם רוּחִי; אוֹדִיעָה דְבָרַי אֶתְכֶם. כד יַעַן קָרָאתִי, וַתְּמָאֵנוּ; נָטִיתִי יָדִי, וְאֵין מַקְשִׁיב. כה וַתִּפְרְעוּ כָל-עֲצָתִי; וְתוֹכַחְתִּי, לֹא אֲבִיתֶם. כו גַּם-אֲנִי, בְּאֵידְכֶם אֶשְׂחָק; אֶלְעַג, בְּבֹא פַחְדְּכֶם. כז בְּבֹא כשאוה (כְשׁוֹאָה), פַּחְדְּכֶם-- וְאֵידְכֶם, כְּסוּפָה יֶאֱתֶה; בְּבֹא עֲלֵיכֶם, צָרָה וְצוּקָה. כח אָז יִקְרָאֻנְנִי, וְלֹא אֶעֱנֶה; יְשַׁחֲרֻנְנִי, וְלֹא יִמְצָאֻנְנִי. כט תַּחַת, כִּי-שָׂנְאוּ דָעַת; וְיִרְאַת יְהוָה, לֹא בָחָרוּ. ל לֹא-אָבוּ לַעֲצָתִי; נָאֲצוּ, כָּל-תּוֹכַחְתִּי. לא וְיֹאכְלוּ, מִפְּרִי דַרְכָּם; וּמִמֹּעֲצֹתֵיהֶם יִשְׂבָּעוּ. לב כִּי מְשׁוּבַת פְּתָיִם תַּהַרְגֵם; וְשַׁלְוַת כְּסִילִים תְּאַבְּדֵם. לג וְשֹׁמֵעַ לִי, יִשְׁכָּן-בֶּטַח; וְשַׁאֲנַן, מִפַּחַד רָעָה.