BIJBELBOEK SPREUKEN 9, SPR 9 -- Spr (Spreuken) -- Spr 9 -- Spr 9,1-6 -- verwijzingen -

Overzicht van het boek Spreuken : Spr 1 - Spr 2 - Spr 3 - Spr 4 - Spr 5 - Spr 6 - Spr 7 - Spr 8 - Spr 9 - Spr 10 - Spr 11 - Spr 12 - Spr 13 - Spr 14 - Spr 15 - Spr 16 - Spr 17 - Spr 18 - Spr 19 - Spr 20 - Spr 21 - Spr 22 - Spr 23 - Spr 24 - Spr 25 - Spr 26 - Spr 27 - Spr 28 - Spr 29 - Spr 30 - Spr 31 -
Bijbeluitleg per pericope : Spr 9,1-12 -
Uitleg vers per vers : - Spr 9,1 - Spr 9,2 - Spr 9,3 - Spr 9,4 - Spr 9,5 - Spr 9,6 - Spr 9,7 - Spr 9,8 - Spr 9,9 - Spr 9,10 - Spr 9,11 - Spr 9,12 - Spr 9,13 - Spr 9,14 - Spr 9,15 - Spr 9,16 - Spr 9,17 - Spr 9,18 -

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch embainô
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 Cahier biblique King James Bible : (1) -  

bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN - ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie - SPREUKEN -
Literatuur
Liturgisch gebruik

Bezinningstekst
:
Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Spr 9,1-12 : Uitnodiging van de Wijsheid - Spr 9,1-12 -

Spr 9,1-12 : Uitnodiging van de Wijsheid - Spr 9,1-12 -


Liturgische lezing van de 20ste (twintigste) zondag door het jaar B : Spr 9,1-6 . Verwijzing : Spr 9,1-6 .
De wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zeven zuilen heeft zij zich gehouwen, haar vee heeft ze geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel gereed gemaakt. Nu zendt ze haar dienstmeisjes uit, op de hoogste punten der stad moeten ze roepen: "Wie onervaren is kome hierheen en wie geen inzicht heeft, laat hem tot bezinning komen: Kom en eet van mijn brood, drink van de wijn die ik gemengd heb. Laat uw onnozelheid varen en u zult leven, bewandel de weg der wijsheid!"

Spr 9,1 - Spr 9,1 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
1è sofia ôkodomèsen eautè oikon kai upèreisen stulous epta        [1] De wijsheid* bouwt haar huis, zeven zuilen heeft zij uitgekapt;  [1] Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt.      

 

 

Spr 9,2 - Spr 9,2 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
2 esfaxen ta eautès thumata ekerasen eis kratèra ton eautès oinon kai ètoimasato tèn eautès trapezan        [2] zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd en ook haar tafel gedekt.   [2] Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt.     

 

 

Spr 9,3 - Spr 9,3 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
3 apesteilen tous eautès doulous sugkalousa meta upsèlou kèrugmatos epi kratèra legousa        [3] Zij heeft haar dienaressen uitgestuurd en zij roept vanaf de allerhoogste plaatsen van de stad.  [3] Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de hoogste plaats:      

 

Spr 9,4 - Spr 9,4 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
4 os estin afrôn ekklinatô pros me kai tois endeesi frenôn eipen        [4] ‘Wie onervaren is moet hierheen komen’ en tegen degene die zonder verstand is zeg ik:  [4] ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ Wie geen verstand heeft roept ze toe: [     

 

 

Spr 9,5 - Spr 9,5 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
5 elthate fagete tôn emôn artôn kai piete oinon on ekerasa umin       [5] ‘Kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik gemengd heb.  5] ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd.     

 

 

Spr 9,6 - Spr 9,6 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
6 apoleipete afrosunèn kai zèsesthe kai zètèsate fronèsin ina biôsète kai katorthôsate en gnôsei sunesin        [6] Laat je onverstand varen en jij zult leven en de weg van het inzicht betreden.’   [6] Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.’      

 

 

Spr 9,7 - Spr 9,7 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
7o paideuôn kakous lèmpsetai eautô atimian elegchôn de ton asebè mômèsetai eauton8mè elegche kakous ina mè misôsin se elegche sofon kai agapèsei se        [7] Wie een spotter berispt schaadt zichzelf, net als iemand die een slechterik zijn gebreken verwijt.  [7] Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt.     

 

 

Spr 9,8 - Spr 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
1è sofia ôkodomèsen eautè oikon kai upèreisen stulous epta2esfaxen ta eautès thumata ekerasen eis kratèra ton eautès oinon kai ètoimasato tèn eautès trapezan3apesteilen tous eautès doulous sugkalousa meta upsèlou kèrugmatos epi kratèra legousa4os estin afrôn ekklinatô pros me kai tois endeesi frenôn eipen5elthate fagete tôn emôn artôn kai piete oinon on ekerasa umin6apoleipete afrosunèn kai zèsesthe kai zètèsate fronèsin ina biôsète kai katorthôsate en gnôsei sunesin 7 o paideuôn kakous lèmpsetai eautô atimian elegchôn de ton asebè mômèsetai eauton8mè elegche kakous ina mè misôsin se elegche sofon kai agapèsei se        [8] Maak een spotter geen verwijten, want hij gaat je alleen maar haten; maak een wijze verwijten en hij zal je waarderen.   [8] Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten, berisp een wijze, en hij mag je graag.     

 

 

Spr 9,9 - Spr 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
9 didou sofô aformèn kai sofôteros estai gnôrize dikaiô kai prosthèsei tou dechesthai        [9] Informeer een wijze en hij zal nog wijzer worden; onderricht een rechtvaardige en hij zal zijn kennis vermeerderen.  [9] Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert.      

 

 

Spr 9,10 - Spr 9,10 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
10 archè sofias fobos kuriou kai boulè agiôn sunesis10to gar gnônai nomon dianoias estin agathès        [10] De vrees voor de heer is het begin van de wijsheid, de Hoogheilige kennen is inzicht.  [10] Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.     

 

 

Spr 9,11 - Spr 9,11 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
11 toutô gar tô tropô polun zèseis chronon kai prostethèsetai soi etè zôès sou        [11] Want door mij worden je dagen talrijk en vermeerderen je levensjaren zich.  [11] Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, je levensjaren nemen door mij toe.     

 

 

Spr 9,12 - Spr 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
12uie ean sofos genè seautô sofos esè kai tois plèsion ean de kakos apobès monos anantlèseis kaka12os ereidetai epi pseudesin outos poimanei anemous o de autos diôxetai ornea petomena12apelipen gar odous tou eautou ampelônos tous de axonas tou idiou geôrgiou peplanètai12diaporeuetai de die anudrou erèmou kai gèn diatetagmenèn en dipsôdesin sunagei de chersin akarpian        [12] Als je wijs bent, is dat in je eigen voordeel; als je een spotter bent, draag je ook zelf de gevolgen.  [12] Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, als je spot, benadeel je jezelf.     

 

 

Spr 9,13 - Spr 9,13 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
13 gunè afrôn kai thraseia endeès psômou ginetai è ouk epistatai aischunèn        [13] Vrouwe Dwaasheid* is een ongedurig iemand, vol onverstand, zij weet van niets.  [13] Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, door haar domheid heeft ze nergens weet van.     

 

Spr 9,14 - Spr 9,14 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
14 ekathisen epi thurais tou eautès oikou epi difrou emfanôs en plateiais        [14] Zij zit bij de deur van haar huis, op een stoel, ergens hoog in de stad,  [14] Ze zit bij de deur van haar huis, in een zetel, hoog in de stad.      

 

 

Spr 9,15 - Spr 9,15 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
15 proskaloumenè tous pariontas kai kateuthunontas en tais odois autôn       [15] en zij roept naar de voorbijgangers, degenen die rechtdoor willen lopen:   [15] Ze roept naar de voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan:     

 

 

Spr 9,16 - Spr 9,16 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
16 os estin umôn afronestatos ekklinatô pros me endeesi de fronèseôs parakeleuomai legousa        [16] ‘Wie onervaren is moet hierheen komen’ en tegen degene die geen inzicht heeft zeg ik:   [16] ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ Wie geen verstand heeft roept ze toe:     

 

 

Spr 9,17 - Spr 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
17 artôn krufiôn èdeôs apsasthe kai udatos klopès glukerou18o de ouk oiden oti gègeneis pare autè olluntai kai epi peteuron adou sunanta18alla apopèdèson mè egchronisès en tô topô mède epistèsès to son omma pros autèn        [17] ‘Gestolen* water is lekker en stiekem gegeten brood smaakt heerlijk!’   [17] ‘Gestolen water smaakt verrukkelijk, geroofd brood is een lekkernij.’      

 

 

Spr 9,18 - Spr 9,18 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
18 outôs gar diabèsè udôr allotrion kai uperbèsè potamon allotrion18apo de udatos allotriou aposchou kai apo pègès allotrias mè piès18ina polun zèsès chronon prostethè de soi etè zôès         [18] Maar men weet niet dat de schimmen daar wonen en dat haar gasten zich in de diepte van de onderwereld bevinden.  [18] Maar wie zij naar zich toe lokt weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, hij daalt af tot in het dodenrijk.