BIJBELBOEK SPREUKEN 4 -- SPR 4 -- Spr 4 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -

Zie ook naar - bijbeloverzicht -

Overzicht van het boek Spreuken : Spr 1 - Spr 2 - Spr 3 - Spr 4 - Spr 5 - Spr 6 - Spr 7 - Spr 8 - Spr 9 - Spr 10 - Spr 11 - Spr 12 - Spr 13 - Spr 14 - Spr 15 - Spr 16 - Spr 17 - Spr 18 - Spr 19 - Spr 20 - Spr 21 - Spr 22 - Spr 23 - Spr 24 - Spr 25 - Spr 26 - Spr 27 - Spr 28 - Spr 29 - Spr 30 - Spr 31 -
Bijbeluitleg per pericope :
Uitleg vers per vers : - Spr 4,1 - Spr 4,2 - Spr 4,3 - Spr 4,4 - Spr 4,5 - Spr 4,6 - Spr 4,7 - Spr 4,8 - Spr 4,9 - Spr 4,10 - Spr 4,11 - Spr 4,12 - Spr 4,13 - Spr 4,14 - Spr 4,15 - Spr 4,16 - Spr 4,17 - Spr 4,18 - Spr 4,19 - Spr 4,20 - Spr 4,21 - Spr 4,22 - Spr 4,23 - Spr 4,24 - Spr 4,25 - Spr 4,26 - Spr 4,27 -


De weg van de wijsheid
Spr 4,1 - Spr 4,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] Luister, zonen, naar de vermaning van een vader; wees aandachtig, om inzicht te verwerven,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,2 - Spr 4,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
    nâthaththî lâkhèm     [2] want ik geef jullie een waardevol weten: leg mijn lering niet naast je neer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Spr 4,2

4. - 5. nâthaththî lâkhèm (ik zal geven aan jullie) . Tenach (11) : (1) Gn 1,29 . (2) Gn 9,3 . (3) Nu 18, 26 . (4) Dt 3,19 . (5) Dt 3,20 . (6) Dt 9,23 . (7) Spr 4,2 . (8) Jr 7,14 . (9) Jr 23,39 . (10) Jr 35, 15 . (11) Am 4,6 .

Spr 4,3 - Spr 4,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Want toen ik nog het kind van mijn vader was, de enige zoon van mijn moeder,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Spr 4,4 - Spr 4,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] onderrichtte hij mij en hij sprak tot mij: ‘Laat je hart mijn woorden opnemen en onderhoud mijn voorschriften: dan zul je leven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,5 - Spr 4,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Doe wijsheid op, doe inzicht op, vergeet de woorden van mijn mond niet en wijk er niet van af.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,6 - Spr 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Verlaat de wijsheid niet en zij zal je beschermen; heb haar lief en zij zal je behoeden.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,7 - Spr 4,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Het begin van de wijsheid is wijsheid verwerven, inzicht verwerven en daar zelfs je hele bezit voor geven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1.רֵאשִׁית (= re´sjîth: begin). Taalgebruik in Tenakh: re´sjîth (begin). Getalswaarde re´sjîth: resj = 20 of 200, aleph = 1, sjin = 21 of 300, jod = 10, taw = 22 of 400. Totaal: 74 (2 X 37, zie 37) OF 911 (priemgetal). Structuur: 2 - 1 - 3 - 1 - 4. Som van de elementen is telkens 11 -> 2. Ps (3): (1) Ps 78,51. (2) Ps 105,36. (3) Ps 111,10.

re´sjîth (begin) bijbel   Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   1 S  2 Kr  Neh  Job  Ps  Spr  Jr  Ez  Am  Mi 
re´sjîth 28 
bëre´sjîth                           

2. חָכְמָה (= châkhëmah: wijsheid). Taalgebruik: châkhëmâh (wijsheid). zie Ps 111,10. Getalswaarde: chet = 8, kaph = 11 of 20, mem = 13 of 40, he = 5. Totaal 37 of 73. Merkwaardige getallen! De getalswaarde van Gn 1,1 is 2701 = 37 X 73. In 75 verzen in de bijbel. Niet in Gn. In vier verzen in Ex: (1) Ex 28,3. (2) Ex 31,6. (3). Niet in Lv noch Nu. In één vers in Dt: Dt 34,9.
- σοφια(ι) (= sofia: wijsheid; zn nom vr enk of dat vr enk). Taalgebruik in het NT: sofia (wijsheid). sofia (wijsheid). Bijbel (128). LXX (103). NT (25). Mt (2). Lc (4). Hnd (2): Hnd 6,10 en Hnd 7,22. Brieven (15). Apk (2).

  bijbel   LXX NT Ex   Dt   2 S  1 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Jdt  2 Mak  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Bar   Ez  Da  Mal   
châkhëmâh  75      4           13  29  12             
sofia (i)  128  103 (?)  25     17  16    16  22         
sofias  61  49  12                (1) 14           
sofian  87  74  13        18    (1) 16           

1-2. רֵאשִׁית חָכְמָה (= re´sjîth châkhëmâh (chokma): begin van wijsheid). Re´sjîth: resj = 20, alef = 1, sjin = 21, jod = 10, taw = 22. Totaal: 74. Châkhmâh: chet = 8, kaph = 11, mem = 13, he = 5. Totaal 37. Beide samen: 74 + 37 = 111. Verhouding 2/3 - 1/3. Ook in Spr 4,7.


Spr 4,8 - Spr 4,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Houd haar hoog en zij zal je verheffen; zij zal je verheerlijken als je haar omarmt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,9 - Spr 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] Zij legt om je hoofd een lieflijke krans en verschaft je een prachtige kroon.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,10 - Spr 4,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: dan zullen de jaren van je leven talrijk zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Spr 4,11 - Spr 4,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] De weg van de wijsheid zal ik je leren, ik zal je de paden van het recht laten lopen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,12 - Spr 4,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Als je gaat, belemmert niets je stappen; als je rent, struikel je niet.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,13 - Spr 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Houd vast aan dit onderricht, zonder te verslappen; bewaar het, want het is je leven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Spr 4,14 - Spr 4,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Betreed het pad van de slechte mensen niet en bewandel de weg van de zondaars niet;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,15 - Spr 4,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] vermijd die weg en loop er niet over; ontwijk hem en ga eraan voorbij.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,16 - Spr 4,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] Zij slapen niet als ze geen kwaad hebben gedaan; hun slaap wordt hun ontnomen als ze niemand laten struikelen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,17 - Spr 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Want zij eten het brood van de slechtheid en drinken de wijn van het geweld.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,18 - Spr 4,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Maar de weg van de rechtschapenen is als het heldere licht, dat steeds blijft schijnen tot het volop dag is.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,19 - Spr 4,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] De weg van de slechte mensen is als de duisternis; zij weten niet waarover zij gaan struikelen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,20 - Spr 4,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Mijn zoon, schenk aandacht aan mijn woorden en buig je oor naar mijn uitspraken;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,21 - Spr 4,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] zorg dat je ze niet uit het oog verliest en bewaar ze in je hart.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,22 - Spr 4,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Want zij zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor wie ze verkondigen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Spr 4,23 - Spr 4,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Spr 4,24 - Spr 4,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] Weer leugenachtig gepraat van je mond en verwijder alle valsheid van je lippen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


Spr 4,25 - Spr 4,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] Laat je ogen recht voor je uit zien en houd je blikken gericht op wat voor je ligt.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Spr 4,26 - Spr 4,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [26] Let op het pad dat je voeten bewandelen en laat al je wegen betrouwbaar zijn.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Spr 4,27 - Spr 4,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [27] Wijk niet af naar rechts of naar links en weerhoud je voet van het kwade.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van